An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính

60 4 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

An tồn thơng tin lĩnh vực tài LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, TS Lê Phê Đô người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo em suốt trình làm tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo khoa Cơng nghệ thơng tin - Trường ĐHDL Hải Phòng, người nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cần thiết suốt thời gian em học tập trường, để em hoàn thành tốt trình tốt nghiệp Cuối em xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình làm tốt nghiệp Và em xin cảm ơn tất bạn góp ý, trao đổi hỗ trợ cho em suốt thời gian vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Sinh viên Nguyễn Thị Nguyên Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Chương 1: AN TỒN THƠNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 1.1 Giới thiệu chung an tồn thơng tin .5 1.2 Vai trò ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực tài 1.3 An tồn thơng tin lĩnh vực tài 1.3.1 Thiếu đồng bộ, nhiều rủi ro .11 1.3.2 Những biện pháp để đảm bảo an tồn thơng tin 12 1.4 Các sở pháp lý giao dịch tài online 13 Chương 2: GIẢI PHÁP AN TỒN THƠNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 17 2.1 Giải pháp chế độ sách nhân 17 2.2 Giải pháp công nghệ thông tin 19 2.2.1 Khố cơng khai 19 2.2.2 Hệ mật RSA & Elgamal 23 2.2.2.1 Hệ mật RSA 23 2.2.2.2 Hệ mật Elgamal 32 2.2.3 Chữ ký số 36 2.3 Chứng số 39 3.1 Ứng dụng công nghệ thông tin Hải quan 45 3.1.1 Thủ tục hải quan điện tử 46 3.1.2 Mở rộng thủ tục Hải quan điện tử giai đoạn 2009 - 2010 49 3.2 Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế .51 3.2.1 Các sở pháp lý cho ứng dụng CNTT ngành thuế 51 3.2.2 Kê khai thuế điện tử Việt Nam .53 3.2.3 Ứng dụng CNTT cục Thuế Hải Phòng .56 KẾT LUẬN 59 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, an tồn thơng tin tiếp tục điểm nóng ngành tài - ngân hàng Các nguy rủi ro tài thể tiềm ẩn nhiều khía cạnh: người, tin tặc, virus,… Để giải vấn đề cần xây dựng hệ thống đảm bảo an tồn thơng tin cho hệ thống tài quy định hành pháp luật Việt Nam Hiện Đảng Nhà nước ta coi trọng cải cách thủ tục hành cho gọn nhẹ hiệu Để triển khai hệ thống ứng dụng CNTT nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh trình cải cách hành Ngồi việc trọng nghiên cứu xây dựng hệ thống, cần tiến hành song song việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống đảm bảo an tồn thơng tin lĩnh vực tài Trong khn khổ khố luận em trình bày vấn đề bảo mật thông tin xác thực thông tin dựa chứng số Cấu trúc khoá luận gồm chương: Chương 1: An tồn thơng tin lĩnh vực tài Chương 2: Giải pháp an tồn thơng tin lĩnh vực tài Chương 3: Tìm hiểu hoạt động tài số đơn vị Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Ý nghĩa CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu HQ Hải quan DN Doanh nghiệp CA Chứng thực điện tử TCT Tổng cục thuế TCHQ Tổng cục Hải quan UBCKNN Uỷ ban chứng khoán nhà nước KBNN Kho bạc nhà nước Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài Chương 1: AN TỒN THƠNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 1.1 Giới thiệu chung an tồn thơng tin Khoa học cơng nghệ ngày phát triển, khái niệm an ninh mạng, bảo mật, an tồn thơng tin, khơng xa lạ với người dân Việt Nam An tồn thơng tin xếp ngang hàng với An toàn thực phẩm, An toàn y tế định khơng nhỏ đến vận mệnh quốc gia An tồn nghĩa thơng tin bảo vệ, hệ thống dịch vụ có khả chống lại hiểm hoạ, lỗi tác động không mong đợi, thay đổi tác động đến độ an toàn hệ thống nhỏ Hệ thống có đặc điểm sau khơng an tồn: Các thơng tin liệu hệ thống bị người khơng quyền truy nhập tìm cách lấy sử dụng (thơng tin bị rò rỉ) Các thông tin hệ thống bị thay sửa đổi làm sai lệch nội dung (thông tin bị xáo trộn)… Thơng tin có giá trị cao đảm bảo tính xác kịp thời Hệ thống cung cấp thơng tin có giá trị thực chức hệ thống đảm bảo hoạt động đắn Mục tiêu an toàn, bảo mật thông tin công nghệ thông tin đưa số tiêu chuẩn an toàn Ứng dụng tiêu chuẩn an toàn vào đâu để loại trừ giảm bớt nguy hiểm Do kỹ thuật truyền nhận xử lý thông tin ngày phát triển để đáp ứng yêu cầu ngày cao sống đạt tới độ an tồn Quản lý an toàn rủi ro gắn chặt với quản lý chất lượng Khi đánh giá độ an tồn thơng tin cần phải dựa phân tích rủi ro, tăng an toàn cách giảm tối thiểu rủi ro Các đánh giá cần hài hoà với đặc tính, cấu trúc hệ thống q trình kiểm tra chất lượng Các yêu cầu an toàn bảo mật thông tin Hiện biện pháp công ngày tinh vi, đe doạ tới độ an tồn thơng tin đến từ nhiều nơi theo nhiều cách nên đưa sách phương pháp đề phòng cần thiết Mục đích cuối an toàn bảo mật bảo vệ thông tin tài nguyên theo yêu cầu sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài • Đảm bảo tính tin cậy(Confidentiality): Thơng tin khơng thể bị truy nhập trái phép người khơng có thẩm quyền • Đảm bảo tính ngun vẹn(Integrity): Thơng tin bị sửa đổi, bị làm giả người khơng có thẩm quyền • Đảm bảo tính sẵn sàng(Availability): Thông tin sẵn sàng để đáp ứng sử dụng cho người có thẩm quyền • Đảm bảo tính chối bỏ (Non-repudiation): Thông tin cam kết mặt pháp luật người cung cấp Tại Việt Nam, không gian mạng dần trở thành xã hội thu nhỏ, với đầy đủ thành phần phức tạp nguy an tồn thơng tin Ngun nhân tình trạng nhận thức an tồn thơng tin chưa cao việc triển khai, đầu tư chiến lược an ninh bảo mật chưa hiệu Theo khảo sát VNISA dựa vào chuẩn an tồn thơng tin tổ chức chun nghiệp an ninh bảo mật quốc tế doanh nghiệp, 40% doanh nghiệp Việt Nam khơng có hệ thống tường lửa, 70% doanh nghiệp khơng có quy trình xử lý cố an tồn thơng tin, 85% doanh nghiệp khơng có sách an tồn thơng tin 1.2.Vai trò ứng dụng cơng nghệ thơng tin lĩnh vực tài Đến nay, ngành tài quan phủ đầu ứng dụng cơng nghệ thơng tin Theo Cục Tin học thống kê tài năm 2008 với 90% nghiệp vụ tác nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin Mạng hạ tầng truyền thông thiết lập 3541 kênh truyền (MPLS leased-line) từ cấp trung ương tới cấp quận, huyện Số lượng máy chủ máy trạm trang bị cho toàn ngành đạt 3894 54975 Tổng cộng có khoảng 6300 cán tham gia vào công tác triển khai ứng dụng tin học, có 3144 cán tin học (chiếm 4,9% tổng số cán tồn ngành), số lại cán kiêm nhiệm Vì vai trò việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chun mơn nghiệp vụ Bộ Tài thời gian qua đánh giá ngắn gọn kết sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài + Các chương trình CNTT giúp tin học hóa nhiều quy trình nghiệp vụ Bộ + Hình thành hạ tầng kỹ thuật từ Bộ tới Sở ngành + Tạo sở liệu tài phục vụ chế độ tổng hợp, báo cáo thống kê Vai trò cơng nghệ thơng tin số quan trực thuộc Bộ Tài Chính: Trong Kho bạc nhà nước: KBNN quan quản lý nhà nước, phục vụ tất đối tượng có quan hệ với ngân sách nhà nước Việc ứng dụng CNTT hoạt động nghiệp vụ không đại hóa cơng nghệ quản lý, nâng cao chất lượng hiệu cơng việc mà đem lại lợi ích đáng kể - giá trị gia tăng vơ hình – cho khách hàng KBNN - Với ứng dụng toán chuyển tiền điện tử (triển khai năm 2006), chất lượng toán khách hàng thông qua đơn vị KBNN cải thiện đáng kể: an tồn hơn, xác đặc biệt nhanh chóng, kịp thời với thời gian tốn tính phút - Với ứng dụng quản lý trái phiếu, công trái (triển khai năm 2002) KBNN đáp ứng nhu cầu toán trái phiếu, công trái vãng lai khách hàng nơi tồn quốc mà khơng phụ thuộc vào tờ trái phiếu, công trái phát hành đâu - Trong nội hệ thống KBNN, việc triển khai hệ thống Intranet (triển khai năm 2006-2007) với dịch vụ ban đầu Portal, email, chat tạo nếp làm việc lãnh đạo cấp người đạo, điều hành cán bộ, công chức người thừa hành cơng vụ, vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với xu hướng cải cách hành quan quản lý nhà nước Trong Tổng cục Hải quan: Việc áp dụng công nghệ thông tin ngành Hải quan thực toàn diện, đem lại hiệu nhiều mặt Đối với công tác quản lý, công nghệ thông tin giúp xây dựng sở liệu khoa học, an tồn phục vụ cơng tác quản lý, định người lãnh đạo Nhờ ứng dụng cộng nghệ thông tin khu quản lý mà ngành đảm bảo tính liêm chuyên nghiệp cao, xây dựng chế dân chủ bền vững, tạo sức mạnh nội lực Đối với doanh nghiệp tổ chức xã hội người dân, ngành ứng dụng tốt công nghệ thông tin để xây dựng kênh thơng tin tun truyền (báo chí, website, cổng thông tin điện tử tư vấn trực tuyến ) thực chức cầu nối quan quản lý với Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài người sử dụng; xây dựng áp dụng hệ thống thông quan tiên tiến, giảm giấy tờ, chi phí, thời gian, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, triển khai chế cửa, hình thành mối quan hệ tương tác hai chiều doanh nghiệp với quan qua dịch vụ hành cơng Kết bật mà ứng dụng CNTT đem lại làm thay đổi hình ảnh quan quản lý nhà nước trở thành quan phục vụ mang tính chuyên nghiệp cao, tích cực chủ động cung cấp nhiều dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp người dân tham gia hoạt động thương mại Quốc tế Trong Tổng cục Thuế: Thông tin ngành thuế phải xử lý tăng gấp hàng trăm lần so với chục năm trước Và để hồn thành khối lượng cơng việc khổng lồ này, khơng có cách khác ngành thuế phải không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu quản lý, đặc biệt khâu xử lý, phân tích thơng tin, liệu Tổng cục Thuế cho biết, đến hầu hết tiêu thông tin kê khai, nộp thuế quy định quy định pháp luật thuế nhập lưu giữ hệ thống tin học quan thuế Vì vậy, đơn vị mà lãnh đạo sử dụng khai thác thông tin quản lý thuế hệ thống máy tính nắm bắt nhanh chóng diễn biến tình hình thu, nộp thuế, nợ thuế ngày doanh nghiệp, hộ, tình trạng quản lý thu thuế đơn vị trực thuộc Điều giúp cho lãnh đạo quan thuế đưa định kịp thời, xác hiệu quả, sát thực Thực tế cho thấy, cục trưởng có khả sử dụng, khai thác thông tin quản lý thuế mạng máy tính khả điều hành, quản lý tốt nhiều, định có đầy đủ định tính định lượng nên có tính khả thi cao, tác động tích cực đến tốc độ tăng thu ngân sách ổn định máy quản lý Không thế, việc chuyển sang quản lý thuế mạng máy tính giúp chia sẻ thơng tin nhanh chóng phận, tạo mối liên kết trao đổi công việc chặt chẽ chức năng, từ giúp cho việc kiểm sốt chất lượng công việc phận quản lý đơn vị tốt hơn, hiệu Ví dụ: số đơn vị thực cơng khai hố doanh số tình trạng nợ thuế phòng, đội thuế máy tính giúp cho phòng, đội tự đối chiếu, so sánh tình trạng quản lý, khai thác nguồn thu, tăng doanh số giảm số thuế để nợ so với phòng, Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài đội khác Từ đó, tạo động lực thi đua hồn thành nhiệm vụ, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước Việc triển khai rộng ứng dụng tờ khai mã vạch giúp quan thuế giảm đáng kể nhân lực nhập tờ khai Nếu trước cán nhập tờ khai thuế giá trị gia tăng trung bình 3-4 phút máy đọc mã vạch tờ khai khoảng từ 3-5 giây, tiết kiệm thời gian khoảng 40-60 lần Vì thế, quan thuế có điều kiện tập trung nhân lực cho khâu khác như: kiểm tra, tra thuế từ phát xử lý kịp thời hành vi khai man, cố tình trốn thuế Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm thời gian thực giải thủ tục hành thuế cho người nộp thuế quan thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý giải hồ sơ thuế mạng máy tính, kịp thời đơn đốc phận giải thủ tục theo thời hạn luật thuế quy định Đồng thời, việc công khai, minh bạch sách, thủ tục thuế mạng Internet giúp cho người nộp thuế có khả khai thác tìm hiểu tốt thơng tin liên quan sách, thủ tục thuế Qua giúp doanh nghiệp thực nghĩa vụ nhanh chóng thuận tiện Có thể nói, ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu quản lý ngành thuế đem lại hiệu thiết thực cho công tác quản lý, điều hành chung toàn ngành thuế theo hướng cải cách đại hố Nhận thức rõ tầm quan trọng cơng nghệ thông tin, năm 2009, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng vào công tác điều hành quản lý thuế, làm cho cơng tin học hố, đại hố ngành thuế sớm đạt thành cơng tốt đẹp 1.3 An tồn thơng tin lĩnh vực tài Ngành tài triển khai ứng dụng CNTT từ năm 90 kỷ trước Cho đến nay, hầu hết hoạt động nghiệp vụ đơn vị ngành dựa tảng CNTT, mạng WAN ngành liên thơng tồn diện với mạng Internet có kết nối với mạng dùng riêng khác (CPnet, hệ thống ngân hàng, đại lý…) Do đó, ngành nhận thức rõ việc đảm bảo an tồn bảo mật cho hệ thống thông tin nhiệm vụ cấp bách cần phải ưu tiên Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài Hệ thống thơng tin ngành tài hoạt động hạ tầng mạng diện rộng ngành, hầu hết quan tài có kết nối với Internet, điều đồng nghĩa với việc mạng WAN ngành tài liên thơng nhiều điểm với Internet An tồn bảo mật cho hệ thống thơng tin ngành tài đặt từ sớm, để triển khai cách hệ thống, từ 2002, Cục Tin học thống kê tài chủ trì xây dựng đề án ―thiết kế tổng thể giải pháp an toàn bảo mật hệ thống thông tin thống ngành tài chính‖, Bộ Tài phê duyệt triển khai năm, 2002-2006 Bên cạnh việc làm được, việc chưa thực chưa có hệ thống sách quy định thống tồn ngành an tồn bảo mật thơng tin, chưa có hệ thống quản lý rủi ro, việc triển khai cho quan tài địa phương hạn chế Lúng túng lớn phức tạp mối đe doạ an toàn bảo mật hệ thống thơng tin ngày tăng Tìm giải pháp tổng thể với chi phí hợp lý điều khơng dễ cho doanh nghiệp nói chung, có doanh nghiệp lĩnh vực tài Mặt khác, nhiều dự án phía Nhà nước triển khai chậm gây khó dễ cho tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực tài Năm 2008-2009 năm lề việc triển khai dự án ngành thuế, kho bạc, hải quan Việc xây dựng hệ thống an toàn bảo mật cho giao dịch nghiệp vụ toán kho bạc, quản lý tốn tín trái phiếu, khai hải quan điện tử, khai thuế điện tử Các công ty chứng khoán chuyển mạnh sang giao dịch trực tuyến, sàn Hà Nội, Tp.HCM chuyển dần sang mơ hình giao dịch qua mạng (―giao dịch không sàn‖) Cho nên, vấn đề sống cho việc triển khai thành cơng hoạt động phải đảm bảo an toàn bảo mật cho giao dịch, cho hệ thống thông tin ngành, doanh nghiệp Vì ngành tài xác định rõ vấn đề đảm bảo an tồn thơng tin khơng t mặt kỹ thuật mà gắn liền với yếu tố: người; quy trình nghiệp vụ hạ tầng kỹ thuật Do đó, giải pháp cho an tồn thơng tin biện pháp tác động lên người, quy trình nghiệp vụ hạ tầng kỹ thuật để thơng tin đảm Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 10 An tồn thơng tin lĩnh vực tài lực quản lý ngành Hải quan; xây dựng thành công hệ thống thông quan điện tử toàn ngành Song song với thực nhiệm vụ tại, ngành Hải quan xây dựng cho tầm nhìn xa hơn, với đất nước thực thành công công cải cách, đại hóa đến năm 2020 Đến năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu đạt chuẩn mực quan Hải quan đại với nội dung bản: - Hệ thống pháp luật Hải quan đầy đủ, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực quốc tế - Lực lượng Hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu - Thủ tục Hải quan đơn giản, hài hòa, thống nhất, đạt chuẩn mực quốc tế, dựa tảng ứng dụng CNTT, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi - Trang thiết bị kỹ thuật đại sử dụng công nghệ cao 3.1.1 Thủ tục hải quan điện tử Thủ tục hải quan điện tử nặng bên cạnh việc kê khai hải quan qua mạng, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu giấy tờ khác Trong Quy trình thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập vừa ký ban hành, Bộ Tài thể nỗ lực quan chức việc đơn giản hoá thủ tục hải quan Để thực hải quan điện tử, doanh nghiệp khai thông tin máy tính (theo mẫu sẵn) qua mạng Tuy nhiên, thủ tục hải quan điện tử nặng giấy tờ hành Bởi song song việc kê khai hải quan qua mạng, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu giấy tờ khác Vừa điện tử, vừa giấy! Cụ thể, song song với việc kê khai qua mạng trên, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ gồm thông tin khai hải quan điện tử đến chi cục hải quan điện tử (nơi đăng ký tham gia) Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục đợi thực theo Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 46 An tồn thơng tin lĩnh vực tài hướng dẫn hải quan, sửa đổi nội dung quan hải quan yêu cầu, in tờ khai hải quan điện tử để nộp cho hải quan Đối với hàng hoá Chi cục hải quan điện tử chấp nhận thông tin khai điện tử thông quan doanh nghiệp tiếp tục mang tờ khai điện tử (đã in ra) đến phận giám sát Chi cục hải quan cửa khẩu, nơi có hàng hố xuất nhập khẩu, để thơng quan hàng hố Đối với hàng hoá Chi cục hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước thơng quan doanh nghiệp phải nộp xuất trình tờ khai in chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan yêu cầu Các hàng hoá hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá Doanh nghiệp phải nộp, xuất trình tờ khai in chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho chi cục hải quan điện tử xuất trình hàng hố cho chi cục hải quan cửa để kiểm tra theo yêu cầu Riêng hàng hoá xuất khẩu, nhập thuộc danh mục cấm có điều kiện doanh nghiệp phải nộp xuất trình loại giấy phép văn cho phép Ví giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hố, thơng báo miễn kiểm tra, giấy đăng ký kiểm dịch, kết giám định phân tích với hàng hố Nếu hải quan chấp nhận thơng quan hàng hố sở thơng tin doanh nghiệp khai, hàng hoá xếp vào "luồng xanh" Nếu phải kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước thơng quan, hàng hố phải qua "luồng vàng" Với trường hợp hàng phải kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hố trước thơng quan hàng hoá, xếp hạng "luồng đỏ" Với "luồng xanh", doanh nghiệp phải mang tờ khai điện tử (đã in ra) đến phận giám sát để thông quan hàng hoá Bộ phận đối chiếu tờ khai in với thơng tin hệ thống điện tử Sau xác nhận đóng dấu "đã thơng quan điện tử" Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 47 An tồn thơng tin lĩnh vực tài tờ khai in Hải quan lại tiếp tục cập nhật kết xác nhận vào hệ thống xử lý liệu hải quan điện tử Mất ngày để cấp phép hải quan điện tử! Trong quy định mình, Bộ Tài u cầu Chi cục hải quan điện tử thời hạn chậm ngày từ ngày nhận đăng ký doanh nghiệp phải kiểm tra tiêu chí văn trình Cục trưởng phê duyệt Sau đó, cấp tài khoản truy cập Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử cho doanh nghiệp Nếu từ chối không thời gian Với hải quan điện tử, hàng hoá nhập thực trước ngày hàng hoá đến cửa 30 ngày Thơng tin khai hải quan điện tử có giá trị làm thủ tục hải quan thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hải quan chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử Hàng hoá xuất thực chậm trước phương tiện vận tải xuất cảnh Thông tin khai hải quan điện tử có giá trị làm thủ tục hải quan thời hạn 15 ngày Doanh nghiệp tham gia hải quan điện tử đào tạo, cung cấp văn quy định thủ tục hải quan điện tử đề nghị quan hải quan giải đáp vướng mắc liên quan đến trình thực thủ tục hải quan điện tử Hải quan phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho doanh nghiệp Mọi thắc mắc, tranh chấp, khiếu nại lưu hệ thống xử lý liệu hải quan điện tử Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tự nguyện đăng ký quan hải quan chấp nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử Theo lý giải hải quan, với hình thức thơng quan điện tử, doanh nghiệp cần sử dụng máy tính có nối mạng trực tiếp với quan hải quan thông Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 48 An tồn thơng tin lĩnh vực tài qua doanh nghiệp trung gian để thực khai báo truyền thẳng thơng tin khai báo hàng hố xuất nhập tới hải quan Sau đó, hải quan phân luồng hàng hóa định hình thức kiểm tra thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử tự động sở phân tích, xử lý thơng tin hàng hố Với kết xử lý liệu hệ thống mạng nội phần mềm chuyên ngành cung cấp, hải quan định thông quan hay không với lô hàng Cách làm giúp quan hải quan chuyển từ kiểm tra, kiểm sốt lơ hàng sang quản lý tồn thơng tin q trình hoạt động xuất nhập doanh nghiệp, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại hạn chế thất thu thuế Đồng thời, theo Tổng cục hải quan, thực thông quan điện tử giảm chi phí, thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp; giúp hạn chế tiêu cực cán hải quan DN Các nước khu vực áp dụng hình thức từ lâu 3.1.2 Mở rộng thủ tục Hải quan điện tử giai đoạn 2009 - 2010 Hệ thống quy trình thủ tục hải quan điện tử bao trùm khâu trước, sau thông quan Đã mở rộng thủ tục hải quan điện tử cho hàng gia công, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa xuất nhập chuyển cửa DN hưởng ưu tiên thủ tục quan hải quan hỗ trợ kịp thời trình khai báo làm thủ tục Số lượng giấy tờ phải nộp/ xuất trình giảm hẳn so với thủ tục hải quan truyền thống Thời gian thơng quan trung bình rút ngắn, chi phí thơng quan hàng hóa giảm, đặc biệt với hàng kinh doanh xuất khẩu, thủ tục hải quan điện tử thể tính thuận lợi so với thủ tục hải quan truyền thống DN quan hải quan có khả kiểm sốt tồn q trình luân chuyển hồ sơ việc thực thủ tục hải quan nhân viên cấp Thông tin khai hải quan trở nên qn, chuẩn hóa từ phía DN HQ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý khâu thông quan khâu sau Theo số liệu thống kê từ 2006 đến 2008: có 537 DN tham gia, thông quan cho gần 100.000 tờ khai với lưu lượng trung bình năm 2008 đạt 116 tờ khai/ ngày Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 49 An tồn thơng tin lĩnh vực tài (tăng 17% so với 2007) Tổng kim ngạch xuất nhập từ 2006 đến 2008 đạt xấp xỉ 9,853 tỷ USD với số thuế thu xấp xỉ 9,287 tỷ đồng Kim ngạch xuất nhập hàng hóa làm thủ tục Chi cục Hải quan điện tử Hải Phòng TP Hồ Chí Minh chiếm 3,7%; 6,2% 7,0% (theo năm 2006, tháng đầu năm 2007, tháng đầu năm 2008) tổng kim ngạch XNK hàng hóa làm thủ tục hai Cục Hải quan Tỷ lệ phân luồng Hải Phòng: Xanh: 67%, Vàng: 10%, Đỏ: 23% Tại TP Hồ Chí Minh: Xanh: 39%, Vàng: 49%, Đỏ: 12% Thời gian thơng quan trung bình lơ hàng luồng xanh – 10 phút, luồng vàng từ 20 – 30 phút, luồng đỏ phụ thuộc vào thời gian kiểm tra hàng hóa Tuy nhiên, qua thời gian thực tồn Một số nội dung thủ tục Hải quan điện tử chậm triển khai chưa thể triển khai, nội dung triển khai áp dụng với số lượng DN tham gia địa bàn áp dụng hạn chế Mơ hình thơng quan với giai đoạn đầu khó mở rộng Phầm mềm ứng dụng triển khai chưa đạt tiến độ, phải hiệu chỉnh nhiều trình triển khai Hạ tầng mạng thiết bị nâng cấp chưa hoàn thiện, dịch vụ C-VAN chưa thực hoàn thiện Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan chuyển sang triển khai mở rộng áp dụng thủ tục hải quan điện tử theo chiều sâu (mở rộng đối tượng loại hình) chiều rộng (về địa bàn) Giai đoạn từ đến tháng 6/2009, tiến hành bước mở rộng cục Hải quan Đồng Nai, Bình Dương Giai đoạn từ 6/2009 đến 12/2009: tiến hành bước triển khai mở rộng cho chi cục Hải quan Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Nẵng Đối với cục HQ khác, tiếp tục đẩy mạng tiếp nhận khai hải quan qua mạng, từ xa để làm tiền đề mở rộng sang thủ tục HQ điện tử Để đạt mục tiêu đề ra, nội lực, ngành Hải quan tiến hành cải thiện sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ, với mơ hình thơng quan mơ hình tổ chức phù hợp, hệ thống CNTT điều kiện đảm bảo khác Ngồi ra, để cơng cải cách thành cơng, cần phối hợp đơn vị thuộc Bộ Tài bộ, ngành khác việc ban hành sách quản lý chuẩn hóa, mã hóa danh mục quản lý chuyên ngành; đẩy nhanh trình triển khai hạ tầng kỹ thuật pháp lý liên quan đến giao dịch điện tử; quy hoạch lại Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 50 An tồn thơng tin lĩnh vực tài điểm làm thủ tục HQ, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung cảng biển, sân bay, khu cơng nghiệp… để đầu tư trang thiết bị kiểm tra, giám sát 3.2 Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế 3.2.1 Các sở pháp lý cho ứng dụng CNTT ngành thuế Ngày 15/6/2007, Bộ trưởng Bộ Tài ký Quyết định số 2090/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế Theo đó, Cục Ứng dụng Cơng nghệ thơng tin tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức giúp Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế nghiên cứu, xây dựng tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thơng tin đại hố cơng tác quản lý thuế Với bước vững chắc, công tác tin học hệ thống Thuế không ngừng phát triển, bước đầu đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu thuế Đến nay, công tác tin học hệ thống Thuế đạt kết đáng khích lệ: Đã xây dựng hệ thống ứng dụng phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm hệ thống Thuế Đó là: Chương trình đăng ký thuế cấp mã số thuế; Chương trình quản lý thu thuế; Chương trình quản lý ấn thuế; Trang thơng tin Tổng cục Thuế Thiết lập hệ thống sở liệu (CSDL) thống nhất: Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế thời gian qua tạo lập kho sở liệu thông tin phục vụ thiết thực cho việc tra cứu, phân tích thơng tin hệ thống Thuế Đến nay, ngành Thuế thiết lập sở liệu chính: CSDL đối tượng nộp thuế; CSDL quản lý thuế; CSQL quản lý nội bộ; CSDL sách thuế Tạo lập hạ tầng kỹ thuật đại, hệ thống mạng xuyên suốt ngành: Trung tâm tin học thống kê Tổng cục Thuế xây dựng hệ thống mạng máy tính kết nối, trao đổi thơng tin, liệu toàn ngành từ Tổng cục đến 63 Cục thuế khoản gần 600 Chi cục Thuế quận, huyện Những thông tin số thu nộp thuế truyền cấp máy tính xử lý tự động Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 51 An tồn thơng tin lĩnh vực tài Hình thành máy xử lý thơng tin tin học, xây dựng đội ngũ cán làm CNTT nhiệt tình Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT để phục vụ tốt cho công tác cải cách thuế bước hai nhằm vào định hướng mà công tác tin học hệ thống Thuế đặt ra: Cục Ứng dụng CNTT Tổng cục Thuế triển khai hệ thống ứng dụng hợp phục vụ cho lĩnh vực quản lý thuế như: quản lý tính thuế, phục vụ tra, kiểm tra thuế phục vụ đối tượng nộp thuế Hệ thống ứng dụng đơn vị tích hợp với hệ thống ứng dụng tồn ngành Tài Các đơn vị thuộc hệ ngành Thuế truy cập thơng tin cần thiết để thực công việc chuyên môn Các đối tượng nộp thuế quan thuế cung cấp thông tin phục vụ cho việc tự kê khai nộp thuế Các quan liên quan Bộ Tài số Bộ, ngành liên quan khai thác thơng tin từ hệ thống thông tin ngành Thuế Tổng cục Thuế trở thành trung tâm xử lý, phân tích thơng tin phục vụ cho cơng tác đạo thu tun truyền sách thuế phục vụ đối tượng nộp thuế Hệ thống tin học cấp Cục thuế, Chi cục Thuế hệ thống xử lý thông tin trực tiếp nghiệp vụ quản lý thuế Hệ thống sở liệu thống toàn ngành Thuế hoàn thiện dần bước Tại cấp có sở liệu tác nghiệp riêng Tổng cục Thuế hình thành Kho liệu trung tâm tồn ngành Nghiên cứu hướng hình thành sở liệu cấp vùng Tăng cường tự động hố việc trao đổi thơng tin cấp ngành Thuế, ngành Thuế với quan Kho bạc, Tài ngành liên quan Hình thành dần trung tâm xử lý liệu cấp vùng để tăng khả xử lý thông tin, đầu tư có trọng điểm, giảm chi phí đem lại hiệu cao Củng cố hệ thống mạng máy tính thống tồn ngành Thuế, đảm bảo tính an tồn, bảo mật hệ thống Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 52 An toàn thơng tin lĩnh vực tài Bổ sung cán có trình độ chun ngành tin học cho cấp Tổng cục thuế số Cục thuế thiếu Nghiên cứu xây dựng chế độ bối dưỡng để thu hút cán tin học có trình độ làm việc cho ngành thuế 3.2.2 Kê khai thuế điện tử Việt Nam Đến môi trường pháp lý, Nhà nước ta ban hành nhiều văn pháp luật có liên quan Luật Giao dịch điện tử, Nghị định giao dịch điện tử lĩnh vực tài chính, ngân hàng tương đối đầy đủ mặt lý thuyết để thực kê khai thuế điện tử Việt Nam Tuy nhiên, sâu vào vấnđề thấy thiếu quy định cụ thể, ví dụ quy định tờ khai thuế điện tử (phải có mẫu để người dân nhìn thấy được), tờ khai thuế điện tử lưu trữ quản lý quan Thuế người nộp thuế để sử dụng đối chiếu cần; thủ tục để người nộp thuế sử dụng phương thức kê khai thuế điện tử việc sử dụng giải pháp an toàn bảo mật (mật khẩu, chữ ký điện tử, ) phải cụ thể hoá Chúng ta nhận thấy rằng, quy trình nghiệp vụ cần bổ sung, sửa đổi thay quy trình nghiệp vụ có giao dịch điện tử có nhiều bước thực khơng nhìn thấy Bên cạnh đó, sở hạ tầng kỹ thuật cần xây dựng trung tâm xử lý liệu hoạt động liên tục Tổng cục Thuế có giải pháp đảm bảo an tồn liệu, giải pháp dự phòng khắcấphục cố để đảm bảo tính sẵn sàng cao Đồng thời cần có tổ chức trung gian với điều kiện đảm bảo môi trường kỹ thuật để tiếp nhận giao dịch điện tử, chuyển đổi theo chuẩn quy định chuyển đến quan quản lý Nhà nước ngược lại Theo kế hoạch, lộ trình kê khai thuế điện tử Việt Nam dự kiến chia thành giai đoạn Giai đoạn 1, tiến hành xây dựng sở hạ tầng cho việc kê khai, tiếp nhận tờ khai thuế điện tử; xây dựng thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế; xác định điều kiện sở hạ tầng kỹ thuật quan Thuế để ứng dụng giao dịchấthuế điện tử nội ngành Thuế bên liên quan Sinh viên: Nguyễn Thị Ngun Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 53 An tồn thơng tin lĩnh vực tài (người nộp thuế quan quản lý Nhà nước, ngân hàng, ) Phạm vi thực giai đoạn dự kiến triển khai thí điểm kê khai nhận tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế môn áp dụng Cục Thuế Trong thời gian dự kiến thực 12 tháng Giai đoạn 2, mở rộng sắc thuế khác điều kiện áp dụng cho phép, đặc biệt thuế thu nhập cá nhân; đồng thời xem xét khả triển khai giao dịch điện tử dạng hồ sơ liên quan đến thuế Thời gian dự kiến thực tháng Còn giai đoạn 3, tiến hành nâng cấp tích hợp kết nối với hệ thống ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước để triển khai dịch vụ toán điện tử cho hoạt động nộp thuế (nộp thuế điện tử) với điều kiện hệ thống kho bạc, ngân hàng, kết nối tài thống tham gia thực Trong thời gian từ đến cuối năm 2008, Tổng cục Thuế triển khai giai đoạn với phạm vi dự kiến gồm: áp dụng cho tất tờ khai theo thông tư hành sắc thuế: Thuế Giá trị gia tăng; Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuế Tiêu thụ đặc biệt; Thuế Tài ngun; Thuế Mơn áp dụng thí điểm cho doanh nghiệp đủ điều kiện thực kê khai thuế điện tử địa bàn Cục Thuế thí điểm (doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, không nộp tờ khai giấy), sau mở rộng phạm vi tuỳ thuộc vào điều kiện sở hạ tầng Xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT tập trung Tổng cục Thuế (phần cứng, phần mềm, an toàn bảo mật, ) để kê khai tiếp nhận tờ khai thuế Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xử lý liệu tờ khai thuế điện tử triển khai Tổng cục để chuyển/trao đổi liệu với Cục Thuế thông qua hạ tầng truyền thông ngành Tài Như nói, trước mắt việc kê khai thuế điện tử thí điểm doanh nghiệp Các hoạt động để chuẩn bị thí điểm kê khai thuế điện tử khơng bó gọn việc chuẩn bị hệ thống cơng nghệ mà bao gồm nhiều phần việc: Xây dựng kế hoạch phân tích thiết kế: Khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ; Thiết kế tổng thể hệ thống kê khai thuế qua mạng; Thiết kế xây dựng ứng dụng tiếp nhận, lưu trữ tờ khai thuế điện tử; Đề xuất hệ thống thiết bị phần cứng, an ninh hệ thống phù hợp với thực tế; Tư vấnxây dựng pháp lý: Thuê tư vấnxây dựng pháp lý để triển khai thành công giao dịch điện tử lĩnh Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 54 An toàn thơng tin lĩnh vực tài vực thuế; Xây dựng ứng dụng tổ chức triển khai: Xây dựng chuẩn giao tiếp định dạng chuẩn giao tiếp thông tin nghiệp vụ thuế; Xây dựng hệ thống quản lý người dùng tập trung; Xây dựng ứng dụng kê khai thuế điện tử; Cung cấp định dạng để ứng dụng Quản lý thuế Cục Thuế nâng cấp để nhận liệu từ tờ khai điện tử; Lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thí điểm kê khai thuế qua mạng Internet Hệ thống ứng dụng phải thiết kế theo mơ hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), có hệ thống trao đổi liệu phạm vi ngành Thuế; Tích hợp liệu đăng ký thuế, kê khai nộp thuế cung cấp liệu tờ khai thuế điện tử cho ứng dụng quản lý thuế nâng cấp để nhận xử lý Hệ thống phải đảm bảo an toàn, bảo mật tờ khai thuế điện tử, liệu kê khai thuế để phân xử có tranh chấp xảy Những điểm thuận lợi sử dụng CNTT hoạt động kê khai thuế như: Độ xác thông tin tăng lên Cụ thể: trình kê khai thuế phần mềm kế toán doanh nghiệp, số lượng hoá đơn đầu vào đầu tương đối lớn, phần mềm kế tốn khơng có chế tự kiểm tra tính xác mã số thuế, đơi kế tốn kê khai chưa xác Tuy nhiên, triển khai ứng dụng phần mềm kê khai thuế 1.3.0, phần mềm tự động giúp kế toán doanh nghiệp kiểm tra lại thông tin liên quan đến mã số thuế doanh nghiệp xuất hoá đơn theo chuẩn kê khai hoá đơn Phần mềm kê khai thuế giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian kê khai nộp báo cáo thuế: Thơng qua việc tự động kiểm tra tính xác thông tin kê khai phần mềm kế khai thuế giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian kiểm tra thẩm định lại thông tin báo cáo thuế Bên cạnh đó, sử dụng CNTT hoạt động kê khai thuế giúp tự động hóa quy trình kê khai thuế Một số khó khăn việc ứng dụng: - Tính bảo mật thơng tin: Phần mềm hồn tồn khơng đặt u cầu cấp user mật sử dụng nên rõ ràng thông tin tờ khai dễ bị xâm nhập bị xóa Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 55 An tồn thơng tin lĩnh vực tài bỏ làm sai lệch người sử dụng không dùng chức lưu kịp thời; số trường hợp chạy chương trình gặp phải lỗi; phần đăng ký danh mục hệ thống ứng dụng đơi chỗ cứng - Tính tự động hố liệu: tích hợp vào phần mềm kê khai thuế, phần mềm phải chuyển sang file dạng xls (excel), thực tế có nhiều kế tốn bị hạn chế việc xử lý file excel trình chuyển đổi phần mềm kê khai thuế hay bị vướng - Chưa đồng hoá khâu nộp báo cáo thuế: doanh nghiệp sau chuyển đổi file từ phần mềm kế toán vào phần mềm kê khai thuế Tổng cục thuế phải thêm công đoạn in giấy để nộp cho quan thuế nên dễ gây sai sót bất tiện Trong q trình chuyển đổi liệu từ phần mềm kế toán vào phần mềm kê khai thuế nhập trực tiếp thông tin vào phần mềm kê khai thuế, nhiều lúc bị trục trặc phần mềm không đọc liệu nên không in 3.2.3 Ứng dụng CNTT cục Thuế Hải Phòng Thời gian qua, Cục thuế Hải Phòng triển khai cơng tác cải cách thủ tục hành đại hoá ngành thuế Các hoạt động tập trung vào lĩnh vực: rà soát lại thủ tục hành thuế tất đơn vị, phận trực thuộc; xoá bỏ thủ tục chưa quy định, rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký thuế, mua bán hoá đơn, thủ tục hoàn thuế Sau thời gian thực cải cách thủ tục hành thực chế "một cửa", thời gian đăng ký thuế, cấp hố đơn, hồn thuế rút ngắn xuống đến ngày Số lượng tổ chức, cá nhân tìm đến quan thuế để giải thích, hướng dẫn tăng lên rõ rệt, nhiều doanh nghiệp khơng tìm hiểu sách chế độ thuế qua cán quản lý thuế mà chủ động tìm hiểu qua phận tun truyền hỗ trợ Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 56 An tồn thơng tin lĩnh vực tài Mối quan hệ quan thuế tổ chức, cá nhân nộp thuế có chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng quan thuế tạo điều kiện tốt để tổ chức cá nhân thực nghiêm túc sách pháp luật thuế Trong lĩnh vực cấp mã số thuế, Cục thuế Hải Phòng thực theo quy định thủ tục, hồ sơ kê khai đăng ký thuế, không qui định hướng dẫn thêm thủ tục ngồi thơng tư số 80/2004/ TT- BTC Bộ tài Cục thuế dã bố trí phận Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ thường trực ngày làm việc để tiếp nhận hướng dẫn giải thích cấp tờ khai cho tổ chức cá nhân đến làm thủ tục đăng ký thuế Chính vậy, vướng mắc hồ sơ thông báo chỗ để người đến đăng ký thuế nắm thủ tục bổ sung, hồn chỉnh, khơng thời gian lại Những trường hợp đủ hồ sơ, Cục thuế cấp đăng ký vòng từ đến ngày Trong thủ tục mua bán hoá đơn: Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu tổ chức kinh doanh hộ kinh doanh nộp Phòng Quản lý ấn chỉ, sau xem xét đủ thủ tục cấp bán Việc cấp bán hoá đơn lần đầu Cục thuế thực theo thời gian không ngày kể từ tổ chức cá nhân có đầy đủ thủ tục theo qui định Trong lần tiếp theo, tổ chức, cá nhân trực tiếp mang hồ sơ mua hoá đơn đến Phòng Quản lý thuế để kiểm tra, xác nhận tình hình sử dụng hố đơn trước cấp bán, sau chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý ấn để bán hố đơn Trong hồn thuế giá trị gia tăng, hồ sơ tiếp nhận Phòng Hành ghi sổ nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thuế ngày Phòng Quản lý thuế kiểm tra thủ tục hồ sơ, phân tích đối chiếu số liệu đủ điều kiện thủ tục hồn thuế theo thời gian qui định Nếu hồ sơ cần bổ sung làm lại, Phòng Quản lý thuế trực tiếp chuyển hồ sơ cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh Với thủ tục miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 57 An tồn thơng tin lĩnh vực tài Phòng Hành tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý Thuế ngày Nếu hồ sơ chưa đủ thủ tục thơng báo lại vòng ngày Nếu doanh nghiệp có đầy đủ thủ tục, xác định số thuế miễn giảm thời hạn ngày phải lập xong hồ sơ miễn giảm Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 58 An tồn thơng tin lĩnh vực tài KẾT LUẬN Nhà nước ta bắt đầu quan tâm khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quan nhà nước Do việc giữ an tồn thơng tin quan trọng, Bộ tài Qua q trình tìm hiểu, phân tích tổng hợp tài liệu có, khố luận trình bày vấn đề sau: Tìm hiểu nghiên cứu chứng số, chữ ký số hạ tầng khố cơng khai An tồn thơng tin lĩnh vực tài Tìm hiểu Hải quan điện tử Thuế điện tử Vấn đề khố luận: tìm hiểu mơ hình ứng dụng CNTT đảm bảo an tồn thơng tin lĩnh vực tài Do thời gian nghiên cứu có hạn, nội dung đề tài rộng nên khố luận chưa bao quát hết vấn đề nhiều thiếu sót Em mong nhận quan tâm, góp ý thầy cô, bạn bè người quan tâm đến lĩnh vực Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 59 An tồn thơng tin lĩnh vực tài CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]: Lý thuyết mật mã & An tồn thơng tin: Phan đình diệu – NXB ĐHQGHN – 2002 [2]: An tồn tính tốn Các trang web tham khảo : Charles Pheeger www.nhandan.com.vn www.tinhoctaichinh.vn www.ven.vn www.ictnews.vn http://vi.wikipedia.org Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyên Khoa: CNTT – ĐHDLHP Trang 60 ... Trang An tồn thơng tin lĩnh vực tài Chương 1: AN TỒN THƠNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 1.1 Giới thiệu chung an tồn thơng tin Khoa học cơng nghệ ngày phát triển, khái niệm an ninh mạng, bảo mật, an. .. bày vấn đề bảo mật thông tin xác thực thông tin dựa chứng số Cấu trúc khoá luận gồm chương: Chương 1: An tồn thơng tin lĩnh vực tài Chương 2: Giải pháp an tồn thơng tin lĩnh vực tài Chương 3: Tìm.. .An tồn thơng tin lĩnh vực tài MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Chương 1: AN TOÀN THƠNG TIN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính , An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay