Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN ĐĂNG HIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH TRONG VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60480104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ TRUNG TUẤN Hải Phòng, 10/2017 i LỜI CẢM ƠN Luận văn “Nghiên cứu hệ thống trợ giúp định vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thơng” hồn thành khơng nhờ nỗ lực cá nhân tác giả mà có trợ giúp, giúp đỡ từ nhiều tập thể cá nhân Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn tất Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy giáo cô giáo Khoa công nghệ thơng tin trường Đại học Dân lập Hải Phòng nhiệt tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả q trình học tập, nghiên cứu, hồn thành chương trình học tập khóa học Đặc biệt, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, thầy cô hội đồng khoa học giành thời gian bảo tận tình giúp em hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Sở GD ĐT Hải Phòng, Ban giám hiệu giáo viên trường THPT Lê Ích Mộc huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, động viên tiếp thêm nghị lực để tác giả hồn thành khóa học luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong bảo, góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, tháng 10 năm 2017 Nguyễn Đăng Hiệp ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi Danh mục hình vẽ bảng biểu vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH .3 1.1 Hệ thống thông tin .3 1.2 Hệ trợ giúp định 1.2.1 Quyết định 1.2.2 Quá trình định .5 1.3 Hệ trợ giúp định .7 1.3.1 Khái niệm hệ trợ giúp định 1.3.2 Các thành phần hệ trợ giúp định 1.3.3 Mô hình định 1.3.4 Phân loại hệ trợ giúp định .9 1.3.5 Năng lực hệ trợ giúp định 11 1.3.6 Phân tích “What-if” 13 1.4 Quá trình ứng dụng tin học toán phi cấu trúc 14 1.4.1 Bài toán phi cấu trúc 14 1.4.2 Loại toán phi cấu trúc 14 1.5 Cây định 16 1.5.1 Khái niệm định 16 1.5.2 Một số vấn đề sử dụng định 17 1.5.3 Đánh giá định lĩnh vực khai phá liệu 19 1.6 Thuật toán C4.5 22 iii 1.6.1 Giới thiệu thuật toán định 22 1.6.2 Giới thiệu thuật toán C4.5 22 1.6.3 Thuật toán C4.5 dùng Gain-entropy làm độ đo lựa chọn thuộc tính “tốt nhất” 23 1.6.4 Thuật toán C4.5 với chế riêng xử lý giá trị thiếu .26 1.6.5 Tránh “quá vừa” liệu 26 1.6.6 Chuyển đổi từ định sang luật 27 1.6.7 Nhận xét thuật toán C4.5 28 1.7 Kết luận 28 Chương 29 NHU CẦU RA QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 29 2.1 Thực trạng việc chọn nghề niên 29 2.1.1 Thực trạng chung niên 29 2.1.2 Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp học sinh 31 2.2.3 Nhu cầu nguồn nhân lực 33 2.2 Yêu cầu nhà trường trợ giúp định 35 2.2.1 Về ngành nghề lao động 35 2.2.2 Ngành nghề đông người chọn mười năm tới 40 2.3 Định hướng nghề sở giáo dục phổ thông 43 2.3.1 vấn nghề sở giáo dục 43 2.3.2 vấn nhờ hệ thống công nghệ thông tin 46 2.4 Kết luận 47 Chương 48 THỬ NGHIỆM TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 48 3.1 Đặt vấn đề 48 3.1.1 Tổng quan phần mềm Weka 48 3.1.2 Xây dựng liệu đưa vào phần mềm 50 3.2 Chuẩn bị liệu thử nghiệm 52 3.2.1 Trích chọn thuộc tính 52 3.2.2 Trích chọn thuộc tính phần mềm Weka 53 3.2.3 Chuẩn hóa liệu 54 3.2.4 Lựa chọn thuật toán J48 để xây dựng định 56 iv 3.2.5 Đánh giá hiệu phân lớp thuật toán 58 3.3 Đánh giá kết sử dụng định 67 3.3.1 Giải pháp xây dựng hệ thống 67 3.3.2 Giao diện phần mềm 67 3.4 Kết luận chương 68 KẾT LUẬN 69 Những kết đạt luận văn 69 Hướng phát triển 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 v DANH SÁCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ACM Hội máy tính Hoa Kì AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN ANN Mạng thần kinh nhân tạo BCHTW Ban chấp hành trung ương CBGV Vật giáo viên CBQL Vật quản lý CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu DB Database Management DBMS Database Management System DD Data Dictionary DGMS Dialog Generation and Management System DSS Decision Support Systems EIS Hệ thống thông tin khai thác ES Hệ chuyên gia GDSS Hệ trợ giúp định theo nhóm GV Giảng viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HHTQD Hệ trợ giúp định HSSV Sinh viên sinh viên MBMS Model Base Management System MSS Hệ trợ giúp quản lý What if Câu hỏi DSS vi Danh mục hình vẽ bảng biểu Hình 1.1 Hệ thống thơng tin xí nghiệp Hình 1.2 Các giai đoạn trình định .6 Hình 1.3 Hệ thống định mơi trường .7 Hình 1.4 Cấu trúc chung mơ hình định lượng .8 Hình 1.5 Mơ hình khái niệm DSS 10 Hình 1.6 Thí dụ DSS EIS 13 Hình 1.7 Thí dụ chức what-if để phân tích liệu phân tích nhân phần mềm Excel 13 Hình 1.8 Chức quản lý 14 Hình 1.9 Ví dụ định 17 Hình 1.10 Thuật tốn định 22 Hình 1.11 Giả mã thuật tốn C4.5 23 Bảng 1.1 Bảng liệu tập huấn luyện với thuộc tính phân lớp buys_computer 24 Hình 2.1 vấn chọn nghề Hội chợ việc làm niên 30 Bảng 2.1 Lựa chọn học sinh THPT sau tốt nghiệp (nguồn: tự điều tra) 30 Bảng 2.2 Những thuận lợi học sinh THPT lựa chọn 31 Bảng 2.3 Những khó khăn học sinh THPT lựa chọn .31 Hình 2.2 Nhu cầu nhân lực cơng nghệ thơng tin ngày tăng 33 Hình 2.3 vấn việc làm Học viện ngân hàng 36 Hình 2.4 Khám chữa bệnh 38 Hình 2.5 Cơng nghệ thơng tin thời đại số hóa 39 Hình 2.6 Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ, tháng 3-4 năm 2015 40 Hình 2.7 Các nước khối AEC 41 Hình 2.8 Định hướng nghề sở giáo dục 44 Hình 2.9 vấn nhờ máy tính 46 Hinh 3.1 Công cụ Weka 48 Hinh 3.2 Môi trường Weka 49 Hinh 3.3 Dữ liệu đầu vào thông dụng weka 50 Bảng 3.1 Nghề lựa chọn thử nghiệm luận văn 51 Hinh 3.4 Dữ liệu huyến luyện để đưa vào Weka 51 vii Hinh 3.5 Lược đồ thử nghiệm luận văn 52 Hình 3.6: Trích chọn thuộc tính phần mềm Weka 53 Hình 3.7: Lựa chọn thuật tốn để chuẩn hóa liệu Weka 54 Hình 3.7: Chuẩn diệu cho các thuộc tính 55 Hình 3.4: Bảng liệu sau chuẩn hóa 56 Hình 3.8: Lựa chọn thuật toán J48 với phần mềm Weka 57 Hình 3.9: Đánh giá hiệu thuật tốn phương pháp cross-validation 58 Hình 3.10: Cây định 60 Hình 3.11 Màn hình Weka 62 Hình 3.12 Đánh giá kết 62 Hình 3.13 Màn hình Weka lần hai 63 Hình 3.14 Đánh giá lần hai 63 Hình 3.15 Màn hình lần ba 64 Hình 3.16 Đánh giá lần ba 64 Hình 3.17 Màn hình lần thứ 65 Hình 3.18 Đánh giá lần thứ 65 Hình 3.18 Màn hình lần thứ năm 66 Hình 3.19 Đánh giá lần thứ năm 66 Hình 3.20 Giao diện chương trình hỗ trợ định vấn nghề nghiệp 67 Hình 3.12 Giao diện nhập thông tin để vấn 67 Hình 3.13 Giao diện định vấn 68 viii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, trước đa dạng phức tạp hoàn cảnh khách quan với phát triển vũ bão công nghệ thông tin, nhà quản lý cần có tính tốn đảm bảo tính xác, kịp thời cơng việc quản lý Các ứng dụng máy tính cho quản lý ngày nhiều Cách mạng máy vi tính khiến máy vi tính giúp nhiều cho nhà quản lý Các nhà quản lý truy cập đến hàng ngàn sở liệu nhiều nước Hầu hết tổ chức, nhân hay tập thể, dùng phân tích có tính tốn định Các công ty phát triển hệ thống phân tán cho phép khai thác dễ dàng liệu nhiều địa điểm Các hệ thống thông tin đa dạng tích hợp với hệ thống thơng tin khác Nhà quản lý dễ định họ có thơng tin xác Việc dùng hệ thống trợ giúp nhờ máy tính làm thay đổi cung cách quản lý, tổ chức công nghệ Hơn giúp tạo tiềm trợ giúp quản lý Tuy nhiên cho dù có nhiều phát triển công nghệ, nhiều nhà quản lý không dùng máy tính, hay dùng với định đơn giản Hệ trợ giúp định (DSS), Hệ trợ giúp định theo nhóm (GDSS), hệ thống thơng tin khai thác (EIS), Hệ chuyên gia (ES), mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cơng nghệ để thay đổi tình trạng Các cơng nghệ nghiên cứu gọi chung hệ trợ giúp quản lý (MSS) DSS ES giáo trình hội ACM khuyến cáo chương trình khung hệ thống thơng tin máy tính Cùng với phát triển khoa học kĩ thuật, kinh tế giới phát triển theo hướng kinh tế tri thức, với phát triển ngành công nghệ cao Việt Nam nằm xu hướng chung Trong tình hình chung đất nước, xã hội hóa giáo dục hướng cần thiết Trên thực tế hàng nghìn sinh viên trường khơng có việc làm, sau tốt nghiệp phải làm trái ngành, không với chuyên môn đào tại, vấn đề lựa chọn cho đúng, định hướng nghề nghiệp từ ghế nhà trường vơ cấp thiết Chính vậy, với cách người trực tiếp giảng dạy nhà trường Trung học phổ thông (THPT) định chọn đề tài “Nghiên cứu hệ thống trợ giúp định vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông” nhằm hỗ trợ cho việc lựa chọn nghề nghiệp cho em học sinh từ ngồi ghế nhà trường, xác định nghề nghiệp cho tương lai Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu hệ thống trợ giúp định quản lý nói chung sử dụng công cụ trợ giúp định để trợ giúp công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT nói riêng Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu luận văn là:  Lý thuyết tâm lý chọn nghề, chất lực người, xu hướng chọn nghề  Các kỹ thuật định  Lý thuyết định hướng nghề nghiệp dựa thực tế địa phương Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành nội dung nghiên cứu đề tài, học viên lựa chọn sử dụng phương pháp sau:  Thu thập liệu;  Tìm hiểu vấn đề;  Thử nghiệm;  Viết báo cáo Cấu trúc luận văn Luận văn chia thành chương : Chương đầu trình bày tổng quan hệ thống DSS, số khía cạnh liên quan đến hệ thống thơng tin quản lí nhu cầu q trình định cơng tác quản lí; Chương nhu cầu định cho công tác lựa chọn nghề cho học sinh THPT Chương Thử nghiệm trợ giúp định lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT Cuối luận văn phần kết luận danh sách tài liệu tham khảo, sử dụng luận văn liệu phải có thuộc tính phân lớp gọi thuộc tính phạm trù  Dữ liệu gốc chia thành hai phần (i) tập huấn luyện, để xây dựng mơ hình, (ii) tập thử nghiệm, để kiểm định mơ hình;  Cuối tính tốn lỗi để đánh giá mơ hình 3.2.4.3 Lí sử dụng thuật tốn Có nhiều thuật tốn phân lớp ID3, J48, C4.5, CART (Classification and Regression Tree), … Việc chọn thuật tốn để có hiệu phân lớp cao thuộc vào nhiều yếu tố, cấu trúc liệu ảnh hưởng lớn đến kết thuật toán Với thuật toán ID3 CART cho hiệu phân lớp cao trường liệu số (quantitative value) thuật tốn J48, C4.5 có hiệu liệu Qualititive value (ordinal, Binary, nominal) Sau chuẩn hóa liệu bảng liệu tồn kiểu Nominal, ta sử dụng thuật toán J48 để đạt hiệu phân lớp cao 3.2.4.4 Sử dụng thuật toán với phần mềm Weka Nhấn vào tab Classify chọn thuật toán sử dụng cách nhấn vào nút Choose; thư mục thư mục Trees/J48: Hình 3.8: Lựa chọn thuật toán J48 với phần mềm Weka 57 3.2.5 Đánh giá hiệu phân lớp thuật toán Đánh giá hiệu phân lớp thuật toán tập liệu cho theo hai phương pháp sau 3.2.5.1 Phương pháp Cross-validation Tập liệu chia thành k tập (folds) có kích thước xấp xỉ nhau, phân loại học đánh giá phương pháp cross-validation Đây kỹ thuật chủ yếu sử dụng xây dựng predictive Model Trong liệu gốc chia thành n phần (n-fold), trình Train/Test Model thực lặp lại n lần Tại lần Train/Test Model, phần liệu dùng để Thử (n-1) phần lại dùng để Train (Người ta chứng minh 10fold Cross –Validation tối ưu) Với phương pháp ta thu kết hiển thị khung Classify Kết đầu sau: Hình 3.9: Đánh giá hiệu thuật toán phương pháp crossvalidation Nội dung kết quả: Kết trả theo ba vùng liệu:  Vùng Run Information: Cho biết thông tin liệu nguồn  Đề án sử dụng: weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M  Cơ sở liệu: Nghe 58  Số trường: 45  Số thuộc tính:  Chế độ kiểm tra: 10-fold cross-validation = Run information === Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M Relation: Nghe Instances: 45 Attributes: HL NhucauXH Sothich Nangkhieu Dieukiengiadinh Lcnghe Test mode:10-fold cross-validation = Classifier model (full training set) === Vùng hiển thị kết trainning:  Chế độ phân lớp: toàn liệu  Cây J48 sau tiến hành trainning:  Số lượng lá: 12  Kích thước cây: 19  Thời gian tiến hành: 0.01 giây • J48 pruned tree -Number of Leaves : Size of the tree : 12 19 Time taken to build model: 0.01 seconds === Stratified cross-validation === 59 === Summary === Correctly Classified Instances 28 62.2222 % Incorrectly Classified Instances 17 37.7778 % Kappa statistic 0.575 Mean absolute error 0.0684 Root mean squared error 0.199 Relative absolute error 37.9693 % Root relative squared error 65.9877 % Total Number of Instances 45 Tóm tắt kết xác nhận phân lớp:  Trường hợp phân lớp xác: 28 chiếm 62.22%  Trường hợp khơng xác: 17 chiếm 37.78%  Các thống kê lỗi Kết hiển thị sau: Hình 3.10: Cây định 60 Tạo luật từ định: Rule 1: If NhucauXH = “Cao” and HL = G and Sothich =no and Nangkhieu= “Khong” then Lcnghe = “Congan” Rule 2: If NhucauXH = “Cao” and HL = G and Sothich =no and nangkhieu= “Co” then Lcnghe = “Nghethuat” Rule 3: If NhucauXH = “Cao” and HL = G and Sothich =yes and Dieukiengiadinh =K then Lcnghe = “Bodoi” Rule 4: If NhucauXH = “Cao” and HL = G and Sothich =yes and Dieukiengiadinh =C then Lcnghe = “Bacsi” Rule 5: If NhucauXH = “Cao” and HL = TB then Lcnghe = “Nvbanhang” Rule 6: If NhucauXH = “Cao” and HL = K then Lcnghe = “CNTT” Rule 7: If NhucauXH = “trungbinh” and HL = G then Lcnghe = “Nvvanphong” Rule 8: If NhucauXH = “trungbinh” and HL = TB then Lcnghe = “Casi” Rule 9: If NhucauXH = “trungbinh” and HL = K then Lcnghe = “Casi” 10 Rule 10: If NhucauXH = “Thap” and HL = G then Lcnghe = “Giaovien” 11 Rule 11: If NhucauXH = “Thap” and HL = TB then Lcnghe = “Congnhan” 12 Rule 12: If NhucauXH = “Thap” and HL = K then Lcnghe = “Nvbanhang” 3.2.5.2 Phương pháp tách phần trăm (Percentage split) Cho biết tỉ lệ phân chia % đạt hiệu phân lớp cao 61 Lần thứ nhất: với tỉ lệ phân chia 66% ta có kết sau: Hình 3.11 Màn hình Weka === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances Incorrectly Classified Instances 10 33.33 66.67 Hình 3.12 Đánh giá kết 62 % % Lần thứ hai: với tỉ lệ phân chia 60% ta có kết sau: Hình 3.13 Màn hình Weka lần hai === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances Incorrectly Classified Instances 10 44.44 55.56 % % Hình 3.14 Đánh giá lần hai 63 Lần thứ ba: với tỉ lệ phân chia 70% ta có kết sau: Hình 3.15 Màn hình lần ba === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances Incorrectly Classified Instances 61.54 38.46 Hình 3.16 Đánh giá lần ba 64 % % Lần thứ tư: với tỉ lệ phân chia 50% ta có kết sau: Hình 3.17 Màn hình lần thứ === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances Incorrectly Classified Instances 13 40.9 59.1 % % Hình 3.18 Đánh giá lần thứ 65 Lần thứ năm: với tỉ lệ phân chia 40% ta có kết sau: Hình 3.18 Màn hình lần thứ năm === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances Incorrectly Classified Instances 18 33.3 66.7 % % Hình 3.19 Đánh giá lần thứ năm 3.2.5.3 Đánh giá kết quả: Sau thực chạy lần J48 để xây dựng với tham số đầu vào khác ta thấy ứng với lần chạy thứ với tham số lựa chọn là: liệu dùng khởi tạo 70%, liệu thử 30% đạt tỉ lệ phân lớp xác 61, 54% Số lượng mẫu thử khơng nhỏ; người ta chọn định sinh lần chạy thứ để sử dụng cho mẫu thử sau 66 3.3 Đánh giá kết sử dụng định 3.3.1 Giải pháp xây dựng hệ thống Giải pháp để đưa để xây dựng hệ thống theo bước tạo luật từ định công cụ phổ biến Weka đưa kết độ xác cao; tiến hành xây dựng chương trình khn dạng Windows ngơn ngữ lập trình C#, việc thể thuật tốn ngơn ngữ lập trình rút ngắn, đề tài sâu vào việc xây dựng mơ hình khai phá liệu 3.3.2 Giao diện phần mềm Giao diện chương trình: Hình 3.20 Giao diện chương trình hỗ trợ định vấn nghề nghiệp Giao diện lựa chọn yêu cầu định: Hình 3.12 Giao diện nhập thơng tin để vấn 67 Giao diện lựa chọn yêu cầu định: Hình 3.13 Giao diện định vấn 3.4 Kết luận chương Chương trình bày việc ứng dụng phần mềm Weka vào việc xây dựng định từ tạo tập luật thử nghiệm công tác định, dựa sở liệu tuyển sinh phân tích, thiết kế, xây dựng Luận văn tiến hành phân tích, nghiên cứu, tìm hiểu bước, quy trình cơng việc vấn nghề thực tế ứng dụng máy tính vào việc vấn; Nắm phương pháp mô hình khai phá liệu, áp dụng để giải yêu cầu toán đặt Cụ thể nghiên cứu vận dụng thuật toán j48 xây dựng Cây định để khai phá liệu công việc vấn lựa chọn nghề nghiệp Ứng dụng minh họa thực thành công, đáp ứng yêu cầu đặt Thực truy vấn trả kết phù hợp với yêu cầu chương trình trình bày Giao diện cách tổ chức thuật toán thân thiện, giúp người dùng dễ dàng sử dụng Về mặt thực tiễn, luận văn nêu giải pháp kỹ thuật để vận dụng xây dựng hệ thống trợ giúp định công tác vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông Việc kết hợp lý thuyết mơ hình khai phá liệu thuật toán xây dựng Cây định cần thiết, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian việc tìm kiếm, xác định thơng tin, giúp cho em học sinh đưa định tốt nghiệp THPT 68 KẾT LUẬN Những kết đạt luận văn Hệ trợ giúp định đề tài mẻ, với nhiều đề tài nghiên cứu nỗ lực áp dụng thực tế trở thành phận quan trọng hệ thống thông tin đại Tuy nhiên áp dụng mức sơ khai chưa có chuẩn thống Trong khn khổ luận văn em tìm hiểu cách tổng quan Hệ trợ giúp định Sau thời gian nghiên cứu hồn thiện luận văn, tơi thực mục tiêu đề đề cương: (i) tìm hiểu hệ thống thông tin hệ trợ giúp định; (ii) trạng công tác định hường nghề nhu cầu toán định; (iii) thử nghiệm toán định hướng nghề cho học sinh trung học phổ thông Các kết nghiên cứu hi vọng tài liệu bổ ích, giúp học sinh ngồi ghế nhà trường có định hướng đúng, khoa học lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai Các kết đạt luận văn Về mặt khoa học, luận văn (i) phân tích, nghiên cứu, tìm hiểu bước, quy trình cơng việc vấn nghề thực tế; (ii) nắm phương pháp mơ hình khai phá liệu; (iii) thử nghiệm toán đặt Về mặt thực tiễn, luận văn (i) nêu giải pháp kỹ thuật để vận dụng xây dựng hệ thống trợ giúp định công tác vấn nghề; (ii) kết hợp lý thuyết mô hình khai phá liệu thuật tốn xây dựng định Tuy nhiên, hạn chế kết : (i) đặc thù việc vấn nghề mang nhiều tính chất định tính, có nhiều yếu tố nhạy cảm, hệ thống xây dựng mang tính hỗ trợ chính; (ii) mặt khác, cơng tác vấn nhiều quy định mà liệu training thể hết được, dẫn đến kết chưa theo mong muốn Hiện tại, hệ thống chạy thử nghiệm với phạm vi hẹp Hướng phát triển Phần mềm sử dụng luận văn cần tiếp tục thử nghiệm học viên xác định cần hồn thiện ứng dụng để áp dụng cách thực tế: (i) liệu, cần sử dụng liệu sát với điều kiện thực tế; (ii) phần mềm, giao diện thân thiện gần gũi hơn….; (iii) kết tính tốn cần đáp ứng u cầu độ xác cao 69 Học viên cơng tác sở giáo dục, nhận thức vai trò ứng dụng cơng cụ cơng nghệ thơng tin truyền thơng để tin học hóa cơng tác quản lí hướng nghiệp cho học sinh Học viên cố gắng tìm hiểu đặc trưng nghề yếu tố đánh giá xác đối tượng vấn nghề, từ hồn thiện hệ thống để hệ thống mang tính ứng dụng độ xác cao 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Hoàng Xuân Huấn, Hệ thống trợ giúp định, giảng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 [2] Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân, Hệ thống thông tin quản lý, giảng trường Đại học Thái Nguyên, 2008 [3] Đỗ Trung Tuấn, Hệ trợ giúp định, nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 Tài liệu tiếng Anh [4] Delic, K.A., Douillet, L and Dayal, U., "Towards an architecture for real-time decision support systems:challenges and solutions, 2001 [5] E Turban, Decision support and expert systems, Prentice Hall, 1995 [6] I.M Makarov, T.M Vinogradskaya, Rubchinsky, V.B Sokolov, The Theory of choice and decision making, Mir Publishers Moskow, 1987 [7] M.W.Davis, Applied Decision Support, Prentice Hall, 1988 [8] Power, D J Web-based and model-driven decision support systems: concepts and issues in proceedings of the Americas Conference on Information Systems, Long Beach, California, 2000 [9] Sauter, V L Decision support systems: an applied managerial approach New York, John Wiley, 1997 [10] Sprague R, Decision Support Systems, Ed Prentice Hall, 1998 [11] Sprague, R H and H J Watson Decision support systems: putting theory into practice Englewood Clifts, N.J., Prentice Hall, 1993 [12] W H Inmon, Big Data - getting it right: A checklist to evaluate your environment, Http://DSS.resources, 2014 Website: [13] Ho Tu Bao, Chapter 3: Data with Decision Tree http:// en.wikipedia.org /wiki/ Decision_support_system, 2014 [14] http:// baodautu.vn/nhan-luc-cong-nghe-thong-tin-mong-so-luong-yeuchat-luong-d61495.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/DSS, 2014 [15] http://tcdn.gov.vn/vi/hoi-dap-trao-doi/trao-doi/Pages/Tiêu-chí-nào-chotrường-nghề 71 ... với tư cách người trực tiếp giảng dạy nhà trường Trung học phổ thông (THPT) định chọn đề tài Nghiên cứu hệ thống trợ giúp định tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông nhằm hỗ trợ cho. .. nghề nghiệp cho em học sinh từ ngồi ghế nhà trường, xác định nghề nghiệp cho tư ng lai Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu hệ thống trợ giúp định quản lý nói chung sử dụng cơng cụ trợ giúp định để trợ. ..LỜI CẢM ƠN Luận văn Nghiên cứu hệ thống trợ giúp định tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thơng” hồn thành khơng nhờ nỗ lực cá nhân tác giả mà có trợ giúp, giúp đỡ từ nhiều tập thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông , Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay