Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh của công ty cổ phần thông minh MK

39 14 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:16

Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh của công ty cổ phần thông minh MK.Truyền thông thương hiệu là giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, là đề tài được sử dụng nhiều trong khóa luận của bộ môn quản trị thương hiệu, đại học thương mại. Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển bùng nổ thông tin nay, cạnh tranh trở nên gay gắt, việc tập trung vào tạo sản phẩm yếu tố định đến sống doanh nghiệp Người tiêu dùng ngày hội tiếp cận lựa chọn sản phẩm nhiều doanh nghiệp thông tin đến với họ ngày nhiều Sản phẩm sản xuất với mục đích cuối đến tay người tiêu dùng, người tiêu dùng biết đến Truyền thơng đường đưa sản phẩm tới người tiêu dùng Thông qua truyền thông khách hàng dễ dàng tiếp cận, thơng tin sản phẩm, ngồi tác động đến hành vi mua họ Truyền thông hoạt động thiếu doanh nghiệp, nhận thấy tầm quan trọng truyền thông, công ty cổ phần thông minh MK quan tâm đến vấn đề truyền thông thương hiệu, nhiên hoạt động truyền thông công ty chưa thật đạt hiệu Chính thế, sau q trình thực tập cơng ty, nhận thấy vấn đề mà công ty gặp phải, nhận thấy cần thiết việc phát triển truyền thông thương hiệu, tiến hành nghiên cứu thực trạng đề giải pháp để phát triển truyền thông thương hiệu cho công ty với đề tài: Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh cho công ty cổ phần thơng minh MK Tính hình nghiên cứu phát triển truyền thơng thương hiệu cơng trình trước Những năm gần vấn đề thương hiệu quan tâm, số phát triển truyền thơng thương hiệu Đã nhiều cơng trình nghiên cứu phát triển truyền thơng thương hiệu, số cơng trình sau: -Cuốn sách Thương hiệu với nhà quản lý tác giả PGS.TS Nguyễn Quốc Thinh Nguyễn Thành Chung Cuốn sách cung cấp cho người đọc vấn đề lý luận thương hiệu, lý thuyết phát triển truyền thông thương hiệu -Luận văn Phát triển truyền thông thương hiệu Công ty cổ phần NetNam tác giả Nguyễn Minh Tuấn Luận văn đánh giá thực trạng hoạt động phát triển truyền thông thương hiệu cơng ty cổ phần Netmam Từ mà tác giả đề xuất số giải pháp khả thi để phát triển truyền thông thương hiệu công ty phù hợp với định hướng phát triển công ty tương lai Tuy nhiên giải pháp mà tác giả đưa chưa giải mặt tồn mà hoạt động truyền thông thương hiệu công ty gặp phải -Giải pháp đẩy mạnh truyền thơng thương hiệu tập đồn bưu viễn thông Việt Nam Điểm bật luận văn tác giả tiến hành phân tích hoạt động truyền thông công ty so với đối thủ cạnh tranh Tác giả đánh giá thực trạng hoạt động truyền thơng khơng Tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam mà đối thủ cạnh tranh Từ đưa mặt mạnh mặt hạn chế công ty để phát huy, khắc phục đồng thời thành công, thất bại hoạt động truyền thông đối thủ để học hỏi rút kinh nghiệm -Phát triển truyền thông thương hiệu cho website cameraquansat.tv công ty ITKCO JSC Giống cơng trình nghiên cứu khác, luận văn làm rõ vấn đề lý luận phát triển truyền thơng thương hiệu, từ thực trạng hoạt đông truyền thông thương hiệu công ty.Tuy nhiên vấn đề nghiên cứu luận văn chưa khai thác triệt để, tác gải gần nêu cơng ty thực mà khơng phân tích chuyên sâu Các giải pháp tác giả đưa thiên phát triển truyền thông thương hiệu cho công ty chưa trọng đến phát triển thương hiệu cho sản phẩm -Phát triển truyền thông thương hiệu cho công ty cổ phần đầu tư quốc tế Mặt trời đỏ (Redsun ITI Corporstion) Luận văn đưa dẫn chứng hình ảnh hoạt động truyền thơng thương hiệu cơng ty sử dụng Ngồi nhận xét khách quan, đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông công ty thu thập từ phiếu khảo sát mà tác giả xây dựng Tác giả nguyên nhân hạn chế việc thực truyền thơng, từ đưa giải pháp để cải thiện hoạt động truyền thông thương hiệu tương lai Đã nhiều cơng trình nghiên cứu phát triển truyền thông thương hiệu, nhiên công trình tiếp cận vấn đề khác Và chưa đề tài phát triển truyền thơng thương hiệu cho sản phẩm thẻ nói chung sản phẩm thẻ công ty cổ phần thơng minh MK nói riêng Vì đề tài “Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ Công ty cổ phần thông minh MK” đề tài Mục tiêu nghiên cứu -Mục tiêu chung khóa luận phân tích thực trạng truyền thơng thương hiệu công ty cổ phần Thông minh MK, từ tìm giải pháp để phát triển truyền thông thương hiệu công ty -Mục tiêu cụ thể: +Hệ thống hóa vấn đề lý luận truyền thơng thương hiệu +Thực phân tích thực trạng truyền thông thương hiệu công ty cổ phần thơng minh MK +Từ đề xuất giải pháp phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh công ty cổ phần thông minh MK Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động truyền thông thương hiệu công ty cổ phần thông minh MK Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế thời gian nguồn lực, khóa luận giới hạn phạm vi nghiên cứu không gian Việt Nam, nghiên cứu hoạt động truyền thông ngoại vi công ty mà không nghiên cứu đến truyền thông nội Và vấn đề phát triển truyền thông thương hiệu, đề tài theo tiếp cận công cụ triển khai hoạt động truyền thông Phương pháp nghiên cứu - Trực tiếp đến thực tập làm việc phòng marketing cơng ty để hiểu thu thập liệu vấn đề liên quan, liệu như: cấu tổ chức, danh mục sản phẩm, báo cáo kết kinh doanh… để phân tích đánh giá - Xây dựng bảng câu hỏi để vấn, điều tra từ kết để phân tích đánh giá - Sau thu liệu tiến hành phân tích: Kết cấu khóa luận Chương 1: Một số vấn đề lý luận truyền thông thương hiệu Chương đưa khái niệm thương hiệu truyền thồn thương hiệu Những đặc điểm, vai trò, nội dung quy trình truyền thơng thương hiệu Bên cạnh phân tích ảnh hưởng yếu tố môi trường ảnh hưởng đến truyền thông thương hiệu Chương cung cấp cho người đọc kiến thức lý thuyết để nắm bắt sơ hiểu phần phân tích thực trạng chương Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng truyền thơng thương hiệu công ty cổ phần thông minh MK Giới thiệu tổng quan công ty, cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, thị trường, khách hàng công ty cổ phần thông minh MK Kết hợp với liệu thu thập tiến hành phân tích thực trạng triển khai cơng cụ truyền thơng thương hiệu cơng ty sử dụng Từ đánh giá thành tựu hạn chế công ty việc triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển truyền thông thương hiệu cho công ty cổ phần thông minh MK Đưa dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, dự báo thay đổi thị trường phương hướng hoạt động công ty thời gian tới Kết hợp với đánh giá hạn chế chương 2, tiến hành đưa giải pháp để phát triển hoạt động truyền thông thương hiệu cho công ty Chương 1: Một số vấn đề lý luận truyền thông thương hiệu 1.1 Khái quát chung thương hiệu 1.1.1 Khái niệm thương hiệu Hiện nhiều quan điểm khác khái niệm thương hiệu, nhiên nhìn chung thương hiệu xem hay tập hợp dấu hiệu để nhận biết phân biệt sản phẩm, doanh nghiệp, hình tượng sản phẩm, doanh nghiệp tâm trí cơng chúng 1.1.2 Các thành tố thương hiệu -Tên thương hiệu: phần đọc, viết thương hiệu, mà tên thương hiệu khả truyền thơng cao truyền tải qua nhiều phương tiện khác truyền hình, radio nhờ khả đọc được; sách báo, tạp chí nhờ khả viết -Biểu trưng biểu tượng: dấu hiệu khả hỗ trợ nhận biết thương hiệu Biểu trưng (logo) hình đồ họa hình, dấu hiệu để phân biệt thương hiệu Biểu trưng mang lại khả ghi nhớ cao, bắt mắt thu hút khách hang, nhiên biểu trưng truyền tải qua ấn phẩm nhìn TVC quảng cáo, sách báo, tạp chí… Biểu tượng (symbol) hình ảnh đặc trưng tính cách mang triết lý thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải Sử dụng biểu tượng truyền thông giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với khách hàng họ u thích biểu tượng thương hiệu, qua tạo long trung thành với thương hiệu Tuy nhiên biểu tượng mang lại rủi ro cho thương hiệu, biểu tượng gặp cố bị cơng chúng quay lưng họ quay lưng với thương hiệu mà biểu tượng đại diện Như trường hợp Hồ Ngọc Hà làm biểu tượng cho sunsilk trước đây, với tiếng Hồ Ngọc Hà thu hút nhiều phái đẹp quan tâm đến sản phẩm sunsilk, gặp phải cố bầu sunsilk thay đổi biểu tượng theo văn hóa người Việt Nam người phụ nữ khơng chồng mà điều khơng tốt đẹp -Khẩu hiệu: câu hay cụm từ nội dung mang thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải Khẩu hiệu yếu tố quan trọng, tên, biểu trưng, biểu tượng thứ trừu tượng cụ thể, hiệu dễ tác động đến người tiêu dùng Như dầu gội X-men với hiệu “Đàn ông đích thực” -Nhạc hiệu: đoạn nhạc hay giai điệu gắn với thương hiệu hoạt động truyền thông Nhạc hiệu với giai điệu vui tai dễ dàng ghi nhớ, gây thích thú mà nghe thấy khách hàng nhận thương hiệu -Kiểu dáng khác biệt hàng hóa, bao bì hàng hóa: sản phẩm với thiết kế độc đáo khác lạ gây ý cho người tiêu dùng trở thành yếu tố để nhận biết thương hiệu, khơng nhãn mác người tiêu dùng nhận biết Nước khống Navie ví dụ điển hình, với thiết kế kiểu dáng chai khác biệt với việc in tên thương hiệu thân chai bóc nhãn chai nước người tiêu dùng biết nước khống Navie Việc kiểu dáng khác biệt khơng giúp hàng hóa thương hiệu dễ dàng nhận biệt mà hạn chế việc làm giả làm nhái sản phẩm -Màu sắc đặc trưng, mùi đặc trưng: Coca cola Pepsi ví dụ điển hình vai trò màu sắc 1.1.3 Chức thương hiệu -Chức nhận biết phân biệt: chức quan trọng thương hiệu, gồm tập hợp dấu hiệu giúp phân biệt thương hiệu với thương hiệu khác, tên thương hiệu, logo, biểu trượng…giúp người tiêu dùng nhận thương hiệu Là điều kiện để bảo hộ trước pháp luật -Chức thông tin dẫn: thương hiệu cung cấp thông tin sản phẩm doanh nghiệp thông tin nơi sản xuất, chất lượng sản phẩm, tính cơng dụng sản phẩm, thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải -Chức tạo cảm nhận tin cậy: thương hiệu giúp khách hàng cảm nhận khác biệt, vượt trội so với thương hiệu khác, làm gia tăng giá trị cá nhân tiêu dùng Điển hình thương hiệu Apple, họ thành cơng việc tạo dựng giá trị cá nhân cho khách hàng -Chức kinh tế: thương hiệu tài sản doanh nghiệp, thu hút đầu tư, gia tăng doanh số lợi nhuận 1.1.4 Vai trò thương hiệu Thương hiệu vai trò vơ đặc biệt doanh nghiệp: -Thương hiệu giúp tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm tâm trí khách hàng, cơng chúng Thông qua thành tố thương hiệu, người tiêu dùng biết nhiều thơng tin sản phẩm, thương hiệu, từ ghi nhớ tâm trí Và thơng qua truyền thơng, thương hiệu dần tạo dựng hình ảnh -Thương hiệu giống lời cam kết doanh nghiệp người tiêu dùng: thương hiệu nói với cơng chúng tính cơng dụng, chất lượng sản phẩm, nội dung thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải lời cam kết doanh nghiệp khách hàng Và khách hàng thực hành vi mua họ chấp nhận tin tưởng vào lời cam kết đó, khách hàng cảm nhận khơng giống cam kết mà thương hiệu đưa họ khơng tin vào thương hiệu -Thương hiệu hỗ trợ việc phân đoạn thị trường, tạo khác biệt trình phát triển sản phẩm thông qua việc định vị thương hiệu -Thương hiệu giúp thu hút đầu tư: thương hiệu trở thành phương tiện để doanh nghiệp xây dựng nâng cao hình ảnh mắt nhà đầu tư Một thương hiệu vị thế, uy tín dễ dàng nhà đầu tư để ý sẵn sang đầu tư so với thương hiệu -Thương hiệu tài sản vơ hình giá trị cao doanh nghiệp: giá trị cảm nhận mà khách hàng cảm nhận được, yêu thích thương hiệu, lòng trung thành khách hàng thương hiệu…đó tài sản vơ hình khó định giá lại giá trị thương hiệu Trong định giá thương hiệu, số thương hiệu định giá cao nhiều lần so với giá trị hữu hình mà thương hiệu sở hữu, phần chênh giá trị vơ hình mà thương hiệu mang lại 1.2 Khái quát chung truyền thông thương hiệu 1.2.1 Khái niệm truyền thông thương hiệu Truyền thơng q trình tương tác, chia sẻ thơng tin đối tượng truyền tin đối tượng nhận tin nhằm đạt mục đích định Truyền thơng thương hiệu hiểu q trình tương tác, chia sẻ thông tin thương hiệu doanh nghiệp với người tiêu dùng, cộng đồng 1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển truyền thông thương hiệu Truyền thông thương hiệu hoạt động thiếu để xây dựng phát triển thương hiệu Một yếu tố để đánh giá thương hiệu mức độ phổ biến thương hiệu, truyền thông thương hiệu hoạt động hỗ trợ đắc lực việc đưa thương hiệu đến với nhiều người tiêu dùng cách nhanh chóng Ngồi truyền thơng giúp gia tăng giá trị thương hiệu nhờ yêu mến khách hàng thông qua hoạt động cộng đồng mà doanh nghiệp tham gia Chính muốn xây dựng thương hiệu mạnh khơng thể khơng quan tâm đến vấn đề truyền thơng thương hiệu Truyền thơng thương hiệu góp phần làm gia tăng nhận thức thương hiệu cộng đồng, mà thúc đẩy trình mua khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển Truyền thông giúp chuyển tải nhiều thông tin thơng hiệu đến với khách hàng, mà khách hàng nhận thức thương hiệu Và nhận thức đủ nhiều, dẫn đến thái độ yêu thích hành động mua họ Oppo với chiến dịch truyền thông rầm rộ thông điệp điện thoại selfile với biểu tượng ca sĩ Sơn Tùng, ca sĩ tiếng Việt Nam Không quảng cáo nhiều phương tiện thông tin đại chúng, tài trợ cho chương trình truyền hình, từ gây dựng hình ảnh điện thoại trẻ trung chụp ảnh đẹp Khi người tiêu dùng nhu cầu điện thoại với giá thành phải chụp ảnh đẹp nghĩ đến Oppo Truyền thơng thương hiệu giúp tạo dựng hình ảnh thương hiệu bền vững nhóm khách hàng mục tiêu cộng đồng, nâng cao lực cạnh tranh 1.3 Nội dung quy trình truyền thơng thương hiệu 1.3.1 Mơ hình truyền thơng thương hiệu Các phản hồi tứ phía người nhân Người gửi Thơng điệp truyền kênh Các thông tin bổ sung từ người gửi Người nhận Trong mơ hình này, người gửi tiến hành gửi thông điệp muốn truyền đạt tới người nhận thông qua kênh truyền thơng Sau người nhận phản hồi lại thái độ tiếp nhận thơng điệp hay khơng, u thích thơng điệp hay khơng…từ mà người gửi tiến hành sửa đổi bổ sung đáp ứng yêu cầu người nhận 1.3.2 Nội dung truyền thông thương hiệu Truyền thông thương hiệu nội dung sau: Truyền thông giá trị cảm nhận: Một thương hiệu thường gắn với cảm nhận khách hàng sản phẩm Chẳng hạn nói đến Honda người ta thường nghĩ đến phương tiện bền tốn nhiên liệu, nhắc đến Yamaha người ta lại nghĩ đến xe thời trang thẩm mĩ giá trị cảm nhận niềm tin nơi khách hàng, khách hàng cảm thấy yên tâm tiêu dùng sản phẩm thương hiệu đem đến cho họ giá trị cảm nhận tốt Giá trị cảm nhận đạt thơng qua chứng minh người tiêu dùng họ sử dụng sản phẩm, nhiên cách khác để tạo nên giá trị cảm nhận cho khách hàng, số truyền thơng Một ví dụ cho truyền thơng giá trị cảm nhận Xmen với thông điệp “Đàn ơng đích thực”, khách hàng tiêu dùng sản phẩm họ cảm nhận người đàn ông thực thụ Truyền thông nhận thức thương hiệu: Người tiêu dùng thường xu hướng lựa chọn sản phẩm mà họ hiểu biết Một sản phẩm nhiều người biết đến cho đáng tin cậy chất lượng tốt Chính truyền thơng để gia tăng nhận thức thương hiệu tâm trí cơng chúng điều cần thiết Truyền thơng đặc tính sản phẩm: Nhấn mạnh tính cơng dụng nôi trội sản phẩm, điều giúp khách hàng cần đến sản phẩm đặc điểm vạy họ nghĩ đến thương hiệu thể ví dụ sản phẩm thuốc Panadol với nội dung truyền thông nhấn mạnh vào công dụng chữa đau đầu vô hiệu quả, người tiêu dùng thấy đau đầu họ thường xu hướng nghĩ đến viên thuốc giảm đau quảng cáo ti vi tiệm thuốc để mua Truyền thông giá trị cốt lõi thương hiệu: truyền thông giá trị mà thương hiệu theo đuổi đem đến cho khách hàng, cộng đồng Điền hình Vinamilk với chiến dịch truyền thông Vươn cao Việt Nam với hàng loạt hoạt động TVC quảng cáo tren truyền hình, thành lập quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, hoạt động tặng sữa cho em nhỏ, quảng cáo trời, hoạt động từ thiện…để truyền thông giá trị cốt lõi mà cơng ty theo đuổi “Trờ thành biểu tượng niềm tin hàng đầu sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người” Doanh nghiệp tiến hành truyền thông thông qua công cụ : -Quảng cáo: Theo Luật quảng cáo 2012, Quảng cáo việc dùng phương tiện để giới thiệu đến khách hàng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với mục đích tạo lợi ích; sản phẩm, dịch vụ khơng mục đích sinh lợi Theo Pháp lệnh quảng cáo 2001, Quảng cáo việc giới thiệu đến cơng chúng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mục đích sinh lời hàng hóa, dịch vụ khơng mục đích sinh lời Những vấn đề cần lưu ý triển khai hoạt động quảng cáo Các phương tiện quảng cáo Nội dung hình thức quảng cáo Quảng cáo báo chí Lựa chọn phương tiện quảng cáo phù hợp Quảng cáo truyền Truyền thơng tích hợp hình, phát Xác định thời điểm quảng cáo Quảng cáo trời Quảng cáo điểm bán Xác định thời lượng quảng cáo Quảng cáo internet Quảng cáo hội trợ triển lãm Xác định tần suất quảng cáo Quảng cáo qua ấn phẩm Các phương tiện khác -Quan hệ công chúng Các hoạt động quan hệ cơng chúng Giải pháp thẻ Hóa đơn biểu mẫu Cả phương án 5.Anh chị đánh hệ thống nhận diện thương hiệu MK Smart? ( Vui lòng cho điểm từ đến với câu hỏi) Dễ nhớ Gây ấn tượng Tên thương hiệu: MK Smart Logo Slogan: Focus makes the difference 2.3.1 Quảng cáo Công ty chưa tiến hành quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng mà mời thực quảng cáo thông qua ấn phẩm công ty túi, lịch, vật phẩm sử dụng quan hệ công chúng để quảng cáo; Quảng cáo kiện, triển lãm mà công ty tham gia 3.2 Quan hệ công chúng Đây cơng cụ Cơng ty sử dụng để truyền thơng thương hiệu mình, thông qua hoạt động, công ty mang thương hiệu, sản phẩm đến khách hành mục tiêu, đồng thời thể trách nhiệm với xã hội -Tài trợ cho hội thảo liên quan đến công nghệ, anh ninh mạng, ngân hàng, viễn thông Với việc sử dụng thẻ tài trợ nhựa thay cho thẻ giấy truyền thống, khách mời đánh giá chuyên nghiệp khâu tổ chức nâng cao giá trị hình ảnh kiện tốt Sự xuất logo MK Smart thẻ tài trợ đảm bảo uy tín lớn cho kiện, thương hiệu cơng ty không doanh nghiệp in thẻ số thị trường Việt Nam mà TOP 40 doanh nghiệp sản xuất thẻ uy tín Thế Giới năm liên tiếp 2014 2015 Nó giúp MK truyển tải thương hiệu đền với khách hàng mục tiêu, đồng thời cho họ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm + Tài trợ cho hội thảo quốc tế 4G LTE Hà Nội (27/7/2017 Hà Nội) Chủ đề trọng tâm hội thảo xoay quanh việc phát triển đa dạng hóa dịch vụ 4G LTE nhằm mang lại chất lượng, hiệu cho tổ chức người tiêu dùng Hội thảo thu hút 400 khách tham dự 10 công ty nước tham gia triển lãm giới thiệu dịch vụ, sản phẩm giải pháp +Tài trợ thẻ đeo cho Hội thảo BANKING VIETNAM (ngày 18- 19/05/2016 Hà Nội) BANKING VIETNAM Hội thảo – Triển lãm lớn uy tín cơng nghệ ngân hàng Việt Nam Hội thảo nơi gặp gỡ trao đổi, đưa giải pháp chiến lược cụ thể quản trị ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến dịch vụ,… với mong muốn đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiến tới gần tới tiêu chuẩn quốc tế Hình ảnh 2: Mẫu thẻ đeo tài trợ MK Smart +Tài trợ thẻ đeo cho Hội thảo – Triển lãm Quốc gia Security World 2016 (29/03/2016 khách sạn Melia Hà Nội) Hội thảo với chủ đề “Giám sát An toàn thông tin & Bảo mật liệu: Yêu cầu thiết kỷ nguyên số” Hội thảo giúp doanh nghiệp, tổ chức nắm bắt đánh giá hiểm họa an tồn thơng tin hữu, đề xuất phương án giúp tổ chức ứng phó với nguy bảo mật +Tài trợ thẻ đeo cho Hội nghị CIO-CSO Summit Arward Vietnam Finance 2015( 1617/09/2015 KS Melia Hà Nội) Giải thưởng CIO|CSO tìm kiếm vinh danh cá nhân tiêu biểu, người trách nhiệm quản trị công nghệ thông tin an ninh thơng tin nhằm đảm bảo tính liên tục, giảm thiểu tối đa nguy mở rộng hội kinh doanh cho doanh nghiệp, tổ chức phủ tổ chức dân Hội thảo Vietnam Finance 2015: chủ đề “Cải cách thủ tục hành cơng lĩnh vực thuế quan hải quan” Thông qua hội thảo nhà hoạch định sách, nhà cung cấp giải pháp CNTT đưa xem xét, đánh giá thực trạng từ đề xuất áp dụng giải pháp CNTT đại giúp cải cách thủ tục hành công cách hiệu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tiến tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vững mạnh +Ngồi cơng ty MK Smart thường xun kiện cơng nghệ lớn nước quốc tế mời làm đơn vị tài trợ thẻ đeo cho kiện, tham gia phát biểu giới thiệu giải pháp ứng dụng thẻ vào đời sống, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp -Tham gia hội chợ triển lãm +Tham gia Chợ công nghệ Quốc tế- International Techmart 2015 Được tổ chức Trung tâm triển lãm Quốc tế I.C.E 91 Trần Hưng Đạo – Hà Nội từ ngày 01 – 04/10/2015 MK Smart góp mặt Hội chợ với sản phẩm chủ đạo truyền thống công ty: loại thẻ nhựa, SIM viễn thông giải pháp sử dụng vân tay thẻ thông minh, giải pháp quản lý khách vào v.v Đặc biệt Giải pháp Vé-Ví Điện tử dùng vận tải công cộng – Đạt giải Sao Khuê 2015 lựa chọn sản phẩm tiêu biểu trưng bày với sản phẩm đơn vị khác khu trung tâm gian hàng KCN Cao Tp.Hồ Chí Minh International Techmart 2015 (Chợ cơng nghệ thiết bị quốc tế) nơi đơn vị chào bán, đơn vị nhu cầu tìm mua công nghệ thiết bị trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi, thực giao dịch mua bán công nghệ thuận lợi, không bị hạn chế không gian thời gian Hội chợ tham gia nước Asean, Châu Âu, Hoa Kỳ, Nga nước khác giới +Tham gia triển lãm Money Expo 2015 Myanmar (từ 20/8 đến 23/08) Giới thiệu trưng bày máy móc thiết bị Trung tâm Cá thể hóa thẻ – liên doanh MK Trustlink Myanmar để cá thể hóa loại thẻ MPU, JCB, Visa MasterCard Trong ngày khai mạc triển lãm Thủ tướng Yangon ghé thăm gian hàng MK Triển lãm thu hút đơn vị hoạt động lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, giao dịch chứng khốn… Mục đích để chuẩn bị cho công ty hoạt động lĩnh vực tài (ngân hàng, bảo hiểm, sàn chứng khốn) nước để chào đón nhà đầu tư doanh nghiệp quốc tế Khuyến khích doanh nghiệp hộ kinh doanh hợp tác với ngân hàng bảo hiểm, giới thiệu đến công dân dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm chứng khoán mong muốn tất cơng ân Myanmar tài khoản ngan hàng, thẻ ATM, sử dụng séc loại hình khác.Tạo điều kiện cho việc chuyển đổi phủ điện tử thúc đẩy doanh nghiệp liên quan trở nên mạnh mẽ khôn ngoan việc hợp tác với ngân hàng xây dựng lực cho nguồn nhân lực lĩnh vực tài ngân hàng +Tham dự triển lãm, tài trợ thẻ đeo cho hội thảo triển lãm 4G LTE Banking Cambodia 2015 Các khách mời tham dự hội thảo cập nhật xu hướng phát triển 4G LTE giới học hỏi kinh nghiệm quý báu việc quản lý dịch vụ 4G việc đầu tư phát triển sở hạ tầng nước phát triển Banking Cambodia hội nghị hội chợ uy tín lĩnh vực ngân hàng Campuchia, cho phép ngân hàng nước quốc tế, nhà cung cấp công nghệ thơng tin, hiệp hội tài vi mơ trao đổi ý kiến chia sẻ kiến thức Gian hàng MK Smart hội thảo thu hút nhiều ý ngân hàng địa phương công ty công nghệ MK Smart mang tới hội thảo sản phẩm công ty thẻ SIM in 1, thẻ SIM 3G 4G, thẻ SIM PKI, sản phẩm thẻ tài ngân hàng, cơng nghệ in thẻ mới, sản phẩm thẻ dùng cho khách hàng doanh nghiệp lĩnh vực khác +Tham gia triển lãm, tài trợ thẻ đeo cho kiện Banking Việt nam 2015 (19 – 20/05/2015 khách sạn Melia Hà Nội) Banking Việt nam kiện ngân hàng lớn nhất, uy tín Việt nam Sự kiện nhằm triển lãm thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại; đại hóa, cơng nghệ hóa kênh bán hàng để chuyển tải nhiều sản phẩm giá trị gia tăng sản phẩm đến với khách hàng Đến với triển lãm MK Smart sản phẩm dành cho lĩnh vực ngân hàng truyền thống bao gồm loại thẻ tài chính, giải pháp cá thể hóa giải pháp chuyển đổi thẻ EMV, MK Smart giới thiệu tới khách hàng cơng nghệ in mình: thẻ da, thẻ vân gỗ, thẻ dải từ chìm, thẻ cầu vồng, thẻ suốt… công nghệ in MK Smart thu hút ý khách tham quan nước quốc tế Ngoài MK Smart tổ chức số hoạt động vui chơi gian hàng khách hàng tham gia trò chơi in ảnh giải pháp phát hành thẻ chỗ Card Wizzard +Tham gia triển lãm Security World 4G Khách sạn Melia – Hà nội Chủ đề triển lãm tăng cường Bảo mật An ninh thông tin môi trường rủi ro Trong hai ngày diễn hội thảo gian hàng MK thu hút đông đảo khách tham quan Ban yếu phủ, ngân hàng Bảo Việt, BIV, Bộ quốc phòng, Học viện Khoa học mật mã, Bộ Y Tế… Một số hình ảnh MK smart tham gia hội chợ triển lãm -Tham gia vào hoạt động cộng đồng: Thể trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội, tạo nhìn thiện cảm từ đối tác, khách hàng, xã hội… +Thành viên gia đình MK tham gia “Cuộc chạy trẻ em Hà Nội 2016” Hoạt động nhằm ủng hộ việc điều trị cho trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư bệnh tim Đây năm thứ liên tiếp nhân viên công ty tham gia hưởng ứng “Cuộc chạy trẻ em” Số lượng thành viên tham gia hưởng ứng chương trình liên tục tăng sau năm +Chương trình “GĨP NẮNG XUÂN 2016 “ Công ty phổ biến “Thư Ngỏ” gửi tới anh chị em công ty, với mong muốn nhận nhiều quan tâm ủng hộ người đến với chương trình “Góp Nắng Xn 2016” Bằng tình cảm, phần q, gửi đến gia đình khó khăn xã “Cổ Linh”, em học sinh nghèo nơi hàng ngày cố gắng nuôi dưỡng ước mơ đến trường, mùa xuân, Tết cổ truyền nghĩa + Ngồi cơng ty thường xun tài trợ để xây dựng địa phương địa bàn nơi công ty đặt nhà máy 2.3.3 Công cụ khác -Marketing trực tiếp -Bán hàng cá nhân 2.4 Các kết luận phát qua nghiên cứu đánh giá 2.4.1 Một số kết đạt Quá trình tìm hiểu hoạt động truyền thông thương hiệu cho sản phẩm thẻ thông minh công ty cổ phần thông minh MK nhận thấy cơng ty mộ số kết sau: Những hoạt động truyền thông công ty chủ yếu quan hệ công chúng tỏ hiệu cơng ty tiếp cận vào tập khách hàng mục tiêu Thơng qua hoạt động đó, cơng ty hội giới thiệu sản phẩm, công ty với khách hàng cách chân thực nhất, gây dựng mối quan hệ với khách hàng, uy tín tín nhiệm khách hàng đối tác Được đánh gía thương hiệu đầu ngành Cơng ty gây dựng đội ngũ nhân viên marketing kiến thức, kỹ năng, nghiêm túc cơng việc, góp phần giúp công ty việc triển khai hoạt động truyền thơng, trì mối quan hệ với khách hàng tìm kiếm nhiều khách hàng Công ty đầu tư nhiều cho ngân sách thực marketing, cơng ty thực nhiều hoạt động hơn, thực hoạt động chất lượng 2.4.2 Những hạn chế Dù thành tựu truyền thơng thương hiệu tồn hạn chế, sau: Số lượng nhân viên thực công việc truyền thơng, thương hiệu hạn chế Chế độ ngộ cho nhân viên chưa cơng xứng đáng khiến nhân viên chưa thực phát huy hết khả Các hoạt động cơng ty thực chưa đa dạng, chủ yếu tài trợ thẻ cho kiện, công ty chưa phối hợp thực nhiều công cụ truyền thông khác để thực truyền thơng, mà khơng cộng hưởng việc phối hợp công cụ không tiếp cận nhiều khách hàng nhiều lĩnh vực khác Công ty chưa xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai hoạt động truyền thơng, chưa chiến lược Cơng ty chưa tiến hành thăm dò ý kiến người tiêu dùng thương hiệu Cơng ty bị động việc thực hoạt động quan hệ công chúng, phụ thuộc vào đơn vị tổ chức kiến, dẫn đến khó khăn cơng tác lập kế hoạch truyền thơng, cơng ty trước kiện diễn đâu để chương trình tốt Các chương trình truyền thơng cơng ty chủ yếu tích hợp với tập đồn MK Group khiến việc triển khai truyền thơng công ty Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển truyền thông thương hiệu cho công ty cổ phần thông minh MK 3.1 Dự báo thay đổi yếu tố môi trường, thị trường công ty phương hướng hoạt động công ty thời gian tới cho phát triển truyền thông thương hiệu -Dự báo tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty thời gian tới Trong thực tế, nhu cầu ứng dụng thẻ thông minh ngày tăng Theo nhiều chuyên gia lĩnh vực ngân hàng Việt Nam đánh giá thị trường thẻ phát triển mạnh năm tới Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế (năm 2017 kinh tế tăng trưởng 6,81% dự báo tăng trưởng kinh tế khả quan năm tới), tốn thẻ trở thành phương thức tốn thơng dụng Với tiện ích việc tốn qua thẻ người dùng lưu giữ nhiều tiền mặt, tốn nhanh chóng với lợi ích mà đơn vị phát hành thẻ đem lại toán qua thẻ ngày ưa chuộng Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước tổng số lượng thẻ ngân hàng tính đến tháng 4/2017 111 triệu thẻ, tăng thêm 11 triệu thẻ tương ứng 11,5% so với cuối năm 2015 Ngồi lĩnh vực ngân hàng viễn thông thị trường tiềm hứa hẹn tăng trưởng cao Một khách hàng lớn MK Smarrt Viettel cho biết năm 2016, số thuê bao di động Viettel tăng thêm 7,4 triệu, Viettel phát triển nước tăng 1,9 triệu thuê bao, nước 5,4 triệu thuê bao Với tốc độ tăng dân số Việt Nam, với việc mở rộng thị trường đối tác MK Smart thị trường quốc tế, phát triển nhanh mạng 3G, 4G, ứng dụng toán thẻ sim nhà viễn thông ưu việt thẻ sim 3in1 dấu hiệu cho thấy thị trường sim thẻ ngày phát triển hội tốt cho đơn vị sản xuất thẻ MK Smarrt Sau 10 năm tham gia hoạt động đầu tư quốc tế, Viettel xuất 10 quốc gia với quy mô dân số 320 triệu dân, 10 thị trường mà Viettel đầu tư gồm: Campuchia, Lào, Đông Timor, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania, Haiti, Peru Myanmar Ngoài lĩnh vực nhu cầu lớn ngân hàng, viễn thơng số ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, shop thời trang nhu cầu sử dụng thẻ để nâng cao chất lượng dịch vụ Ngồi doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhu cầu cao việc sử dụng thẻ thông minh để dễ dàng việc kiểm soát nhân viên, học sinh sinh viên, bệnh nhân Những khách hàng cơng ty dấu hiệu khả quan tăng trưởng, cơng ty dự báo tình hình tiêu thụ sản phẩm năm tới cơng ty xu hướng dương -Dự báo cơng ty thay đổi thị trường Cuộc sống ngày đại, khách hàng ngày xu hướng u thích thứ tinh gọn thơng minh Thay phải lưu giữ nhiều giấy tờ dẫn đến mát khó khăn sử dụng việc tích hợp vào thẻ thơng vừa giúp dễ dàng sử dụng lại gọn nhẹ việc lưu trữ ưa chuộng Internet, công nghệ thông tin ngày phát triển khiến việc ứng dụng toán thẻ ưa chuộng, nhiên vấn đề bảo mật thông tin khách hàng trở nên cấp thiết Gần với vụ lùm xùm việc bị tiền tài khoản ngân hàng hay bị rò rỉ thơng tin khách hàng, bị lừa ngày nhiều khiến người tiêu dùng e dè chưa đặt trọn niềm tin vào toán qua thẻ, mà vấn đề đặt bảo mật thông tin cho khách hàng làm tốt dành tin tưởng họ Nhận thấy tầm quan trọng việc bảo mật thông tin cho khách hàng, MK Smart thực quy trình sản xuất khép kín bảo mật cực cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe sản xuất an ninh thẻ giới, cam kết không để lộ thơng tin khách hàng, mà cơng ty nhận chứng hàng đầu quốc tế bao gồm Visa, MasterCard, JCB S.A.S MK Smart 32 nhà máy giới cấp chứng S.A.S Hiệp hội viễn thông quốc tế GSMA, Năm 2015 MK Smart trở thành nhà máy Việt Nam cấp phép sản xuất thẻ tài JCB Đây chứng chứng minh chất lượng công ty, đem lại tin tưởng uy tín thương hiệu mắt khách hàng -Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới Theo đuổi mục tiêu trở thành thương hiệu đầu ngành lĩnh vực sản xuất thẻ Việt Nam vươn thị trường quốc tế Thắt chặt quy trình sản xuất, quản lý nghiêm ngặt, khép kín đảm bảo an tồn thơng tin cho khách hàng Đầu tư máy móc đại, hồn thiện hệ thống quản lý, đào tạo cơng nhân thành thạo, táy nghề để hạn chế việc làm sản phẩm hỏng, lỗi, dẫn đến nâng cao suất tối thiểu hóa lãng phí khơng cần thiết cho sản phẩm hỏng lỗi, đồng thời qua tạo nên uy tín thương hiệu với bạn hàng Đầu tư vào khâu nghiên cứu để đưa sản phẩm, giải pháp ưu việt, người tiêu dùng ưa chuộng, ích cho xã hội Tìm hiểu khách hàng, đặc điểm, nhu cầu họ để tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Tiếp tục công tác đào tạo, huyến luyện công nhân viên tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tập trung phát triển thị trường nước đồng thời mở rộng sang thị trường quốc tế, đặc biệt Nhật Bản với hỗ trợ từ cổ đông công ty DNP Nhật Bản 3.2 Các đề xuất giải pháp cho phát triển truyền thông thương hiệu công ty cổ phần thông minh MK 3.2.1 Xây dựng kế hoạch, mục tiêu truyền thông cụ thể, lộ trình Hiện cơng tác truyền thơng thương hiệu cơng ty mang tính tự phát chưa định hướng rõ ràng Khi đơn vị tổ chức kiện hay hội chợ MK Smart mời làm đơn vị tài trợ công ty chủ động liên hệ để làm nhà tài trợ, điều Đầu tư vào khâu nghiên cứu thị trường: Không đầu tư nghiên cứu sản phẩmcông ty nên nghiên khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường Bởi thị trường bắt đầu kết thúc sản phẩm Từ thị trường mà ý tưởng sản phẩm, cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường thị trường nơi tiêu thụ sản phẩm Nếu không hiểu rõ khách hàng, không hiểu nhu cầu họ, nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng thị trường khó đem lại sản phẩm thị trường chấp 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, điểm tiếp xúc thương hiệu Hiện công ty chưa trọng nhiều vào hệ thống nhận diện thương hiệu điểm tiếp xúc thương hiệu, gây khó khăn việc tiếp cận khách hàng Một hệ thống nhận diện điểm tiếp xúc đồng bọ hỗ trợ công ty nhiều hoạt động truyền thơng Cơng ty công việc đơn giản sơn tường nhà máy với màu xanh dương chủ đạo công ty tạo nên bật tạo đồng bộ, đặt logo công ty cổng vị trí dễ nhìn với kích thước lớn logo tên công ty trước cổng nhà máy nhỏ khuất, khó nhận thấy Trang trí lại xe đưa đón cơng nhân viên cơng ty, in hình logo, tên, thơng điệp với sản phẩm cơng ty lên thân xe lên xe đưa đón cơng nhân giúp cơng ty tận dụng để quảng cáo, khơng chi phí để quảng cáo phương tiện giao thông xe bus taxi số doanh nghiệp làm mà quảng bá thương hiệu cơng ty xe di chuyển đường đón nhân viên 3.2.3 Sử dụng thêm công cụ truyền thông khác Hiện công ty sử dụng công cụ truyền thông quan hệ cơng chúng, tài chợ tham gia hội chợ để truyền thông cho thương hiệu Công ty bỏ qua nhiều cơng cụ khác mang lại hiệu truyền thông cao -Quảng cáo: xây dựng đoạn TVC chứa cá tư liệu chứng công nhận lực sản xuất mà công ty đạt từ tổ chức nước, với lời đánh giá khách hàng lớn công ty trải nghiện tốt họ công ty Việc mang lại tin tưởng khách hàng khác uy tín cơng ty Sau đó, khơng đủ kinh phí để quảng cáo tivi cơng ty kênh miễn phí mà hiệu internet Xây dựng tài khoản công ty cung cấp nhiều thông tin hình ảnh cơng ty Tổ chức hoạt động tương tác tìm hiểu cơng ty, trò chơi…có phần q để thu hút cộng đồng mạng Ban đầu kêu gọi nhân viên công ty tham gia để chia sẻ nhiều Thường xuyên cập nhật xu hướng toán cơng nghệ ngồi nước để người tiêu dùng nắm bắt, ưa thích tin tưởng ứng dụng tiện ích thẻ thơng minh Cũng xây dựng đoạn hội thoại để quảng cáo radio Nói tiện ích thẻ thơng minh, đưa chứng Các doanh nhân, người thành đạt xe riêng, di chuyển đường họ thường nghe đài để cập nhật tình hình giao thơng, việc truyền thơng qua radio giúp cơng ty tiếp cận với khách hàng Quảng cáo qua radio khơng thể chuyển tải hình ảnh chuyển tải âm thanh, đảm bảo cung cấp thơng tin đến khách hàng Hơn chi phí cho việc quảng cáo qua radio thấp nhiều so với việc quảng cáo truyền hình Quảng cáo tờ báo, tạp chí tài chính, ngân hàng, viễn thơng, bán lẻ…với tiêu đề thu hút, hình ảnh sống động rõ nét gây ý Nội dung cần ngắn gọn rõ ràng đủ ý đảm bảo truyền hết thơng điệp cơng ty muốn gửi gắm -Quan hệ công chúng Tham gia hoạt động công chúng nhiều lĩnh vực nhiều nội dung khác Hiện công ty thực tài trợ thẻ đeo cơng ty sản xuất cho kiện ngân hàng, viễn thông Công ty nên tiếp cận mảng thị trường doanh nghiệp bán lẻ thị trường đầy tiềm việc sử dụng thẻ thông minh Tại khu cơng nghiệp Quang Minh, cơng ty thực tài trợ cho giải bóng đá công ty khu công nghiệp Đây doanh nghiệp thân cận, họ nhu cầu việc sử dụng thẻ thông minh vấn đề chấm công kiểm sốt cơng nhân viên Chính tạo mối quan hệ tốt với doanh nghiệp vừa giúp công ty kiếm thêm khách hàng lại vừa khách hàng giới thiệu dịch vụ MK Smart với đối tác họ Phối hợp với trường trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học thực chương trình tư vấn nghề nghiệp tuyển dụng lao động trường Việc giúp ích cơng ty việc truyền thơng thương hiệu, vừa thêm khách hàng trường học nhu cầu thẻ thông minh việc quản lý học sinh sinh viên, thẻ thư viện, thẻ nhà ăn…đồng thời giúp công ty tiếp cận nguồn nhân lực trẻ đầy tiềm cống hiến cho phát triển công ty Tổ chức thi tìm kiếm giái pháp ứng dụng thẻ thông minh lĩnh vực đời sống Những thi đem lại cho công ty sáng kiến, ý tưởng nhiều người, qua cơng ty phần hiểu nhu cầu thị trường ý tưởng thiết thực Bên cạnh thi đăng tải quan tâm nên gây ý cộng đồng -Marketing trực tiếp: Đầu tư cho ấn phẩm marketing đến với khách hàng đẹp, bắt mắt để khách hàng mong muốn mở xem nội dung -Bán hàng cá nhân: Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, chia mảng thị trường phân công nhân viên theo mảng thị trường Nhân viên mảng ngân hàng phải kiến thức tài ngân hàng để tư vấn cho khách hàng cách hiệu qảu nhất, cho thấy chun nghiệp cơng ty mắt khách hàng Ngồi nhân viên cần phải trang bị kiến thức văn hóa vùng miền để cách cư xử đắn mẫu mực chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu 3.2.4 Hợp tác truyền thông với khách hàng, đối tác Hợp tác truyền thông vừa giúp doanh nghiệp khách hàng tạo mối quan hệ tốt đẹp, lại tận dựng thương hiệu khách hàng tiết kiệm chi phí Ngoài việc đợi đơn vị tổ chức kiện hay hội chợ để công ty đến tài chợ cơng ty liên hệ hợp tác với khách hàng để tổ chức kiện Ví vụ phối hợp với khách hàng BIDV, Vietcombank, Techcombank…tổ chức kiện để tri ân khách hàng hoạt động cộng đồng từ thiện gây quỹ, dọn dẹp môi trường… Tại kiện chương trình tư vấn phát hành thẻ miễn phí cho khách hàng, với xuất logo công ty kiện hội để cơng ty truyền thơng xây dựng hình ảnh thương hiệu Bên cạnh cơng ty nên gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với báo giới để khi thực kiện hay hoạt động hỗ trợ đưa tin họ, giúp truyền thông thương hiệu rộng rãi Cũng hợp tác với khách hàng việc đàm phán với họ in logo thông điệp MK Smart lên sản phẩm công ty sản xuất cho họ Đây mặt sau thẻ ngân hàng MK sản xuất cho Vietcombank, thấy sản phẩm thơng tin Vietcombank mà khơng thơng tin MK Smart ngồi mã số MKS ký hiệu MK Smart nhỏ góc thẻ Tuy nhiên khơng phải biết mã số đơn vị sản xuất thẻ Chính cơng ty đàm phán với ngân hàng để đưa thêm thơng tin thương hiệu thể thêm logo cơng ty dòng chữ sản phẩm sản xuất MK Smart Điều góp phần truyền thơng cho thương hiệu cơng ty cách hiệu Ngồi hợp tác truyền thơng thơng qua cơng cụ thơng tin đại chúng, nội dung quảng cáo đề cập đến việc sản phẩm sản xuất MK Smarrt, công ty đầu ngành lĩnh vực sản xuất thẻ 3.2.5 Các giải pháp khác -Xây dựng mơi trường làm việc thoải mái, sách đãi ngộ cơng xứng đáng để nhân viên cống hiến cho cơng ty, u thích cơng ty họ nhà phát cho công ty trước công chúng khác ... tài phát triển truyền thông thương hiệu cho sản phẩm thẻ nói chung sản phẩm thẻ cơng ty cổ phần thơng minh MK nói riêng Vì đề tài Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ Công ty cổ phần. .. phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh công ty cổ phần thông minh MK Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động truyền thông thương hiệu công ty cổ phần thông. .. trạng truyền thông thương hiệu công ty cổ phần thơng minh MK 2.1 Sơ lược hình thành phát triển công ty cổ phần thông minh MK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh của công ty cổ phần thông minh MK, Phát triển truyền thông thương hiệu sản phẩm thẻ thông minh của công ty cổ phần thông minh MK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay