Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may thuận tiến

149 12 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TỐN KIỂM TỐN Giảng viên hướng dẫn: ThS Ngơ Thị Mỹ Thúy Sinh viên thực hiện: Trần Thảo Nguyên MSSV: 1211180958 TP Hồ Chí Minh, 2016 Lớp: 12DKKT04 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp Cơng ty TNHH May Thuận Tiến, không chép nguồn khác Các thơng tin, tài liệu trích dẫn khóa luận ghi rõ nguồn gốc Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Trần Thảo Nguyên i LỜI CẢM ƠN Những năm tháng giảng đường trường đại học năm tháng vô quý báu quan trọng em Thầy cô tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang kiến thức để em có đủ tự tin bước vào đời Kỳ thực tập bước cuối đường đại học, để có bước em chân thành biết ơn quý thầy cô trường Đại học Cơng Nghệ Tp Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu cho em thời gian học trường Qua thời gian thực tập Công ty TNHH May Thuận Tiến giúp em tích lũy kiến thức khoa học kinh tế nâng cao hiểu biết thực tế Để có điều nhờ dạy chị phòng kế tốn, đặc biệt chị kế tốn trưởng công tychị Mai Thị Thanh Tùng, hướng dẫn tận tình giúp em làm quen với thực tế, nhiệt tình chị phòng kế tốn cơng ty, với tận tình cô Ngô Thị Mỹ Thúy trực tiếp hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp Hơn nữa, em có ngày hơm nhờ vào cơng ni dưỡng hy sinh khó nhọc cha mẹ Em xin chân thành cảm ơn cha mẹ, quý thầy cô, cô chú, anh chị công ty TNHH May Thuận Tiếnkính chúc quý thầy cơ, ban lãnh đạo tồn thể cơng nhân viên cơng ty dồi sức khỏe, hồn thành tốt cơng tác đạt thăng tiến tốt công việc sống Em xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016 Trần Thảo Nguyên ii iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng XK Xuất TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định XĐKQKD Xác định kết kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh 10 GVHB Giá vốn hàng bán 11 BĐS Bất động sản 12 HTK Hàng tồn kho 13 BHXH Bảo hiểm xã hội 14 BHYT Bảo hiểm y tế 15 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 16 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 17 NSNN Ngân sách nhà nước 18 XNK Xuất nhập 19 BVMT Bảo vệ môi trường 20 HĐKD Hoạt động kinh doanh 21 LN Lợi nhuận 22 DT Doanh thu 23 HĐTC Hoạt động tài 24 CPBH Chi phí bán hàng 25 CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 CPTC Chi phí tài iv 27 CCDC Cơng cụ dụng cụ 28 SP Sản phẩm 29 ĐVT Đơn vị tính 30 SL Số lượng 31 PB CPNC Phân bổ chi phí nhân cơng 32 HS Hệ số 33 CPC Chi phí chung 34 NC Nhân cơng 35 đvsp Đơn vị sản phẩm 36 HĐ Hợp đồng 37 ĐV Đơn vị 38 TC Tổng cộng v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ 2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .3 2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 2.1.3 Kế toán chi phí bán hàng 2.1.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 12 2.2 Kế tốn hoạt động tài 15 2.2.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài .15 2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài .19 2.3 Kế toán hoạt động khác 22 2.3.1 Kế toán khoản thu nhập khác .22 2.3.2 Kế tốn chi phí khác 25 2.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 26 2.4.1.Khái niệm nguyên tắc hạch toán 26 2.4.2 Kế toán chi tiết 27 2.4.3 Kế toán tổng hợp 27 2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 28 2.5.1 Khái niệm phương pháp xác định kết kinh doanh 28 2.5.2 Nguyên tắc hạch toán .29 2.5.3 Kế toán chi tiết 29 2.5.4 Kế toán nghiệp vụ phát sinh .30 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN .32 vi 3.1 Giới thiệu công ty TNHH May Thuận Tiến .32 3.1.1 Khái quát công ty .32 3.1.2 Lịch sử hình thành 32 3.1.3 Quá trình phát triển công ty .33 3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất công ty TNHH May Thuận Tiến 33 3.2.1 Tổ chức máy quản lý 33 3.2.2 Tổ chức máy sản xuất .36 3.3 Cơ cấu tổ chức kế tốn cơng ty TNHH May Thuận Tiến 38 3.3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 38 3.3.2 Nhiệm vụ thành viên phòng kế tốn 39 3.3.3 Chế độ kế toán áp dụng công ty 40 3.4 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển thời gian tới 41 3.4.1 Thuận lợi 41 3.4.2 Khó khăn 41 3.4.3 Phương hướng phát triển thời gian tới 41 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN 42 4.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 42 4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 42 4.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 46 4.1.3 Kế tốn chi phí bán hàng 53 4.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 56 4.2 Kế tốn hoạt động tài 60 4.2.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài .60 4.2.2 Kế tốn chi phí tài 62 4.3 Kế toán hoạt động khác 62 4.3.1 Kế toán thu nhập khác 62 4.3.2 Kế tốn chi phí khác 63 4.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 64 4.4.1 Đặc điểm 64 vii PHỤ LỤC - Hóa đơn GTGT - Phiếu xuất kho - Bảng lương nhân viên tháng 10/2015 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Số liệu phòng Kế tốn- Tài cơng ty TNHH May Thuận Tiến cung cấp - Giáo trình Kế tốn tài – Ths Trịnh Ngọc Anh - Thông tư 200/2014/TT-BTC - Webketoan.com 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chương 3: Tổng quan công ty TNHH May Thuận Tiến Chương 4: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH May Thuận. .. pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH May Thuận Tiến - Số liệu thu... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN 42 4.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 42 4.1.1 Kế toán doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may thuận tiến , Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may thuận tiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay