Khai phá dữ liệu với r

82 7 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI R ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI R ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng Nghệ Thơng Tin Sinh viên thực hiện: Trần Văn Ngọc Giáo viên hướng dẫn: Mã số sinh viên: ị Thanh Thoan 121223 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: TRẦN VĂN NGỌC Mã số sinh viên: 121223 Lớp: CT1201 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI R NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp + Tìm hiểu Ngơn Ngữ R + Tìm hiểu Khai Phá Dữ Liệu + Tìm hiểu tốn áp dụng demo chương trình Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn -Dữ liệu từ thị trường New York Stock Exchange từ tháng 4/1970 đến tháng 5/2002 Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: ………Nguyễn Thị Thanh Thoan………………………… Họchàm, học vị: ……Thạc Sỹ……………………………………… Cơ quan công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: ……… ………+Tìm hiểu Ngơn Ngữ R…………………… ………+Tìm hiểu Khai Phá Dữ Liệu Với R……… ………+Tìm hiểu tốn áp dụng Demo chương trình… Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: …………………………………………………………………… Học hàm, học vị: …………………………………………………………… Cơ quan công tác: …………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn: ……………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày Đã nhận nhiệm vụ: Đ T T N Sinh viên tháng năm 2012 tháng năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ: Đ T T N Cán hướng dẫn Đ T T N Hải phòng, ngày tháng HIỆU TRƯỞNG năm 2012 GS TS NGƯTTrần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn: ( Điểm ghi số chữ ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………… Ngày tháng Cán hướng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) năm 2012 PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp ( mặt sở lý luận, thuyết minh chương trình, giá trị thực tế, …) Cho điểm cán phản biện: ( Điểm ghi số chữ ) …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2012 Cán chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Mục Lục 10 Chương 1: Giới Thiệu Ngôn Ngữ R 11 I Khái quát chung 11 Giới thiệu R 11 Ưu điểm R 11 II Hướng dẫn sử dụng R 12 Cài đặt giao diện 12 Nhập liệu R 13 Văn phạm ngữ R Error! Bookmark not defined Các lệnh hệ thống 15 Tổ chức liệu R 16 Các lệnh lập trình R 16 Các hàm thống kê đồ thị 24 Chương 2: Khai Phá Dữ Liệu 26 Khai phá liệu 26 1Khái niệm 26 2Các bước trình khai phá liệu 26 3Ví dụ minh họa 29 2 Nhiệm vụ Khai phá liệu 29 Các phương pháp Khai phá liệu 32 Các thành phần giải thuật khai phá liệu 32 Một số phương pháp khai thác liệu phổ biến 34 Các phương pháp dựa mẫu 39 Mơ hình phụ thuộc dựa đồ thị xác suất 39 Mơ hình học quan hệ 40 Khai phá liệu dạng văn bản(Text Mining) 40 Mạng neuron 40 Giải thuật di truyền 42 2.4 Lợi Khai phá liệu so với phương pháp 43 Học máy(Machine Learning) 43 Phương pháp hệ chuyên gia 44 Phát kiến khoa học 44 4Phương pháp thống kê 44 2.5 Lựa chọn phương pháp 45 Những thách thức ứng dụng nghiên cứu kỹ thuật Khai phá liệu 46 Các vấn đề sở liệu 46 Một số vấn đề khác 48 2.7 Tình trạng ứng dụng liệu 49 Chương 3: Bài Toán Ứng Dụng 51 3.1 Mơ tả tốn 51 3.2 Các liệu cần thiết 52 3 chuỗi thời gian dự đoán 52 3.3 Lấy mơ hình chuỗi thời gian dự đoán 55 Dự báo theo đuổi hồi quy 59 3.3 Đánh giá mơ hình chuỗi thời gian 60 3.3 Mơ hình lựa chọn 62 3.4 Từ dự đoán kinh doanh thành hành động 66 Đánh giá tín hiệu kinh doanh 67 Mô thương mại 70 3.5 Các kết liệu 73 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Trong lời báo cáo đồ án tốt nghiệp “Khai Phá Dữ Liệu Với R” này, em muốn gửi lời cám ơn biết ơn chân thành tới tất người hỗ trợ, giúp đỡ em kiến thức tinh thần trình thực đồ án Trước hết, em xin chân thành cám ơn Cô Giáo - Ths ị Thanh Thoan Giảng viên Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin, Trường ĐHDL Hải Phòng, người trực tiếp hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em suốt trình thực đồ án Xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Công Nghệ Thơng Tin phòng ban nhà trường tạo điều kiện tốt cho em bạn khác suốt thời gian học tập làm tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân giúp đỡ động viên em nhiều trình học tập làm Đồ án Tốt Nghiệp Do thời gian thực có hạn, kiến thức nhiều hạn chế nên Đồ án thực chắn không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để em có thêm kinh nghiệm tiếp tục hồn thiện đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Sinh viên Trần Văn Ngọc dự đoán trước ngày trở lại Cụ thể, phải định mua hay bán Các chức R sau phương pháp đơn giản có sử dụng số ngưỡng thị trường dự đoán biến thể để tạo vector tín hiệu kinh doanh, > buy signals mars actions market moves table(mars actions, market moves) market moves mars actions sell hold buy sell 7 hold 377 1200 415 buy Trong ví dụ nhỏ định để tạo tín hiệu mua mơ hình dự đốn trước ngày 1-trả lớn 1%, tín hiệu bán, nơi tạo cho giảm 1% sử dụng hàm table() để có bảng dự phòng cho thấy kết hành động so sánh với phong trào thị trường hiệu Có thể thấy từ 17(= +3 +7) bán hành động tạo mơ hình, có tương ứng với động thái xuống hiệu thị trường lần thị trường đóng cửa mức giá, vào ngày lần thị trường đóng cửa mức giá cao hơn, điều có nghĩa đăng lệnh bán tiền!Rõ ràng số cung cấp cho nửa hình ảnh, có liên quan để quan sát số tiền tương ứng với đốn(hoặc khơng xác) xác Điều có nghĩa tỷ lệ liên quan đến biến động thị trường khơng phải tốt kiếm tiền Hai chức sau cung cấp thêm thông tin kết tín hiệu kinh doanh > signals eval
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai phá dữ liệu với r , Khai phá dữ liệu với r

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay