Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt ngọt không hạt (citrus unshiu marc) tại thái nguyên

80 4 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH TIẾN LONG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHO GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus unshiu Marc) TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH TIẾN LONG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHO GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus unshiu Marc) TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN MINH TUẤN Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình quan trọng giúp cho sinh viên hoàn thiện kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, phương pháp làm việc, trau dồi thêm kiến thức kỹ thực tế vào công việc nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhu cầu nhân lực ngày cao xã hội Xuất phát từ nguyện vọng thân trí Ban chủ nhiệm khoa Nơng học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt không hạt (Citrus unshiu Marc) Thái Nguyên”, sau thời gian làm việc nghiêm túc hiệu khóa luận tơi hồn thành Để đạt kết ngày hơm tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, đặc biệt bảo nhiệt tình thầy giáo TS Nguyễn Minh Tuấn, người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến gia đình bạn bè, người ln hỗ trợ, giúp đỡ ủng hộ tơi suốt q trình thực đề tài Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ chun mơn nhiều hạn chế nên đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn sinh viên để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Đinh Tiến Long ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MUC CÁC CỤM TỪ, TỪ VIẾT TẮT vii Phần I: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Nguồn gốc quýt không hạt 2.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh quýt 2.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt giới nước 2.4.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt giới 2.4.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt nước 12 2.5 Tình hình nghiên cứu cam, quýt giới Việt Nam 15 2.5.1 Tình hình nghiên cứu có múi giới 15 2.5.1.1 Nghiên cứu chọn tạo giống cam quýt 15 2.5.1.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển cam quýt 16 2.5.1.3 Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại 21 2.5.2 Tình hình nghiên cứu cam quýt Việt Nam 21 2.5.2.1 Nghiên cứu chọn tạo thử nghiệm giống cam quýt 21 2.5.2.2 Nghiên cứu phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại 24 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 27 3.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 28 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 31 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 32 4.1 Kết nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển giống quýt không hạt Thái Nguyên 32 4.1.1 Đặc điểm hình thái giống qt khơng hạt 32 4.1.2 Thời gian sinh trưởng lộc giống quýt thí nghiệm 33 4.1.3 Động thái tặng trưởng lộc giống quýt thí nghiệm 34 4.1.3.1 Động thái tăng trưởng lộc xuân 34 4.1.3.2 Động thái tăng trưởng lộc hè 36 4.1.4 Đặc điểm lộc giống quýt thí nghiệm 37 4.1.4 Thời gian hoa hình thành giống qt thí nghiệm 38 4.1.5 Tình hình sâu bệnh hại giống quýt 39 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật đến khả phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt không hạt Thái Nguyên 39 4.2.1 Thành phần loại sâu, bệnh hại giống quý thí nghiệm 39 4.2.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến chất lượng lộc giống quýt không hạt 40 4.2.3 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến thời gian hoa hình thành giống qt khơng hạt 41 4.2.4 Hiệu lực thuốc BVTV đến tỷ lệ bị sâu vẽ bùa 42 4.2.5 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến tình hình sâu bệnh hại 43 PHẦN V: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.1.1 Khả sinh trưởng phát triển giống quýt không hạt 45 5.1.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến khả phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt không hạt tài Thái Nguyên 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tình hình sản xuất cam quýt giới 10 Bảng 2 Tình hình sản xuất có múi số nước vùng Châu Á 11 Bảng Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt vùng năm 2014 13 Bảng Đặc điểm hình thái giống quýt 32 Bảng Thời gian sinh trưởng lộc giống quýt 33 Bảng Đặc điểm lộc giống quýt 37 Bảng 4 Ảnh hưởng giống quýt đến thời gian hoa giống quýt không hạt 38 Bảng Ảnh hưởng giống quýt đến số hoa số hình thành/cây 38 Bảng Mức độ nhiễm sâu bệnh hại 39 Bảng 4.7 Thành phần loại sâu, bệnh hại giống quýt 39 Bảng Ảnh hưởng thuốc BVTV đến chất lượng lộc giống quýt không hạt 40 Bảng Ảnh hưởng thuốc BVTV đến thời gian hoa, giống quýt không hạt 41 Bảng 10 Hiệu lực thuốc BVTV đến tỷ lệ bị sâu vẽ bùa 42 Bảng 11 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến tình hình sâu bệnh hại 44 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Động thái tăng trưởng chiều dài lộc xuân 34 Hình Động thái tăng trưởng đường kính lộc xuân 35 Hình Động thái tăng trưởng số lá/lộc xuân 35 Hình 4 Động thái tăng trưởng chiều dài lộc hè 36 Hình Động thái tăng trưởng đường kính lộc hè 36 Hình Động thái tăng trưởng số lá/lộc hè 37 vii DANH MUC CÁC CỤM TỪ, TỪ VIẾT TẮT CV : Hệ số biến động FAO : (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên hợp quốc LSD05 : Sai khác nhỏ có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% CT : Công thức BVTV CTV : Bảo vệ thực vật CS : Cộng : Cộng tác viên 10 Phần I MỞ ÐẦU 1.1 Tính cấp thiết ðề tài Cây ăn chiếm vị trí quan trọng đời sống người kinh tế nước Ở Việt Nam, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nghề trồng ăn trở thành lĩnh vực quan trọng thiếu nơng nghiệp nước ta nói chung vùng miền nói riêng Việt Nam nằm vùng nhiệt đới gió mùa ẩm tạo nên dạng sinh thái, thuận lợi cho việc phát triển trồng ăn Trong năm qua, nghề trồng ăn góp vai trò quan trọng vào kinh tế nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo tạo cơng ăn việc làm cho hàng ngàn nhân lực nước, làm thay đổi mặt kinh tế số vùng Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, … Cam quýt ăn đặc sản lâu năm Việt Nam giá trị dinh dưỡng kinh tế cao Trong thành phần thịt có chứa 612% đường, hàm lượng vitamin C từ 40-90 mg/100g tươi, axit hữu từ 0,4-1,2% có nhiều loại axit có hoạt tính sinh học cao chất khống dầu thơm, mặt khác qt khơng hạt dùng ăn tươi để giải khát, chữa bệnh, chữa say tàu xe… Hiện có nhiều tiến nghiên cứu áp dụng vào sản xuất, nhiên suất chất lượng nước ta nhìn chung thấp nhiều so với số nước khu vực giới Về chất lượng nhiều hạn chế như: Quả nhiều hạt mã chưa đẹp Do việc nghiên cứu chọn tạo giống ăn có múi hạt khơng hạt mục tiêu quan trọng hàng đầu cơng tác giống ăn có múi Xu hướng giống cam quýt giới việc chọn giống có suất, chất lượng cao, ổn định, chống chịu với điều kiện môi trường, Alpha= 0.05 df= MSE= 36.17542 Critical Value of T= 4.30 Least Significant Difference= 21.13 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean N TRT 91.850 89.767 A A The SAS System 08:04 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 36.17542 Critical Value of T= 9.92 Least Significant Difference= 48.74 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean N TRT 91.850 89.767 A A Số lộc hè The SAS System 08:04 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 12 Number of observations in data set = The SAS System 08:04 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: Duong kinh tan Source DF Sum of Squares Model 34.01625000 Error Corrected Total 72.35083333 Mean Square F Value 11.33875000 0.31 Pr > F 0.8191 36.17541667 106.36708333 R-Square C.V 0.319801 6.623401 Root MSE 6.01460029 YIELD Mean 90.80833333 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP 27.50583333 13.75291667 TRT 6.51041667 6.51041667 Source DF REP 27.50583333 13.75291667 TRT 6.51041667 6.51041667 Type III SS 0.38 0.18 Mean Square F Value The SAS System 0.38 0.18 Pr > F 0.7 245 0.7127 Pr > F 0.7245 0.7127 08:04 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 36.17542 Critical Value of T= 4.30 Least Significant Difference= 21.13 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean N TRT 91.850 89.767 A A The SAS System 08:04 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 36.17542 Critical Value of T= 9.92 Least Significant Difference= 48.74 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean N TRT 91.850 89.767 A A Lá lộc xuân The SAS System 16:35 Sunday, May 27, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 12 Number of observations in data set = The SAS System 16:35 Sunday, May 27, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So la tren loc xuan thuc Source DF Sum of Squares Model 6.37166667 Error Mean Square F Value 2.12388889 0.16333333 Corrected Total 26.01 Pr > F 0.0373 0.08166667 6.53500000 R-Square C.V Root MSE 0.975006 3.123211 0.28577380 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP 1.69000000 0.84500000 10.35 0.0881 TRT 4.68166667 4.68166667 57.33 0.0170 Source DF REP 1.69000000 0.84500000 10.35 0.088 TRT 4.68166667 4.68166667 57.33 0.0170 Type III SS YIELD Mean 9.15000000 Mean Square F Value The SAS System Pr > F Pr > F 16:35 Sunday, May 27, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 0.081667 Critical Value of T= 4.30 Least Significant Difference= 1.004 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean A 10.0333 B 8.2667 N TRT The SAS System 16:35 Sunday, May 27, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 0.081667 Critical Value of T= 9.92 Least Significant Difference= 2.3158 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 10.0333 8.2667 N TRT A A Số lượng lộc hè The SAS System 08:45 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 12 Number of observations in data set = The SAS System 08:45 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So luong loc he Source DF Sum of Squares Model 685.97000000 Error 1604.04333333 Corrected Total Mean Square F Value 228.65666667 0.29 Pr > F 0.8361 802.02166667 2290.01333333 R-Square C.V Root MSE YIELD Mean 0.299548 28.18844 Source DF Type I SS REP TRT Source DF REP 317.80333333 158.90166667 0.20 0.8346 TRT 368.16666667 368.16666667 0.46 0.5679 28.31998705 100.46666667 Mean Square F Value Pr > F 317.80333333 158.90166667 0.20 0.8346 368.16666667 368.16666667 0.46 0.5679 Type III SS The SAS System Mean Square F Value Pr > F 08:45 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 802.0217 Critical Value of T= 4.30 Least Significant Difference= 99.491 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N TRT A 108.30 92.63 A A The SAS System 08:45 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 802.0217 Critical Value of T= 9.92 Least Significant Difference= 229.49 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 108.30 92.63 N TRT A A Sối lượng lộc xuân The SAS System 08:43 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 12 Number of observations in data set = The SAS System 08:43 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So luong loc xuan Source DF Sum of Squares Model 1471.59666667 Error Corrected Total 1456.70333333 Mean Square F Value 490.53222222 0.67 Pr > F 0.6437 728.35166667 2928.30000000 R-Square C.V 0.502543 28.86416 Type I SS Root MSE 26.98799116 Source DF REP 133.57000000 66.78500000 TRT 1338.02666667 1338.02666667 Source DF Type III SS YIELD Mean 93.50000000 Mean Square F Value 0.09 1.84 Mean Square F Value Pr > F 0.9160 0.30 81 Pr > F REP 133.57000000 66.78500000 TRT 1338.02666667 1338.02666667 The SAS System 0.09 1.84 0.9160 0.3081 08:43 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 728.3517 Critical Value of T= 4.30 Least Significant Difference= 94.812 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 108.43 78.57 N TRT A A The SAS System 08:43 Thursday, May 24, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 728.3517 Critical Value of T= 9.92 Least Significant Difference= 218.7 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 108.43 78.57 N TRT A A Kết xử lý phần ảnh hưởng thuốc BVTV Chiều dài lộc hè The SAS System 21:06 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP TRT 123 123 Number of observations in data set = The SAS System 21:06 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: Chieu dai loc he thuc Source DF Sum of Squares Model 19.89777778 Error Mean Square F Value 4.97444444 2.91111111 Corrected Total 6.84 Pr > F 0.0447 0.72777778 22.80888889 R-Square C.V Root MSE 0.872369 4.690220 0.85309893 Type I SS Mean Square F Value Source DF REP 0.40222222 TRT 19.49555556 Source DF REP 0.40222222 TRT 19.49555556 0.20111111 9.74777778 Type III SS YIELD Mean 18.18888889 0.28 Pr > F 0.7719 13.39 0.01 69 Mean Square F Value 0.20111111 9.74777778 The SAS System 0.28 13.39 Pr > F 0.7719 0.0169 21:06 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 0.727778 Critical Value of T= 2.78 Least Significant Difference= 1.9339 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 19.9333 3 A 18.3000 B 16.3333 N TRT A The SAS System 21:06 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 0.727778 Critical Value of T= 4.60 Least Significant Difference= 3.207 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 19.9333 N TRT 3 A B A 18.3000 B B 16.3333 Chiều dài lộc xuân The SAS System 09:44 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 123 Number of observations in data set = The SAS System 09:44 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: Chieu dai loc xuan thuc Source DF Sum of Squares Model 49.35333333 Error Mean Square F Value 12.33833333 3.24666667 Corrected Total 15.20 Pr > F 0.0110 0.81166667 52.60000000 R-Square C.V Root MSE 0.938276 6.285526 0.90092545 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP 1.64666667 0.82333333 1.01 TRT 47.70666667 23.85333333 29.39 Source DF REP 1.64666667 0.82333333 TRT 47.70666667 23.85333333 Type III SS YIELD Mean 14.33333333 Pr > F 0.4402 0.0041 Mean Square F Value The SAS System 1.01 29.39 Pr > F 0.4402 0.0041 09:44 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 0.811667 Critical Value of T= 2.78 Least Significant Difference= 2.0424 B 13.5333 B B 12.0000 The SAS System 09:44 Saturday, May 26, 2018 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N TRT A 19.9333 3 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 0.811667 Critical Value of T= 4.60 Least Significant Difference= 3.3868 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N TRT A 17.4667 3 B 13.5333 12.0000 B B Lá lộc xuân The SAS System 09:45 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 123 Number of observations in data set = The SAS System 09:45 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So la tren loc xuan thuc Source DF Sum of Squares Model 6.63777778 Error 8.35111111 Corrected Total Mean Square F Value 1.65944444 0.79 Pr > F 0.5854 2.08777778 14.98888889 R-Square C.V Root MSE 0.442847 16.62945 1.44491445 YIELD Mean 8.68888889 REP 4.70888889 2.35444444 1.13 0.4089 TRT 1.92888889 0.96444444 0.46 0.6599 Source DF REP 4.70888889 2.35444444 1.13 0.4089 TRT 1.92888889 0.96444444 0.46 0.6599 Type III SS The SAS System Mean Square F Value Pr > F 09:45 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean N TRT A 19.9333 3 NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 2.087778 Critical Value of T= 2.78 Least Significant Difference= 3.2756 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 9.333 3 8.467 8.267 N TRT A A A A The SAS System 09:45 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 2.087778 Critical Value of T= 4.60 Least Significant Difference= 5.4318 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 9.333 3 8.467 8.267 A A A A Lá lộc hè N TRT The SAS System 09:24 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 123 Number of observations in data set = The SAS System 09:24 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So la trem loc he thuc Source DF Sum of Squares Model 5.16444444 Error 1.29111111 0.67111111 Corrected Total Mean Square F Value 7.70 Pr > F 0.0366 0.16777778 5.83555556 R-Square C.V Root MSE 0.884996 4.863406 0.40960686 Source DF Type I SS Mean Square F Value REP 0.08222222 0.04111111 0.25 0.7936 TRT 5.08222222 2.54111111 15.15 0.0136 Source DF REP 0.08222222 0.04111111 0.25 TRT 5.08222222 2.54111111 15.15 Type III SS YIELD Mean 8.42222222 Pr > F Mean Square F Value The SAS System Pr > F 0.7936 0.0136 09:24 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 0.167778 Critical Value of T= 2.78 Least Significant Difference= 0.9286 Means with the same letter are not significantly different T Grouping Mean A 9.4333 3 B 8.2000 7.6333 N TRT B B The SAS System 09:24 Saturday, May 26, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 0.167778 Critical Value of T= 4.60 Least Significant Difference= 1.5398 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 9.4333 N TRT 3 A B A 8.2000 B 7.6333 B Số lượng lôc hè The SAS System 20:55 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 123 Number of observations in data set = The SAS System 20:55 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So luong loc he Source DF Sum of Squares Model 1068.20444444 Error Corrected Total 3284.25777778 Mean Square F Value 267.05111111 0.33 Pr > F 0.8489 821.06444444 4352.46222222 R-Square C.V 0.245425 36.20497 28.65422211 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 766.83555556 383.41777778 0.47 0.6572 TRT 301.36888889 150.68444444 0.18 0.8390 Source DF Type III SS Root MSE YIELD Mean 79.14444444 Mean Square F Value Pr > F REP 766.83555556 383.41777778 0.47 0.6572 TRT 301.36888889 150.68444444 0.18 0.8390 The SAS System 20:55 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 821.0644 Critical Value of T= 2.78 Least Significant Difference= 64.958 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 85.90 3 79.77 71.77 N TRT A A A A The SAS System 20:55 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 821.0644 Critical Value of T= 4.60 Least Significant Difference= 107.72 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 85.90 3 79.77 71.77 N TRT A A A A Số lượng lộc xuân The SAS System 20:52 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure Class Level Information Class Levels Values REP 123 TRT 123 Number of observations in data set = The SAS System 20:52 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure Dependent Variable: So luong loc xuan Source DF Sum of Squares Model 804.93111111 201.23277778 2778.87111111 694.71777778 Error Corrected Total Mean Square F Value 0.29 Pr > F 0.8713 3583.80222222 R-Square C.V Root MSE 0.224603 34.25523 26.35749946 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F REP 280.22888889 140.11444444 0.20 0.8252 TRT 524.70222222 262.35111111 0.38 0.7076 Source DF REP 280.22888889 140.11444444 0.20 0.8252 TRT 524.70222222 262.35111111 0.38 0.7076 Type III SS YIELD Mean 76.94444444 Mean Square F Value The SAS System Pr > F 20:52 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.05 df= MSE= 694.7178 Critical Value of T= 2.78 Least Significant Difference= 59.751 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 87.03 3 75.23 68.57 N TRT A A A A The SAS System 20:52 Friday, May 25, 2018 General Linear Models Procedure T tests (LSD) for variable: YIELD NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not the experimentwise error rate Alpha= 0.01 df= MSE= 694.7178 Critical Value of T= 4.60 Least Significant Difference= 99.084 Means with the same letter are not significantly different T Grouping A Mean 87.03 3 75.23 68.57 A A A A N TRT ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH TIẾN LONG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHO GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus unshiu. .. để phát triển sản xuất ăn có múi nói chung qt khơng hạt nói riêng Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. .. quýt 39 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật đến khả phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt không hạt Thái Nguyên 39 4.2.1 Thành phần loại sâu, bệnh hại giống quý thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt ngọt không hạt (citrus unshiu marc) tại thái nguyên , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt ngọt không hạt (citrus unshiu marc) tại thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay