Ứng dụng mô hình ADCIRC vào tính toán mực nước thủy triều khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định

24 3 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA: KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: Ứng dụng hình ADCIRC vào tính tốn mực nước thủy triều khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Mã SV: 13000996 Lớp: k58 Hải dương học Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Anh Ngọc Hà Nội, 2016 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU CHUNG CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 Tìm hiểu cấu- tổ chức, chức năng, nhiệm vụ trung tâm 2.1.1 Chức hoạt động trung tâm 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trung tâm 2.1.3 Các đề tài dự án trung tâm 2.2 Sử dụng hình ADCIRC vào tính mực nước thủy triều khu vực miền Trung Việt Nam 11 2.2.1 Giới thiệu chung 11 2.2.2 Cơ sở lý thuyết .12 2.2.3 Sử dụng hình ADCIRIC để tính mực nước vận tốc thủy triều .14 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 18 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Vùng biển từ Quảng Bình đến Bình Định…….…………………………… 12 Hình 3: Xây dựng lưới tính .17 Hình 4: Dòng chảy lúc 1h00 ngày 27/2 năm 2016 18 Hình 5: Dòng chảy mặt lúc 7h00 ngày 27/2 19 Hình 6: Dòng chảy lúc 13h00 ngày 27/2 20 Hình 8: Dòng chảy lúc 19h00 ngày 27/2 21 Hình 9: Dòng chảy lúc 0h00 ngày 28/2 .22 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều LỜI CẢM ƠN Trước bắt đầu báo cáo xin phép cảm ơn tới giám đốc Vũ Đình Chiến Trung tâm vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu chú, anh, chị nhiệt tình dẫn tạo điều kiện cho tơi suốt thời gian thực tập từ ngày 1/8-30/8/2016 Đặc biệt xin phép gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Nguyễn Anh Ngọc người trực tiếp hướng dẫn, cung cấp số liệu giúp tơi hồn thành báo cáo Ngoài kiến thức dạy lớp, học hỏi nhiều kinh nghiệm học tập, có hội biết thêm vài hình trực tiếp tìm hiểu sử dụng hình SMS Do trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn hiểu biết nên khó tránh khỏi mệt mỏi sai sót tơi hi vọng chú, anh, chị bỏ qua sai sót suốt thời gian thực tập Rất mong nhận thêm ý kiến đóng góp từ thầy, người để giúp tơi có thêm kinh nghiệm q báu để hồn thiện thêm báo cáo làm tốt viết Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều MỞ ĐẦU Thực tập nghiệp vụ mơn học quan trọng, giúp sinh viên tìm hiểu rõ thêm nghề nghiệp, cơng việc mà theo đuổi Ngoài với giúp đỡ thầy,cơ cơ, chú, anh, chị hướng dẫn giúp sinh viên rèn luyện khả tìm hiểu vấn đề viết báo cáo cách khoa học Được giới thiệu giúp đỡ giảng viên mơn Khoa học cơng nghệ biển khoa Khí tượng- Thủy văn Hải dương học tạo điều kiện cho thực tập Trung tâm vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu, Bộ Tài ngun Mơi trường Bên cạnh tìm hiểu cấu tổ chức, chức nhiệm vụ trung tâm báo cáo tìm hiểu dòng chảy ven bờ miền Trung Việt Nam, vùng biển từ Quảng Bình tới Bình Định cách sử dụng hình ADCIRC hệ thống hình SMS10.0 để tìm hiểu dòng chảy triều ven bờ Nội dung báo cáo gồm có: Chương 1: Mục tiêu chung Chương 2: Nội dung thực tập Chương 3: Một số kết kết luận Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU CHUNG 1.1 Thời gian địa điểm thực tập Thời gian thực tập nghiệp vụ kéo dài tháng ngày 1/8-31/8 Trung tâm vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Tại 23/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 1.2 Mục tiêu thực tập Tìm hiểu cấu chức quan tổ chức Hiểu rõ công việc ngành nghề theo học Vận dụng kiến thức chuyên ngành học từ lớp để xử lí, áp dụng vào cơng việc thực tiễn Tìm hiểu loại hình Học tập rèn luyện kĩ viết báo cáo khoa học kĩ thuật Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 Tìm hiểu cấu- tổ chức, chức năng, nhiệm vụ trung tâm 2.1.1 Chức hoạt động trung tâm Trung tâm vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu, có tên quốc tế center for hydromet and climate change consultancy viết tắt HMC trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên Mơi trường - Vị trí chức năng: Trung tâm vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu tổ chức khoa học cơng nghệ cơng lập tự trang trải phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên Mơi trường, có chức nghiên cứu, phát triển, vấn, dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập trực tiếp cơng nghệ hàng hóa; tham gia đào tạo, tập huấn khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu phát triển bền vững - Nhiệm vụ quyền hạn Tham gia nghiên cứu sở khoa học phục vụ xây dựng sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy định kĩ thuật, định mức kinh tế- kĩ thuật khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu phát triển bền vững Nghiên cứu thực nghiệm phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn giám sát biến đổi khí hậu, chuyển giao tiến khoa học, cơng nghệ khí tượng thủy văn, mơi trường, biến đổi khí hậu phát triển bền vững Thực hoạt động vấn, dịch vụ điều tra, khảo sát, sản xuất, kinh doanh; liên doanh, liên kết sản xuất với tổ chức cá nhân nước, xuất khẩu, nhập trực tiếp công nghệ sản phẩm; tham gia đấu thầu trực tiếp hợp đồng sản xuất,cung ứng hàng hóa thuộc kĩnh vực khí tượng thủy văn, mơi trường khơng khí nước, cơng nghệ mơi trường, đánh giá tác động rủi ro mơi trường, sinh thái, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, biến đội khí hậu, sinh kế phát triển bền vững Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chun mơn, nghiệp vụ khí tượng thủy văn, mơi trường, biến đổi khí hậu phát triển bền vững Cung cấp tin dự báo, cảnh báo, thơng báo khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu Phát triển ứng dụng phền mềm, sở liệu khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trung tâm Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Trung tâm vấn, Dịch vụ khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu có 01 Giám đốc khơng q 02 Phó Giám đốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Viện trưởng nhiệm vụ phân công toàn hoạt động Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế Trung tâm theo quy định; Trung tâm vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu quy tụ đội ngũ cán khoa học chuyên gia đào tạo quy ngồi nước với trình độ chuyên môn cao, trải nghiệm thực tế, nắm giữ vị trí chủ chốt nhiều đề tài dự án cấp Tổng số cán công nhân viên chức thức đội ngũ cộng tác viên HMC 30 người, đội ngũ cán công nhân viên chia làm phòng chính: -Giám đốc trung tâm: Đỗ Đình Chiến -Phòng hành tổng hợp : người -Phòng kĩ thuật cơng nghệ: người -Phòng quy hoạch quản lí: 13 người 2.1.3 Các đề tài dự án trung tâm  Một số đề tài, dự án biến đổi khí hậu: - Đánh giá tính dễ bị tổn thương tác động Biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng Quy Nhơn năm 2009 - Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnhTĩnh năm 2011 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 - Đánh giá tác động BĐKH đến cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch ứng phó năm 2011 - Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH nước biển dâng TP Hải Phòng đến năm 2025 - Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khí hậu cho Việt Nam Nhiệm vụ năm 2013: Xây dựng sở liệu phục vụ hoạt động triển khai dự án Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều  Một số đề tài, dự án vấn đề môi trường - Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 - Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực chương trình MTQG ứng phó với BĐKH tỉnh Hòa Bình  Một số đề tài vấn cảnh báo thiên tai phát triển kinh tế Điều tra trạng thành lập đồ phân bố mưa gây nguy trượt lở đất đá (nhiệm vụ 2012) thuộc Đề án: “Điều tra, đánh giá phân vùng cảnh báo nguy trượt lở đất đá vùng miền núi Việt Nam” - Xác định kịch phát triển kinh tế - xã hội tương lai Đồng sông Cửu Long thuộc dự án Xây dựng kế hoạch châu thổ sông Cửu Long  Tiểu dự án: Điều tra, đánh giá cảnh báo điều kiện khí tượng thủy văn có nguy gây tổn thương mơi trường vùng biển dải ven biển Việt Nam; xây dựng giải pháp phòng tránh ứng phó thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn - Nội dung phương pháp tiến hành dự án: Dựa vào nghiên cứu điều tra khảo sát thực địa, tài liệu, số liệu có kết hợp với phương pháp phân tích, xử lí, tính tốn yếu tố khí tượng thủy văn trợ giúp hình, dự án tiến hành nội dung sau: Xây dựng đồ chuyên đề Khí tượng thủy văn thiên tai biển Xây dựng đề xuất giải pháp phòng chống thiên tai có nguồn gốc KTTV, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia biển - Kết dự án: Nghiên cứu đặc điểm khí tượng thủy văn thiên tai liên quan đến khí tượng thủy văn, phân tích, đánh giá biến động, xu qui luật hoạt động yếu tố khí tượng, thủy văn gây tổn thất mối liên hệ với biến đổi khí hậu Xây dựng đồ khí tượng – khí hậu, hải văn, đồ cảnh báo thiên tai KTTV, đồ phân bố thiệt hại, tổn thất thiên tai KTTV Ứng dụng hình ADCIRC tính toán mực nước th ủy triều Điều tra khảo sát yếu tố khí tượng thủy văn biển cách thực thi hình khí tượng động lực thủy động lực biển báo điều kiện khí tượng thủy văn nhằm xây dựng hệ thống song song tương tác khí đại dương thiết lập hệ thống liên hồn khí tượng – hải văn Tìm giải pháp tổng thể để quản lý, bảo vệ tài ngun mơi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng Xây dựng giải pháp kỹ thuật, hình dự báo nhằm phòng ngừa ứng phó thiên tai có nguồn gốc KTTV Xây dựng hướng dẫn phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho vùng biển Việt Nam (16 vùng)  Một số báo yếu tố khí tượng thủy văn biển hải văn - Xây dựng đồ cảnh báo thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn cho vùng biển Việt Nam Bài báo trình bày phương pháp xử lý thông tin xây dựng đồ cảnh báo thiên tai cho khu vực khác thuộc vùng biển ven biển Việt Nam để phục vụ cho việc quy hoạch phát triển cơng tác phòng chống thiên tai cách hiệu Trên sở xử lý tổng hợp nguồn thơng tin thiên tai có, đồ cảnh báo thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn cho vùng biển ven biển Việt Nam thiết kế xây dựng Bộ đồ công cụ hữu hiệu công tác chỉđạo, quản lý, quy hoạch, đầu cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, đặc biệt thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn - Tính tốn trường sóng bão hình Mile 21 Bài báo trình bày kết ứng dụng hình MIKE 21(module Spectral Wave) việc tính tốn trường sóng cho khu vực vịnh Bắc Bộ hai bão DAMREY KAITAK năm 2005 Kết tính tốn cho thấy điều kiện có bão trường sóng biến đổi mạnh, độ cao sóng trung bình gần tâm bão đạt từ 6-8m, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngồi khơi cơng trình ven biển Bài báo nêu ảnh hưởng đáng kể sóng tới vùng biển ven bờ Việt Nam mà đặc biệt tới cơng trình biển cảng, đê chắn sóng Vì việc nghiên cứu tác động sóng làm ảnh hưởng tới đời sống dân cư vùng biển kinh tế nước nhà nói chung vơ quan trọng 10 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều 2.2 Sử dụng hình ADCIRC vào tính mực nước thủy triều khu vực miền Trung Việt Nam 2.2.1 Giới thiệu chung * Giới thiệu hình hình sử dụng hình ADCIRC (Advanced Circulation Model) nằm hệ thống hình SMS 10.0 hình số trị phát triển để giải hệ phương trình chuyển động chất lỏng trái đất quay, sử dụng xấp xỉ thủy tĩnh xấp xỉ Boussinesq, hệ phương trình rời rạc hóa khơng gian sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, rời rạc hóa theo thời gian sử dụngphương pháp sai phân hữu hạn hình tính tốn hệ tọa độ đề tọa độ cầu dạng hai chiều tích phân theo độ sâu (2DDI) ba chiều (3D), trường hợp cao độ mực nước xác định nghiệm phương trình liên tục tích phân theo độ sâu dạng phương trình liên tục – sóng tổng qt (GWCE), vận tốc xác định nghiệm phương trình động lượng 2DDI 3D * Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu nằm miền trung Việt Nam từ Quảng Bình Bình Địnhkhu vực có địa hình dốc đáy Chế độ triều khu vực từ Quảng Bình bắc Quảng Nam có chế độ bán nhật triều khơng đều, có độ lớn thủy triều vào khoảng 0,6m-1m Ở bắc Quảng Nam trở vào có chế độ nhật triều khơng có độ lớn thủy triều vào khoảng 1-1,5m Miền Trung Việt Nam khu vực có nhiều bão xảy năm việc tìm hiểu chế độ thủy triều, tính tốn mực nước triều việc quan trọng việc tính tốn mực nước dâng tổng cộng bão, giúp hạn chế thiên tai bão gây 11 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 1: Vùng biển từ Quảng Bình đến Bình Định miền trung Việt Nam (Nguồn: Maps.google.com) 2.2.2 Cơ sở lý thuyết * Các phương trình hệ tọa độ Đề Phương trình liên tục nguyên thủy (1) Các phương trình bảo tồn động lượng ngun thủy (2) (3) Trong đó:  dao động mực nước; U,V vận tốc lấy tích phân theo độ sâu theo phương x y tương ứng; p áp suất; H độ sâu mực nước; Dx, Dy thành phần khuếch theo phương x y tương ứng; Bx, By thành phần gradient theo phương; (+) : thủy triều Newton, thủy triều trái đất lực mang chất thủy triều; bx,by ứng suất đáy Trong ứng suất đáy biểu diễn: bx= U* 12 Ứng dụng hình ADCIRC tính toán mực nước th ủy triều Tùy thuốc vào cách sử dụng kết hàm tuyến tính, tồn phương hay tổ hợp vận tốc trung bình theo độ sâu Đối với hầu hết ứng dụng sử dụng cho vùng ven bờ, hàm ma sát toàn phương sử dụng với hệ số ma sát ~ 0.0025 Trong vùng nước nông, ma sát tổ hợp có hiệu hơn, với C~ 0,0025, đặc biệt tham số khơ ướt tính đến, biểu thức giảm nhanh độ sâu nước trở nên nhỏ Ma sát tuyến tính chủ yếu sử dụng cho thử nghiệm hình hình tuyến tính chạy theo u cầu Trong trường hợp này, độ lớn  phải phù hợp (ít độ lớn) với giá trị sử dụng tính tốn biểu thức ma sát tồn phương với giá trị C thông thường sử dụng biểu thức toàn phương Trong trường hợp sử dụng hàm tuyến tính: ; Ckhơng thay đổi theo thời gian nhiên thay đổi theo thời gian, đơn vị s-1 Trong trường hợp sử dụng hàm tồn phương: ; Ckhơng thay đổi theo thời gian, thay đổi theo không gian không thứ nguyên Hàm tổ hợp: Trong , ,, khơng đổi theo thời gian Trong tương quan hệ ma sát tổ hợp, tiệm cận vùng nước sâu (H > H) tiệm cận với vùng nước nông (H < H) Số mũ  xác định mức độ Cf tiến đến giới hạn tiệm cận  xác định mức tăng hệ số ma sát độ sâu giảm Nếu =1/3, g gia tốc trọng trường n hệ số Meaning, ma sát tổ hợp có phương trình Meaning xử lý ma sát cho trường hợp H < H * Phương trình hệ tọa độ cầu Trong hình ADCIRC sử dụng phương trình bản, với biến số (,ϕ) kinh độ vĩ độ Phương trình liên tục: (4) 13 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Các phương trình động lượng (dạng biến đổi): (5) (6) Trong đó:( ): thuỷ triều Newton, thuỷ triều trái đất, lực có tác dụng thuỷ triều; ứng suất đáy, R bán kính trái đất 2.2.3 Sử dụng hình ADCIRIC để tính mực nước vận tốc thủy triều Input: bao gồm file liệu chiều, bao gồm nhiều đường mở thành đặc tính hình vòng cung, cung cấp thuộc tính vùng, bao gồm file liệu đường bờ độ sâu khu vực (Toàn liệu cung cấp trung tâm) : File đường bờ rõ thuộc tính đường bờ, ranh giới đất liền, đảo nước biển Gồm có cột thể kinh độ vĩ độ bờ biển miền trung Việt Nam File độ sâu thể độ sâu cột nước Gồm cột bao gồm cột đầu thể vị trí (kinh độ, vĩ độ) cột thứ thể độ sâu đường bờ độ sâu mang giá trị dương Output: bao gồm file mực nước fort.63 file vận tốc dòng chảy fort.64 Thiết lập hình: Lưới tính xây dựng lưới tính phi cấu trúc, với 1401 nút Muốn xây dựng lưới tính chạy hình tính tốn trước tiên phải xây dựng lớp biên Có kiểu biên : biên biển (biên mở) biên đất ( biên đóng) Các mắt lưới tạo dựa theo bước sóng nút, phần tử lớn tạo vùng khơi nơi có bước sóng dài ngược lại, vùng ven kích thước lưới nhỏ B1: Xác định điều kiện biên 14 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 2: Các biên khu vực B2: Xác định trung tâm lưới: Ở vị trí trung tâm lưới, hồn tồn người dùng xác định vị trí quan tâm Tại vị trí trung tâm mắt lưới chia mau hơn, dày B3: Tính khoảng cách: Tính khoảng cách từ điểm vùng xét tới điểm trung tâm hàm khoảng cách: Distace= Trong đó: x y tọa độ điểm trung tâm theo hệ tọa độ UTM B4: Xác định khoảng cách mắt lưới: Size= Shallow_waselength*a B5: Xác định quy lưới Scale=(distance/distance)0.5 15 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Giá trị scale nằm khoảng từ đến Giá trị gần không điểm gần trung tâm lưới gần điểm xa trung tâm Điều cho phép lưới tỏa mật độ từ trung tâm đến đầu vào Lấy bậc hai yếu tố quy buộc yếu tố phát triển lớn cách nhanh chóng di chuyển xuống cách xa trung tâm B5: Tạo file kích thước cuối cùng: Finalsize= max(b,(size*scale*x)) Trong đó: b kích thước tối thiểu lưới, để hạn chế yếu tố nhỏ tạo xung quanh tâm lưới; x hệ số phù hợp với yêu cầu tốn, kích thước tối đa mà lưới đưa Việc cuối để tạo lưới tính làm trơn lưới Smooth sửa đổi hàm số kích thước để giá trị hàm kích thước khơng thay đổi q nhanh chóng Các hàm kích thước thay đổi q nhanh tạo q trình chuyển đổi không chiều cao mực nước 16 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 3: Xây dựng lưới tính Để thiết lập chạy hình khu vực xét phải hệ tọa độ địa lí Ở bước thiết lập lưới tính chuyển đổi tọa độ khu vực hệ tọa độ UTM, đến bước phải chuyển đổi lại hệ tọa độ Geographic WGS 1984 Cài đặt bước thời gian 0.4 giây, thời gian chạy ngày (24 giờ) Thời gian bắt đầu vào 0h00 ngày 27/2 năm 2016 Chọn file đầu Elevation thời gian tính 0.1 ngày Chu kì tính tương đương 60 phút, chọn pha triều cần tính K1, M2,N2,O1 Lưu khởi động hình ADCIRC ta tạo file fort.63 fort.64 file mực nước vận tốc CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ Dưới kết đưa hình vẽ thể độ cao mực nước triều vận tốc dòng triều tồn khu vực Mỗi hình xét cách 17 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 4: Dòng chảy lúc 1h00 ngày 27/2 năm 2016 Ở hình hướng dòng chảy chủ yếu hướng từ phía bờ khơi khoảng thời gian triều rút Bên cạnh biên ngồi dòng chảy có xu hướng chảy từ khơi vào bờ, coi dấu hiệu bắt đầu đợt triều lên Nhìn chung độ cao cột nước triều không lớn 18 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 5: Dòng chảy mặt lúc 7h00 ngày 27/2 Ở hình thể dòng chảy độ cao cột nước triều vào lúc 7h00 Vào lúc 7h00 cho thấy thay đổi rõ ràng vận tốc độ cao mực nướckhu vực Vịnh Đà Nẵng trở vận tốc dòng triều từ khơi vào đồng thời mực nước cao hẳn so với vùng khác Đồng thời từ Vịnh Đà Nẵng trở vào vector vận tốc lại có xu hướng từ bờ khơi, chứng tỏ khu vực thời gian triều bắt đầu rút, độ cao cột nước không thay đổi nhiều so với thời gian lúc 1h00 19 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 6: Dòng chảy lúc 13h00 ngày 27/2 Hình thể độ cao mực nước thủy triều vận tốc dòng triều vào lúc 13h00 Đến lúc 13h thấy rõ khác biệt vận tốc độ cao mực nước chia thành khu vực rõ ràng Ở khu vực từ Vịnh Đà Nẵng trời vào độ cao mực nước thủy triều xuống thấp, khoảng thời gian thủy triều rút Tuy nhiên thời điểm triều xuống thấp nhất, triều xuống thấp vào khoảng 12h00, đến 13h00 khu vực từ Vịnh Đà Nẵng trở vào bắt đầu có thủy triều lên Trong khu vực từ Vịnh Đà Nẵng trở mực nước thủy triều giảm, thấy chu kì triều từ Vịnh Đà Nẵng trở dài khu vực phía nam 20 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 8: Dòng chảy lúc 19h00 ngày 27/2 Hình thể dòng chảy vào lúc 19h00 Khu vực phia nam Vịnh Đà Nẵng có mực nước lớn hẳn so với phía bắc, đồng thời phía nam vector vận tốc hồn tồn hướng từ khơi vào bờ, thời điểm nước triều lên Ở khu vực phía Bắc Vịnh Đà Nẵng dòng từ bờ khơi, thời điểm thủy triều bắt đầu dâng lên, đồng thời độ cao mực nước không lớn, hầu hết độ lớn thủy triều khu vực phía Bắc nhỏ khu vực phía Nam 21 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều Hình 9: Dòng chảy lúc 0h00 ngày 28/2 Hình thể dòng chảy triều lúc 0h00 ngày 28/2 Vào thời điểm khu vực phía Bắc Vịnh Đà Nẵng khơng có thay đổi nhiều vector vận tốc độ cao mực nước Nhưng khu vực phía Nam có thay đổi rõ rệt, vector vận tốc đổi hướng từ bờ khơi, lúc dòng triều bắt đầu giảm, độ cao mực nước khu vực giảm theo Từ hình cho ta thấy độ lớn triều chu kì triều Miền Trung vào ngày 27/2/2016 Trong khu vực từ khu vực vịnh Đà Nẵng trở có chu kì triều lớn chu kì triều từ vịnh Đà Nẵng trở vào, độ lớn thủy triều khu vực miền Bắc lại nhỏ khu vực phía Nam Vịnh 22 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều KẾT LUẬN Sau tháng thực tập trung tâm, sinh viên tìm hiểu cấu tổ chức quan, tìm hiểu cơng việc, định hướng rõ nghề nghiệp mà theo đuổi Ngồi học tập rèn luyên kĩ viết báo cáo khoa học Mỗi sinh viên tìm hiểu bước đầu làm việc với hình riêng phục vụ cho ngành Bài báo cáo nói cách sử dụng hình ADCIRC nằm hệ thống hình SMS 10.0 để áp dụng tính độ cao mực nước vận tốc thủy triều để hiểu rõ thêm tính chất triều khu vực miền trung Việt Nam từ Quảng Bình tới Bình Định 23 Ứng dụng hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều TÀI LIỆU THAM KHẢO SMS Learning Center http://www.aquaveo.com/ Nguyễn Minh Huấn: Xây dựng liệu số điều hòa thủy triều phân bố khơng gian vùng biển miền Trung Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Tập 31, Số 3S (2015) 157-166 http://www3.nd.edu/ ADCIRC A (PARALLEL) ADVANCEDCIR CULATION MODEL FOR OCEANIC,COASTAL AND ESTUARINE WATERS Maps.google.com 24 ... 10 Ứng dụng mơ hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều 2.2 Sử dụng mơ hình ADCIRC vào tính mực nước thủy triều khu vực miền Trung Việt Nam 2.2.1 Giới thiệu chung * Giới thiệu mơ hình Mơ hình. .. có thủy triều lên Trong khu vực từ Vịnh Đà Nẵng trở mực nước thủy triều giảm, thấy chu kì triều từ Vịnh Đà Nẵng trở dài khu vực phía nam 20 Ứng dụng mơ hình ADCIRC tính tốn mực nước th ủy triều. .. Nam từ Quảng Bình Bình Định Ở khu vực có địa hình dốc đáy Chế độ triều khu vực từ Quảng Bình bắc Quảng Nam có chế độ bán nhật triều khơng đều, có độ lớn thủy triều vào khoảng 0,6m-1m Ở bắc Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình ADCIRC vào tính toán mực nước thủy triều khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định, Ứng dụng mô hình ADCIRC vào tính toán mực nước thủy triều khu vực từ Quảng Bình tới Bình Định, CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP, 1 Tìm hiểu cơ cấu- tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay