Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cổ phần nguồn nhân lực siêu việt

127 6 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP NGUỒN NHÂN LỰC SIÊU VIỆT Ngành: KẾ TOÁN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lê Văn Tuấn Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Thanh Huyền MSSV: 1211180255 Lớp: 12DKTC01 TP.Hồ Chí Minh, 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP NGUỒN NHÂN LỰC SIÊU VIỆT Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS.Lê Văn Tuấn Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Thanh Huyền MSSV: 1211180255 Lớp: 12DKTC01 TP Hồ Chí Minh, 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp thực Công ty CP Nguồn nhân lực Siêu Việt, khơng chép nguồn khác Tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả (Ký tên) ii năm 2106 LỜI CẢM ƠN Được chấp thuận từ phía Cơng ty CP Nguồn nhân lực Siêu Việt, sau khoảng thời gian thực tập làm việc tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế nghề kế toán hồn thành luận văn Chính vậy, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người quan tâm giúp đỡ thời gian qua Trước hết, gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn giảng viên trường Hutech Những Thầy, giảng dạy trang bị cho kiến thức tảng nghề kế toán bốn năm học qua Hơn hết khoản thời gian gần đây, xin chân thành cảm ơn giảng viên THS Lê Văn Tuấn, người trực tếp tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình viết báo cáo thực tập hồn thành khóa luận Bênh cạnh tơi chân thành cảm ơn Công ty CP Nguồn nhân lực Siêu Việt cho phép thực tập Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Anh, Chị phòng kế tốn ln quan tâm, giúp đỡ tơi tận tình cơng việc giúp tơi thêm nhiều kinh nghiệm thực tễn Với thời lượng gian hạn vốn kiến thức hạn chế thân, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Chính tơi mong nhận đóng góp để làm hồn thiện tơi mở rộng vốn kiến thức thân Cuối tơi kính chúc quý Thầy, sức khỏe thành công nghiệp Kính chúc Cơng ty Cổ phần nguồn nhân lực Siêu Việt an khang thịnh vượng Chân thành cảm ơn ! TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2016 (SV Kí ghi rõ họ tên) iii Phạm Thị Thanh Huyền iii iv v MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Nhận xét đơn vị thực tập Nhận xét giáo viên hướng dẫn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh sách biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài Chƣơng 2: SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ 2.1 Kế toán vốn tền 2.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 2.1.1.1 Khái niệm, nguyên tắc hạch toán 2.1.1.2 Chứng từ, sổ sách 2.1.1.3 Tài khoản sử dụng 2.1.1.4 Phƣơng pháp hạch toán 2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 2.1.2.1 Nguyên tắc hạch toán 2.1.2.2 Chứng từ, sổ sách 2.1.2.4 Phƣơng pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu 2.1.3 Kế toán tiền chuyển 11 2.1.3.1 Nguyên tắc kế toán 11 2.1.3.2 Tài khoản sử dụng 12 2.1.3.3 Phƣơng pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu 12 2.2 Kế toán khoản phải thu 13 vi 2.2.1 14 Kế toán phải thu khách hàng 2.2.1.1 Khái niệm, nguyên tắc kế toán 14 2.2.1.2 Chứng từ, sổ sách 14 2.2.1.4 Phƣơng pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu 15 2.2.2 16 Kế toán thuế GTGT khấu trừ 2.2.2.1 Khái niệm, nguyên tắc kế toán 16 2.2.2.2 Chứng từ, sổ sách 17 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 17 2.2.2.3 Phƣơng pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế 18 2.2.3 19 Kế toán phải thu khác 2.2.3.1 Nguyên tắc kế toán 19 2.2.3.2 Chứng từ, sổ sách 20 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 20 2.2.3.4 Phƣơng pháp hạch toán 21 2.2.4 Kế toán khoản tạm ứng cho người lao động doanh nghiệp 22 2.2.4.1 Khái niệm, nguyên tắc hạch toán 22 2.2.4.2 Chứng từ, sổ sách 23 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 23 2.2.4.4 Phƣơng pháp phản ánh số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 24 2.3 Kế toán khoản phải trả 25 2.3.1 25 Kế toán phải trả cho người bán 2.3.1.1 Khái niệm, nguyên tắc kế toán 25 2.3.1.3 Tài khoản sử dụng 26 2.3.1.4 Phƣơng pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế 27 2.3.2 29 Kế toán phải trả cho người lao động Hình 4.6: Phiếu thu cơng ty fishland Hình 4.7 Phiếu thu cơng ty kỹ thuật KP 66 Hình 4.8 Sổ quỹ tền mặt Hình 4.9 Phiếu thu NANO 67 Hình 4.10 Sao chuyển khoản công ty NANO 67  Phụ lục 4: Kế tốn khoản tạm ứng Hình 4.11 Phiếu tạm ứng 68 Hình 4.12 Phiếu chi tạm ứng 69 Hình 4.13 Giấy tốn tạm ứng 70  Phụ lục 5: Kế toán phải trả cho ngƣời bán Hình 4.14 Thư đề nghị tốn tền điện 71 Hình 4.15 Hóa đơn GTGT tền điện 72 Hình 4.16 Phiếu hạch tốn tền điện 73 Hình 4.17 Thơng báo cước FPT 74 Hình 4.18 Phiếu đề nghị tốn cước fpt 75 Hình 4.19 Xác nhận chuyển tền liên ngân hàng 76  Phụ lục 6: Kế toán phải trả cho ngƣời lao động Danh sách lương nhân viên tháng 4/2016 Hình 4.20 77 Hình 4.21 Phiếu chi PC 406 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 - 26 Chuẩn mực Kế tốn Danh nghiệp - Kế tốn tài (Tái lần thứ 8) – PGS.TS Võ Văn Nhị (Chủ biên)- Nhà xuất kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Trang web: + WWW.Webketoan.com + www.quychuanaudit.vn - Các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tham khảo Phòng kế tốn Cơng ty CP Nguồn nhân lực Siêu Việt 79 ... tền khoản phải thu, phải trả Chương 3: Tổng quan công ty cổ phần nguồn nhân lực siêu việt Chương 4: Thực trạng kế toán vốn tền khoản phải thu, phải trả công ty CP nguồn nhân lực siêu việt Chương... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP NGUỒN NHÂN LỰC SIÊU VIỆT... máy kế toán 42 3.3.3 Hình thức sổ kế tốn 44 3.3.4 45 Chế độ kế toán Chƣơng 4: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cổ phần nguồn nhân lực siêu việt , Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cổ phần nguồn nhân lực siêu việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay