Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty dây và cáp điện đại long

121 8 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Thị Mai Hà Trâm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kiều MSSV: 1211180275 Lớp: 12DKKT01 TP Hồ Chí Minh, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Thị Mai Hà Trâm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kiều MSSV: 1211180275 Lớp: 12DKKT01 TP Hồ Chí Minh, 2016 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan tất số liệu nghiệp vụ thu thập Công ty TNHH SX-TM dây cáp điện Đại Long có thật Bài thực tập tốt nghiệp hồn thành dựa kiến thức hiểu biết qua trình học em, không copy hay chỉnh sửa ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Đại Học Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Khoa Kế tốn-Tài chính-Ngân hàng tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức tảng, kiến thức chuyên sâu lĩnh vực kế toán cho chúng em thời gian qua Em xin cảm ơn TS Dương Thị Mai Hà Trâm hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công ty Đại Long, chú, anh chị Phòng Kế tốn Phòng ban khác cơng ty nhiệt tình giúp đỡ em tìm hiểu chi tiết, thực tế cơng tác kế tốn, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành nghiên cứu Do bước đầu làm quen với công tác thực tế khả chun mơn hạn chế nên viết em khơng tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận nhiều ý kiến bảo quý thầy cô cô Công ty để kiến thức em hoàn thiện Kính chúc thầy chú, anh, chị Công ty dồi sức khỏe, thành cơng cơng việc kính chúc q cơng ty kinh doanh phát đạt Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, Ngày…tháng….năm 2016 (Sinh viên ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Kiều iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập : ……………………………………………………………………… Địa : ……………………………………………………………………………………… Điện thoại liên lạc : ………………………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên : MSSV : Lớp : Thời gian thực tập đơn vị : Từ …………… đến ……………………… Tại phận thực tập :……………………………………………………… Trong trình thực tập đơn vị sinh viên thể : Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Số buổi thực tập thực tế đơn vị : >3 buổi/tuần 1-2 buổi/tuần đến đơn vị Đề tài phản ánh thực trạng hoạt động đơn vị : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Nắm bắt quy trình nghiệp vụ chun ngành (Kế tốn, Kiểm tốn, Tài chính, Ngân hàng … ) : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP HCM, Ngày … tháng ….năm 201… Đơn vị thực tập (ký tên đóng dấu) DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt TNHH TM-SX DTBH DTHĐTC TNK CKTM GGHB HBTL GVHB CPBH CPK CPHĐTC XĐKQKD Diễn giải Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Sản xuất Doanh thu bán hàng Doanh thu hoạt động tài Thu nhập khác Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán trả lại Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí khác Chi phí hoạt động tài Xác định kết kinh doanh vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH Biểu 1.1:Sơ đồ tổ chức máy Cơng ty Đại Long Biểu 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Biểu 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Biểu 1.4: Sơ đồ hình thức kế tốn excel áp dụng Cơng ty Biểu1.5: Sổ chi tiết Doanh Thu Tháng 12/2015 Biểu 1.6 : Sổ chi tết Doanh Thu hoạt động tài Tháng 12/2015 Biểu 1.7: Sổ chi tết Doanh Thu khác Tháng 12/2015 Biểu 1.8 : Sổ chi tết giá vốn hàng bán Tháng 12/2015 Biểu 1.9: Sổ chi tết chi phí hoạt động tài Tháng 12/2015 Biểu 1.10: Sổ chi tiết chi phí bán hàng Tháng 12/2015 Biểu 1.11 : Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 12/2015 Biểu 1.12 : Sổ chi tiết chi phí khác Tháng 12/2015 Biểu 1.13 : Sổ chi tiết thuế thu nhập doanh nghệp hành Tháng 12/2015 Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Hình 2.2 Sơ đồ hạch tốn Doanh thu hoạt động tài Hình 2.3 Sơ đồ hạch tốn thu nhập khác Hình 2.4 Sơ đồ hạch tốn khoản giảm trừ doanh thu Hình 2.5 Sơ đồ hạch tốn giá vốn hàng bán Hình 2.6 Sơ đồ hạch tốn chi phí bán hàng Hình 2.7 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Hình 2.8 Sơ đồ hạch tốn chi phí tài Hình 2.9 Sơ đồ hạch tốn chi phí khác Hình 2.10 Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Hình 2.11 Sơ đồ hạch tốn xác định kết kinh doanh vii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 2.1.1 Khái niệm doanh thu 2.1.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu 2.1.4 Khái niệm chi phí 2.1.5 Điều kiện ghi nhận chi phí 2.1.6 Khái niệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.7 Kết hoạt động khác 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.2.1 Khái niệm nội dung 2.2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.3 Sơ đồ hạch toán 2.2.4 Nguyên tắc hạch toán xiv 2.2.5 Phương pháp hạch toán 2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 2.3.1 Khái niệm nội dung 2.3.2 Tài khoản sử dụng 2.3.3 Sơ đồ hạch toán 2.3.4 Nguyên tắc hạch toán 2.3.5 Phương pháp hạch toán 10 2.4 Kế toán thu nhập khác 10 2.4.1 Khái niệm nội dung 10 2.4.2 Tài khoản sử dụng 10 2.4.3 Sơ đồ hạch toán 11 2.4.4 Nguyên tắc hạch toán 11 xiv 4.11.6 So sánh lý thuyết thực tế Trên thực tế cho thấy, khác biệt so với lý thuyết Ðồng thời Doanh nghiệp đảm bảo số liệu kế toán phản ánh cách xác, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kinh doanh Doanh Nghiệp Công ty chấp hành đầy đủ sách chế độ tài kế tốn theo quy định Nhà nước Doanh nghiệp thực quy định sổ kế toán luật kế toán, theo Nghị Định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 Chính Phủ quy định Trên sổ nhật ký, Sổ tài khoản 911 công ty phản ánh đầy đủ nội dung sau theo quy định luật : Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu ngày, tháng chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi vào bên Nợ bên Có tài khoản 4.12 Trình bày thơng tin báo cáo tài 4.12.1 Một số vấn đề chung: Sau kỳ kinh doanh để biết kết hoạt động nhà quản trị người cần thông tin đọc báo cáo kết hoạt động kinh doanh Và thuyết minh báo cáo tài nhằm giải trình thêm tiêu phản ánh báo cáo tài tổng hợp sách kế tốn áp dụng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập trình bày báo cáo tài 4.12.2 Biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bản thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B01- DN Mẫu số B 02-DN Mẫu số B03-DN Mẫu số B 09-DN 4.12.3 Trách nhiệm lập trình bày báo cáo tài chính: - Tất doanh nghiệp thuộc ngành, thành phần kinh tế phải lập trình bày báo cáo tài năm Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 74 - Đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn phải lập báo cáo tài dựa vào niên độ dạng đầy đủ 4.12.4 Yêu cầu lập trình bày báo cáo tài chính: Việc trình bày báo cáo tài phải tuân thủ quy định Chuẩn mực kế tốn số 21 – Trình bày báo cáo tài chính, gồm: - Trung thực hợp lý - Lựa chọn áp dụng sách kế tốn phù hợp với qui định chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đáng tin cậy thích hợp với nhu cầu định người sử dụng khi: + Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh kinh doanh + Phản ánh chất kinh tế giao dịch, kiện + Trình bày khách quan, không thiên vị + Tuân thủ nguyên tắc thận trọng + Trình bày đầy đủ khía cạnh trọng yếu Việc lập báo cáo tài phải vào số liệu sau khóa sổ kế tốn Báo cáo tài phải lập nội dung, phương pháp trình bày quán kỳ kế tốn Báo cáo tài phải người lập, kế toán trưởng người đại diện theo pháp luật đơn vị ký đóng dấu đơn vị 4.12.5 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài chính: Việc lập trình bày báo cáo tài phải tuân thủ sáu nguyên tắc qui định Chuẩn mực kế toán số 21: Hoạt động liên tục, sở dồn tích, quán, trọng yếu, tập hợp, bù trừ, có thề so sánh Việc thuyết minh báo cáo tài phải vào u cầu trình bày thơng tin qui định chuẩn mực kế tốn Các thơng tin trọng yếu phải giải trình để giúp người đọc báo cáo hiểu thực trạng tình hình tài doanh nghiệp 4.12.6 Kỳ lập báo cáo tài chính: Kỳ lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 75 Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài theo kỳ kế toán năm năm dương lịch kỳ kế tốn năm 12 tháng tròn sau thơng báo cho quan thuế Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế tốn năm dẫn đến việc lập báo cáo tài cho kỳ kế toán năm hay kỳ kế tốn năm cuối ngắn dài 12 tháng không vượt 15 tháng 4.12.7 Thời hạn nơi nộp báo cáo tài chính: Đơn vị kế toán doanh nghiệp tư nhân hay cơng ty hợp danh phải nộp báo cáo tài năm chậm 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đơn vị kế tốn thời hạn nộp báo cáo tài năm 90 ngày Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo năm cho đơn vị kế tốn cấp theo thời hạn đơn vị kế toán cấp qui định Nơi nhận báo cáo: Cơ quan thuế, quan thống kê, doanh nghiệp cấp trên, quan đăng ký kinh doanh 4.12.8 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 4.12.8.1 Kh niệm : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng qt tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ( bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết khác ) kỳ định Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận từ hoạt động khác 4.12.9 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015: Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 76 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Công ty TNHH TM-SX Dây Cáp Điện Đại Long Mẫu số B 02 - DN Đ/c: D17/26 Ấp 4, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC MST: 03 01925087 Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH năm 2015 Đơn vị tính: Đồng CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Kỳ Kỳ trước 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 798.070.596.970 671.224.229.720 798.070.596.970 671.224.229.720 751.678.822.540 624.584.466.994 46.391.774.430 46.639.762.726 Các khoản giảm trừ 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 02 4.Giá vốn bán hàng 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 11 6.Doanh thu hoạt động tài 10 VI.27 20 21 VI.26 7.Chi phí tài 22 VI.28 Trong đó: Chi phí lãi vay 254.148.346 138.934.076 6.725.496.586 4.927.160.468 23 6.179.581.410 4.877.656.908 8.Chi phí bán hàng 24 15.450.973.873 19.644.536.718 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 15.054.977.958 14.628.396.275 30 9.414.474.359 7.578.603.341 31 388.806.342 236.407.615 12.Chi phí khác 32 243.917.656 251.086.750 13.Lợi nhuận khác (40=31-32) 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 40 144.888.686 (14.679.135) 50 9.559.363.045 7.563.924.206 15.Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 2.103.059.870 1.710.817.627 16.Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51-52) 60 7.456.303.175 5.853.106.579 18.Lãi bán cổ phiếu(*) 70 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(2122)- (24+25)] 11.Thu nhập khác Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 77 Phương pháp trình bày: Báo cáo gồm cột: Cột A: Các tiêu báo cáo Cột B: Mã số tiêu tương ứng Cột C: Số hiệu tương ứng với tiêu báo cáo thể tiêu Bản thuyết minh báo cáo tài Cột số 1: Tổng số phát sinh năm báo cáo Cột số 2: số liệu năm trước (để so sánh) Nội dung phương pháp lập têu: - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (Mã số 01): Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Có Tài khoản 511 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02): Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Nợ Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02) - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Có Tài khoản 632 năm báo cáo đối ứng bên Nợ Tài khoản 911 - Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 20= Mã số 10 – Mã số 11) - Doanh thu hoạt động tài (Mã số 21) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Nợ Tài khoản 515 năm báo cáo đối ứng bên Có Tài khoản 911 -Chi phí tài (Mã số 22) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Có Tài khoản 635 năm báo cáo đối ứng bên Nợ Tài khoản 911 - Chi phí lãi vay (Mã số 23) – Căn vào sổ chi tiết Tài khoản 635 - Chi phí quản lý kinh doanh (Mã số 24) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Có Tài khoản 642 năm báo cáo đối ứng bên Nợ Tài khoản 911 Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 78 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30 = Mã số 20 + Mã số 21 – Mã số 22 – Mã số 24) Nếu âm ghi ngoặc đơn (…) - Thu nhập khác (Mã số 31) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Nợ Tài khoản 711 năm báo cáo đối ứng bên Có Tài khoản 911 - Chi phí khác (Mã số 32) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Có Tài khoản 811 năm báo cáo đối ứng bên Nợ Tài khoản 911 - Lợi nhuận khác ( Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32) - Tổng lợi nhuận trước thuế (Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51) - Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Có sổ chi tiết Tài khoản 821 năm báo cáo đối ứng bên Nợ Tài khoản 911, Số liệu để ghi vào tiêu lũy kế số phát sinh bên Nợ sổ chi tiết Tài khoản 821 năm báo cáo đối ứng bên Có Tài khoản 911 (được ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn (…) - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51) 4.12.10 Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày phân tích chi tiết số liệu thể Báo cáo kết hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng báo cáo tài hiểu rõ nội dung khoản mục doanh thu, chi phí (16) Chi tiết doanh thu thu nhập khác: Chỉ tiêu phản ánh chi tiết doanh thu năm doanh nghiệp theo hoạt động tạo doanh thu va thu nhập (17) Điều chỉnh khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN: Căn vào qui định Luật thuế TNDN cuối năm kế toán doanh nghiệp xác định khoản thu nhập khơng chịu thuế, chi phí khơng trừ vào thu nhập chịu thuế số lỗ năm trước phép trừ vào lợi nhuận để xác định khoản thu nhập chịu thuế doanh nghiệp (18) Chi phí sản xuất, kinh doanh thu yếu tố: Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 79 Chỉ tiêu phản ánh số chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh năm chi tiết theo yếu tố sau: Chi phí nguyên liệu, vật liệu; Chi phí nhân cơng; Chi phí khấu hao TSCĐ; Chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác tiền (19) Thu nhập khác (20) Chi phí khác (21) Chi phí thuế TNDN Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 80 Chương 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét 5.1.1 Nhận xét tổng quát tnh hình hoạt động công ty Sau tháng thực tập công ty TNHH SX- TM dây cáp điện Đại Long, thân em học hỏi nhiều điều bổ ích từ anh chị nhân viên phòng, làm quen với môi trường làm việc thực tiễn tích lũy học vơ q giá Đây hành trang để em chuẩn bị tốt cho nghiệp tương lai em sau Trong trình thực tập, bước đầu gặp nhiều khó khăn, khơng tránh khỏi sai sót bỡ ngỡ bước vào mơi trường thực tiễn nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng Kế tốn công ty, em dần quen với công việc mà người nhân viên kế toán cần phải nắm rõ em hiểu việc áp dụng lý thuyết vào thực tế không dễ dàng Về công tác lưu giữ, xếp chứng từ, em biếtđược cách xếp chứng từ cho hợp lý, tiếp cận với chứng từ, sổ sách thực tế cơng ty Về kế tốn xác định kết kinh doanh, em tìm hiểu học hỏi cách ghi nhận doanh thu chi phí thực tế mà cơng ty đãáp dụng Bên cạnhđó, em bổ sung phần kiến thức mà thiếu sót, chưa nắm vững phần hành kế toán xác định kết kinh doanh công ty môi trường làm việc sau nhiều học bổ ích khác 5.1.2 Nhận xét chung tổ chức cơng tác kế tốn 5.1.2.1 Ưu điểm Cơng ty TNHH TM-SX dây cáp điện Đại Long có cấu tổ chức quản lí theo loại hình trực tuyến chức Cơ cấu phân định rõ ràng quyền hành trách nhiệm phòng ban Bên cạnh đó, phận chun mơn Cơng ty giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ giúp cho việc quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Các phòng ban q trình hoạt động có mối quan hệ hợp tác qua lại lẫn Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 81 Công ty sử dụng hệ thống chứng từ sổ sách đầy đủ theo quy định Bộ Tài Cơng tác hạch toán chứng từ ban đầu theo dõi cách chặt chẽ, đảm bảo tính xác số liệu Việc luân chuyển chứng từ, sổ sách phòng kế tốn phân xưởng, thủ kho tổ chức cách nhịp nhàng, hợp lí tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán thực kiểm tra, giám sát, đặc biệt cho việc hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ, có phân cơng hợp lý từ kế tốn trưởng đến phòng ban, có phân chia trách nhiệm nhân viên phụ trách phần hành cụ thể Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung, nhân viên kế tốn chịu giám sát, hướng dẫn kế toán trưởng nghiệp vụ quan hệ giúp cho ban giám đốc nắm kịp thời tồn thông tin, hoạt động kinh tế xảy cơng ty Nhìn chung cơng tác kế tốn công ty hợp lý phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh Hiện công ty áp dụng chế độ kế toán Nhà nước ban hành, việc theo dõi chi tiết tổng hợp đầy đủ, rõ ràng Ngồi ra, cơng ty phát huy vai trò cơng tác kế tốn thể đầy đủ chức năng, nhiệm vụ kế toán đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ xác, kịp thời Hình thức sổ sách kế tốn doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung có sử dụng nhật ký đặc biệt, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, việc ghi chép nghiệp vụ vào sổ nhật ký đặc biệt định kỳ đến cuối tháng tổng kết vào sổ cái, giúp cho việc ghi sổ kế tốn đơn giản, nhanh chóng Cơng ty sử dụng mẫu chứng từ ban đầu theo quy định phù hợp với nghiệp vụ bán hàng phát sinh, phản ánh đầy đủ nội dung tính trung thực thơng tin Kế tốn thực tốt việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo tính xác cao Với hệ thống máy tính nối mạng nội bộ, giúp cho nhân viên kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, xử lý nhanh khối lượng liệu chi tiết lớn, nhằm cung cấp thơng tin chi phí kịp thời, xác cần Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 82 Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ khoản thuế phải nộp với nhà nước.Các báo cáo mà doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng Chứng từ lưu giữ hợp lý theo loại chứng từ: chứng từ nhật ký chung, chứng từ thu, chi, sổ phụ ngân hàng chứng từ kết chuyển xếp theo thứ tự thời gian Sổ sách lưu giữ xếp theo thứ tự tăng dần tài khoản theo bảng tài khoản Việc xếp lưu giữ chứng từ, sổ sách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm cần thiết 5.1.2.2 Nhược điểm Các nhân viên kế toán độ tuổi nghề thấp nên kinh nghiệm nghề hạn chế Sự đổi cơng nghệ áp dụng chưa thông dụng công ty Do chuyển đổi cấu quản lí, thực kinh tế thị trường phát sinh hoạt động kinh tế, sách chưa kịp thời 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị cơng tác kế tốn cơng ty Do hiểu biết non kém, thời gian thực tập ngắn nên em có phần nhận xét khách quan Sau em xin đưa số kiến nghị sau: Công ty nên hạn chế việc khách hàng mua hàng hóa chưa tốn tiền ngay, đặc biệt khách hàng khơng thường xun, ngồi cơng ty cần đôn đốc việc thu hồi nợ cách nhanh chóng cho đạt hiệu cao Cần có nhiều chế độ ưu đãi để thu hút khách hàng, góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ, theo doanh thu cơng ty tăng lên Đối với khách hàng tốn trước hạn cơng ty nên có phần chiết khấu tốn giảm giá hàng bán nhằm tạo mối quan hệ thân thiện hợp tác dài lâu Cần xem xét kĩ vấn đề tài khách hàng để tránh tình trạng khách hàng không đủ điều kiện trả nợ Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 83 Tăng cường quảng cáo thương hiệu công ty nhiều hình thức qua truyền thơng, tham gia hội chợ quảng cáo thương hiệu đến người, để nâng cao uy tín cơng ty, khẳng định vị trí thị trường Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 84 Do nguồn ngun liệu nhập từ nước ngồi nên cơng ty dễ gặp khó khăn nguyên liệu nước ngồi bị biến động cơng ty nên tìm kiếm đối tác nước thuận tiên đồng thời tiết kiệm khoản chi phí khơng nhỏ cho việc mua hàng hóa nhập từ nước ngồi Nâng cao tay nghề, trình độ người lao động, đông viên khen thưởng kịp thời cá nhân có đóng góp tích cực cho cơng ty, quan tâm giúp đỡ kịp thời cá nhân lao động tạo tâm lý an tâm làm việc Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý tuyển thêm lao động Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, làm sản phẩm cách đa dạng mẫu mã, kích cỡ, nghiên cứu tạo sản phẩm có tính đặc thù, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc cho phận quản lý phân xưởng Mục tiêu cơng ty nói chung cơng ty Đại Long nói riêng làm để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà khơng trái với quy định pháp luật, lợi nhuận liên quan mật thiết với tình hình tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, câu hỏi đặt cho công ty phải làm để đạt mức sản lượng tiêu thụ cao Bên cạnh quan tâm đến tiêu thụ việc phản ánh xác kết kinh doanh không phần quan trọng, nhiệm vụ kế tốn phải cung cấp thơng tin kịp thời, xác cho nhà quản lí để họ hoạch định đưa chiến lược phù hợp với công ty Điều giúp cho cơng ty ngày phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ 5.2.2 Kiến nghị khác Số nhân viên phòng kế tốn người có chun mơn cao nghiệp vụ kế tốn, với khối lượng cơng việc số nhân viên phòng khơng thể đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ, cung cấp kịp thời thông tin cần thiết cho Ban Giám Ðốc cần Trong thời gian đến Cơng ty có sách mở rộng thêm phạm vi hoạt động phận cơng nhân số nhân viên phòng kế tốn khó đảm Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 85 bảo tốt cơng việc, việc mở rộng phạm vi hoạt động đòi hỏi phải nâng cao số nhân viên phòng Cơng ty cần hạch toán chi tiết TK 641, TK 642 nâng cao uy tín cho cơng ty Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 86 KẾT LUẬN Trong trình hội nhập phát triển đất nước nay, cần giúp sức nhà doanh nghiệp, để nâng cao kinh tế đất nước lên cấp bậc cao Sự phát triển nhà doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến trình phát triển đất nước Vì vậy, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải có phương thức hoạt động đắn, phù hợp với xu thị hiếu xã hội Bên cạnh đó, phận kế tóan góp phần quan trọng không kém, không đơn việc tập hợp chứng từ ghi chép lại số liệu cho xác mà kế tốn phải biết phân tích số liệu đưa giải pháp kinh doanh để định hướng phát triển cho doanh nghiệp Việc tập hợp số liệu để “Xác định kết kinh doanh” phần tất yếu cho thấy kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời gian để có phương pháp hoạch định để nhằm nâng cao quy mô vị trí doanh nghiệp xã hội Tóm lại việc “Xác định kết kinh doanh” có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Nó điều kiện cần thiết giúp cho doanh nghiệp đánh giá tình hình xác Bài báo cáo em thực thời gian ngắn thực tập công ty TNHH TM SX DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG, giúp đỡ nhiệt tình Q cơng ty, hướng dẫn tận tình Q thầy để em thực báo cáo này, em xin chân thành biết ơn kính chúc Q thầy cơ, Q cơng ty lời chúc sức khoẻ thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 87 DANH MỤC THAM KHẢO 1.Lý thuyết thực hành kế tốn tài PGS.TS Nguyễn Văn Cơng – năm 2008 Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 2.Báo cáo tài chứng từ sổ kế tốn Bộ Tài – năm 2009 Nhà xuất Thống kê,Hà Nội 3.Giáo trình kế tốn tài GS.TS Đặng Thi Loan – năm 2009 Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân,Hà Nội 4.Giáo trình kế tốn tài Học viện tài – năm 2010 Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Page 88 ... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chương 3: Tổng quan Công ty TNHH SX-TM Dây cáp điện Đại Long Chương 4: Thực trạng cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh công ty TNHH SXTM Dây cáp điện Đại. .. LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 2.1.1 Khái niệm doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh. .. tốn doanh thu, chi phí và xác định kết kinh doanh: báo cáo tài báo cáo quản trị Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết kinh doanh: báo cáo kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty dây và cáp điện đại long , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty dây và cáp điện đại long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay