Hoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

195 10 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:56

Hoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt NamHoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn nhà khoa học trường Đại học Thương Mại: PGS TS Nguyễn Hoàng Long TS Lục Thị Thu Hường Các số liệu trích dẫn, kết nghiên cứu nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, Tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Hiếu ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài “Hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp Logistis Việt Nam” Trường Đại Học Thương Mại, nhận nhiều hỗ trợ giúp đỡ tận tình từ phía Nhà Trường Quý thầy cô giáo; đặc biệt tập thể hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Hoàng Long TS Lục Thị Thu Hường Tất tận tâm, chia sẻ dẫn chân thành, nhiệt huyết Quý thầy cô nhà trường điều mà cá nhân thực biết ơn ghi nhận sâu sắc lòng Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học cho luận án Thầy tận tình dẫn góp ý thiết thực giúp tổng hợp kiến thức, làm quy chuẩn nghiên cứu, xây dựng nội dung để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu viết hoàn chỉnh Luận án Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thời gian hướng dẫn kịp thời quy tắc quy chế để tơi hồn thành tốt q trình nghiên cứu trường Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Sở Công Thương, Sở Ngoại Vụ Thành phố Hải Phòng; Các cấp lãnh đạo phụ trách hai sở tạo điều kiện thời gian công việc để hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Các quan, doanh nghiệp chuyên gia hàng đầu lĩnh vực logistics nhiệt tình hỗ trợ tạo điều kiện, trả lời vấn điều tra, cung cấp tài liệu góp ý giúp tơi hồn thành số liệu nghiên cứu điều tra phân tích thực trạng luận án Sự giúp đỡ quý báu góp phần làm nên thành công cho đề tài nghiên cứu Luận án Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn thân tình tới Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ chia sẻ suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, Tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Hiếu iii MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận án Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 2.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.3 Bình luận khoảng trống nghiên cứu 11 Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 13 Phạm vi nghiên cứu luận án 13 Phương pháp nghiên cứu luận án 14 5.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu luận án 14 5.2 Phương pháp thu thập xử lý liệu thông tin 14 Những đóng góp luận án 18 Kết cấu luận án 19 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS 20 1.1 Khái quát thương hiệu chiến lược thương hiệu doanh nghiệp 20 1.1.1 Khái quát thương hiệu doanh nghiệp 20 1.1.2 Khái quát quản trị chiến lược thương hiệu doanh nghiệp .28 1.1.3 Đặc điểm dịch vụ logistics phân loại doanh nghiệp logistics 32 1.2 Quá trình nội dung hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics 36 1.2.1 Mô hình giai đoạn hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics 36 1.2.2 Nội dung HĐCL TH doanh nghiệp logistics .39 1.2.3 Tiêu chí đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 57 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics 62 1.3.1 Những yếu tố ảnh hưởng bên doanh nghiệp .62 1.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng bên doanh nghiệp .64 iv 1.4 Bài học kinh nghiệm hoạch định chiến lược thương hiệu số doanh nghiệp logistics nước 64 1.4.1 Kinh nghiệm HĐCL thương hiệu dịch vụ thành công Fedex 65 1.4.2 Kinh nghiệm hoạch định chiến lược thương hiệu DHL .66 1.4.3 Kinh nghiệm hoạch định chiến lược mục tiêu định hướng phát triển thương hiệu DB SCHENKER 67 1.4.4 Kinh nghiệm hoạch định chiến lược giá trị xã hội tài sản thương hiệu Nippon Express 69 1.4.5 Bài học kinh nghiệm hoạch định chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp logistics Việt Nam .70 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM 73 2.1 Khái quát doanh nghiệp logistics Việt Nam 73 2.1.1 Khái quát phát triển doanh nghiệp logistics Việt Nam .73 2.1.2 Khái quát hình thành phát triển thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam .75 2.2 Thực trạng HĐCL TH số doanh nghiệp logistics Việt Nam 78 2.2.1 Công ty Cổ phần Vinalines LogisticsViệt Nam .79 2.2.2 Công ty Transimex –Saigon (TMS) 81 2.2.3.Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept (Gemadept Logistics Company) 81 2.2.4 Công ty Yusen / NYK Logistics Việt Nam 84 2.2.5 Công ty AA & Logistics .85 2.2.6 Kết luận rút từ nghiên cứu điển hình 86 2.3 Thực trạng hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam qua kết điều tra bảng hỏi 88 2.3.1 Thực trạng phân tích tình marketing chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics .88 2.3.2 Thực trạng xác định định hướng phát triển mục tiêu chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 92 2.3.4 Thực trạng hoạch định cấu trúc chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 93 2.3.5 Thực trạng hoạch định nguồn lực lãnh đạo chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 101 v 2.4 Đánh giá chung 107 2.4.1 Thành công nguyên nhân .107 2.4.2 Vấn đề hạn chế nguyên nhân .108 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM 113 3.1 Một số dự báo quan điểm hoàn thiện hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn đến 2020, 2025 tầm nhìn 2030 113 3.1.1 Một số dự báo định hướng phát triển ngành logistics 113 3.1.2 Các quan điểm hoàn thiện hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 125 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 129 3.2.1 Nâng cao nhận thức thương hiệu doanh nghiệp logistics hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics 129 3.2.2 Đào tạo, cập nhật ứng dụng cơng cụ phân tích, nghiên cứu thị trường để làm tốt việc phân tích tình marketing CLTH; 130 3.2.3 Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định cấu trúc chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics 131 3.2.4 Hoàn thiện nội dung hoạch định chiến lược phát triển nguồn lực lãnh đạo thực CLTH thông qua việc đầu tư liên tục dài hạn cho phát triển nguồn lực đặc biệt nguồn nhân giỏi .136 3.2.5 Thiết lập nhóm nhân chuyên trách thương hiệu 136 3.2.6 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin hồn thiện quy trình nội dung hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics 137 3.3 Một số kiến nghị vĩ mô tạo điều kiện môi trường thực hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt Nam 138 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ban ngành liên quan 138 3.3.2 Kiến nghị với hiệp hội/ tổ chức 141 KẾT LUẬN 146 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 PHỤ LỤC 156 vi Phụ lục 1: Top 10 công ty Logistics hàng đầu giới 2015 .156 Phụ lục 2: Website số doanh nghiệp logistics .157 Phụ lục 3: Chỉ số LPI Việt Nam 160 Phụ lục 4: Nội dung câu hỏi vấn chuyên gia 161 Phụ lục 5: Bảng hỏi điều tra nhà quản trị doanh nghiệp logistics Việt Nam thực trạng hoạch định chiến lược thương hiệu 163 Phụ lục 6: Mô tả mẫu điều tra doanh nghiệp logistics 171 Phụ lục 7: Một số tiêu phát triển sản xuất nơng nghiệp giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến 2030 .172 Phụ lục 8: Một số Trung Tâm logistics Việt Nam 173 Phụ lục 9: Dự báo khối lượng hàng hóa thông qua đường hàng không đến năm 2020 năm 2030 .175 Phụ lục 10: Dự báo khối lượng hàng hóa vận tải container thơng qua cảng cạn ICD 176 Phụ lục 11: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics .177 vii Danh mục chữ viết tắt Viết tắt CLTH Từ viết tắt tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Chiến lược thương hiệu GTVT Giao thông vận tải DN DNVN Doanh nghiệp Doanh nghiệp Việt Nam DNNN HĐCL Doanh nghiệp Nhà nước Hoạch định chiến lược KHCN TT TNHH Khoa học công nghệ Trung tâm Trách nhiệm hữu hạn TH TTTM CNTT Thương Hiệu Trung tâm thương mại Công nghệ thông tin Từ Viết tắt tiếng Anh Viết tắt 3PL B2B Viết đầy đủ tiếng Anh Third party Logistics Business to Business Viết đầy đủ tiếng Việt Logistics bên thứ Thị trường tổ chức B2C BCG Business to Customer Boston Consulting Group Thị trường khách hàng tiêu dùng Ma trận quan hệ tăng trưởng thị phần LPI Logistics Performance Index SWOT Strengthen Weakness Opporunity Threaten Trans-Pacific Partnership Chỉ số lực Quốc gia logistics Điểm mạnh, Điểm yếu Cơ hội, Thách thức Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương Ngân hàng Thế giới Tổ chức Thương mại Thế giới Chính trị Kinh tế Xã hội Cơng nghệ Chính trị Kinh tế Xã hội Công nghệ Pháp luật Môi trường Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam TPP WB WTO PEST PESTLE VLA World Bank World Trade Organization Politics Economy Social Technology Politics Economy Social Technology Laws Environment Viet Nam Logistics Business Asociation viii Danh mục bảng Bảng 1.1 Tiêu chí yếu tố thương hiệu 22 Bảng 1.2 Các yếu tố vơ hình thương hiệu doanh nghiệp .22 Bảng 1.3 Các yếu tố hữu hình thương hiệu doanh nghiệp .23 Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp logistics theo quy mô vốn 73 Bảng 2.2 Doanh thu lợi nhuận ước tính doanh nghiệp điển hình 78 Bảng 2.3 Năng lực quản lý thực chiến lược thương hiệu 102 Bảng 2.4 Đánh giá tầm quan trọng nội dung hoạch định chiến lược TH doanh nghiệp logistics 105 Bảng 2.5 Điểm trung bình đánh giá HĐCL TH DN logistics Việt Nam 106 Danh mục hình Hình 1.1 Các yếu tố phụ khối yếu tố hình thành nên thương hiệu 24 Hình 1.2: Yếu tố quan trọng CLTH doanh nghiệp 30 Hình 1.3 Sơ đồ chuỗi logistics CSCMP 33 Hình 1.4 Mơ hình giai đoạn HĐCL TH doanh nghiệp Logistics 38 Hình 1.5 Phân tích tình marketing CLTH .39 Hình 1.6 Xác định hướng phát triển mục tiêu CLTH xuất phát từ phân tích tình marketing CLTH 41 Hình 1.7 Xác định hướng phát triển mục tiêu CLTH xuất phát từ mục tiêu chiến lược kinh doanh DN 42 Hình 1.8 Sơ đồ cấu trúc dịch vụ logistics loại hình thương hiệu 44 Hình 1.9 Hoạch định chiến lược định vị thương hiệu DN Logistics .46 Hình 1.10 Cân đối giá trị chia sẻ khách hàng giá trị xã hội 48 Hình 1.11 Hoạch định chiến lược hình ảnh thương hiệu DN logistics 49 Hình 1.12 Chiến thuật chương trình nhằm thực chiến lược thương hiệu 51 Hình 1.13 Hoạch định chiến lược mở rộng, làm nhượng quyền TH 54 Hình 1.14 Các nhiệm vụ lãnh đạo thực chiến lược thương hiệu 57 Hình 1.15 Áp phích “Trách nhiệm với môi trường Trái Đất” 70 Hình 2.1: Tỷ lệ doanh nghiệp logistics theo số lượng loại hình dịch vụ 74 Hình 2.2 Thực trạng phân tích tình marketing, CLTH doanh nghiệp logistics 89 Hình 2.3 Thực trạng tỷ lệ sử dụng cơng cụ phân tích thị trường .90 ix Hình 2.4 Thực trạng số cơng cụ doanh nghiệp sử dụng .90 Hình 2.5 Đánh giá mức độ quan trọng công cụ phân tích thị trường 91 Hình 2.6 Thực trạng hoạch định định hướng phát triển mục tiêu CLTH doanh nghiệp logistics 92 Hình 2.7 Loại hình thương hiệu doanh nghiệp logistics sử dụng 93 Hình 2.8 Định vị cạnh tranh doanh nghiệp logistics 94 Hình 2.9 Thực trạng hoạch định chiến lược loại hình, nhận diện, định vị thương hiệu doanh nghiệp logistics .94 Hình 2.10 Thực trạng HĐCL giá trị chia sẻ khách hàng giá trị tài sản thương hiệu 95 Hình 2.11 Thực trạng HĐCL giá trị xã hội giá trị tài sản thương hiệu doanh nghiệp logistics 97 Hình 2.12 Thực trạng HĐCL hình ảnh thương hiệu Doanh nghiệp logistics 98 Hình 2.13 Thực trạng hoạch định chiến thuật chương trình nhằm thực CLTH doanh nghiệp logistics 99 Hình 2.14 Thực trạng HĐCL mở rộng, làm nhượng quyền thương hiệu doanh nghiệp logistics .100 Hình 2.15 Thực trạng HĐCL nguồn lực cho CLTH Doanh nghiệp logistics 101 Hình 2.16 Bộ phận chuyên trách phát triển thương hiệu doanh nghiệp logistics 102 Hình 2.17 Động lực ủng hộ trì CLTH doanh nghiệp logistics 103 Hình 2.18 Thực trạng hoạch định lãnh đạo thực CLTH DN logistics 103 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Trong bối cảnh kinh doanh biến đổi, nước hội nhập kinh tế cam kết thực nhiều Hiệp định thương mại tự hệ mới, doanh nghiệp hoạt động thị trường chung toàn cầu rộng lớn, cạnh tranh DN gay gắt; để kinh doanh thành cơng DN cần phải có vũ khí cạnh tranh sắc bén, DN dịch vụ ngành logistics thường trọng đến cạnh tranh chất lượng, chi phí yếu tố khác biệt Nhưng thực tế, phần lớn DN logistics nhạy bén nắm bắt thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ cải tiến dịch vụ cung cấp nên chiến lược cạnh tranh khơng mang lại kết ưu việt vị vượt trội mong đợi Với tác động từ yếu tố ngoại cảnh tạo áp lực đòi hỏi DN logistics cần phải nhanh chóng tìm cách thức giúp nâng cao lực cạnh tranh ưu việt, bền vững, mang dấu ấn riêng DN Hơn DN logistics thường cung cấp dịch vụ tương đồng nên để tạo điểm nhấn khác biệt việc xây dựng sở hữu Thương hiệu mạnh vượt trội giải pháp hiệu bền vững chiến lược cạnh tranh DN Do bước xây dựng CLTH thực dựa sở khoa học thực tiễn phù hợp việc làm cần thiết quan trọng với DN logistics lúc HĐCL TH cơng việc đóng vai trò chủ chốt để thực CLTH cách sở khoa học đem lại hiệu tốt Đây bước xây dựng kế hoạch định hướng vạch bước cụ thể việc thực hiệu CLTH dựa sở khoa học điều kiện thực tiễn bên ngồi nội DN Vì việc cấp thiết với DN logistics Việt Nam lúc phải làm tốt công việc Hoạch định chiến lược thương hiệu DN mình, tạo tiền đề tàng vững vàng cho CLTH mạnh xây dựng thành công TH mạnh Trước tiên, nhận thấy cần thiết, tính cấp bách ý nghĩa thiết thực việc HĐCL TH DN logistics Việt Nam, có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu giải vấn đề giúp DN tìm giải pháp hữu hiệu xây dựng TH mạnh nâng cao vị lực cạnh tranh Thứ hai, với đặc thù ngành nghề cung cấp dịch vụ logistics thị trường DN (B2B), lịch sử phát triển ngành logistics Việt Nam non trẻ so với giới; tồn hạn chế nguồn lực tài chính, nhân làm thương hiệu chun sâu… có DN logistics Việt Nam sở hữu TH mạnh Việc phát triển thương hiệu mạnh cho DN ngành cần thiết lại gặp nhiều khó khăn 172 Phụ lục 7: Một số tiêu phát triển sản xuất nơng nghiệp giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến 2030 TT Đơn vị Chỉ tiêu Giai đoạn 2011 - 2020 2020 - 2030 Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản đến năm cuối kỳ Nông nghiệp % 64,7 55 Lâm nghiệp % 1,5 Thủy sản % 33,3 43,5 Tốc độ tăng trưởng bình qn GDP nơng lâm thủy sản %/năm 3,5 - - 3,2 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản %/năm 4,3 - 4,7 - 4,3 Kim ngạch xuất nông lâm thủy sản tỷ USD 40 60 - Nông nghiệp tỷ USD 22 30 - Lâm nghiệp tỷ USD 10 - Thủy sản tỷ USD 11 20 Giá trị sản lượng bình quân đất sản xuất nông nghiệp triệu đồng 70 100 – 120 Nguồn: Quyết định số 124/QĐ-TTG, Thủ Tướng Chính Phủ, ngày tháng năm 2012 173 Phụ lục 8: Một số Trung Tâm logistics Việt Nam TT Vùng / Tên Tỉnh / Thành Năm trung tâm 173hug lập Hoạt động Miền Bắc TT Logistics Cái Quảng Ninh Lân – VOSA 23/2/2012 Phục vụ loại hình dịch vụ logistics cho nhà sản xuất nhà phân phối với mặt hàng hóa chất, nơng sản, hàng tiêu dùng, thiết bị máy móc Trung tâm có ưu lưu trữ mặt hàng nông sản với 6.700m2 nhà kho chuyên dụng TT Logistics Hải Phòng Green – KCN Đình Vũ 1/11/2012 Vận chuyển, lưu kho hàng hóa, làm cơng tác hậu cần cho hệ thống cảng biển lớn miền Bắc, thu lợi nhuận cung cấp dịch vụ kho bãi dịch vụ giá trị gia tăng khác: bốc xếp, vận chuyển, khai thuê hải quan, … TT logistics Hưng Yên Kerry Hưng Yên 2008 Cung cấp dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hàng hóa đường bộ; dịch vụ lưu kho bãi, vận tải , giao nhận, phân phối hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hố XNK dịch vụ logistics.Lưu trữ bảo quản hồ sơ 2014 Cung cấp dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hố Miền Trung TT logistics Đà Nẵng Kerry Đà Nẵng XNK dịch vụ logistics… Miền Nam TT Logistics TP Hồ Chí Geodis Wilson Minh Cát Lái 6/2012 Cung cấp dịch vụ lưu trữ, logistics giá trị gia tăng, giao hàng đến cửa hàng, trang bị lắp ráp sơ hàng hóa 174 TT Tiếp vận Bình Dương 2009 doanh khu cơng nghiệp Sóng Thần địa bàn tỉnh Bình Dương Trung tâm phục vụ cho ngành có sản phẩm cơng nghệ cao, điện tử, hàng cơng nghiệp, hóa phẩm, may mặc tiêu dung Schenker Gemadept TT Logistis Bình Dương 2011 TT Logistics Bình Dương Damco Với kho ngoại quan hàng bách hóa đại, cung cấp dịch vụ kho vận, thực thủ tục liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa quản lý xuất – nhập, kiểm kê phân phối, xếp dỡ đóng gói bao bì, quản lý hàng hóa & báo cáo tồn kho, kiểm đếm vận tải Gemadept Sóng Thần Cung cấp dịch vụ kho vận, tiếp vận thông quan cho DN sản xuất kinh 2011 Phục vụ nhu cầu hoạt động vận tải, xuất nhập quy mô lớn cho DN Bình Dương tỉnh thành phía Nam Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu sinh 175 Phụ lục 9: Dự báo khối lượng hàng hóa thơng qua đường hàng không đến năm 2020 năm 2030 Đơn vị: Nghìn tấn/năm Phương thức Thị Tổng vận tải phần (%) Vận tải quốc tế Khối lượng Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2013 – 2020 (%/năm) Vận tải nội địa Thị phần (%) Vận tải liên tỉnh Thị phần (%) Tổng khối Khối lượng Khối lượng vận lượng vận tải hàng hóa vận tải hàng hóa quốc tế tải hàng hóa liên tỉnh Đến năm 2020 Hàngkhơng Tổng 1.049 0,05 560 0,14 489 0,04 13,46 9,86 19,45 2.222.774 100,00 398.702 100,00 1.101.424 100,00 9,10 10,14 10,27 Khối lượng luân chuyển (Tỷ tấn.km) 1.297,24 Đến năm 2030 Hàng không Tổng 3.249 0,08 2.314 0,29 935 0,06 12,0 15,2 6,7 4.237.63 100,00 792.518 100,00 1.958.631 100,00 6,7 7,1 5,9 Khối lượng luân chuyển (Tỷ tấn.km) Nguồn: Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030- Theo định 318 QĐ/TTg năm 2014 2.459,19 176 Phụ lục 10: Dự báo khối lượng hàng hóa vận tải container thơng qua cảng cạn ICD Khu vực Thực trạng Dự báo Đến 2020 Đến 2030 Dự báo Hải Phòng Quảng Ninh có cảng biển lớn tiếp nhận tàu container nên hàng hóa XNK chuyển thẳng đến cảng biển làm thủ tục Khu vực XNK miền Bắc Tỷ lệ hàng hóa XNK vận chuyển container qua cảng nội, cảng cạn, điểm 20% 30% 20% 20% - Khu vực kinh tế Đông Bắc TP Hồ Chí Minh 45% 45% - Kku vực kinh tế Tây Nam TP Hồ Chí Minh 50% 50% thơng quan nội địa chiểm 10% Còn lại hàng container chuyển thẳng từ kho chủ hàng đến cảng biển làm thủ tục hải quan cảng Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận khối lượng hàng XNK thấp, nhiều cảng tiếp nhận Khu vực tàu container nên hàng hóa XNK miền Trung, Tây Nguyên Khu vực miền Nam container chuyển thẳng từ kho chủ hàng đến cảng làm thủ tục XNK Các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu XNK hàng nơng, lâm, sản, phân bón chuyển đến cảng biển khu vực miền Trung miền Nam để làm thủ tục XNK Miền Đông Nam Bộ: tỷ lệ hàng hóa XNK container qua cảng nội cảng cạn điểm thông quan nội địa chiếm 40% Khu vực Đồng Sông Cửu Long hàng hóa chuyển thẳng từ kho chủ hàng đến cảng biển khu vực TP Hồ Chí Minh Cần Thơ Nguồn: Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030- Theo định 318 QĐ/TTg năm 2014 177 Phụ lục 11: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics TT Hoạt động Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp I Hồn thiện sách, pháp luật dịch vụ logistics Bổ sung, sửa đổi nội dung dịch vụ logistics Luật Thương mại Bộ Công Thương Bộ Tư pháp Thời gian hoàn 2018 thành Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Bộ Công Thương Bộ Tư pháp thay Nghị định 140/2007/NĐ- 2017 CP dựng Chiến lược phát triển dịch vụ Bộ Công Thương Các Bộ ngành, hiệp hội Xây 2020 logistics thời kỳ 2020 – 2030 liên quan Rà soát văn pháp luật, sách Bộ Cơng Thương Bộ Giao thơng vận tải, liên quan đến logistics Việt Nam để Bộ Kế hoạch Đầu tư, ban hành sách, thể chế Bộ Tư pháp - pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics Rà soát sửa đổi, bổ sung sách thuế, Bộ Tài phí, phụ phí, đặc biệt phí đường phí cảng, theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động logistics Bộ Giao thơng Vận tải, Bộ Cơng Thương Rà sốt cam kết quốc tế dịch vụ Bộ Công Thương Bộ Kế hoạch Đầu logistics WTO, ASEAN FTA, tư, Bộ Tư pháp đảm bảo phát triển dịch vụ logistics nhanh chóng, bền vững phù hợp với cam kết quốc tế 2017 2017 178 Xây dựng phương án đàm phán cam kết Bộ Công Thương Hiệp hội Doanh nghiệp 2017 dịch vụ logistics hiệp định dịch vụ logistics, Phòng thương mại dự tương lai theo hướng phát huy lợi doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, đưa Thương mại Công nghiệp Việt Nam Việt Nam trở thành đầu mối logistics khu vực Phổ biến, tuyên truyền cam kết quốc tế Việt Nam liên quan đến Bộ Công Thương Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, Phòng dịch vụ logistics Thương mại Công nghiệp Việt Nam Đẩy mạnh hoạt động thuận lợi hóa Bộ Cơng Thương Bộ Tài chính, Bộ thương mại, ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian chi phí cho hàng hóa trình vận chuyển từ khâu sản xuất đưa thị tiêuáp thụ 10 trường Đẩy mạnh dụng Cơ chế Một cửa Quốc Bộ Tài ngành liên quan, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam gia cho tất thủ tục liên quan đến Các Bộ ngành liên 2018 quan, Phòng Thương xuất nhập hàng hóa, mở rộng sang thủ tục hành khác mại Cơng nghiệp Việt Nam 11 Nghiên cứu, xây dựng sách hỗ trợ Ủy ban nhân dân Bộ Công Thương phát triển logistics địa phương phù tỉnh, thành phố hợp, hiệu 2018 179 II Nâng cao lực kết cấu hạ tầng 12 Hoàn thiện quy hoạch chi tiết phát triển Bộ Công Thương Bộ Giao thông Vận tải hạ tầng logistics, bao gồm kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phù hợp với chiến lược, quy hoạch sản xuất công nghiệp, nhập khẩu, 13 nghiệp, Rà sốt nơng quy hoạch,xuất kế hoạch, đảm Bộ Công Thương Bộ Giao thông Vận tải, chiến lược phátbộtriển tế - giao xã hội bảo tính đồng kinh hạ tầng thơng Bộ Tài địa phương dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển 2018 2018 ngành dịch vụ logistics, gắn kết quy hoạch trung tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại quan tổng thể thống 14 Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cấu Ủy ban nhân dân sản xuất gắn với việc phát triển hạ tầng tỉnh, thành phố 2018 dịch vụ logistics 15 Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế, Bộ Kế hoạch sách thu hút vốn đầu tư từ Đầu tư Bộ Tài 2020 thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng logistics 16 Tăng cường hợp tác với đối tác để mở Bộ Giao thông Vận Hiệp hội Doanh rộng kết nối hạ tầng logistics khu tải nghiệp dịch vụ logistics vực ASEAN, với khu vực Đông Bắc Á Việt Nam khu vực khác giới 17 Đầu tư mở rộng hạ tầng phục vụ giao Bộ Giao thông Vận Bộ Công Thương, Hiệp 2020 thông, xây dựng kho bãi, trung tâm tải hội Doanh nghiệp dịch logistics tuyến đường, hành lang vụ logistics Việt Nam kết nối cảng Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan Nam Trung Quốc 180 18 Đẩy mạnh phát triển loại hình vận tải đa Bộ Giao thông Vận Bộ Công Thương phương thức, hàng hóa tải 2020 cảnh 19 Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng Bộ Công Thương Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2020 trung tâm logistics loại I khu vực Hà Ủy ban nhân dân Nội, Thành phố Hồ Chí Minh địa phương liên quan 20 Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng Ủy ban nhân dân Bộ Kế hoạch Đầu 2020 trung tâm logistics loại II khu vực địa phương liên tư, Bộ Công Thương Lạng Sơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy quan Nhơn, Cần Thơ 21 Hỗ trợ thu hút đầu tư xây dựng trung tâm logistics để thúc đẩy xuất nhập hàng hóa Việt Nam với thị trường tồn cầu: Bộ Cơng Thương Bộ Ngoại giao, Hiệp 2019 hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics a Khu vực Đông Á: Trung Quốc, Bản,vực HànChâu Quốc b -NhậtKhu Âu: Hà Lan, Bỉ, Đông c Italia, Khu vựcÂu Châu Mỹ: Hoa Kỳ, d -Panama, Khu Brasil vực Châu Phi – Trung Đông: Arab Saudi, Qatar, Nam Phi III Nâng cao lực doanh nghiệp chất lượng dịch vụ 22 Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp Bộ Công Thương Hiệp hội Doanh nghiệp 2018 số ngành áp dụng mơ hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến, triển khai hoạt động logistics tảng ứng dụng công nghệ thông tin (elogistics) a - Ngành dệt may b - Ngành da giầy dịch vụ logistics, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, hiệp hội ngành nghề liên quan 181 c - Ngành đồ gỗ d - Ngành nông sản – thực phẩm e - Ngành khí – chế tạo f - Doanh nghiệp nhỏ vừa 23 Lựa chọn, khuyến khích số khu công Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân nghiệp, khu chế xuất xây dựng hình mẫu Bộ Kế hoạch 2018 địa phương liên quan khu công nghiệp dựa tảng Đầu tư logistics 24 Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư Bộ Kế hoạch nước nước ngồi, khuyến khích Đầu tư thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, Phòng vực dịch vụ logistics 25 Phân bổ ngân sách hỗ trợ nghiên cứu, Bộ Khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiến Công nghệ kỹ thuật cho phát triển logistics, xã Thương mại Công hội hóa nguồn lực cho phát triển logistics nghiệp Việt Nam 26 Tích hợp sâu dịch vụ logistics với Hiệp hội Doanh ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu logistics thông hàng hóa nước ngành dịch vụ khác 27 Đẩy mạnh xây dựng dịch vụ logistics Hiệp hội Doanh trọn gói 3PL, 4PL nhằm nâng cao hiệu nghiệp dịch vụ cung cấp dịch vụ logistics 28 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Thông tin – công nghệ quản lý, vận Truyền thông hành, đào tạo chuỗi cung ứng dịch vụ logistics Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Các hiệp hội ngành hàng liên quan Bộ Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics 182 29 Hỗ trợ xây dựng tập đoàn mạnh Hiệp hội Doanh logistics, tạo định hướng động lực nghiệp dịch vụ Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phát triển thị trường, tiến tới đầu tư logistics nước xuất dịch vụ logistics 30 Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực Phòng Thương mại Hiệp hội Doanh đàm phán, ký kết, thực hợp đồng, xử Công nghiệp nghiệp dịch vụ logistics lý tranh chấp liên quan đến hoạt động Việt Nam Việt Nam logistics IV Phát triển thị trường 31 Xây dựng tích cực triển khai đề án thu Bộ Công Thương hút nguồn hàng từ nước Lào, Campuchia, Thái Lan Nam Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam nước ngược lại Bộ Giao thông Vận tải, 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 32 Hỗ trợ tiếp thị mở rộng nguồn hàng Bộ Giao thông Vận Bộ Công Thương 2020 cho cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, đưa tải cụm cảng trở thành đầu mối 182hug om trung chuyển hàng hóa khu vực 33 Dành phần thích đáng kinh phí xúc Bộ Cơng Thương tiến thương mại cho logistics Tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế logistics, tổ chức đoàn nghiên cứu nước mời đoàn doanh nghiệp nước vào Việt Nam trao đổi hội đầu tư, hợp tác logistics Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 183 34 Đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh Hiệp hội Chủ hàng Hiệp nghiệp sản xuất, xuất nhập thương mại nội địa việc sử dụng dịch vụ logistics theo hướng chun mơn hóa, phân công lao động hợp lý chuỗi hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cung ứng Thúc đẩy phát triển thuê dịch vụ logistics 35 Thay đổi tập quán điều kiện giao hàng Hiệp hội Chủ hàng Hiệp “mua CIF, bán FOB”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam tham gia vào nhiều công đoạn hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam chuỗi cung ứng với hàm lượng giá trị gia tăng ngày cao 36 Tăng cường liên kết với hiệp hội Hiệp hội Doanh doanh nghiệp dịch vụ logistics khu vực nghiệp dịch vụ ASEAN giới logistics Việt Nam 37 Đăng cai, tổ chức diễn đàn, hội chợ, Hiệp hội Doanh Bộ Công Thương triển lãm quốc tế logistics nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam V Đào tạo, nâng cao nhận thức chất lượng nguồn nhân lực 38 Xây dựng ban hành khung chương Bộ Giáo dục trình đào tạo logistics cấp đại học Đào tạo Công nhận chuyên ngành đào tạo logistics Thành lập khoa logistics số trường đại học Bộ Công Thương, Hiệp 2018 hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics 184 39 Xây dựng tiêu chuẩn nghề khung Bộ Lao động, Bộ Cơng Thương, Bộ 2018 trình độ quốc gia đào tạo nghề Thương binh Xã Giao thông Vận tải, logistics tương thích với trình độ chung hội ASEAN Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, hiệp hội ngành nghề liên quan 40 Nâng cao số lượng giảng viên Bộ Giáo dục logistics, xây dựng tiêu chí kiến thức Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Bộ Lao động, Thương binh Xã hội giảng viên 41 Tổ chức chương trình khoa giáo Hiệp hội Doanh Bộ Giáo dục Đào logistics phổ biến qua phương tiện nghiệp dịch vụ tạo, Bộ Thông tin – thơng tin đại chúng Truyền thơng logistics 42 Hình thành số trung tâm nghiên cứu Bộ Khoa học Bộ Công Thương Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Bộ Công Thương mạnh nhằm nghiên cứu, nắm bắt xu Công nghệ hướng, công nghệ tiên tiến logistics, triển khai ứng dụng vào thực tế nhanh chóng hiệu 43 Kết nối tổ chức đào tạo, doanh Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam với tổ nghiệp dịch vụ chức đào tạo nước ngồi để tiến hành logistics khóa đào tạo dựa thực tế nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, huấn luyện nhân lực logistics VI Các giải pháp khác 44 Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Văn phòng Chính Bộ Nội vụ logistics để giúp Chính phủ điều phối phủ hoạt động logistics nhằm kiện toàn máy quản lý nhà nước logistics 2018 185 45 Thành lập đơn vị tham mưu thực Bộ Công Thương Bộ Nội vụ chức quản lý nhà nước logistics 2017 46 Duy trì Diễn đàn Logistics Việt Nam Bộ Cơng Thương Bộ Giao thông Vận tải, hàng năm, mở rộng phạm vi, thu hút tham gia doanh nghiệp dịch vụ Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt logistics nhà đầu tư quốc tế Đồng thời thiết lập chế phối hợp, đối thoại Nam thường xuyên quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics 47 Củng cố, nâng cao vai trò hiệp Bộ Nội vụ hội lĩnh vực dịch vụ logistics Khẳng định vai trò cầu nối hiệp hội với quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp dịch vụ logistics hiệp hội, doanh nghiệp chủ hàng, vận chuyển, Bộ Cơng Thương, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, hiệp hội liên quan cảng, kho bãi Nâng cao vai trò hiệp hội việc xác định tầm nhìn, định hướng phát triển dài hạn cho doanh nghiệp logistics 48 Xây dựng hệ thống tiêu thống kê Tổng cục Thống kê Bộ Công Thương thu thập liệu thống kê logistics 49 Xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn, quy Bộ Khoa học Hiệp hội Doanh chuẩn hoạt động logistics đáp ứng Công nghệ nghiệp dịch vụ yêu cầu hiệu dịch vụ logistics 50 Thiết lập số đánh giá logistics phù hợp với chuẩn mực quốc tế 2018 2019 logistics Bộ Công Thương Tổng cục Thống kê, 2017 Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics 51 Tổ chức nghiên cứu, xếp hạng, đánh giá Hiệp hội Doanh lực cạnh tranh ngành dịch vụ nghiệp dịch vụ logistics doanh nghiệp dịch vụ logistics logistics Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 2017 186 52 Hồn thiện sách hỗ trợ doanh Bộ Kế nghiệp dịch vụ logistics, đặc biệt hoạch doanh nghiệp nhỏ vừa, tiếp cận nguồn vốn nước, phát triển thị trường, đào tạo, tiếp cận thông Đầu tư Ngân hàng Nhà nước, 2018 Bộ Cơng Thương, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam tin 53 Sử dụng phương tiện truyền thông Bộ tin -Truyền Hiệp hội Doanh nghiệp nhằm quảng bá rộng rãi vai trò, tầm Thơng quan trọng logistics, doanh nghiệp thơng dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương dịch vụ logistics mại Công nghiệp Việt Nam Nguồn: tổng hợp Nghiên Cứu Sinh ... VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS 1.1 Khái quát thương hiệu chiến lược thương hiệu doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát thương hiệu doanh nghiệp * Khái niệm thương hiệu. .. kinh nghiệm hoạch định chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp logistics Việt Nam .70 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM ... THIỆN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM 113 3.1 Một số dự báo quan điểm hoàn thiện hoạch định chiến lược thương hiệu doanh nghiệp logistics Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Hoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay