Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) (Luận án tiến sĩ)

208 14 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:27

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ RỆP CỦA ONG SINH Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) LUẬN ÁN TIẾNSINH HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỒNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ RỆP CỦA ONG SINH Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 62 42 01 03 LUẬN ÁN TIẾNSINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGÔ ĐẮC CHỨNG GS.TS TRẦN ĐĂNG HÒA HUẾ - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) khả khống chế rệp ong sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Đây kết q trình làm việc nghiêm túc thân Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan Các tài liệu tham khảo kế thừa luận án trích dẫn thích đầy đủ Nếu có sai sót tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Tác giả Hoàng Hữu Tình i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giúp đỡ quý giá cá nhân, tập thể, đơn vị, quan Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới GS.TS Ngơ Đắc Chứng, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm GS.TS Trần Đăng Hòa, khoa Nơng học, trường Đại học Nơng Lâm, Đại học Huế người hướng dẫn khoa học, định hướng, tư vấn thấu đáo tận tâm giúp đỡ suốt thời gian thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Huế; Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Chủ nhiệm khoa, Bộ môn Động vật học quý Thầy, Cô giáo khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy, Cô khoa Cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập thực luận án Trong q trình thực luận án, tơi nhận giúp đỡ cán bộ, giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học, Trường Đại học Nơng Lâm; chân thành cảm ơn KS Hồng Trọng Kháng, ThS Nguyễn Thị Giang, ThS Hoàng Trọng Nghĩa, ThS Lê Khắc Phúc em sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật khóa 45, 46, 47, 48, 49; xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ q báu Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình trình thu mẫu thực địa cấp lãnh đạo Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xin gửi lời tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt gia đình thân u ln quan tâm, động viên sát cánh bên thời điểm khó khăn Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án Hồng Hữu Tình ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài 3 Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn đề tài Nội dung phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu giới 1.1.1 Tình hình nghiên cứu trùng nhện hại sắn giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giới 10 1.1.3 Những nghiên cứu đặc điểm sinh học khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong sinh Anagyrus lopezi 20 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việt Nam 25 1.2.1 Tình hình nghiên cứu trùng nhện hại sắn Việt Nam 26 1.2.2 Tình hình nghiên cứu rệp sáp bột hồng hại sắn khả gây hại chúng sắn Việt Nam 27 1.2.3 Tình hình phòng trừ rệp Phenacoccus manihoti sử dụng ong sinh Anagyrus lopezi khống chế rệp Việt Nam 30 Chương ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 33 2.2 Vật liệu nghiên cứu 33 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phương pháp hồi cứu thu thập 34 iii 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu tần suất bắt gặp, mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn thành phần loài chân khớp hại sắn khác tỉnh Quảng Trị 34 2.3.2.1 Điều tra thành phần lồi trùng nhện hại sắn 34 2.3.2.2 Tính tần suất bắt gặp, mật độ tỷ lệ thành phần lồi trùng nhện hại sắn 35 2.3.3 Phương pháp nhân nuôi rệp ong 35 2.3.3.1 Nhân nuôi rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 35 2.3.3.2 Nhân nuôi ong sinh Anagyrus lopezi 36 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 36 2.3.4.1 Nghiên cứu kích thước khối lượng rệp 36 2.3.4.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác 37 2.3.4.2.1 Phương pháp theo dõi thời gian phát dục rệp điều kiện nhiệt độ khác 37 2.3.4.2.2 Phương pháp theo dõi khả sinh sản rệp điều kiện nhiệt độ khác 38 2.3.4.3 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện thức ăn khác 39 2.3.4.3.1 Phương pháp nghiên cứu thời gian phát dục, tỷ lệ sống sót rệp sáp bột hồng hại sắn giống sắn khác 39 2.3.4.3.2 Phương pháp nghiên cứu khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn giống sắn khác 40 2.3.4.3.3 Theo dõi tính lựa chọn thức ăn 40 2.3.4.3.4 Theo dõi, điều tra mật độ, đánh giá tỷ lệ hại, số hại 40 2.3.5 Nghiên cứu khả khống chế ong sinh Anagyrus lopezi rệp sáp bột hồng hại sắn phòng thí nghiệm 41 iv 2.3.5.1 Nghiên cứu khả lựa chọn tuổi chủ ong sinh Anagyrus lopezi 41 2.3.5.2 Nghiên cứu khả sinh tỷ lệ nhân quần thể ong sinh Anagyrus lopezi 42 2.3.5.3 Nghiên cứu khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong sinh Anagyrus lopezi 43 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 45 3.1 Thành phần côn trùng nhện hại sắn Quảng Trị 45 3.1.1 Thành phần lồi trùng nhện hại sắn 45 3.1.2 Diễn biến mật độ loài rệp sáp sắn Quảng Trị 48 3.2 Đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 51 3.2.1 Đặc điểm kích thước khối lượng rệp sáp bột hồng hại sắn 51 3.2.2 Đặc điểm thời gian phát dục khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) nhiệt độ khác 55 3.2.2.1 Thời gian phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) nhiệt độ khác 55 3.2.2.2 Hồi quy tuyến tính tốc độ phát dục nhiệt độ, khởi điểm phát dục, tổng tích ơn hữu hiệu giai đoạn phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn 59 3.2.2.2 Tỷ lệ sống sót rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) nhiệt độ khác 63 3.2.2.3 Khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác 65 3.2.2.4 Nhịp điệu đẻ trứng rệp sáp bột hồng hại sắn nhiệt độ khác 69 3.2.3.5 Tỷ lệ sống sót rệp trưởng thành nhiệt độ khác 73 v 3.2.2.6 Tỷ lệ phát triển quần thể rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 77 3.2.3 Đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện thức ăn khác 80 3.2.3.1 Ảnh hưởng thức ăn đến thời gian phát dục khả sống sót rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 80 3.2.3.2 Ảnh hưởng thức ăn đến khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 84 3.2.3.3 Tính chọn lựa giống sắn làm thức ăn rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) phòng thí nghiệm 87 3.2.3.4 Mật độ rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn khác nhà lưới 93 3.2.3.5 Tỷ lệ hại rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) đến giống sắn khác nhà lưới 95 3.2.3.6 Chỉ số hại rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) đến giống sắn khác nhà lưới 98 3.3 Khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong sinh Anagyrus lopezi 100 3.3.1 Tính lựa chọn tuổi chủ ong sinh Anagyrus lopezi điều kiện nhiệt độ khác 100 3.3.2 Thời gian phát dục ong sinh Anagyrus lopezi 104 3.3.3 Khả sinh sản, đặc điểm sinh ong sinh Anagyrus lopezi điều kiện nhiệt độ khác 105 3.3.4 Khả phát triển quần thể ong sinh Anagyrus lopezi 113 3.3.5 Khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) ong sinh Anagyrus lopezi 114 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 118 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Analysis of variance: Phân tích phương sai BNNPTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BVTV : Bảo vệ thực vật CIAT : International Centre for Tropical Agriculture: Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế Cs : Cộng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations: Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAOSTAT : Ngân hàng liệu trực tuyến tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc IITA : International Institute of Tropical Agriculture: Viện Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế KDTV : Kiểm dịch thực vật LSD : Least Significant Difference: Sai khác nhỏ có ý nghĩa Mummy : Xác rệp có chứa nhộng ong sinh chuyển màu nâu đen QCVN : Quy chuẩn Việt Nam SE : Standard Error: Sai số chuẩn TB : Trung bình TCN : Tiêu chuẩn ngành TT : Trưởng thành UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tần suất bắt gặp rệp sáp bột hồng hại sắn loài chân khớp khác Quảng Trị 45 Bảng 3.2 Tỷ lệ số lồi trùng nhện hại sắn Quảng Trị 47 Bảng 3.3 Diễn biến mật độ loài rệp sáp sắn Quảng Trị năm 2016 49 Bảng 3.4 Kích thước khối lượng rệp điều kiện nuôi khác (TB±SE) 52 Bảng 3.5 Thời gian phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác (TB±SE) 56 Bảng 3.6 Mối quan hệ nhiệt độ tốc độ phát triển giai đoạn phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) 60 Bảng 3.7 Tỷ lệ sống sót (%) rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác 63 Bảng 3.8 Thời gian sống khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) điều kiện nhiệt độ khác (TB±SE) 67 Bảng 3.9 Nhịp điệu đẻ trứng rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) qua ngày điều kiện nhiệt độ khác (TB±SE) 70 Bảng 3.10 Tỷ lệ sống sót rệp trưởng thành nhiệt độ khác 74 Bảng 3.11 Tỷ lệ phát triển rệp sáp bột hồng hại sắn nhiệt độ khác 78 Bảng 3.12 Thời gian phát dục rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn khác (TB±SE) 81 Bảng 3.13 Tỷ lệ sống sót (%) rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn 83 Bảng 3.14 Thời gian sống khả sinh sản rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti) giống sắn (TB±SE) 85 viii ... luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) khả khống chế rệp ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) cơng trình nghiên. .. HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG HỮU TÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) VÀ KHẢ NĂNG KHỐNG CHẾ RỆP CỦA ONG KÝ SINH Anagyrus. .. trừ rệp sáp bột hồng hại sắn Việt Nam [12] Tuy nhiên, có nghiên cứu đặc điểm sinh học ong ký sinh A lopezi Việt Nam Để đánh giá khả khống chế rệp sáp bột hồng hại sắn ong A lopezi cần phải nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti MatileFerrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964) (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay