Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH t m vina năm 2015

199 3 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH T.M VINA NĂM 2015 Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Nam Trung Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thủy MSSV: 1154030640 Lớp: 11DKTC05 TP Hồ Chí Minh, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T.M VINA NĂM 2015 Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Nam Trung Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thủy MSSV: 1154030640 Lớp: 11DKTC05 TP Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp thực Công ty TNHH T.M VINA, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2015 Sinh viên thực ii LỜI CẢM ƠN Trải qua thời gian học tập trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, với kiến thức học tiếp thu từ giảng viên suốt trình học tập Đặc biệt sau gần hai tháng thực tập thực tế Công ty TNHH T.M VINA, giúp em củng cố thêm nhiều kiến thức chuyên mơn Với lòng chân thành mình, em xin cảm ơn quý thầy/cô trường Đại học Công Nghệ TP.HCM quan tâm tận tình giúp đỡ em thời gian thực tập vừa qua Đặc biệt em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ThS Trần Nam Trung – người ln sẵn lòng theo dõi hướng dẫn nhiệt tình, ln bảo truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu cho em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ban lãnh đạo Cơng ty TNHH T.M VINA nói chung anh/chị phòng kế tốn nói riêng, chị Cao Thị Cẩm Thy – kế toán trưởng, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập công ty Và qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân tất bạn bè ln động viên, khích lệ em trình học tập thời gian thực tập vừa qua để em hoàn thành tốt báo cáo Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy/cơ thật nhiều sức khỏe Chúc Công ty TNHH T.M VINA đạt nhiều thành công hoạt động sản xuất kinh doanh TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2015 Sinh viên thực iii NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thủy MSSV: 1154030640 Lớp: 11DKTC05 Thời gian thực tập: Từ 04/03/2015 đến 25/05/2015 Tại đơn vị: Công ty TNHH T.M VINA Trong trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể : Thực viết báo cáo thực tập theo quy định  Tốt  Khá  Trung bình  Khơng đạt Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn:  Tốt  Khá  Tốt  Khá  Trung bình đạt Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu :  Trung bình đạt  Không  Không TP.HCM, ngày tháng năm 2015 Giảng viên hướng dẫn v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BHYT BHXH BVMT BĐSĐT BCĐKT BCTC CNTT CPBH CPSXC CPQLDN CPDV CPTC CPKD CKTM CKKD CL TGHĐ DTT DTHĐTC ĐTCK GVHB GGHB GTCL GTGT HTK KCN KPCĐ KH TSCĐ NVL, CCDC NVKTPS PTTH SP, HH, DV TK TNHH T.M TSCĐ TTĐB TNDN VPHĐ XĐKQKD NỘI DUNG Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Bảo vệ môi trường Bất động sản đầu tư Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài Cơng nghệ thơng tin Chi phí bán hàng Chi phí sản xuất chung Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí dịch vụ Chi phí tài Chi phí kinh doanh Chiết khấu thương mại Chứng khoán kinh doanh Chênh lệch tỷ giá hối đoái Doanh thu Doanh thu hoạt động tài Đầu tư chứng khoán Giá vốn hàng bán Giảm giá hàng bán Gái trị lại Giá trị gia tăng Hàng tồn kho Khu cơng nghiệp Kinh phí cơng đồn Khấu hao tài sản cố định Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phổ thông trung học Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Tài khoản Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tài sản cố định Tiêu thụ đặc biệt Thu nhập doanh nghiệp Vi phạm hợp đồng Xác định kết kinh doanh vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Lực lượng lao động đánh giá theo trình độ cơng ty Bảng 2.2 Bảng tổng hợp kết kinh doanh năm 2012 – 2014 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Công ty TNHH T.M VINA Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy phòng kế tốn Cơng ty TNHH T.M VINA Sơ đồ 2.3 Hình thức kế tốn Chứng từ - Ghi sổ Sơ đồ 2.4 Hình thức ghi sổ kế tốn máy vi tính ... cơng ty, với việc xem x t tình hình ho t động Công ty TNHH T. M VINA em lựa chọn đề t i nghiên cứu là: Kế t n doanh thu, chi phí xác định k t kinh doanh Công ty TNHH T. M VINA n m 2015 M c tiêu... t vấn đề: Thực trạng kế t n doanh thu, chi phí xác định k t kinh doanh công ty TNHH T. M VINA nào?  hững ưu, nhược đi m trình xác định k t ho t động kinh doanh N công ty TNHH T. M VINA?  Những... THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH K T QUẢ KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH T. M VINA 38 2.1 Giới thiệu khái qu t công ty TNHH T. M VINA 38 2.1.1 Quá trình hình thành ph t triển cơng ty TNHH T. M VINA 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH t m vina năm 2015 , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH t m vina năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay