Phương án chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

19 11 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:15

Phương án chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CỘN G HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu PC11 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014TT-BCA Ngày 16/12/2014 PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA SỞ (Lưu hành nội ) Tên sở: Karaoke Hùng Tôn Đ/c: Tổ Ao Sen 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Số điện thoại: 0907 310 999 Chủ hộ kinh doanh: Phùng Thế Hùng Nghĩa Lộ, 2018 A ĐẶC ĐIỂM SỞ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TÁC CHỮA CHÁY I Vị trí địa lý: Hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke xây dựng kiên cố 03 tầng 01 tum vật liệu khơng cháy khó cháy Gồm 04 phòng hát (tại tầng tầng 3) Chất cháy chủ yếu là: bàn ghế, thiết bị tiêu thụ điện sở xây dựng tiếp giáp với hướng sau: - Phía bắc giáp: Khu dân cư - Phía nam giáp: Khu dân cư - Phía đơng giáp: Đường Ao Sen - Phía tây giáp: Khu dân cư II Giao thông phục vụ chữa cháy: a Giao thông bên sở Chiều rộng lối đi, cửa thoát nạn đảm bảo, xe chữa cháy tiếp cận từ mặt trước sở b Giao thơng bên ngồi Các tuyến đường bên ngồi sở giao thơng thuận tiện, chiều rộng tuyến phố đủ lớn tạo điều kiện cho xe chữa cháy xe chuyên dụng lực lượng cứu hộ, cứu nạn dễ dàng hoạt động cố III Nguồn nước chữa cháy: (5) TT Nguồn nước I Bên trong: Téc nước sinh hoạt II Bên ngoài: Suối nước Trữ lượng (m3) Vị trí, khoảng lưu lượng cách nguồn nước (l/s) m3 Những điểm cần lưu ý Lấy nước dễ dàng 5m Lấy nước dễ dàng IV Tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ, độc: (6) 4.1 Đặc điểm yếu tố hình thành cháy sở a Chất cháysở nơi tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, ca hát đơng người Vì nguy cháy cao xuất sử dụng lửa trần cố thiết bị điện Ngoài vật liệu xây dựng chủ yếu thuộc nhóm khó cháy khơng cháy sở sử dụng nhiều vật liệu thuộc nhóm dễ cháy như: thiết bị điện tử, giấy tờ, bàn ghế Tùy theo vị trí sở mà tính chất cháy nổ lại khác Sau nghiên cứu đặc tính số chất cháy phổ biến sở thông số kỹ thuật để đề phương pháp biện pháp phòng cháy chữa cháy thích hợp hiệu quả: - Chất cháy sản phẩm từ vải sợi: Trong sở số lượng sản phẩm từ vải sợi (rèm thảm, đệm ) tập trung hầu hết phòng sinh hoạt gia đình, phòng hát karaoke dùng để trang trí Vải chế tạo từ bơng thành phẩm từ sợi tổng hợp Do đó, đặc điểm cháy nguyên liệu dễ cháy, vận tốc cháy lan lớn Vk = 20 kg/m2h, vl = 1.5 m/ph Do vải sản phẩm từ bông, sợi tự nhiên nhân tạo nên điều kiện cháy đặc điểm sau: Vải bơng đặc điểm nung nóng tới nhiệt độ lớn 100 0C vải bị bon hố loại khí như: Cacbonoxit, Hydro Cacbon, Cacbonic, Hơi nước, Nhựa axeton Nhiệt độ bắt cháy, tốc độ lan truyền lửa nhiệt độ cháy vải phụ thuộc vào độ ẩm vải: Nhiệt độ cháy vải đạt tới 650 – 1000 0C điều kiện thuận lợi Nhiệt độ bốc cháy vải 210oC, nhiệt độ tự bốc cháy Totbc = 470oC Khi bị cháy, 01kg vải tạo nhiệt lượng Q = 4150 kcal, cháy hoàn toàn 1kg vải tạo 4,46m sản phẩm chýa có: 0,83m3 CO2, 0,69m3 nước 3,12m3 Nitơ Các sản phẩm từ bơng vải cháy lượng khói lớn đặc biệt tốc độ lan truyền lửa cao Khả lan truyền phụ thuộc vào độ ẩm, tính chất trạng thái vải Vận tốc cháy trung bình vải 0,84kg/m 2phút, vận tốc cháy theo bề mặt 0,48m/phút Nhiệt độ lửa cháy vải đạt tới 659 – 1000oC Đối với vải tổng hợp, cháy tạo nhiều khói khí độc như: CO2 – 144g/m3; HCL – 1,5g/m3;CO – 2g/m3 Lượng khói khí độc gây nguy hiểm cho sức khoẻ người, mật độ khói đạt tới 1,5g/m tầm nhìn người rút ngắn 3m Ngồi khói chứa khí nhiệt độ cao mà mắt thường khơng nhìn thấy Từ kết trên, khói chứa 0,05% khí cacbonoxit (CO) - Các sản phẩm từ giấy: Giấy phân bố với số lượng lớn dạng giấy tờ, sổ sách, Qua khảo sát thực tế nên xảy cháy giấy đặc điểm nguy hiểm sau: + Giấy loại chất dễ cháy nguồn gốc từ xenlulo, chế biến qua nhiều công đoạn q trình cơng nghệ sản xuất + Giấy khả hấp thụ nhiệt tốt xạ nhiệt dẫn đến khả tác động nhiệt đám cháy, giấy nhanh chóng tích đủ nhiệt tới nhiệt độ bốc cháy + Khi cháy giấy tạo sản phẩm cháy tro, cặn bề mặt giấy Nhưng lớp tro, cặn khơng tính chất bám dính bề mặt giấy, dễ dàng bị q trình đối lưu khơng khí tạo bề mặt trống giấy dẫn tới trình giấy cháy thuận lợi - Chất cháy sản phẩm từ nhựa tổng hợp chế phẩm từ Polyme: Các sản phẩm từ nhựa tồn dạng như: Bàn ghế nhựa, đường ống kỹ thuật, hệ thống dây dẫn điện, đường ống kỹ thuật, máy vi tính, đồ điện tử, tập trung sở với số lượng lớn, xảy cố cháy nổ nhựa sản phẩm đặc điểm nguy hiểm cháy sau: Nhựa tổng hợp chất polyme điều chế phản ứng trùng hợp Dưới tác dụng nhiệt độ cao đám cháy polyme bị cháy phát sinh nhiều loại khói khí khác Chúng ta biết đặc tính cháy số nhựa tổng hợp, khả nóng chảy đặc tính linh hoạt dạng lỏng Qua thí nghiệm, người ta khảo sát lớp lỏng bình thường bề dày – 2,10 -3 (Với độ nghiêng áp lực lớp lỏng không làm bị chảy đi) bốc cháy Trong q trình cháy, lớp lỏng tăng lên với chiều dày khác Chính đặc tính chảy dẻo tạo khả cháy lan cháy lớn ngày nhanh đám cháy Sản phẩm polyme nhiều khí độc như: CO, CL, HCL, anđehit (- CHO) - Chất cháy gỗ sản phẩm từ gỗ Gỗ loại vật liệu dễ cháy, tồn dạng loại vật dụng: giá dùng để xếp giấy tờ, sổ sách, bàn ghế, đồ khác Thành phần nguyên tố gỗ khô chủ yếu gồm 49% Cacbon, 6% Hidrô, 44% O 2, 1% N2 Cấu trúc gỗ gồm nhiều mạch phân tử xenlulo, chứa nhiều lỗ xốp, phần thể tích lỗ xốp chiếm từ 56 – 72% thể tích gỗ Ngồi xelulơ, gỗ thành phần khác số muối khống như: NaCl, KCl Khi bị nung nóng đến 383 oK gỗ nước bắt đầu bị phân huỷ nhiệt độ cao Trong giai đoạn nhiệt độ từ 383 – 403 oK, trình phân huỷ gỗ diễn chậm tạo chất khí, sản phẩm chủ yếu chất dễ bốc nhiều Q trình toả lượng nhiệt định, nhiệt độ tăng tới 427oK thành phần phân huỷ gỗ chứa nhiều khí cháy gồm: 8,6% CO, 2,99% H2, 33,9% CH4 Hơn gỗ cháy thành lửa, nhiệt xạ nung nóng bề mặt gỗ tới nhiệt độ 563 – 573 oK, trạng thái hiệu suất phân huỷ gỗ cho sản phẩm đạt giá trị tối đa lửa chiều cao lớn - Chất cháy xăng dầu: Xăng dầu chứa bình nhiên liệu xe máy, máy móc, thiết bị, động phân bố tập trung chủ yếu khu vực để xe sở Xăng dầu số đặc điểm nguy hiểm cháy như: Xăng chất lỏng nguy hiểm nổ cao Xăng t0bct = - 50 đến - 28 0C Hỗn hợp xăng với khơng khí tính nguy hiểm nổ cao Trong điều bình thường (200C, 1at) Giới hạn nồng độ nổ hỗn hợp xăng với khơng khí là: Ct = 0,7%, Cc = 0,8% Xăng dầu tốc độ lan lớn: Xăng: Vlbm = 4,25 mm/ph Vkl = 3,25 kg/m3ph Dầu mazut: Vlbm = 1,41 mm/ph Vkl = 1,3 kg/m3ph + Nhiệt độ bắt cháy thấp : - 390C + Xăng dầu đặc điểm ln bay điều kiện bình thường xăng dầu nặng khơng khí lần nên thường bay là mặt đất đọng lại hố trũng tạo môi trường nguy hiểm cháy nổ nên khả bắt cháy từ nguồn nhiệt xa hàng chục mét b Nguồn nhiệt nguy gây cháy Trước hết ta cần hiểu: Nguồn nhiệt vật mang nhiệt tạo giá trị lượng nhiệt độ cần thiết cho cháy Nguồn nhiệt thường xuất dạng sau: Nhiệt năng, hoá năng, năng, điện quang Chúng gây cháy trực tiếp gián tiếp Khi chất cháy tiếp xúc với nguồn nhiệt, chất cháy nung tới nhiệt độ bắt cháy gây đám cháy Trong sở, nguồn nhiệt chủ yếu gây cháy thiết bị điện tiêu thụ khơng đảm bảo an tồn q trình hoạt động gây tải, chập mạch Ngoài ra, nguồn nhiệt phát sinh bất cẩn, thiếu ý thức số nhân viên sở không chấp hành nghiêm chỉnh nội quy an tồn phòng cháy chữa cháy Sau số nguyên nhân phát sinh nguồn nhiệt * Nguyên nhân tượng ngắn mạch: Ngắn mạch tượng pha chập tượng pha chập chạm đất Nói cách khác tượng mạch điện bị nối tắt qua tổng trở nhỏ coi không Nguyên nhân gây tượng ngắn mạch lớp cách điện phần dẫn điện bị phá huỷ hậu việc kéo căng mức, uốn cong mức chỗ nối chúng với động hay thiết bị điều khiển hay tác động học, nhiệt độ, độ ẩm thời gian dài nhiều dạng thiết bị điện loại chống bụi, chống ẩm, hoá chất lọt vào vỏ chúng, bám bề mặt vật liệu phần cách điện Nhưng phần phát nóng thiết bị điện ngừng hoạt động bị làm lạnh chúng thường lắng đọng nước Những nguyên nhân dẫn đến hỏng làm ẩm mạch, phóng điện ngắn mạch cuộn dây cách điện bị hỏng phần dẫn điện khác Khi xảy ngắn mạch, điện trở chung mạch điện giảm xuống dần làm cho cường độ dòng điện mạch tăng lên Nhiệt độ dây dẫn, thiết bị điện tăng cao tác dụng nhiệt dòng điện theo định luật Jun - Len xo Khi mạch điện hạ điện áp 380/220V xảy ngắn mạch, cường độ dòng điện đạt từ 25 đến 50 KA Trên dẫn tủ phân phối điện lực sở đạt từ 10 - 20 KA, dẫn tủ điện lực thứ cấp đạt từ 3,5 đến 10 KA, cực động điện nhỏ đạt tới KA Ngắn mạch thường kèm theo cung lửa điện, làm nóng cháy dây dẫn Trong vùng ngắn mạch mật độ dòng điện lớn tới 10A/cm nên xảy tượng nổ điện điểm nối kim loại hoá lỏng giã hai dây chạm Do nổ điện tạo khối lượng hạt kim loại kích thước từ 50 đến 250µm Các giọt kim loại mang lượng nhiệt đủ lớn bắn môi trường gặp vật liệu cháy gây cháy Đặc biệt sở gồm nhiều chất cháy dễ cháy như: bông, vải, sợi Nên cháy xảy nhanh * Nguyên nhân tượng tải: Quá tải trạng thái cố; dây dẫn mạng điện, máy móc thiết bị xuất dòng điện lớn dòng điện cho phép lâu dài theo tiêu chuẩn Nguyên nhân xuất tải thiết kế tính tốn khơng đúng, tiết kiệm dây dẫn chọn nhỏ quy định, dòng mạch điện thiết bị tiêu thụ điện gây tải Hoặc tải xuất mắc thêm thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị khơng tính tốn dây dẫn mạng thiết kế Khi tải, dòng điện dây dẫn mạng điện, máy móc, thiết bị điện sở toả nhiệt nhiệt phân tán vào mơi trường xung quanh Khi dây dẫn đốt nóng tới nhiệt độ nguy hiểm Đối với dây dẫn tải điện đồng, nhôm,thép, nhiệt độ tối đa cho phép khơng q 70 0C Vì tăng nhiệt độ, q trình ơxy hố tăng dây dẫn (đặc biệt chỗ tiếp xúc mối nối) lớp ơxit tạo thành điện trở lớn, điện trở tiếp xúc tăng, lượng nhiệt toả tăng theo Tăng nhiệt độ dẫn đến tăng ơxy hố mối nối gây phá huỷ toàn tiếp xúc dây dẫn Chất cách điện dây dẫn bị nóng mức quy định nguy hiểm đặc biệt chất cách điện vật liệu cháy, bị đốt nóng mức chất cách điện chóng bị lão hoá * Nguyên nhân điện trở tiếp xúc lớn: Điện trở tiếp xúc lớn tượng điện trở sinh nơi tiếp xúc không tốt, dòng điện chạy qua, nơi nóng lên cục làm hỏng lớp vỏ cách điện bị cháy Điện trở tiếp xúc thường xảy chỗ nối, chỗ rẽ mạch lỗ nhỏ dây dẫn, tiếp xúc máy móc thiết bị điện Nguyên nhân chỗ nối tiếp xúc khơng bị ơxy hố điện trở chuyển tiếp xuất trước tiên co thắt mạch đường dây điện dòng điện từ tiếp xúc sang tiếp xúc khác qua điện tích tiếp xúc thực tế chúng Mật độ dùng điện chỗ đạt tới 107A/cm2 * Nguồn nhiệt xuất hàn điện: Trong trình hoạt động sở, yêu cầu lắp đặt, cải tạo sửa chữa cấu kiện xây dựng vật liệu kim loại, phải sử dụng đến máy hàn điện Khi tia lửa hồ quang kim loại nóng chảy bắn mang nhiệt độ cao đạt tới 6000 0C Với nguồn nhiệt gặp bông, vải sợi nhiệt độ bắt cháy nhỏ dễ dàng bắt cháy gây cháy * Nguồn nhiệt sinh khơng chấp hành nội quy an tồn phòng cháy chữa cháy Trong sở gồm nhiều người bao gồm chủ sở, nhân viên phục vụ khách đến sử dụng dịch vụ, chất cháy tồn nhiều sở, quy định an tồn phòng cháy chữa cháy phải chấp hành thật nghiêm chỉnh Tuy nhiên trình làm việc đến sử dụng dịch vụ sở suất mà chủ sở, nhân viên phục vụ khách đến sử dụng dịch vụ vơ tình mang nguồn nhiệt gây cháy như: Sử dụng điện, bật lửa, hút thuốc * Nguồn nhiệt phát sinh tượng sét đánh: Do sở nằm vị trí địa lý thường xuyên tượng sét đánh xảy ra, thiết bị chống sét không đảm bảo dễ bị sét đánh xuống gây cháy c Chất Oxy hóa Trong trường hợp xét đến dạng cụ thể Oxy khơng khí Q trình trao đổi khí trường hợp cháy sở lượng Oxy cung cấp đủ 4.2 Đặc điểm nguy hiểm xảy cháy a Đặc điểm cháy Như trình bày phần trên, sở tồn lượng lớn chất cháy, chất dễ bắt cháy, vận tốc cháy lại lớn Khi cháy tạo nhiều khí độc nhiều sản phẩm độc hại khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người, đồng thời gây cản trở khó khăn cho cơng tác cứu nạn, triển khai đội hình chiến đấu dập tắt đám cháy Mặt khác xảy cháy, nhiệt độ đám cháy tăng nhanh, nhiệt độ tác động đến cấu kiện xây dựng công trình, làm chúng bị biến dạng gây sụp đổ, tạo điều kiện cho đối lưu khơng khí diễn thuận lợi, đám cháy trì phát triển mạnh thể thấy rằng, xảy cháy, đám cháy diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần phải nắm địa hình, đặc điểm, tính chất chất cháy, biện pháp, phương pháp cứu chữa hiệu cao b Sự nguy hiểm cháy xảy ra: Cơng trình xây dựng chủ yếu vật liệu khơng cháy khó cháy Tuy nhiên bên lại chứa đựng lượng lớn chất dễ cháy thể thấy rằng: Ngồi nguy hiểm cháy mang lại thiêu cháy toàn tài sản người, tính mạng người cách trực tiếp,thì sản phẩm cháy gián tiếp gây nên hậu đau lòng Thực nghiệm chứng minh đám cháy hàm lượng oxy khơng khí giảm xuống thấp 16% ảnh hưởng đến tính mạng người Nếu giảm xuống 10% người bị ngất Khi giảm xuống thấp đến 6% người bị co giật chết sau vài phút Một yếu tố nguy hiểm đám cháy tác động nhiệt đám cháy Ở hầu hết đám cháy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nhiệt độ đám cháy xạ phòng vượt qua nhiều so với giới hạn nhiệt độ nguy hiểm người Đa số vụ cháy, tỷ lệ tử vong cao Nếu bỏng độ II với tỷ lệ 30% diện tích bề mặt da, tỷ lệ tử vong lớn, nhiều trường hợp sống lại để lại di chứng vô nặng nề Không vậy, tác dụng nhiệt độ, làm cho chất cháy bị nhiệt phân tạo hỗn hợp khí, làm cho chất cháy nhanh chóng đạt tới giá trị bốc cháy Đây sở lớn, nên lượng người tập trung đơng Do đó, xảy cháy sở vô nguy hiểm, không tính mạng người mà trực tiếp, gián tiếp gây thiệt hại tài sản mà khơng thể lường trước Do quy trình sản xuất, chất cháy tồn phân bố bề mặt sản xuất nên cháy lửa lan nhanh, việc khống chế gặp nhiều khó khăn Một tính chất nguy hiểm cháy sở khói Khói tạo từ bơng, vải, sợi, giấy chất khác, ngồi tạo sản phẩm thơng thường CO2 tạo nhiều sản phẩm khác nguy hiểm cho người đặc biệt cháy loại vải tổng hợp hoá học, đặc biệt nguy hiểm trình cháy xảy khơng hồn tồn Trong hàm lượng mà khói toả nhiều khí độc, nguy hiểm thể sau: - Thứ nhất: Khói làm giảm tầm nhìn người, làm cho họ phương hướng, việc nạn khó khăn - Thứ hai: Trong khói chứa nhiều xon khí xon khí hấp thụ nhiệt làm cho khói nhiệt độ cao gián tiếp chất truyền nhiệt độ - Thứ ba: Trong khói nhiều sản phẩm độc hại trực tiếp gây nguy hiểm cho người Theo kết nghiên cứu cho thấy, khói chứa 0,05% khí cacbonxit (CO) gây nguy hiểm cho sống người, nồng độ CO đạt tới 7,5 - 11,5mg/l sau - phút chết chết nhanh Trong thực tế đám cháy, đặc biệt đám cháy bông, vải, sợi nồng độ CO cao giới hạn nguy hiểm nhiều lần Ngoài ra, giới hạn nồng độ nguy hiểm số sản phẩm độc hại khác sau: o xít Nitơ (NO) 0,25%; Khí NO với nồng độ 0,12g/l kích thích mạnh với thể, nồng độ 1,22 - 0,3g/l thể bị nhiễm độc thời gian ngắn, nồng độ đạt tới 0,45 - 0,5 g/l bị chết khoảng thời gian ngắn HCN 0,02%; H2S (hydrôsunphua) 0,05% Cả hai khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ co người Nồng độ H 2S không khí từ 0,5 0,7% gây nguy hiểm đến tính mạng người; từ 0,6 - 0,84% làm cho người chết khó sống sau khoảng từ 30 - 60 giây Còn CO2, chất khí chiếm tỷ lệ cao khói đám cháy, tính chất gây ngạt người, nồng độ 2% làm cho tần số thở người tăng lên 1,1 lần; nồng độ - 10% gây chết người sau vài phút Ngoài ra, tác dụng nhiệt độ, cấu kiện xây dựng, thời gian định bị biến dạng dẫn tới sụp đổ Qua phân tích ta thấy nguy hiểm cháy xảy ra, cháy ảnh hưởng lớn khơng mặt kinh tế mà mặt tinh thần người Trong đám cháy để lại hậu vô nặng nề, tài sản xã hội đặc biệt tính mạng người Chính mà cần phải biện pháp, phương pháp ngăn chặn đến mức thấp vụ cháy thiệt hại chúng gây c Quá trình phát triển đám cháy Như biết, đặc điểm cháy bông, vải, sợi, ban đầu, đám cháy cháy âm ỉ phần diện tích nhỏ đám cháy Sau tích tụ đủ nhiệt bùng phát thành lửa đám cháy phát triển mạnh với vận tốc cháy lan lớn Khi xảy cháy sở đối lưu khơng khí làm cho đám cháy phát triển ngày mạnh dội Khi thơng số đám cháy ngày tăng lên, thông số tác động trực tiếp vào đám cháy thúc đẩy trình nhiệt phân diễn mạnh nhanh chóng Lúc với tăng nhanh thông số đám cháy cường độ toả khí sản phẩm nhiệt phân mạnh Nhiệt độ xạ lửa làm cho chất cháy bị nung nóng đến nhiệt độ cao nhiệt độ bắt cháy chúng Đối với chất cháy sở chủ yếu bơng, vải, sợi q trình nhiệt phân xảy nhanh đám cháy bùng phát thành lửa Đặc biệt, vải, sợi dạng rời cháy qua giai đoạn cháy âm ỉ phát triển thành lửa, thơng số: Diện tích đám cháy, cường độ trao đổi khí, vận tốc cháy hồn tồn, vận tốc cháy lan, cường độ xạ diễn với cường độ lớn nhiều Nhiệt độ phòng lúc đạt tới 250 – 300 0C, giá trị nhiệt độ tác động mạnh đến cấu kiện xây dựng, cấu kiện bắt đầu dấu hiệu khả chịu lực Đối với cửa kính sớm bị rạn nứt vỡ tạo điều kiện thuận lợi cho không khí tràn vào vùng cháy Khi đám cháy tác động mạnh hơn, hầu hết cửa kính phòng bị phá vỡ Khơng khí ngồi mơi trường mang theo ơxi tràn vào vùng cháy làm cho giá trị đám cháy nhanh chóng đạt tới giá trị tối đa Lúc này, cấu kiện xây dựng tác dụng nhiệt độ cao khả chịu lực bị biến dạng dẫn tới sụp đổ, mà công tác cứu chữa gặp phải nhiều khó khăn Chính vậy, nguy hiểm mà cần phải đề biện pháp, phương pháp đề phòng phù hợp hiệu để ngăn chặn hiểm hoạ cháy gây V Tổ chức lực lượng chữa cháy chỗ: (7) sở thành lập đội chữa cháy sở gồm …… người Do anh: Phùng Thế Hùng – Chủ sở làm đội trưởng, đội qua lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Số thành viên đội chữa cháy thường xuyên mặt hành ………… người, ngồi hành ngày nghỉ ln ………… người tổ bảo vệ Các thành viên đội chữa cháy sở phân cơng nhiệm vụ cụ thể mình, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người sở thực nghiêm túc nội quy an tồn phòng cháy chữa cháy nhanh chóng thực nhiệm vụ cháy xảy Các thành viên đội chữa cháy huấn luyện sử dụng thành thạo trang thiết bị chữa cháy chỗ sở như: bình bột, bình CO2… VI Phương tiện chữa cháy sở: (8) - Bình bột chữa cháy MFZ4: …… bình - Bình khí chữa cháy MT3: …… bình - Nội quy, tiêu lệnh chữa cháy: …… - Xô, chậu B PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY I Phương án xử lý tình cháy phức tạp nhất: Giả định tình cháy phức tạp nhất: (9) Như cách đánh giá phần trước, khu vực phòng hát karaoke nơi tập trung nhiều loại chất cháy đặc trưng Trong chủ yếu sản phẩm từ chăn đệm, thiết bị tiêu thụ điện Ngoài số lượng lớn hệ thống thiết bị điện Do cháy xuất phát sinh vị trí, địa điểm Khi xuất nguồn nhiệt đảm bảo loại chất cháy để gây cháy Cháy tầng khả cháy lan lớn chất cháy khu vực chủ yếu chất dễ cháy vận tốc cháy lan nhanh Đây khu vực thường xuyên tập trung lượng lớn chất cháy Khi cháy xảy với tập trung chất cháy đa dạng, tốc độ cháy phát triển lửa dẫn tới phát sinh nhiều lượng khói khí nhiệt độ đám cháy sinh ảnh hưởng lớn cho cơng tác nạn người nhà việc triển khai phương tiện, lực lượng tham gia cứu chữa đám cháy Do đặc điểm bố trí phân bố số lượng tải trọng chất cháy vậy, giả định đám cháy xuất phòng hát karaoke tầng Vào hồi 18 30 phút xảy cháy phòng hát karaoke tầng 2, nguyên nhân chập điện * Đánh giá tình Do cháy xảy vào thời gian nghỉ, thời điểm người phát sử dụng phương tiện chữa cháy chỗ để tiến hành hoạt động chữa cháy đám cháy phát triển thành lửa lan rộng Khi phát cháy, lực lượng bảo vệ báo cháy, cắt điện khu vực cháy gọi điện cho Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Nghĩa Lộ đồng thời sử dụng số bình chữa cháy xách tay để phun vào đám cháy Chất cháy chủ yếu chất dễ cháy nên vận tốc cháy lan nhanh 1,5 m/phút lửa lan nhanh với điều kiện thuận lợi đám cháy nhanh chóng lan tầng Khói sinh từ đám cháy tăng nhanh với chất độc hại: CO, CO 2, HCN, N2… gây nguy hiểm cho tính mạng người bị nạn Sản phẩm cháy mang theo tàn lửa tạo thành đám cháy khu vực xung quanh gió to Chọn chất chữa cháy Đối với tình cháy phòng hát karaoke tầng 2, chất cháy đa dạng chủ yếu chăn, đệm, thiết bị điện tử chúng chất cháy rắn dựa vào nguyên lý làm ngừng cháy chất cháy rắn ta chọn chất chữa cháy bột chữa cháy loại ABC kết hợp với nước bột chữa cháy nước ưu điểm sau đây: - khả thu nhiệt lớn, tác dụng làm lạnh chất cháy, làm giảm nhiệt độ vùng cháy Khi phun nước vào đám cháy gặp nhiệt độ cao nước bị hố làm giảm tỷ lệ dưỡng khí ơxy dẫn tới làm thiếu ơxy vùng cháy (tính chất làm giảm kìm hãm khả phát triển lửa, phá vỡ thuộc tính cháy) ngồi nước dùng để làm mát cho cán chữa cháy chiến đấu, nước chất chữa cháy không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ lực lượng tham gia chữa cháy môi trường xung quanh - Nước với đặc điểm dung môi kém, khơng khả hồ tan nhiều chất rắn điều kiện cháy, ngồi tác dụng dập tắt đám cháy nước tác dụng quan trọng bảo vệ loại chất cháy rắn, hàng hoá khác nằm vùng ảnh hưởng nhiệt từ dám cháy không bị bắt cháy - Nước phun vào đám cháy tính chịu nhiệt tốt, bị nhiệt phân nhiệt độ to > 1700oC - Bột chữa cháy trang bị bình chữa cháy sử dụng nhanh, gọn, động mang lại hiệu cao chất cháy chuyên dụng 4 đồ bố trí lực lượng phương tiện PCCC Tổ chức hoạt động chiến đấu lực lượng PCCC chỗ Bắt đầu từ xảy cháy sau phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp tới điểm cháy, triển khai đội hình chữa cháy cứu người - Người phát thấy cháy nhanh chóng hơ hốn cho người biết, báo cho chủ sở để biện pháp chữa cháy cụ thể - Ban huy chữa cháy nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cụ thể cho Đội PCCC sở để triển khai công tác chữa cháy * Tổ thông tin: xảy cháy nhiệm vụ sau: - Gọi điện thoại cho Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Nghĩa Lộ theo số 02163 872.114 Công an Thị xã Nghĩa Lộ - Chi nhánh điện để báo cáo cắt điện khu vực cháy - Yêu cầu hỗ trợ từ bệnh viện gần (nếu cần thiết) - Thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục * Tổ kỹ thuật : Kiểm tra điện khu vực xảy cháy ngắt điện chưa, chưa cắt điện tiến hành cắt điện khu vực cháy toàn sở thấy cần thiết Theo dõi tình trạng hoạt động hệ thống điện chiếu sáng * Tổ bảo vệ : - Đón xe chữa cháy, xe cứu thương, xe Công an vào làm nhiệm vụ Hướng dẫn vị trí đổ xe thích hợp cho xe chữa cháy thuận tiện triển khai hoạt động chiến đấu - Hướng dẫn thoát nạn tán tài sản - Ngăn khơng cho người khơng nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy - Bảo vệ trường cháy đám cháy dập tắt - Triển khai phương tiện PCCC sở: bình chữa cháy xách tay, phương tiện đưa nước đến đám cháy nhằm tổ chức chữa cháy ban đầu để hạn chế ảnh hưởng phát triển đám cháy Chú ý : Trong sở nhiều tài sản giá trị, lực lượng bảo vệ phải đặc biệt quan tâm bảo vệ đảm bảo tài sản sở Tuyệt đối khơng để người khơng nhiệm vụ vào trường cháy * Tổ chữa cháy : - Sử dụng bình chữa cháy xách tay : Khi xảy cháy, mang bình đến gần đám cháy, dốc ngược bình, lắc mạnh khoảng -7 lần, sau rút chốt bình chữa cháy, tay cầm vòi phun hướng vào đám cháy, tay bóp mở van phun bột trùm vào lửa Ngồi ra, sử dụng vật dụng khác để đưa nước tới đám cháy, phun chất chữa cháy vào đám cháy để ngăn chặn không cho đám cháy phát triển (sau đội PCCC chuyên nghiệp triển khai xong phối hợp với đội chữa cháy chuyên nghiệp di chuyển hướng lăng để làm mát cho chiến sĩ cầm lăng cấu kiện xây dựng ) - Huy động hỗ trợ từ cán công nhân viên, lực lượng hộ dân xung quanh để khống chế dập tắt đám cháy cách nhanh (Người huy chữa cháy sở nhiệm vụ báo cáo với người huy lực lượng CS PCCC diễn biến đám cháy lực lượng CS PCCC mặt) - Tổ chức thoát nạn cho người, cứu người bị thương, đám cháy - Nhanh chóng di chuyển tài sản nơi an toàn * Nhiệm vụ huy chữa cháy (CHCC) Công tác tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực mệnh lệnh, nhiệm vụ chữa cháy điều kiện bắt buộc phải tiến hành đạo người huy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người, tài sản đạt hiệu cao chữa cháy Đối với sở, vấn đề triển khai đội hình chiến đấu (cứu người dập tắt đám cháy) gặp khó khăn đặc điểm hoạt động đặc điểm kiến trúc sở, vai trò người huy chữa cháy tổ chức, bố trí lực lượng tham gia, đạo, hướng dẫn trình thực nhiệm vụ cách hợp lý đố với đặc điểm thực tế đám cháy, đem lại hiệu cao chữa cháy Người huy chữa cháy sau đến đám cháy nhanh chóng thực nhiệm vụ sau: - Nắm tình hình đám cháy: kích thước đám cháy, đặc điểm, vị trí đám cháy, chất cháy chủ yếu, trữ lượng chất cháy, số lượng người bị nạn (nếu có) Đồng thời đốn trước tình hình, khả phát triển đám cháy sở đề kế hoạch chữa cháy bảo đảm điều hành tổ, đội tham gia chữa cháy - Thành lập ban huy chữa cháy gồm: Chỉ huy lực lượng PCCC sở, đại diện quyền địa phương (nếu có) - Căn vào tình hình đám cháy gọi điện cho Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Nghĩa Lộ Công an Thị xã Nghĩa Lộ - Xác định phương pháp biện pháp để dập tắt đám cháy: Tìm biện pháp tháo dỡ, khói cần, tổ chức cơng tác cứu người, tài sản nơi an tồn - Xác định hướng cơng hướng lửa đe doạ, cháy lan mạnh - Xác định hướng gió để triển khai đội hình chiến đấu đầu gió để cán cơng nhân viên khơng bị tác động lửa, khói khí độc biện pháp phun chất chữa cháy dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan - Phân chia khu vực chiến đấu: Căn vào tình hình thực tế đám cháy kiến trúc khu vực ta phân chia khu vực chiến đấu chọn hướng cơng - Tổ chức huy động lực lượng khác tham gia chữa cháy, định người huy phần việc: di chuyển tài sản, hướng dẫn thoát nạn… - Trong trường hợp chiến đấu lâu dài, huy chữa cháy cần chuẩn bị lực lượng phương tiện dự bị, thay chiến đấu Tổ chức công tác hậu cần cho cán tham gia chữa cháy, dự trữ phương tiện đề phòng cố hỏng hóc - Liên lạc xin hỗ trợ từ Công an xã công tác bảo vệ tài sản giữ gìn an ninh trật tự - Tổ chức nắm tình hình đám cháy liên tục từ đến đám cháy đám cháy dập tắt hoàn toàn Sau dập tắt đám cháy phải tổ chức công tác đánh gia, rút kinh nghiệm vụ cháy * Chú ý CHCC: - Mệnh lệnh phải ngắn gọn, rõ ràng, xác - Kiểm tra việc thực mệnh lệnh ban - Đảm bảo an tồn cho cán cơng nhân viên định vị trí chiến đấu * Phương pháp biện pháp chữa cháy - Phương pháp: Sử dụng phương pháp cách ly bột chữa cháy làm lạnh nước, ngồi sử dụng phương pháp cách ly cấu kiện xây dựng chất cháy khỏi khu vực cháy * Biện pháp: - Sử dụng bình chữa cháy xách tay để phun chất chữa cháy vào đám cháy - Sử dụng phương tiện chỗ: Xô, chậu… để đưa nước tới đám cháy - Di chuyển hàng hoá, đồ dùng nguy bắt cháy nơi an tồn, tạo khoảng cách ngăn chặn tiếp xúc chất cháy với lửa Hạn chế khả cháy lan sang khu vực xung quanh - Dùng câu liêm, kìm cơng lực, xà beng, búa tạ nhằm phá, cơi nới hệ thống cửa, trần, mái nhằm giúp trình khói nhanh chóng * Ngun tắc cứu chữa: - Tiến hành cắt điện khu vực cháy, phun nước chắn cắt điện - Các phương tiện chữa cháy phải bố trí hợp lý, thuận lợi, đảm bảo phát huy hết tác dụng, động nhanh hoạt động dễ dàng không bị lửa bao vây, khơng làm cản trở đường di chuyển nạn tài sản - Khi triển khai lực lượng phương tiện cần tập trung nhanh chóng mũi cơng vào hướng định, tránh bố trí lực lượng phương tiện cuối hướng gió * Biện pháp an tồn cứu chữa - Chỉ định dùng nước chữa cháy biết khu vực cháy khơng điện - Trong q trình chữa cháy phải biện pháp làm mát liên tục cho cán tiếp cận lửa, gia cứu nạn Cán sử dụng bình chữa cháy đứng phun phải biết tận dụng điều kiện trường để đạt hiệu cao - Khi tiến hành hoạt động chữa cháy phải đề phòng tượng sụp đổ cấu kiện xây dựng - Thực biện pháp thoát khói tránh gây ngạt cản trở tầm nhìn người chữa cháy - Triển khai chữa cháy phải xác định hướng gió, q trình chiến đấu khơng để lửa bao vây - Thời gian chữa cháy diễn lâu dài, yếu tố từ đám cháy tác động mạnh, phải chiến dịch chuẩn bị hậu cần như: Nước uống, thuốc y tế để phục vụ cán trực tiếp chữa cháy người bị thương từ đám cháy II Phương án xử lý tình hướng cháy đặc trưng: (13) Tình 1: (Xảy cháy vị trí để xe) - Thời điểm xảy 15 h 30 - Chất cháy chủ yếu: xăng dầu, xe máy - Nguyên nhân: xuất bất cẩn * Dự kiến khả phát triển đám cháy: - Đám cháy lan theo chất cháy bố trí khu vực nhanh chóng cháy lan khu vực xung quanh - Đám cháy toả nhiệt lượng lớn, thời gian cháy tự kéo dài khả khu vực lân cận - Đám cháy toả nhiều khói, khí độc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khả chiến đấu lực lượng chữa cháy * Tổ chức chữa cháy: + Tổ thơng tin: xảy cháy nhiệm vụ sau: - Gọi điện thoại cho Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Nghĩa Lộ Công an Thị xã Nghĩa Lộ - Chi nhánh điện để báo cáo cắt điện khu vực cháy - Yêu cầu hỗ trợ từ bệnh viện gần (nếu cần thiết) - Thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục + Tổ kỹ thuật : Kiểm tra điện khu vực xảy cháy ngắt điện chưa, chưa cắt điện tiến hành cắt điện khu vực cháy tồn sở thấy cần thiết Theo dõi tình trạng hoạt động hệ thống điện chiếu sáng + Tổ bảo vệ : - Đón xe chữa cháy, xe cứu thương, xe Công an vào làm nhiệm vụ Hướng dẫn vị trí đổ xe thích hợp cho xe chữa cháy thuận tiện triển khai hoạt động chiến đấu - Hướng dẫn thoát nạn tán tài sản - Ngăn khơng cho người khơng nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy - Bảo vệ trường cháy đám cháy dập tắt - Triển khai phương tiện PCCC sở: bình chữa cháy xách tay, phương tiện đưa nước đến đám cháy nhằm tổ chức chữa cháy ban đầu để hạn chế ảnh hưởng phát triển đám cháy + Tổ chữa cháy : - Sử dụng bình chữa cháy xách tay : Khi xảy cháy, mang bình đến gần đám cháy, dốc ngược bình, lắc mạnh khoảng -7 lần, sau rút chốt bình chữa cháy, tay cầm vòi phun hướng vào đám cháy, tay bóp mở van phun bột trùm vào lửa Ngồi ra, sử dụng vật dụng khác để đưa nước tới đám cháy, phun chất chữa cháy vào đám cháy để ngăn chặn không cho đám cháy phát triển (sau đội PCCC chuyên nghiệp triển khai xong phối hợp với đội chữa cháy chuyên nghiệp di chuyển hướng lăng để làm mát cho chiến sĩ cầm lăng cấu kiện xây dựng ) - Huy động hỗ trợ từ cán công nhân viên, lực lượng hộ dân xung quanh để khống chế dập tắt đám cháy cách nhanh - Tổ chức thoát nạn cho người, cứu người bị thương, đám cháy - Nhanh chóng di chuyển tài sản nơi an toàn C BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14) TT Ngày, tháng, năm Nội dung bổ sung, chỉnh lý Người xây dựng phương án ký Người phê duyệt phương án ký D THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY Ngày, tháng, năm Nội dung, hình thức học tập, thực tập Tình cháy Lực lượng, phương tiện tham gia Nhận xét, đánh giá kết Nghĩa Lộ, ngày 03/12/2018 Nghĩa Lộ, ngày ……/… /2018 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ... dễ cháy nên vận tốc cháy lan nhanh 1,5 m/phút lửa lan nhanh với điều kiện thuận lợi đám cháy nhanh chóng lan tầng Khói sinh từ đám cháy tăng nhanh với chất độc hại: CO, CO 2, HCN, N2… gây nguy... kiến khả phát triển đám cháy: - Đám cháy lan theo chất cháy bố trí khu vực nhanh chóng cháy lan khu vực xung quanh - Đám cháy toả nhiệt lượng lớn, thời gian cháy tự kéo dài có khả khu vực lân cận... nội quy an tồn phòng cháy chữa cháy nhanh chóng thực nhiệm vụ có cháy xảy Các thành viên đội chữa cháy huấn luyện sử dụng thành thạo trang thiết bị chữa cháy chỗ sở như: bình bột, bình CO2 … VI
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương án chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, Phương án chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay