webtietkiem com loi the ban hang 0278

0 5 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:10

LOGO Marketing LỢI THẾ BÁN HÀNG – cách đột phá trì doanh số vượt trội - DALE CARNEGIE - Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH Trong trình bán hàng, vấn đề mà chủ doanh nghiệp nhƣ nhân viên bán hàng quan tâm là: Làm để tăng doanh số bán hàng? Và phải làm để giảm bớt lời từ chối khách hàng? Có đáp án chung cho hai câu hỏi đó: Bạn cần học cách bán hàng! Câu trả lời nghe đơn giản nhƣng thực tế lại không giản đơn chút Là nhân viên bán hàng không khó nhƣng để trở thành nhân viên bán hàng giỏi, lại q trình Ngay nhân viên bán hàng xuất sắc phải học cách bán hàng Nhiều ngƣời số họ thừa nhận: nhờ kiên trì thực hành áp dụng nguyên tắc đƣợc kiểm chứng, họ đạt đƣợc mức tăng doanh thu cao chí kiếm đƣợc nhiều tiền họ nghĩ Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “Lợi bán hàng” cung cấp phƣơng pháp nguyên tắc bán hàng đƣợc kiểm chứng qua thời gian, đem đến quy trình bán hàng hiệu giúp nhân viên bán hàng phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng giành đƣợc tín nhiệm họ Đồng thời, áp dụng sáng tạo, phù hợp phƣơng pháp vào thực tiễn, bạn phát triển thêm đƣợc nhiều mối quan hệ kinh doanh bền vững dẫn dắt khách hàng tiềm khác đến với bạn, hay giúp khách hàng cũ quay lại với bạn Điều đặc biệt “Lợi bán hàng” bạn vừa áp dụng phƣơng pháp sách, vừa giữ đƣợc phong cách riêng, đồng thời phát huy đƣợc khả vốn có Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “Kiến thức tảng Yếu tố tạo nên khác biệt chuyên gia bán hàng kĩ thái độ “Lợi bán hàng” sách giúp bạn xây dựng phát triển kỹ chuyên gia bán hàng hiệu Các quy tắc đối nhân xử Dale Carnegie, kinh nghiệm thực tiễn lâu năm nghề khiến Lợi bán hàng trở thành cẩm nang thiếu cho tất chuyên gia bán hàng.” (John W Thiel – Giám đốc điều hành Merrill Lynch) Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH Cuốn sách chia làm 13 chương:  Chương1: Những hội mới   Chương 2: Qúa trình tiếp cận   Chương 3: Tiếp xúc ban đầu   Chương 4: Gặp gỡ khách hàng   Chương 5: Phân tích hội   Chương 6: Phát triển giải pháp   Chương 7: Trình bày giải pháp   Chương 8: Đánh giá khách hàng   Chương 9: Đàm phán   Chương 10: Cam kết   Chương 11: Theo sát chăm sóc khách hàng   Chương 12: Phản đối khách hàng   Chương 13: Lợi bán hàng lớn nhất Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free CHƢƠNG 1: NHỮNG CƠ HỘI MỚI Tìm kiếm khách hàng tiềm Tìm K/H đâu, nào? Thông qua khách hàng Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Tìm khách hàng TÌM KIẾM NHỮNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Bất kể phương pháp mà bạn lựa chọn việc thử nghiệm phương pháp & đa dạng hóa phương pháp điều cần thiết, bạn nên kiên trì tìm kiếm khách hàng tiềm Cách 1: Tìm kiếm khách hàng tiềm thơng qua khách hàng tại:  Cung cấp sản phẩm, dự án với khách hàng tại.   Phát triển mối quan hệ với “người gây ảnh hưởng”.   Nhờ người khác giới thiệu.   Dựa vào danh sách khách hàng. Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free TÌM KIẾM NHỮNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Cách 2: Tìm kiếm khách hàng tiềm mới: Tận dụng khoảng thời gian di chuyển để tìm kiếm kháchhàng Thơng qua bảng dẫn tòa nhà văn phòng Tìm qua danh mục điện thoại Tích cực tham gia tổ chức cộng đồng Tìmđến Phòng thương mại Tham dự kiện kinh doanh/xã hội Đến hội chợ thương mại Tìm hội thay Theo dõi thông tin ấn phẩm chuyên ngành phổ biếnTận dụng ưu internet Xây dựng mạng lưới giới thiệu cá nhân Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: Q TRÌNH TIỀN TIẾP CẬN Qúa trình tiền tiếp cận gì? Tác dụng trình tiền tiếp cận C Các nguồn thơng tin cho q trình tiền tiếp cận Bốn lưu ý tìm hiều khách hàng trình tiếp cận Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: Q TRÌNH TIỀN TIẾP CẬN 1, Qúa trình tiền tiếp cận gì? - Tiền tiếp cận hoạt động hợp lí cần thiết diễn sau bạn nhận diện hội Nó chuẩn bị cho tiếp cận ban đầu - Ở giai đoạn bạn cần: + Xác định hội mang lại khách hàng thật + Thu thập thơng tin cần thiết để trò chuyện với khách hàng mối quan tâm họ lần tiếp xúc + Lập kế hoạch cho lần tiếp xúc => Qúa trình nghiên cứu thông tin vè thể quan tâm khách hàng tiềm 10 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: QUÁ TRÌNH TIỀN TIẾP CẬN 2, Tác dụng trình tiền tiếp cận        Giúp bạn tránh sai lầm Giúp bạn đánh giá khách hàng. Bộc lộ lực người Giúp bạn vững tâm. Phương thức thời gian cần thiết để thực trình tiền tiếp cận phụ thuộc vào sản phẩm/ dịch vụ mà bạn cung cấp, phần phụ thuộc vào đối tượng khách hàng 11 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: Q TRÌNH TIỀN TIẾP CẬN • • • • • • • • 3, Nguồn thông tin cho trình tiền tiếp cận Các báo cáo thường niên Các hiệp hội ngành nghề Các vụ, cục xúc tiến kinh doanh Các phòng thương mại Danh bạ điện thoại Bản tin nội công ty Trang web cơng ty Các tổ chức tín dụng 12 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: QUÁ TRÌNH TIỀN TIẾP CẬN • • • • • • • • 3, Nguồn thơng tin cho q trình tiền tiếp cận Phòng thương mại cơng nghiệp Các sở liệu Danh sách doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến Tạp chí, nhật báo, thơng cáo báo chí Các đại diện bán hàng bán hàng khác Chuyên gia ngành Hiệp hội nhà kinh doanh bán lẻ Các tạp chí thương mại 13 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: Q TRÌNH TIẾP CẬN 4, Bốn lưu ý tìm hiểu khách hàng trình tiếp cận  Tìm hiểu đầy đủ xác tên, số điện thoại chức vụ khách hàng.   Xác định ý tưởng cách khái quát khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ bạn.   Đánh giá mức độ cạnh tranh.   Tìm hiểu xem liệu khách hàng có muốn mua hay khơng.  CHUẨN BỊ CHO LẦN TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN 14 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 2: QÚA TRÌNH TIỀN TIẾP CẬN Chuẩn bị cho lần tiếp xúc đầu tiên: o Tôi gọi điện cho ai? o Mục tiêu gọi gì? o Những vấn đề nhu cầu khách hàngbạn nghĩ có triển vọng trở thành hội bán hàng? o Hai bên có mối quan tâm chung hay mối quan hệ chung giúp cho trình giao tiếp thuận lợi hơn? o Bạn muốn có cam kết từ khách hàng ngày hơm nay? o Tơi nói đầu tiên? 15 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chương 3: TIẾP XÚC BAN ĐẦU Mục đích giai đoạn thu hút quan tâm khách hàng để có gặp gỡ với khách hàng Phương pháp thu hút ý khách hàng tiềm Cách tiếp cận để có giao tiếp ban đầu Có cách: 2.1 Liên hệ qua thư 2.2 Gọi điện thoại Phát triển phương pháp gây ý 16 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 3: TIẾP XÚC BAN ĐẦU Phương pháp thu hút ý khách hàng: - Chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng - Nghĩ đến khách hàng trước, thân sau - Sử dụng “ Cấu tạo uy tín” + Cấu tạo uy tín – chìa khóa tạo nên khác biệt + Thiết kế cấu tạo uy tín:       17 Bạn làm cho cơng ty khác Bạn làm việc nào? Bạn mang lại lợi ích cho khách hàng cách nào? Cam kết cho bước tiếp theo. Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 3: TIẾP XÚC BAN ĐẦU Cách tiếp cận để có giao tiếp ban đầu Bước 1: Liên hệ qua Thư để tạo lòng tin thu hút quan tâm Bước 2: Gọi điện thoại cho khách hàng - Những nguyên tắc gọi điện thoại - Những hành động nâng cao mức độ hiệu gọi - Những rào cản gọi điện thoại 18 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free Chƣơng 3: TIẾP XÚC BAN ĐẦU *Những nguyên tắc gọi điện thoại: Trên điện thoại bạn có giọng nói để trò chuyện với khách hàng, luyện tập kỹ gọi điện thoại, điều giúp bạn khai thác thời gian bán hàng hiệu nhất: - Đi thẳn vào vấn đề Người nghe tập trung lâu nghe điện thoại - Hãy mỉm cười người nghe có cảm nhận nụ cười qua giọng nói bạn - Nhã nhặn đốn - Đề cao chất lượng khơng phải số lượng 19 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem.com/free ... khách hàng cách nào? Cam kết cho bước tiếp theo. Ebook miễn phí tại: Webtietkiem. com/ free Chƣơng 3: TIẾP XÚC BAN ĐẦU Cách tiếp cận để có giao tiếp ban đầu Bước 1: Liên hệ qua Thư để tạo lòng... tiếp cận để có giao tiếp ban đầu Có cách: 2.1 Liên hệ qua thư 2.2 Gọi điện thoại Phát triển phương pháp gây ý 16 Ebook miễn phí tại: Webtietkiem. com/ free Chƣơng 3: TIẾP XÚC BAN ĐẦU Phương pháp thu... thương mại Tìm hội thay Theo dõi thông tin ấn phẩm chuyên ngành phổ biếnTận dụng ưu internet Xây dựng mạng lưới giới thiệu cá nhân Ebook miễn phí tại: Webtietkiem. com/ free Chƣơng 2: Q TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: webtietkiem com loi the ban hang 0278, webtietkiem com loi the ban hang 0278

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay