Kế toán donh thu, chi phí xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại cty CP sách thiết bị trường học TP HCM

142 5 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành : KẾ TỐN Chun ngành : KẾ TỐN – TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : Ths NGUYỄN QUỲNH TỨ LY Sinh viên thực : LƯƠNG THỊ MỸ LAN MSSV: 0954030249 TP Hồ Chí Minh, 2013 Lớp: 09DKTC1 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp thực công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh, khơng chép từ nguồn khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TPHCM, Ngày 23 Tháng Năm 2013 Tác giả LƯƠNG THỊ MỸ LAN ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học tập mái trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM, trang bị nhiều kiến thức chuyên môn, trau dồi nhiều kỹ tham gia hoạt động bổ ích trường tổ chức Vì thế, ngày hơm nay, tơi vững tin bước vào đời với hành trang quý giá Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM nói chung thầy khoa Kế tốn – Tài nói riêng tạo điều kiện tốt để tơi thực tốt khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, xin cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh Tứ Ly tận tình giúp đỡ tơi nhiều thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn anh chị phòng kế tốn cơng ty CP Sách – Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh giúp tơi hiểu quy trình hoạt động, thức vận hành máy kế tốn thực tế Qua đó, tơi có điều kiện thực hồn thành báo cáo cố kiến thức chuyên môn suốt trình học tập Dù nổ lực chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô, công ty để khắc phục cho báo cáo sau Cuối cùng, tơi kính chúc q thầy anh chị công ty dồi sức khỏe gặp nhiều may mắn LƯƠNG THỊ MỸ LAN MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh sách ký hiệu chữ viết tắt Danh sách bảng sử dụng Danh sách biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục tiêu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết nghiên cứu Kết cấu ĐA/KLTN CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Giới thiệu khái quát doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Doanh thu 1.1.2 Chi phí 1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Điều kiện ghi nhận 1.2.3 Chứng từ sử dụng 1.2.4 Tài khoản sử dụng 1.2.5 Nguyên tắc hạch toán 1.2.6 Phương pháp hạch toán 1.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 1.3.1 Chiết khấu thương mại 1.3.1.1 Khái niệm 1.3.1.2 Chứng từ sử dụng 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng 1.3.1.4 Nguyên tắc hạch toán 10 1.3.1.5 Phương pháp hạch toán 10 1.3.2 Hàng bán bị trả lại 10 1.3.2.1 Khái niệm 10 1.3.2.2 Chứng từ sử dụng 10 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng 11 1.3.2.4 Nguyên tắc hạch toán 11 1.3.2.5 Phương pháp hạch toán 11 1.3.3 Giảm giá hàng bán 12 1.3.3.1 Khái niệm 12 1.3.3.2 Chứng từ sử dụng 12 1.3.3.3 Tài khoản sử dụng 12 1.3.3.4 Nguyên tắc hạch toán 13 1.3.3.5 Phương pháp hạch toán 13 1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài 14 1.4.1 Khái niệm 14 1.4.2 Chứng từ sử dụng 14 1.4.3 Tài khoản sử dụng 14 1.4.4 Nguyên tắc hạch toán 14 1.4.5 Phương pháp hạch toán 15 1.5 16 Kế toán giá vốn hàng bán 1.5.1 Khái niệm 16 1.5.2 Chứng từ sử dụng 16 1.5.3 Tài khoản sử dụng 16 1.5.4 Nguyên tắc hạch toán 17 1.5.5 Phương pháp hạch toán 17 1.6 Kế tốn chi phí bán hàng 18 1.6.1 Khái niệm 18 1.6.2 Chứng từ sử dụng 19 1.6.3 Tài khoản sử dụng 19 1.6.4 Nguyên tắc hạch toán 19 1.6.5 Phương pháp hạch toán 20 1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 21 1.7.1 Khái niệm 21 1.7.2 Chứng từ sử dụng 21 1.7.3 Tài khoản sử dụng 21 1.7.4 Nguyên tắc hạch toán 22 1.7.5 Phương pháp hạch toán 22 1.8 Kế tốn chi phí hoạt động tài 24 1.8.1 Khái niệm 24 1.8.2 Chứng từ sử dụng 24 1.8.3 Tài khoản sử dụng 24 1.8.4 Nguyên tắc hạch toán 24 1.8.5 Phương pháp hạch toán 25 1.9 26 Kế toán hoạt động khác 1.9.1 Kế toán thu nhập hoạt động khác 26 1.9.1.1 Khái niệm 26 1.9.1.2 Chứng từ sử dụng 26 1.9.1.3 Tài khoản sử dụng 26 1.9.1.4 Nguyên tắc hạch toán 26 1.9.1.5 Phương pháp hạch toán 27 1.9.2 Kế tốn chi phí hoạt động khác 28 1.9.2.1 Khái niệm 28 1.9.2.2 Chứng từ sử dụng 28 1.9.2.3 Tài khoản sử dụng 28 1.9.2.4 Nguyên tắc hạch toán 28 1.9.2.5 Phương pháp hạch toán 28 1.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 29 1.10.1 Khái niệm 29 1.10.2 Chứng từ sử dụng 29 1.10.3 Tài khoản sử dụng 29 1.10.4 Nguyên tắc hạch toán 30 1.10.5 Phương pháp hạch toán 30 1.11 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 32 1.11.1.Nội dung xác định kết kinh doanh 32 1.11.2.Tài khoản sử dụng 33 1.11.3.Nguyên tắc xác định kết kinh doanh 33 1.11.4 Phương pháp hạch toán 34 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Giới thiệu cơng ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học TPHCM 36 2.1.1 Chức nhiệm vụ 37 2.1.1.1 Chức 37 2.1.1.2 Nhiệm vụ 37 2.1.2 Tổ chức máy công ty 38 2.2 30 Tổ chức công tác kế toán vii 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 40 2.2.1.1 Hình thức tổ chức máy kế toán 40 2.2.1.2 Cơ cấu máy kế tốn cơng ty 40 2.2.2 Chính sách kế tốn công ty 42 2.2.3 Hình thức kế tốn 42 2.3 2.2.3.1 Hệ thống tài khoản sử dụng 42 2.2.3.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng 42 Thực trạng kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học TPHCM 44 2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 44 2.3.1.1 Tài khoản sử dụng 44 2.3.1.2 Chứng từ 44 2.3.1.3 Trình tự ghi sổ 45 2.3.1.4 Các nghiệp vụ phát sinh 45 2.3.2 Các khoản giảm trừ doanh thu 50 2.3.2.1 Chiết khấu thương mại 50 2.3.2.2 Hàng bán bị trả lại 51 2.3.2.3 Giảm giá hàng bán 54 2.3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài 54 2.3.3.1 Tài khoản sử dụng 54 2.3.3.2 Chứng từ 54 2.3.3.3 Trình tự ghi sổ 55 2.3.3.4 Các nghiệp vụ phát sinh 56 2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 58 2.3.4.1 Tài khoản sử dụng 58 2.3.4.2 Chứng từ 58 2.3.4.3 Trình tự ghi sổ 58 2.3.4.4 Các nghiệp vụ phát sinh 59 2.3.5 Kế tốn chi phí bán hàng 63 2.3.5.1 Tài khoản sử dụng 63 2.3.5.2 Chứng từ 63 2.3.5.3 Trình tự ghi sổ 63 2.3.5.4 Các nghiệp vụ phát sinh 63 2.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 66 2.3.6.1 Tài khoản sử dụng 66 2.3.6.2 Chứng từ 66 2.3.6.3 Trình tự ghi sổ 67 2.3.6.4 Các nghiệp vụ phát sinh 67 2.3.7 Kế tốn chi phí hoạt động tài 70 2.3.7.1 Tài khoản sử dụng 70 2.3.7.2 Chứng từ 70 2.3.7.3 Trình tự ghi sổ 70 2.3.7.4 Các nghiệp vụ phát sinh 71 2.3.8 Kế toán hoạt động khác 73 2.3.8.1 Tài khoản sử dụng 73 2.3.8.2 Chứng từ 73 2.3.8.3 Trình tự ghi sổ 73 2.3.8.4 Các nghiệp vụ phát sinh 74 2.3.9 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 77 2.3.9.1 Tài khoản sử dụng 78 2.3.9.2 Chứng từ 78 2.3.9.3 Trình tự ghi sổ 78 2.3.9.4 Các nghiệp vụ phát sinh 79 2.3.10.Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh -81 2.3.10.1 Tài khoản sử dụng 81 2.3.10.2 Chứng từ 81 2.3.10.3 Trình tự ghi sổ 81 2.3.10.4 Các nghiệp vụ phát sinh 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 107 2.3.13.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác Bảng 2.8: Tình hình lợi nhuận từ hoạt động khác năm 2011 -2012 (ĐVT: Đồng) Chỉ tiêu Thu nhập khác Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch Số tiền % 63.834.148 433.685.132 369.850.984 579 Chi phí khác 103.824.977 584.201.430 480.376.453 463 Lợi nhuận khác (39.990.829) (150.516.298) (110.525.469) (276) Thông qua bảng 2.6, ta thấy năm 2012 hoạt động khác công ty hiệu quả, cụ thể doanh thu khác thấp chi phí khác, lợi nhuận khác năm 2012 giảm 110.525.469 đồng so với năm 2011 tương ứng với giảm 276% Đó tín hiệu khơng tốt tình hình hoạt động kinh doanh công ty cần đề xuất thực biện pháp phát triển lợi nhuận hoạt động khác công ty SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 108 Chương III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 2.4 Nhận xét Qua trình thực tập, tìm hiểu sâu vào thực tế cơng tác kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh công ty CP Sách – Thiết bị TPHCM, nhận thấy mặt tích cực hạn chế tồn đọng máy kế tốn nói riêng tình hình hoạt động cơng ty nói chung Tuy nhiên thời gian kiến thức có hạn nên tơi khơng thể nhận xét cách tồn diện Vì thế, tơi xin đưa vài nhận xét mang tính chất khách quan cơng tác kế tốn tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty CP Sách – Thiết bị TPHCM sau: 2.4.1 Ưu điểm  Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty có địa bàn hoạt động rộng thống nhằm đảm bảo thống chặt chẽ công việc đạo cơng tác kế tốn, giúp cơng ty kiểm tra đạo sản xuất hàng hóa kịp thời theo yêu cầu khách hàng Mỗi nhân viên phòng kế tốn phân cơng mảng cơng việc định chuỗi công việc chung như: kế tốn tiền mặt, kế tốn cơng nợ, kế tốn kho, kế tốn ngân hàng… Chính phân cơng tạo chun mơn hóa cơng tác kế tốn, tránh chồng chéo cơng việc giúp cho nghiệp vụ phát sinh giải nhanh chóng rõ ràng Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình nhanh nhẹn  Về hệ thống tài khoản Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam định sửa đổi, bổ sung có liên quan Bộ tài Dựa vào hệ thống tài SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly khoản công ty xây dựng thêm 109 TK cấp 2, để phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh cơng ty SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Về hệ thống chứng từ, sổ sách Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 110 Hệ thống sổ sách, chứng từ lập luân chuyển cách khoa học, ngăn nắp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, lưu trữ, bảo quản Cơng tác tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn cơng ty tuân thủ theo biểu mẫu phương pháp lập chế độ kế toán hành tuân theo ngun tắc chung hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ: Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép nghiệp vụ phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống nghiệp vụ theo nội dung kinh tế Kết hợp rộng rãi hạch toán tổng hợp với hạch tốn chi tiết Tóm lại, máy kế tốn cơng ty khơng ngừng cải tiến, ln hướng đến hồn thiện, góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài kế tốn cơng ty  Về cơng tác kế tốn doanh thu Do sản phẩm, hàng hóa chủ yếu cơng ty sách thiết bị trường học, mặt hàng thiết yếu tiêu thụ rộng rãi ổn định làm cho doanh thu tăng mạnh qua năm  Về công tác chi phí Cơng ty áp dụng sách tiết kiệm khoản chi phí phù hợp với mặt hàng Đây nhân tố góp phần làm cho lợi nhuận hoạt động kinh doanh công ty tăng phát triển mạnh  Về công tác xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty thực xác định kết hoạt động kinh doanh riêng lẽ cho mặt hàng để dễ dàng xác định hiệu kinh doanh mặt hàng Qua đó, cơng ty có sách kịp thời để cải thiện, trọng kinh doanh mặt hàng hiệu phát huy mặt hàng tạo hiệu cao  Về phần mềm kế toán SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 111 Công ty sử dụng phần mềm kế toán NXB Giáo dục cung cấp nên việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực máy vi tính Phần mềm dễ dàng ứng dụng sửa chữa sai sót nhầm lẫn trước in báo cáo từ làm giảm nhẹ cho cơng tác kế tốn Giúp cho việc cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời xác, đáp ứng việc định nhà quản trị , nâng cao hiệu cơng tác kế tốn cơng ty Đối với nhân viên kế tốn, cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ phần mềm kế tốn cơng cụ đắc lực khơng thể thiếu cơng tác kế tốn  Về hàng hóa cơng ty Cơng ty sản xuất nhiều mặt hàng đa dạng mẫu mã thể loại phù hợp với nhu cầu thị yếu khách hàng Sản xuất nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo cho tất cấp với nội dung kiến thức phù hợp với lứa tuổi Phát triển nhóm sản phẩm đồ nhựa, đồ gỗ, đặc biệt đẩy mạnh việc tham mưu xây dựng phòng học mơn cấp nhà trường Mở rộng tham gia đấu thầu cung cấp sách thiết bị nơi, tiến tới việc “phá mùa” sản xuất năm 2.4.2 Nhược điểm  Về chiết khấu thương mại chiết khấu tốn Cơng ty chiết khấu thương mại trực tiếp hóa đơn bán hàng mà khơng phản ánh qua tài khoản 521 Điều dễ dẫn đến việc gian lận, thông đồng người bán người mua đồng thời khó kiểm sốt tình hình chiết khấu thương mại công ty SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 112 Chiết khấu toán cho nhiều khách hàng với mức chiết khấu không phù hợp dẫn đến chi phí tài cơng ty ln cao với doanh thù Điều dẫn đến hoạt động tài cơng ty khơng hiệu  Về cơng tác kế tốn doanh thu Cơng ty kinh doanh mặt hàng là: sách thiết bị Nhưng mặt hàng sách thiết bị có nhiều loại khác Ví dụ: mặt hàng sách gồm có sách giáo khoa, sách ngoại văn, sách hướng dẫn… Mặt hàng thiết bị gồm loại đồ dùng học tập khác Công ty xác định doanh thu chung cho mặt hàng mà khơng xác định doanh thu cụ thể cho mặt hàng loại dẫn đến khó xác định loại mặt hàng mang lại doanh thu cao, mặt hàng kinh doanh không hiệu  Về công tác phân bổ chi phí Cơng ty thực phân bổ loại chi phí chung dựa doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo dõi riêng lẻ excel chi phí riêng mặt hàng Điều khơng đánh giá hiệu xác loại dịch vụ nên chưa mang lại hiệu cao  Về tổ chức máy kế toán Mỗi kế tốn chịu trách nhiệm mảng cơng việc khác nên nhân viên nghỉ đột xuất nghỉ phép nghiệp vụ phát sinh liên quan khơng ghi nhận kịp thời làm ảnh hưởng đến mảng công việc khác Trình độ nhân viên phòng kế tốn nhìn chung cao hầu hết người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc xử lý tình  Về sách cơng ty Công ty trọng bán hàng trực tiếp, cửa hàng mà khơng trọng sách bán hàng qua mạng nhằm quảng bá sản phẩm công ty cách rộng rãi nhanh chóng SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 113 Công ty chưa có sách chăm sóc dành cho khách hàng quen thuộc, trung thành vào dịp lễ, tết Giá thị trường ngày tăng cao nguyên nhân làm tăng cao giá vốn chi phí khác Trong đó, cơng ty khơng đề xuất áp dụng sách nhằm làm giảm chi phí để tạo lợi nhuận tối đa 2.5 Kiến nghị Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh công ty CP Sách – Thiết bị trường học TP.HCM ổn định có chiều hướng phát triển tốt Tuy nhiên, tồn đọng hạn chế cần phải đưa giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty  Về chiết khấu thương mại chiết khâu tốn Có mức chiết khấu tốn phù hợp với thời gian toán khách hàng để hoạt động tài có hiệu Thực chiết khấu thương mại hóa đơn đồng thời phản ánh qua TK 521 để dễ dàng quản lý kiểm sốt tình hình chiết khấu thương mại cơng ty cơng ty mẹ Ví dụ: Căn vào hóa đơn GTGT số 23678 lập ngày 11/12/2012, nội dung: Bán cho cơng ty Sách – Thiết bị Hồng Vân 270 thiết bị dạy học (thuế 5%) Được hưởng 10% chiết khấu NÊN PHẢN ÁNH TRÊN TÀI KHOẢN 521: Cộng tất tiền hàng là: Thuế suất GTGT 5%: Tổng số tiền tốn có thuế: SVTH: Lương Thị Mỹ Lan 15.870.000 15.870.000 X 5% = 793.500 15.870.000 – 793.500 = 15.076.500 Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chiết khấu 10%: Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 114 15.076.500 x 10% = 1.507.650 Định khoản: Nợ TK 521: 1.507.650 Nợ TK 3331: 1.507.650 x 5% = 753.825 Có TK 1311: 1.507.650 - 753.825 = 753.825  Về cơng tác kế tốn doanh thu Cơng ty cần mở thêm tiểu khoản cho mặt hàng sách thiết bị Ví dụ: TK 51112: Doanh thu bán hàng sách - TK 511121: Doanh thu bán hàng sách giáo khoa - TK 51122: Doanh thu bán hàng sách hướng dẫn - TK 511123: Danhh thu bán hàng sách ngoại văn… TK 51117: Doanh thu bán hàng thiết bị - TK 511171: Doanh thu bán hàng thiết bị từ lớp đến lớp - TK 511172: Doanhh thu bán hàng thiết bị vật lý - TK 511173: Doanh thu bán hàng thiết bị hóa học……  Về cơng tác phân bổ chi phí Cơng ty cần có mức phân bổ hợp lý Ví dụ: đa số chi phí bán hàng chủ yếu mặt hàng sách chi phí quảng cáo sách, chi hoa hồng bán sách…, mặt hàng sách không mang lại doanh cao làm cho chi phí phân bổ mặt hàng sách thấp Điều phản ánh khơng thực tế tình hình kinh doanh mặt hàng sách SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Về tổ chức máy kế toán Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 115 Cơng ty cần tổ chức khóa đào tạo, nâng cao chun mơn cho nhân viên kế tốn, tổ chức buổi nói chuyện, học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc nhân viên kế tốn kế tốn trưởng Như vậy, tăng kinh nghiệm thực tế cho nhân viên, đồng thời tăng khả phối hợp thực công việc, xử lý số liệu nhanh mắc sai sót  Cần trọng sách Cơng ty cần thực quan tâm cho quà khách hàng vào ngày lễ Thực trang web bán hàng qua mạng để quảng bá thương hiệu sản phẩm cho nhiều khách hàng tiềm năng.Đề xuất thực sách giảm trừ chi phí nhằm tạo lợi nhuận tối đa Ln cải tiến sản phẩm, xây dựng chế độ hậu tốt, chỗ dựa cho nhà trường, học sinh phụ huynh học sinh lĩnh vực thiết bị giáo dục Tận dụng phát huy tối đa mạnh sẵn có từ nhiều năm qua đơn vị như: lượng khách hàng truyền thống, mối quan hệ tốt đẹp với trường, phòng giáo dục, để tạo nên nét đặc thù riêng Đa dạng hóa ngành nghề để tăng cường khả kinh doanh công ty như: Tận dụng lợi mặt sẵn có để phát triển sở vật chất thành tòa cao ốc để mở rộng Cửa hàng kinh doanh kết hợp cho thuê văn phòng làm việc, bổ sung thêm số ngành nghề lĩnh vực dịch vụ phục vụ như: bảo trì, sửa chữa thiết bị, tổ chức lớp hướng dẩn sử sụng thiết bị, thư viện nhà trường, mở lớp đào tạo chuyên môn, mở trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, thực đầu tư, tư vấn dịch vụ lĩnh vực tài – kế tốn, SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 116 KẾT LUẬN Qua 20 năm hoạt động, công ty CP Sách – Thiết bị trường học TPHCM trở thành doanh nghiệp cung cấp sách thiết bị dạy học hàng đầu Việt Nam Công ty đạt nhiều thành cơng đáng khích lệ: Doanh thu lợi nhuận tăng qua năm Chính sách tiết kiệm khoản chi phí mà cơng ty áp dụng mang lại hiệu cao Đời sống cán công nhân viên ngày ổn định, sản phẩm chủ yếu phục vụ thiết thực nhu cầu xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty xếp cách khoa học hợp lý giúp cho nhà quản trị phát huy hết vai trò Cơng ty ln lập báo cáo báo cáo tài thời hạn quy định Việc xếp lưu giữ chứng từ thực rõ ràng, chi tiết cho tháng, quý, năm Tuy nhiên, cơng ty mặt tồn cần phải khắc phục giải để khẳng định vị trí thương trường kinh doanh như: Cơng ty cần có chiến lược quảng cáo qua phương tiện truyền thơng sách, báo, tạp chí, truyền hình… với tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng đặc biệt có sách đãi ngộ dành cho khách hàng trung thành Nếu có điều kiện cơng ty nên đầu tư phần mềm kế tốn tạo điều kiện đào tạo đội ngũ kế tốn có chuyên môn cao Qua thời gian thực tập công ty CP Sách – Thiết bị trường học TPHCM, kết hợp với kiến thức mà học, tiếp thu giảng đường, tơi có nhìn thực tế hơn, khái quát công tác tổ chức kế toán thực tiễn, cách vận dụng lý thuyết vào thực tế loại hình doanh nghiệp, cách xử lý nghiệp vụ kinh tế cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Qua đó, tơi nhận rằng, cơng tác kế tốn ln phần khơng thể tách rời tất SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trang GVHD: Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly doanh nghiệp, đặc biệt phạm 117 vi đề tài “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh” SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TS Phan Đình Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Các trang website: -http://www.stb.com.vn -http://www.tailieu.vn -http:// tuoitre.com.vn -http://thanhnien.com.vn Sách Kế toán tài 1, 2, 3, 4, ( Khoa Kế tốn Trường đại học Kinh tế TP.HCM) – nhà xuất lao động TP.HCM Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – chuẩn mực kế toán – nhà xuất tài 2004 SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TS Phan Đình Nguyên PHỤ LỤC - PHỤ LỤC - PHỤ LỤC SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TS Phan Đình Nguyên PHỤ LỤC 1: Các hóa đơn GTGT bán hàng cơng ty Biên hoàn trả hàng bán SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TS Phan Đình Nguyên PHỤ LỤC 2: Các phiếu thu, phiếu chi  Hóa đơn mua hàng dùng cho phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp Phiếu đề nghị chuyển khoản Giấy báo nợ SVTH: Lương Thị Mỹ Lan Lớp: 09DKTC1 ... kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh. .. 1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh kết cuối hoạt động doanh nghiệp kỳ định, biểu tiền phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí hoạt động kinh tế thực Kết hoạt động kinh doanh. .. VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Giới thiệu khái quát doanh thu, chi phí xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán donh thu, chi phí xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại cty CP sách thiết bị trường học TP HCM , Kế toán donh thu, chi phí xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại cty CP sách thiết bị trường học TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay