Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động liên kết giữa hệ thống truyền lực và hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

78 13 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH THÁI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DAO ĐỘNG LIÊN KẾT GIỮA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG TREO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ TÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực Thái Nguyên - Năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH THÁI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DAO ĐỘNG LIÊN KẾT GIỮA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG TREO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ TÔ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Mã số: 80520116 KHOA CHUYÊN MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC PGS.TS Lê Văn Quỳnh TS Dương Thế Hùng PHÒNG ĐÀO TẠO Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Hoàng Anh Thái Học viên: Lớp cao học K19- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệpĐại học Thái Nguyên Nơi công tác: Trường cao đẳng Lào Cai Tên đề tài luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu ảnh hưởng dao động liên kết hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tơ tơ Chun ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực Mã số: 80520116 Sau gần hai năm học tập, rèn luyện nghiên cứu trường, em lựa chọn thực đề tài luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng dao động liên kết hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tô tô Được giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Dương Thế Hùng nổ lực thân, đề tài hoàn thành đáp ứng nội dung đề tài thạc sĩ kỹ thuật khí động lực Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân em Các số liệu, kết có luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác trừ cơng bố tác giả Thái Ngun, ngày… tháng… năm 2018 HỌC VIÊN Hoàng Anh Thái ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu làm đề tài luận văn thạc sĩ, em tiếp nhận truyền đạt trao đổi phương pháp tư duy, lý luận quý thầy cô Nhà trường, quan tâm giúp đỡ tận tình tập thể giảng viên Nhà trường, khoa Kỹ thuật Ơ tơ & MĐL, q thầy cô giáo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp –Đại học Thái Nguyên, gia đình đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu Nhà trường, Tổ đào tạo Sau đại học - Phòng đào tạo, quý thầy cô giáo tham gia giảng dạy tận tình hướng dẫn tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Dương Thế Hùng tập thể cán giáo viên khoa Kỹ thuật Ơ tơ & MĐL, hội đồng bảo vệ đề cương hướng dẫn cho em hoàn thành luận văn theo kế hoạch nội dung đề Trong q trình, thời gian thực có nhiều cố gắng song kiến thức kinh nghiệm chun mơn hạn chế nên chắn luận văn nhiều thiếu sót, mong đóng góp quý báu quý thầy cô bạn đồng nghiệp tiếp tục trao đổi đóng góp giúp em để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! HỌC VIÊN Hoàng Anh Thái MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ix LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG - NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 1.1.Tổng quan độ êm dịu chuyển động ô tô tiêu đánh giá 1.1.1.Khái niệm độ êm dịu chuyển động ô tô 1.1.2.Các tiêu, phương pháp đánh giá độ êm dịu chuyển động 1.1.2.1 Gia tốc bình phương trung bình theo thời gian tác động 1.1.2.2 Chỉ tiêu cường độ dao động 1.1.2.3 Chỉ tiêu tải trọng động 1.2.Tổng quan công bốkhoa học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 1.3.Kết luận chương 12 1.3.1.Mục tiêu đề tài 12 1.3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 12 CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DAO ĐỘNG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG TREO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ 14 2.1 Đặt vấn đề 14 2.1.1 Phương pháp mô thông qua thiết lập hệ phương trình vi phân liên kết vật hệ 16 2.1.2 Phương pháp mô thông qua mô tả vật liên kết 17 2.2 Phương pháp xây dựng mơ hình tính toán nghiên cứu ảnh hưởng củadao động hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tô 18 2.2.1 Xây dựng mơ hình dao động hệ thống truyền lực 18 2.2.2 Xây dựng mô hình dao động tơ 31 2.2.3 Xây dựng mơ hình dao động nghiên cứu ảnh hưởng dao động hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động tơ 34 2.3 Mơ hình tốn học mô ảnh hưởng dao động hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tô 36 2.4 Kết luận chương 38 CHƯƠNG - MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG TREO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ 40 3.1 Xây dựng mơ hình mơ 40 3.1.1 Xác định nguồn kích thích từ động đốt 41 3.1.2 Xác định kích thích từ mặt đường 43 3.2 Mơ phân tích kết 44 3.2.1 Ảnh hưởng dao động xoắn động hệ thống truyền lực 45 3.2.2 Ảnh hưởng dao động hệ thống treo 53 3.3 Kết luận chương 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Sơ đồ phương pháp mơ 15 Hình 2.2 – Mơ hình học sơ đồ động lực học tương ứng 22 Hình 2.3 - Chuyển đổi từ mơ hình học sang mơ hình động lực học 23 Hình 2.4 - Các bước đơn giản hoá hệ thống động lực 29 Hình 2.5 - Sơ đồ hóa khối lượng treo 32 Hình 2.6 - Sơ đồ hóa khối lượng khơng treo 32 Hình 2.7 Mơ hình hóa hệ thống treo 33 Hình 2.8 - Sơ đồ dao động tương đương ô tô [] 33 Hình 2.9 - Mơ hìnhnghiêncứuảnhhưởngcủadao độnghệthốngtruyềnlựcvà hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tô 36 Hình 3.1 - Sơ đồ cấu trúc Simulink mô dao động liên kết động hệ thống truyền lực 40 Hình 3.2 - Mơ hình Simulink - Simscape mơ động đốt 41 Hình 3.3 Sự phụ thuộc mô men động theo thời gian động có số xilanh khác 42 Hình 3.4 - Quan hệ mơ men, tốc độ động xilanh theo thời gian mức ga khác 43 Hình 3.5 - Kết mô mấp mô mặt đường theo tiêu chuẩn ISO - loại C 44 Hình 3.6 - Sự thay đổi mơ men bán trục M23 chịu kích thích từ đường động 46 Hình 3.7 - Sự thay đổi mô men bán trục M23 46 chịu kích thích động 46 Hình 3.8- So sánh thay đổi mơ men bán trục M23 47 chịu khơng chịu kích thích động 47 Hình 3.9 - Sự thay đổi mô men bán trục M23 chịu kích thích từ đường động 47 Hình 3.10 - Kết tính tốn mơ men xoắn khâu M35 48 ô tơ sử dụng động có số xilanh khác 48 Hình 3.11 Giá trị gia tốc dao động theo phương thẳng đứng (a) bình phương trung bình gia tốc (b) ô tô di chuyển đường ISO C class [14] 49 Hình 3.12 Quan hệ az, arms số xilanh động ô tô chưa chuyển động động vận hành chế độ bướm ga mở cực đại 50 Hình 3.13 Sự thay đổi gia tốc dao động theo phương thẳng đứng giá trị bình phương trung bình ô tô chưa chuyển động, động vận hành chế độ mở bướm ga khác 51 Hình 3.14 - Gia tốc dao động ô tô xe đứng yên chịu tác động dao động ĐCĐT 52 Hình 3.15 - Sự thay đổi gia tốc ô tô theo phương thẳng đứng chịu không chịu tác động đường 52 Hình 3.16 - Sự thay đổi gia tốc dao động cầu trước theo thời gian có kể đến khơng kể đến tác động từ động 53 Hình 3.17 - Sự thay đổi gia tốc dao động cầu trước cầu sau theo thời gian có kể đến tác động từ động 54 Hình 3.18 - Sự thay đổi giá trị lực từ cầu trước tác dụng lên khung xe có kể đến không kể đến tác động từ động 55 Hình 3.19- Sự thay đổi giá trị lực từ cầu xe tác dụng lên khung xe có kể đến không kể đến tác động từ động 55 Hình 3.20 - Sự phụ thuộc awz vào độ cứng hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích dao động từ động 56 Hình 3.21 - Sự phụ thuộc awz vào độ cứng hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích dao động từ động mấp mô mặt đường 56 vii Hình 3.22 - Sự phụ thuộc awz vào độ cứng hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích từ mấp mơ mặt đường 57 Hình 3.23- Sự phụ thuộc awz vào hệ số cản hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích từ mấp mơ mặt đường 57 Hình 3.24 - Sự phụ thuộc awz vào hệ số cản hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích dao động từ động mấp mô mặt đường 58 Tiến hành tính tốn tương tự trường hợp ô tô sử dụng động xilanh cho thấy giá trị sai lệch gia tốc dao động bình phương trung bình tơ theo phương thẳng đứng khoảng 9,08% a) b) Hình 3.12 Quan hệ az, arms số xilanh động ô tô chưa chuyển động động vận hành chế độ bướm ga mở cực đại Trên hình 3.12 trình bày kết tính tốn gia tốc dao động theo phương thẳng đứng tơ giá trị bình phương trung bình tơ đứng n động vận hành chế độ bướm ga mở cực đại Tác giả tiến hành mơ tính tốn trường hợp khác với cơng suất động cơ: trường hợp - ô tô sử dụng động xilanh; trường hợp - ô tô sử dụng động xilanh trường hợp - ô tô sử dụng động xilanh Từ hình 3.12 cho thấy, tăng số xilanh động giá trị bình phương trung bình gia tốc theo phương thẳng đứng giảm (động xilanh awz=0,0195m/s2, động xilanh awz=0,092 m/s2 động xilanh awz=0,084 m/s2) điều giải thích rằng, với cơng suất động động có nhiều xilanh có độ khơng đồng mơ men động nhỏ gây dao động so với động có xilanh a) a) Hình 3.13 Sự thay đổi gia tốc dao động theo phương thẳng đứng giá trị bình phương trung bình tơ chưa chuyển động, động vận hành chế độ mở bướm ga khác Trên hình 3.13 kết tính tốn ảnh hưởng mức ga ( độ mở bướm ga) động đến giá trị gia tốc dao động theo phương thẳng đứng tơ (hình a 3.13a) giá trị bình phương trung bình ( hình 3.13b) Khi thay đổi mức ga động làm cho gia tốc dao động theo phương thẳng đứng thay đổi theo Khi mức ga lớn dao động tơ lớn Giá trị bình phương trung bình gia tốc theo phương thẳng đứng ô tô chưa di chuyển lớn tương ứng động mở hồn tồn bướm ga awz=0,019m/s2 Hình 3.14 - Gia tốc dao động ô tô xe đứng yên chịu tác động dao động ĐCĐT Hình 3.15 - Sự thay đổi gia tốc ô tô theo phương thẳng đứng chịu khơng chịu tác động đường Trên hình 3.14 đưa kết mơ tính tốn gia tốc dao động az ô tô trường hợp xe đứng yên chưa chuyển động, kích thích từ dao động động đốt trong, hình 3.15 kết thu tính tốn gia tốc az có kể đến khơng kể đến kích thước từ đường Từ nghiên cứu cho thấy: - Gia tốc dao động theo phương thẳng đứng ô tô chịu ảnh hưởng lớn từ kích thích mặt đường mấp mô - Dao động hệ thống truyền lực động có ảnh hưởng đến gia tốc dao động theo phương thẳng đứng ô tơ Các yếu tố động ảnh hưởng đến dao động số xi lanh, mức ga Tính tốn cho thấy, có tác động kích thích từ động cơ, gia tốc dao động bình phương trung bình theo phương thẳng đứng tơ tăng khoảng 9% - Giá trị mô men xoắn khâu hệ thống truyền lực phụ thuộc vào dao động động đốt kích thích từ mặt đường mấp mơ Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng kích thích từ động đốt trong, mấp mơ mặt đường có ảnh hưởng khơng lớn 3.2.2 Ảnh hưởng dao động hệ thống treo Hình 3.16 - Sự thay đổi gia tốc dao động cầu trước theo thời gian có kể đến khơng kể đến tác động từ động Hình 3.17 - Sự thay đổi gia tốc dao động cầu trước cầu sau theo thời gian có kể đến tác động từ động Để nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động tơ, tác giả tiến hành mơ tính tốn gia tốc dao động theo phương thẳng đứng az giá trị bình phương trung bình awz ứng với thông số kết cấu hệ thống treo khác chịu tác động kích thích khác từ động mặt đường mấp mơ Trên hình 3.16 3.17 kết tính tốn dao động cầu xe, so với dao động thân xe (hình 3.11 3.15) ta thấy dao động cầu xe lớn nhiều chịu nguồn kích thích dao động nhau, điều chứng tỏ hệ thống treo có có tác động giảm dao động lớn Trên hình 3.18 3.19 đưa kết tính tốn lực từ cầu xe tác dụng lên hệ thống treo trước sau F1, F2 Từ đồ thị ta thấy giá trị lực F1 F2 chịu ảnh hưởng từ hai yếu tố: kích thích đường động hệ thống truyền lực, kích thích từ động làm tăng giá trị lực ảnh hưởng đến độ êm dịu chuyển động ô tô Hình 3.18 - Sự thay đổi giá trị lực từ cầu trước tác dụng lên khung xe có kể đến khơng kể đến tác động từ động Hình 3.19- Sự thay đổi giá trị lực từ cầu xe tác dụng lên khung xe có kể đến khơng kể đến tác động từ động Hình 3.20 - Sự phụ thuộc awz vào độ cứng hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích dao động từ động Hình 3.21 - Sự phụ thuộc awz vào độ cứng hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích dao động từ động mấp mơ mặt đường Hình 3.22 - Sự phụ thuộc awz vào độ cứng hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích từ mấp mơ mặt đường Hình 3.23- Sự phụ thuộc awz vào hệ số cản hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích từ mấp mơ mặt đường Hình 3.24 - Sự phụ thuộc awz vào hệ số cản hệ thống treo trước sau xe chịu kích thích dao động từ động mấp mô mặt đường Trên hình 3.20 đến 3.24 trình bày kết mơ tính tốn giá trị gia tốc bình phương trung bình ô tô ứng với thay đổi độ cứng hệ số cản khác hệ thống treo Các tính tốn tiến hành trường hợp có khơng có tác động động mấp mô mặt đường Từ đồ thị ta thấy: - Khi tăng độ cứng hệ thống treo kt làm tăng giá trị awz , tăng hệ số cản làm giảm giá trị awz - Dao động động đốt có ảnh hưởng lớn đến dao động cầu xe, nhiên có ảnh hưởng khơng nhiều đến dao động chung xe dao động dập tắt hệ thống treo 3.3 Kết luận chương Từ nghiên cứu ta rút số kết luận sau: - Gia tốc dao động theo phương thẳng đứng ô tô chịu ảnh hưởng lớn từ kích thích mặt đường mấp mô - Giá trị mô men xoắn khâu hệ thống truyền lực phụ thuộc vào dao động động đốt kích thích từ mặt đường mấp mơ Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng kích thích từ động đốt trong, mấp mơ mặt đường có ảnh hưởng khơng lớn - Khi tăng độ cứng hệ thống treo làm tăng dao động, tăng hệ số cản làm giảm dao động ô tô - Dao động động đốt có ảnh hưởng lớn đến dao động cầu xe, nhiên có ảnh hưởng khơng nhiều đến dao động chung xe dao động dập tắt hệ thống treo - Dao động hệ thống truyền lực động có ảnh hưởng đến gia tốc dao động theo phương thẳng đứng tơ Các yếu tố động ảnh hưởng đến dao động số xi lanh, mức ga Tính tốn cho thấy, có tác động kích thích từ động cơ, gia tốc dao động bình phương trung bình theo phương thẳng đứng ô tô tăng khoảng 9% KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài hoàn thành số nội dung sau - Xây dựng phương pháp thiết lập mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng dao động liên kết hệ thống treo hệ thống truyền lực đến độ êm dịu chuyển động ô tô - Xây dựng mơ hình mơ nhờ trợ giúp phần mềm Matlab-Simulink - Thực tính tốn mô với xe cụ thể Từ kết mơ tính tốn ảnh hưởng dao động hệ thống truyền lực hệ thống treo ô tô với thông số cụ thể đề tài ta rút số kết luận sau: - Gia tốc dao động theo phương thẳng đứng tơ chịu ảnh hưởng lớn từ kích thích mặt đường mấp mơ - Giá trị mơ men xoắn khâu hệ thống truyền lực phụ thuộc vào dao động động đốt kích thích từ mặt đường mấp mơ Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng kích thích từ động đốt trong, mấp mơ mặt đường có ảnh hưởng không lớn - Dao động hệ thống truyền lực động có ảnh hưởng đến gia tốc dao động theo phương thẳng đứng ô tô Các yếu tố động ảnh hưởng đến dao động số xi lanh, mức ga Tính tốn cho thấy, có tác động kích thích từ động cơ, gia tốc dao động bình phương trung bình theo phương thẳng đứng ô tô tăng khoảng 9% - Khi tăng độ cứng hệ thống treo kt làm tăng giá trị awz , tăng hệ số cản làm giảm giá trị awz - Dao động động đốt có ảnh hưởng lớn đến dao động cầu xe, nhiên có ảnh hưởng không nhiều đến dao động chung xe dao động dập tắt hệ thống treo TÀI LIỆU THAM KHẢO TiếngViệt 1.Nguyễn Trọng Hoan, Nguyễn Khắc Tn Mơ tính tốn động lực học hệ thống truyền lực thủy ô tô, Tạp chí khí Việt Nam, 2005 Cảnh Chí Huân, Nguyễn Khắc Tuân, Nghiên cứu ảnh hưởng mô men kích thích động đốt đến tải động tác dụng lên hệ thống truyền lực thủy ô tơ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 3-2017 3.Lê Văn Quỳnh, Nguyễn Khắc Tuân, Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống treo ô tô tải hạng nặng đến khảnăng thân thiện mặt đường giao thông, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, tr.332-1339 Le Van Quynh, Nguyen Khac Tuan, Nguyễn Văn Liêm Research on the influence of heavy truck vibration on highway road surface, Hội nghị học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 8-9/2012, pp.887-894 Nguyễn Hữu Cẩn, Lý thuyết ô tô máy kéo, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2005 Đào Mạnh Hùng (2005), Nghiên cứu ảnh hưởng biên dạng mặt đường đến tải trọng tác dụng lên ô tô quốc lộ 1A đoạn đường Hà nội- Lạng sơn, đề tài cấp bộ, Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội Lưu Văn Tuấn (1994), Nghiên cứu dao động xe ca Ba Đình sở đề xuất biện pháp nâng cao độ êm dịu chuyên động, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội, Hà Nội Trịnh Minh Hoàng(2002), Khảo sát dao động xe tải hai cầu kích động ngẫu nhiên mặt đường,Luận án thạc sỹ kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội Võ Văn Hường (2004), Nghiên cứu hồn thiện mơ hình khảo sát dao động ô tô tải nhiều cầu, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội TiếngAnh 10 Nguyen Khac Tuan, Le Van Quynh, Modeling and Simulation of Vehicle Vertical Vibration from Powertrain and Road Excitations The first International Symposium on Technology Sustainability ISTS, Bangkok, Thailand 11-2012, 512-515 11 Nguyen Khac Tuan, Selifonov V V., Influence of structural parameters on dynamic loads in manual transmission system of a hybrid electric vehicle Science journal MSTU “MAMI”, Russia, No 2, pp 76 - 78 2010 12 Nguyen Khac Tuan, Mathematical modeling of series-parallel power train for hybrid electric vehicle Proceeding of the International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems, July 02–07, 2010, Suzdal, Vladimir region, Russia, pp 138 -149 13 Hohl GH Ride comfort of off-road vehicles[C] In: Proceedings of the 8th international conference of the ISTVS, vol.I of III, Cambridge, England, August 5-11; 1984 14 Giancarlo Genta, The Automotive chassis, Vol 2, Springer, 2009 15 Robert L Woods, Kent L Lawrence; Modeling and Simulasion of Dynamic System; Prentice - Hall International, Inc 1998 16 V.I Babitsky; Dynamics of Vibro-Impact System; Springer-Verlag 1999 17 Robert H Bishop; Modem Control Systems Analasis And Design Using Matlab And Simulink; Addison-Wesley, 1999 18 Naunheimer H., Bertsche B., Ryborz J., Novak W.(2011) Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 742 p 19 Mitschke M(1986) Effect of road roughness on vehicle vibration IFF Report 33(1) : 165-198 21 ISO 2631-1 (1997) Mechanical vibration and shock-Evanluation of human exposure to whole-body vibration, Part I: General requirements, The International Organization for Standardization 22 Guglielmino E., Sireteanu T., Stammers C.W., Ghita G and Giudea M (2008) Semi-active Suspension Control Improved Vehicle ride and Road Friendliness New York: Springer Publishing Company 23 Dodds C J, and Robson, J D(1973)The description of road surface roughness Journal of Sound and Vibration, 31(2), 175–183 24 ISO 8068(1995) Mechanical vibration-Road surface profiles - reporting of measured data 25.British Standard Guide to measurement and evaluation of human exposure to wholebody meachanical vibration and repeated shock British Standards Institution 26 Ahmadian, M., and Marjoram, R H., 1989, “Effects of Passive and Semiactive Suspensions on Body and Wheelhop Control,” J Commercial Veh.,98, pp 27 www.mathwork TiếngNga 28.Ротенберг Р.В Подвеска автомобиля Изд 3-е перераб и доп — Москва: Машиностроение, 1972 — 392 с 29.Хачатуров А.А Динамика системы дорога - шина - автомобиль – водитель, М : Изд-во "Машиностроение", 1976 – 535 с 30.Шупляков В.С Колебания и нагруженность трансмиссии автомобиля, М.: Транспорт, 1974 — 328 с 29.Цитович И.С., Альгин В.Б., Динамика автомобиля, Издательство: Наука и техника, 1981 31Тарасик В.П.( 2006), Теория движения автомобиля, СПб БХВПетербург 32 Cелифонов В.В Теория автомобиля – М.: ООО «Гринлайт», 2009 – 208 с 33 Конструкция автомобиля Шасси/ Под общ ред А.Л Карунина – М.: МАМИ, 2000 – 528 с ... hình dao động nghiên cứu ảnh hưởng dao động hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động tơ 34 2.3 Mơ hình tốn học mô ảnh hưởng dao động hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm. .. độ êm dịu chuyển động ô tô Kết luận CHƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DAO ĐỘNG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG TREO ĐẾN ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ 2.1 Đặt vấn đề Để nghiên cứu động. .. nghiên cứu cho phép đánh giá ảnh hưởng dao động hệ thống truyền lực hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tô 1.3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng dao động liên kết hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động liên kết giữa hệ thống truyền lực và hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động của ô tô , Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động liên kết giữa hệ thống truyền lực và hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay