Mẫu thẻ theo dõi kết quả kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo TCVN 3890

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:58

Phụ lục B (Tham khảo) Mẫu thẻ theo dõi kết kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy Thẻ theo dõi kết kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy Tên phương tiện:…………………………………… Ký mã hiệu: …………… Số seri:…………………… Ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng:……………… Ngày, tháng kiểm Kết tra kiểm tra Kích thước thẻ: 100 x 150 (mm) (Ghi chú: Thẻ có dấu treo sở) Người, quan kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thẻ theo dõi kết quả kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo TCVN 3890, Mẫu thẻ theo dõi kết quả kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo TCVN 3890

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay