Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:35

Luận án với cấu trúc được chia thành 4 chương: Tổng quan về dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu, cơ sở khoa học tính toán lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu, xây dựng mô hình dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, phân tích và dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TRẦN QUÝ ĐỨC NGHIÊN CỨU DỰ BÁO LÚN MẶT ĐẤT DO ĐÀO ĐƯỜNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO TRONG ĐẤT YẾU Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình đặc biệt Mã số: 58 02 06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT HÀ NỘI – NĂM 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ - BỘ QUỐC PHÒNG Người hướng dẫn khoa học TS Lê Đình Tân PGS.TS Nguyễn Tương Lai Phản biện 1: GS.TS Trịnh Minh Thụ Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Đức Nguôn Phản biện 3: TS Đỗ Ngọc Anh Luận án bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện theo định số 2233/QĐ-HV ngày 03 tháng năm 2018 Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, họp Học viện Kỹ thuật Quân vào hồi … … phút, ngày … tháng… năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân - Thư viện Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng cơng trình ngầm điều kiện địa chất gồm lớp đất yếu nói chung đất yếu bão hòa nước nói riêng lĩnh vực phức tạp khó khăn phải giải nhiều vấn đề đồng thời bao gồm mơ hình phương pháp tính tốn, cơng nghệ biện pháp thi cơng, ảnh hưởng lâu dài q trình khai thác sử dụng, … Các cơng trình nghiên cứu dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Việt Nam vấn đề khơng cơng bố Do đó, việc nghiên cứu dự báo quy luật lún mặt đất thi công tuyến đường tàu điện ngầm phương pháp khiên đào nhằm cảnh báo giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơng trình phía đường hầm nhiệm vụ quan trọng Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu” có ý nghĩa khoa học, thực tiễn có tính cấp thiết Đối tượng nghiên cứu luận án Nghiên cứu dự báo lún mặt đất giai đoạn thi công đào đường hầm phương pháp khiên đào điều kiện địa chất TP HCM Phạm vi nghiên cứu luận án - Môi trường đất yếu tự nhiên; khơng xét đến tượng xói ngầm đất quanh đường hầm thoát nước ngầm đào; điều kiện địa chất chọn để nghiên cứu khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Ứng xử đất ứng suất - biến dạng tức thời giai đoạn thi công đào đường hầm, không xét đến tính từ biến theo thời gian đất Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phương pháp số Cấu trúc luận án Luận án bao gồm 115 trang thuyết minh, có 27 bảng, 72 hình vẽ đồ thị, 115 tài liệu tham khảo, cấu trúc gồm: mở đầu, chương, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục Mở đầu: Trình bày tính cấp thiết đề tài luận án bố cục luận án Chương 1: Tổng quan dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Chương 2: Cơ sở khoa học tính tốn lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Chương 3: Xây dựng mơ hình dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu thành phố Hồ Chí Minh Chương 4: Phân tích dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu thành phố Hồ Chí Minh Kết luận kiến nghị: Trình bày kết chính, đóng góp luận án, hướng phát triển nghiên cứu CHƯƠNG 1: : TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO LÚN MẶT ĐẤT DO ĐÀO ĐƯỜNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO TRONG ĐẤT YẾU Trình bày tổng quan dự báo lún mặt đất q trình thi cơng đường hầm đất yếu Chương mô tả thi công đường hầm khiên đào đất yếu; yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu 1.1 Tổng quan đất yếu 1.1.1 Khái niệm đất yếu Đất yếu đất có khả chịu tải nhỏ (vào khoảng 500÷1000 kPa) có tính nén lún lớn, bão hòa nước, có hệ số rỗng lớn (e >1), mơđun biến dạng thấp (thường E0 = 5000 kPa), lực chống cắt nhỏ, … Ở trạng thái tự nhiên, độ ẩm chúng thường lớn giới hạn chảy, hệ số rỗng lớn (đất sét mềm e ≥ 1,5; đất sét bụi e ≥ 1), lực dính khơng nước Cu ≤ 15kPa, góc nội ma sát 0o, độ sệt IL > 0,5 (trạng thái dẻo mềm) Nếu khơng có biện pháp xử lý đắn việc xây dựng cơng trình đất yếu khó khăn khơng thể thực 1.1.2 Ảnh hưởng đất yếu đến lún mặt đất đào đường hầm 1.2 Phương pháp thi công đường hầm khiên đào đất yếu Theo Hiệp hội Xây dựng Cơng trình ngầm CHLB Đức – DAUB, khiên đào phân loại theo sơ đồ hình 1.1 Phương pháp khiên đào áp dụng để thi công đường hầm môi trường đất yếu điều kiện địa chất thành phố Hồ Chí Minh loại khiên đào chống đỡ mặt gương cần áp lực đất: SM-V5 Trong luận án nghiên cứu khiên đào SM-V5 (EPB) (Hình 1.2 Hình 1.3) Hình 1.2: Khiên đào đường hầm EPB (Earth Pressure Balance) Hình 1.1: Sơ đồ phân chia loại khiên đào theo Hiệp hội Xây dựng Cơng trình ngầm CHLB Đức – DAUB Hình 1.3: Cấu tạo khiên đào cân áp lực vữa 1.2.1 Phạm vi áp dụng loại khiên đào Khiên đào SM (Shield Tunnelling Method) có loại SM khoan đá, SM EPB (hỗ trợ cân áp lực đất) SM Slurry (chống đỡ mặt gương chất lỏng) (Hình 1.4) Hình 1.4: Phạm vi áp dụng loại thiết bị đào đường hầm cho loại đất khác 1.2.2 Các tiêu chí lựa chọn khiên đào Những tiêu chí cần thiết theo khuyến cáo Hiệp hội Cơng trình ngầm Không gian ngầm giới (The International Tunneling and Underground Space Association, ITA – AITES) năm 2000 1.2.3 Đánh giá lựa chọn khiên đào Các loại khiên đào EPB đặc biệt phù hợp với loại đất cố kết TP HCM Sẽ lựa chọn tốt hệ số thấm đất nhỏ 10-7 m/s trường hợp đất yếu TP HCM 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu gồm: đặc tính hình học đường hầm; đặc tính mơi trường đất nền; mơi trường đất yếu; nước ngầm; đặc tính khiên đào đặc tính tải trọng tác động 1.4 Các phương pháp dự báo độ lún mặt đất đào đường hầm khiên đào giới Việt Nam 1.4.1 Trên giới 1.4.2 Ở Việt nam 1.5 Những vấn đề tồn nghiên cứu dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Ở Việt Nam, chưa có cơng trình khoa học hồn chỉnh phương pháp phân tích, đánh giá rút quy luật lún mặt đất đào hầm môi trường đất yếu phương pháp khiên đào giai đoạn thi cơng Chưa có nghiên cứu hệ thống hóa sở liệu yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm TP HCM Việc phân tích độ nhạy yếu tố ảnh hưởng đến độ lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu chưa nghiên cứu cụ thể Vấn đề dự báo lún mặt đất nước ta dừng việc tính tốn độ lún cụ thể cho cơng trình ngầm cụ thể, chưa khái quát hóa quy luật lún mặt đất Khi thi công đường hầm khiên đào cần phải lựa chọn nhiều thơng số đặc tính hình học đường hầm Việc xác định thông số cách hợp lý điều kiện TP HCM chưa nghiên cứu 1.6 Kết luận chương Chương trình bày tổng quan về: đất yếu, ảnh hưởng đất yếu đến độ lún mặt đất đào đường hầm; yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Trong chương tiến hành phân tích vấn đề dự báo độ lún mặt đất đào đường hầm khiên đào giới Việt Nam vấn đề tồn nghiên cứu dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu nước ta Luận án nghiên cứu mơ hình phương pháp tính tốn lún mặt đất mơi trường đất yếu xung quanh đường hầm trình thi cơng dự báo lún mặt đất phía đường hầm; phân tích lún mặt đất xảy hai chiều kích thước xây dựng đường hầm mơi trường đất yếu từ dự đốn lún mặt đất gây xây dựng đường hầm tuyến đôi đất yếu Luận án tập trung nghiên cứu: - Mơi trường đất sử dụng phân tích đất yếu TP HCM Môi trường nghiên cứu xung quanh đường hầm; - Đường hầm đào phương pháp khiên đào (SM); - Áp dụng phương pháp giải tích phương pháp số để tính tốn, dự báo lún mặt đất xung quanh đường hầm trình thi cơng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC TÍNH TOÁN LÚN MẶT ĐẤT DO ĐÀO ĐƯỜNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO TRONG ĐẤT YẾU 2.1 Xây dựng sở liệu yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất 2.1.1 Dữ liệu khiên đào Khiên đào dự kiến sử dụng cho việc thi công tuyến tàu điện ngầm số TP HCM khiên EPB có thông số bảng 2.1 Bảng 2.1: Một vài đặc tính kỹ thuật khiên đào (Ban QLĐS thị) Các thành phần Đường kính Chiều dài máy Đường kính ngồi khiên Tốc độ di chuyển khiên Áp lực vữa đuôi khiên Khối lượng vữa đơn vị đuôi khiên Đơn vị m m m m/h MPa (m3/m) Giá trị 6,79 7,8 6,34 2,0 0,3 2,0 2.1.2 Dữ liệu đường hầm tàu điện ngầm Đánh giá lựa chọn tiêu lý đất hợp lí: Bảng 2.2: Giá trị trung bình các chỉ tiêu lý các lớp đất (Ban Quản lý Đường sắt đô thị, 2010) Thông số Độ sâu đáy lớp (m) Bề dày (m) Dung trọng tự nhiên (kN/m3) Hệ số thấm theo phương ngang (cm/s) Hệ số thấm theo phương đứng (cm/s) Hệ số rỗng ban đầu Hệ số Pốt-xơng Lực dính (MPa) Góc ma sát (độ) Mơđun biến dạng (MPa) F 3,07 3,07 19,421 2,722 2,722 0,6557 0,4 0,09 Lớp đất 3a 7,29 17,27 4,22 9,98 19,0733 19,0733 0,04 0,03551 0,04 0,03551 0,7230 0,7230 0,4 0,4 0,25 0,11 15 4 45,96 28,69 19,9885 0,33 0,33 0,5664 0,4 0,39 10 50 4,04 20,075 0,0225 0,0225 0,5610 0,4 0,15 12 2b 2.2 Quá trình đào đường hầm khiên đào Phân tích q trình làm việc khiên đào EPB chia theo giai đoạn sau (Hình 2.1) - Giai đoạn 1: Khu vực xa phía trước gương đào; - Giai đoạn 2: Tại khu vực phía sau mặt gương đào; - Giai đoạn 3: Tại khu vực thân khiên đào; Hình 2.1: Mơ thi cơng đường hầm - Giai đoạn 4: Khiên đào tiếp tục SM tiến lên bước đào; - Giai đoạn 5: Khi vữa bên ngồi vỏ chống hầm đơng cứng 2.3 Các phương pháp tính độ lún mặt đất Các phương pháp tính lún mặt đất đào hầm sử dụng bao gồm: phương pháp thực nghiệm bán thực nghiệm; phương pháp giải tích phương pháp Hình 2.2: Các phương pháp tính lún khác số (Hình 2.2) 2.4 Phân tích lựa chọn phương pháp tính độ lún mặt đất Bảng 2.3: So sánh các phương pháp tính lún mặt đất Phương pháp Ưu điểm - Tính tốn đơn giản - Cung cấp ý tưởng ước tính ban đầu Thực nghiệm/bán tính lún thực nghiệm - Hữu ích cho việc so sánh kết với phương pháp khác Phương pháp - Có thể tính với thơng số biến thiên Hạn chế - Xem xét tham số - Khơng thể giải vấn đề phức tạp khác đất - Không xét đến kỹ thuật thi công - Số lượng giải pháp có Phương pháp giải tích Phương pháp số Ưu điểm - Tính chuyển vị ngang chuyển vị đứng - Mối tương tác các tham số dễ hiểu - Áp dụng cho loại đất phức tạp - Tính chuyển vị ngang chuyển vị đứng - Có thể giải nhiều thơng số - Có thể thực nghiên cứu tham số - Cơng cụ tính tốn thân thiện với người sử dụng - Hiển thị hình ảnh tốt - Có thể dễ dàng vẽ biểu đồ đồ thị Tự động tạo lưới Hạn chế hạn - Áp dụng loại đất cụ thể - Xây dựng mơ hình phân tích tốn nhiều thời gian - Có thể dẫn đến kết gây hiểu nhầm người dùng khơng có hiểu biết sâu sắc trình phần mềm lập mơ hình - Khơng dễ xác minh xác nhận kết 2.5 Phân tích hao hụt thể tích đất "Hao hụt thể tích đất" hay "mất mát đất " (VL) xung quanh đường hầm thể tích đất đào lớn so với thể tích chiếm chỗ đường hầm Hao hụt thể tích đất tỷ lệ thể tích phễu lún đơn vị chiều dài theo hướng trục đường hầm thể tích đường hầm theo lý thuyết: (2.1) VL  Vs / Vh   Vs / 0, 25 D2  2.5.1 Xác định lượng hao hụt thể tích đất Dựa lý thuyết Rowe Jack (1983), mát thể tích (VL) tính cách sử dụng phương trình sau: (2.2) VL   gt Rs  gt2  / 4Rs2 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hao hụt thể tích đất 2.5.2.1 Loại đất Bảng 2.4: Hao hụt thể tích đất cho đất cố kết Điều kiện Phương pháp đào đường hầm đất Đất sét cứng nứt Có chống đỡ khơng (Shield nẻ or none) Có chống đỡ áp lực khí tự nhiên (Shield in free air) Trầm tích băng hà Có chống đỡ áp lực khí nén (Shield in compressed air) Có chống đỡ khí tự nhiên Trầm tích Cát sét (Shield in free air) gần Có chống đỡ khí nén (Shield (Cu=10÷40 kPa) in compressed air) VL (%) Ghi 0,5 ÷ 3,0 Mất mát đất thơng thường 1% ÷ 2% 2,0 ÷ 2,5 1,0 ÷ 1,5 Kiểm soát dịch chuyển mặt đất khí nén 30,0÷45,0 5,0 ÷ 20,0 Bảng 2.5: Hao hụt thể tích đất cho đất rời Điều kiện đất Cát mịn Cát trung Cát thơ VL (%) 0,5÷1,0 1,0÷2,5 3,0 ÷ 5,0 Ghi Trong trường hợp đất trương nở, 1% VT 1÷2% cho kết cấu hầm tốt đất cố kết 2.5.2.1 Phương pháp thi công đường hầm Bảng 2.6: Phần trăm hao hụt thể tích đất Công nghệ đào Khiên đào Phương pháp khai đào VL (%) 0,5 ÷ 0,8 ÷ 1,5 Bảng 2.7: Khuyến cáo lượng hao hụt thể tích đất Điều kiện đất Khiên đào đường hầm VL (%) Đất đá trầm tích bị phong hố hồn tồn Slurry EPB 0,9 Bồi tích cổ EPB 0,9 2.5.2.2 Kích thước đường hầm Với đường kính đường hầm D, thể tích đào đường hầm đơn vị chiều dài theo hướng trục đường hầm, tính biểu thức toán học đơn giản: Vh = 0,25..D2 2.5.3 Lựa chọn hao hụt thể tích đất hợp lí Với mơ tả điều kiện địa chất địa chất cơng trình tuyến tàu điện ngầm số 6, mơ hình hóa q trình đào hầm khiên đào đất yếu, phần trăm hao hụt thể tích đất dao động từ lớn 1% đến nhỏ 0,2% 2.6 Các mơ hình tham số Luận án sử dụng mơ hình đàn dẻo lý tưởng Mohr- Coulomb để tính tốn dự báo lún mặt đất cho đường hầm đặt sâu đất yếu 2.6.1 Một số mơ hình cho phương pháp số Các mơ hình liên tục phát triển năm gần Có số lượng lớn mơ hình phát triển nghiên cứu địa kỹ thuật Schweiger (2009) phân chia thành năm nhóm mơ hình sau: - Các mơ hình đàn hồi tuyến tính phi tuyến; - Mơ hình đàn dẻo lý tưởng (Mohr-Coulomb); - Mơ hình đơn diện dẻo tăng bền đẳng hướng (Isotropic hardening single surface plasticity models); - Mơ hình lưỡng diện dẻo tăng bền đẳng hướng (Isotropic hardening double surface plasticity models); - Mơ hình đa diện dẻo tăng bền động học (Kinematic hardening multisurface plasticity models) 2.6.2 Lựa chọn mơ hình hợp lý Luận án sử dụng mơ hình đàn dẻo lý tưởng Mohr-Coulomb (MC) để tính toán dự báo lún mặt đất cho đường hầm đặt sâu đất yếu 2.7 Các phương pháp dự báo quy luật lún mặt đất Do không đồng phi tuyến môi trường đất, mối quan hệ phi tuyến tính đa chiều vốn có lún mặt đất (do đào đường hầm EPB gây ra) với yếu tố ảnh hưởng, nên phương pháp hồi quy phương pháp dựa trí tuệ nhân tạo có khả sử dụng để dự báo lún mặt đất Luận án sử dụng phương pháp hồi quy để dự báo lún mặt đất thi công tuyến tàu điện ngầm số TP HCM 2.8 Kết luận chương Chương thu thập, phân tích, đánh giá liệu phục vụ tính tốn, dự báo lún mặt đất đào đường hầm đất yếu khiên đào EPB Chương tổng hợp, phân tích, đánh giá mơ hình phương pháp dự báo độ lún mặt đất đào đường hầm Kết phân tích cho thấy tồn mối liên hệ đại lượng hao hụt thể tích đất đặc trưng địa chất, đặc trưng hình học đường hầm với độ lún mặt đất đào đường hầm đất yếu khiên đào EPB Tuy nhiên, đến chưa có phương pháp xác tường minh để mô tả liên hệ độ lún mặt đất với đặc trưng công trình Việc tính tốn xác độ lún mặt đất đào đường hầm đất yếu khiên đào EPB phải kết hợp nghiên cứu lý thuyết, thí nghiệm quan trắc Để dự báo lún mặt đất đào đường hầm đất yếu khiên đào EPB áp dụng phương pháp hồi quy sở kết hợp công thức thực nghiệm, bán thực nghiệm, kết phân tích mơ hình số số liệu quan trắc Ở Việt Nam bắt đầu xây dựng đường hầm đất yếu nên thiếu số liệu quan trắc, chương sau luận án nghiên cứu xây dựng mơ hình dự báo lún mặt đất phương pháp hồi quy sở kết hợp công thức thực nghiệm, bán thực nghiệm cơng bố kết khảo sát mơ hình số phần mềm Plaxis 3DT CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LÚN MẶT ĐẤT DO ĐÀO ĐƯỜNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO TRONG ĐẤT YẾU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Xây dựng mơ hình phần tử hữu hạn 3.1.1 Xây dựng kịch tính tốn Luận án xây dựng mơ hình 3D để khảo sát, phân tích lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu 3.1.2 Thiết lập tốn tính lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Khảo sát hệ kết cấu – môi trường làm việc với giả thiết sau: Nền đất mơ mơ hình đàn - dẻo, tính chất học thay đổi theo lớp lớp xem không đổi: sử dụng mơ hình Mohr - Coulomb Vật liệu đường hầm làm việc giai đoạn đàn hồi 3.1.3 Kiểm chứng thơng số mơ hình Bảng 3.1: Kết lún mặt đất lớn từ mô hình MC kết tính từ FLAC 2D cho tuyến đường hầm Tehran Thông số Độ sâu đặt đường hầm, z (m) Thể tích phễu lún đơn vị chiều dài theo hướng trục đường hầm, VS (m3) Chiều sâu đường tim đường hầm so với mặt đất, z (m) 12,5 Giá trị 14,5 15 0,37 0,37 0,37 0,37 8,6 10,6 11,1 16,1 20 11 Kết lún thẳng đứng lớn theo PTHH PLAXIS 3DT gần sát với kết tính tốn theo chương trình tính DBL lập Có thể thấy giá trị lún thẳng đứng lớn hai phương pháp gần với chiều sâu đặt đường hầm tăng lên (Hình 3.5) Hình 3.5: So sánh kết tính tốn theo chương trình tính DBL MATLAB theo PTHH phần mềm PLAXIS 3DT 3.4 Kết luận chương Chương tiến hành thử nghiệm số để tính lún mặt đất với khối lượng lớn mơ hình phần tử hữu hạn PLAXIS mơ q trình thi công đào đường hầm phương pháp khiên đào đất yếu TP HCM ứng với giá trị thơng số hình học đường hầm, thơng số khiên đào mực nước ngầm Từ mơ hình tính tốn đường hầm chương trình PLAXIS ta tính toán giá trị độ lún mặt đất giai đoạn thi cơng Vì vậy, hồn tồn áp dụng để tính tốn độ lún mặt đất đào đường hầm khiên đào TP HCM Trên sở kết hợp kết phân tích theo phương pháp số PTHH phương pháp thực nghiệm, bán thực nghiệm, giải tích, luận án thiết lập chương trình tính DBL có giao diện thân thiện, dễ tính tốn Chương trình tính dự báo lún mặt đất (DBL) gồm chương trình chương trình tính DBL1, DBL2 DBL3 Chương trình tính giúp tự động hóa q trình tính tốn, góp phần hồn thiện phương pháp dự báo lún mặt đất Qua việc so sánh kết tính tốn theo chương trình tính DBL với kết mơ PLAXIS 3DT, kết tính lún mặt đất phù hợp Điều chứng tỏ sử dụng chương trình tính để dự báo lún mặt đất đào đường hầm với độ xác đạt yêu cầu, nhằm giảm thời gian, công sức CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO LÚN MẶT ĐẤT DO ĐÀO ĐƯỜNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO TRONG ĐẤT YẾU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chương đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm tuyến tàu điện ngầm số điều kiện đất yếu TP HCM 4.1 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu 4.1.1 Ảnh hưởng đặc tính hình học đường hầm 4.1.1.1 Ảnh hưởng đường kính đường hầm - Trường hợp hầm tuyến đơn: Có thể thấy độ lún mặt đất lớn chịu ảnh hưởng đáng kể đường kính đường hầm (Hình 4.1) Sự gia tăng đường kính đường hầm làm tăng độ lún mặt đất lớn Đường kính đường hầm ln yếu tố quan 12 trọng để ước tính độ lún mặt đất lớn tất phương pháp thực nghiệm Kết phân tích PLAXIS 3DT phù hợp với phương pháp Verruijt Booker (1996); Loganathan Poulos (1998) b) Quan hệ độ lệch tiêu chuẩn đường a) Quan hệ độ lún lớn đường cong tính lún đường kính hầm kính hầm Hình 4.1: Ảnh hưởng đường kính hầm đến lún bề mặt Hình 4.2: Ảnh hưởng đường kính đường hầm đến độ lún lớn Hình 4.3: Biểu đồ quan hệ tỷ số độ lún tỷ số chiều sâu đặt đường hầmđường kính đường hầm Theo kết thu từ phương pháp số, giảm đường kính đường hầm từ 12,0m xuống 6,0m dẫn đến giá trị lún mặt đất lớn giảm gần 50%, đường kính đường hầm yếu tố quan trọng tính lún mặt đất (Hình 4.2) Với giá trị tổn hao đất 0,5%, đường kính hầm 7,8m, luận án xây dựng biểu đồ quan hệ giữa: tỷ số độ lún tỷ số chiều sâu đặt đường hầmđường kính đường hầm hình 4.3 Phương trình đại diện quan hệ có dạng tuyến tính với R2 = 0,9637: (3.1)  Smax / St   0, 0935  z / D   1, 2702 - Trường hợp hầm tuyến đơi Luận án tính cho giá trị đường kính đường hầm khác 7,0; 10,0 12,0m với khoảng cách hai trục đường hầm 20m (Hình 4.4) Độ lún mặt đất tăng từ 10mm đến 20mm tăng đường kính đường hầm từ 7m đến 12m hiển thị hình 4.5 13 Hình 4.4: Ảnh hưởng thay đổi đường kính đường hầm đến độ lún mặt đất lớn đỉnh hầm Hình 4.5: Ảnh hưởng thay đổi đường kính đường hầm khoảng cách hai hầm đến độ lún mặt đất lớn đỉnh hầm Luận án tính cho giá trị tỷ số (L/D) 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 3,5 Độ lún mặt đất có quan hệ tuyến tính với tỷ số (L/D) Khi đường kính đường hầm thay đổi đường quan hệ gần tịnh tiến song song với Đường quan hệ mơ tả hàm hồi quy tuyến tính sau: S = a1.(L/R) + a0; với giá trị a1 từ 1,2346 đến 2,1605 a0 từ -5,8025 đến -13,179 Độ lún mặt đất tăng từ 10mm đến 20mm tăng đường kính đường hầm từ đến 12m hiển thị hình 4.5 4.1.1.2 Ảnh hưởng chiều sâu đặt đường hầm - Trường hợp hầm đơn Tiến hành phân tích lún mặt đất đào đường hầm đơn khiên đào đất yếu thay đổi chiều sâu đặt đường hầm Tổng hợp kết tính toán bảng 4.1 Bảng 4.1: Tổng hợp kết tính toán theo mơ hình 3D Độ sâu đặt đường hầm Chuyển vị đứng (cm) Chuyển vị ngang (cm) 12,5 8,5 1,27 14,5 7,0 1,09 15 6,9 0,95 20 3,65 0,63 28 2,20 0,35 30 1,77 0,07 40 1,39 0,07 Với đường kính đường hầm 7,8m, với chiều sâu đặt đường hầm tăng dần thấy xuống sâu giá trị lún mặt đất giảm độ sâu định giá trị lún không đáng kể (trong trường hợp 25m, Hình 4.6) Giá trị chuyển vị ngang giảm nhanh theo chiều sâu đặt đường hầm độ sâu z0 = 30m giá trị Sh nhỏ (Hình 4.7) Hình 4.6: Biểu đồ quan hệ độ lún mặt đất S(m) độ sâu đặt đường hầm z0 (m) mơ hình 3D Hình 4.7: Biểu đồ quan hệ chuyển vị ngang Sh (m) độ sâu đặt đường hầm z0 (m) mơ hình 3D 14 - Trường hợp hầm tuyến đôi: Luận án nghiên cứu thay đổi chiều sâu đặt đường hầm tuyến đơi 12; 16; 24; 28 36m (Hình 4.8) Tổng hợp kết tính tốn bảng 4.2 Độ lún mặt đất lớn có quan hệ nghịch biến với độ sâu đặt đường hầm Đường hầm tuyến đôi có tổng độ lún mặt đất đường hầm tuyến đơi lớn so với đường hầm đơn từ 16,76% Hình 4.8: Biểu đồ quan hệ lún mặt đất đến 24,28% (Bảng 4.2) độ sâu đặt đường hầm tuyến đơi Bảng 4.2: Tổng hợp kết tính toán đường hầm tuyến thay đổi chiều sâu đặt hầm Độ sâu đặt đường hầm (m) Độ lún mặt đất lớn hầm thứ (mm) Độ lún mặt đất lớn hai hầm (mm) Chênh lệch (%) 12 -16 -20 23,12 16 -14,1 -17 16,76 24 -8,8 -13 24,28 28 -7,6 -11 19,65 36 -6 -8,8 16,18 4.1.1.3 Ảnh hưởng thay đổi khoảng cách hai đường hầm tuyến đôi Ảnh hưởng thay đổi khoảng cách nằm ngang L đến chuyển vị đất nghiên cứu trường hợp độ sâu đặt đường hầm 1,5D Khoảng cách hai đường hầm tuyến đôi 1,5D, 2D, 2,5D Khi đó, đường cong lún mặt đất thể hình 4.9 Từ biểu đồ hình 4.9, ta thấy rằng: - Khi đường hầm thứ hai bên cạnh đường hầm thứ vừa xây xong, độ lún mặt đất đường hầm thứ hai lớn so với độ lún mặt đất đường hầm thứ sau thi công xong hai đường hầm đường trung tâm rãnh lún mặt đất gây hai đường hầm không Hình 4.9: Độ lún mặt đất hai đường hầm đặt song song thay đổi khoảng cách hai đối xứng đường hầm - Khi xây dựng hai đường hầm đặt song song độ sâu, cự ly gần áp lực lớn, khối đất hai đường hầm khơng chịu bị phá hoại Kết tính tốn cho thấy, để hai đường hầm chịu lực độc lập khoảng cách hai đường hầm lớn 20m, tức khoảng 2,5 lần đường kính hầm 15 4.1.2 Ảnh hưởng đặc tính đất 4.1.2.1 Ảnh hưởng lực dính - Trường hợp hầm đơn Các giá trị độ lún mặt đất ứng với giá trị khác lực dính đất thể hình 4.10 Hình 4.10: Ảnh hưởng lực dính đất lên lún mặt đất đào đường hầm đơn khiên đào Hình 4.11: Ảnh hưởng thay đổi lực dính đất đến đường cong lún mặt đất đào đường hầm tuyến đôi khiên đào - Trường hợp hầm tuyến đôi Đường cong lún mặt đất đào đường hầm tuyến đôi trường hợp thể hình 4.11 Đồ thị cho thấy lún mặt đất giảm khoảng 40mm lực dính đất tăng 10kPa 4.1.2.2 Ảnh hưởng góc ma sát đất - Trường hợp hầm đơn Luận án thực thay đổi giá trị góc ma sát đất khác với giá trị 2o, 4o, 6o, 8o 10o áp dụng để khảo sát ảnh hưởng đến độ lún mặt đất Từ số liệu tính tốn mơ hình, thiết lập quan hệ độ lún mặt đất lớn (Smax) góc ma sát () hình 4.12 Phương trình đại diện quan hệ có dạng hàm đa thức bậc với R² = 0,9873; Smax= 0,0055.3 - 0,0961.2 + 0,3024. + 12,551 Hình 4.12: Lún mặt đất đào đường hầm đơn khiên đào thay đổi góc ma sát đất Hình 4.13: Ảnh hưởng thay đổi góc ma sát đất đến đường cong lún mặt đất đào đường hầm tuyến đôi khiên đào - Trường hợp hầm tuyến đôi Đường cong lún mặt đất đào đường hầm tuyến đôi trường hợp thể hình 4.13 Đồ thị cho thấy lún mặt đất giảm khoảng 1mm góc ma sát đất tăng 20 16 4.1.3 Ảnh hưởng đặc tính khiên đào 4.1.3.1 Ảnh hưởng áp lực cân bề mặt gương - Trường hợp hầm đơn So sánh kết cho thấy độ lún lớn giảm khoảng 0,8mm áp lực bề mặt tăng lên khoảng 50 kPa Khi áp lực cân bề mặt tăng lên 75% lún lớn giảm 2mm (Hình 4.14) - Trường hợp hầm tuyến đôi Khi áp lực cân bề mặt gương tăng, lượng lún mặt đất giảm xuống Nó cho thấy áp lực cân bề mặt gương tham số quan trọng để kiểm soát độ lún mặt đất tác động môi trường đào đường hầm (Hình 4.15) Hình 4.14: Ảnh hưởng áp lực cân bề mặt lên lún mặt đất theo phương ngang đào đường hầm đơn khiên đào Hình 4.15: Các dạng đường cong lún đào đường hầm tuyến đôi khiên đào theo biến thiên áp lực cân bề mặt gương 4.1.3.2 Ảnh hưởng lượng tổn thất đất - Trường hợp hầm đơn (Hình 4.16) Bảng 4.3: Các giá trị lún ứng với phần trăm mát thể tích khác VL (%) Smax (cm) 0,5 1,5 0,6 1,7 Hình 4.16: Biểu đồ quan hệ độ lún mặt đất lượng tổn thất đất đào đường hầm đơn khiên đào 0,7 1,9 0,8 2,2 0,9 2,4 1,0 2,5 Hình 4.17: Độ lún mặt đất lớn đào đường hầm tuyến đôi khiên đào TP HCM 17 - Trường hợp hầm tuyến đơi (Hình 4.17) Ảnh hưởng giá trị lượng tổn thất đất khác độ lún mặt đất minh họa hình 4.17 Khi lượng tổn thất đất tăng, lượng lún mặt đất tăng lên Bảng 4.4: Độ lún mặt đất lớn đào đường hầm tuyến đôi khiên đào ứng với các giá trị mát thể tích khác Mất mát thể tích (%) 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 Độ lún mặt đất lớn (mm) Đường hầm trái Đường hầm phải 12,35 20,22 14,19 22,43 15,89 24,34 17,68 26,45 18,62 27,49 4.1.3.3 Ảnh hưởng áp lực vữa chèn Hình 4.18: Độ lún mặt đất đào đường hầm đơn ứng với giá trị khác áp lực vữa đuôi khiên đào Hình 4.19: Lún dọc trục đào đường hầm đơn khiên đào với giá trị khác áp lực vữa Khi áp lực vữa chèn thay đổi 133% độ lún mặt đất lớn giảm 2mm (Hình 4.18 Hình 4.19) 4.1.4 Ảnh hưởng đặc tính tải trọng Các kết phân tích cho phụ tải bề mặt thể hình 4.20 hình 4.21 cho thấy biến thiên lún mặt đất lớn theo phụ tải bề mặt theo phương pháp số thực nghiệm (Herzog (1985) Schmidt (1981) cho đường hầm đặt độ sâu 20,8m Kết PLAXIS 3DT cho thấy gia tăng phụ tải bề mặt từ đến 30 kPa dẫn tới gia tăng độ lún mặt đất khoảng 1mm Hình 4.21 cho thấy đường cong lún dọc trục đường hầm ứng với bốn giá trị phụ tải bề mặt Kết cho thấy lún mặt đất dọc trục đường hầm tăng phụ tải bề mặt tăng lên 18 Hình 4.20: Ảnh hưởng phụ tải mặt đất đến độ lún lớn đào đường hầm đơn khiên đào Hình 4.21: Ảnh hưởng tải trọng phía đến đến độ lún lớn đào đường hầm đơn khiên đào 4.2 Xây dựng hàm hồi quy để dự báo quy luật lún mặt đất Chương trình tính DBL2 giả thiết hàm hồi quy cho độ lún mặt đất lớn độ lệch tiêu chuẩn đường cong tính lún có dạng sau: i  a0  a11  z0 / D   a21 ( L / D )  a31c  a41  a51 P  a61Q  a12  z0 / D   a22  L / D   a32 c  a42  a52 P  a62Q 2  a13  z0 / D   a23  L / D   a33c  a43  a53 P  a63Q 3 3 (4.1) S max  a0  a11  z0 / D   a21 ( L / D )  a31c  a41  a51 P  a61Q  a12  z0 / D   a22  L / D   a32 c  a42  a52 P  a62Q 2  a13  z0 / D   a23  L / D   a33c  a43  a35 P  a63Q 3 3 (4.2) Bảng 4.5: Các tham số hàm hồi quy dự báo độ lún lún mặt đất đào hầm khiên đào đất yếu Hệ số a0 a11 a21 a31 a41 a51 a61 Hàm hồi quy i Smax 95,1716 338,4116 -2,6902 6,6494 -5,5485 0,5807 1,0406 -0,8748 -1,7012 0,8209 1,0618 -1,4771 -1,6712 -2,1815 Hàm hồi quy i Smax Hệ số a12 a22 a32 a42 A52 A62 1,0416 3,7772 -0,1188 0,2939 -0,0050 0,0058 -2,8708 -0,3382 0,0828 -0,1826 0,0068 0,0075 Hệ số a13 a23 a33 a43 A53 A63 Hàm hồi quy i Smax -0,0614 -0,4935 0,0044 -0,0146 7,64E-06 -6,62E-06 0,2180 -0,0078 -0,0028 0,0094 -1,05E-05 -8,63E-06 Giải tốn với chương trình tính DBL, luận án tìm phương án mà trị số hàm mục tiêu đạt giá trị nhỏ PS = 80,8 Như vậy, hàm xấp xỉ đa thức bậc ba tốt dự báo quy luật lún mặt đất đào hầm đơn khiên đào đất yếu nhận sau: i  95,1716  2,6902  z0 / D   5,5485( L / D)  1,0406c  1,7012  1,0618P  1,6712Q  1,0416  z0 / D   3,7772  L / D   0,1188c  0, 2939  0,0050 P  0,0058Q 2  0,0614  z0 / D   0, 4935  L / D   0,0044c  0,0146  7,64 E 06 P  6,62 E 06 Q 3 (4.3) 19 S max  338, 4116  6,6494  z0 / D   0,5807( L / D)  0,8748c  0,8209  1, 4771P  2,1815Q  2,8708  z0 / D   0,3382  L / D   0,0828c  0,1826  0,0068P  0,0075Q 2 (4.4)  0, 2180  z0 / D   0,0078  L / D   0,0028c3  0,0094  1, 05E 05 P  8,6 E 06Q 3 Việc so sánh độ lệch tiêu chuẩn đường cong tính lún (i) độ lún lớn đào hầm đơn khiên đào đất yếu tính từ PLAXIS 3DT từ hàm hồi quy thể hình 4.22 Phương trình hồi quy hai đại lượng biểu thị sau: ih  0,8919 i P  1, 2118 (4.5) Sh  0,8989.S P  1, 251 (4.6) Mức độ tương quan hai đại lượng tốt với hệ số đánh sau: R² = 0,9 Hình 4.22: So sánh giá trị độ lệch tiêu chuẩn đường cong tính lún độ lún mặt đất tính PLAXIS 3D chương trình tính DBL cho đường hầm đào khiên đào 4.3 Dự báo quy luật lún mặt đất Với người am hiểu ngơn ngữ lập trình MATLAB, để dự báo độ lún mặt đất hàm hồi quy phi tuyến xác định từ chương trình DBL Ngồi ra, với hàm hồi quy xây dựng trên, chương trình tính DBL tạo giao diện để đánh giá mức độ ảnh hưởng biến số đầu vào (z0/D, L/D, c , , P Q) đến giá trị độ lún mặt đất lớn độ lệch tiêu chuẩn đường cong tính lún đào đường hầm khiên đào Ví dụ, với tỷ lệ (z0/D) = 3,56, (L/D) = 3,30, lực dính c = 10 (kPa) , góc ma sát  = 50, P =244,4kPa Q = 252,8kPa sử dụng giao diện hình 4.23 ta kết dự báo lún mặt đất lớn 9,9626mm Giao diện chương trình DBL hình 4.23 hữu ích cho cơng tác thiết kế phòng Để tiện lợi cho việc dự báo độ lún mặt đất lớn trường, chương trình tính DBL biểu diễn kết tính độ lún mặt đất lớn dạng bảng tra thay đổi thơng số hình học đường hầm điều kiện lực dính góc ma sát không đổi Các giá trị độ lún lớn nhất, trung bình nhỏ tương ứng với gam màu đỏ, vàng xanh thể bảng 4.6, Ví dụ, c = 10kPa, góc ma sát  = 50, tỷ số z0/D = 3,5 , L/D = 3,5, P = 240kPa, Q =260kPa độ lún mặt đất lớn Smax 9,8mm (Bảng 4.6) 20 Hình 4.23: Giao diện biểu diễn kết dự đoán độ lún mặt đất lớn trường hợp đào đường hầm tuyến đôi khiên đào Bảng 4.6: Độ lún mặt đất lớn thay đổi các thông số hình học đường hầm với lực dính c = 10kPa, góc ma sát  = 50, P = 240kPa, Q = 260kPa Z0/D L/D 1,5 2,5 3,5 4,5 18,9 18,5 18,0 17,3 16,3 15,2 13,8 1,5 19,1 18,8 18,2 17,5 16,6 15,4 14,1 18,4 18,1 17,6 16,8 15,9 14,8 13,4 2,5 17,0 16,6 16,1 15,4 14,4 13,3 11,9 14,9 14,5 14,0 13,3 12,3 11,2 9,8 3,5 12,3 12,0 11,4 10,7 9,8 8,6 7,3 4,5 9,5 9,1 8,6 7,9 7,0 5,8 4,5 6,5 6,2 5,7 4,9 4,0 2,8 1,5 Hình 4.24: Sự biến thiên độ lún mặt đất lớn ứng với tỷ số (z0/D) (L/D) thay đổi, c = 10kPa,  = 50, P = 240kPa, Q = 260kPa Chương trình tính DBL biểu diễn đồ thị quan hệ độ lún lớn Smax tỷ số (z0/D) (L/D) trường hợp lực dính c = 10kPa, góc ma sát  = 50 (Hình 4.24) 21 Bảng 4,7: Độ lún mặt đất lớn thay đổi góc ma sát  lực dính c, tỷ số (z0/D) = 3,5; (L/D) =3,5, P =240kPa, Q =260kPa  (o) C(kPa) 10 10 12 14 11,9 11,8 11,3 10,9 10,6 10,3 10,2 10,9 10,9 10,3 10,0 9,7 9,4 9,3 10,4 10,4 9,8 9,5 9,1 8,9 8,8 10,3 10,3 9,7 9,3 9,0 8,7 8,6 10,2 10,2 9,6 9,2 8,9 8,6 8,5 10,1 10,0 9,5 9,1 8,8 8,5 8,4 9,9 9,9 9,3 9,0 8,6 8,4 8,3 9,7 9,7 9,1 8,7 8,4 8,1 8,0 Hình 4.25: Sự biến thiên độ lún mặt đất lớn ứng với c,  thay đổi, (z0/D) = 3,5, (L/D) = 3,5, P = 240kPa, Q = 260kPa Hình 4.26: Sự biến thiên độ lún mặt đất lớn ứng với P, Q thay đổi, tỷ số (z0/D) = 3,56; (L/D) =3,30, lực dính c = 10kPa, góc ma sát  = 50 Bảng 4,8: Độ lún mặt đất lớn P, Q thay đổi, tỷ số (z0/D) = 3,56; (L/D) =3,30, lực dính c = 10kPa, góc ma sát  = 50 P (kPa) Q (kPa) 210 225 250 275 300 325 360 150 175 200 220 240 260 280 290 19,1 16,9 14,9 14,1 13,8 13,1 10,1 16,4 14,3 12,2 11,4 11,1 10,5 7,4 15,4 13,2 11,1 10,3 10,0 9,4 6,4 15,0 12,8 10,7 9,9 9,6 9,0 6,0 14,4 12,3 10,2 9,4 9,1 8,5 5,4 13,3 11,1 9,1 8,3 8,0 7,3 4,3 11,0 8,8 6,8 6,0 5,7 5,0 2,0 9,3 7,1 5,1 4,3 4,0 3,3 0,3 4.4 Phân tích độ nhạy yếu tố ảnh hưởng đến độ lún mặt đất đào đường hầm khiên đất yếu Luận án tính tốn độ lún mặt đất thay đổi luân phiên giá trị tham số từ nhỏ đến lớn Khi độ lún mặt đất thay đổi từ giá trị nhỏ đến lớn Chênh lệch giá trị độ lún mặt đất tính hiệu số hai giá trị độ lún mặt đất Độ nhạy yếu tố chênh lệch giá trị độ lún mặt đất ứng với yếu tố chia cho tổng chênh lệch giá trị độ lún mặt đất Tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến độ lún mặt đất thể giá trị độ nhạy Độ nhạy lớn tầm quan trọng yếu tố độ lún mặt đất lớn (Hình 4.27) 22 Các yếu tố quan trọng bao gồm: đường kính đường hầm (23,72%), áp lực cân bề mặt gương đào (23,06%), chiều sâu đặt đường hầm (18,94%), áp lực vữa chèn (17,29%), khoảng cách theo phương ngang hai hầm (9,66%), Hình 4.27: Tỷ lệ phần trăm yếu tố ảnh lực dính đất (4,18%), góc ma sát hưởng đến lún mặt đất đất (3,15%) 4.5 Xác định thông số hợp lý đào đường hầm tuyến đơi khiên đào Bài tốn đặt tìm thơng số hợp lý đào đường hầm tuyến đôi khiên đào để độ lún mặt đất nhỏ 4.5.1 Xây dựng toán Luận án sử dụng phương pháp quy hoạch phi tuyến để mơ hình hóa tốn xác định thơng số hợp lý đào đường hầm tuyến đơi Đó toán tối ưu hoá hàm mục tiêu, tức hàm hồi quy độ lún mặt đất biến (yếu tố ảnh hưởng): Smax(Xj) đạt giá trị nhỏ Với Xj biến số (ẩn số) tốn (j =1÷ 6), là: X1 - tỷ lệ (z0/D); X2 – tỷ lệ (L/D); X3lực dính c; X4 – góc ma sát ; X5 – áp lực cân bề mặt gương đào P; X6 – áp lực vữa chèn Q Đất yếu khu vực tàu điện ngầm tuyến số TP.HCM có lực dính 10kPa góc ma sát 50 Dự kiến tuyến số đào ngầm bên hệ thống móng cọc tòa nhà nên chiều sâu đặt đường hầm tối thiểu phải 20m độ sâu tối đa 40m (vì tính kinh tế) Để bảo đảm an tồn q trình thi cơng hiệu kinh tế khai thác sử dụng, lựa chọn khoảng cách trục hai đường hầm tối thiểu 1,5D Do vậy, biến số cho tốn tối ưu hóa phải thoả mãn điều kiện ràng buộc mô tả dạng hệ bất phương trình tuyến tính:  20m  z0  40m;  6,5m  D  14m 9, 75m  L  32,5m 150kPa  P  350kPa   200kPa  Q  490kPa 4.5.2 Giải toán Sử dụng hàm xác định phương án tối ưu chương trình tính DBL3, luận án tìm phương án mà trị số hàm mục tiêu (Smax) đạt giá trị nhỏ 10mm đường kính hầm D khơng vượt q 7,90m; độ sâu đặt hầm z0 không nhỏ 28,20m; khoảng cách phương ngang hai trục hầm L không nhỏ 26,10m; áp lực cân bề mặt gương đào P áp lực vữa 23 chèn Q không nhỏ 244,6kPa 252,8kPa Từ đó, luận án xác định tỷ số z0/D L/D tối thiểu 3,55 3,30 để độ lún mặt đất khơng vượt q 10mm 4.5.3 Phân tích kết Từ kết bên trên, đường hầm tuyến đôi đào khiên đàođường kính hợp lý D = 7,9m Đường hầm tuyến đôi nên đặt độ sâu 28,20m tính đến trục đường hầm Chiều sâu đặt đường hầm phù hợp với điều kiện thi công tuyến tàu điện ngầm số – TP.HCM Khoảng cách hai trục đường hầm 26,10m tương đương với 3,30D Khoảng cách thường lựa chọn dự án thi công tuyến tàu điện ngầm đảm bảo khoảng cách an tồn thi cơng vận hành tuyến tàu điện ngầm số TP HCM 4.6 Kết luận chương Chương nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến lún mặt đất đào đường hầm tuyến đôi khiên đào đất yếu mơ hình lập cho thấy độ lún mặt đất tỷ lệ thuận với đường kính đường hầm, lượng tổn thất đất, hạ thấp mực nước ngầm phụ tải bề mặt Độ lún mặt đất lớn có quan hệ nghịch biến với độ sâu đặt đường hầm, lực dính đất nền, góc ma sát đất nền, áp lực cân bề mặt gương đào, áp lực vữa chèn chiều dài khiên đào Chương ứng dụng chương trình tính DBL xây dựng chương để tìm hàm hồi quy dự báo quy luật lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Hàm hồi quy độ lún mặt đất biến tìm thấy dạng hàm đa thức bậc với mối tương quan chặt chẽ, hệ số tương quan lớn 0,8 Hàm hồi quy biểu diễn thơng qua giao diện trích xuất từ chương trình tính DBL Sử dụng giao diện dễ dàng dự đoán độ lún mặt đất lớn tùy theo giá trị nhập vào biến đầu vào Thơng qua việc phân tích độ nhạy yếu tố ảnh hưởng đến độ lún mặt đất đào đường hầm đơn khiên đất yếu, luận án xác định yếu tố quan trọng bao gồm: đường kính đường hầm áp lực cân bề mặt gương đào chiều sâu đặt đường hầm, áp lực vữa chèn, khoảng cách theo phương ngang hai hầm, lực dính đất góc ma sát đất Chương dự đoán phương ánđộ lún mặt đất nhỏ khoảng 10mm với đường kính hợp lý 7,9m Kết chưa xét tới yếu tố đường kính kinh tế đường hầm thi công TP HCM Đường hầm tuyến đôi nên đặt độ sâu 28,2m tính đến trục đường hầm Chiều sâu đặt đường hầm toàn phù hợp với điều kiện thi công tuyến tàu điện ngầm số – TP.HCM Khoảng cách hai trục đường hầm 26,1m tương đương với 3,3 lần đường kính hầm thường lựa chọn dự án thi công tuyến tàu điện ngầm 24 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Luận án có ý nghĩa thực tiễn khoa học: - Đề xuất phương pháp phân tích, đánh giá rút quy luật lún mặt đất đào hầm môi trường đất yếu phương pháp khiên đào giai đoạn thi công Luận án nghiên cứu dự báo quy luật lún bề mặt đất đào hầm khiên đào đất yếu - Kết nghiên cứu giúp đánh giá phân tích ảnh hưởng thông số kỹ thuật công nghệ đường hầm tiêu, đặc tính cùa đất đến giá trị lún mặt đất đào hầm khiên đào đất yếu TP HCM Luận án có điểm khoa học sau: - Xây dựng chương trình tính DBL cách sử dụng hàm hồi quy để tính lún mặt đất xác định thông số hợp lý đào đường đất yếu Thành Phố Hồ Chí Minh khiên đào - Phân tích độ nhạy yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Luận án thực khối lượng lớn mơ hình, ứng với thông số đầu vào khác để xây dựng mối quan hệ định lượng ảnh hưởng thơng số hình học, thơng số cơng nghệ xây dựng hầm đến giá trị lún bề mặt đất thi cơng đường hầm Kiến nghị - Chương trình tính DBL mơ hình số lập áp dụng để tính tốn cho cơng trình đường hầm đất yếu TP HCM môi trường đất yếu có đặc tính tương tự - Chương trình tính DBL viết phần mềm MATLAB nên người sử dụng chương trình cần phải am hiểu MATLAB Vì nghiên cứu sau phát triển thành phần mềm DBL để thân thiện với người sử dụng - Phải có kết hợp phương pháp nghiên cứu: thực nghiệm, giải tích phương pháp số, kết hợp với số liệu đo đạc trường để có đánh giá xác lún bề mặt đào hầm đất yếu - Cần đo đạc kiểm soát lượng hao hụt thể tích đất đào hầm - Với đường hầm đặt sâu khoảng 28,2m khu vực tuyến tàu điện ngầm số – TP HCM, cần phải xác định xác phạm vi ảnh hưởng đề xuất biện pháp xử lý thích hợp cơng trình bị ảnh hưởng - Cần phải có nghiên cứu hồn chỉnh tối ưu hóa đa mục tiêu: độ lún nhỏ nhất, đường kính hầm kinh tế nhất, chiều dài tuyến ngắn nhất, … 25 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trần Quý Đức, Vũ Trọng Hiếu, Lê Bảo Quốc (2015), “Ảnh hưởng q trình thi cơng cơng trình ngầm đối với kết cấu cơng trình lân cận”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật - Học viện KTQS, số 168 tháng 6/2015 Trần Quý Đức, Lê Đình Tân, Thân Văn Văn (2017), "Dự đoán lún mặt đất môi trường đất yếu xung quanh thi cơng metro số TP HCM", Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam, số tháng 2/2017 Trần Quý Đức, Lê Đình Tân, Thân Văn Văn, Lê Bảo Quốc (2017), “Trường biến dạng xung quanh đường hầm đơn đất yếu Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam, số tháng 3/2017 Trần Quý Đức, Nguyễn Tương Lai, Lê Bảo Quốc (2017), “Phân tích ảnh hưởng hao hụt thể tích đất đến lún mặt đất đào hầm đất yếu”, Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam, số tháng 4/2017 Trần Quý Đức, Nguyễn Tương Lai, Lê Bảo Quốc, Thân Văn Văn (2017), “Ảnh hưởng yếu tố quan trọng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu TP Hồ Chí Minh”, Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam, số tháng 12/2017 ... toán lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Chương 3: Xây dựng mơ hình dự báo lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu thành phố Hồ Chí Minh Chương 4: Phân tích dự báo lún mặt đất đào đường. .. về: đất yếu, ảnh hưởng đất yếu đến độ lún mặt đất đào đường hầm; yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào đường hầm khiên đào đất yếu Trong chương tiến hành phân tích vấn đề dự báo độ lún mặt đất đào. .. ĐƯỜNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO TRONG ĐẤT YẾU Trình bày tổng quan dự báo lún mặt đất trình thi công đường hầm đất yếu Chương mô tả thi công đường hầm khiên đào đất yếu; yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu, Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dự báo lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay