Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND Quận Cầu Giấy. Thực trạng và giải pháp

31 5 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:42

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học tập rèn luyện Học viện hành chính, nhờ có bảo tận tình thầy, giáo em tiếp thu nhiều kiến thức lý luận quý báu cho đường mà chọn Những kiến thức cá nhân em hành trang quan trọng mà em cànđường theo đuổi nghiệp phải nắm bắt lý luận nắm bắt thực tế, phải hiểu nguồn gốc vấn đề hiểu thực trạng nhằm hướng tới hiệu công việc Các thầy cô giáo đặt móng kiến thức vững cho chúng em, bên cạnh tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế để gắn kết lý luận với thực tiễn thông qua nhiều chương trình tọa đàm đặc biệt chương trình thực tập cuối khóa Các thầy tạo điều kiện giúp đỡ cho em thực tập quan HĐNDUBND Quận Cầu Giấy hướng dẫn cho em cách tận tình Sau gần tháng thực tập UBND Quận Cầu Giấy, em có hội vận dụng kiến thức học trường vào thực tế Qua giúp thân tìm thiếu sót cần phải bổ sung, hồn thiện trước tốt nghiệp Trong trình thực tập, em sâu tìm hiểu định lựa chọn đề tài “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Quận Cầu Giấy Thực trạng giải pháp” làm đề tài báo cáo thực tập cho Em xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo Học viện Hành Chính Quốc Gia, lãnh đạo khoa Tổ chức quản lý nhân thầy, giáo Học viện ln hết lòng truyền đạt tiền đề lý luận bổ ích cho em học tập trình thực tập Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô giáo – Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan, người ln tận tình, hướng dẫn, bảo để em hoàn thành báo cáo thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới UBND Quận Cầu Giấy, cảm ơn tồn thể cán bộ, cơng chức công tác UBND Quận Cầu Giấy quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt chương trình thực tập củng cố vững thêm kiến thức lý luận gắn liền với thực tế giúp đỡ em trưởng thành công việc giao tiếp Do thời gian ngắn, thân nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu, làm báo cáo Em mong nhận góp ý, chỉnh sửa để báo cáo thực tập em hoàn thiện đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Lê Phương Thảo Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT: HĐND&UBND Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng CVCC Chuyên viên cao cấp CVC Chuyên viên CV Chuyên viên QLNN Quản lý Nhà nước TC Trung cấp CC Cao cấp CN Cử nhân KT-XH Kinh tế- xã hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc LLCT Lý luận trị Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan PHẦN I BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thời gian địa điểm thực tập: Từ ngày 02/03/2015 đến 24/04/2015 Văn phòng HĐND & UBND Quận Cầu Giấy, số 36 Cầu Giấy – Hà Nội Mục đích q trình thực tập: - Tìm hiểu tổ chức hoạt động máy Nhà nước thể chế hành Nhà nước - Nắm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí cơng tác cán bộ, công chức máy Nhà nước - Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Nhà nước - Bổ sung nâng cao kiến thức tiếp thu trình học lý thuyết Học viện Nhật ký thực tập: Tuần 1: Từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 Tuần 2: Từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 Tuần 3: Từ 16/3/2015 đến 22/3/2015 Tuần 4: Từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 - Nhận vào phòng thực tập làm quen với người - Tìm hiểu quy chế quan thực tập vị trí phòng ban quan - Quan sát tác phong làm việc phòng - Tìm đề tài báo cáo thực tập - Báo cáo với phó phòng kế hoạch thực tập - Nhận hồn thành cơng việc giao quan thực tập - Tìm hiểu chung cấu tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy - Lập đề cương báo cáo thực tập Nộp đề cương kế hoạch thực tập cho Giảng viên hướng dẫn - Có mặt quan thực tập, quan sát cách làm việc xử lý công việc người quan thực tập - Nhận hoàn thành cơng việc cán bộ, nhân viên phòng thực tập giao - Thu thập tài liệu liên quan đến đề tài thực tập - Nghiên cứu văn đạo trung ương địa phương công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức - Có mặt quan thực tập, quan sát nhận nhiệm vụ giao nơi làm việc - Tiếp tục thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến đề tài, Tiếp tục làm báo cáo thực tập Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan Tuần Từ 30/03/2015 đến 04/04/2015 - Có mặt quan thực tập - Tiếp tục quan sát làm công việc giao quan làm việc - Đến liên hệ với phòng ban có liên quan đến đề tài thực tập để xin số liệu cần thiết - Học hỏi số kinh nghiệm làm cơng việc hành quan hành Nhà nước Tuần Từ 07/03/2015 đến 11/03/2015 -Có mặt quan thực tập, tiếp tục hoàn thành công việc giao -Bổ sung , thu thập thêm tài liệu để hoàn thành báo cáo thực tập -Xin ý kiến đóng góp anh, chị, cô liên quan đến nội dung báo cáo Tuần 7: Từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 - Có mặt quan thực tập, quan sát làm công việc giao - Tổng hợp số liệu thu thập hoàn thành thảo lần trình Giảng viên hướng dẫn xem xét sửa chữa - Bổ sung thêm nội dung, tài liệu thiếu Tuần 8: Nghỉ hồn thiện báo cáo Những việc làm thời gian thực tập: Trong thời gian thực tập, em có điều kiện vận dụng kiến thức học vào thực tế Dưới giúp đỡ cô, chú, anh, chị quan theo phân công lãnh đạo, em thực công việc sau: - Tìm hiểu tổng quan HĐND& UBND, Văn phòng phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy - Đọc, nghiên cứu tìm hiểu văn đào tạo, bồi dưỡng công chức - Quan sát học hỏi thức giao tiếp cách giải công việc hang ngày công chức quan - Tham gia công tác chuẩn bị hoạt động chào mừng ngày 8/3 - Tham gia công tác chuẩn bị “ Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng quan UBND Quận Cầu Giấy” - Làm số cơng việc Văn phòng như: In, photo văn bản, lấy chuyển công văn đi, công văn đến, vào sổ công văn, xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, chuyển văn tới phòng liên quan - Xin tài liệu phòng Nội vụ để làm báo cáo thực tập Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan LỜI NĨI ĐẦU Trong cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc, dội ngũ cán bộ, cơng chức có vai trò đặc biệt quan trọng việc trì phát triển tồn đất nước Do đó, hiệu lực, hiệu hoạt động máy hành Nhà nước nói chung hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất đội ngũ công chức Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều mối quan hệ thiết lập, đồng nghĩa với việc gia tăng công việc, vấn đề cần phải nghiên cứu Vì vậy, phát huy vai trò đội ngũ cơng chức đòi hỏi quyền cấp phải thường quyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng Quận Cầu Giấy phát triển với tốc độ nhanh chóng, số dân đơng, nhiều thành phần kinh tế Nhận thức tầm quan trọng Quận với Thủ đô, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng , thu hút nguồn nhân lực Quận Theo đó, lực lượng cơng chức trẻ có trình độ, đào tạo ngày tăng cường, bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ; đặc biệt, thành phố trọng xây dựng hệ thống thể chế công tác ĐTBD nhằm tạo hành lang pháp lý làm sở cho hoạt động ĐTBD cơng chức Chính vậy, thơng qua đợt thực tập Văn phòng HĐND & UBND Quận Cầu Giấy, em lựa chọn đề tài báo cáo: “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức UBND Quận Cầu Giấy” Đây kết trình nghiên cứu, tìm hiểu nỗ lực làm việc suốt qúa trình thực tập Văn phòng HĐND& UBND Quận Cầu Giấy Trong thời gian thực tập, cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ thầy cô vả cô chú, anh chị nơi em thực tập để em hồn thành báo cáo Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan cô Cao Thị Hồng- Phó chánh Văn phòng HĐND & UBND Quận Cầu Giấy toàn thể nhân viên UBND Quận nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành báo cáo Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan PHẦN II NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I TỔNG QUAN CHUNG VỀ UBND QUẬN CẦU GIẤY I Khái quát chung UBND Quận Cầu Giấy Điều kiện tự nhiên lịch sử hình thành Quận Cầu Giấy nằm phía Tây nội thành Hà Nội, phía Đơng giáp Quận Đống Đa quận Ba Đình; phía Tây giáp huyện Từ Liêm; phía nam giáp quận Thanh Xuân; phía bắc giáp quận Tây Hồ Ngày 22 tháng 11 năm 1996, Chính phủ Việt Nam Nghị định 74-CP thành lập quận Cầu Giấy sở tồn diện tích tự nhiên dân số thị trấn: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch xã: Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa thuộc huyện Từ Liêm Trong đó, thị trấn Cầu Giấy đổi tên thành phường Quan Hoa Ngày tháng năm 2005, thành lập phường Dịch Vọng Hậu sở điều chỉnh 52,88 diện tích tự nhiên 8.684 nhân phường Quan Hoa, điều chỉnh 94,84 diện tích tự nhiên 11.281 nhân phường Dịch Vọng Diện tích: 1202,98 Dân số: 238668 người Đơn vị hành (8 phường): Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch, Nghĩa Đơ, Nghĩa Tân, Quan Hoa, Trung Hòa, n Hòa Tình hình kinh tế - xã hội Những năm gần đây, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm Quận Cầu Giấy bình quân đạt 30%, thu ngân sách bình quân tăng 64% Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng ngày tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp Năm 2008, tổng thu ngân sách quận đạt 1.100 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động thương mại – dịch vụ đạt 21.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 3.500 tỷ đồng Năm 2015 chi tiêu phát triển KT-XH quạn đề cụ thể như: giá trị tăng thêm ngành kinh tế quận quản lý tăng từ 12–13 % Ngành dịch vụ năm 14–15% Ngành công nghiệp 8–10% Thu ngân sách vượt tiêu thành phố tư 5-10%, tăng hộ giàu giảm hộ nghèo, 100% phường có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia… Để thực thắng lợi tiêu đề ra, quận tập trung vào nhiệm vụ đột phá nâng cao lực lãnh đạo tồn diện cấp ủy đảng, quyền, đẩy mạnh cải cách hành Đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước, thủ đô hội nhập kinh tế Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức UBND Quận Cầu Giấy 3.1Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Căn vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam luật Tổ chức HĐNDUBND năm 2013, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân quan nhà nước cấp Ủy ban nhân dân Quận chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp nhằm đảm bảo thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn Ủy ban nhân dân quận thực chức quản lý nhà nước địa bàn quận, góp phần bảo đảm đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ trung ương tới sở 3.2Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo UBND quận gồm chủ tịch phó chủ tịch - Đồng chí Dương Cao Thanh – Chủ tịch Đồng chí Bùi Thi Vân Anh phó chủ tịch phụ trách văn hóa – xã hội Đồng chí Trần Việt Hà – Phó chủ tịch phụ trách thị Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó chủ tịch kinh tế UBND Quận Cầu Giấy bao gồm 13 phòng ban chức tham mưu giúp việc, cụ thể hóa sơ đồ sau Sơ đồ tổ chức UBND: Phó chủ tịch văn hóa- xã hội Phòng Nội vụ Phòng Tài Kế hoạch Phòng Tư Pháp Phòng Lao Phòng Tài động Thươg nguyên Môi trường binh Xã hội Sinh viên: Lê Phương Thảo CHỦ TỊCH Phó chủ tịch thị Phòng Văn hóa thơng tin Thanh tra Quận Phòng Y tế Phó chủ tịch kinh tế Phòng Giáo dục Đào tạo Văn phòng HĐND & UBND Phòng Kinh tế Phòng quản Ban quản lý Đơ thị lý dự án Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan II Tổng quan Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy Vị trí, chức năng: Phòng Nội vụ Quận Cầu Giấy quan chuyên môn UBND, chịu lãnh đạo quản lý trực tiếp UBND Quận, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng Phòng Nội vụ có chức năng: Tham mưu, giúp UBND Quận thực hiệ chức quản lý Nhà nước lĩnh vực: tổ chức máy; xác định biên chế quan hành chính, nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; quảncán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; thi đua- khen thưởng Cơ cấu tổ chức Theo báo cáo tổng hợp tính đến tháng 3/2015, phòng Nội vụ Quận Cầu Giấy có người, có nam, nữ Trình độ chun mơn: thạc sĩ (chiếm 37,5%), đại học (chiếm 50%) cao đẳng ( chiếm 12,5 %) Nhìn chung, cấu tuổi phòng trẻ, 40 tuổi chiếm 62,5% Theo Khoản Điều Nghị định 172/2004/NĐ-CP Chính phủ quy định,cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ sau: Trưởng phòng: Trịnh Thị Dung Phó phòng 1: Phó phòng Vũ Quang Dương Đỗ Minh Ngọc Chuyên viên: Chuyên viên: Chuyên viên: Chuyên viên: Chuyên viên: Nguyễn Kim Ngân Châu Thị Bích Liên Bùi Đức Trung Vương Chí Dũng Trần Minh Trang Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan Mối quan hệ cơng tác Phòng Nội vụ a, Đối với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội: Phòng Nội vụ chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Nội vụ TP Trong q trình thực nhiệm vụ chun mơn phát sinh vướng mắc, công chức phải tổng hợp, báo cáo Trưởng phòng để UBND Quận xin ý kiến đạo nghiệp vụ phòng chun mơn thuộc Sở Nội vụ lãnh đạo Sở Nội vụ để thực b, Đối với UBND Quận: - Phòng Nội vụ quan chuyên môn thuộc UBND Quận chịu trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp quận thực chức QLNN địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền UBND quận theo quy định pháp luật - Có trách nhiệm báo cáo công tác với chủ tịch UBND Quận, giải phát sinh, vướng mắc giải trước UBND quận vấn đề Phòng đảm nhiệm c, Đối với phòng chun mơn, tra xây dựng quận, đơn vị nghiệp, UBND phường: Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ Phòng phối hợp với đơn vị thực hieenjcacs nhiệm vụ UBND Quận Thành phố giao, đồng thời tổ chức kiểm tra báo cáo UBND quận tính hình hoạt động cơng tác Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI UBND QUẬN CẦU GIẤY I Tình hình cơng chức UBND Quận Cầu Giấy Về số lượng Tổng công chức có năm 2015 150 người Trong đó: - Nam 63 người, chiếm 42% - Nữ 87 người, chiếm 68% Về chất lượng 2.1 Trình độ chun mơn: - Cơng chức có Thạc sĩ: 29 người, chiếm 19,3% - Cơng chức có Đại học: 95 người, chiếm 63,4% - Cơng chức có Cao đẳng: 23 người, chiếm 15,3% - Cơng chức có Trung cấp: người, chiếm 2% 2.2 Trình độ Quản lý Nhà nước: - Chuyên viên cao cấp: người, chiếm 1,3% - Chuyên viên chính: 12 người, chiếm 8% - Chuyên viên: 63 người, chiếm 42% - Cán sự: 28 người, chiếm 18,7% - Còn lại chưa qua đào tạo: 45 người, chiếm 30% 2.3 Trình độ lý luận trị: - Cử nhân: 46 người, chiếm 30,7% - Cao cấp: 15 người, chiếm 10% - Trung cấp: 28 người, chiếm 18,6% - Còn lại chưa qua đào tạo: 63 người, chiếm 42% 2.4 Trình độ Ngoại ngữ:Có chứng Anh văn:128 cơng chức, chiếm 85% 2.5 Trình độ tin học: Có chứng tin học: 139 người, chiếm 93% Tổng hợp lại thành bảng thống kê sau: Trình độ chun mơn s.lượng (người) Tỷ lệ (%) Trình độ LLCT Th.s ĐH CĐ TC CC CN TC 29 95 23 15 46 19,3 63 1,3 2,7 10 30,7 Trình độ QLNN CV CV CC C CV Cán 28 Chưa qua ĐT 63 12 63 28 Chưa qua ĐT 45 18,6 42 1,3 42 18,7 30 Nguồn: Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy Từ bảng số liệu thống kê thấy, cấu giới tính cơng chức có chênh lệch nhỏ Số cơng chức nam chiếm tỉ lệ hơn, 43% so Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 34 B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan khác Phát sinh nhu cầu thực tế Các lớp TW TP mở Chủ tịch HĐND & UBND Bồi cấp phường dưỡng Phó chủ tịch HĐND & theo UBND cấp phường chức Trưởng phòng tương danh đương Đào Cao cấp CT-HC hệ tạo lý chức luận Cao cấp CT-HC hệ tập trung trị Trung cấp CT-HC hệ tập trung Đào BD QLNN ngạch Cán tạo bồi Bồi dưỡng chuyên viên dưỡng tương đương theo Bồi dưỡng chuyên viên ngạch tương đương công Bồi dưỡng CVCC chức tương đương 300 100 8 25 Nguồn: Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy Kết thực công tác ĐTBD công chức UBND Quận Cầu Giấy thời gian qua (2011-2014) Trong thời gian qua, nhận thức tầm quan trọng công tác ĐTBD công chức, UBND Quận Cầu Giấy liên tục triển khai, dành đầu tư thích đáng để đẩy mạnh công tác này, định 1374/QĐ-TTg ban hành Những kết dạt năm qua là: - Năm 2011: năm triển khai thực định 1374/QĐ-TTg đạt kết định: có 949 cơng chức cử đào tạo, bồi dưỡng, đó: STT Nội dung ĐTBD Quản lý nhà nước Nghiệp vụ công tác Đảng Nghiệp vụ cơng tác MTTQ Đồn thể Tổng số Số lượng công chức 489 Thời gian học Số lớp (tiết) 216 28 Kinh phí 330 136 25 434.900 130 88 19 375.200 949 440 72 1.443.850 633.750 Nguồn: Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan - Năm 2012 đạt kết sau đây: STT Nội dung ĐTBD Quản lý nhà nước Nghiệp vụ công tác Đảng Nghiệp vụ cơng tác MTTQ Đồn thể Tổng số Số lượng công chức 381 Thời gian học Số lớp (tiết) 165 31 Kinh phí 274 171 25 483.570 145 87 17 341.215 800 423 73 1.457.650 632.865 Nguồn: Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy - Năm 2013, bám sát nhiệm vụ trị kế hoạch bổi dưỡng công chức, Quận phối hợp với trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thực nghiêm túc đạo Thành phố nên năm 2013 quận tổ chức số lớp vượt mức tiêu kế hoạch năm STT Nội dung ĐTBD Quản lý nhà nước Nghiệp vụ công tác Đảng Nghiệp vụ công tác MTTQ Đồn thể Tổng số Số lượng cơng chức 411 Thời gian học Số lớp (tiết) 183 32 Kinh phí 282 130 24 584.720 184 122 16 475.210 877 435 72 1.776.580 716.650 Nguồn: Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy - Năm 2014 STT Nội dung ĐTBD Quản lý nhà nước Nghiệp vụ công tác Đảng Nghiệp vụ cơng tác MTTQ Đồn thể Tổng số Số lượng công chức 422 Thời gian học Số lớp (tiết) 186 34 Kinh phí 240 182 30 770.105 210 126 23 486.850 872 494 87 1.943.460 686.820 Nguồn : Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan Qua số liệu thống kê năm trên, nhận thấy rằng, nhìn chung, số lượng cơng chức đào tạo có xu hướng ổn định Những nội dung có số lượng công chức tham gia học nhiều lớp công tác tiếp dân, khiếu nại… lớp ĐTBD nghiệp vụ Quản lý Nhà nước Đó nội dung ĐTBD sát với yêu cầu thực tế: chất lượng cơng vụ Sự đầu tư kinh phí cho hoạt động ĐTBD năm tăng, chứng tỏ có quan tâm, trọng cấp hoạt động ĐTBD lơn Nhìn chung, việc tổ chức thực chương trình, nội dung ĐTBD tiến hành cách theo quy định Chất lượng lớp bồi dưỡng ngày nâng lên, đạt 85- 90% yêu cầu III Đánh giá công tác ĐTBD công chức Quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội Những mặt đạt Muốn xây dựng đội ngũ công chức vững vàng lĩnh trị, có phẩm chất đạo đức tốt thành thạo kỹ chuyên môn, trước hết phải thực tốt cơng tác ĐTBD, lấy sách ĐTBD làm trung tâm Nhận thức điều nên dù hồn cảnh nào, quận Cầu Giấy ln đặt ĐTBD nhiệm vụ hang đầu Nhờ có quan tâm mà thời gian vừa qua, hoạt động ĐTBD UBND Quận Cầu Giấy thu nhiều kết tốt đẹp Chất lượng đội ngũ công chức không ngừng nâng cao, kỹ nghề nghiệp ngày hồn thiện Hiện nay, số lượng cơng chức có trình độ chun mơn từ Đại học trở lên chiếm đa số Nhờ có quan tâm, cơng chức UBND Quận Cầu Giấy tích cực học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Bên cạnh quan tâm ĐTBD trình độ nghiệp vụ, UBND Quận quan tâm đến cơng tác bồi dưỡng lý luận trị cho cơng chức Bản lĩnh trị vững vàng gốc để thực tốt nhiệm vụ QLNN điều đáng mừng phần lớn công chức Quận đào tạo bồi dưỡng lý luận trị trình độ sơ cấp trở lên Đây kết đáng ghi nhận Điều cho thấy rằng, cơng chức đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thực tốt vị trí cơng việc giao, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức chức danh Bên cạnh đó, UBND Quận thường xuyên theo dõi có đổi q trình lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Công tác ĐTBD công chức UBND Quận thực đảm bảo dựa việc xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ĐTBD tương đối chặt chẽ, hợp lý, hợp logic Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan Việc thực đánh giá kế hoạch ĐTBD đề năm đạt tiêu số lớp, đảm bảo đối tượng học, thời gian mở lớp, số người tham gia học lớp đảm bảo tương đối đăng ký Nhu cầu ĐTBD bước đầu đáp ứng cách thiết thực làm tăng thêm phong trào học tập công chức Phương pháp giảng dạy chuyển sang hướng đối ngoại trực tiếp tạo hứng thú cho người học Những tồn Có kết tốt đẹp nhờ có quan tâm đạo kịp thời lãnh đạo Quận, cố gắng người làm công tác ĐTBD quận, sở đào tạo, đội ngũ giảng viên công chức cử ĐTBD Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm ấy, công tác ĐTBD UBND Quận Cầu Giấy tồn số hạn chế: Thứ nhất, Xác định nhu cầu đào tạo chưa khách quan , đơi lúc thiếu xác: Khi xác định nhu cầu đào tạo chuyên viên phòng Nội vụ chưa thật sâu vào tìm hiểu nhu cầu học tập cá nhân công chức Mặc dù thực tế xác định nhu cầu cho UBND Quận, Sở Nội vụ có gửi cơng văn để UBND Quận đăng kí, việc làm mang tính chất hình thức Bởi phần danh sách vạch sẵn từ trước, phần cơng tác đánh giá thực chất trình độ lực chuyên môn công chức qua hoạt động thực tiền để lên kế hoạch ĐTBD chuyên sâu, nâng cao kiến thức mà họ đào tạo nhà trường Vì thế, vấn đề ĐTBD công chức mang định hướng “ cung” mà chưa quan tâm mức đến vấn đề “ cầu” Nghĩa ta có ĐTBD ấy; chưa thực xuất phát từ nhu cầu thực tế, từ cần thiết việc nâng cao kỹ thực công việc công chức Thứ hai, nội dung, chương trình ĐTBD có phần chồng chéo, trùng lặp, thực hành chưa tập trung nhiều mà trọng đến lý thuyết Có vài lĩnh vực chưa đề cập sâu kiến thức thực tiễn Vấn đề mở lớp ĐTBD theo chuyên đề nhiều hạn chế; chưa quan tâm nhiều đến đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, gây cân đối nội dung đào tạo, số nội dung khác chiếm phần lớn Thứ ba, sở vật chất phục vụ cho hoạt động ĐTBD yếu lạc hậu Ví dụ trụ sở trung tâm bồi dưỡng trị Quận Cầu Giấy xây dựng từ lâu nên thiết kế bất cập như: sức chứa hội trường có hạn so với u cầu thực tế, khu vực để xe học viên chật Ngoài ra, việc bố trí, xếp khóa học chưa hiệu Nhiều lớp có q đơng học viên năm 2014 có lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng có 450 học viên mà gói trọn lớp học, lớp bồi dưỡng văn hóa có 220 học viên gói gọn lớp học Điều ảnh hưởng không nhỏ tới tiếp thu, trao Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan đổi kiến thức người dạy người học Một số trang thiết bị công nghệ phục vụ giảng dạy đầu tư từ nhiều năm trước, vậy, trở nên lạc hậu chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Đội ngũ giảng viên chủ yếu từ trung tâm trị, nên dạy mang tính lý thuyết mà thiếu thực tiễn giảng viên chưa liên hệ thực tiễn hành nhiều chưa trọng bồi dưỡng phát triển chuyên môn phương pháp đào tạo Thứ tư, đòi hỏi cơng việc thời gian nên nhiều công chức cử học chưa thực tâm, tập trung cho việc học tập nên kết chưa cao Bên cạnh đó, hỗ trợ điều kiện kinh phí cho học viên chưa cao ảnh hưởng lớn đến chất lượng tham gia lớp học Ngồi ra, có số công chức chạy theo cấp mà không quan tâm đến trình độ thực tế thân, học để có chứng đạt tiêu chuẩn theo quy định để thi nâng ngạch lương nên chất lượng học tập tham gia học tập hời hợt chưa đạt kết mong đợi Thứ năm, cơng tác giảng dạy chưa cập nhật nhanh chóng, kịp thời nội dung tình hình xã hội phát triển thay đổi ngày Trong nhiều nội dung khơng phù hợp với tình hình thực tế cảu địa phương, hoạt động UBND Quận đất nước Thứ sáu, việc đánh giá chất lượng công chức sau học chưa thật trọng hoạt động chưa hiệu Mẫu đánh giá chung chung chưa có đánh giá cụ thể, với thực tế mà học viên nhận Đại đa số đánh giá công chức cử học tốt, có cố gắng chưa đánh giá hết học viên học có hiệu khơng? Nội dung tiếp thu có nhiều hay khơng dẫn đến tình trạng học đạt yêu cầu Đánh giá mang tính hình thức chưa có quan tâm mức Cuối chưa thành lập lớp bồi dưỡng kỹ cần thiết như: kỹ giao tiếp hành chính, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa đạo đức người cơng chức… Ngun nhân hạn chế Những mặt tồn công tác ĐTBD công chức UBND Quận Cầu Giấy xuất phát từ nguyên nhân sau: - Các văn quy phạm pháp luật công tác ĐTBD chậm ban hành, sửa đổi, đội ngũ cán làm cơng tác chưa quan tâm mức tới vấn đề quy hoạch, quản lý Vì ảnh hưởng khơng nhỏ tới chương trình ĐTBD Quận ĐTBD cơng chức mang tính thụ động, chủ yếu thực có định, cơng văn cấp Về phía thân cơng chức, việc học tập mang tính thụ động, phận Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan thiếu ý thức phấn đấu, có tư tưởng “ chạy theo cấp” mà chưa coi trọng việc nâng cao trình độ thân khiến cơng tác ĐTBD hiệu - Cơng tác ĐTBD chưa có lộ trình chi tiết, khoa học Mọi hoạt động, trình tiến hành thực mang tính thụ động, rặp khn, chưa tìm phương pháp xếp lên lịch phù hợp, dễ bị nhầm lẫn, chồng chéo - Điều kiện kinh tế cho hoạt động ĐTBD ít, chưa cỏ đủ hỗ trợ thời gian lẫn vật chất cho người học Nhiều cơng chức học phải hồn thành cơng việc quan, khó khan việc xếp thời gian, dẫn đến hiệu học làm không tốt Với tồn trên, để tổ chức lớp ĐTBD cơng chức có hiệu cao, quận cần phải có biện pháp đặc biệt phòng Nội vụ quận phải có ý kiến, tham mưu, đề xuất giải pháp thực tế hữu hiệu cho lãnh đạo UBND Quận xem xét, thông qua Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC UBND QUẬN CẦU GIẤY I, Phương hướng, kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng công chức UBND Quận Cầu Giấy năm 2015: Thực định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2015” , năm 2015, UBND Quận Cầu Giấy tiếp tục nâng cao trình độ, phát triển lực cơng chức hành làm việc UBND Quận, Phòng Nội vụ kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng trị Quận xây dựng kế hoạch ĐTBD năm 2015 Theo công văn số 860/UBND-NV ngày 25/09/2014, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức năm 2015 dự kiến tổng hợp bảng sau: STT Nội dung ĐTBD A Các lớp ĐTBD mở Quận Về chuyên môn QLNN 10 11 Về nghiệp vụ Lớp tập huấn cơng tác tiếp dân, khiếu nại Lớp bồi dưỡng sách dân số Bồi dưỡng quản lý văn hóa Bồi dưỡng quản lý đất đai Tập huấn công tác LĐTBXH Bồi dưỡng công tác y tế Bồi dưỡng công tác phổ biến Luật Bồi dưỡng công tácpháp Nghiệp vụ cơng tác Đảng Nghiệp vụ quản lý tài chính- kế tốn Bồi dưỡng nghiệp vụ MTTQ, Đồn thể Các lớp phát sinh nhu cầu thực tế 12 Khác B 13 Cử ĐTBD TW, TP mở Chủ tịch HĐND & Bồi UBND cấp Phường dưỡng Phó chủ tịch HĐND theo & UBND cấp 14 Sinh viên: Lê Phương Thảo Số công chức tham gia (lượt người) Công chức Công Quận chức khác 20 160 Thời gian ĐTBD (ngày) Số lớp Kinh phí (đơn vị: 1000 đồng) 2 33.000 1018 1.175.000 123 21 1 16.335 150 150 61.535 1 44.240 200 560 50 2 96.430 170 50 1 22.630 65 30.380 470 1231 23 25 998.213 140 29.840 1234 348 15 13 394.115 300 70 8 Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chức danh 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 phường Trưởng phòng tương đương Đào tạo Cao cấp CT-HC hệ lý luận chức Cao cấp CT-HC hệ trị tập trung Trung cấp CT-HC hệ tập trung Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức: Ngạch chuyên viên cao cấp Bồi Nghiệp vụ công tác dưỡng tổ chức kiến Nghiệp vụ công tác thứ kiểm tra nghiệp Nghiệp vụ công tác vụ tuyên giáo công Nghiệp vụ công tác tác VP cấp Ủy Đảng, Nghiệp vụ cơng tác đồn dân vận thể Nghiệp vụ khác GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan 13 10 15 Nguồn : Phòng Nội vụ UBND Quận Cầu Giấy Trong dự kiến số lượng nội dung lớp học sau: - Bồi dưỡng công tác Quản lý Nhà nước : 18 nội dung, 26 lớp - Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng : 12 nội dung 25 lớp - Bồi dưỡng nghiệp vụ cơng tác MTTQ đồn thể : nội dung 12 lớp Với tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao năm 2015, Quận chủ động triển khai tổ chức thực nội dung chương trình ĐTBD cơng chức theo tiến độ hướng dẫn Thành phố ban hành, đảm bảo hiệu II Một số đề xuất, kiến nghị Để giúp Quận hồn thành tốt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quận nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, em xin đưa số kiến nghị, đề xuất sau: Thực tốt khâu quy trình đào tạo, bồi dưỡng - Khi xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: cần sâu, sát nắm bắt nhu cầu thực tế xuất phát từ thân người công chức Cần nghiêm túc đánh giá chất lượng công chức thường xuyên để tìm hiểu thực trạng, tìm hụt hẫng thực thi công vụ đội ngũ cơng chức, từ xây dựng khóa học để bổ sung kỹ cho họ Có thể sử dụng số phương pháp như: trực tiếp vấn cá nhân, phát phiếu điều tra, làm kiểm tra lực, phát phiếu xem xét nguyện vọng Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - - - GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan học tập công chức Xác định nhu cầu ĐTBD tảng để hoạt động ĐTBD thực cách hiệu Lập kế hoạch ĐTBD: Quận cần phải có lịch trình cụ thể, khoa học mang tính đổi năm, đầu tư nguồn lực thời gian phục vụ hoạt động ĐTBD Khi tiến hành thực hiện: Cần xây dựng nội dung ĐTBD bám sát thực tế, quan tâm đến đội ngũ cán chuyên trách biên soạn nội dung đào tạo Công tác đánh giá: Đánh giá phải tiến hành thường xuyên suốt q trình tổ chức lớp học ĐTBD để nhanh chóng phát nhân tố thiếu tính tích cực, sai sót cơng tác tổ chức, thực Từ đưa cách thức giải kịp thời Đồng thời, xây dựng tiêu chí đánh giá, cần phải cụ thể, rõ rang khơng mang tính chung chung Công tác đánh giá phải trọng nữa, đồng thời, đánh giá phải khách quan, công thực tế để q trình ĐTBD ln đạt hiệu cao Tăng cường hoạt động ĐTBD mảng Tiếng Anh, Tin học kỹ cần thiết Chúng ta bước vào kinh tế tri thức với xuất sử dụng phổ biến cơng nghệ đại Điều đòi hỏi đội ngũ công chức cần phải động, sang tạo nhiệt tình để hiệu cơng việc tốt hơn, phục vụ nhân dân tham gia hội nhập Chính vậy, vai trò Tiếng Anh, tin học kỹ khác vô cần thiết Mặc dù đội ngũ công chức UBND Quận Cầu Giấy có trình độ Tiếng Anh Tin học chiếm tỷ lệ cao, có phận chưa có Hơn nữa, hội nhập, phải cạnh tranh với hành tiên tiến nên bồi dưỡng kỹ khác vô quan trọng Tiêu biểu kỹ thuyết trình, kỹ làm chủ thời gian làm việc hiệu quả, nhanh chóng, kỹ tiếp dân… Nâng cao lực hoạt động Trung tâm bồi dưỡng trị Quận Trung tâm bồi dưỡng trị Quận đơn vị trực tiếp tổ chức thực hoạt động ĐTBD UBND Quận Do vậy, nâng cao lực hoạt động Trung tâm nhiệm vụ thiết thực để hoạt động ĐTBD đạt hiệu cao - Tăng cường đầu tư sở vật chất Hiện nay, sở vật chất Trung tâm cũ kĩ, trang thiết bị khơng Cho nên UBND Quận cần xem xét đầu tư sửa sang nâng cấp phòng học mua thêm thiết bị dạy học (máy chiếu,máy tính, loa, micro ), Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan tài liệu học tập , giáo trình học phải ln đổi cung cấp đầy đủ cho học viên - Đổi phương pháp dạy học Các phương pháp dạy học cần phù hợp với yêu cầu, trọng vào khả thực cơng việc cơng chức để đưa phương pháp tốt Bên cạnh cần nghiên cứu học tập nên hành cơng vụ số nước phát triển để đại hóa tư quản lý - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho người học, đồng thời lại tham gia vào việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập nên chất lượng công tác ĐTBD phụ thuộc nhiều vào lực họ Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cần phải:  Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên Trung tâm tham gia nhiều lớp BD nghiệp vụ sư phạm thành phố Trung Ương tổ chức để họ tiếp nhận phương pháp giảng dạy mới, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc giảng dạy  Cử giàng viên tập huấn ngắn ngày quan để bổ sung kinh nghiệm thực tế cho họ, giúp họ có giảng nhuần nhuyễn, tạo hứng thú cho người học  Mời số cán chun mơn có kinh nghiệm giáo sư bên ngồi có khả tư thực tiễn cao tham gia vào hoạt động giảng dạy nhằm tạo phong phú cho vốn kiến thức người học giúp cho họ có nhìn khác nhau, nhiều chiều vấn đề thiếu - Đổi nội dung, chương trình ĐTBD Các nội dung ĐTBD cần phải thực tế hơn, tránh sa sâu vào lý thuyết, tập trung nhiều vào hoạt động thực hành, xử lý tình hành cụ thể Chú trọng nâng cao chương trình ĐTBD chun mơn, nghiệp vụ cơng chức giải cồng việc “ làm việc học việc ấy” Tiếp tục mở thêm lớp Tiếng Anh, tin học kỹ xã hội, kỹ cơng vụ cần thiết Ngồi ra, nội dung dạy học phải phong phú ví dụ lần tình thực tiễn Gắn liền hoạt động đào tạo bồi dưỡng với hoạt động tuyển dụng, nâng cao chất lượng tuyển dụng Tuyển dụng đào tạo hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tác động mạnh mẽ đến hiệu làm việc quan Nếu tuyển dụng nhằm mục đích bổ sung số lượng nhân lực đủ yêu cầu trình độ cho quan, đơn vị ĐTBD hoạt động giảng dạy, bổ sung Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan kiến thức, kỹ mà cán bộ, cơng chức thiếu Vì vậy, thấy rằng, hoạt động tuyển dụng ĐTBD hoạt động ln có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn Tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân lực có đủ phẩm chất, kỹ để phục vụ công việc UBND Quận Như vậy, từ ban đầu , tuyển dụng có đánh giá, xem xét chất lượng công chức sàng lọc lần Đào tạo hoạt động sau đó, tuyển dụng cho cơng chức có đủ trình độ, đủ khả khơng cần thiết phải ĐTBD Còn khâu tuyển dụng đánh giá khơng tốt, phải ĐTBD Do đó, UBNND Quận cần xem xét nâng cao chất lượng tuyển dụng cách thử nghiệm thực hành, thực tiễn nhiều để kiểm chứng khả họ Như thế, chất lượng công chức tăng lên hoạt động ĐTBD có hiệu Đổi phương pháp ĐTBD kèm với đổi phương pháp tuyển dụng Hơn nữa, hoạt động tuyển dụng góp phần xếp, bố trí vị trí công việc cho công chức quan Do vậy, từ đầu, quan nên xem xét khả trình độ họ xếp vị trí cơng việc phù hợp với họ để họ làm việc đạt hiệu cao Ngược lại, họ đặt vào vị trí khơng sở trường với chất lượng công việc bị giảm sút đi, cơng đào tạo, bồi dưỡng thêm Cần hạn chế đối tượng ĐTBD không cần thiết để ĐTBD tập trung vào nội dung cốt yếu Tạo động lực cho công chức cử học, nâng cao tinh thần học tập cơng chức Đồng thời có sách khuyến khích, động viên họ tham gia học tập hiệu Công tác ĐTBD thực hiệu thân cơng chức có ý thức học tập nghiêm túc Để nâng cao tinh thần học tập họ, trước tiên phải khuyến khích q trình tự ĐTBD thân Phải khuyến khích họ học thêm ngồi học cao học, khóa học ngắn hạn, văn hai Đồng thời phải kết hợp với biểu dương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm lên vị trí cao cơng chức có thành tích học tập xuất sắc để khích lệ cơng chức khác Bên cạnh đó, UBND Quận nên xem xét phương án tạo động lực học tập cho công chức hình thức như: - Ln thay đổi phương pháp giảng dạy buổi học hấp dẫn, phong phú tạo sức hút, tập trung cho học viên - Ln tạo bầu khơng khí học tập vui vẻ, cởi mở giảng viên với học viên học viên với để họ cảm thấy gần gũi, thoải mái học, bớt căng thẳng, tập trung Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan - Có sách hỗ trợ thời gian làm việc họ quan để họ lo lắng vừa học vừa làm Tạo điều kiện cho họ tập trung việc học cách tốt Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan PHẦN KẾT LUẬN Đất nước ngày đổi mới, trình hội nhập quốc tế, tiếp xúc với kinh tế tri thức đại Vì vậy, người cơng chức cần phải dốc lực, tinh thần trí tuệ, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để phục vụ nghiệp xây dựng đất nước Đảng, Nhà nước ta nói chung UBND Quận Cầu Giấy nói riêng nhiều năm qua đưa chủ trương, sách thiết thực nhằm đầu tư cho hoạt động ĐTBD Công tác ĐTBD thực tốt đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn công chức có trình độ cao mà Đảng Nhà nước giao phó Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sử dụng hiệu công chức UBND Quận Cầu Giấy cần phải có thời gian phương pháp khoa học Cơng tác đòi hỏi Đảng bộ, quyền UBND Quận phải quan tâm, thực giải pháp đồng bộ, thực tế từ việc đầu tư kinh phí cho đào tạo, xác định xác vị trí cần đào tạo sách khuyến khích cơng chức tự học hỏi chương trình kiểm tra, đánh giá để công tác tiến hành khoa học hiệu Sau thời gian thực tập UBND Quận Cầu Giấy, em vận dụng kiến thức lý luận chung học vào trình làm việc Em nhận thức tầm quan trọng ĐTBD công chức thời đại cơng nghiệp hóa- đại hóa Do hoạt động ĐTBD cơng chức có đối tượng nghiên cứu đa dạng, có nhiều nội dung với thời gian tiếp xúc làm việc đơn vị thực tập ngắn nên có vấn đề, nội dung chưa đề cập tới nhiều thiếu sót Chính em mong nhận góp ý, bổ sung cô để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật tổ chức HĐND & UBND năm 2003 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dưỡng Quyết định đô 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao lực thi công công vụ 2012 TS Ngô Thành Can_ Học viện Hành quốc gia Giáo trình “ Quản lý nguồn nhân lực”_ Học viện Hành quốc gia Công văn số 860/UBND-NV Kế hoạch mở lớp ĐTBD năm 2015 UBND Quận Cầu Giấy Báo cáo số 1012/UBND_NV tổng kết lớp ĐTBD năm 2014 UBND Quận Cầu Giấy Website: http//www.caugiay.hanoi.gov.com; http//www.chinhphu.vn 10 Một số tư liệu khác Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Ngọc Lan NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………, ngày… tháng……năm 20… Giảng viên hướng dẫn Sinh viên: Lê Phương Thảo Lớp: KH12NS1 ... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở UBND QUẬN CẦU GIẤY I, Phương hướng, kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng công chức UBND Quận Cầu Giấy năm 2015: Thực định số 1374/QĐ-TTg... hòa giải Bồi dưỡng cơng tác nghiệp vụ Hội phụ nữ Bồi dưỡng công tác cán Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cựu chiến binh Công tác nghiệp vụ Hội chữ thập đỏ Nghiệp vụ công tác Hội Nơng dân Bồi dưỡng. .. việc công vụ II Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức UBND Quận Cầu Giấy Hoạt động ĐTBD công chức UBND Quận Cầu Giấy cấp ủy Đảng trọng quan tâm Hằng năm, cấp Ủy Đảng thường xuyên mở lớp bồi dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND Quận Cầu Giấy. Thực trạng và giải pháp, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND Quận Cầu Giấy. Thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay