Tìm hiểu về các vấn đề bảo mật thông tin trong thương mại điện tử và giải pháp

50 2 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 10:04

Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Phê Đô - giảng viên trường Đại học công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học dân lập Hải Phòng nhiệt tình giảng dạy cung cấp kiến thức q báu để em hồn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Cuối cùng, em xin cảm ơn tất bạn động viên, góp ý trao đổi hỗ trợ cho em suốt thời gian vừa qua Vì thời gian thực tập có hạn, đề tài không tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý quý báu tất thầy cô giáo bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 03 năm 2009 Sinh viên Phạm Minh Huyền Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp MỤC LỤC Lời mở đầu I Giới thiệu thƣơng mại điện tử…………………………………………………… .5 1.1 Hoạt động thương mại điện tử giới Việt Nam …………… 1.1.1 Hoạt động thương mại điện tử giới nay………………….5 1.1.2 Hoạt động thương mại điện tử Việt Nam nay………………… 1.1.3 Xu hướng phát triển thương mại điện tử Việt Nam nay…… 1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử………………… 10 II Bảo mật thông tin thƣơng mại điện tử……………………………………12 2.1 2.1.1 .12 ………………………………………….12 2.1.2 Các vấn đề an toàn bảo mật đặt TMĐT…………… 14 2.2Các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin thương mại điện tử… …… 15 2.2.1 Chứng số………………………………………………………… 15 2.2.2 Chữ ký số (CKS)…………………………………………………… 19 2.2.3 Bảo mật Website………………………………………………………22 2.3 Thủ tục toán qua mạng…………………………………………………23 2.3.1 Thẻ tín dụng………………………………………………………… 24 2.3.2 Ðịnh danh hay ID số hoá (Digital identificator)………………………26 2.3.3 Giỏ mua hàng điện tử…………………………………………………26 2.4 Firewall giải pháp…………………………………………………………….27 2.4.1 Định nghĩa…………………………………………………………… 27 2.4.2 Chức năng…………………………………………………………… 28 2.4.3 Cấu trúc……………………………………………………………… 29 2.4.4 Các thành phần Firewall chế hoạt động…………………….29 2.4.5 Những hạn chế Firewall………………………………………… 34 Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp III Tìm hiểu số website số cơng ty thƣơng mại điện tử…………… 35 3.1 Hoạt động website chợ điện tử ( http://chodientu.vn )…………………… 35 3.1.1 Cấu trúc website………………………………………………………35 3.1.2 Giao dịch…………………………………………………………… 38 3.2 Hoạt động website ebay ( http://ebay.chodientu.vn )……………………… 41 3.2.1 Giới thiệu tập đoàn ebay………………………………………… .41 3.2.2 Ebay liên kết với chợdiệntử………………………………………… 42 3.2.3 Quy trình mua hàng tốn nào…………………… 44 Kết luận 49 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………… 50 Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Sự phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ, đặc biệt phát triển công nghệ máy tính kỹ thuật tính tốn làm thay đổi nhiều hoạt động xã hội giới Thương mại điện tử đời bối cảnh đó, tính hiệu thuận lợi hoạt động thương mại điện tử ngày khẳng định Nhờ mà hoạt động thương mại điện tử ngày mở rộng dần phổ biến nhiều nơi giới Nền tảng công nghệ thương mại điện tử mạng tồn cầu - Internet Song, Internet mối đe doạ đến an toàn hoạt động thương mại điện tử Đề tài “ tìm hiểu vấn đề bảo mật thông tin thương mại điện tử giải pháp ” v Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Chƣơng I: GIỚI THIỆU THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Hoạt động thƣơng mại điện tử giới Việt Nam nay: 1.1.1 Hoạt động thương mại điện tử giới nay: "Thương mại điện tử dần chiếm vị trí chủ đạo", chuyên gia Jeffrey Grau eMarketer lên "Ngày có nhiều người chuộng hình thức mua sắm Số hàng họ mua số tiền họ bỏ nhiều chưa có lịch sử" Đi xa hơn, hãng đầu Cowen dự đoán doanh thu từ thương mại điện tử đạt tới cột mốc 225 tỷ USD vào năm 2011 "Còn Mỹ, doanh thu tăng trưởng 20% năm 2007, nhờ vào tác động ba yếu tố: phổ cập băng thông rộng, mức giá hời kênh bán hàng trực tuyến tiện lợi ngày cao thương mại điện tử" "Các hãng bán lẻ cần ý nghiêm túc đến xu hướng này, họ khơng muốn tụt lại phía sau", Cowen kết luận "Thương mại điện tử giai đoạn hoàng kim chưa có dấu hiệu ngừng lại Nó tiếp tục vươn với tốc độ bỏ xa hãng bán lẻ offline" Thời gian qua, dịch vụ mua sắm qua mạng cải tiến điều chỉnh nhiều để mang đến thoải mái, tiện lợi cao cho khách hàng Người tiêu dùng an tâm mua sắm đủ hàng hóa từ Internet Trên giới có hình thức hoạt động thương mại điện tử sau: - Email: thực giao dịch mua bán ( quảng cáo, chào hàng ) cách gửi thư điện tử tới khách hàng quen thuộc gửi thông tin quảng bá tới người có sử dụng thư điện tử - Thanh toán điện tử - Trao đổi liệu tài điện tử: thực trao đổi thơng tin tài doanh nghiệp theo hình thức đặc biệt, thơng tin tài doanh Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp nghiệp khách hàng tham gia vào thương vụ TMĐT trao đổi, kiểm tra xác nhận dễ dàng mà khơng có xuất tiền mặt - Tiền điện tử: tiền mặt chuyển đổi sang tiền điện tử Quá trình thực kỹ thuật số hố Do đó, tiền gọi tiền số hoá Như vậy, tiền điện tử mua ngoại tệ sau trả cho người bán hàng hố dịch vụ thơng qua internet Đặc điểm: dùng tốn hàng giá trị nhở, tất giao dịch vô danh, chống tiền giả - Ví tiền điện tử: thư mục hay tài khoản để người sử dụng lưu trữ tiền điện tử - Giao dịch số hoá - Trao đổi liệu điện tử: trao đổi thơng tin từ máy tính sang máy tính khác mạng phương tiện điện tử chuẩn để cấu trúc thông tin Trao đổi điện tử gồm: Giao dịch đến kết nối, đặt hàng, gửi hàng, toán - Bán lẻ hàng hố hữu hình: Người bán xây dựng cửa hàng ảo mạng Để thực múa bán hàng hố khách hàng phải tìm đến trang web cửa hàng, xem thử mặt hàng mua trả tiền mua bán toán điện tử Internet phát triển mạnh mẽ động lực để thúc đẩy tăng trưởng buôn bán phạm vi toàn cầu Các nước giới sẵn sàng nhập Dự báo thời gian tới, thương mại điện tử đem lại cho doanh nghiệp nguồn lợi nhuận khổng lồ Bán hàng qua mạng Internet không nhiều thời gian trở nên phổ biến khách hàng nhà kinh doanh năm gần đây, đặc biệt kỷ nguyên tới Thực tế cho thấy năm 1999, doanh thu bán hàng từ thương mại điện tử chiếm phần quan trọng tổng doanh thu hầu hết công ty giới Qua đợt khảo sát gần đây, giao dịch thương mại điện tử chiếm 9% doanh thu năm 300 công ty Con số thay đổi từ 6% công ty có qui mơ vừa nhỏ tới 13% công ty lớn Cũng năm 1999, số người Mỹ tiến hành thủ tục giao dịch, mua hàng mạng 39 triệu người (tăng gấp đôi so với năm Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp 1998), 34% số hộ gia đình người Mỹ nối mạng Internet 17% số tiến hành mua hàng qua mạng Theo chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin, doanh thu từ bán hàng qua mạng Internet tiếp tục tăng năm tới giữ mức ổn định vài năm Mặc dù bán hàng qua mạng Internet phát triển cách nhanh chóng phải cần nhiều thời gian để đạt doanh thu cao hầu hết cơng ty Ðã có lo ngại cạnh tranh với thương mại điện tử đối thủ giới kinh doanh truyền thống Tùy ngành công nghiệp khác phải đối đầu với thách thức khác năm 2000 ngành cơng nghiệp máy tính, 60% chun gia cơng nghệ thông tin lo lắng hoạt động thương mại điện tử đối thủ cạnh tranh phương thức kinh doanh truyền thống xưa Tuy nhiên, ngành sản xuất dịch vụ khác có khoảng 30% lo ngại dạng kinh doanh qua thương mại điện tử đối thủ Mặc dù bán hàng qua mạng Internet phát triển cách nhanh chóng phải cần nhiều thời gian để đạt doanh thu cao hầu hết cơng ty Ðã có lo ngại cạnh tranh với thương mại điện tử đối thủ giới kinh doanh truyền thống Tùy ngành công nghiệp khác phải đối đầu với thách thức khác năm 2000 ngành công nghiệp máy tính, 60% chun gia cơng nghệ thơng tin lo lắng hoạt động thương mại điện tử đối thủ cạnh tranh phương thức kinh doanh truyền thống xưa Tuy nhiên, ngành sản xuất dịch vụ khác có khoảng 30% lo ngại dạng kinh doanh qua thương mại điện tử đối thủ 1.1.2 Hoạt động thương mại điện tử Việt Nam nay: Thương mại điện tử Việt Nam (TMĐT-VN) thực phát triển năm 2008 Song, so với nhu cầu cần thiết doanh nghiệp Việt Nam (DN-VN), Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp trạng TMĐT-VN khiêm tốn, cụ thể diện hoạt động website thương mại Cả Hiệp hội TMĐT-VN có 100 thành viên đủ nói lên điều Năm 2009, TMĐT-VN có hội để cất cánh đột phá tốc độ tăng trưởng Hiện DN bỏ chi phí quảng cáo truyền hình hay báo chí đắt, có website riêng để quảng bá cho dịch vụ, sản phẩm mình, chi phí rẻ nhiều Trong bối cảnh thị trường tụt giảm khủng hoảng kinh tế tồn cầu, chi phí cho website DN hoạt động VN từ triệu - 20 triệu đồng/tháng, 30 giây quảng cáo truyền hình tới vài chục triệu đồng Đặt logo banner website thương mại túy vài triệu đồng/tháng, hiệu quảng bá không thấp Thốngtừ nước phát triển cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu quảng cáo TMĐT tăng nhanh so với hình thức khác Bên cạnh đó, VN gần hồn chỉnh hệ thống pháp lý quan quản lý Nhà nước TMĐT Việt Nam thức mở cửa thị trường bán lẻ tiền đề để TMĐT phát triển Nắm bắt điều đó, Việt Nam, công ty TMĐT tăng lên số lượng Nghĩa công ty chủ yếu cơng ty nhỏ, bán lẻ hàng hố với hình thức tốn đơn giản chủ yếu tiền mặt Khách hàng họ không phạm vi lớn, chủ yếu nội thành phố hay đến vài tỉnh lân cận Hàng hóa họ để đển tay khách hàng tỉnh khác thường thơng qua đường bưu điện số cơng ty có dịch vụ vận chuyển riêng Điều dẫn đến khách hàng phải chịu phí vận chuyển bưu điện, làm giảm lợi ích khách hàng Song, nhờ phát triển công ty mà người tiêu dùng Việt Nam làm quen dần với việc mua hàng qua mạng tăng số lượng sử dụng hình thức tốn qua thẻ, góp phần xây dựng lên móng cho phát triển TMĐT nước ta tương lai Mặt khác, công ty tập trung số tỉnh, thành phố lớn : Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…Tuy số lượng có tăng lên, nhìn chung TMĐT Việt Nam đến giai đoạn tiếp cận với TMĐT Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Một phương tiện để phát triển thương mại điện tử là: website thương mại (website-TM) Website thương mại nơi để doanh nghiệp quảng cáo hàng hoá đến khách hàng mà khách hàng họ không thiết phải đển tận nơi trưng bày tiếp cận với sản phẩm Điều nhờ việc mạng internet ngày mở rộng Việt Nam Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng èo uột số lượng chất lượng website-TM Trước hết, DN-VN thiếu sở hạ tầng, người để đầu TMĐT Thứ hai, chưa đánh giá hết tính hiệu TMĐT sản xuất kinh doanh Ngồi ra, DN-VN khó nhìn nhận, hay nói cách xác hiệu từ TMĐT chưa thể rõ rệt để DN nhận biết Để website DN đến với người tiêu dùng (NTD) có niềm tin họ thân phải quảng bá Đây toán mà DN cần nghiên cứu cách nghiêm túc Ngồi ra, rào cản quan trọng TMĐT thói quen tốn tiền mặt NTD hệ thống toán giao dịch TMĐT chưa thực thuận tiện Do vậy, để phần đơng DN tự xoay xở làm website khó khăn khó thực diện rộng Hiện Hiệp hội TMĐT VN cố gắng vận động nguồn tài trợ để hỗ trợ kinh phí đào tạo đội ngũ nhân lực xây dựng quản lý website cho DN 1.1.3 Xu hướng phát triển thương mại điện tử Việt Nam nay: Xu hướng phát triển TMĐT-VN mở rộng TMĐT nước số lượng chất lượng Ngày 9/12/2005, Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử (Bộ Thương mại) Nguyễn Thanh Hưng cho biết, Kế hoạch phát triển tổng thể thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 vừa thức phê duyệt theo Quyết định 222/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Theo đó, mục tiêu lớn cho phát triển thương mại điện tử đến năm 2010 phải đạt là: 60% doanh nghiệp lớn bao gồm tập đoàn kinh tế, hệ thống Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp tổng công ty… ứng dụng thương mại điện tử, cụ thể hình thức giao dịch B2B (giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp); 80% doanh nghiệp nhỏ vừa ứng dụng thương mại điển tử theo hai hình thức B2B B2C (doanh nghiệp với khách hàng); 10% số hộ gia đình tham gia loại hình thương mại điện tử mua bán lẻ B2C C2C (khách hàng với khách hàng); mục tiêu thứ đưa loại hình dịch vụ cơng khai báo hải quan, thuế, hạn ngạch… vào giao dịch điển tử Ơng Trần Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử cho biết, mục tiêu không thật cao số nước khu vực Thái Lan, Singapo, Brunei, Malaixia… vượt qua mức này, song để đạt mục tiêu phải cần nỗ lực cao Các giải pháp tập trung nhằm đưa mục tiêu thành thực cơng tác tun truyền đào tạo, hồn thiện hệ thống văn pháp quy, cung cấp dịch vụ công mua sắm công trực tuyến, phát triển công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hình thức 1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin thƣơng mại điện tử: Trong thương mại điện tử thiếu ứng dụng công nghệ thông tin Từ khâu quảng cáo sản phẩm tốn bảo mật thơng tin thương mại điện tử ln có ứng dụng công nghệ thông tin Quảng cáo ý định phân phát thông tin để tác động lên giao dịch mua bán Về giá cả, quảng cáo trực tuyến rẻ quảng cáo phương tiện khác Quảng cáo trực tuyến cập nhật nội dung liên tục với chi phí thấp Về hình thức liệu phong phú: sử dụng văn bản, âm thanh, đồ hoạ, hình ảnh, video Ngồi ra, kết hợp trò chơi giải trí với quảng cáo trực tuyến Để quảng cáo sản phẩm đến với người tiêu dùng, công ty thương mại điện tử xây dựng website thương mại Các website tủ trưng bày sản phẩm doanh nghiệp Trên đó, hình ảnh, tính năng, cơng dụng, giá cả… sản phẩm trình bày chi tiết Ngồi ra, có mục hỗ trợ online để giải đáp thắc mắc khách hàng Mặt khác, để khách Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 10 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp -Email: Khách gửi email muốn khiếu nại hỏi han thắc mắc… Tồn danh mục để dạng thu gọn, click vào mũi tên toàn danh mục đưa Sàn đấu giá Coupon Sàn Ebay Sinh viên: Phạm Minh Huyền Giao dịch bảo mật & an toàn Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 36 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp -Coupon: chương trình đặc biệt giảm giá dành cho khách hàng chợđiệntử Nó hình thức cộng điểm cho hoạt động khách hàng website chợđiệntử Mỗi thẻ Coupon có hiệu lực giảm giá cho 01 sản phẩm Chợđiện tử liên kết với Ebay, ta nói rõ vấn đề phần sau -Giao dịch bảo mật & an toàn: mục hướng dẫn khách hàng giao dịch an toàn, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Đồng thời tạo lòng tin nơi khách hàng Danh mục yêu thích chợđiệntử thể trang Còn lại quảng cáo sản phẩm Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 37 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Phần cuối: Danh mục loại mặt hàng chợđiệntử Các thông tin giấy phép, địa công ty chợđiệntử tổ chức, công ty liên kết với chợđiệntử 3.1.3 Giao dịch: Hỗ trợ khách hàng Nếu khách hàng có thắc mắc hay gặp phải số giao dịch ChợĐiệnTử, liên hệ trực tiếp với phận hỗ trợ trực tuyến chợđiệntử theo cách thức đây: Hotline: 1900 585 888 Điện thoại: (HN) 04.6251 2484 (Tp.HCM) 08.6292 0945 Email: support@chodientu.vn Y!M & Skype: chodientu_vn Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 38 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Giao dịch an toàn An toàn mua bán trực tuyến mối quan tâm hàng đầu người dùng Vì vậy, chợđiêntử cam kết không ngừng nổ lực xây dựng mơi trường giao dịch thật an tồn, tiện ích bình đẳng thành viên Hầu hết giao dịch ChợĐiệnTử thành công tốt đẹp Tuy nhiên, có nhiều rủi ro tiềm ẩn để đảm bảo quyền lợi giao dịch ChợĐiệnTử, khách hàng cần tuân thủ hướng dẫn giao dịch an toàn chợđiệntử A Giao dịch qua NgânLƣợng.vn NgânLượng.vn cổng toán mặc định áp dụng giao dịch thông qua ChợĐiệnTử Là người Mua, bạn bảo vệ hoàn toàn với Chính sách “Bảo hiểm ngƣời mua” Đây chương trình bồi hoàn lại toàn số tiền (100% số tiền) mà bạn toán cho người Bán thỏa mãn điều kiện sau: Chọn chế độ toán với phương thức “Thanh toán tạm giữ” Người mua không nhận sản phẩm sản phẩm không mơ tả có biên mở hàng xác nhận bưu điện đơn vị chuyển phát Tài khoản NgânLượng.vn người Mua phải NgânLượng.vn chứng thực B Giao dịch trực tiếp Giao dịch trực tiếp với người Bán phương thức giao dịch nhanh chóng tiện lợi ẩn chứa nhiều rủi ro gian lận, lừa đảo xuất phát từ người mua lẫn người bán Trong trường hợp khách hàng gặp phải cố hay thiệt hại giao dịch với đối tác, khách hàng phải nhanh chóng liên lạc với đội ngũ hỗ trợ chợđiệntử để nhận trợ giúp cần thiết Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 39 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Để giảm thiểu cố tiềm ẩn giao dịch trực tiếp, chợđiệntử khuyến cáo: Đối với người mua: Đảm bảo người mua tìm hiểu kỹ thơng tin người bán Hãy xem xét điểm uy tín, tham khảo đánh người mua trước đánh giá người bán Ngồi ra, danh hiệu người bán đạt trước (như người bán Danh tín, người bán tiêu biểu tháng ) thể mức độ uy tín người bán Trước đặt lệnh mua đấu giá, khách hàng cần cẩn trọng tham thảo kỹ điều khoản bán hàng, tình trạng sản phẩm, điều khoản toán vận chuyển người bán đưa Nếu cần thiết đặt câu hỏi liên lạc trực tiếp với người bán đểthơng tin đầy đủ tin cậy Hãy cẩn trọng người mua nhận yêu cầu từ người bán yêu cầu người mua chuyển tiền trước, trước người bán chuyển hàng, đặc biệt người mua người bán địa phương cách xa Không nên giao dịch với người bán chưa có có phần trăm điểm uy tín thấp ngoại trừ Người bán chứng nhận Đảm bảo từ ChợĐiệnTử người mua giao dịch nhiều lần với người bán trước Chỉ nên giao dịch trực tiếp người mua người bán gặp trực tiếp, xem kỹ hàng giao dịch trước tốn tiền mua hàng Đối với người bán: Hiểu rõ người mua: điểm uy tín, tiểu sử giao dịch, hoạt động cộng đồng tham gia tham gia ChợĐiệnTử Các thông tin giúp người bán xác định mức độ tin cậy giao dịch với thành viên Sử dụng hình thức Chuyển phát nhanh có khai giá (sản phẩm đơn vị chuyển phát nhanh xác nhận) nhằm tránh trường hợp người mua nhận hàng phủ nhận sản phẩm không sản phẩm mà người bán chuyển Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 40 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Hãy mô tả chi tiết xác đặc tính, trạng thực tế sản phẩm điều khoản toán, vận chuyển, hoàn trả hàng kèm theo Đây tảng giúp người bán giảm thiểu cố tiềm tàng giao dịch với người mua đồng thời sở quan trọng giúp người bán khắc phục cố bị người mua gian lận 3.2 Hoạt động website ebay ( http://ebay.chodientu.vn ) 3.2.1 Giới thiệu tập đồn ebay: Tập đồn eBay cơng ty Hoa Kỳ, quản lý website: eBay.com , website đấu giá trực tuyến, nơi mà người khắp nơi giới mua bán hàng hóa dịch vụ Ngồi trụ sở Mỹ, eBay có chi nhánh số quốc gia khác Tập đoàn eBay sở hữu hai thương hiệu tiếng khác Paypal Skype Lợi nhuận Nguồn thu eBay đến từ nhiều phía Đầu tiên phí đăng tải đấu giá thu người bán dù sản phẩm có bán hay khơng Sau đó, eBay thu phí sản phẩm giao dịch thành công, cộng thêm số loại phí phụ khác Thêm vào đó, eBay thu lợi từ hệ thống trả tiền Paypal có tốn thơng qua dịch vụ Chiến lược thương mại eBay mở rộng giao dịch quốc tế hệ thống Hiện eBay mở rộng đến hầu Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc số nước châu Á Trung Quốc Ấn Độ Hàng triệu dụng cụ, thiết bị, máy tính, đồ gỗ, hàng triệu mặt hàng khác đưa lên, mua bán ngày Một số mặt hàng có giá trị, nhiên có nhiều mặt hàng mà tưởng tượng nổi, giả chẳng hạn, hàng ngàn dân cư mạng trả giá sơi Điều chứng tỏ eBay chợ lớn, nơi mà ta thấy người cố gắng bán thứ Cơng mà nói, eBay làm cách mạng chợ mua bán, tập trung người mua người Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 41 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp bán toàn cầu lại với nhau, thành chợ khổng lồ, nơi buôn bán đấu giá không kết thúc Các vấn đề gây tranh cãi bắt đầu xuất lan rộng eBay số mặt hàng rao bán ngày nhiều Vào cuối năm 1999, người đàn ông đăng tin bán đấu giá thận eBay mong tìm khách hàng từ thị trường nước hành vi bất hợp pháp Mỹ Vào năm 2004, eBay phát có mẫu tin nghiêm túc rao báo cô gái Việt đến Đài Loan Điều làm bùng lên tranh cãi tính hợp pháp thương vụ đấu giá eBay Thông thường, eBay bỏ đấu giá vi phạm điều khoản sử dụng sau nghe tố cáo hay phàn nàn từ phía thứ 3, thân cơng ty khơng có nhiều biện pháp cụ thể để kiểm sốt tất thương vụ hệ thống Lợi dụng sơ hở này, nhiều bọn xấu sử dụng eBay để kinh doanh hàng nhái, hàng giả, lừa đảo người mua lẫn người bán Rất khó khăn để phát ngăn chặn bọn chúng đa số xuất phát từ nước có hệ thống an ninh thương mại điện tử phát triển 3.2.2 Ebay liên kết với chợdiệntử: Một năm sau ngày mắt rầm rộ thị trƣờng nƣớc, eBay.vn khơng giải đƣợc cơng cụ tốn hợp lý cho ngƣời Việt Thương vụ eBay.vn với ChợĐiệnTử.vn chứng tỏ thương mại điện tử Việt Nam có nhiều tiềm Tuy nhiên, phần khẳng định “bất lực” “già làng” eBay với thương nhân mạng xứ PayPal lắc đầu - Con số 18 triệu người sử dụng Internet Việt Nam, chiếm 21% tổng dân số khiến cho đơn vị kinh doanh mạng đánh giá cao tiềm thị trường trực tuyến Liên tục “ông lớn”, từ eBay, Yahoo! đến Friendster hoạch định Việt Nam địa bàn chiến lược Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 42 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Một năm trước, diện eBay Việt Nam thông qua việc mắt eBay.vn khiến người tham gia ngỡ thương nhân mạng Internet Việt Nam hưởng lợi từ sàn thương mại trực tuyến toàn cầu Vậy mà, ngồi việc bình đẳng tự tham khảo, đấu giá mua 115 triệu hàng hóa trưng bày thời điểm eBay, khả bán hàng nước người Việt vơ hạn chế PayPal, cơng cụ tốn eBay, chấp nhận toán chiều Việt Nam Điều đồng nghĩa với việc người Việt trả tiền cho người bán nước khách hàng họ, dù có trả tiền đầy đủ, họ nhận lại tiền từ PayPal Việt Nam Thị trường toàn cầu eBay chưa chấp nhận giao dịch mang tính địa, diễn người thuộc địa phương khác phạm vi nước Ngoài giới hạn này, phương tiện giao tiếp Skype mà eBay sử dụng chưa phổ biến Việt Nam so với Yahoo! Messenger Đây rào cản khiến cho việc người Việt tham gia thị trường eBay hạn hẹp Nhận định thương mại điện tử nước ta, ơng Dan Neary, Phó Chủ tịch Tập đoàn eBay, thừa nhận: “Quả thật, chưa giúp người Việt giao dịch với nhau” Ông khẳng định, sứ vụ eBay.vn cánh cổng, tạo điều kiện cho người Việt tiếp cận hàng hóa mua hàng với giá thấp chưa thực sàn giao dịch trực tuyến” Khép lại “cửa ngõ” - Ngày 17-6, eBay thức thiết lập quan hệ đối tác với ChợĐiệnTử.vn Theo thỏa thuận này, ChợĐiệnTử.vn chuyển đổi thành website đồng thương hiệu, giữ nguyên địa www.chodientu.vn Trang web có kết nạp thêm thương hiệu eBay tăng cường chức cho phép cá nhân doanh nghiệp toàn quốc thực giao dịch thương mại ngồi nước thơng qua việc kết nối với website toàn cầu eBay Các chuyên gia eBay làm nhiệm vụ vấn Về số phận “cánh cổng” eBay.vn, ơng Nguyễn Hòa Bình, Tổng Giám đốc PeaceSoft, đơn vị chủ quản ChợĐiệnTử.vn tiết lộ: “Chậm tháng nữa, cổng thương Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 43 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp mại xuyên biên giới, thành lập hợp tác thay cho eBay.vn nay” Như sau năm hoạt động, eBay.vn chấm dứt sứ mạng Theo cam kết hai đơn vị này, website đồng thương hiệu mắt, Việt Nam xem thị trường thứ 40 đánh dấu có mặt vận hành thức eBay Vậy mà, “vấn đề tốn chưa nằm thỏa thuận Chúng xây dựng thời gian chưa thể xác định”- ơng Dan Neary cho biết Phía đối tác eBay, ChợĐiệnTử.vn, trung tâm mua sắm trực tuyến nội địa đánh giá có lượng truy cập hàng hóa cao nhì nay, đến thời điểm chưa thu phí giao dịch thành viên Đây điều khiến người tham gia thương mại điện tử nước hài lòng Tuy nhiên, bắt tay eBay ChợĐiệnTử.vn, mấu chốt việc chia sẻ quyền lợi, lại đặt vấn đề phí giao dịch, áp dụng eBay lâu Ơng Nguyễn Hòa Bình khẳng định: “Thời gian tới, chúng tơi thu phí thương vụ thành cơng” Dù rằng, theo ơng Bình, khoản phí giao dịch tương đối nhỏ khiến người tham gia giao dịch điện tử khơng khỏi băn khoăn “Ơng lớn” nhiều kinh nghiệm eBay mạnh dạn bắt tay “chàng trai trẻ” ChợĐiệnTử.vn hiểu thị trường xứ Sự hợp tác thúc đẩy thương mại điện tử mang lại lợi ích cho thương nhân Việt Nam hay khơng? Câu trả lời phía trước Khi mà hai xây dựng cơng cụ tốn thống nhất, trật vuột, chiều hay thành viên tham gia mua bán mạng phải “tự xử” với 3.2.3 Quy trình mua hàng toán nhƣ nào? Bạn muốn mua hàng qua ChợĐiệnTử-eBay, trước hết bạn phải đăng ký thành viên ChợĐiệnTử Tại đây, trình đăng ký, bạn phải cung cấp số thông tin cá nhân xác địa chỉ, điện thoại Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 44 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Bạn muốn mua hàng qua ChợĐiệnTử-eBay, trước hết bạn phải đăng ký thành viên ChợĐiệnTử Tại đây, trình đăng ký, bạn phải cung cấp số thơng tin cá nhân xác địa chỉ, điện thoại để đảm bảo giao hàng cho bạn Nếu cung cấp thông tin sai, khơng có trách nhiệm giao hàng cho người mua có thơng tin sai lệch Sau hồn tất việc đăng ký trở thành thành viên ChợĐiệnTử, bạn thực bước sau: Tìm hàng: Bạn thực việc tìm kiếm hàng mà bạn muốn mua hai cách: + Dùng cơng cụ tìm kiếm (search sản phẩm) + Hoặc duyệt sản phẩm qua danh mục Nếu ưng ý sản phẩm nào, bạn Click vào để xem thông tin sản phẩm đó, đồng thời biết giá sản phẩm mà bạn phải trả nhập hàng đến Việt nam (bao gồm loại thuế cộng với phí trả cho chúng tôi) Trả tiền: Sau bạn định mua, bạn Click vào nút "Mua hàng", xem nội dung hóa đơn Lưu ý: Hóa đơn có giá trị 24 giờ, chúng tơi khơng có trách nhiệm lưu hóa đơn 24 giờ, khơng tốn thời hạn đó, bạn không mua hàng người khác mua sản phẩm hết hạn Trên hóa đơn, cho phép bạn toán cách: + Thanh toán qua NgânLượng.vn, tài khoản NgânLượng bắt buộc bạn phải có số dư tài khoản lớn giá trị hóa đơn bạn mua hàng; Ghi chú: Để mua hàng ChợĐiệnTử-eBay, chúng tơi khun bạn có tài khoản NgânLượng có số dư đó, cụ thể bạn xem Nganluong.vn Nhận hàng: Sau tốn, khâu lại mua hàng, toán quốc tế, chuyển hàng đến tay người mua trách nhiệm Bạn cần ngồi nhà chờ đợi khoảng thời gian hợp lý Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 45 Báo cáo tốt nghiêp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 46 Báo cáo tốt nghiêp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 47 Báo cáo tốt nghiêp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 48 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Qua trình thực Đại học công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội, em tìm hiểu đựợc sở lý thuyết phục vụ cho đề tài Trong thời gian trường Đại học công nghệ em trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích bổ sung cho kiến thức tiếp thu nhà trường mà em trang bị Báo cáo em đưa được: - Các vấn đề bảo mật thông tin thương mại điện tử - Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Lê Phi Đô bạn học bảo ban giúp đỡ tận tình em thời gian thực tập Hà Nội, tháng năm 2009 SINH VIÊN Phạm Minh Huyền Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 49 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình thương mại điện tử - thầy Trần Ngọc Thái ( Giảng viên trường Đại học dân lập Hải Phòng ) [2] Trang web http://chodientu.vn [3] Trang web http://ebay.chodientu.vn [4] http://www.slideshare.net/tdtrung/kin-thc-thng-mi-in-t-1321516 Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 50 ... nghệ thương mại điện tử mạng tồn cầu - Internet Song, Internet mối đe doạ đến an toàn hoạt động thương mại điện tử Đề tài “ tìm hiểu vấn đề bảo mật thông tin thương mại điện tử giải pháp ” v Sinh... nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin TMĐT giải pháp Chƣơng I: GIỚI THIỆU THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Hoạt động thƣơng mại điện tử giới Việt Nam nay: 1.1.1 Hoạt động thương mại điện tử giới nay: "Thương mại. .. nghệ thông tin thƣơng mại điện tử: Trong thương mại điện tử thiếu ứng dụng công nghệ thông tin Từ khâu quảng cáo sản phẩm toán bảo mật thông tin thương mại điện tử có ứng dụng cơng nghệ thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về các vấn đề bảo mật thông tin trong thương mại điện tử và giải pháp , Tìm hiểu về các vấn đề bảo mật thông tin trong thương mại điện tử và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay