Đồ án Đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi Trường Đại Việt

62 10 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:45

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Ghi đầy đủ CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần DN Doanh nghiệp ĐTPT Đầu phát triển ĐVT Đơn vị tính KH - CN Khoa học – Công nghệ MMTB QLDA Máy móc thiết bị Quản lý dự án 10 11 SX - KD TP HCM TSCĐ Sản xuất kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh Tài sản cố định DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂN Bảng 2.1: Tổng vốn đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt giai đoạn 2015 – 2017 .29 Bảng 2.2: Vốn đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt phân theo nguồn vốn giai đoạn 2015 – 2017 31 Bảng 2.3 Đầu tài sản cố định công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt giai đoạn 2015 – 2017 .33 Bảng 2.4: Đầu hàng tồn kho công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 2015 – 2017 34 Bảng 2.5: Đầu phát triển nguồn nhân lực công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt giai đoạn 2015 – 2017 35 Bảng 2.6: Tổng vốn đầu khoa học công nghệ công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 2015 – 2017 37 Bảng 2.7: Tổng vốn đầu vào hoạt động Marketing công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 2015 – 2017 .38 Bảng 2.8: Tổng vốn đầu tài cơng ty CP ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt 2015 – 2017 39 Bảng 2.9: Lưu chuyển tiền tệ theo chu kì đầu công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 2015 – 2017 40 Bảng 2.10 : Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt năm 2015-2017 42 Bảng 2.11: Doanh thu lợi nhuận sau thuế công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt năm 2015 – 2017 44 Bảng 2.12: Một số tiêu phản ánh hiệu tài cơng ty giai đoạn 2015 -2017 45 Bảng 2.13 Một số tiêu phản ánh hiệu kinh tế - xã hội công ty giai đoạn 2015 -2017 .47 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 23 LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp khơng điều xa lạ doanh nghiệp hay công ty Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Việt Nam bước chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, hoạt động đầu phát triển ln đóng vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp, công ty nói riêng kinh tế nói chung nhu cầu cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội đất nước Để nâng cao sức mạnh cạnh tranh khẳng định vị thị trường, doanh nghiệp khơng ngừng huy động nguồn lực, đặc biệt vốn để tiến hành đầu phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng… nhắc đến phát triển doanh nghiệp phát triển kinh tế, không nhắc đến hoạt động đầu phát triển mục tiêu hướng đến hàng đầu nhằm phát triển ngành đất nước thể nhận thấy, quốc gia phải trả lời câu hỏi nguồn lực cho đầu phát triển kinh tế đâu cách thức để huy động nguồn lực nào? Thật vậy, xu tồn cầu hố kinh tế nay, muốn tồn phát triển kinh tế phải phát huy nội lực nước kết hợp với nguồn lực bên Thực tiễn sau 20 năm đổi kinh tế Việt Nam cho thấy hoạt động đầu phát triển giữ vị quan trọng hoạt động mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế Các doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ thị trường hoạt động đầu thích hợp nhằm gia tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp Muốn làm điều này, việc nâng cao tính chuyên nghiệp việc thực hoạt động đầu phát triển yếu tố cần trọng Nhận thấy điều nên sau thời gian học môn nghiệp vụ theo yêu cầu Nhà trường đợt thực tập cuối khóa, em thực tập tháng công ty Cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Với kiến thức học lớp thơng tin hữu ích tích lũy thời gian thực tập, người viết xin chọn đề tài: “Đầu phát triển Công ty cổ phần đầu phát triển Nước Môi trường Đại Việt” nhằm tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động đầu phát triển công ty Bài báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp gồm phần chính: Chương Lý luận chung đầu phát triển doanh nghiệp Chương Thực trạng đầu phát triển Công ty cổ phần đầu phát triển Nước Môi trường Đại Việt Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đầu phát triển Công ty cổ phần đầu phát triển Nước Mơi trường Đại Việt Để hồn thành đề tài này, trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc tồn thể nhân viên cơng ty Cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu, chứng từ nhiệt tình giúp đỡ, dạy người viết q trình thực tập cơng ty Xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn Trần Thị Thanh Nhàn hết lòng góp ý, nhận xét giải đáp thắc mắc người viết trình viết đề tài Mặc dù cố gắng hoàn thiện, thời gian thực tập hạn chế vốn kiến thức hạn hẹp, đề tài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đóng góp quý báu từ q thầy để người viết hồn thiện đề tài CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các vấn đề đầu phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đầu phát triển đầu phát triển doanh nghiệp Tại chương 9, sách giáo trình kinh tế đầu trường Đại học kinh tế Quốc dân xuất đưa định nghĩa đầu phát triển sau: “Đầu phát triển phận đầu tư, hoạt động sử dụng nguồn lực để trực tiếp làm tăng tài sản vật chất, nguồn nhân lực tài sản trí tuệ, trì hoạt động tài sản nguồn nhân lực sẵn có.” Trong đó, đầu phát triển doanh nghiệp định nghĩa sau: “Đầu phát triển doanh nghiệp hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tiềm lực cho kinh tế - xã hội, tạo việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội.” 1.1.2 Vai trò hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp Đầu phát triển định đời, tồn phát triển doanh nghiệp Góp phần xây dựng sở vật chất, mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị, đổi khoa học công nghệ Đầu phát triển doanh nghiệp vai trò quan trọng: Thứ nhất: Tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Nhu cầu người phát triển đòi hỏi tiêu dùng nhiều hơn, hàng hóa chất lượng cao, mẫu mã đẹp đa dạng phong phú Vì thế, nhà sản xuất cung cấp dịch vụ muốn tồn tại, phát triển phải không ngừng đầu Hoạt động đầu doanh nghiệp tiến hành theo chiến lược khác để giành lợi cạnh tranh thị trường Thứ hai: Đầu tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm Muốn tồn phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tăng cường đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành Trong điều kiện đó, đầu ý nghĩa quan trọng Thứ ba: Đầu tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận Sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận Hoạt động đầu doanh nghiệp với mục tiêu đạt lợi nhuận mà doanh nghiệp đề Khi lợi nhuận cao lợi ích lớn ngược lại Nếu đầu mang lại hiệu cao góp phần gia tăng doanh thu, tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận Thứ tư: Đầu góp phần đổi cơng nghệ, trình độ khoa học kĩ thuật sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, doanh nghiêp luôn trọng đến đổi cơng nghệ, bổ sung máy móc thiết bị đại nhằm nâng cao sức cạnh tranh Doanh nghiệp tiến hành mua máy móc thiết bị, đổi công nghệ nhằm nâng cao suất Thứ năm: Đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần đội ngũ lao động trình độ Trình độ kĩ người lao động ảnh hưởng tới trình sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm Đầu vào lao động bao gồm hoạt động đầu đào tạo cán quản lý, nâng cao trình độ tay nghề người lao động bù đắp đủ hao phí để tái sản xuất sức lao động 1.1.3 Đặc điểm đầu phát triển doanh nghiệp Hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp đặc điểm khác biệt với loại hình đầu khác, là: Hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp đòi hỏi số vốn lớn để nằm khê đọng suốt trình thực đầu Bởi suốt trình đầu nằm dạng cơng trình dở dang Do vốn lớn nên doanh nghiệp cần phải cân nhắc lựa chọn đầu vào đâu cho hiệu cao nhất, phải nghiên cứu thị trường Vốn lớn nằm khê đọng suốt trình đầu nên ảnh hưởng đến chi phí sử dụng, quản lý vốn (thời gian, chi phí, kết quả, chất lượng) khả cạnh tranh thị trường vốn nằm khê đọng dài bỏ lỡ thời hội cạnh tranh Hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp mang tính chất thời gian Thời gian để tiến hành công đầu thành phát huy tác dụng thường kéo dài nhiều năm tháng Nó phụ thuộc vào giai đoạn thực đầu Thời gian vận hành kết đầu thu hồi đủ vốn lí tài sản kéo dài Điều chịu tác động cung cầu thị trường, yếu tố đầu vào hay đầu dự án Thời gian thực đầu dài chịu ảnh hưởng yếu tố khơng dự đoan ảnh hưởng đến q trình thực : mơi trường, điều kiện tự nhiên, pháp lý, kinh tế, trị Điều thay đổi kết hiệu đầu Thời gian hoạt đông đầu phát triển doanh nghiệp kéo dài nên mang tính rủi ro cao Vì cần phải phân tích kỹ để loại trừ hạn chế tới mức thấp rủi ro : Trong trường hợp rủi ro hiệu dự án bao nhiêu; rủi ro xảy Trong trường hợp thuận lợi hiệu đạt để bù lại trường rủi ro.Tuy nhiên yếu tố rủi ro bất đinh, bất khả kháng chấp nhận Để đảm bảo cho công chuẩn bị đầu đem lại hiệu tài cao đòi hỏi phải làm tốt công tác chuẩn bị Sự chuẩn bị thể việc soạn thảo dự án đầu (lập dự án đầu tư) nghĩa phải thực đầu theo dự án soạn thảo với chất lượng tốt Đó q trình thực đầu trình vận hành khai thác 1.1.4 Phân loại đầu phát triển doanh nghiệp Hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp phân loại theo: theo lĩnh vực hoạt động, theo mức độ đầu tư, theo thời gian hoạt động theo tính chất quản lý Theo lĩnh vực hoạt động: Đầu phát triển sở hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, GTVT, thông tin liên lạc…) Đầu sở hạ tầng tạo tiền đề phát triển sản xuất kinh doanh (tạo đời xí nghiệp mới, quy mô sản xuất mở rộng) Đầu phát triển sản xuất – kinh doanh (đầu thêm dây chuyền công nghệ để tăng cường lực sản xuất, đầu bổ sung trang thiết bị đại…) Đầu cho sản xuất kinh doanh tạo lực mới, sản xuất phát triển thêm tiềm lực kinh tế để giúp phát triển trở lại cho sở hạ tầng Đầu phát triển hoạt động lĩnh vực văn hóa – xã hội – mơi trường (đầu dự án trùng tu di sản văn hóa, lịch sử…) Đầu vào văn hóa xã hội nâng cao học vấn, dân trí, phát triển khoa học kỹ thuật giúp phát triển trở lại cho sản xuất Theo mức độ đầu tư: Đầu cải tạo mở rộng: nhằm tạo dựng sở vật chất kỹ thuật cao sở đầu (như mở rộng thêm mặt mua sắm bổ sung thêm máy móc thiết bị, cải tiến dây chuyền công nghệ…) Kết đầu nhằm nâng cao thêm lực hiệu sản xuất Trường hợp gọi đầu chiều sâu Đầu xây dựng mới: tiến hành với quy mơ lớn, tồn diện Trong việc áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ quan tâm sử dụng tối đa Theo thời hạn hoạt động Đầu phát triển ngắn hạn: đầu nhằm vào yếu tố mục tiêu trước mắt, thời gian hoạt động phát huy tác dụng thường ngắn, khoảng từ đến năm.Trong đầu phát triển ngắn hạn, huy động kỹ thuật vật chất khơng lớn Tuy nhiên, đòi hỏi đầu ngắn hạn phải đảm bảo yếu tố để thu hồi vốn nhanh, phải hoàn thành cơng trình sớm sớm đưa vào khai thác, thị trường sẵn sàng sản phẩm tiêu thụ nhanh nhạy Đầu trung hạn dài hạn: đầu đòi hỏi nhiều vốn đầu lâu dài thời gian phát huy tác dụng, thường 5-10-15-20 năm lâu Theo tính chất quản lý Đầu phát triển trực tiếp: đầu mà doanh nghiệp vừa bỏ vốn, vừa trực tiếp tham gia quản lý, điều hành Thực chất đầu trực tiếp, người bỏ vốn nhà quản lý sử dụng vốn chủ thể Do người bỏ vốn nhà quản trị sử dụng vốn chủ thể, nên chủ thể hoàn toàn chịu trách nhiệm kết đầu Kết đầu lãi lỗ nghĩa là, đầu trực tiếp, người bỏ vốn, đồng thời nhà quản trị sử dụng vốn, chấp nhận nguyên tắc “Lời ăn – Lỗ chịu” Đầu gián tiếp: doanh nghiệp đóng vai trò góp vốn mà khơng tham gia quản lý, điều hành Dạng thường thấy lĩnh vực đầu tài chính, như: viện trợ khơng hồn lại hồn lại với lãi suất thấp phủ Thực chất đầu gián tiếp, người bỏ vốn (nhà đầu tư) nhà quản trị sử dụng vốn khác chủ thể 1.1.5 Nguồn vốn đầu phát triển doanh nghiệp Các nguồn vốn đầu phát triển Doanh nghiệp bao gồm từ nguồn vốn nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu phát triển bổ sung thong qua vốn từ quỹ doanh nghiệp, lợi nhuận chưa phân phối, vốn tín dụng thương mại, tín dụng thuê mua… Vốn ban đầu: nguồn vốn huy động từ vốn chủ sở hữu vốn cổ đông công ty cổ phần Theo Wikipedia, vốn chủ sở hữu định nghĩa sau: “Vốn chủ sở hữu số vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp khơng phải cam kết tốn Nguồn vón chủ sở hữu chủ doanh nghiệp nhà đầu góp vốn hình thành từ kết kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu khơng phải khoản nợ doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu vốn Một điểm không thuận lợi vốn chủ sở hữu giá thành (hay chi phí) cao chi phí nợ Dĩ nhiên rồi, khơng nhà đầu bỏ tiền đầu vào công ty gánh chịu rủi ro hoạt động kết kinh doanh công ty mà lại chịu nhận tiền lãi lãi suất cho vay nợ Việc với tính chất khơng miễn trừ thuế làm cho chi phí vốn cao Việc này dẫn tới điểm không thuận lợi khác, vốn chủ sở hữu cao, số lượng người chủ sở hữu nhiều, áp lực kỳ vọng nhà đầu quản lý, giám sát họ lên nhà điều hành công ty lớn Tuy vốn chủ sở hữu phải tăng công ty cần tiền Tăng để cân với nợ giữ cho công ty tình trạnh tài lành mạnh Một lý để nhà đầu tăng vốn thị trường định giá cổ phiếu cao giá trị nội (overprice) Phát hành vốn trường hợp tạo lợi nhuận tài cho công ty, thực chất tăng phần lãi nhuận cho nhà đầu hữu Vốn vay từ Ngân hàng thương mại Theo Wikipedia, vốn vay giao dịch tài sản bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác bên vay(cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể khác), trong bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn nhấtđịnh theo thỏa thuận, bên vay trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc Một ưu điểm lớn việc dùng nợ thay cho vốn chủ sở hữu lãi suất mà doanh nghiệp phải trả nợ miễn thuế Trong cổ tức hay hình thức thưởng khác cho chủ sở hữu phải bị đánh thuế Trên nguyên tắc mà nói, thay vốn chủ sở hữu nợ giảm thuế doanh nghiệp phải trả, tăng giá trị doanh nghiệp lên Một điều cần lưu ý, với nước mà nhà đầu phải trả thuế thu nhập cá nhân với mức cao ưu điểm nợ bị giảm hay chí trở thành yếu điểm Ưu điểm thứ hai nợ, nợ thường rẻ vốn chủ sở hữu Nói đơn giản lãi suất ngân hàng, hay lãi suất trái phiếu thấp nhiều so với lãi suất kỳ vọng nhà đầu Do tăng nợ tức giảm chi phí chi đồng tiền mặt tăng cao lợi nhuận, giá trị cơng ty Vì tính chất mà tỷ số nợ vốn chủ sở hữu gọi hệ số đòn bẩy Tuy doanh nghiệp khơng thể tăng nợ lên mức cao so với chủ sở hữu Khi cơng ty rơi vào tình trạng tài khơng lành mạnh, dẫn đến rủi ro khác mà bàn phần sau 10 Vốn từ quỹ Doanh nghiệp bao gồm quỹ khấu hao, quỹ đầu phát triển Quỹ đâu phát triển khái quát sau: Quỹ đầu định chế tài trung gian phi ngân hàng Thu hút tiền nhàn rỗi từ nguồn khác để đầu vào cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay loại tài sản khác Tất khoản đầu quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát quan thẩm quyền khác Về quỹ khấu hao, khoản quỹ tạo nhằm bù đắp hao mòn tài sản khấu hao Lợi nhuận chưa phân phối hiểu đơnn giản lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu chưa trích lập quỹ Vốn tín dụng thương mại nguồn vốn thỏa thuận mua chịu trả tiền sau Điều hàm ý nhà cung cấp cho phép khách hàng trả tiền cho họ sau khoảng thời gian định, thường số tháng sau nhận sản phẩm (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Tín dụng th mua định nghĩa hình thức tài trợ tín dụng thơng qua loại tài sản, máy móc thiết bị Tín dụng th mua phương thức tài trợ dài hạn lịch sử lâu đời đặc biệt phát triển mạnh thập niên gần nước ta tín dụng thuê mua trừ vài nơi quen thuộc hãng hàng khơng lại giai đoạn tìm hiểu thử nghiệm Tín dụng thuê mua hình thức tài trợ tín dụng thơng qua loại tài sản, máy móc thiết bị Tín dụng th mua phương thức tài trợ dài hạn lịch sử lâu đời đặc biệt phát triển mạnh thập niên gần nước ta tín dụng thuê mua trừ vài nơi quen thuộc hãng hàng khơng lại giai đoạn tìm hiểu thử nghiệm Các nguồn vốn khác tùy loại hình Doanh nghiệp 1.2 Nội dung chủ yếu đầu phát triển donah nghiệp 1.2.1 Đầu phát triển cho tài sản cố định Là hoạt động đầu nhằm tái tạo tài sản cố định doanh nghiệp Bao gồm hoạt động như: xây lắp mua sắm máy móc thiết bị Hoạt động đầu đòi hỏi vốn lớn chiếm tỉ trọng cao tổng đầu phát triển đơn vị thể phân biệt nội dung đầu vào TSCĐ theo góc độ Đầu vào TSCĐ qua mua sắm trực tiếp Đó việc DN bỏ vốn mua lại sở sẵn để tiếp tục sử dụng phát huy hiệu Hình thức chủ yếu sử dụng nước phát triển thông qua sát nhập thơn tính Với hình thức DN phải bỏ khoản vốn vừa phải (ít so với đầu mới) DN tiết kiệm khoản chi phí dành cho hoạt động khác 48 Bảng 2.11: Doanh thu lợi nhuận sau thuế công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt năm 2015 – 2017 Năm 2015 Chỉ tiêu Kế hoạch (triệu đồng) Thực (triệu đồng) Năm 2016 Tỷ lệ (%) Doanh 16.875,5 16.981,4 thu 100,6 Lợi nhuận sau thuế 100,5 36,2 36,4 Kế hoạch (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Kế hoạch (triệu đồng) Thực (triệu đồng) Tỷ lệ (%) 21.584,3 21.746 100,7 33.598, 34.844, 103,7 153,3 154,2 100,5 93,4 Thực (triệu đồng) Năm 2017 93,7 100,3 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - 2017 Qua bảng tình hình thực công ty giai đoạn 2015 – 2017, ta nhận thấy mức đạt so với kế hoạch đề cụ thể qua năm sau: Đối với tình hình thực doanh thu cơng ty năm 2015 doanh thu thực tế công ty 16.981,5 triệu đồng đạt 100.6% so với kế hoạch; năm 2016 doanh thu thực tế công ty 21.746 triệu đồng đạt 100.7% so với kế hoạch Như mức doanh thu thực so với kế hoạch năm 2016 tăng 0.1% so với năm 2015 Sang năm 2017, doanh thu thực tế 34.844,8 triệu đồng đạt 103,7% so với năm trước đó, tăng 3% so với năm 2016 Như doanh thu năm 2015 tăng 0,6% so với kế hoạch, năm sau tăng 0,7% năm 2016 3,7% năm 2017 so với kế hoạch công ty đề Lợi nhuận sau thuế thực tế công ty năm 2015 – 2017 36,4 triệu đồng, 93,7 triệu đồng 154,2 triệu đồng tương ứng 100,5 %; 100,3% 100,5 % Như lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng 0,5% so với kế hoạch, năm sau tăng 0,3% năm 2016 0.5% năm 2017 so với kế hoạch công ty đề Hầu hết, doanh thu lợi nhuận thực tế công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt đạt vượt kế hoạch đề Giải thích cho khả thi doanh thu lợi nhuận thực tế công ty đấu thầu giao nhiều dự án lớn năm qua Cơng ty kiểm sốt khoản vay nguồn vốn kinh doanh hiệu quả, trách lãng phí đầu Bên cạnh quản lý kế hoạch 49 phận quản lý công ty đội ngũ nhân viên tâm huyết thực dự án cách hoàn hảo nhằm mang lại hiểu qua doanh thu lợi nhuận 2.3.2 Hiệu hoạt động đầu phát triển công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Hiệu công đầu phát triển công ty cổ phần ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt xét hai khía cạnh: tài kinh tế - xã hội 2.3.2.1 Các tiêu phản ánh hiệu tài Ta xem xét tiêu sau: Bảng 2.12: Một số tiêu phản ánh hiệu tài cơng ty giai đoạn 2015 -2017 Chỉ tiêu Doanh thu Doanh thu tăng thêm Lợi nhuận Lợi nhuận tăng thêm ĐVT Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 2015 2016 2017 16.981,4 21.746 34.844,8 10.474 1764.6 13.098,8 36,4 93,7 154,2 -141,6 57,3 60.5 Tổng tài sản Triệu đồng 5.814,2 13.575 12.726 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 2.122,8 2.240,1 2.341,6 Triệu đồng 2.973,7 3.231,8 3.362,1 0.02 0.04 0.07 2.9 1.6 2.7 5.7 6.7 10.4 -0.04 0.02 0.02 Vốn đầu thực Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu Doanh thu/Tổng tài sản Hiệu sử dụng vốn đầu Tỷ suất sinh lời vốn đầu Nguồn: Bảng báo cáo tài cơng ty CP ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt 2015 - 2017 Nhận xét Qua bảng thấy doanh thu lợi nhuận tăng thêm so với tổng vốn đầu thực tăng qua năm Năm 2015, lợi nhuận so với năm 2014 giảm 50 141,6 triệu đồng theo xu hướng chung kinh tế giới ảm đạm quy luật khủng hoảng kinh tế theo chu kì Hiệu sử dụng vốn đầu đạt giá trị cao vào năm 2017 (10.4) năm thấp năm 2015 (5.7) Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn công ty tương đối tốt Tỷ suất sinh lời vốn đầu giá trị thấp vào năm 2015 (-0.04) đạt cao vào năm 2016, 2017 (0.02) Điều cho thấy đồng vốn đầu bỏ cơng ty thu nhiều đồng lợi nhuận Chứng tỏ việc bỏ vốn đầu mang lại kết lợi cho cơng ty 2.3.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế xã hội Ngoài việc quan tâm xem xét hiệu tài chính, để đánh giá cách khách quan đầy đủ khía cạnh hoạt động đầu phát triển xem đạt hiệu khơng cần phải xem xét đến tiêu phản ánh hiệu kinh tế - xã hội hoạt động đầu khơng mang lại hiệu tài cao cần đầu tiến hành hoạt động mang lại hiệu kinh tế - xã hội to lớn Công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi Trường Đại Việt ln quan tâm, phân tích đến tiêu Sau số tiêu phản ánh hiệu kinh tế - xã hội mà công ty xem xét đến 51 Bảng 2.13 Một số tiêu phản ánh hiệu kinh tế - xã hội công ty giai đoạn 2015 -2017 Chỉ tiêu Vốn đầu thực ĐVT 2015 2016 2017 Triệu đồng 2.973,7 3.231,8 3.362,1 62 30,8 30,1 Đóng góp vào ngân sách Triệu đồng Thu nhập người lao động Triệu đồng 813.8 3072,9 7013.1 Thu nhập người lao động tăng thêm Triệu đồng - 2259.1 3940.2 Tổng số lao động Ngườ i 20 22 22 Số lao động tăng thêm Ngườ i - - 0.0006 Số lao động tăng thêm/ vốn đầu Nguồn: Bảng báo cáo tài cơng ty CP ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt 2015 – 2017 thể thấy lượng đóng góp vào ngân sách cơng ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt nhìn chung hàng năm giảm Trong đó, năm giảm nhiều năm 2017 (30,1 triệu đồng), giai đoạn công ty tăng lương cho người lao động mà số lượng lao động giữ nguyên khơng biến động Việc tăng lương qua năm chắn thuế hiệu để doanh nghiệp giảm 25% thuế TNDN năm Bên cạnh đó, vốn đầu thực tăng, phản ánh công ty chi nhiều khoản phí để mua máy móc thiết bị Do đó, đóng góp vào ngân sách nhà nước ắc hẳn bị giảm Tuy xu hướng giảm cơng ty đạt kết đáng khích lệ, góp phần cho phát triển xã hội, đồng thời sở khẳng định hiệu đầu cơng ty Nhìn chung, lao động công ty năm vừa qua xu hướng biến động nhiều Cơng ty số lượng cán công nhân viên khoảng 22 người Trong người cán quản lý Nguồn nhân lực công ty CP ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt khơng thay đổi phản ánh lực làm việc đội ngũ nhân viên tốt khả làm việc lâu dài công ty thực tốt trách nhiệm với người lao động, đáp ứng nhu cầu người lao động 52 2.3.3 Những thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 2.3.3.1 Những thành công đạt hoạt động đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Đầu hoạt động khơng thể thiếu, mang tính định đến tồn phát triển cơng ty Hiểu điều nên Công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt không ngừng tăng cường đầu mặt nhằm đảm bảo phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Xem xét năm 2015, năm 2016, năm 2017 tình hình vốn đầu tài sản cổ định công ty tăng, phản ánh công ty tăng cường đầu trang thiết bị máy móc đại theo nhu cầu cơng tác thi cơng Bên cạnh cơng ty kết hợp tài tình trang thiết bị cũ đại tạo xuất sử dụng máy móc cao Ngồi cơng ty trọng đào tạo cho đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán học tập bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ chun mơn nhờ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tạo môi trường làm việc động, phát huy hết khả sáng tạo công việc cán công nhân viên.Tổng mức vốn đầu nguồn nhân lực tăng mạnh qua năm người viết phân tích, phản ánh cơng ty trọng đến việc phát triển tốt nguồn nhân lực để phục vụ công việc cách hiểu Cụ thể, năm 2015, công ty cho đội nhân viên sang Singapore để nâng cao nghiệp vụ Kế hoạch đầu công ty đưa phù hợp với tình hình phát triển mở rộng cơng ty Từ đó, hiệu đầu nâng lên rõ rệt giai đoạn Cùng với phát triển vượt bật khoa học công nghệ, công ty trọng vào việc phát triển, đầu ứng dụng công nghệ 4.0 Chính trọng kịp thời mà thông qua dự án làm việc với đối tác xa trụ sở, công ty làm việc tốt thông qua mạng Internet Về đầu cho hoạt động Marketing, cơng ty thành công định đáng mong đợi Bằng việc giới thiệu thân thông qua trang thông tin đại chúng, website http://daivietwater.com, công ty ngày biết đến rộng rãi Việc giới thiệu công trình với quy mơ vốn lớn cơng ty xây dựng thành công lên trang web giúp đối tác dễ dàng tìm đến với cơng ty Đầu tài hoạt động mang lại doanh thu cho công ty Bằng chứng năm 2015 thu 1,8 triệu đồng, năm 2016 tăng thêm đạt 3,8 triệu đồng, 5,2 triệu đồng cho năm 2017 53 Nhìn chung cơng tác đầu cơng ty ngày quan tâm, nhiều thay đổi theo hướng tích cực, giá trị đầu liên tục tăng qua năm góp phần trì mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại nguồn lợi nhận cho cơng ty nói riêng tạo điều kiện công ăn việc làm cho công nhân Từ nâng cao lực vị cơng ty thương trường 2.3.3.2 Những hạn chế hoạt động đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Công tác quản lý hàng tồn kho công ty chưa đạt hiệu tốt cơng ty chưa giải lượng hàng tồn kho, chưa bán hàng gây ứ đọng lượng hàng lớn kho Nếu không giải tốt gây tình trạng khó khăn sản xuất, kinh doanh Nguồn vốn cơng ty nhiều hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn vay, khó đảm nhận nhiều công tác đầu lúc.Việc thực đầu gặp khó khăn, chậm khởi cơng cơng tác giải phóng mặt tổ chức đấu thầu Nhiều dự án quy mô lớn phải chia thành nhiều hạng mục cơng trình nhỏ gặp khó khăn công tác tổ chức lựa chọn giao thầu Chính hạn chế vốn đối thủ tiềm lực tài mạnh ngày nhiều, gây khơng khó khăn, trở ngại cho Cơng ty Bên cạnh đó, đơi doanh nghiệp đối tác tình trạng thiếu vốn, dẫn đến chậm trễ tốn Cơng ty bị ứ đọng khoản phải thu làm cho công tác đầu Cơng ty gặp nhiều khó khăn Trong thời gian vừa qua theo quy chế quản lý đầu xây dựng việc phân cấp thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán thay đổi nên hồ sơ di chuyển lại nhiều thời gian, gây chậm trễ cho việc khởi cơng số hạng mục cơng trình kế hoạch thực Để theo kịp trình độ khoa học công nghệ ngày phát triển, Công ty phải đầu thiết bị máy móc để tránh tình trạng lạc hậu so với doanh nghiệp ngành lao động bắt kịp với phát triển công nghệ nên phải tốn thêm chi phí hướng dẫn cho lao động Việc nghiên cứu định đầu dừng lại việc dựa vào số liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước, kinh nghiệm để phân tích mà chưa sâu vào tình hình thị trường nên số tiêu, phương án xa rời thực tiễn Thời gian thực dự án thường kéo dài, thời gian thu hồi vốn đầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan điều kiện hạ tầng, phát triển kinh tế khu vực… độ rủi ro tương đối cao 54 55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN ĐẦU PHÁP TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT NƯỚC MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT 3.1 Định hướng hoạt động đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Công ty cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt mong muốn trở thành thương hiệu tuyệt đối tin cậy lòng nhà đầu Đồng hành chất lượng, phản ánh giá trị thật công trình Cơng ty khơng ngừng nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng cơng nghệ tiên tiến đầu máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu thị trường thí nghiệm kiểm định cơng trình khảo sát địa chất cơng trình Nhằm mang lại giải pháp tối ưu chất lượng, kỹ thuật kinh tế cho cơng trình xây dựng, đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững kinh tế nước nhà Nguyên tắc quan điểm phát triển công ty: Sự phát triển bền vững Công ty đồng hành chia sẻ hoạt động cơng ích xã hội Đáp ứng nhu cầu nhanh, gọn, uy tín chuyên nghiệp, tạo dấu ấn sâu sắc lòng khách hàng từ lần cộng tác Xây dựng văn hố cơng ty thúc đẩy nhân viên cởi mở phát biểu, làm việc theo nhóm, khơng đổ lỗi, phát huy tối đa lực, nhằm hướng tới mục tiêu dịch vụ sản phẩm tốt dựa tinh thần làm việc thoải mái, sáng tạo động Khơng ngừng nâng cao tay nghề, tìm hiểu đầu máy móc thiết bị nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế đón đầu cơng nghệ tương lai 3.1.2 Định hướng hoạt động đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Công ty tiếp tục đầu chiều sâu tăng cường mua sắm, trang bị máy móc, trang thiết bị đại nhằm nâng cao lực hoạt động, tăng khả cạnh tranh nhằm củng cố nâng cao vị cơng ty Tiếp tục phát huy ngành nghề mạnh cơng ty như: Kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bến cảng; Khảo sát địa chất cơng trình; Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi (Koden, PDA, PIT, nén tĩnh, siêu âm độ đồng Bê tông) Giữ vững, 56 khẳng định vị nhà thầu lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng Đồng thời khắc phục sai sót, hạn chế tồn cơng ty Mở rộng hoạt động sang số lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây dựng dân dụng, đặc biệt việc đầu xây dựng dự án chung cư; dự án chống ngập Tp.HCM Liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi nước để hai bên lợi Đầu góp vốn vào cơng ty ngành Đảm bảo đời sống việc làm cho CBCNV, tăng cường công tác đầu phát triển nguồn nhân lực Hoàn thiện quy định chế độ đãi ngộ cho công nhân cơng ty, góp phần tăng thêm gắn bó họ với cơng ty 3.1.3 Phân tích SWOT với hoạt động đầu phát triển công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Đánh giá điểm mạnh (Strengths) điểm yếu (Weaknesses) hay gọi phân tích bên góc độ nhân , tài chính, cơng nghệ, uy tín, mối quan hệ, văn hóa, Việc đánh giá mang tính tương đối, chủ yếu so sánh với mặt chung tồn ngành Phân tích hội (Opportunities), thách thức (Threats) hay gọi phân tích bên ngồi nhân tố đến từ mơi trường bên ngồi Những khía cạnh liên quan tới hội mối đe dọa biến động kinh tế (tăng tưởng hay suy thối), thay đổi sách nhà nước (theo chiều hướng lợi hay bất lợi cho lĩnh vực hoạt động công ty), cán cân cạnh tranh thay đổi (đối thủ cạnh tranh bị phá sản hay xuất thêm đối thủ cạnh tranh mới, Nếu việc phân tích thực cách kỹ lưỡng sáng suốt, chiến lược đề nắm bắt hội sẵn sàng đối phó với đe dọa xảy 57 Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Đã xác lập vị trí, chỗ đứng thị Khả huy động vốn yếu trường Các hoạt động Marketing chưa linh hoạt cấu tổ chức vững mạnh, linh hoạt Tình trạng thiếu nguồn nhân lực phải Đội ngũ lãnh đạo công nhân viên thực đồng thời nhiều dự án kinh nghiệm MMTB đại, công nghệ tiên tiến hội (O) Thách thức (T) Sự phát triển lĩnh vực xây dựng Sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ năm gần giúp cho ngành cơng ty hội phát triển Máy móc cơng nghệ cần phải cải tiến Sự hội nhập kinh tế giới Việt thường xuyên Nam 3.1.3.1 Điểm mạnh công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Đã xác lập vị trí chỗ đứng thị trường, điều thể qua việc cơng ty ngày nhiều khách hàng tín nhiệm, thị trường đón nhận, nhiều gói thầu đến từ sở doanh nghiệp nhỏ lớn ngành cấu tổ chức công ty vững mạnh linh hoạt Cơng ty đội ngũ CBCNV cần mẫn hết lòng cơng việc, lợi ích cơng ty Các chức vụ quản lý quan trọng giao cho người lực tận tâm với cơng việc chức vụ Bất CBCNV công ty sẵn sàng tham gia vào cơng việc chung, đóng góp sức vào việc mang lại lợi ích cho cơng ty Cơng ty tiến hành đầu vào MMTB với lượng vốn lớn nên công ty sở hữu công nghệ tương đối đại với trang thiết bị máy móc nhập ngoại, đáp ứng yêu cầu đặt lĩnh vực xây dựng 3.1.3.2 Điểm yếu công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Đối với phương thức vay vốn phát hành cổ phiếu thị trường chứng khoán, số điều kiện chưa phù hợp nên công ty chưa phát hành cổ phiếu thị trường chứng khốn nguyên nhân gây hạn chế khả huy động vốn công ty 58 Trong lĩnh vực Marketing, cơng ty chưa quan tâm thỏa đáng đến việc áp dụng đa dạng hình thức quảng cáo thương hiệu đăng báo, mở showroom,… Mà phương thức như: in catalogue gửi cho khách hàng, lập website công ty 3.1.3.3 hội công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Sự phát triển lĩnh vực xây dựng năm gần giúp cho công ty hội phát triển Sự hội nhập kinh tế nước với kinh tế giới mở cho doanh nghiệp hội Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước tiếp cận dễ dàng tiến khoa học kỹ thuật tiếp cận dễ dàng với thị trường nước ngồi 3.1.3.4 Thách thức cơng ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ ngành Các đối thủ cạnh tranh cơng ty thường công ty hoạt động lĩnh khu vực miền Nam Khi hội nhập với kinh tế giới làm cho đối thủ cạnh tranh từ nước ngồi dễ dàng xâm nhập vào thị trường vốn cơng ty Máy móc thiết bị cơng nghệ cần phải cải tiến thường xuyên Các tiến kỹ thuật cơng nghệ, máy móc ln thay đổi cải tiến liên tục Công ty dành nguồn vốn đầu không nhỏ để đáp ứng yêu cầu cải tiến máy móc cơng nghệ cho vừa mang lại suất cao đồng thời thân thiện với môi trường 3.2 Một số giải pháp hồn thiện hoạt động đầu pháp triển cơng ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt Về hàng tồn kho: muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty diễn cách hiệu nhất, cơng ty cần giải quyết, lí nhanh lượng hàng tồn kho để lâu, gây ách tắt gây thiếu kinh phí cho hoạt động đầu phát triển Bằng cách làm tiếp thị lại mặt hàng cũ lấy mặt hàng giúp công ty tăng thêm khoản doanh thu đáng kể Nguồn vốn vai trò quan trọng doanh nghiệp, yếu tố quan trọng để cơng ty trì tồn phát triển Tất hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu công ty phải dựa vào nguồn vốn Khó khăn vốn ảnh hưởng lớn tới phát triển công ty, ảnh 59 hưởng đến hoạt động đầu phát triển MMTB, người, khả cạnh tranh cơng ty Vì vấn đề giải thiếu vốn cần trọng Về vốn huy động: Không trông chờ nguồn vốn chủ yếu từ nguồn vốn công tycông ty cần phải chủ động khai thông nguồn vốn mà cơng ty ưu (nhanh chóng thu hồi khoản nợ đối tác, tranh thủ nguồn vốn tín dụng) Bên cạnh đó, cơng ty cần trách phụ thuộc vào nguồn vốn từ việc vay tài để hạn chế việc trả lãi xuất kì Về sử dụng vốn: Hoạt động đầu sử dụng vốn hiệu dự án trước lập phải phân tích tính tốn đầy đủ nhu cầu thị trường khía cạnh khác để xác định tổng vốn đầu thời điểm xây dựng, bố trí vốn cho dự án phải tiến độ thực hiện, đặc biệt ưu tiên vốn cho dự án quan trọng Khơng nên bố trí dàn trải so với tiến độ thực Thực cách nghiêm túc việc tiết kiệm, tránh thất thốt, lãng phí vốn đầu Cần xác định rõ mục tiêu trước đầu xem xét khẳ thu hồi vốn Về khoa học kỹ thuật: Cần quan tâm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng tiến khoa học để cải tạo, nâng cấp MMTB, dây chuyền sản xuất Về đầu đào tạo nguồn nhân lực: Phải thường xuyên tổ chức lớp học nâng cao tay nghề nữa, cần phải tổ chức cho cán khoa học kỹ thuật, công nhân giỏi học tập thực tế nước cơng nghiệp, sách thoả đáng để thu hút cán kỹ thuật giỏi Công ty cần tiến hành xem xét đánh giá số lượng chất lượng nguồn nhân lực Xác định hợp lý nhu cầu nhân lực công ty Kế hoạch tuyển dụng phải dựa sở khách quan Thông tin tuyển dụng phải thơng báo rộng rãi nhằm tìm kiếm lao động lực trình độ phù hợp với vị trí tuyển dụng, giúp cơng ty nhiều lựa chọn lao động Về đầu cho việc mở rộng thị trường tăng cường hoạt động Marketing: Cơng ty cần tìm ưu mình, hạn chế đối thủ cạnh tranh, phân tích toàn diện chiến lược kinh doanh đối thủ, từ đưa sách tìm kiếm hội kinh doanh, hồn thiện sách Marketing Xác định cầu thị trường tại, đồng thời nghiên cứu thị trường tiềm tương lai 60 Xác định đối thủ cạnh tranh gặp phải việc mở rộng thị trường để từ chiến lược cạnh tranh thích hợp Cần nghiên cứu tỉ mỉ xác đối thủ cạnh tranh Trong đó, cần ý xem xét đánh giá điểm mạnh điểm hạn chế đối thủ để đề chiến lược cạnh tranh phù hợp Cần sách chăm sóc khách hàng thật tốt quan tâm trao đổi với họ để từ tìm hiểu tâm lý chung khách hàng xu hướng biến động thị trường Marketing vai trò quan trọng việc dịch chuyển thông tin từ khách hàng đến công ty ngược lại, làm cho khách hàng công ty gần nên công ty cần dành nhiều ý đến công tác Cần xây dựng đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, đồng thời chiến lược Marketing cụ thể hợp lý Vấn đề hoàn thiện sản phẩm sách giá: Cơng ty cần tiếp tục đầu đổi dây chuyền công nghệ, đa dạng hố sản phẩm, nâng cao chất lượng tính thẩm mỹ sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngày cao khách hàng Xác lập giá cách đắn phương pháp xử lý giá linh hoạt 61 KẾT LUẬN Từ bắt đầu hoạt động, Công ty Cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt gặp khơng khó khăn q trình hoạt động với cố gắng không ngừng đội ngũ CBCNV giúp cơng ty vượt qua khơng khó khăn đạt thành cơng định Kể từ thành lập đến nay, công ty góp phần quan trọng việc kiểm định chất lượng cơng trình, xây dựng sở hạ tầng cho khu dân cư, cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị, cơng trình thủy lợi, góp phần khơng nhỏ cho phát triển khu vực miền Nam nói riêng nước nói chung Cơng ty hồn thành nhiệm vụ kế hoạch giao, hoạt động xây dựng khơng ngừng phát triển Bên cạnh đó, cơng ty tạo nhiều hội việc làm cho lao động chỗ Công ty không ngừng nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân, đổi MMTB công nghệ, đảm bảo cho phát triển không ngừng công ty qua giai đoạn Trong điều kiện thị trường nhiều biến động với mức độ cạnh tranh liệt cơng tác đầu phát triển đóng vai trò quan trọng việc nâng cao vị cạnh tranh, đảm bảo cho tồn phát triển cơng ty thị trường Để góp phần nâng cao phát triển tốt kết hoạt động đầu tư, công ty cần phải làm tốt công tác dự báo thị trường, công tác kế hoạch Đồng thời tổ chức triển khai thực đầu hiệu vào dự án nhiều tiềm năng, đào tạo nguồn nhân lực trình độ chun mơn cao, giải pháp kịp thời khắc phục khó khăn để đưa cơng ty phát triển ngày vững mạnh Trong thời gian thực tập, em tiếp cận với tình hình thực tế, hiểu cấu tổ chức công tác kế hoạch đầu công ty Thông qua thời gian thực tập này, em rút kinh nghiệm cho thân củng cố kiến thức mà em học trường Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Trần Thị Thanh Nhàn cán nhân viên Công ty Cổ phần ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt tạo điều kiện giúp em hoàn thành đợt thực tập chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty CP ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt, 2015, Báo cáo tài năm 2015, Tài liệu nội [2] Công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt, 2016, Báo cáo tài năm 2016, Tài liệu nội [3] Cơng ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt, 2017, Báo cáo tài năm 2017, Tài liệu nội [4] Công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt, 2017, Báo cáo cấu tổ chức công ty, Tài liệu nội [5] Hồ sơ quản lý lực – thiết kế công ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại Việt, Tài liệu nội [6] http://daivietwater.com/ [7] PGS.TS Lưu Thị Thu Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào; Giáo trình Tài doanh nghiệp; NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân [8] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, PGS.TS Từ Quang Phương; (2007); Giáo trình Kinh tế đầu tư; NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân [9] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt; (2008); Giáo trình Lập dự án đầu tư; NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân ... TRIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐTPT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT 2.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần ĐTPT Nước Mơi trường Đại Việt 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty CP ĐTPT Nước Môi trường Đại. .. cổ phần đầu tư phát triển Nước Môi trường Đại Việt Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đầu tư phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nước Mơi trường Đại Việt Để hồn thành đề... động đầu tư phát triển công ty Bài báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp gồm phần chính: Chương Lý luận chung đầu tư phát triển doanh nghiệp Chương Thực trạng đầu tư phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi Trường Đại Việt, Đồ án Đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi Trường Đại Việt, Bảng 2.12: Một số các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của công ty, CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐTPT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT, của công ty giai đoạn 2015 -2017, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN ĐẦU TƯ PHÁP TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay