Từ ngữ về nghề chè trong tiếng việt

233 7 0
  • Loading ...
1/233 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỊ HƯƠNG GIANG TỪ NGỮ VỀ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỊ HƯƠNG GIANG TỪ NGỮ VỀ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã ngành: 22 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM Người hướng dẫn: PGS TS HÀ QUANG NĂNG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khoa học Thái Ngun, tháng 09 năm 2018 Tác giả Lê Thị Hương Giang ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Ban Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thầy cô giáo Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học Bách khoa thư Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy, ln động viên, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Hà Quang Năng người thầy mẫu mực cho tri thức, kinh nghiệm, niềm say mê nghiên cứu để hoàn thành luận án Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè người thân gia đình tiếp sức cho tơi, giúp tơi có kết hôm Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 09 năm 2018 Tác giả Lê Thị Hương Giang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ PHỤ LỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi ngữ liệu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5 Những đóng góp luận án 6 Bố cục luận án Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu từ nghề nghiệp 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nghề chè từ ngữ nghề chè 1.2 Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài 12 1.2.1 Một số vấn đề từ phương thức cấu tạo từ tiếng Việt 12 1.2.2 Quan niệm cụm từ 17 1.2.3 Một số vấn đề từ nghề nghiệp 20 1.2.4 Vấn đề định danh 31 1.2.5 Vấn đề mối quan hệ ngơn ngữ văn hóa 38 1.2.6 Khái quát chè lịch sử nghề trồng chè Việt Nam 42 Tiểu kết 44 iv Chương 2: TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT VỀ PHƯƠNG DIỆN CẤU TẠO VÀ NGUỒN GỐC 46 2.1 Dẫn nhập 46 2.2 Đặc điểm cấu tạo từ ngữ nghề chè tiếng Việt 46 2.2.1 Thống kê tư liệu 46 2.2.2 Đặc điểm từ ngữ nghề chè tiếng Việt có cấu tạo từ 47 2.2.3 Đặc điểm từ ngữ nghề chè tiếng Việt có cấu tạo cụm từ 50 2.2.4 Nhận xét chung đặc điểm cấu tạo từ ngữ nghề chè tiếng Việt 68 2.3 Đặc điểm từ ngữ nghề chè tiếng Việt xét mặt phạm vi/nguồn gốc 71 2.3.1 Từ ngữ nghề chè xét mặt phạm vi 72 2.3.2 Từ ngữ nghề chè xét mặt nguồn gốc 75 Tiểu kết 77 Chương 3: TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT XÉT VỀ PHƯƠNG DIỆN ĐỊNH DANH 80 3.1 Dẫn nhập 80 3.2 Miêu tả đặc điểm định danh từ ngữ nghề chè tiếng Việt 80 3.2.1 Miêu tả đặc điểm định danh đơn vị định danh đơn giản (định danh sở) 80 3.2.2 Miêu tả đặc điểm định danh đơn vị định danh phức hợp 82 Tiểu kết 116 Chương 4: TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG VIỆC PHẢN ÁNH VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT 118 4.1 Dẫn nhập 118 4.2 Từ ngữ nghề chè việc thể văn hóa làng nghề 118 4.2.1 Từ ngữ làng nghề diện mạo văn hóa làng nghề 118 v 4.2.2 Từ ngữ nghề chè phản ánh kĩ xảo nghề chè Việt Nam 123 4.3 Từ ngữ nghề chè góp phần thể văn hóa cộng đồng người Việt 125 4.3.1 Từ ngữ nghề chè góp phần thể văn hóa gắn kết cộng đồng 126 4.3.2 Từ ngữ nghề chè góp phần thể phong tục tập quán Việt 128 4.4 Từ ngữ nghề chè góp phần thể phong cách sống người Việt 132 4.4.1 Thể tinh tế, cầu kì chế biến thưởng thức trà 133 4.4.2 Thể phong cách giao tiếp tế nhị 140 4.5 Từ ngữ nghề chè góp phần thể hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế, làm phong phú vốn từ vựng tiếng Việt 143 Tiểu kết 145 KẾT LUẬN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 162 PHỤ LỤC BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT C Thành tố P Thành tố phụ A Thành tố chung B Thành tố riêng (chỉ tính chất, màu sắc, hình dáng, kích thước…) T Thành tố X Đặc điểm X1 Hình dáng X2 Kích thước X3 Màu sắc X4 Chức X5 Công dụng X6 Tên người/ vùng đất DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Từ ngữ nghề chè tiếng Việt xét theo hình thức cấu tạo 46 Bảng 2.2: Từ ngữ nghề chè có cấu tạo từ đơn 48 Bảng 2.3: Cụm định danh nghề chè tiếng Việt xét theo số lượng thành tố cấu tạo 51 Bảng 2.4: Từ ngữ nghề chè ngơn ngữ tồn dân 73 Bảng 2.5: Từ ngữ nghề chè ngôn ngữ địa phương 75 Bảng 3.1: Biểu thức định danh dùng thành tố chung (cơ sở) 81 Bảng 3.2: Phương thức định danh phức (bậc hai) từ ngữ nghề chè 84 Bảng 3.3 Phương thức định danh giống/ loại/ sản phẩm chè kết hợp với dấu hiệu đặc điểm 85 DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ PHỤ LỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Từ ngữ nghề chè xét mặt nguồn gốc 77 Biểu đồ 3.1 Các phương thức định danh bậc hai từ ngữ nghề chè tiếng Việt 116 Phụ lục biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Từ ngữ nghề chè tiếng Việt xét theo phương diện cấu tạo Biểu đồ 2.2: Cụm định danh từ ngữ nghề chè tiếng Việt xét theo số lượng thành tố cấu tạo Biểu đồ 2.3: Từ ngữ nghề chè ngôn ngữ toàn dân Biểu đồ 2.4: Từ ngữ nghề chè ngôn ngữ địa phương Biểu đồ 3.1.1: Phương thức định danh dùng thành tố giống/ loại chè kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.2: Phương thức định danh dùng thành tố tên phận chè kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.3: Phương thức định danh dùng thành tố thổ nhưỡng, hoạt động trồng, chăm sóc thu hái kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.4: Phương thức định danh dùng thành tố cách bảo quản/ chế biến kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.5: Phương thức định danh dùng thành tố côn trùng để định danh kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.6: Phương thức định danh dùng thành tố bệnh chè kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.7: Phương thức định danh dùng thành tố công cụ sản xuất/ chế biến kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.1.8: Phương thức định danh dùng thành tố dụng cụ cách thức thưởng trà kết hợp với dấu hiệu đặc điểm/ hoạt động Biểu đồ 3.2: Các mơ hình định danh bậc hai từ ngữ nghề chè tiếng Việt Biểu đồ 3.1.1 Phương thức định danh dùng thành tố giống/ loại chè kết hợp với thành tố đặc điểm Biểu đồ 3.1.2.Phương thức định danh dùng thành tố tên phận chè Biểu đồ 3.1.3 Phương thức định danh dùng thành tố thổ nhưỡng, hoạt động trồng, chăm sóc thu hái Biểu đồ 3.1.4 Phương thức định danh dùng thành tố cách bảo quản/ chế biến Biểu đồ 3.1.5 Phương thức định danh dùng thành tố côn trùng để định danh Biểu đồ 3.1.6 Phương thức định danh dùng thành tố bệnh chè Biểu đồ 3.1.7 Phương thức định danh dùng thành tố công cụ sản xuất/ chế biến Biểu đồ 3.1.8 Phương thức định danh dùng thành tố dụng cụ cách thức thưởng trà Biểu đồ 3.2: Các mơ hình định danh bậc hai từ ngữ nghề chè tiếng Việt Ghi chú: P: Phương thức định danh; A: Thành tố giống/ phận/ thổ nhưỡng, trồng, chăm sóc, thu hái/ trùng/ bệnh/ công cụ sản xuất/ dụng cụ cách thức thưởng trà PHỤ LỤC : DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐIỀU TRA PHỤ LỤC 3.1: DANH SÁCH CÁC CỘNG TÁC VIÊN T T Họ tên Tuổi Địa SĐT liên hệ Nguyễn Xuân Thịnh 42 Thôn Phù Ninh - xã Phù Nham huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái 01665535203 Tô Thị Mây 41 22 Nguyễn Thị Ngọc Thư Phan Thanh Huyền Nguyễn Thị Xiêm Hoàng Thị Thơm Triệu Thị Kiều Dung Thôn Phù Ninh - xã Phù Nham - 01652182772 huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái Thôn Phù Ninh - xã Phù Nham - 01634340572 43 35 38 39 Trấn Yên, Yên bái 01648995919 Mù Cang Chải, Yên Bái 01688485565 Lý Thường Kiệt, Lào Cai 0964563264 Trưởng phòng Quản lý khoa 01296278278 học, Sở khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng Lục Thị Nga 40 Xóm Giộc Kít xã Phù Ngọc huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng Nông Quốc Hùng 40 Chủ tịch huyện Nguyên Bình Cao Bằng 10 Ma Thị Bơ 67 Xóm Lũng Mng xã Hồng Hải huyện Quảng Un, Cao Bằng 11 Lương Hồng Thư 55 Chủ tịch xã Hồng Đại huyện Phục Hòa, Cao Bằng huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái Ghi T T 12 Lê Duy 13 Triệu Lao Lủ 14 Nông Thúy Bền 41 15 Nơng Thị Thu Bằng 36 16 38 17 Hồng Thị Biên Thùy Lâm Hoài Như 18 Hoàng Thu Toàn 52 19 Hồng Thị Loan 53 20 Nơng Trung Hiếu 41 21 Trần Xuân Triển 78 22 Lương Thị Duyên 42 23 Họ tên Tuổi Địa 39 Trạm trưởng trạm Khuyến Nơng, Khuyến Lâm Huyện Ngun Bình, Cao Bằng Cán phòng Nơng nghiệp huyện Bảo Lạc, Cao Bằng Ốc Chủ, Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng Tổ 5, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng Tổ 5, phường Đề Thám thành phố Cao Bằng Khau Gạm, Đức long, Hòa An, Cao Bằng Đơng Mân, Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng Nà Đán, Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng Trưởng phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Thạch An, Cao Bằng 32 Trần Thị Phương 25 Phạm Hùng Quang 26 Nguyễn Thị Luyện Ghi 0986635593 0169417894 0912735712 Chủ nhiệm Hợp tác xã chế biến 01696479267 chè Núi Cốc Nguyễn Văn Đồn 24 Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Hợp tác xã chè Hà Phương Trưởng phòng Sưu tầm trưng bày Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên SĐT liên hệ 58 58 Chủ nhiệm Hợp tác xã chè Trại 0125494343 Cài, Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Nhiều năm đạt bàn tay vàng Festival Trà Thái Nguyên Chủ sở sản xuất chè sạch, 01695551390 Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Có kinh Xóm Dưới xã Văn Yên Đại nghiêm làm Từ, Thái Nguyên chè 20 năm 27 Dương Thị Nhẫn Xóm Cầu Găng, xã Văn Yên Đại Từ - Thái Nguyên Kinh nghiệm làm chè 20 năm đạt giải bàn tay vàng năm liên tục 20152017 hội thi lễ hội trà huyện Đại Từ T T 28 Nguyễn Văn Sỹ 47 29 Nguyễn Văn Thắng 48 30 Trần Thị Lộc 55 31 Nông Thúy Bền 41 32 Nông Thị Thu Bằng 36 33 38 34 Hoàng Thị Biên Thùy Lâm Hoài Như 35 Hoàng Thu Tồn 52 Đơng Mân, Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng 36 Hoàng Thị Loan 53 37 Dương Thị Lê 31 38 Bùi Thị Tâm 42 Nà Đán, Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng Tổ 1, phố B, Thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng Bản Chạp, Hồng Tung, Hòa An, Cao Bằng 39 Nông Thị Xuyên 33 Cốc Chủ, Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dương Thị Hà Sùng Seo Lít Triệu Thanh Tâm Hồng Thúy Loan Hà Thị Nguyệt Nguyễn Thị Trang Nguyễn T Vân Anh Nguyễn Thị Hà Lê Văn Toanh 39 22 35 35 38 33 30 40 57 Đồng Văn, Hà Giang Đồng Văn, Hà Giang Mèo Vạc, Hà Giang Tân Sơn, Phú Thọ Việt Trì, Phú Thọ Thanh Ba, Phú Thọ Việt Trì, Phú Thọ Đội 7, Công ti Cafe 15, Buôn Hồ, Đăk Lăk 01664892116 0972690892 01698943333 49 Bùi Thị Liên 48 Thôn Đăk Hà Tây, xã Cưcliemnong huyện cưmgar, tỉnh Đăk Lăk 01667586901 50 Lê Thị Hiên 35 51 Lê Danh Hiển 40 52 Mai Thu Hường 43 Thôn Đăk Hà Tây, xã 0961043999 Cưcliemnong huyện cưmgar, tỉnh Đăk Lăk 21/18 Đường 2, P.Thạnh Mỹ 0989326868 Lợi, Quận 2, TP.HCM Đường 17, số nhà 58, Phường Tân 01653382971 53 54 55 56 Đỗ Hoàng Anh Nguyễn Văn Xia Huỳnh Thị Thi Nguyễn Thành Lập 39 Họ tên Tuổi 32 Địa SĐT liên hệ xóm Trung Thành, xã Quyết 01657042763 Thắng, thành phố Thái Nguyên Xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên Xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Ốc Chủ, Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng Tổ 5, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng Tổ 5, phường Đề Thám thành phố Cao Bằng Khau Gạm, Đức long, Hòa An, Cao Bằng 0982338684 0967264998 01647729825 Xã Sủng Thái, Yên Minh, Hà Giang Thuận Tây, Quận 7, TP HCM Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang Thị Trấn Châu Phú, Long Xuyên Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang Thị Trấn Gánh Hào, Tỉnh Bạc Liêu 0976207587 0978436372 01263991077 0977444308 0947778665 Ghi PHỤ LỤC 3.2: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY / NHÀ MÁY KINH DOANH SẢN XUẤT CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN TT Tên Địa Điện thoại Công ty cổ phần xuất nhập Số 25, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 0208.3852.750 Công ty TNHH xuất nhập Tổ 11, phường Đồng Quang, thành Trung Nguyên phố Thái Nguyên 0913.286.004 Công ty cổ phần Tân Cương- 3/1, Đường Bắc Kan, phường Hoàng Hoàng Bình Văn Thụ thành phố Thái Nguyên 0208.3746433 Chi nhánh chè Sông Cầu - Tổng Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, công ty chè Việt Nam Thái Nguyên 0913.313.145 Công ty cổ phần chè Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên 0208.3865255 Công ty TNHH Bắc Kinh Đô Tổ 1B, phường Tân Lập, TPTN 0208.3651132 Công ty cổ phần chè Hà Thái Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ 0208.2210787 Nhà máy chè Định Hoá Xã Trung Hội, huyện Định Hoá 0208.3880007 Cơng ty TNHH Phượng Phương Xóm An Thái, xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ 0208.3820071 10 Công ty chè Hà Nội Xóm Trung Thành, xã Hồ Bình, huyện Đồng Hỷ 0208.3823224 11 Cơng ty TNHH chè Bình n Thơn Đá Bẩy, xã Bình n, huyện Định Hố 0208.3879051 12 Cơng ty cổ phần chè Vạn Tài Xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên 0208.3865686 13 Công ty TNHH chế biến nông Xóm Đồng Thái, xã Hố Thượng, sản chè Thái Ngun huyện Đồng Hỷ 0208.3822987 14 Công ty TNHH thành viên Xã nam Hoà, huyện Đồng Hỷ Tiến Long 0975.628.666 15 Công ty TNHH An Lộc Sơn 16 Doanh nghiệp tư nhân trà Hạnh Tổ dân phố Khuynh Thạch, phường Nguyệt Cải Đan, Thị xã Sông Công 0280.3662754 17 Doanh nghiệp Thanh Thanh Trà Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương 0208.3877579 18 Hợp tác xã Hương trà Minh Lập Xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập, huyện 01238.595.082 Đồng Hỷ, Thái Nguyên 19 Hợp tác xã chè Trại Cài Xóm Sùng Chu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ 0978702747 20 Hợp tác xã chè an tồn Hà Xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Phương Minh Lập Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0987632230 21 HTX sản xuất chế biến kinh Sơn Trung, TT Bắc Sơn, huyện Phổ doanh trà Bắc Sơn Yên, Thái Nguyên 0972.997.216 Số 655, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên 0208.3737475 TT Tên Địa Điện thoại 22 Hợp tác xã chè Tân Hương Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên 0915.643.507 23 Hợp tác xã chè La Bằng Xã La Bằng, huyện Đại Từ 0984591897 24 Làng nghề trồng chế biến chè Xóm Thác Dài, xã Tức Tranh, huyện 01236.850.829 Thác Dài Phú Lương 25 Làng nghề chế biến chè Vô UBND xã Vô Tranh, huyện Phú Tranh Lương, Thái Nguyên 0988.599.395 26 Công ty cổ phần chè Quân Chu 0208.3626010 27 Công ty cổ phần chè Thái Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên Nguyên 28 Xí nghiệp chè Đại Từ Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ 29 Hợp tác xã chè Tân Cương Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân 30 Công ty cổ phần chè Thái 179, tổ 9, phường Tân Long, TPTN Nguyên (HTX Thắng Lợi) 31 Cơng ty TNHH thành viên Xã nam Hồ, huyện Đồng Hỷ Tiến Long 32 Doanh nghiệp tư nhân Tuất Thoi 34 Hợp tác xã Hương Trà 35 TT Quân Chu, huyện Đại Từ 0208.3855340 0208.3746759 0985290079 xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ Xóm Khuôn II - Thành phố Thái Hợp tác xã chế biến chè Núi Cốc Nguyên - Thái Nguyên 01696479267 PHỤ LỤC 3.3: DANH SÁCH CÁC LÀNG NGHỀ CHÈ (Ở THÁI NGUYÊN) DANH SÁCH LÀNG NGHỀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2016 I THỊ XÃ PHỔ YÊN Làng nghề chè truyền thống làng Đậu xã Minh Đức Phổ Yên Làng nghề chè truyền thống Đầm Mương xã Minh Đức Phổ Yên II HUYỆN PHÚ LƯƠNG Làng nghề chè truyền thống xóm Ao Cống xã Phú Đơ Phú Lương Làng nghề chè truyền thống xóm Đồng Hút xã Tức Tranh Phú Lương Làng nghề chè truyền thống xóm Đồng Tâm xã Tức Tranh Phú Lương Làng nghề chè truyền thống xóm Thống Nhất xã Vơ Tranh Phú Lương Làng nghề chè truyền thống xóm Trung Thành xã Vô Tranh Phú Lương III THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Làng nghề chè truyền thống xóm Hồng Phúc xã Phúc Trìu Tp Thái Nguyên Làng nghề chè truyền thống xómKhn I xã Phúc Trìu Tp Thái Nguyên Làng nghề chè truyền thống xóm Đồng Nội xã Phúc Trìu Tp Thái Nguyên Làng nghề chè truyền thống xóm Rừng Chùa xã Phúc Trìu Tp Thái Nguyên Làng nghề chè truyền thống xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng Tp Thái Nguyên Làng nghề chè truyền thống xóm Nam Thành xã Quyết Thắng Tp Thái Ngun Làng nghề chè truyền thống xóm Gò Pháo xã Tân Cương Tp Thái Nguyên Làng nghề chè truyền thống xóm Nam Thái xã Tân Cương Tp Thái Nguyên IV HUYỆN ĐỒNG HỶ Làng nghêề chè truyền thống xóm Làng Cháy xã Khe Mo Đồng Hỷ Làng nghề chè truyền thống xóm Làng Hỏa xã Văn Hán Đồng Hỷ Làng nghề chè truyền thống xóm Vân Hòa xã Văn Hán Đồng Hỷ Làng nghề chè truyền thống xóm Sơng Cầu xã Hóa Thượng Đồng Hỷ V HUYỆN ĐẠI TỪ Làng nghề chè truyền thống xóm Văn Cường xã Phú Cường Đại Từ Làng nghề chè truyền thống xóm Văn Cường xã Phú Cường Đại Từ Làng nghề chè xóm 10 xã Tân Linh Đại Từ Làng nghề chè truyền thống xóm 11 xã Tân Linh Đại Từ VI HUYỆN VÕ NHAI Làng nghề chè xóm Đồng Dong xã La Hiên Võ Nhai Làng nghề chè truyền thống xóm Thâm xã Liên Minh Võ Nhai Làng nghề chè truyền thống xóm Vang xã Liên Minh Võ Nhai Làng nghề chè truyền thống xóm Nhâu xã Liên Minh Võ Nhai VII HUYỆN ĐỊNH HÓA Làng nghề chè truyền thống thôn Vũ Qúy xã Sơn Phú Định Hóa Làng nghề chè truyền thống thơn Phú Ninh xã Phú Đình Định Hóa Làng nghề chè truyền thống thôn Phú Ninh xã Phú Đình Định Hóa VIII THÀNH PHỐ SƠNG CƠNG Làng nghề chè xóm Chũng Na xã Bá Xuyên Tp Sơng Cơng Làng nghề chè xóm Bãi Hát xã Bá Xuyên Tp Sông Công Làng nghề chè truyền thống xóm Tiền Tiến xã Bình Sơn Tp Sơng Cơng Làng nghề chè truyền thống xóm Khe Lim xã Bình Sơn Tp Sơng Cơng DANH SÁCH CÁC LÀNG NGHỀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2017 I HUYỆN PHÚ LƯƠNG Làng nghề chè truyền thống xóm Liên Hồng xã Vơ Tranh Làng nghề chè truyền thống xóm Liên Hồng xã Vô Tranh Làng nghề chè truyền thống xóm Trung Thành xã Vơ Tranh II THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Làng nghề chè truyền thống xóm Y Na xã Tân Cương Làng nghề chè truyền thống xóm Y Na xã Tân Cương Làng nghề chè truyền thống xóm Đèo Đá xã Phúc Xuân Làng nghề chè truyền thống xóm Long Giang xã Phúc Xuân Làng nghề chè truyền thống xóm Trung Thành xã Quyết Thắng III HUYỆN ĐỒNG HỶ Làng nghề chè truyền thống xóm La Củm xã Văn Hán Làng nghề chè truyền thống xóm Ấp Chè xã Văn Hán Làng nghề chè truyền thống xóm Văn Hữu xã Hóa Thượng Làng nghề chè truyền thống xóm Đầm Ninh xã Nam Hòa Làng nghề chè truyền thống xóm Tân Tiến thị trấn Sơng Cầu IV HUYỆN ĐẠI TỪ Làng nghề chè truyền thống xóm Cầu Đá xã Hồng Nơng Làng nghề chè truyền thống xóm Đồn Kết xã Hồng Nơng Làng nghề chè truyền thống xóm Cổ Rồng xã Hồng Nơng Làng nghề chè truyền thống xóm thị trấn Quân Chu Làng nghề chè truyền thống xóm thị trấn Quân Chu V HUYỆN ĐỊNH HÓA Làng nghề chè truyền thống thơn n Hòa xã Bình n Làng nghề chè truyền thống thơn n Hòa xã Bình Yên Làng nghề chè truyền thống xóm Song Thái xã Điềm Mặc Làng nghề chè truyền thống xóm Song Thái xã Điềm Mặc Làng nghề chè truyền thống xóm Lạc Nhiêu xã Bộc Nhiêu VI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG Làng nghề chè xóm Ao Cang xã Bá Xuyên Làng nghề chè xóm Chũng Na xã Bá Xun Tp Sơng Cơng Làng nghề chè xóm Bãi Hát xã Bá Xuyên Tp Sơng Cơng Làng nghề chè truyền thống xóm Tiền Tiến xã Bình Sơn Tp Sơng Cơng Làng nghề chè truyền thống xóm Khe Lim xã Bình Sơn Tp Sông Công Ghi chú: Trong Phụ lục1, luận án chủ yếu cung cấp số liệu thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên địa phương khác chưa có vùng làm nghề chè có tính chất đặc trưng Thái Nguyên Hơn Thái Nguyên địa bàn nước tính đến liên tục Đảng, Chính phủ tin tưởng, liên tục trao trách nhiệm vinh dự cho tổ chức kì Festival chè vào năm 2011, 2013, 2015, 2017 Nghiên cứu sinh xin hứa cố gắng tiếp tục nghiên cứu sâu vùng chè khác nước nghiên cứu thời gian sau PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ QUI TRÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ Ở VIỆT NAM (Tham khảo tài liệu số [59], [64], [79], [80], [82]) 4.1 Chế biến chè xanh thủ công Chế biến chè xanh thủ cơng có phương pháp diệt men chần Phương pháp chần Việt Nam áp dụng Nguyên liệu Sao diệt men Vò rũ tơi (Chè búp tươi) (Chảo sao, thùng sao, quay tay) (Vò tay vò thủ công) Phân loại Làm khô (Sàng sẩy tay) (Sấy quẩy, chảo) Thành phẩm 4.2 Chế biến chè xanh thiết bị giới Nguyên liệu Diệt men Vò lần Sàng tơi Vò lần (Chè búp tươi) (máy sào, máy hấp) (Máy vò) (máy sáng tơi) (máy vò) Thành phẩm Phân loại Làm khô Sàng tơi (máy sàng, cắt học, quạt rê) (máy sấy, máy lăn) (máy sàng tơi) 4.3 Chế biến chè đen theo phương pháp truyền thống (OTD) Nguyên liệu Làm héo Vò lần Phần chè nhỏ Sàng tơi Phần chè to Vò lần Sàng tơi Phần chè nhỏ Phần chè to Vò lần Sàng tơi Phần chè to Lên men Sấy khô Chè đen BTP (sơ chế) Phân loại Đấu trộn Đống bao Chè đen thành phẩm Phần chè nhỏ 4.4 Chế biến chè Ô long Giai đoạn I Chè nguyên liệu Phơi nắng Quay Lên nong héo mát Lên nong kích men thơm Lên men Diệt men Giai đoạn II Vò chng Rũ tơi Lên nong Sấy dẻo Lên nong ủ ẩm Giai đoạn III Sao chè Đánh tơi (Từ chè – Vò banh – Đánh tơi lặp đi, lặp lại 8- 10 lần đến chè đạt trạng thái chuẩn viên tròn) Sấy Vò banh Sấy Phân loại Giai đoạn IV Sấy thơm Bảo quản Đóng gói hút chân không 4.5 Kỹ thuật phân loại chè Sơ đồ kĩ thuật Chè BTP Chè BTP (Lẫn to, nhỏ) (Phần chè nhỏ) Chè BTP (to) Sàng rung Lọt sàng Sàng lần (Sàng sàng L.Xô sàng 766 Trung Quốc) Sàng lần (Sàng sàng L.Xô sàng 766 Trung Quốc) Cắt lần Trên sàng Cắt lần Tiếp tục sàng, cắt đến không lấy thành phẩm, bỏ phế phẩm ... điểm từ ngữ nghề chè tiếng Việt có cấu tạo từ 47 2.2.3 Đặc điểm từ ngữ nghề chè tiếng Việt có cấu tạo cụm từ 50 2.2.4 Nhận xét chung đặc điểm cấu tạo từ ngữ nghề chè tiếng Việt. .. bậc hai từ ngữ nghề chè tiếng Việt 116 Phụ lục biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Từ ngữ nghề chè tiếng Việt xét theo phương diện cấu tạo Biểu đồ 2.2: Cụm định danh từ ngữ nghề chè tiếng Việt xét... mạo văn hóa làng nghề 118 v 4.2.2 Từ ngữ nghề chè phản ánh kĩ xảo nghề chè Việt Nam 123 4.3 Từ ngữ nghề chè góp phần thể văn hóa cộng đồng người Việt 125 4.3.1 Từ ngữ nghề chè góp phần thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ ngữ về nghề chè trong tiếng việt , Từ ngữ về nghề chè trong tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay