Luận văn báo cáo kỹ thuật thi công

18 6 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:27

BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG MỤC LỤC I GIỚI THIỆU NHỮNG VIỆC LÀM Ở TRÊN CAO Quy định việc làm cao: 2 Diễn giải an toàn lao động: II CÁC RỦI RO CÓ THỂ DẪN ĐẾN TAI NẠN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO: III YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN THI CÔNG TRÊN CAO IV NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHI LÀM VIỆC Ở TRÊN CAO ……………….8 V PHƯƠNG TIỆN PHÒNG NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG TRÊN CAO ………… 11 VI M ỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẢM BẢO AN TỒN KHI THI CÔNG TRÊN CAO………….17 VII NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ………………………………………………………….18 SVTH: VÕ THỊ VÂN KIỀU - MSSV: 15720821187 - LỚP : TCXD15LT Trang … I GIỚI THIỆU NHỮNG VIỆC LÀM Ở TRÊN CAO: 1.Quy định việc làm cao: - Có nhiều cơng việc thi cơng cao theo quy định thì: + Khi làm việc cao (từ m trở lên) chưa đến độ cao chỗ làm việc có vật chướng ngại nguy hiểm, phải trang bị dây an toàn cho người lao động lưới bảo vệ + Nếu khơng làm sàn thao tác có lan can an tồn, khơng cho phép người lao động làm việc chưa đeo dây an toàn Diễn giải an toàn lao động:  Làm việc cao công tác thường xuyên xảy xây dựng, đặc biệt thi công nhà cao tầng  Ngã cao tai nạn phổ biến làm việc khơng quy trình, biện pháp an tồn làm việc cao II.CÁC RỦI RO CÓ THỂ DẪN ĐẾN TAI NẠN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO:  Té ngã từ caoCông nhân làm việc cao không đảm bảo sức khỏe, chưa huấn luyện an tồn  Khơng sử dụng phương tiện để làm việc cao  Thiếu không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân dây an toàn, giày, mũ … bảo hộ lao động  Cơng nhân khơng chấp hành nội qui an tồn lao động: làm việc cao khơng đeo dây an tồn  Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân khơng đảm bảo an tồn  Phương tiện làm việc cao khơng đảm bảo an tồn  Vật rơi từ cao III YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN THI CƠNG TRÊN CAO:  Tất cơng nhân phải huấn luyện an tồn trước bắt đầu cơng việc sinh hoạt đầu buổi làm việc cơng việc có rủi ro nguy hiểm cao  Khơng sử dụng rượu bia, chất kích thích trước q trình làm việc  Khơng hút thuốc trình làm việc  Phải khám sức khỏe định kỳ BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG  Phải trang bị đầy đủ dồ bảo hộ lao động  Khi thi công khu vực mép biên, độ cao so với mặt sàn 2m , tất công nhân phải mang móc dây an tồn vào vị trí chắn SVTH: VÕ THỊ VÂN KIỀU - MSSV: 15720821187 - LỚP : TCXD15LT Trang …  Các cách móc dây an toàn kỹ thuật:  Phải đeo dây an toàn nơi qui định  Việc lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực theo nơi, tuyến qui định, cấm leo trèo để lên xuống vị trí cao  Lên xuống vị trí cao phải có thang bắc vững Không mang vác vật nặng, cồng kềnh lên xuống thang  Cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn, qua cửa sổ  Nghiêm cấm công nhân thi công phương  Cơng nhân cần có túi đựng dụng cụ, đồ nghề, cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề vật từ cao xuống  Lúc tối trời , mưa to, giơng bão, có gió mạnh từ cấp trở lên không đươc làm việc khu vực có rủi ro té ngã cao IV NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHI LÀM VIỆC Ở TRÊN CAO:  Cơng nhân thi cơng phải mang móc dây an tồn  Phải lắp giàn giáo thi cơng để tạo chỗ làm việc phương tiện khác bảo đảm cho công nhân thao tác lại cao thuận tiện an toàn  Việc lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực theo nơi, cấm leo trèo để lên xuống vị trí cao  Các vị trí mép biên sàn phải lắp lan can an toàn, dây cứu sinh để cơng nhân làm việc an tồn  Nghiêm cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn, khu vực cảnh báo nguy hiểm  Nghiêm cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề vật từ cao xuống  Khi mưa to, giông bão, có gió mạnh từ cấp trở lên khơng đươc làm việc giàn giáo cao, công việc có rủi ro cao té ngã  Ban đêm, khu vực lại, di chuyển lên xuống tầng khu vực thi công phải cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cơng thi cơng V PHƯƠNG TIỆN PHỊNG NGỪA TAI NẠN KHI THI CÔNG TRÊN CAO:  Thường xuyên kiểm tra loại bỏ dây an toàn khơng đạt u cầu  Lan can an tồn phải lắp vừa hoàn thành coffa đà biên BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG  Phải lắp cầu thang tạm lên sàn thi công  Cầu thang tạm phải đủ tay vịn SVTH: VÕ THỊ VÂN KIỀU - MSSV: 15720821187 - LỚP : TCXD15LT Trang …  Chiều cao lan can 1,1m kể từ độ cao mặt sàn đến phía tay vịn, khoảng cách nằm ngang 0,45m  Giàn giáo thi cơng từ 2m trở lên phải có lan can an toàn, sử dụng tối thiểu mâm có cầu thang lên xuống, bánh xe phải có khóa Việc di chuyển giàn giáo phải làm từ từ Cấm di chuyển giàn giáo có người, vật thiết bị…  Giàn giáo bao che phải lắp đặt cao mặt sàn từ đến thân  Phải có lưới hứng vật rơi bên ngồi giàn giáo  Giàn giáo phải liên kết thành khối neo, cùm chắn vào cơng trình  Lưới hứng giàn giáo bao che phải bao che kín, buộc  Đối với giàn giáo bao che phải có lưới hứng chống vật rơi (Cứ hai sàn lưới hứng chống vật rơi) GSKT, ATV phải thực kiểm tra giàn giáo bao che, giá đỡ định kỳ ( theo quy định công ty )  Các dây cảnh báo dây cứu sinh phải lắp vị trí có rủi ro cao té ngã vật rơi để cảnh báo đảm báo cho cơng nhân thi cơng an tồn  Lắp đặt biển cảnh báo làm việc cao để nâng cao ý thức cho công nhân thi công công trường  Tất lổ kỹ thuật phải thi công để lớp sắt chờ theo thông báo xử lý lổ kỹ thuật công ty VI M ỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẢM BẢO AN TỒN KHI THI CƠNG TRÊN CAO: Cơng nhân thi cơng mép biên, treo móc dây an tồn Dụng cụ thi công lắp đặt treo buộc cẩn thận tránh rơi cao VII NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:  Hằng tuần người lao động phải tham gia buổi huấn luyện an toàn chung với đơn vị khác nhằm cố kiến thức an toàn cập nhật thơng tin khác an tồn  Huấn luyện an tồn theo cơng việc: Tùy theo cơng việc phân công, người lao động phổ biến kiến thức an toàn phù hợp – nội dung kiến thức an toàn nội dung thống họp phân tích an tồn cơng việc (JSA)  Thiết bị điện phải kiểm tra an toàn điện định kỳ tháng ... cho công nhân thi công công trường  Tất lổ kỹ thuật phải thi công để lớp sắt chờ theo thông báo xử lý lổ kỹ thuật công ty VI M ỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẢM BẢO AN TỒN KHI THI CƠNG TRÊN CAO: Cơng nhân thi. .. can an toàn phải lắp vừa hoàn thành coffa đà biên BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG  Phải lắp cầu thang tạm lên sàn thi công  Cầu thang tạm phải đủ tay vịn SVTH: VÕ THỊ VÂN... trình làm việc  Phải khám sức khỏe định kỳ BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: PHẠM MINH VƯƠNG  Phải trang bị đầy đủ dồ bảo hộ lao động  Khi thi công khu vực mép biên, độ cao so với mặt sàn 2m
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn báo cáo kỹ thuật thi công, Luận văn báo cáo kỹ thuật thi công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay