Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (Luận án tiến sĩ)

164 7 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:11

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ AnNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ AnNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ AnNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ AnNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ AnNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ AnNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI BIỆN PHÁP BẢO TỒN LOÀI MU (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry & H H Thomas), SA MU DẦU (Cunninghamia konishii Hayata) KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN LUẬN ÁN TIẾNSINH HỌC NGHỆ AN - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI BIỆN PHÁP BẢO TỒN LOÀI MU (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry & H H Thomas), SA MU DẦU (Cunninghamia konishii Hayata) KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 9.42.01.11 LUẬN ÁN TIẾNSINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ANH DŨNG PGS.TS TRẦN HUY THÁI NGHỆ AN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Nghệ An, tháng 01 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi xin bày tỏ trân trọng cảm ơn hướng dẫn, giúp đỡ tận tình chu đáo TS Nguyễn Anh Dũng, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh PGS TS Trần Huy Thái, Viện Sinh thái Tài nguyên thực vật, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam suốt trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu quý thầy, cô giáo thuộcViện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Sau đại học Trung tâm Thực hành-Thí nghiệm, Trường Đại học Vinh; Phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng,Bộ KH CN Việt Nam; Phòng Hệ thống học Phân tử Di truyền bảo tồn, Viện Sinh thái Tài nguyên thực vật Nhân dịp này, xin cảm ơn Ban quản lí trạm bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Ban Quản lí rừng phòng hộ huyện Tương Dương Ban Quản lí rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn; Đồn, trạm Biên phòng xã giáp biên giới Việt - Lào miền Tây Nghệ An giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu thực địa Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu đồng nghiệp Trường THPT Cẩm Bình tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn! Nghệ An, tháng 01 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Những đóng góp luận án Bố cục luận án Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan ngành Thông (Pinophyta) 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Một số nghiên cứu loài mu Sa mu dầu 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Việt Nam 12 1.2.3 Nghiên cứu Khu Dự trữ sinh miền Tây Nghệ An 22 1.3 Đặc điểm Điều kiện tự nhiên - Kinh tế - Xã hội khu vực nghiên cứu 25 1.3.1 Vị trí địa lý 25 1.3.2 Địa hình 25 1.3.3 Đặc điểm khí hậu 26 1.3.4 Thuỷ văn 27 1.3.5 Đất đai 28 1.3.6 Đặc điểm kinh tế, xã hội 28 iv Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp kế thừa tài liệu 32 2.3.2 Phương pháp vấn 32 2.3.3 Phương pháp điều tra thực địa 32 2.3.4 Phương pháp thực nghiệm 40 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 48 3.1 Đặc điểm hình thái giải phẫu 48 3.1.1 Đặc điểm hình thái giải phẫu loài mu 48 3.1.2 Đặc điểm hình thái giải phẫu lồi Sa mu dầu 53 3.2 Đặc điểm phát triển theo mùa 58 3.2.1 Đặc điểm phát triển theo mùa loài mu 58 3.2.2 Đặc điểm phát triển theo mùa loài Sa mu dầu 59 3.3 Một số đặc điểm sinh thái 60 3.3.1 Đặc điểm phân bố loài mu Sa mu dầu 60 3.3.2 Mật độ, diện tích trữ lượng 64 3.3.3 Một số đặc điểm quần xã thực vật rừng nơi có loài mu Sa mu dầu phân bố 70 3.3.4 Đặc điểm địa hình, hướng phơi 78 3.3.5 Đặc điểm đất đai 81 3.3.6 Đặc điểm khí hậu 84 3.4 Đặc điểm tái sinh kỹ thuật nhân giống 85 3.4.1 Đặc điểm tái sinh ảnh hưởng độ tàn che đến khả tái sinh 85 3.4.2 Thử nghiệm kỹ thuật nhân giống hạt cành hom loài mu Sa mu dầu 89 v 3.5 Thành phần hóa học tinh dầu phận loài mu Sa mu dầu 97 3.5.1 Thành phần hóa học tinh dầu loài mu 97 3.5.2 Thành phần hóa học tinh dầu loài Sa mu dầu 101 3.6 Một số thông số di truyền dạng gỗ trắng đỏ 110 3.6.1 Một số thông số di truyền dạng gỗ trắng đỏ loài mu 110 3.6.2 Một số thông số di truyền dạng gỗ trắng đỏ loài Sa mu dầu 114 3.7 Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển loài mu, Sa mu dầu Khu dự trữ sinh miền Tây Nghệ An 116 3.7.1 Đánh giá thực trạng bảo tồn loài mu Sa mu dầu 116 3.7.2 Các nguyên nhân gây suy giảm loài mu Sa mu dầu Khu dự trữ sinh miền Tây Nghệ An 120 3.7.3 Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển loài mu Sa mu dầu Khu dự trữ sinh miền Tây Nghệ An 128 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 136 Kết luận 136 Kiến nghị 137 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN LUẬN ÁN 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 PHỤLỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ ABT Transplantone AFLP Amplified fragment length polymorphisms CS Cộng BTTN Bảo tồn thiên nhiên DTSQ Dự trữ sinh ĐDSH Đa dạng sinh học IAA Indole-3-acetic acid IBA Indole-3-butyric acid IIIA1 Rừng gỗ tự nhiên rộng thường xanh nghèo 10 IIIA2 Rừng gỗ tự nhiên rộng thường xanh trung bình 11 IIIA3 Rừng gỗ tự nhiên rộng thường xanh giàu 12 ISSR Inter simple sequence sepeat 13 IUCN 14 NAA Napthalen - acetic acid 15 NST Nhiễm sắc thể 16 NXB Nhà xuất 17 QLRPH Quản lí rừng phòng hộ 18 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 19 TK Tiểu khu 20 TTG Transparent tetsta glabra 21 UPGMA Unweighted Pair Group Method with Arithmatic Mean 22 VQG Vườn quốc gia International Union for Conservatioan of Nature and Natural Resources vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Các tuyến điều tra thực địa Khu DTSQ miền Tây Nghệ An 33 Bảng 2.2 Danh sách mã số loài lấy genbank dùng để so sánh 47 Bảng 3.1 Đặc điểm phát triển theo mùa loài mu 58 Bảng 3.2 Đặc điểm phát triển theo mùa loài Sa mu dầu 59 Bảng 3.3 Phân bố mu Sa mu dầu Khu DTSQ miền Tây Nghệ An 61 Bảng 3.4 Mật độ loài mu Sa mu dầu OTC 64 Bảng 3.5 Diện tích trữ lượng mu, Sa mu dầuKhu DTSQ miền Tây Nghệ An 66 Bảng 3.6 So sánh diện tích trữ lượng phân bố loài mu Sa mu dầu theo vùng khu vực nghiên cứu 68 Bảng 3.7 So sánh diện tích phân bố trữ lượng mu Sa mu dầu Khu BTTN Pù Hoạt, Nghệ An với Khu BTTN Xuân Liên, Thanh Hóa 69 Bảng 3.8 Mức độ xuất loài mọc với loài nghiên cứu 76 Bảng 3.9 Độ cao, độ dốc mu Sa mu dầu phân bố xã thuộc Khu DTSQ miền Tây Nghệ An 79 Bảng 3.10 Các loại đất loài nơi mu Sa mu dầu phân bố 81 Bảng 3.11 Đặc điểm tính chất lý hóa số loại đất nơi loài mu Sa mu dầu phân bố 82 Bảng 3.12 Mật độ tái sinh theo chiều cao 86 Bảng 3.13 Số tái sinh theo độ tàn che 87 Bảng 3.14 Tỉ lệ nảy mầm chiều cao hạt giống mu 90 Bảng 3.15 Tỉ lệ nảy mầm chiều cao hạt giống Sa mu dầu 92 Bảng 3.16 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến tỉ lệ sống hình thành rễ hom mu giá thể cát 94 Bảng 3.17 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến tỉ lệ sống hình thành rễ hom Sa mu dầu giá thể cát 96 Bảng 3.18 Thành phần hóa học tinh dầu phận mu (F hodginsii) Khu DTSQ Tây Nghệ An 98 viii Bảng 3.19 So sánh thành phần tinh dầu mu Nghệ An (Việt Nam) với Phúc Kiến (Trung Quốc) 101 Bảng 3.20 Thành phần hóa học tinh dầu phận Sa mu dầu (C konishi) Khu DTSQ Tây Nghệ An 103 Bảng 3.21 So sánh thành phần tinh dầu Sa mu dầu Nghệ An (Việt Nam) (Đài Loan) Trung Quốc 108 Bảng 3.22 Thành phần hóa học tinh dầu gỗ C konishii vùng phân bố Việt Nam Trung Quốc 109 Bảng 3.23 Bảng khoảng cách di truyền mẫu F hodginsii so sánh với loài họ Hoàng đàn genbank 112 Bảng 3.24 Kết so sánh Nucleic sai khác vùng gen rbcL mẫu F hodginsii thu Quế Phong với F hodginsii genbank 113 Bảng 3.25 Kết so sánh Nucleic sai khác vùng gen 18S-rDNA mẫu C lanceolata var konishii Nghệ An với C lanceolata var konishii genbank 115 Bảng 3.26 Kết so sánh Nucleic sai khác vùng gen 18S-rDNA mẫu C lanceolata var konishii thu Nghệ An với C lanceolata var konishii genbank 116 Bảng 3.27 Các xã thuộc Khu DTSQ gây trồng rừng mu Sa mu dầu 132 138 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Huy Thái, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Xuân Trường (2015), Một số dẫn liệu phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái tinh dầu loài Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 1, số 4S : 246-252 Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Anh Dũng, Trần Huy Thái (2015), Thành phần tinh dầu Sa mộc dầu (Cuninghamia konishii) Kỳ Sơn, Nghệ An, Tạp chí khoa học, Đại học Vinh, Tập 44, số 3A: 83-88 Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Huy Thái, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Hiếu (2015), Thành phần hóa học tinh dầu nón lồi Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) Kỳ Sơn, Nghệ An, Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần VI Hà Nội, NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, tr.1196-1200 Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Anh Dung, Nguyen Thanh Chung, Tran Huy Thai& Nguyen Danh Hung (2016), The distribution and some ecological characcteristics and essential oil of Cunninghamia konishii Hayata in Pu Hoat nature reserve, Nghe An Province, Vietnam, KKU Enginneering Journal, 43(S1):121-124 Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Sinh, Hồng Đình Hòa, Trần Huy Thái (2017), Đặc điểm phân bố, sinh thái kết nhân giống loài mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry & H H.Thomas) Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần VII Hà Nội, NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, tr.1769-1777 Nguyễn Thị Thanh Nga,Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Anh Dũng,Ma A Sim, Trần Huy Thái (2017), Sự phân bố số đặc điểm sinh thái mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et H H Thomas) Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An, Tạp chí Sinh học, 39 (1): 122-128 139 Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Anh Dũng, Trần Huy Thái, Nguyễn Thành Chung (2017), Một số đặc điểm sinh học phân bố mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et H.H Thomas) Khu Dự trữ sinh miền Tây Nghệ An, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tâ ̣p 33, Số 2S: 44-52 Tran Huy Thai, Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Anh Dung (2017), Composition of the root oil of Cunninghamia konishii Hayata, growing wild in Nghe An Province, Vietnam, Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần VII Hà Nội, NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, tr.1340-1344 Nguyen Anh Dung, Nguyen Thi Thanh Nga, Tran Huy Thai (2018), “Chemical composition of essential oils of Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et H H Thomas, Nghe An province, Vietnam”, European Journal of Technical and Natural Sciences, No4, pp.64-68 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Phạm Thế Anh, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh (2007), “Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống in vitro bảo tồn phát triển mu (Fokienia hodginsii)”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ 2007, Viện Sinh học Nhiệt đới, tr 471-473 Nguyễn Ánh (2003), Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng, NXB Nông nghiệp, 89 tr Phạm Hồng Ban (2015), “Loài Sa mu dầu Khu BTTN Pù Hoạt”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nghệ An, tr.1-3 Nguyễn Tiến Bân (Chủ biên) cs (2001, 2003, 2005), Danh lục loài thực vật Việt Nam, tập 1,2, 3, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (2007), Sách Đỏ Việt Nam (Phần II - Thực vật), NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, Hà Nội Bộ Y tế (1997), Dược điển Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội Thân Văn Cảnh (2001), “Kỹ thuật trồng mu”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 1996-2000,NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 164-167 Lê Trần Chấn, Trần Thị Chi (2015),“Cây Sa mộc dầu Hà Giang - Những điều biết đến”, Tạp chí Mơi trường (Tổng cục Môi trường),Số Võ Văn Chi (2007), Sách tra cứu tên cỏ Việt Nam, NXB Giáo dục 10 Trần Văn Chính (2006),Giáo trình thổ nhưỡng học, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, 365 tr 11 Chính phủ Việt Nam (2006), Nghị định số32/2006 NĐ-CP Nghị định Chính phủ việc quản lý động vật, thực vât rừng nguy cấp, quý, hiếm, Ngày 30 tháng năm 2006 12 Cục thống kê Nghệ An (2017), Niên giám thống kê thống kê Nghệ An 2014, NXB Nghệ An 141 13 Mai Văn Chuyên, Trần Minh Hợi Phạm Thành Trang (2011), “Nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái, khả tái sinh loài kim Khu Bảo tồn Xuân Liên, Thanh Hoá”, Báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4, Hà Nội 14 Nguyễn Duy Chuyên, Lý Thọ (1995), “Đặc trưng lâm học trạng rừng mu tỉnh Lâm Đồng”, Công trình KHKT Điều tra quy hoạch rừng1991-1995, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr.48-54 15 Đỗ Ngọc Đài, Nguyễn Quang Hưng (2012), “Thành phần hóa học tinh dầu gỗ lồi Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) Hà Giang”, Tạp chí Sinh học, Số 34: 469-472 16 Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng (2007), “Giáo trình vật lí đất”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17 Bùi Thế Đồi, Nguyễn Phi Hùng (2013), “Đặc điểm lâm học loài Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, 6, tr.104 18 Phan Minh Giang, Phan Tống Sơn (1999), Nghiên cứu thành phần hoá học hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm sesquiterpenoid tinh dầu Pơmu (Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas), Tạp chí Dược học, Số 6: 9-11 19 Lê Tự Hải, Đặng Công Anh Tuấn (2007), “Nghiên cứu tách chiết xác định thành phần hóa học tinh dầu mu Quảng Nam”, Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Nẵng, Số 23: 94-99 20 Đặng Viết Hậu, Nguyễn Thanh Tâm, Đào Đức Thiện, Trần Đức Quân, Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung, Trịnh Thị Thủy (2016), “Các hợp chất megastigmen từ loài mu thu Tây Nguyên”, Tạp chí Hóa học, 54 (6e2), 44-47 21 Phạm Hồng Hộ (1999 - 2000), Cây cỏ Việt Nam, tập 1-3, NXB Trẻ,TP HCM 22 Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam, Quyết định việc công nhận Cây Di sản Việt Nam, Số 68/QĐ-HMTg, Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2011 23 Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam, Quyết định việc công nhận Cây Di sản Việt Nam, Số 524/QĐ-HMTg, Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016 142 24 Võ Văn Hồng, Trần Văn Hùng, Phạm Ngọc Bảy (2006), “Công tác điều tra rừng Việt Nam”, Cẩm nang ngành lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 25 Trần Hợp (2002), Tài nguyên gỗ Việt Nam,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 31-32 26 Triệu Văn Hùng (1994), “Đặc tính sinh vật học loài làm giàu rừng (Trám trắng, Lim xẹt)”, Kết nghiên cứu khoa học giai đoạn 1990 - 1994, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 127 tr 27 Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thành Chung, Phan Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Trường, Đỗ Ngọc Đài (2017), “Đặc điểm sinh học thành phần hóa học tinh dầu loài Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii hayata) Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An”, Hội nghị khoa học toàn quốc Sinh thái Tài nguyên sinh vật lần thứ 7, tr 1207-1209 28 Nguyễn Quang Hưng, Đỗ Ngọc Đài, Trần Đình Thắng, Trần Huy Thái (2010), “Thành phần hóa học tinh dầu gỗ lồi mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry & H H Thomas) Hà Giang”, Hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên Cơng nghệ, Hà Nội,128-131 29 Lê Đình Khả cs (2003),Chọn tạo giống nhân giống cho số loài trồng rừng chủ yếu Việt Nam, NXB Nông nghiệp,220-223 30 Klein R M., Klein D T (1979), Phương pháp nghiên cứu thực vật (Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Như Khanh dịch), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 248 tr 31 Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp (1999), “Cunninghamia konishiiHayata, có mọc hoang dại Việt Nam hay không tên khoa học Sa mộc gì?”,Tuyển tập cơng trình hội thảo Đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn lần thứ 2, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 61-64 32 Phan Kế Lộc cs (2007), “Góp phần kiểm kê thành phần lồi phân bố thông tỉnh Nghệ An”, Báo cáo khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2, 447- 453 33 Phan Kế Lộc, Phạm Văn Thế, Nguyễn Sinh Khang & Averyanov L.V (2013), “Thông mọc tự nhiên Việt Nam - Trích yếu cập nhật hóa 2013”, Tạp chí Kinh tế & Sinh thái 45: 33-45 143 34 Vũ Ngọc Long chủ nhiệm (2018), “Đề tài Xây dựng liệu đa dạng sinh học huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam làm sở quy hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Giang, tỉnh Quảng Nam”, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam 35 Nguyễn Đức Tố Lưu,Philip Ian Thomas (2004), Cây kim Việt Nam, NXB Thế giới 36 Gary J Martin (2002), Thực vật dân tộc học (sách dịch), NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 37 Nguyễn Hồng Nghĩa (2001), Nhân giống vơ tính trồng rừng dòng vơ tính, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, 120 tr 38 Nguyễn Hồng Nghĩa (2004), Các loài kim Việt Nam, NXB.Nơng Nghiệp, Hà Nội 39 Nguyễn Hồng Nghĩa Trần Văn Tiến (2002), “Kết nhân giống hom Bách xanh, mu, Thơng đỏ Lâm Đồng”, Tạp chí NN &PTNT, Số 6: 530-531 40 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nguyễn Văn Thọ (2009), “Kết giâm hom Bách vàng phục vụ bảo tồn nguồn gen rừng”,Tạp chí Khoa học lâm nghiệp, Số 41 Hoàng Văn Sâm (2013), “Thành phần loài trạng bảo tồn thực vật nghành Hạt trần (Gymnosperm) VQG Hồng Liên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp, Số 2: 36-43 42 Hồng Văn Sâm, Trần Đức Dũng (2013), “Tính đa dạng trạng bảo tồn loài thực vật ngành Hạt trần (Gymnosperm) Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ lâm nghiệp, Số 1: 40-47 43 Đỗ Đình Sâm, Ngơ Đình Quế, Nguyễn Tử Siêm, Nguyễn Ngọc Bình (2006), ‘Chương Đất Dinh dưỡng”, Cẩm nang ngành lâm nghiệp, tr 77 44 Nguyễn Văn Sinh (2009),“Một số dẫn liệu đặc điểm sinh thái, phân bố bảo tồn loài Sa mu dầu Vườn Quốc gia Pù Mát”,Tuyển tập báo cáo Hội nghị Sinh thái Tài nguyên sinh vật lần thứ 3, Hà Nội 22/10/2009, NXB Nông nghiệp, tr.746-751 45 Hồ Ngọc Sơn, Trần Thị Hương Giang (2017), “Nghiên cứu kỹ thuật chế biến, bảo quản hạt Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata)”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Số 22, tr.85-92 144 46 Trần Huy Thái, Phùng Tuyết Hồng, Đỗ Thị Minh (2007),“Thành phần hóa học tinh dầu Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) Việt Nam”, Những vấn đề khoa học sống, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 375-377 47 Nguyễn Đức Thành (2014), “Các kỹ thuật thị DNA nghiên cứu chọn lọc thực vật”, Tạp chí Sinh học, 36(3): 265-294 48 Nguyễn Nghĩa Thìn (2007), Các phương pháp nghiên cứu thực vật (tái lần thứ 2),NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 171 tr 49 Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thanh Nhàn (2005), Đa dạng thực vật Vườn quốc gia Pù Mát, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 50 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Sơn (2011), “Đặc điểm lâm học quần thể khả tái sinh Re gừng Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ”, Tạp chí Khoa học lâm nghiệp, Số 2:1-6 51 Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam (2013), Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng(Kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 Tổng cục Lâm nghiệp) 52 Nguyễn Thị Phương Trang (2012), Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nhằm mục đích bảo tồn hai lồi mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et Thomas) Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata), mối quan hệ họ hàng số loài họ Hoàng đàn (Cupressaceace) Việt Nam, LATS, Viện ST TNSV - Viện KH CN Việt Nam 53 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường- Đại học quốc gia Hà Nội (2001), Danh lục lồi Thực vật Việt Nam, tập 1, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 54 Thái Văn Trừng (1998), Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, 314 tr 55 Mai Quang Trường, Lương Thị Anh (2007), Giáo trình trồng rừng, NXB Nơng nghiệp, 66tr 56 UBND tỉnh Nghệ An (2015), Tình hình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2014 57 UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2016 việc phê duyệt kết kiểm kê rừng Nghệ An năm 2015 145 58 Viện Điều tra quy hoạch rừng (1995), Sổ tay điều tra quy hoạch rừng, NXB Nông nghiệp, 252 tr 59 http://baovemoitruong.org.vn/ha-tinh-phat-hien-cay-po-mu-nghin-nam-tuoi/ 20h.11.05.2018 60 http://www.thiennhien.net/2014/07/13/ghi-nhan-moi-ve-loai-ngoc-o-khu-bttnxuan-nha/ 23h.18.06.2017 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 61 Adams R P (2007), Identification of essential oil components by Gas Chromatography/Quadrupole Mass Spectrometry, 4th Edition, Allured Publishing Corp, Carol Stream, IL, 803 p 62 Arruda D C., D'Alexandri F L., Katzin, A M and Uliana S R B (2005), “Antileishmanial Activity of the Terpene Nerolidol”, Antimicrobial Agents And Chemotherapy, pp 1679-1687 63 Atkinson B A., Sawyer T., Rothwell G W., and Stockey R A (2015), “Morphology, anatomy, and development of Cunninghamia lanceolata (Cupressaceae) pollen cones”,Proceedings of Microscopy & Microanalysis 2015, 21(S3): 867-868 64 Averyanov L.V., Hiep N T., Sinh K N., Pham T V., Lamxay V., Bounphanmy S., Lorphengsy S., Loc P K., Lanorsavanh S., Chantthavongsa K (2014), Gymnosperms of Laos, Nordic Journal of Botany, 32: 756-805 65 Bauer K., Garbe D., Surburg H (2001), Common fragrance and Flavor Materials, Wiley- VCH Verlag GmbH, Germany, pp.36 66 Bigras F J & Colombo S J (2001), Conifer Cold Hardiness, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp.16-19 67 Brehm-Stecher B F., Johnson E A (2003), Sensitization of Staphylococcus aureusand Escherichia colito antibiotics by the sesquiterpenoids nerolidol, farnesol, bisabolol, and apritone, Antimicrob Agents Chemother, 10, 3357-3360 68 Brumitt R K (1992), Vascular Plant Families and Genera, Royal Botanic Gardens, Kew 146 69 CBOL Plant working group (2009), A DNA barcode for land plants, Proc Natl Acad Sci., USA, 106: 12794-12797 70 Chang C I., Li Y C., Chao C Y., Wang S Y., Chang H S., Chao L K., Yang C S., Kuo Y H (2014), “Two new labdane-type diterpenes from the wood of Cunninghamia konishii”,Natural Product Communications, Vol (8): 1127 1128 71 Chen K Y (1983), “Chromosome number of Fokienia hodginsii", Acta Botanica Sinica 25(2): 120-122 72 Chen Yu-lan (2012), “Cutting propagation measures research of Fokienia hodginsii clones”, Journal of Fujian Forestry Science and Technology, Issue 3, pp 120-122 73 Cheng S S., Chung M J., Lin C Y., Wang Y N., and Chang S T (2012), “Phytochemicals from Cunninghamia konishii Hayata act as antifungal agents”, J Agric Food Chem, 60 (1): 124-128 74 Cheng S S., Lin C Y., Chen Y J., Chung M J., and Chang S T (2014), “Insecticidal activities of Cunninghamia konishii Hayata against Formosan subterranean termite, Coptotermes formosanus (Isoptera: Rhinotermitidae)”, Pest Management Science,70: 1215-1219 75 Cheng S S., Lin C Y., Chung M J., Liu Y H., Huang C G., and Chang S T (2013), “Larvicidal activities of wood and leaf essential oils and ethanolic extracts from Cunninghamia konishii Hayata against the dengue mosquitoes”, Industrial Crops Products 47: 310-315 76 Cheng S S., Lin C Y., Gu H J., and Chang S T (2011), “Antifungal activities and chemical composition of wood and leaf essential oils from Cunninghamia konishii”, J Wood Chem Technol, 31, 204-217 77 Cheng Y S., Tsai M D (1972), “Terpenes and sterols of Cunninghamia konishii”, Phytochemistry,11: 2108-2109 78 Chen Z K and Wang F H (1980a), “Development of gametophytes in Fokienia (Cupressaceae)”, Acta Botanica Sinica 22: 6-10 147 79 Chen Z K and Wang F H (1980b), “Studies in fertilization of Fokienia”, Acta Botanica Sinica 22: 221-226 80 Chen Z K and Wang F H (1981), “The early embryogeny of the genus Fokienia with a note on its systematic position”, Acta Phytotaxonomica Sinica 19: 23-28 81 Chen Y C et al (2013), “Diterpenoids with anti-Inflammatory activity from the wood of Cunninghamia konishii”, Molecules, 18(1): 682-689 82 Chung J D., Lin T P., Tan Y C., Lin M Y., Hwang S Y (2004), “Genetic diversity and biogeography of Cunninghamia konishii (Cupressaceae), an island species in Taiwan: a comparison with Cunninghamia lanceolata, a mainland species in China”, Molecular Phylogenetics and Evolution 33(3): 791-801 83 Tran Van Duong (2001), “Convervation and development of Cunninghamia konisshii Hayata - A rare species that is newly discovered in Pu Hoat, Nghe An province”, Conversation education network, No 84 Farjon A (2010), A Handbook of the world’s conifers, Brill Academic Publishers, Leiden, The Netherlands, 1112 p 85 Filer D and Farjon A (2013), An Atlas of the World's Conifers: An Analysis of Their Distribution, Biogeography, Diversity and Conservation Status, Hardcover 234 p 86 Forest Inventory and Planning Institute (1996), Vietnam Forest Trees, Agricultural Publishing House, Hanoi, 790 p 87 Hartwig A (2012), The Mak-Collection for Occupational Health and Safety (Part I: Mak Value Documentations), DFG, Deutschungsgemeinschaft, Vol 27: 232-242 88 Dang Viet Hau, Nguyen Thanh Tam, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Bui Xuan Tinh, Le Thi Hong Nhung, Tran Van Loc, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy (2017 ), “Diterpenoids from Fokienia hodginsii”, Vietnam Journal of Chemistry, 55 (5), 557-560 89 Hayata Bunzô (1908), The Gardeners' Chronicle, ser 43: 194 148 90 He K., Shi G., Zeng L., Ye Q., McLaughlin J L (1997), “Konishiol, a new sesquiterpene, and bioactive components from Cunninghamia konishii”, Planta Medica 63: 58-160 91 Heller S R., Milne G W A (1978, 1980, 1983), EPA/NIH mass spectral data base, U.S Government Printing Office, Washington D.C 92 Henry A and Thomas H H (1911), The Gardeners’Chronicle, ser.3: 66-68 93 Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Nguyen Duc To Luu, Philip Ian Thomas, Aljos Farjon, Leonid Averyanov and Jacinto Regalado Jr (2004), Vietnam Conifers: Conservation status review, Fauna & Flora International, Vietnam Programme 94 Hiep N T, Vidal J E (1996), Gymnospermae-Flore du Cambodge du Laos et du Vietnam, Paris, Vol 28: 51-64 95 Hou B., Lin F., Yu G., Cheng Z H (2005), “Study on distribution of Fokienia hodginsii resoure”, Chinese Wild Plant ResourcesChinese Wild Plant Resources, 24(1): 58-60 96 Hou B X., Lin F., Yu G.F., Cheng Z H., Zhang X H and Tao S M (2005), “Study on law of flower and cone of Fokienia hodginsii provenance”, J Plant Genet Resour 6(2): 163-167 97 Hwang S.Y., Lin T P., Ma C S., Lin C L., Chung J D., Yang J C (2003), “Postglacial population growth of Cunninghamia konishii (Cupressaceae) inferred from phylogeographical and mismatch analysis of chloroplast DNA variation”, Mol Ecol., 12(10): 2689-95 98 Jagel A and Dorken V M (2014), “Morphology and morphogenesis of the seed cones of the Cupressaceae - part I: Cunninghamioideae, Athrotaxioideae, Taiwanioideae, Sequoioideae, Taxodioideae”, Bull., CCP 3(3): 117-137 99 Jagel A and Dorken, V M (2015), “Morphology and morphogenesis of the seed cones of the Cupressaceae - part III: Callitroideae”, Bull CCP 4(3): 53-54 100 Jia G., Chen Z K & Shen X (1998), “Pollen ontogeny and its wall formation in Cunninghamia lanceolata”, Grana 37: 343-351 149 101 Johnson E A (2003), “Sensitization of Staphylococcus aureus and Escherichia colito antibiotics by the sesquiterpenoids nerolidol, farnesol, bisabolol, and apritone”, Antimicrob Agents Chemother, 10, 3357-3360 102 Joulain D., Koenig W A (1998), The Atlas of Spectral Data of Sesquiterpene Hydrocarbons, E B.- Verlag, Hamburg, Germany 103 Kimura M (1980), “A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences”, Journal of Molecular Evolution 16:111-120 104 Li H L., Keng H (1994), Taxodiaceae - In Flora of Taiwan, 2nd ed., Taiwan, Vol.1, pp 582-585 105 Li Y C., Kuo Y H (2002), “Labdane-type diterpenoids from the wood of Cunninghamia konishii”, Chem Pharm Bull (Tokyo), 50(4):498-500 106 Li Z F., Zhou D X and An P (1995), “A study on the variant types of karyotypes for Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas”, Sci Silv Sin 31(3): 215-219 107 Liang Wen-ying (2010), “The cutting propagation technique and afforestation experiment of Cunninghamia konishii”, Subtropical Agriculture Research; pp 217-221 108 Lin T P., Wang C T., Yang J C (1998), “Comparison of genetic diversity between Cunninghamia konishii and C lanceolata”,Journal of Heredity 89(4): 370-373 109 Lindh J M et al (2015), “Discovery of an oviposition attractant for gravid malaria vectors of the Anopheles gambiae species complex”, Malaria Journal 14: 119 110 Liu F et al (2014), “Diarylheptanoids and phenylphenalenones from Musa itinerans fruits”, Phytochemistry, Vol 103: 171-177 111 Lesueur D., Ban N K., Bighelli A., Muselli A and Casanova J (2006).“Analysis of the root oil of Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas (Cupressaceae) by GC, GC-MS and 13C-NMR”, Flavour And Fragrance Journal, 21, 171-174 150 112 Lu S Y., Chiang T Y., Hong K H., Hu T W (1999), “Reexamination of the Taxonomic Status of Cunninghamia konishii and C lanceolata on the RFLPs of a Chloroplast trnD-trnT Spacer”, Taiwan J Forest Sci 14(1): 13-19 113 Lu S Y., Peng C I., Cheng Y P., Hong K H., Chiang T Y (2001), “Chloroplast DNA phylogeography of Cunninghamia konishii (Cupresssaceae), an endemic conifer of Taiwan”, Genome 44:797-807 114 Nguyen Hoang Nghia (2008), “Conservation Status and Breeding Work of Conifer Species in Vietnam with Reference to Pines”, Proceedings of the Conference 2008, Yangyang, Korea 115 Pan J G., Xu Z L., Ma Z W., He G F., Yin W F (1991), “Studies on the essential oil composition in leaves of Fokienia hodginsii”, Chinense Bulletin of Botany, 8(4), 48-49 116 Park M J., Gwak K S., Yang I., Kim K W., Jeung E B., Chang J W., Choi I G (2009), “Effect of citral, eugenol, nerolidol and alpha-terpineol on the ultrastructural changes of Trichophyton mentagrophytes”, Fitoterapia 80, 290-296 117 Quang N D., Hoa P T P and Dao V T (2014), “Effect of storage time and pretreatment on seed germination of the threatened coniferous species Fokienia hodginsii”, Plant Species Biology30(4): 291-296 118 Quang N D., Hoa P T P., Dao V T and Thang N.V (2012), “Nucleotide variation at the methionine synthase locus in an endangered tree species, Fokienia hodginsii (Cupressaceae) in Vietnam”, African Journal of Biotechnology, Vol.11(88), pp.15398-15404 119 Sano M., Buckley B M and Sweda T (2009), “Tree-ring based hydroclimate reconstruction over northern Vietnam from Fokienia hodginsii: eighteenth century mega-drought and tropical Pacific influence”, Climate Dynamics, vol 33, no 2-3, pp 331-3440 120 Schlarbaum S E and Tsuchiya T (1984), “The Chromosomes of Cunninghamia konishii, C lanceolata, and Taiwania cryptomerioides (Taxodiaceae)”,Plant Systematics and Evolution, Vol 145, No 3/4, pp 169-181 151 121 Schulz C., Knopf P., Stützel T H (2005), “Identification key to the cypress family (Cupressaceae)”, Feddes Repertorium, Vol 116, no 1-2, pp 96-146 122 Kirsty Shaw and Abby Hird (2014), Global survey ex situ conifer collections, Richmond, UK, Botainic Gardens Conservation International, 48p 123 Siderius W (1992), “Soild derived land qualities”, International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, SOL 48, Wageningen, the Netherlands, 37-84 124 Su Y C., Ho C L., Wang E I C (2006), “Analysis of leaf essential oils from the indigenous five conifers of Taiwan”, Flavour and Fragrance Journal 2: 447-452 125 Su Y C., Hsu K P., Wang E I., Ho C L (2012), “Composition, anticancer, and antimicrobial activities in vitro of the heartwood essential oil of Cunninghamia lanceolata var konishii from Taiwan”, Nat Prod Commun 7(9): 1245-1247 126 Nguyen Minh Tam, Vu Dinh Duy and Nguyen Minh Duc (2013), “Preserve of threatened conifers (Cupressaceae) in Vietnam”, Current Research Journal of Biological Sciences 5(4): 141-148 127 Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Phuong Trang and Nguyen Thi Hoa (2011), “Genetic diversity of an endangered species, Fokienia hodginsii (Cupressaceae)”, African Journal of Biotechnology, Vol 10 (71), pp: 15838 - 15844 128 Tamura K., Peterson D., Peterson N., Stecher G., Nei M., Kumar S (2011), “MEGA5: Molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods”, Mol Biol Evol., 28(10): 2731-2739 129 Tran Huy Thai, Ophélie Bazzali, Tran Minh Hoi, Do Thi Minh, Phan Ke Loc, Nguyen Thi Thanh Nga, Félix Tomi, Joseph Casanova, Ange Bighelli (2015), “Chemical composition of the essential oil from Cunninghamia konishii Hayata growing wild in Vietnam”, American Journal of Essential Oils and Natural Products, (3): 01-05 152 130 The IUCN Red List of Threatened Species Version 2015-4 Downloaded on 24 March 2016 131 Weyerstahl P., Marschall H., Phan P T., Giang P M (1999), “Constituents of Vietnamese pemou oil - A reinvestigation”, Flavour and Fragrance Journal, 14, 409-410 132 Wu X D et al (2013), “Diterpenoids from the Twigs and Leaves of Fokienia hodginsii”, Journal of Asian Natural Products Reasearch, 76(6): 1032-1038 133 Wu X D et al (2016), “Sesquiterpenoids from the twigs and leaves of Fokienia hodginsii”, Journal of Asian Natural Products Reasearch 18 (5): 1-7 134 Wu Z Y and Raven P H., and eds, (1999), Flora of China, Volume Science Press, Beijing, China 135 Zhang Q., Sodmergen Hu Y S and Lin J X (2004), “Female cone development in Fokienia, Cupressus, Chamaecyparis and Juniperus (Cupressaceae)”, Acta Botanica Sinica 46, 1075-1082 136 Zonneveld B J M (2012), “Conifer genome sizes of 172 species, covering 64 out of 67 genera, range from to 72 picogram”, Nordic journal of botany 30: 490-502 137 Zheng Rong, Xiao Xiang-xi, Huang Xiu-mei,Yang Zong-wu1,Wei Ying-jing, Huang Sheng-ji (2007), “Techniques of cutting propagation for Fokienia hodginsii”, Subtropical Plant Science, 36 (3), pp 49-52 138 Zhang Y et al (2008), “Study on the chemical constituents and biological activities of volatile oil fromFokienia hodginsii”,Journal of Anhui Agricultural Sciences, 36 (17):7290-7291 139 http://www.iucnredlist.org/news/srli-plants-press-release a.m.01.15.2018 ... Khu DTSQ miền Tây Nghệ An có lồi Pơ mu Sa mu dầu phân bố Phụ lục Sinh cảnh sống loài Pơ mu Sa mu dầu Phụ lục Danh lục loài mọc loài Pơ mu Sa mu dầu Phụ lục Một số hình ảnh lồi mọc lồi Pơ mu Sa. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI VÀ BIỆN PHÁP BẢO TỒN LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry & H H Thomas), SA MU DẦU... theo mùa loài Pơ mu 58 Bảng 3.2 Đặc điểm phát triển theo mùa loài Sa mu dầu 59 Bảng 3.3 Phân bố Pơ mu Sa mu dầu Khu DTSQ miền Tây Nghệ An 61 Bảng 3.4 Mật độ loài Pơ mu Sa mu dầu OTC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp bảo tồn loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry H. H. Thomas), Sa mu dầu (Cunninghamia konishii Hayata) ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay