Giải pháp đổi mới hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố bắc kạn

155 8 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THỊ THÚY GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THỊ THÚY GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thùy Linh THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu tơi thực hồn tồn chịu trách nhiệm nghiên cứu Các số liệu kết luận nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Tác giả Đào Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục thầy, cô tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục khóa 24 - Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tận tình truyền đạt tri thức quý báu, dìu dắt giúp đỡ chúng tơi hồn thành tốt nhiệm vụ khóa học luận văn Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn tới cô giáo người hướng dẫn khoa học, TS Lê Thùy Linh tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu dẫn ý kiến quý báu cho luận văn hoàn thành tốt đẹp Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn; lãnh đạo, cán chun mơn phòng Văn hóa Thơng tin thành phố Bắc Kạn; Ban giám hiệu, giáo viên, BCH Đoàn, học sinh trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Bắc Kạn; bạn đồng nghiệp gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng nhiều việc nghiên cứu, xong thời gian kinh nghiệm thực tiễn thân hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý quý thầy (cô), bạn đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài để luận văn tơi hồn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Tác giả Đào Thị Thúy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 13 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 13 1.2.2 Chính trị, tư tưởng 16 1.2.3 Hoạt động giáo dục trị tư tưởng 20 1.2.4 Quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh 22 1.3 Một số vấn đề lý luận giáo dục trị tư tưởng cho học sinh Trung học phổ thông 25 1.3.1.Đặc điểm học sinh trung học phổ thông 25 1.3.2 Ý nghĩa việc giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 27 1.3.3.Mục tiêu giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 30 1.3.4.Nội dung giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 31 1.3.5 Các đường giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 32 1.3.6 Đánh giá kết hoạt động giáo trị tư tưởng cho HS THPT 36 1.4 Một số vấn đề lý luận quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 36 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ trường trung học phổ thông 37 1.4.2 Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 38 1.4.3 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 38 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 43 1.5.1 Yếu tố chủ quan 43 1.5.2 Yếu tố khách quan 46 Kết luận Chương 48 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN 49 2.1 Vài nét đặc điểm kinh tế - xã hội đặc điểm giáo dục trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn 49 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Bắc Kạn 49 2.1.2 Đặc điểm giáo dục trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn 50 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 52 2.1.1 Mục đích khảo sát 52 2.1.2 Nội dung khảo sát 52 2.1.3 Phương pháp khảo sát xử lý kết 53 2.1.4 Tiến trình khảo sát 53 2.3 Kết khảo sát thực trạng 54 2.3.1 Thực trạng nhận thức củ a CBQL, GV ý nghĩa mục tiêu hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT 54 2.3.2 Thực trạng giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn 57 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn 68 2.3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn 76 2.4 Đánh giá chung thực trạng 77 2.4.1 Kết đạt nguyên nhân 77 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 78 Kết luận chương 80 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN 81 3.1 Các nguyên tắc xây dựng giải pháp 81 3.1.1 Đảm bảo lãnh đạo Đảng quản lý giáo dục trị- tư tưởng cho học sinh THPT 81 3.1.2 Đảm bảo thống vai trò đạo nhà quản lý, vai trò chủ đạo giáo viên với vai trò tích cực, chủ động học sinh 81 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn hiệu giáo dục 82 3.1.4 Đảm bảo tính tồn diện, đồng 82 3.2 Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động giáo dục trị- tư tưởng cho học sinh trường THPT thành phố Bắc Kạn 83 3.2.1 Giải pháp tăng cường đạo, kiểm tra cấp ủy cấp hoạt động giáo dục trị - tư tưởng cho học sinh trường THPT thành phố Bắc Kạn 83 3.2.2 Giải pháp quản lý Ban giám hiệu trường THPT hoạt động giáo dục trị - tư tưởng cho học sinh 92 3.3 Mối quan hệ các giải pháp 97 3.4 Khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp 98 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 98 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 98 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 98 3.4.4 Kết khảo nghiệm 98 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 Khuyến nghị 105 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo 105 2.2 Đối với Thành ủy 106 2.3 Đối với trường THPT địa bàn thành phố Bắc Kạn 106 2.4 Đối với Thành Đoàn ban Chấp hành Đoàn trường học THPT địa bàn thành phố Bắc Kạn 107 2.5 Đối với đội ngũ giáo viên trường THPT 107 2.6 Đối với học sinh 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCH Ban chấp hành BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản lý CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSVC Cơ sở vật chất CT-TT Chính trị tư tưởng ĐLTC Độ lệch tiêu chuẩn ĐTB Điểm trung bình GD&ĐT Giáo dục Đào tạo 10 GDCT-TT Giáo dục trị tư tưởng 11 GV Giáo viên 12 HĐĐG Hoạt động đánh giá 13 HS Học sinh 14 QLGD Quản lý giáo dục 15 THPT Trung học phổ thông 16 TNCS Thanh niên cộng sản 17 XHCN Xã hội chủ nghĩa iv kiến thức thực tế chủ trương đường lối Đảng, nhà nước pháp luật Việt Nam giúp họ nắm kiến thức bản, kết hợp thực tiễn giúp HS có tư độc lập, đắn, hành động phù hợp sống 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Ngọc Am (2004), Một số vấn đề phương pháp giảng dạy lý luận trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng (2015), Chỉ thị số 42-CT/TW tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 Đặng Quốc Bảo (2010), Vấn đề quản lý quản lý nhà trường, Tài liệu giảng dạy Cao học QLGD, Trường ĐHGD-ĐHQG Hà Nội Bộ Giáo dục đào tạo (2005), Luật giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội C.Mác (1995), Góp phần phê phán trị, kinh tế học, Nxb Sự thật, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Chỉ thị số 2516/BGD&ĐT ngày 18/5/2007 Bộ GD & ĐT việc thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành giáo dục Chu mạnh Cường (2009) “Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng trị, đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Tài Tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Cư (2007), Phương pháp dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Giáo dục, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 109 13 Nguyễn Khoa Điềm (2004), Nâng cao chất lượng hiệu cơng tác giáo dục lý luận trị tình hình mới, Tạp chí Thơng tin cơng tác tư tưởng lý luận 14 Nguyễn Đình Đức (1996), Những yếu tổ khách quan chủ quan tác động đến tư tưởng trị sinh viên - Thực trạng giải pháp, Luận án phó tiến sĩ Triết học Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Đức (chủ biên) (2003), Giáo dục, rèn luyện niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Hà (2011)"Quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng trị cho cán chủ chốt cấp sở thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng trường trị tỉnh Bắc Kạn" Mã số: 60 14 05 17 Phạm Minh Hạc (1996), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển người tồn diện thời kỳ CNHHĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đinh Việt Hải (2003), Hồ Chí Minh với nguyên tắc “Lý luận liên hệ với thực tế” nghiên cứu, học tập lý luận Mác-Lênin, Tạp chí Cộng sản 20 Hồ Chí Minh, (2000), Tồn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh, (2000), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Phạm Thị Hoài (2016) “Quản lý hoạt động giáo dục trị - tư tưởng cho sinh viên trường đại học Hải Dương” 23 Nguyễn Tấn Hùng (2002), Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập mơn triết học Mác-Lênin, Tạp chí Lý luận trị 24 Trần Tất Hùng (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục lý luận MácLênin, Tạp chí Giáo dục 25 Khoa học quản lý: tập NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội năm (1999) 110 26 Phạm Đình Khuê (2012), “Giáo dục trị, tư tưởng cho sinh viên thủ đô cần đồng giải pháp” Tạp chí Cộng sản 27 Phan Ngọc Liên (chủ biên- 2009), Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nhà trường, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 28 Trần Thị Loan (2015) “Giáo dục trị, tư tưởng cho học sinh trường Trung học phổ thông huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thơng qua dạy học mơn Giáo dục công dân” 29 Bành Tiến Long (2008), Nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng cho học sinh, sinh viên giai đoạn nay: Thực trạng giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ban Tuyên giáo Trung ương 30 Lê Thị Nhung (2016), “Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp đàm thoại dạy học mơn Giáo dục trị trường Trung cấp Y dược Bắc Ninh”, luận văn thạc sỹ, ĐH Sư phạm Hà Nội 31 Nghị Đại hội Đảng thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020 (2015) 32 Nghị số 25 -NQ/TW BCH Trung ương Đảng (khóa X) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 33 Nghị số 29 -NQ/TW BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 34 Nguyễn Thị Nguyệt (2005), Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh- sinh viên, Luận văn thạc sỹ triết học, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 35 Trần Thị Mai Phương (2009), Dạy học kinh tế trị theo phương pháp tích cực, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 36 Đào Duy Quát (2004), Về công tác tư tưởng Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Đào Duy Quát (2006), Đổi toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu cơng tác giáo dục lí luận trị tình hình mới, Tạp chí Tư tưởng Văn hoá, (số 6) 111 38 Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý, công chức nhà nước ngành GD&ĐT (2017), Hà Nội 39 Từ điển Tiếng Việt (2002), Nxb Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học 40 Vũ Hồng Tiến (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình sách giáo khoa thí điểm lớp 11 mơn Giáo dục công dân, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 41 Trần Thị Tuyết chủ nhiệm (2006): “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục trị định hướng tư tưởng sinh viên trường đại học” Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: N.04.34; 42 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020 (2015) 43 Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Văn kiện đại hội Đoàn trường Chuyên Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 – 2018, (2017) 45 Văn kiện đại hội Đồn trường Phổ thơng dân lập Hùng Vương nhiệm kỳ 2017 - 2018 (2017) 46 Văn kiện đại hội Đoàn trường THPT Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2018, (2017) 47 Nguyễn Hữu Vị (2006), “Tăng cường cơng tác giáo dục trị, tư tưởng cho sinh viên nước ta giai đoạn nay” Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận trị - Đại học Quốc gia Hà Nội; 48 Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 50 Nguyễn Thị Hải Yến (2016), Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề dạy học phần cơng dân với việc hình thành giới quan, phương pháp luận khoa học, Đại học sư phạm Hà Nội 112 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Cán quản lý Giáo viên) Giáo dục trị tư tưởng (GDCT-TT) quản lý hoạt động GDCT-TT cho học sinh THPT vấn đề cấp ủy đảng, quyền, nhà trường quan tâm Để góp phần đánh giá đúng, khách quan số mặt cơng tác này, kính mong nhận quan tâm, ý kiến đánh giá phản hồi từ quý anh, quý chị Xin trân trọng cảm ơn! Xin chân thành cảm ơn! I Thông tin chung Giáo viên giảng dạy môn: ………………………………… Thâm niên công tác: ………………………………… Trường: ………………………………… II Câu hỏi khảo sát Câu 1: Thầy, cô đánh giá ý nghĩa GDCT-TT cho học sinh THPT theo mức độ sau: Mức độ Stt Ý nghĩa * Trang bị giới quan phương pháp luận khoa học cho học sinh * Góp phần giáo dục giá trị đạo đức, lối sống có văn hóa: văn hóa học đường, văn hóa cơng dân * Trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội Rất Khơng Quan Bình quan quan trọng thường trọng trọng Câu 2: Thầy, cô đánh giá tầm quan trọng mục tiêu GDCT-TT cho học sinh THPT theo mức độ sau: Mức độ Stt Mục tiêu Rất quan trọng Bồi dưỡng cho HS lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giới quan cách mạng nhân sinh quan đắn cho học sinh THPT; Tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước nhằm rèn luyện nâng cao lĩnh trị, ý chí cách mạng học sinh THPT Thỏa mãn nhu cầu tinh thần ngày cao nhằm xây dựng đời sống tinh thần phong phú, đa dạng cho học sinh THPT HS nhận diện đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chất cách mạng, đường lối đổi Đảng nhằm khẳng định tính cách mạng khoa học hệ tư tưởng Mác -Lênin; Quan Bình trọng thường Khơng quan trọng Câu 3: Thầy, đánh giá chất lượng thực mục tiêu giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn Mức độ Stt Mục tiêu giáo dục Bồi dưỡng cho HS lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giới quan cách mạng nhân sinh quan đắn cho học sinh THPT; Tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước nhằm rèn luyện nâng cao lĩnh trị, ý chí cách mạng học sinh THPT Thỏa mãn nhu cầu tinh thần ngày cao nhằm xây dựng đời sống tinh thần phong phú, đa dạng cho học sinh THPT HS nhận diện đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chất cách mạng, đường lối đổi Đảng nhằm khẳng định tính cách mạng khoa học hệ tư tưởng Mác -Lênin; Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Thầy, đánh giá chất lượng thực nội dung giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn Mức độ TT Nội dung giáo dục Tốt Khá Trung bình Yếu Giáo dục cho học sinh THPT truyền thống dân tộc, đó, tập trung giáo dục truyền thống yêu nước chân cho hệ trẻ Giáo dục cho HS THPT lý tưởng cách mạng Giáo dục cho học sinh THPT tinh thần, thói quen tự giác thực chuẩn mực phẩm chất đạo đức ý thức chấp hành pháp luật Giáo dục cho học sinh THPT lực hoạt động trị - xã hội Câu 5: Thầy, cô đánh giá mức độ thực chất lượng thực đường giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn Stt Con đường Thông qua giảng dạy môn học Thông qua tổ chức loại hình hoạt động sinh hoạt tập thể Thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tiễn Mức độ thực Mức độ chất lượng Rất Không Thường Đôi thường Tốt Khá TB Yếu xuyên xuyên Câu Thầy, cô đánh giá chất lượng hoạt động đánh giá kết giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn Mức độ TT Đánh giá Tốt Khá Trung bình Yếu Đánh giá kết giáo dục trị, tư tưởng thơng qua kết học tập có liên hệ thực tiễn mơn học tích hợp Đánh giá kết hoạt động ngoại khóa, ngồi lên lớp, Đánh giá phong trào thi đua, thi tìm hiểu học sinh Câu Thầy, cô đánh giá chất lượng lập kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn TT Lập kế hoạch Xác định mục tiêu GDCT-TT Nghiên cứu văn nghị công tác GDCT-TT cho học sinh Đánh giá thực trạng công tác GDCT-TT Xác định nội dung GDCT-TT cho học sinh nhà trường Lập kế hoạch thực nội dung GDCT-TT Xác định biện pháp để thực kế hoạch GDCT-TT Lập kế hoạch thời gian, tài chính, sở vật chất cho việc GDCT-TT Tốt Mức độ Trung Khá bình Yếu Câu Thầy, cô đánh giá chất lượng tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn Mức độ TT Tổ chức Tốt Khá Trung bình Yếu Xác định lực lượng tham gia quản lý GDCT-TT cho học sinh nhà trường Xây dựng nhiệm vụ phận cấu tổ chức tham gia GDCT-TT Xây dựng chế làm việc, tổ chức phối hợp điều hành hoạt động GDCT-TT Xác định lực lượng tham gia tổ chức tập huấn cho giáo viên lực lượng tham gia GDCT-TT cho học sinh Câu Thầy, cô đánh giá chất lượng đạo quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn TT Chỉ đạo Ra định GDCT-TT cho học sinh văn bản, cụ thể hóa văn pháp quy cấp GDCT-TT nhà trường Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động GDCT-TT Đơn đốc, động viên, kích thích hoạt động GDCT-TT Chỉ đạo theo sát hoạt động phận, thành viên, lực lượng nhà trường tham gia GDCT-TT Tốt Mức độ Trung Khá bình Yếu Chỉ đạo tổng kết đánh giá công tác GDCTTT Câu 10 Thầy, cô đánh giá chất lượng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn TT Kiểm tra Tốt Mức độ Trung Khá bình Yếu Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá GDCT-TT Đo đạc, đánh giá mức độ thực nhiệm vụ GDCT-TT theo kế hoạch Kiểm tra việc thực GDCT-TT xác định theo hình thức khác Phát điều chỉnh sai lệch tổ chức hoạt động GDCT-TT Tổng hợp kết thực nhiệm vụ kiểm tra phận thực nhiệm vụ tổ chức hoạt động GDCT-TT Câu 11: Thầy, cô đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh THPT thành phố Bắc Kạn STT Các yếu tố ảnh hưởng Vai trò hiệu trưởng máy quản lý nhà trường Chất lượng đội ngũ giáo viên Sự tham gia tổ chức trị - xã hội trường Tính tích cực, chủ động ý thức tự giáo dục, rèn luyện HS Sự tác động điều kiện kinh tế xã hội nước Yếu tố CSVC nhà trường Mức độ ảnh hưởng Rất Không Ảnh Bình ảnh ảnh hưởng thường hưởng hưởng Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy (cô)! PHỤ LỤC (Dành cho CBQL GV) Để đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp, góp phần đổi quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh trường Trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn Thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Đồng chí đánh mức độ cần thiết biện pháp sau: Mức độ TT Biện pháp Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến sở nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tầm quan trọng hoạt động GDCT-TT cho hệ trẻ giai đoạn Chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Hội trường THPT sạch, vững mạnh, làm nòngđạo cốt chocơ cơng tácchính GDCT-TT HSthiện Chỉ quan quyềncho hồn chế, sách đội ngũ cán tham gia GDCT-TT, đặc biệt đội ngũ cán quản lý hoạt động GDCT-TT trường THPT địa bàn tỉnh Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra công tác quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho HS trường THPT địa bàn thành phố Bắc Kạn Đổi nội dung phương pháp bồi dưỡng, đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng lực TVGD theo hướng tích cực hóa người học, gắn tự bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học Kiện toàn hoàn thiện tổ chức máy làm công tác GDCT- TT nhà trường Từng bước đổi phương pháp dạy học mơn học tích hợp nội dung GDCC-TT cho học sinh trường THPT Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDCT-TT cho HS Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Câu 2: Đồng chí đánh mức độ khả thi biện pháp sau: TT Giải pháp, biện pháp Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến sở nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tầm quan trọng hoạt động GDCT-TT cho hệ trẻ giai đoạn Chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Hội trường THPT sạch, vững mạnh, làm nòng cốt cho cơng tác GDCT-TT Chỉ đạo cáccho HS quan quyền hồn thiện chế, sách đội ngũ cán tham gia GDCT-TT, đặc biệt đội ngũ cán quản lý hoạt động GDCT-TT trường THPT địa bàn tỉnh Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra cơng tác quản lý hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho HS trường THPT địa bàn thành phố Bắc Kạn Đổi nội dung phương pháp bồi dưỡng, đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng lực TVGD theo hướng tích cực hóa người học, gắn tự bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học Kiện toàn hoàn thiện tổ chức máy làm công tác GDCT- TT nhà trường Từng bước đổi phương pháp dạy học môn học tích hợp nội dung GDCC-TT cho học sinh trường THPT Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDCT-TT cho HS Mức độ Ít khả Không Khả thi thi khả thi ... đổi hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh trường THPT thành phố Bắc Kạn 6.3 Đề xuất số biện pháp đổi hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh trường THPT thành phố Bắc Kạn Phương pháp. .. trúc thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đổi hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh trường Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng đổi hoạt động giáo dục giáo dục trị tư tưởng cho học sinh. .. sinh trường Trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn Chương 3: Một số biện pháp đổi hoạt động giáo dục trị tư tưởng cho học sinh trường Trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỔI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đổi mới hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố bắc kạn , Giải pháp đổi mới hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay