Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện than uyên tỉnh lai châu

112 7 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH CÔNG VƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH CÔNG VƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂU Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Th ị Kim Linh THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Công Vương i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nhận triển khai nghiên cứu đề tài, hoàn thành luận văn, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, thầy cô khoa Tâm lý - Giáo dục Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hà Thị Kim Linh tận tình bảo, hướng dẫn em thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn áp dụng có hiệu q trình cơng tác Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí Lãnh đạo Phòng giáo dục Đào tạo huyện Than Uyên, Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở địa bàn huyện Than Uyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có thơng tin bổ ích phục vụ q trình nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng q trình nghiên cứu xong luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong tiếp tục nhận ý kiến góp ý thầy cô giáo đồng nghiệp Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Đinh Công Vương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 11 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm quản lý 11 1.2.2 Kỹ sống 14 1.2.3 Hoạt động giáo dục kỹ sống 16 1.2.4 Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 17 1.2.5 Quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 17 iii 1.3 Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường PTDT bán trú THCS 19 1.3.1 Vài nét trường PTDTBT THCS 19 1.3.2 Đặc điểm môi trường sống tâm lý học sinh THCS người dân tộc thiểu số 20 1.3.3 Mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh 23 1.3.4 Con đường giáo dục kỹ sống cho học sinh 24 1.4 Giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS thông qua hoạt động dạy học 25 1.4.1 Những kỹ sống cần giáo dục cho học sinh THCS 25 1.4.2 Ưu giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học 26 1.5 Quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS 28 1.5.1 Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 28 1.5.2 Nội dung quản lý hoạt động GD KNS 28 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động GDKNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS 33 1.6.1 Năng lực cán quản lý 33 1.6.2 Năng lực đội ngũ giáo viên 34 1.6.3 Đặc điểm dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán địa phương 34 Kết luận chương 36 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂU 37 2.1 Khái quát trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 37 2.2 Khái quát mục đích, nội dung phương pháp khảo sát 41 2.2.1 Mục đích khảo sát 41 iv 2.2.2 Nội dung khảo sát 41 2.2.3 Phương pháp khảo sát phương thức xử lí số liệu 41 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 42 2.2.1 Thực trạng nhận thức ý nghĩa hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường THCS 42 2.2.2 Thực trạng giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 43 2.2.3 Thực trạng hình thức giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS 48 2.2.4 Những khó khăn giáo viên giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 49 2.3 Thực trạng quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 51 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 51 2.3.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 55 2.3.3 Thực trạng đạo thực kế hoạch quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 56 2.3.4 Thực trạng kiểm tra kết giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 58 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học 61 Kết luận chương 63 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ v SỞ HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂU 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 64 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 64 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 65 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 65 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 66 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học sở huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 66 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS 66 3.2.2 Tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học để giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDTBT cấp THCS 68 3.2.3 Bồi dưỡng cho GV kỹ tổ chức hoạt động dạy học để giáo dục KNS cho HS trường PTDTBT THCS 70 3.2.4 Tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học để giáo dục KNS trường PTDT bán trú THCS 72 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trường PTDTBT THCS thông qua hoạt động dạy học 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp 75 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 77 3.4.1 Khảo nghiệm tính cần thiết 78 3.4.2 Khảo nghiệm tính khả thi 79 3.4.3 Tương quan tính cần thiết khả thi biện pháp 80 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Khuyến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC vi KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Luận văn nghiên cứu cách có hệ thống khái niệm như: quản lý, kỹ sống, giáo dục kỹ sống, giáo dục kỹ sống cho học sinh Luận văn vận dụng khái niệm vào trình nghiên cứu cơng tác quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Chính lý luận định hướng cho nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp 1.2 Luận văn khái quát số nét tình hình giáo dục trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Tổ chức nghiên cứu thực trạng qua hai nội dung là: Thực trạng hoạt động giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học thực trạng quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Trên sở nghiên cứu thực trạng, luận văn nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 1.3 Từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, luận văn đề xuất biện pháp nhằm quản lý hoạt động giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu sau: - Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS - Tổ chức hoạt động ngoại khóa, mơn học để giáo dục kỹ sống cho học sinh - Bồi dưỡng GV kỹ tổ chức hoạt động dạy học để giáo dục KNS cho cho HS - Tăng cường sở vật chất, để giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục KNS thông qua hoạt động dạy học Các biện pháp bước đầu áp dụng trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thu kết tốt Đồng thời tác giả tiến hành khảo nghiệm, lấy ý kiến tính cần thiết tính khả thi từ đội ngũ cán quản lý, chuyên gia địa bàn tỉnh Lai Châu Kết thu đánh giá biện pháp đề xuất có tính cần thiết khả thi cao Khuyến nghị * Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lai Châu - Tổ chức hội thảo công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS trường THCS có học sinh bán trú địa bàn tỉnh - Sở GD&ĐT cần nhanh chóng tham mưu với Bộ giáo dục việc cải tiến cách đánh giá chất lượng nhà trường để nhà trường việc quan tâm đến chất lượng văn hố, phải quan tâm đến chất lượng hoạt động GDKNS, góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh Đồng thời cần ban hành chuẩn kỹ sống cho học sinh để định hướng chung cho trường * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu - Tổ chức hội thảo công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS trường THCS có học sinh bán trú địa bàn huyện - Cần tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát cơng tác quản lý giáo dục KNS cho nhà trường THCS - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS trường THCS có học sinh bán trú * Đối với trường THCS - Nhà trường cần chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch giáo dục Trong xác định rõ mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS - Tạo điều kiện để đội ngũ cán quản lí, giáo viên tiếp cận, bồi dưỡng nâng cao lực giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS - Cán quản lý nhà trường cần phải có nhận thức đắn vị trí, vai trò hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS để từ đầu tư thời gian, cơng sức cho cơng tác quản lý hoạt động Thực công tác quản lý cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt A.S.Macarenko (1984), Giáo dục người công dân, NXB giáo dục Hà Nội A.S.Macarenko (1984), Tuyển tập tác phẩm sư phạm tập 1, NXB giáo Đặng Quốc Bảo (2004), Vấn đề quản lí từ số góc nhìn, Hà Nội Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kim Dung, Lưu Thu Thủy, Vũ Thị Sơn (2003), Những nghiên cứu thực chương trình giáo dục kĩ sống Việt Nam, Viện chiến lược Chương trình giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo dục kĩ sống, Giáo trình dành cho sinh viên Cao đẳng sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo dục kỹ sống, Giáo trình dành cho sinh viên Cao đẳng sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2008), Xây dựng thực nghiệm số chủ đề giáo dục kỹ sống cho học sinh Trung học phổ thông, Đề tài KHCN cấp Bộ, Mã số B 2007-17-57, Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2010), Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ sống, NXB Đại học sư phạm Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu hoạt động giáo dục giời lên lớp 10, NXB Giáo dục, Hà Nội 10 Lê Minh Châu (2003), UNICEF Việt Nam giáo dục kĩ sống cho thiếu niên, Báo cáo Hội thảo “Chất lượng giáo dục kĩ sống” từ 23-25/102003, Hà Nội 11 Harold.Koontz, Cyril odonell vaf Heiz Weihrich (1992), Những vấn đề cốt lõi quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật 12 Hà Sỹ Hồ (1995), Những giảng quản lý trường học, tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Đình Hùng (2014), Quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh dân tộc thiểu số trường THCS Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, luận văn thạc sỹ QLGD 14 K.Marx (1960), Tư bản, Quyển I, tập 2, NXB Sự thật, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Sinh Huy (2000), Giáo dục học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia 17 Hồ Chí Minh (1990), Về vấn đề giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội 18 Phạm Văn Nhân (1999), Cẩm nang tổng hợp kĩ hoạt động thiếu niên, NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Pall Hersey Ken Blanc Hard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Viện Quản lý giáo dục Hà Nội 21 Trần Thời (1998), Kĩ niên tình nguyện, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 22 Trần Trọng Thủy (2006), Sinh lý học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Tiếng Anh 23 Cecilia Moya, Life Skills Appoaches to Improving Youth s Sexual and Reproductive Health, www.Advocates for Youth.org 24 Life skills The bridge to human capabilities, UNESCO education sector position paper Draft 13 UNESCO 6/2003 25 Unicef (2006), Children in conflict with law, Children Protection information sheet, May 2006 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo viên thực trạng giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua dạy học trường PTDT bán trú THCS trường THCS có học sinh bán trú huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu) Lai Châu, ngày …… tháng … năm 2018 Xin ông (bà) vui lòng cho biết vài thơng tin cá nhân đây: Họ tên: Chức vụ - Nơi công tác: Điện thoại (nếu có): Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, để từ đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế cơng tác Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến theo tiêu chí đánh giá bảng (đánh dấu X vào cột tương ứng với ý kiến đánh giá mình): Câu 1: Thầy (cô) cho biết tầm quan trọng việc thực nội dung GDKNS cho học sinh trường thầy (cô) công tác? Bảng 2.6 Nội dung HĐGDKNS giúp rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp ứng xử HS HĐGDKNS góp phần hình thành phát triển tồn diện nhân cách HS HĐGDKNS điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kỹ HĐGDKNS giúp học sinh sống chủ động, tính tích cực, tự tin, hòa nhập với bạn, tự lập sinh hoạt học tập mơi trường bán trú Giúp học sinh hình thành, phát triển khả thích ứng sống an tồn, khỏe mạnh, thành công Rất Không Quan quan quan trọng trọng trọng Câu 2: Thầy (cô) quan tâm giáo dục cho học sinh kỹ sống học? Bảng 2.7 TT Nội dung Kỹ nhận thức Kỹ giao tiếp Kỹ lắng nghe tích cực Kỹ xác định giá trị Kỹ kiên định Kỹ định Kỹ hợp tác Kỹ ứng phó với căng thẳng Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Thường Thỉnh Khơng xun thoảng 10 Kỹ thể tự tin 11 Kỹ thể cảm thông 12 Kỹ sống tự lập môi trường bán trú trường Câu 3: Thầy (cô) cho biết sử dụng phương pháp dạy học để giáo dục kỹ sống cho học sinh? Bảng 2.8 TT Phương pháp giáo dục Phương pháp dạy học nhóm Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình Phương pháp giải vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp trò chơi Dạy học theo dự án (Phương pháp dự án) Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu 4: Thầy (cô) cho biết lồng ghép giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động đây? Bảng 2.9 Thường Thỉnh Không TT Phương pháp giáo dục xuyên thoảng Tích hợp nội dung GDKNS qua dạy học mơn học chiếm ưu Tích hợp GDKNS thơng qua hoạt động ngoại khóa gắn liền với nội dung chương trình ngoại khóa mơn học Tích hợp giáo dục kỹ sống tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh bán trú trường Tổ chức thực chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục giá trị sống, giáo dục truyền thống dân tộc, văn hóa dân tộc địa phương cho học sinh Câu 5: Những yếu tố có ảnh hưởng đến công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh? Bảng 2.10 Rất ảnh Có ảnh Khơng ảnh TT Yếu tố ảnh hưởng hưởng hưởng hưởng Khơng có chuẩn đánh giá GDKNS cho HS cho học sinh trường PTDT bán trú THCS Khơng có kế hoạch giáo dục kĩ sống mẫu dành cho trường PTDT bán trú THCS Giáo viên hạn chế kỹ sống, tiếng dân tộc, nhận thức phong tục tập quán, văn hóa dân tộc địa phương Các yếu tố quản lý nhà trường Tác động tiêu cực môi trường xã hội, mạng xã hội, internet Điều kiện sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Sự phối hợp nhà trường gia đình Sự phối hợp với tổ chức đoàn thể xã hội địa phương, cộngtrọng đồngcảm người Xin trân ơn!dân tộc địa PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo viên thực trạng quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua dạy học trường PTDT bán trú THCS trường THCS có học sinh bán trú huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu) Lai Châu, ngày …… tháng … năm 2018 Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết vài thông tin cá nhân đây: Họ tên: Chức vụ - Nơi công tác: Điện thoại (nếu có): Nhằm đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, để từ đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế công tác Thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến theo tiêu chí đánh giá bảng (đánh dấu X vào cột tương ứng với ý kiến đánh giá mình): Câu 6: Thầy (cơ) cho biết việc xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh trường thầy (cô) công tác thực hiên nào? Bảng 2.11 TT Nội dung Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua tổ chức dạy học môn học Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua vận dụng phương pháp dạy học tích cực Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo dục kỹ sống cho cán quản lí, giáo viên nhà trường Tốt Bình Chưa thường tốt TT Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng giáo dục, địa phương, cộng đồng việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt bán trú cho học sinh kết hợp giáo dục kỹ sống cho học sinh bán trú trường Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Câu 7: Tổ chức thực kế hoạch quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trường thầy (cô) công tác thực hiên nào? Bảng 2.12 TT Nội dung công việc Họp Hội đồng giáo dục giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn thực kỹnội sốngchương cho họctrình, sinh cách Thống vềgiáo mụcdục tiêu, dung, thức tiến hành giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường năm học Bồi dưỡng giáo viên tích hợp giáo dục kỹ sống qua tổ chức dạy học môn học Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực nhiệm vụ Có chế phối hợp cụ thể giáo viên môn, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách đội, đoàn thể nhà trường quyền địa phương tổ chức thực giáo dục kỹ sống cho học sinh Xây dựng chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh tổ chuyên môn, giáo viên Tốt Bình Chưa thường tốt Câu 8: Đơn vị thầy (cô) công tác đạo thực kế hoạch quản lý giáo dục kỹ sống cho học nao? Bảng 2.13 TT Các biện pháp đạo Hiệu trưởng Hướng dẫn tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh theo khối lớp, môn Hướng dẫn giáo viên thiết kế giáo án tổ chức giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn học Hướng dẫn giáo viên vận dụng phối hợp phương pháp dạy học tích cực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Hướng dẫn giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động cho học sinh học tập, sinh hoạt bán trú trường phù hợp với phong tục, văn hóa địa phương Chỉ đạo tổ chun mơn tổ chức cho giáo viên xây dựng tiêu chí đánh giá kết giáo dục kỹ sống cho học sinh theo khối lớp Tốt Bình Chưa thường tốt Câu 9: Việc kiểm tra đánh giá kết giáo dục kỹ sống cho học sinh trường thầy (cô) thực nao? Bảng 2.14 TT Nội dung kiểm tra, đánh giá Tốt Bình thường Chưa tốt Lập kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh tổ chun mơn Nội dung tích hợp giáo dục kỹ sống tổ chức giảng dạy môn học giáo viên môn Nội dung giáo dục kỹ sống kế hoạch chủ nghiệm giáo viên chủ nhiệm Nội dung giáo dục kỹ sống kế hoạch tổ chức hoạt động Đoàn niên, Đội thiếu niên tiền phong Nội quy, kế hoạch hoạt động công tác tổ chức hoạt động cho học sinh bán trú Kế hoạch phối hợp đồn thể trường với quyền, đồn thể địa phương Câu 10 Các yếu tố có ảnh hưởng đến QL hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Bảng 2.14 Mức độ ảnh hưởng TT Yếu tố ảnh hưởng Chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình mơn học Đặc điểm dân tộc, văn hóa, phong tục nhân dân địa phương Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá kết hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS Sự quan tâm, lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương phối hợp cha mẹ học sinh lực lượng giáo dục nhà trường Điều kiện tài chính, sở vật chất, trang thiết bị trường THCS Cơ chế quản lí, mơ hình nhà trường sách nhà nước học sinh bán trú Nhận thức lực chuyên môn, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh, kiến thức văn hóa, phong tục đội ngũ CBQL, giáo viên trường PTDT bán trú THCS Xin trân trọng cảm ơn! Ảnh Không Có ảnh Ít ảnh hưởng ảnh hưởng hưởng lớn hưởng PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh) Lai Châu, ngày …… tháng … năm 2018 Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết vài thông tin cá nhân đây: Họ tên: Chức vụ - Nơi công tác: Điện thoại (nếu có): Để khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến theo tiêu chí đánh giá bảng (đánh dấu X vào cột tương ứng với ý kiến đánh giá mình): Câu 11: Thầy (cơ) cho biết mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh? Bảng 3.1 Rất TT Các biện pháp cần thiết Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Tổ chức hoạt động ngoại khóa, môn học để giáo dục kỹ sống cho học sinh Bồi dưỡng GV kỹ tổ chức hoạt động dạy học để giáo dục KNS cho cho HS trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Tăng cường sở vật chất, để giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Kiểm tra, giám sát giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động dạy học Cần thiết Không cần thiết Câu 12: Thầy (cô) cho biết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh? Bảng 3.2 TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên giáo dục kỹ sống cho học sinh trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Tổ chức hoạt động ngoại khóa, mơn học để giáo dục kỹ sống cho học sinh Bồi dưỡng GV kỹ tổ chức hoạt động dạy học để giáo dục KNS cho cho HS trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Tăng cường sở vật chất, để giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường PTDT bán trú THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Kiểm tra, giám sát giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động dạy học Rất Khả Không khả thi thi khả thi PHỤ LỤC PHIẾU HỎI (PHÁT VẤN) Câu hỏi phát vấn dành cho cán quản lý Câu 01: Thầy (cơ) cho biết khó khăn lớn công tác quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh dân tộc bán trú cấp THCS? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 02: Đội ngũ giáo viên đơn vị thực giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học mức độ nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu hỏi phát vấn dành cho giáo viên Câu 03: Khó khăn thầy (cô) việc thực giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 04: Đánh giá kỹ hạn chế cần tập trung giáo dục cho học sinh trường PTDTBT? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂU 37 2.1 Khái quát trường. .. dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học sở huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh. .. hoạt động dạy học trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học trường Phổ thông dân tộc bán trú
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện than uyên tỉnh lai châu , Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện than uyên tỉnh lai châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay