Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ và chịu nóng của các tổ hợp lai cà chua trong vụ xuân hè và vụ sớm thu đông

200 6 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CAO VĂN THI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DỊNG BỐ MẸ CHỊU NĨNG CỦA CÁC TỔ HỢP LAI CHUA TRONG VỤ XUÂN VỤ SỚM THU ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CAO VĂN THI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG BỐ MẸ CHỊU NÓNG CỦA CÁC TỔ HỢP LAI CHUA TRONG VỤ XUÂN VỤ SỚM THU ĐÔNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60.62.01.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG MINH HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tn trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Cao Văn Thi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài tốt nghiệp nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều nhân, quan, tổ chức ngồi trường Trước tên, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hồng Minh, anh chị trung tâm nghiên cứu giống rau chất lượng cao, trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, người tận tnh giúp đỡ tơi thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo môn Di Truyền – Chọn Giống – Trường Học viện nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập tốt nghiệp Cuối xin gửi lời biết ơn chân thành tới gia đình bạn bè, người động viên giúp đỡ tập vừa qua Do thời gian kinh nghiệm hạn chế nên báo cáo tơi nhiều thiếu sót, tơi kính mong góp ý thầy bạn bè để báo cáo hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Cao Văn Thi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT ix DANH TẮT MỤC BẢNG x DANH MỤC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ xiii MỞ ĐẦU 1 Mục đích - Yêu cầu đề tài 1.1 Mục đích 1.2 Yêu cầu 2 Ý nghĩa khoa học thực tễn đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học 2.2 Ý nghĩa thực tễn Chương TỔNG QUAN LIỆU TÀI Nguồn gốc phân loại, giá trị chua 1.1 Nguồn gốc 1.2 Phân loại 1.3 Giá trị chua 1.3.1 Giá trị dinh dưỡng 1.3.2 Giá trị y học 1.3.3 Giá trị kinh tế Đặc điểm thực vật học yêu cầu ngoại cảnh chua 10 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.1 10 Đặc điểm thực vật học 2.2 Yêu cầu ngoại cảnh 11 2.2.1 Nhiệt độ 12 2.2.2 Ánh sáng 12 2.2.3 Nước, độ ẩm 12 2.2.4 Đất dinh dưỡng 13 14 Tình hình sản xuất chua Việt Nam giới Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 3.1 Tình hình sản xuất chua giới 14 3.2 Tình hình sản xuất chua Việt Nam 16 Đánh giá khả kết hợp 18 Một số nghiên cứu chọn tạo giống chua giới Việt Nam 22 5.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống chua giới 22 5.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống chua Việt Nam 28 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 Nội dung nghiên cứu 31 Vật liệu nghiên cứu 31 Phương pháp bố trí thí nghiệm 33 Địa điểm tến hành thí nghiệm 33 Các biện pháp kỹ thuật trồng trọt 33 5.1 Thời vụ 33 5.2 Vườn ươm 33 5.3 Giai đoạn trồng ruộng sản xuất 33 Các têu theo dõi 34 6.1 Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng (ngày) 34 6.2 Một số đặc điểm sinh trưởng cấu trúc 34 6.3 Một số đặc điểm hình thái, đặc điểm nở hoa, độ hữu dục hạt phấn 35 6.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 35 6.5 Một số đặc điểm hình thái 35 6.6 Một số têu chất lượng 36 6.7 Tình hình nhiễm bệnh đồng ruộng 37 6.8 Đánh giá khả kế hợp 37 Phương pháp xử lý số liệu 38 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 39 1.1 Các giai đoạn sinh trưởng tổ hợp lai chua 39 1.1.1 Thời gian từ trồng đến hoa 41 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.1.2 Thời gian từ trồng đến đậu 41 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.1.3 Thời gian từ trồng đến bắt đầu chín 42 1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao số chua lớn 43 1.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 43 1.2.2 Động thái tăng trưởng số 46 1.3 Một số đặc điểm cấu trúc 48 1.3.1 Số đốt từ gốc đến chùm hoa thứ 50 1.3.2 Chiều cao từ gốc đến chùm hoa thứ 50 1.3.3 Chiều cao 51 1.4 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại tổ hợp lai chua 51 1.4.1 Tình hình nhiễm virus số bệnh khác 51 1.4.2 Tình hình nhiễm số loại sâu bệnh khác 54 1.5 Năng suất yếu tố cấu thành suất 54 1.5.1 Tỉ lệ đậu 56 1.5.2 Số chùm 57 1.5.3 Số 57 1.5.4 Khối lượng trung bình lớn 60 1.5.5 Năng suất thể 60 1.6 Kết nghiên cứu hình thái chất lượng 60 1.6.1 Một số đặc điểm hình thái 62 1.6.2 Một số đặc điểm phẩm chất 66 1.7 Đánh giá khả chịu nóng tổ hợp lai chua vụ xuân 2014 69 1.7.1 Độ hữu dục hạt phấn tổ hợp lai chua vụ xuân năm 2014 69 1.7.2 Tập hợp số têu liên quan tới khả chịu nóng tổ hợp lai chua vụ xuân 2014 71 1.8 Đánh giá khả kết hợp dòng chua nghiên cứu vụ xuân 2014 73 1.8.1 Khả kết hợp dòng nghiên cứu theo tnh trạng tỉ lệ đậu 74 1.8.2 Khả kết hợp dòng nghiên cứu theo tính trạng tổng số quả/cây 75 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.8.3 Khả kết hợp dòng nghiên cứu theo tnh trạng khối lượng trung bình lớn 76 1.8.4 Khả kết hợp dòng nghiên cứu theo tnh trạng NSCT 77 1.8.5 Khả kết hợp dòng nghiên cứu theo tnh trạng độ brix 78 1.9 Tuyển chọn số tổ hợp lai chua triển vọng vụ xuân 2014 79 Thí nghiệm 2: Đánh giá sinh trưởng, suất, chất lượng, THL chua vụ thu đông 2014 Yên Mỹ - Hưng Yên 82 2.1 Các giai đoạn sinh trưởng tổ hợp lai chua vụ sớm thu đông năm 2014 82 2.1.1 Thời gian từ trồng đến hoa 83 2.1.2 Thời gian từ trồng đến đậu 84 2.1.3 Thời gian từ trồng đến bắt đầu chín 85 2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao tổ hợp lai chua vụ sớm thu đông năm 2014 86 2.3 Một số đặc điểm cấu trúc tổ hợp lai chua vụ sớm Thu Đông năm 2014 88 2.3.1 Số đốt từ gốc tới chùm hoa thứ 88 2.3.2 Chiều cao từ gốc tới chùm hoa thứ 89 2.3.3 Chiều cao cây cuối 90 2.4 Một số tính trạng hình thái đặc điểm nở hoa 91 2.4.1 Màu sắc 91 2.4.2 Dạng chùm hoa 92 2.4.3 Đặc điểm nở hoa 92 2.5 Tình hình nhiễm bệnh virus số sâu bệnh hại khác đồng ruộng tổ hợp lai chua vụ sớm thu đông năm 2014 93 2.5.1 Tình hình nhiểm bệnh virus 93 2.5.2 Tình hình nhiễm số loại sâu bệnh khác 94 2.6 Tỷ lệ đậu tổ hợp lai 95 2.7 Các yếu tố cấu thành suất suất THL chua vụ sớm thu đông 2014 97 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii 15,3 17 16,8 16,37 11 15 16 17 18 19 20 21 15,7 17,3 20 20 20,7 16,5 20,3 18 18 16,7 18 22 18,5 19,7 18,5 17,5 18,2 19 17,5 18,5 20,3 18,2 19,5 18,5 16,7 17,3 24,8 16,63 17,93 20,77 18,90 19,97 17,83 18,17 17,83 20,60 TB cột 17,81 18,08 18,55 Dòng NC 11 15 16 17 18 19 20 21 TB cột 18,15 Tính trạng khối lượng TN lớn TB I K L hàng 60 58,8 43,5 54,10 43,8 50 38,5 44,10 68 49,6 61,5 59,70 71,5 68,7 70,2 70,13 49,3 53,8 44,3 49,13 49,5 76 64,8 63,43 51,5 54 52 52,50 43,5 48,1 51,3 47,63 52,5 47,5 44 48,00 42,3 45 46 44,43 48,7 49,6 49,5 49,27 47,8 43 47,2 46,00 75 48,8 50,5 58,10 50,4 46 51,7 49,37 64,4 48,3 44,5 52,40 60 59,6 40 53,20 54,89 52,93 49,97 52,59 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page b Dòng NC 11 15 16 17 18 19 20 21 TB cột Tính trạng NSCT I K L 1096,7 935,4 1331,8 1105,4 731,4 833,9 816,7 653,2 934,3 774,7 1101,2 976,5 1232,5 1025,7 1149,6 1096,7 1103,5 961,7 853,4 1232,4 1077,2 1155,5 911 810,5 879,5 879,5 867,4 838,8 940,1 835 888,1 1056,3 798,1 610,4 1078,6 1456,8 762,5 1089,6 987,8 920,8 730 789,7 898,6 567,9 919,1 859,7 770 701 TB hàng 999,43 835,83 1087,93 1264,87 857,03 1026,33 905,17 794,83 847,93 814,63 955,73 794,40 1030,57 906,80 935,90 951,33 938,05 987,23 955,62 871,29 Tính trạng độ Brix Dòng NC I K L 3,93 4,24 3,75 4,32 4,62 4,3 4,48 3,95 3,85 3,7 4,35 4,38 4,23 4,4 4,27 4,24 4,07 4,25 4,11 4,2 3,96 TB hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 4,05 4,11 3,84 4,31 4,37 4,24 4,28 Page c 11 15 16 17 18 19 20 21 TB cột 4,52 4,2 3,87 4,12 3,82 4,3 4,7 4,67 4,7 4,47 3,88 4,32 4,15 4,3 4,03 4,73 4,1 3,7 4,47 3,95 4,11 4,21 4,56 4,53 4,67 4,6 5,28 4,28 4,16 4,34 4,49 4,01 4,10 4,16 4,23 4,29 4,70 4,46 4,56 4,26 Bang số chọn lọc phần mềm Selection Index version 1.0 Chi so di truyen Ver 1.0 Nguyen dinh Hien So dong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ và chịu nóng của các tổ hợp lai cà chua trong vụ xuân hè và vụ sớm thu đông , Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ và chịu nóng của các tổ hợp lai cà chua trong vụ xuân hè và vụ sớm thu đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay