Bài tập lớn: Các thành phần của mạng máy tính

23 19 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 11:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CNTT & TRUYỀN THÔNG  MÔN: MẠNG MÁY TÍNH ĐỀ TÀI: CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đặng Văn Chuyết Sinh viên thực : Phạm Việt Dũng Lớp : 18BMMT Mã học viên : CB180193 Mục lục I Phần cứng mạng máy tính Phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin 1.1 Mạng quảng bá 1.2 Mạng điểm nối điểm Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý 2.1 Mạng cục 2.1.1 Mạng hình bus 2.1.2 Mạng hình 2.1.3 Mạng hình vòng 2.2 Mạng đô thị 2.3 Mạng diện rộng Mạng không dây 3.1 Nối kết hệ thống (System interconnection) 3.2 Mạng cục không dây (Wireless LANs) 3.3 Mạng diện rộng không dây (Wireless WANs) Liên mạng (Internetwork) II Phần mềm mạng Cấu trúc thứ tự bậc giao thức Dịch vụ mạng 2.1 Các phép toán dịch vụ 2.2 Sự khác biệt dịch vụ giao thức III Mơ hình tham khảo OIS I Phần cứng máy tính Phân loại máy tính theo kỹ thuật truyền tin 1.1 Mạng quảng bá • • • Trong hệ thống mạng quảng bá tồn kênh truyền chia sẻ cho tất máy tính Khi máy tính gởi tin, tất máy tính lại nhận tin Tại thời điểm cho phép máy tính phép sử dụng đường truyền 1.2 Mạng điểm nối điểm • • • Trong hệ thống mạng này, máy tính nối lại với thành cặp Thơng tin gửi truyền trực tiếp từ máy gửi đến máy nhận… Hoặc chuyển tiếp qua nhiều máy trung gian trước đến máy tính nhận 2 Phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý Trong cách phân loại người ta ý đến đại lượng Đường kính mạng khoảng cách hai máy tính xa mạng Dựa vào đại lượng người ta phân mạng thành loại sau: 2.1 Mạng cục 2.1.1 Mạng hình bus • Tất máy tính nối lại dây dẫn (cáp đồng trục) • Khi máy tính truyền tin, tín hiệu lan truyền đến tất máy tính lại Mạng hình bus 2.1.2 Mạng hình • • Các máy tính nối trực tiếp vào Bộ tập trung nối kết, gọi Hub Dữ liệu chuyển qua Hub trước đến máy nhận Mạng hình 2.1.3 Mạng hình vòng • • • • • Một thẻ (token: gói tin nhỏ) truyền qua máy tính Truyền tin theo nguyên tắc: Chờ token đến lấy token khỏi vòng tròn Gửi gói tin vòng qua máy tính đường tròn Chờ gói tin quay Đưa token trở lại vòng tròn để nút bên cạnh nhận token Mạng hình vòng 2.2 Mạng thị • Mạng MAN sử dụng để nối tất máy tính phạm vi tồn thành phố Mạng thị 2.3 Mạng diện rộng • • • Mạng WANs sử dụng cơng nghệ chuyển mạch Mạng chia thành mạng (subnet) Mạng mạng nối với thông qua thiết bị routers or đường trục backbone Mạng diện rộng Mạng không dây 3.1 Nối kết hệ thống (System interconnection) • Mạng nhằm mục đích thay hệ thống cáp nối kết thiết bị cục vào máy tính hình, bàn phím, chuột, phone, loa , Thiết bị không dây 3.2 Mạng cục khơng dây (Wireless LANs): • Tất máy tính giao tiếp với thông qua trạm sở (Base Station) nối cáp vào hệ thống mạng Mạng cục không dây 3.3 Mạng diện rộng không dây (Wireless WANs) • • Mạng điện thoại Mạng vơ tuyến… Liên mạng • Thơng thường mạng máy tính khơng đồng (homogeneous), tức có khác phần cứng phần mềm máy tính Trong thực tế ta xây dựng mạng lớn cách liên nối kết (interconnecting) nhiều loại mạng lại với Công việc gọi liên mạng (Internetworking) II Phần mềm mạng • • • • Được xây dựng khái niệm:Giao thức (protocol), dịch vụ (service) giao diện (interface) Giao thức (Protocol): Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với Dịch vụ (Services): Mơ tả mà mạng máy tính cung cấp cho thành phần muốn giao tiếp với Giao diện (Interfaces): Mơ tả cách thức mà khách hàng sử dụng dịch vụ mạng cách thức dịch vụ truy cập đến 1 • Cấu trúc thứ bậc giao thức Nền tảng cho tất phần mềm làm cho mạng máy tính hoạt động khái niệm kiến trúc thứ bậc giao thức (protocol hierachies) Nó tổ chức dịch vụ mà mạng máy tính cung cấp thành tầng/lớp (layers) • Hai thành phần phận hai máy tính khác nhau, cấp, chúng luôn thống với cách thức mà chúng trao đổi thông tin Qui tắc trao đổi thông tin mô tả giao thức (protocol) • Một hệ mạng truyền tải liệu thường thiết kế dạng phân tầng • • - Dịch vụ mạng Hầu hết tầng mạng cung cấp hai kiểu dịch vụ: Định hướng nối kết Không nối kết Dịch vụ định hướng nối kết (Connectionoriented): Vận hành theo mơ hình hệ thống điện thoại Đầu tiên bên gọi phải thiết lập nối kết, thực nhiều trao đổi thông tin cuối giải phóng nối kết • - Dịch vụ khơng nối kết (Connectionless): Vận hành theo mơ hình kiểu thư tín Dữ liệu trước tiên đặt vào bao thư có ghi rõ địa người nhận địa người gửi Sau gửi bao thư nội dung đến người nhận • Một số dịch vụ thường cung cấp tầng mạng cho hai loại có nối kết khơng nối kết liệt kê bảng đây: III Mơ hình tham khảo OIS • • • Tầng 7: Tầng ứng dụng (Application Layer) Đây tầng cùng, cung cấp ứng dụng truy xuất đến dịch vụ mạng Bao gồm ứng dụng người dùng, ví dụ Web Browser (Netscape, Navigator, Internet Explorer ) Tầng 6: Tầng trình bày (Presentation Layer) Tầng đảm bảo máy tính có kiểu định dạng liệu khác trao đổi thông tin cho Thông thường mày tính thống với kiểu định dạng liệu trung gian để trao đổi thông tin máy tính • • - Tầng 5: Tầng giao dịch (Session Layer) Tầng cho phép ứng dụng thiết lập, sử dụng xóa kênh giao tiếp chúng (được gọi giao dịch) Cung cấp chế cho việc nhận biết tên chức bảo mật thông tin truyền qua mạng Tầng 4: Tầng Vận chuyển (Transport Layer) Tầng đảm bảo truyền tải liệu trình Dữ liệu gửi đảm bảo khơng có lỗi, theo trình tự, khơng bị mát, trùng lắp Đối với gói tin có kích thước lớn, tầng phân chia chúng thành phần nhỏ trước gửi đi, tập hợp lại chúng nhận • - Tầng 3: Tầng mạng (Network Layer) • - Nó nhận nhiệm vụ tìm đường cho liệu đến đích khác mạng - Nó cài đặt chế phát xử lý lỗi liệu nhận Tầng đảm bảo gói tin liệu (Packet) truyền từ máy tính đến máy tính cho dù khơng có đường truyền vật lý trực tiếp chúng Tầng 2: Tầng liên kết liệu (Data-Link Layer) Tầng đảm bảo truyền tải khung liệu (Frame) hai máy tính có đường truyền vật lý nối trực tiếp với • - Tầng 1: Tầng vật lý (Physical Layer) Điều khiển việc truyền tải thật bit đường truyền vật lý Nó định nghĩa tín hiệu điện, trạng thái đường truyền, phương pháp mã hóa liệu, loại đầu nối sử dụng XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ...Mục lục I Phần cứng mạng máy tính Phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin 1.1 Mạng quảng bá 1.2 Mạng điểm nối điểm Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý 2.1 Mạng cục 2.1.1 Mạng hình... qua nhiều máy trung gian trước đến máy tính nhận 2 Phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý Trong cách phân loại người ta ý đến đại lượng Đường kính mạng khoảng cách hai máy tính xa mạng Dựa... mạng thành loại sau: 2.1 Mạng cục 2.1.1 Mạng hình bus • Tất máy tính nối lại dây dẫn (cáp đồng trục) • Khi máy tính truyền tin, tín hiệu lan truyền đến tất máy tính lại Mạng hình bus 2.1.2 Mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn: Các thành phần của mạng máy tính, Bài tập lớn: Các thành phần của mạng máy tính, I. Phần cứng máy tính, III. Mô hình tham khảo OIS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay