ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MẠNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG

82 8 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI – CƠ SỞ II BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU MẠNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG MÃ SỐ ĐỀ TÀI:… Thuộc nhóm ngành khoa học: Kinh tế Bưu Viễn thơng TP.Hồ Chí Minh, tháng 5/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI – CƠ SỞ II BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU MẠNG ĐIỂM BƯU ĐIỂM VĂN HÓA TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG Thuộc nhóm ngành khoa học: Kinh tế Bưu chinh Viễn thông SVTH: Nguyễn Đắc Như Ý Nam/ Nữ: Nữ Dân tộc: Kinh Lớp: KTBCVT K54 Khoa: Vận tải – Kinh tế Ngành học: Kinh tế bưu viễn thông Giáo viên hướng dẫn: Th.SGVC Nguyễn Văn Quảng TP.Hồ Chí Minh, tháng 5/2016 Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Chỉ tiêu sản lượng dịch vụ bưu .19 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất tỉnh Bình Dương 32 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2014 .35 Hình 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính 38 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ lao động năm 2014 38 Hình 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ 39 Bảng 2.4: Cơ chế tính lương tháng năm 2015 .49 Bảng 2.5: Cơ chế tính lương tháng năm 2015 .49 Bảng 2.6: Cơ chế tính lương tháng năm 2015 .50 Bảng 2.7: Cơ chế tính lương tháng năm 2015 trở 50 Bảng 2.8: Kết thực doanh thu ĐBĐ-VHX BĐT Bình Dương 52 Danh mục Từ viết tắt Viết tắt BCCP BCUT BCVT BĐH BĐT BHXH Diễn giải Bưu chuyển phát Bưu chuyển phát Bưu viễn thơng Bưu điện huyện Bưu điện tỉnh Bảo hiểm hội BHYT Bộ TT&TT BOT CBCNV CNTT ĐBĐ – VHX EMS KH DTTL NTM PPTT TCBC TLHTKH Truyền hình AVG TSCĐ TW UBND VNPT Bảo hiểm y tế Bộ thông tin truyền thông Built – operation – tranfers Cán công nhân viên Công nghệ thơng tin Điểm Bưu điênVăn hóa Express mail services Kế hoach doanh thu tiền lương Nông thồn Phân phối truyền thơng Tài bưu Tỷ lệ hồn thành kế hoạch Truyền hình An Viên Tài sản cố định Trung ương Ủy ban nhân dân Vietnam post and telecom TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CSII THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu mạng điểm bưu điểm văn hóa bưu điện tỉnh Bình Dương - Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đắc Như Ý - Lớp: KTBCVT K54 Khoa: Vận tải – Kinh tế Năm thứ: Số năm đào tạo: - Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Văn Quảng Mục tiêu đề tài:Đề xuất số giải pháp để phát triển điểm Bưu điệnVăn hóa địa bàn Tỉnh Bình Dương Tính sáng tạo:Đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển điểm Bưu điện-Văn hóa địa bàn tỉnh Bình Dương Kết nghiên cứu:Đề xuất số giải pháp có tính khả thi để phát triển điểm Bưu điện-Văn hóa địa bàn Tỉnh Bình Dương Đóng góp mặt kinh tế - hội,giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Tạo điều kiện kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ đồng thời góp phần nâng cao giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người dân địa bàn Tỉnh Bình Dương 6.Cơng bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài (ghi rõ tên tạp chí có) nhận xét, đánh giá sở áp dụng kết nghiên cứu (nếu có): Ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) Nhận xét người hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài (phần người hướng dẫn ghi): Xác nhận trường đại học (ký tên đóng dấu) Ngày tháng năm Người hướng dẫn (ký, họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CSII THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Ảnh 4x6 Họ tên: Nguyễn Đắc Như Ý Sinh ngày: 03 tháng 03 năm 1994 Nơi sinh:thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam Lớp: KTBCVT Khóa: 54 Khoa: Vận tải – Kinh tế Địa liên hệ: 32 đường 379, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 0963 737 948 Email: dacnhuy@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích sinh viên từ năm thứ đến năm học): * Năm thứ 1: Ngành học: Kinh tế Bưu Viễn thơng K54 Khoa: Vận tải – Kinh tế Kết xếp loại học tập:Khá Sơ lược thành tích: * Năm thứ 2: Ngành học: Kinh tế Bưu Viễn thơng K54 Khoa: Vận tải – Kinh tế Kết xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: Xác nhận trường đại học (ký tên đóng dấu) Ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) Lời nói đầu Trong giai đoạn 2015 – 2020, đất nước có bước phát triển bền vững, tiếp tục phấn đấu đạt kinh tế cơng nghiệp hóa – đại hóa, nâng cao đời sống hội, thực sách hội nhập mở Trong xu tồn cầu hóa, nước ta nỗ lực hợp tác với nước giới nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa, kinh tế hội Đảng Nhà nước có sách nhằm nâng cao tiềm lực kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển ổn đinh, tầm nhìn đến năm 2030 Kể từ lúc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, ngành bưu viễn thơng thực mở cửa với doanh nghiệp nước ngoài, dần tạo thành mơi trường cạnh tranh hồn hảo Tuy nhiên, với vai trò ngành sở hạ tầng đất nước, nên bên cạnh lợi có từ giúp đỡ Nhà nước, ngành đối mặt với áp lực không ngừng đổi thân cải thiện nâng cao hệ thống nhằm đưa lại dịch vụ tối đa cho toàn thể doanh nghiệp, tổ chức người Minh chứng cho nỗ lực mình, thời gian vừa qua, ngành có bước chuyển mạnh mẽ, sở vật chất, trang thiết bị công nghệ đầu tư liên tục, nhằm theo kịp xu hướng thời đại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, doanh nghiệp tách từ Tập đồn Bưu Việt Nam từ năm 2012 Xuất phát sở hạ tầng xây dựng từ nay, Tổng cơng ty liên tục đưa sách, định hướng để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân với chất lượng tốt Xác định tính cấp thiết đó, Bưu điện tỉnh Bình Dương thực sách chiến lược mà Tổng cơng ty đặt Trong đó, tỉnh liên tục phục hồi xây dựng lại hệ thống mạng điểm Bưu điệnVăn hóa Hệ thống Điểm Bưu điện - Văn hóa coi tiêu đánh giá tình hình phát triển kinh tế hội Đồng thời, Bưu điệnVăn hóa địa điểm tổ chức gần người dân, mặt giao diện Tổng công ty Trong hệ thống điểm phục vụ Bưu điện, Điểm Bưu điện- Văn hóa có vị trí đặc biệt Xét chất, Điểm Bưu điện- Văn hóa loại hình đại lý đặc biệt doanh nghiệp Bưu với mục đích vừa kinh doanh vừa phục vụ Do đó, cơng xây dựng, cải thiện tình hình tổ chức sản xuất BĐ-VHX cấp thiết hàng đầu Với lý đó, sau thời gian nghiên cứu khảo sát điểm BĐ-VHX tỉnh Bình Dương, chúng em xin phép đưa đánh giá nhận xét đề xuất phương án nhằm khắc phục, cải thiện mặt hạn chế tồn tiếp tục đẩy mạnh phát huy thành tích đạt CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MẠNG BƯU CHÍNH VÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆNVĂN HÓA 1.1 Một số vấn đề mạng lưới thơng tin Bưu 1.1.1 Khái niệm thành phần mạng thơng tin bưu Khái niệm: Mạng thơng tin bưu tập hợp điểm thông tin thiết bị thông tin xếp theo cấu trúc phân cấp xác định để làm nhiệm vụ truyền đưa tin tức Thành phần mạng thơng tin bưu Mạng thơng tin bưu bao gồm hai thành phần bản: - Các điểm thông tin, thiết bị thông tin - Các phương tiện truyền dẫn a Các điểm thông tin Các điểm thông tin vừa làm nhiệm vụ thu nhận thông tin vừa làm nhiệm vụ khai thác xử lý dạng tin tức: đóng mở túi gói, phân hướng, trao đổi túi gói điểm thơng tin  Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế, Cơng ty phát hành báo chí Trung ương làm nhiệm vụ đầu mối Bưu Phát hành báo chí nước quốc tế  Trung tâm Bưu tỉnh, Thành phố làm nhiệm vụ đầu mối Bưu Phát hành báo chí tỉnh tỉnhBưu điện huyện, thành phố làm nhiệm vụ đầu mối Bưu Phát hành báo chí cho khu vực huyện, thị  Bưu cục khu vực gọi bưu cục 3, có nhiệm vụ giao dịch với khách hàng để nhận phát loại bưu gửi Page | 10 hóa không xây dựng điểm Bưu điện văn hóa, tập trung phát triển truyền thanh, truyền hình dịch vụ viễn thơng khn khổ chương trình mục tiêu quốc gia đưa thơng tin sở chương trình viễn thơng cơng ích; Xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể để quán triệt việc đưa Internet băng thông rộng tới điểm bưu điện văn hóa phù hợp với kinh tế, hội vùng miền đồng thời hướng trọng tâm vào đối tượng Phụ nữ thiếu niên; Nghiên cứu xây dựng chế sách văn quản lý nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ, Ban, Ngành có liên quan từ trung ương đến địa phương; Thống điều phối hoạt động, tránh chồng chéo lãng phí, sử dụng hiệu chương trình, đề án trung ương địa phương việc đưa thông tin sở, xây dựng nông thôn mới, xác định điểm Bưu điện văn hóa nơi tích hợp, điểm tựa để tổ chức triển khai thực chương trình đề án nói trên; Đặc biệt trọng đãi ngộ, nâng cao thu nhập cho người làm việc điểm Bưu điện văn hóa Nếu làm tốt giải pháp trên, khẳng định tiếp tục trì hiệu hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã… 3.1.2 Định hướng phát triển địa bàn BĐT Bình Dương Hiện nay, chương trình xây dựng nơng thơn (NTM), bưu điện văn hóa (BĐVHX) 19 tiêu chí quan trọng Thực tế, nhiều BĐVHX hoạt động cầm chừng, “có khơng”, cần có quan tâm cấp ủy, quyền địa phương việc nâng cấp sở hạ tầng, trang thiết bị điểm BĐVHX nhằm phục vụ tốt nhu cầu người dân Đồng thời, tạo điều kiện cho cán BĐ đa dạng hóa dịch vụ, đưa hệ thống điểm BĐVHX hoạt động với chức năng, nhiệm vụ phục vụ nhân dân Mơ hình BĐVHX điển hình cần nhân rộng: Bên cạnh điểm BĐVHX bị “khai tử”, nhiều điểm BĐVHX bám trụ, với mơ hình hay, hiệu Sự thay đổi không giúp điểm BĐVHX “hồi sinh”, mà Page | 68 góp phần cống hiến nhiều mơ hình hay cho BĐVHX tỉnh, góp sức vào chương trình xây dựng NTM địa phương Trong đó, phải kể đến BĐVHX An Bình (phường An Bình, TX.Dĩ An), BĐVHX Bình An (phường Bình An, TX.Dĩ An), BĐVHX Bạch Đằng, BĐVHX Khánh Bình (Tân Un)… Tuy hoạt động chưa sơi thời “hoàng kim” cách “tân trang” BĐ bước vượt qua khó khăn với doanh thu tăng từ - 10 lần so với trước Nằm khu vực sầm uất, điểm BĐVHX Bình An (Dĩ An) có nhiều dịch vụ bán card điện thoại, bảo hiểm xe máy, nhận thư chuyển tiền, trả thư chuyển tiền, dịch vụ internet Từ đó, năm 2010, năm 2011, BĐ Bình An ln dẫn đầu với doanh thu cao hệ thống BĐVHX (từ 300 - 350 triệu đồng/năm) Chị Lê Thị Chuyên, nhân viên BĐVHX Bình An, vui mừng: “Từ sửa sang lại BĐVHX, xếp lại bàn ghế phục vụ nhu cầu đọc sách, báo; trang bị thêm máy vi tính kết nối internet người dân ghé thường xuyên hơn, không cảnh đìu hiu trước Bên cạnh đó, dịch vụ đa dạng nên BĐVHX dần “sống lại”” Tuy khơng nằm vị trí “đắc địa”, hoạt động điểm BĐVHX Khánh Bình phát triển sau xây dựng lại Đặc biệt, việc bán báo, dịch vụ gửi tiền, chuyển tiền, bán loại bảo hiểm xe máy, bảo hiểm nhân thọ… điểm BĐVHX Khánh Bình “hút” khách dịch vụ nhận phát tận nhà loại bưu phẩm, tiền hay hồ sơ, giấy tờ “Thời gian đầu hoạt động lại, phải tiến hành phát tờ rơi để người dân biết đến điểm BĐVHX mở lại, doanh thu ban đầu có tăng tăng chậm, với mức lương thấp, để đảm bảo chị trì hoạt động, Lãnh đạo Bưu cục Tân Uyên, Bình Dương khuyến khích chị thay đổi mở cửa làm thêm loại hình kinh doanh khác để kiếm thêm thu nhập – trì mở cửa thường xun, khơng có khách may cơng nghiệp để có thêm tiền mưu sinh, cấp tạo điều kiện cho ”, chị Lê Thị Ngọc Hoa, nhân viên BĐVHX Khánh Bình, phấn khởi nói Theo ơng Võ Văn Tín, Giám đốc BĐ tỉnh: Hiện sở vật chất, trang thiết bị số điểm BĐVHX hư hỏng xuống cấp đầu tư trước năm 2000, hầu hết điểm doanh thu thấp Thực chủ trương Nhà nước phải xây dựng NTM tiêu chí NTM phải có BĐVHX để phục vụ cơng ích cho nhân dân Do đó, BĐ tỉnh cố gắng tìm Page | 69 giải pháp để vực dậy điểm BĐVHX hoạt động hiệu Đối với BĐVHX tự tân trang, hoạt động tốt động lực, nhằm tiếp thêm sức sống cho điểm BĐVHX tỉnh Tuy nhiên, vực dậy sống điểm BĐVHX, để chúng hoạt động có iệu cần chung tay hỗ trợ hệ thống trị, không đơn nhiệm vụ riêng ngành BĐ Giải pháp để trì phát triển: BĐVHX mơ hình cần hỗ trợ để trì hoạt động, khó thay đổi chế, dịch vụ hoạt động mức thu nhập chế độ sách cho người làm công tác Trong thời gian tới, BĐ tỉnh cần tiến hành quy hoạch lại hệ thống điểm BĐVHX theo hướng ngừng điểm hoạt động không hiệu quả, nâng cấp điểm hoạt động tốt; xây dựng đề án để nâng điểm BĐVHX thành bưu cục cấp 3, đồng thời cần tận dụng điểm BĐVHX làm nơi sinh hoạt cộng đồng ( ví dụ: lượng sách báo đọc miễn phí mà BĐ-VHX trang bị đầy đủ người dân đến đọc, phần lớn em thiếu nhi, bậc phụ huynh thường bé Cần tổ chức hoạt động văn hóa tổ chức chương trình trao đổi sách em khu vực mà điểm BĐ-VHX hoạt động.Để em có điều kiện trao đổi sách với để ngày cuối tuần đến BĐ-VHX đọc truyện, sách Bên cạnh đó, nhân viên thăm dò sở thích nguồn sách, truyện em để tạo nhu cầu đáp ứng nhu cầu đó, bậc phụ huynh dành thời gian đến em biết số loại hình dịch vụ mà BĐ- VHX cung cấp để sử dụng nhiều hơn.) Cũng cần có hỗ trợ địa phương, cấp, ngành để điểm BĐVHX điểm sáng, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - hội khu vực nông thôn với phương châm rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị (ví dụ: theo khảo sát thực tế, điểm BĐVHX Khánh Bình hoạt động thấp khơng nằm vị trí đắc địa, mở cửa từ năm 2005 Nhưng sau hoạt động khơng thể trì đóng cửa khoảng 10 năm, sau mở lại từđầu năm 2015, mở lại nên nhiều người dân chưa biết đến nhiều, mặt khác xây dựng nâng cấp lại, có vấn đề cần thay đổi biển hiệu BĐVHX Khánh Bình nên bố trí lại cho người dân dễ nhìn thấy đường, cách bố trí số điểm khác khuất tầm nhìn người đường, nên khơng tránh khỏi tình trạng số người dân Page | 70 hỏi khơng biết tình trạng tồn nó, số nhu cầu người dân thường chạy đến bưu cục lớn để đảm bảo yên tâm, cách xây dựng phần làm điểm BĐVHX thêm vắng khách) Thực chủ trương Nhà nước, đạo UBND tỉnh, BĐ tỉnh thành lập Ban đạo đổi mới, cải tiến BĐVHX Đồng thời, BĐ tỉnh Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) xây dựng đề án củng cố hoạt động BĐVHX địa bàn năm 2012 bảo đảm điểm BĐVHX hoạt động hiệu quả, lấy thu bù chi Đề giải pháp phải làm thời gian tới, như: khang trang điểm BĐVHX, triển khai dịch vụ để tạo doanh thu ổn định cho BĐVHX, như: tiếp tục triển khai thực dịch vụ bưu viễn thơng có, cung cấp dịch vụ truyền hình KTS AVG, bán BHYT, BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc tham gia trả lương hưu, thu tiền cước điện lực, tiền nước, đăng quảng cáo rao vặt điểm BĐVHX…; thực tốt luân chuyển sách báo hàng quý cho hoạt động điểm BĐVHX Ngoài ra, hàng năm BĐ tỉnh chi 500.000 đồng cho điểm BĐVHX để bổ sung sách mới, đầu tư máy tính truy cập internet để nâng cao dân trí vùng sâu vùng xa, bảo đảm thu nhập cho nhân viên điểm BĐVHX từ mức lương tối thiểu trở lên 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển điểm BĐ-VHX BĐT Bình Dương 3.2.1 Phát triển, hoàn thiện mạng lưới Điểm BĐ - VHX Sau gần 20 năm hoạt động hệ thống ĐBĐ-VHX góp phẩn nâng cao tỷ lệ người dân hưởng thụ dịch vụ bưu chính, viễn thơng, CNTT; kích thích nhu cẩu sử dụng thơng tin, phục vụ phát triển kinh tế hàng hố nơng thơn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thẩn người dân miền đất nước, rút ngắn khoảng cách số nơng thơn thành thị, tạo điều kiện cho Chính sách nơng nghiêp - nơng dân- nơng thơn Chính phủ phát huy hiệu Tuy nhiên mơ hình Điểm Bưu điện - Văn hóa (ĐBĐVHX) ngày bộc lộ bất cập, vướng mắc làm hạn chế chất lượng phục vụ, hiệu kinh doanh Đặc biệt ĐBĐVHX đưa vào hoạt động trước hội nghị Tổng kết năm (2003) hết khấu hao, nhà cửa xuống cấp, cơng trình phụ, hệ thống cấp nước hư hỏng cẩn phải sửa chữa; tôn tạo, nâng cấp Do Page | 71 hệ thống ĐBĐ-VHX cẩn phải quy hoạch vào đặc điểm địa phương Mục tiêu phát triển Điểm BĐVHX giai đoạn 2015-2020, phải đổi bản, để ĐBĐ- VHX trở thành Trung tâm Văn hóa- thơng tin Truyền thơng cộng đồng, sở hạ tẩng bên cạnh thiết chế khác vùng nông thôn Điện, Đường, Trường, Trạm, Nhà văn hoá, hợp thành quẩn thể phục vụ nhân dân xã, cụm đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuấ't trao đổi thông tin kinh tế, thể thao, giải trí mua bán hàng hố, hội họp, sinh hoạt Đảng, Đoàn thể Đối với ĐBĐVHX phát triển vùng ven đô: Lãnh đạo đơn vị nghiên cứu xem xét định phương thức tạm ngừng hoạt động ĐBĐ- VHX chủ yếu; để hạn chế tối đa việc hoán chuyển (đại lý, khoán cho thuê, đấu thẩu, bàn giao, ); chưa có điều kiện mở lại chưa tìm nguời để ký hợp đồng, phải có phương án đảm an toàn tài sản trang thiết bị ĐBĐ-VHX Doanh thu nhiều ĐBĐ-VHX 150.000 đồng tháng giá trị đất vùng lại cao đặc biệt ĐBĐVHX thuộc trở thành phường; cho thuê kinh kinh doanh dịch vụ pháp luật không cấm hiệu quả, hình ảnh ĐBĐ- VHX lại bị lu mờ UBNDX khơng chấp nhận; có nơi chấp nhận lại phải nộp thuế vv & vv Phối hợp với VNPT tỉnh, thành phố lắp thiết bị viễn thông; dựng cột BTS mở thêm dịch vụ có nhu cẩu Các ĐBĐ-VHX ngồi dịch vụ bưu viễn thơng tối thiểu, cung cấp thêm nhiều dịch vụ bưu chính, viễn thơng chất lượng cao hay dịch vụ dịch vụ lai ghép khác 2.Đối với ĐBĐVHX tương đối phát triển: Trong năm tới cẩn đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu viễn thơng tối thiểu (phải mở ĐBĐ-VHX), phải trọng phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thơng, CNTT khác có nhu cẩu dịch vụ pháp luật không cấm (chọn dịch vụ không làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu hoạt động ĐBĐ-VHX) Trên sở nghiên cứu thị trường cách kỹ lưỡng, thị trường tổ chức tốt lấy thu bù chi Page | 72 3.2.2.Phát triển thêm số dịch vụ BCVT Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thơng, mở thêm dịch vụ cần thiết theo nhu cầu địa phương Đẩy mạnh việc đưa Internet tới ĐBĐ-VHX, để niên nơng thơn, học sinh, sinh viên có điều kiện tìm hiểu thông tin, khoa học, học tập, khai thác kiến thức nhân loại qua mạng Internet Để ĐBĐ-VHX thực sở hạ tầng bên cạnh sở hạ tầng khác nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, với hai chức cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thơng phục vụ số hoạt động văn hố, thơng tin truyền thơng Điểm Bưu điện -Văn hố xã, đại lý Bưu điện; thường xây dựng vị trí trung tâm, gần UBND xã, gần trường học Do đó, thuận lợi mở thêm dịch vụ phục vụ nhu cầu người dân nông thôn bán sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quà tặng, khuyến khích nhân viên ĐBĐVHX tự bỏ tiền trang bị máy photocopy để có thêm thu nhập Cho thuê tài sản (bất động sản, mặt bằng…): Khoán cho thuê lại khoảng trống ĐBĐ-VHX làm cửa hàng, phòng trưng bày, bán hàng lưu niệm; bán hoa, bán quà tặng vào dịp tết, lễ hội tết trung thu, ngày lễ 8/3, ngày lễ valentine, nhiều ngày lễ khác năm mà bưu tận dụng bán đồ lưu niệm dành cho du khách, đồ thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm,.v.v 3.2.3 Đầu tư phát triển nguồn sách, báo Thực tốt luân chuyển sách báo hàng quý cho hoạt động điểm BĐ-VHX Ngoài ra, hàng năm BĐ tỉnh chi 500.000 đồng cho điểm BĐ-VHX để bổ sung sách Phát triển nguồn sách, báo phù hợp với nhu cầu người dân khu vực điểm BĐ-VHX gần khu cơng nghiệp có nhiều cơng nhân, cơng nhân chủ yếu làm nghỉ vào ngày cuối tuần, cuối tuần họ thường đến mượn đọc chỗ truyện tiểu thuyết để giải trí; trẻ em đến thích đọc truyện tranh( theo phiếu khảo sát thực tế),…cần kết hợp với thư viện để luân chuyển nguồn sách Page | 73 báo thường xuyên theo tháng theo quý để phục vụ cho nhu cầu người dân Số lại vùng nông thôn chuyên trồng trọt, chăn nuôi nên bổ sung loại sách, báo cách trồng, chăm sóc tăng gia sản xuất loại cây, vật nuôi để người dân địa phương trao dồi nhiều kiến thức trồng, vật ni mình, phục vụ cho đời sống người dân.Lượng sách báo đọc miễn phí mà BĐVHX trang bị đầy đủ người dân đến đọc, phần lớn em thiếu nhi, bậc phụ huynh thường bé Cần tổ chức hoạt động văn hóa tổ chức chương trình trao đổi sách em khu vực mà điểm BĐ-VHX hoạt động.Để em có điều kiện trao đổi sách với để ngày cuối tuần đến BĐ-VHX đọc truyện, sách Bên cạnh đó, nhân viên thăm dò sở thích nguồn sách, truyện em để tạo nhu cầu đáp ứng nhu cầu Bên cạnh đó, bậc phụ huynh dành thời gian đến em biết số loại hình dịch vụ mà BĐ- VHX cung cấp để sử dụng nhiều Nên liên kết với ủy ban nhân dân xã-phường hay Hội phụ nữ để cung cấp số báo, tạp chí ngày loại báo chí có liên quan đến ban ngành để giải lao họ đọc, Hội phụ nữ thường mua báo Phụ nữ để nắm bắt nhiều thông tin liên quan đến sức khỏe, làm đẹp, nấu ăn để bổ sung thêm kiến thức cho họ…đồng thời thu thêm lợi nhuận từ việc cung cấp báo hàng ngày, hàng tháng Qua thời gian hoạt động, số sách báo ngày cũ, hư hỏng nhiều, để khắc phục tình trạng Bưu điện tỉnh, thành phố phối hợp với Sở, Ban, ngành quyền địa phương tiếp tục phát động phong trào quyên góp, gửi tặng loại sách báo, tạp chí cho ĐBĐ-VHX; thuyết phục vận động UBNDX chuyển tủ sách pháp luật địa phương sang cho ĐBĐVHX Vận động nguồn sách, báo từ thư viện địa phương Luân chuyển sách báo từ ĐBĐ-VHX sang ĐBĐVHX khác huyện để tăng số lượng đầu sách cho điểm 3.2.4.Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Thường xun thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt để nắm bắt tình trạng hoạt động doanh thu điểm BĐ-VHX để có nhiều biện pháp nhằm phát triển Page | 74 điểm mạnh, hạn chế điểm yếu Kiểm tra cao chất lượng phục vụ người dân địa phương, thăm dò ý kiến cảu người dân địa phương phong cách phục vụ nhân viên điểm có đáp ứng tốt nhu cầu người dân khơng để có biện pháp đào tạo, nâng cao trình độ phục vụ Áp dụng mơ hình để cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hiệu hơn: Xây dựng mơ hình nhân viên chuyên quản BĐVHX: a Chủ trương: - - Ngồi chức danh chun quản BĐVHX phòng KHKD, BĐT chủ trương phải có người thực hướng dẫn BĐVHX làm theo tiêu chí “Cùng ăn, ở, làm” BĐT xây dựng chức danh nhân viên chuyên trách BĐVHX Bưu điện tỉnh Số lao động: Giai đoạn đầu 01 lao động, giới tính: Nam Nếu giai đoạn đầu hiệu quả, bổ sung thêm nhân viên để thực nhiều địa bàn huyện lúc b Chức năng, nhiệm vụ:  Chức năng:  Là mắt BĐT thị trường cấp  Là cầu nối điểm BĐVHX quyền địa phương, nhân dân Bưu điện huyện  Là đại diện Bưu điện tỉnh cấp xã, tạo mối quan hệ tốt với quyền địa phương, tuyên truyền diện Bưu điện BĐVHX địa bàn  Nhiệm vụ:  Thường trực điểm BĐVHX tiếng ngày, ngày tuần thời gian tháng điểm Chọn 12 điểm ĐBĐ-VHX mức khác để hỗ trợ khảo sát cụ thể: • Mức điểm ĐBĐ-VHX có doanh thu năm 2015 giảm nhiều so với năm 2014 như: Tân Định, Hòa Lợi, Thạnh Phước, Tân Lập • Mức điểm ĐBĐ-VHX có doanh thu năm 2015 tăng so với năm 2014 mức tăng như: An Tây, Bình An, Long Tân, Hòa Phú Page | 75 • Mức điểm ĐBĐ-VHX có doanh thu tăng nhiều so với năm 2014 doanh thu năm lại mức thấp như: Cây Trường, Thạnh Hội, An Bình(DA), Long Hòa  Sau đó, đánh giá tổng kết chuyển sang hỗ trợ điểm Có thể di chuyển huyện triển khai chủ trương  Tìm hiểu thị trường đánh giá ưu nhược điểm triển khai dịch vụ Rút kết luận nên triển khai dịch vụ nào, địa bàn nào, triển khai để hiệu  Nắm bắt phân tích lao động BĐVHX: Ưu, nhược điểm, mạnh yếu nào, cần bồi dưỡng thêm kiến thức để tạo tin tưởng cho nhân viên BĐVHX chia sẻ nỗ lực cố gắng với BĐ huyện đưa đề xuất thay đổi nhân viên không đáp ứng tìm lao động thay  Cùng tham gia bán hàng trực tiếp tìm hiểu thị trường để hướng dẫn nhân viên BĐVHX bán hàng, bán chéo sản phẩm  Cùng BĐVHX thực chăm sóc khách hàng địa bàn Thống kê khách hàng theo phân loại địa bàn xã, hướng dẫn BĐVHX xây dựng liệu khách hàng, quản lý khai thác liệu khách hàng  Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh địa bàn xã: Dịch vụ, phạm vi hoạt động, phản hồi đối thủ, doanh thu, sản lượng  Truyền tự tin, yêu nghề Bưu điện tỉnh đến nhân viên BĐVHX  Công việc hướng dẫn chi tiết: • Sắp xếp lại mặt kinh doanh • Củng cố nghiệp vụ dịch vụ • Phổ biến hướng dẫn cho nhân viên BĐVHX hiểu chế kinh doanh chế tiền lương • Hướng dẫn nhân viên BĐVHX tự tính lương tính doanh thu tính lương, tổng hợp kế tốn theo ngày để phân tích sơ tình hình thực kế hoạch nhằm biết tỷ lệ hoàn thành kế hoạch theo chy kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày • Hướng dẫn kỹ bán hàng c Quyền nghĩa vụ nhân viên chuyên trách BĐVHX: Page | 76  Quyền lợi:  Được trang bị USB 3G, hỗ trợ tiền truy cập Internet theo gói cước  Hỗ trợ tiền xăng xe: 500.000 đồng/tháng  Nghĩa vụ:  Giúp điểm BĐVHX nâng cao doanh thu so với thời điểm trước triển khai chủ trương  Xây dựng kế hoạch làm việc tuần, tháng Báo cáo BĐT duyệt trước thực  Phối hợp với Giám đốc BĐH lựa chọn địa bàn để hỗ trợ đảm bảo tiêu chí: Địa bàn có tiềm kinh doanh, nhân viên điểm BĐVHX có khả bán hàng, có tính cách cầu thị  Báo cáo Bưu điện tỉnh (Phòng TCHC) ngày nội dung: • Những nội dung thực trạng, đề xuất • Cơng việc triển khai • Cơng việc dự định triển khai ngày • Đề xuất hỗ trợ • Kết bán hàng • Kết tìm kiếm khách hàng • Kết cập nhật liệu khách hàng • Sự thay đổi nhân viên điểm BĐVHX thời gian thực chủ trương • Sự ủng hộ quyền địa phương Dữ liệu máy quyền địa phương: Chủ tịch, bí thư, phòng có thơng tin chi tiết để liên hệ công tác  Phương án tổ chức bán hàng địa bàn: ai? Dịch vụ nào? Thời điểm nào?  Định hướng giao tiêu cho điểm BĐVHX sau thời gian hỗ trợ Page | 77  Báo cáo hiểu biết chế đề xuất chế để điểm BĐVHX bán hàng sống nghề Bưu điện  Doanh thu nhóm nhân viên chuyên trách BĐVHX tạo KH địa bàn ghi thu cho BĐVHX địa bàn đơn vị 3.2.5.Bố trí mở cửavà thời gian làm việc hợp lý Đối với điểm đông dân cư, gần khu công nghiệp nhu cầu người dân hay cơng nhân nhiều Cần tăng thời gian mở cửa phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Mở cửa sớm từ 5h30 sáng, để công nhân làm sớm họ đến chuyển tiền gửi tiền… trước vào làm Hoặc mở cửa kinh doanh vào ban đêm nhu cầu khách hàng cao Tăng thời gian mở cửa vào ngày tứ bảy chủ nhật, để đáp ứng nhu cầu đại đa số khách hàng công nhân, họ tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần để sử dụng dịch vụ Để khuyến khích việc mở cửa xuyên suốt vậy, cần đảm bảo cho nhân viên chế độ lương thưởng hợp lý Tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên điểm BĐVHX có điều kiện mở cửa xuyên suốt phục vụ người dân chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt nhỏ gọn điểm BĐ-VHX, đảm bảo đầy đủ tính mỹ quan nơi làm việc Tạo điều kiện hết mức để nhân viên vừa mở cửa phục vụ tốt cho người dân vừa đảm bảo chất lượng sống họ Tại số điểm thưa dân, nhu cầu khách hàng thấp Có hơm ngày có đến hai người khách, nên mở cửa theo buổi Chẳng hạn, mở cửa buổi sáng từ 7h đến 11h30 trì năm, doanh thu khơng cao năm đổi lại thời gian mở cửa vào buổi chiều từ 1h đến 17h Có nhiều trường hợp điểm vắng khách, khiến nhân viên nản lòng, khơng muốn làm việc Để đảm bảo tính phục vụ nhân dân, cần tạo cho họ buôn bán thêm mặt hàng phụ hay cho họ làm thêm công việc lấy vải may hàng cơng nghiệp, đan tre, lục bình làm đồ mỹ nghệ… Page | 78 điểm BĐ-VHX, cần đảm bảo công việc làm thêm không ảnh hưởng lớn đến mỹ quan BĐ-VHX để họ có thêm thu nhập khác, mà trì việc mở cửa BĐVHX Khi có người dân đến họ phục vụ 3.2.6.Biện pháp nhân Để giúp cho nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hoá ổn định tư tưởng, tồn tâm tồn ý với cơng việc, cần nghiên cứu xây dựng số chế độ đãi ngộ phù hợp với công sức mà họ bỏ thực dịch vụ cơng ích, cụ thể cần xem xét để:  Nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hố miễn lao động cơng ích thời gian thực hợp đồng;  Áp dụng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm hội nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hoá xã;  Mở rộng, phát triển dịch vụ để nâng cao thu nhập cho nhân viên Có sách giá cước ưu đãi sử dụng dịch vụ Điểm Bưu điện - Văn hoá để khuyến khích người dân nơng thơn sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin Đề nghị Bưu điện tỉnh thường xuyên cập nhật biên soạn tài liệu giảng dạy môn học chương trình để hồn thiện yếu tố cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hóa Bưu điện tỉnh nên có thi tổ chức nâng cao bồi dưỡng phát nhân viên ĐBĐVHX có thành tích doanh thu nắm vững trình độ chun mơn có phần thưởng cho nhân viên có chế động viên lực lượng lao động gắn bó với doanh nghiệp Chú trọng đào tạo đội ngũ cán quản lý sở đặc biệt đội ngũ kiểm soát viên (quản lý trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động ĐBĐ-VHX) nhân viên làm việc ĐBĐ-VHX (đại diện cho VNPost phục vụ, giao tiếp với khách hàng) họ phải được trang bị chun mơn, nghiệp vụ bưu chính, viễn thơng CNTT, kiến thức hội, kỹ ứng xử, giao tiếp, nghiệp vụ khai thác dịch vụ bưu chính, viễn thông, nhân viên Page | 79 ĐBĐ-VHX phải thay đổi tư duy, thói quen phục vụ, thay cho việc ngồi chỗ, cẩn chủ động giao tiếp với khách hàng, hướng dẫn khách hàng Cung cấp thông tin dịch vụ giá cước cho khách hàng nhiều phương thức khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao dịch viên ĐBĐ-VHX, Trước thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết năm (năm 2003) đội ngũ nhân viên làm việc ĐBĐ-VHX Bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ, phù hợp với việc tác nghiệp ĐBĐ-VHX, có dịch vụ bưu chính, viễn thông Những năm gẩn nhiều dịch vụ (dịch vụ cộng thêm, truy cập Intternet, ) đòi hỏi trình độ chun mơn phải đào tạo bản, quy (tốt nghiệp cao đẳng trở lên) Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, trang bị kiến thức quản trị kinh doanh, công nghệ bưu chính, viễn thơng, tin học, ngoại ngữ chun ngành, bán hàng chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng yêu cẩu mới; VNPost tiếp tục gửi trường Cao đẳng, Đại học Ngành, đào tạo đào tạo lại cho số kiểm soát viên nhân viên thời gian tới KẾT LUẬN: Trong trình nghiên cứu, tận tình dẫn giáo viên hướng dẫn, Bưu điện tỉnh Bình Dương tạo điều kiện giúp đỡ tận tâm anh chị thuộc phòng ban chức năng, tổ sản xuất điểm Bưu điệnVăn hóa xã, chúng em cố gắng tận dụng thời gian, hội tìm hiều, Page | 80 nắm bắt thực tiễn hoạt động đơn vị lĩnh vực theo nội dung nghiên cứu Thời gian qua, chúng em cố gắng vận dụng kiến thức lý thuyết học trường kết hợp với việc thực tập để khảo sát thực tiễn, sử dụng phương pháp dùng phiếu điều tra, vấn khách hàng, giao dịch viên, đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất, tìm hểu thị trường, xuống vài đơn vị sản xuất, bưu điện huyện điêm Bưu điệnVăn hóa để tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế Từ đó, đề xuất số biện pháp giải hạn chế tốn tại, tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hệ thống mạng lưới Đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ cán công nhân viên có chất lượng cao, có trình độ chun mơn thái độ phục vụ chuyên nghiệp Muốn vậy, ngành Bưu điện tỉnh phận, đơn vị trực thuộc phải phối hợp hành động, thống hành động đảm bảo nhịp nhàng, linh hoạt, không cứng nhắc công tác phục vụ hoạt động kinh doanh Không thế, phận, quan đầu não tổ chức phải đưa chiến lược, sách,hành động đắn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hội đất nước Tài liệu tham khảo: Bài giảng môn học tổ chức sản xuất kinh doanh Bưu viễn thơng ThS Nguyễn Văn Quảng Thơng tư 17_2013_TT_BTTTT quy đinh hoạt động điểm Bưu điệnVăn hóa Bài tiểu luận nghiên cứu mạng điểm Bưu điệnVăn hóa Bưu điện tỉnh Yên Bái tác giả Nguyễn Thị Huệ Page | 81 Các nguồn web: www.binhduong.vnpost.vn http://123doc.org Một số tài liệu khác Page | 82 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CSII THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu mạng điểm bưu điểm văn hóa xã bưu điện tỉnh Bình Dương - Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đắc... Bưu điện- Văn hóa xã địa bàn tỉnh Bình Dương Kết nghiên cứu: Đề xuất số giải pháp có tính khả thi để phát triển điểm Bưu điện- Văn hóa xã địa bàn Tỉnh Bình Dương 5 Đóng góp mặt kinh tế - xã hội,giáo... đó, Bưu điện tỉnh Bình Dương thực sách chiến lược mà Tổng công ty đặt Trong đó, tỉnh liên tục phục hồi xây dựng lại hệ thống mạng điểm Bưu điện – Văn hóa xã Hệ thống Điểm Bưu điện - Văn hóa xã
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MẠNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MẠNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MẠNG BƯU CHÍNH VÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ, Công tác xây dựng cơ bản:, Thực hiện một số dịch vụ văn hoá tại điểm BĐ-VHX, CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ, Về tổng quan phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa của Bình Dương qua 30 năm đổi mới:, Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và đô thị trong thời gian tới:, Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quản lý và sản xuất trong mô hình quản lý tổ chức và sản xuất Bưu Điện Tỉnh Bình Dương, Quản lý về tài sản nghiệp vụ, doanh thu, chi phí, Tình hình thực hiện doanh thu của các Điểm BĐVHX:, Kết quả đạt được về xã hội, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM BĐ-VHX TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG, Đối với các ĐBĐVHX tương đối phát triển:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay