Mẫu báo cáo pccc 6 tháng và định hướng 6 tháng tiếp theo

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:55

BÁO CÁOVề kết quả công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015––––––––––––––––––––––––Thực hiện công văn số 42BCĐ của Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc báo cáo kết quả công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) 6 tháng đầu năm 2015Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác PCCC và CNCH 6 tháng đầu năm 2015 như sau:I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN1. Công tác chỉ đạo điều hànhĐảm bảo các điều kiện, lực lượng và phương tiện PCCC và CNCH cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tổ chức PCCC và CNCH kịp thời, hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố, tai nạn xảy ra ngay từ đầu năm 2015. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH đến nay qua 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả tốt đồng thời làm thay đổi nhận thức của cán bộ CBCCVC về công tác PCCC và CNCH cụ thể như sau: UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ –––––––––– Số: 127/BC-SKHCN Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Đồng Nai, ngày 02 tháng năm 2015 BÁO CÁO Về kết cơng tác Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ tháng đầu năm 2015 phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2015 –––––––––––––––––––––––– Thực công văn số 42/BCĐ Ban đạo Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ tỉnh ngày 29 tháng năm 2015 việc báo cáo kết cơng tác Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ (PCCC CNCH) tháng đầu năm 2015 Sở Khoa học Công nghệ báo cáo công tác PCCC CNCH tháng đầu năm 2015 sau: I KẾT QUẢ THỰC HIỆN Công tác đạo điều hành Đảm bảo điều kiện, lực lượng phương tiện PCCC CNCH cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức PCCC CNCH kịp thời, hiệu quả, làm giảm đến mức thấp thiệt hại người tài sản có cố, tai nạn xảy từ đầu năm 2015 Sở Khoa học Công nghệ chủ động xây dựng kế hoạch thực công tác PCCC CNCH đến qua tháng đầu năm đạt nhiều kết tốt đồng thời làm thay đổi nhận thức cán CBCCVC công tác PCCC CNCH cụ thể sau: Phổ biến quán triệt lại văn đạo chủ yếu Trung ương, Tỉnh ủy UBND tỉnh thực PCCC CNCH thông qua mạng I-Office sau: - Công văn số 847/KH-UBND ngày 30 tháng năm 2015 UBND tỉnh việc thực biện pháp đảm bảo an tồn phòng cháy , chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2015 đại bàn tỉnh Đồng Nai - Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/01/2015 Ban Thường vụ tỉnh uỷ đồng Nai tăng cường lãnh đạo Đảng công tác PCCC CNCH năm 2015 - Tổ chức quán triệt triển khai thực có hiệu Luật PCCC Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật PCCC năm 2013, văn hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1110/QĐ-TT ngày 17/8-2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tầm nhìn đến năm 2030; - Phổ biến Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 Thủ tướng Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng phòng 1/4 cháy chữa cháy; Tiếp tục thực thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 Thủ tướng Chính phủ tăng cường đạo thực số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm công tác PCCC CNCH; - Triển khai Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 Thủ tướng Chính phủ tăng cường đạo thực số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm công tác PCCC CNCH; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/01/2015 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai tang cường lãnh đạo Đảng công tác PCCC CNCH năm 2015; tổ chức Tuần lễ Quốc gia vệ sinh an toàn lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC – 04/10” năm 2015; - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật PCCC, CNCH đến Phòng ban đơn vị tồn Sở, nhằm tạo chuyển biến thực nhận thức hành động công tác PCCC, CNCH hệ thống Văn phòng điện tử trang Web đơn vị - Triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 16/8/2013 UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC CNCH Qua công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật PCCC, CNCH đến Phòng/Đơn vị tồn Sở, tạo chuyển biến thực nhận thức hành động cơng tác PCCC, CNCH tồn thể CBCCVC Một số kết đạt thời gian qua Xác định tầm quan trọng công tác đảm bảo an tồn phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ lĩnh vực khoa học công nghệ địa bàn tỉnh Đồng Nai Sở thực xây dựng Kế hoạch số 157/KH-SKHCN ngày 04 tháng 02 năm 2015 Kế hoạch tăng cường thực biện pháp đảm bảo an tồn phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Sở Khoa học Công nghệ năm 2015 đảm bảo phương án PCCC CNCH nhằm nâng cao tính chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ thống công tác huy, đạo chiến thuật, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nan, cứu hộ PCCC Thay sửa chữa kịp thời số thiết bị điện chiếu sáng Phòng/Đơn vị khn viên Sở đảm bảo an toàn PCCC đơn vị trước mùa mưa tới Chủ động chặt phát bớt cành xanh khuôn viên Sở để mùa mưa bão tới không bị cố đổ làm chạm chập hệ thống điện 2/4 Nạo vét ống cống nước khn viên Sở, thu gom phế liệu rác, xà bần làm cho cảnh quan môi trường xanh đẹp đảm bảo cảnh quan thẩm mỹ an toàn mùa mưa tới Tăng cường kiểm tra việc thực quy định PCCC quan, phát yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót gây cháy lan, cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, kho để phát khắc phục kịp thời hư hỏng có nguy gây cháy nổ; xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm; củng cố trì hoạt động lực lượng PCCC CNCH sở; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC CNCH theo quy định; Lắp đặt hệ thống đèn báo cháy vị trí quan trọng khu vực Sở Kiểm tra bảo trì thay thiết bị điện chiếu sáng thong thường loại thiết bị tiết kiệm điện Hội trường lớn, hội trường Online phòng làm việc đơn vị Kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì phương tiện PCCC theo TCVN; kiểm tra hệ thống điện đảm bảo theo tiêu chuẩn 20TCN 25-91, 20TCN 27-91 Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định Thông tư 04/2004/TT.BCA Bộ Cơng an Bố trí tăng cường lực lượng thường trực 24/24 ngày mưa, có lũ, bảo, áp thấp nhiệt đới; theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết mưa lũ để kịp thời đối phó với tình bất lợi thời tiết gây II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM 2015 Công tác PCCC CNCH tháng cuối năm phải bám sát vào kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 UBND tỉnh việc thực biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy , chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2015 địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/01/2015 Ban Thường vụ tỉnh uỷ đồng Nai tăng cường lãnh đạo Đảng công tác PCCC CNCH năm 2015 Thực nghiêm túc kế hoạch PCCC CNCH Sở xây dựng Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân ứng phó khắc phục hậu lũ bão theo phương châm “4 chỗ” ( Chỉ huy chỗ, lực lượng chỗ, phương tiện, vật tư chỗ, hậu cần chỗ) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật PCCC, CNCH, phòng chống lũ, báo đến Phòng ban đơn vị tồn Sở, nhằm tạo chuyển biến thực nhận thức hành động cơng tác PCCC, CNCH, phòng chống lũ, bão Phối hợp Phòng cảnh sát PCCC thành phố Biên Hoà xây dựng tổ chức diễn tập hàng năm phương án CNCH cố, tai nạn cụ thể nhằm nâng cao tính chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ thống công tác 3/4 huy, đạo chiến thuật, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nan, cứu hộ PCCC Phối hợp diễn tập phòng cháy chữa cháy với 01 kịch “Diễn tập ứng phó cố tình rơi nguồn phóng xạ kín vận chuyển” Nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch ứng phó cố xạ địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Sở KH&CN tổ chức Tăng cường kiểm tra việc thực quy định PCCC quan, phát yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót gây cháy lan, cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, kho để phát khắc phục kịp thời hư hỏng có nguy gây cháy nổ, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm; Quan tâm xây dựng, củng cố trì hoạt động lực lượng phòng chống lụt bão PCCC, CNCH sở; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC CNCH theo quy định; cần trọng kiểm tra thay thiết bị điện bị hư xuống cấp Thường xuyên rà soát, củng cố, bổ sung phương án PCCC CNCH phù hợp với tình hình thực tế Khi tổ chức thực tập phương án chữa cháy CNCH cần có giả định tình cháy, cứu nạn vào thời gian làm việc ban đêm, qua có kế hoạch khắc phục triệt để Trong mùa mưa lũ phải kiểm tra hệ thống cấp thoát nước đồng thời phát tỉa bớt hệ thống cành xanh cao, có nguy đổ gây cháy chạm chập điện khu vực Sở Trên báo cáo kết công tác PCCC, CNCH tháng đầu năm 2015 phương hướng hoạt động tháng cuối năm 2015 Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Đồng Nai Kính gủi Ban Chỉ đạo PCCC CNCH tỉnh tổng hợp./ Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo PCCC CNCH tỉnh; - Sở cảnh sát PCCC; - Giám đốc Phó Giám đốc Sở; - Các phòng/đơn vị (th/hiện); - Lưu: VT, VP KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Liệt 4/4 ... điện khu vực Sở Trên báo cáo kết công tác PCCC, CNCH tháng đầu năm 2015 phương hướng hoạt động tháng cuối năm 2015 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai Kính gủi Ban Chỉ đạo PCCC CNCH tỉnh tổng... pháp luật PCCC, CNCH, phòng chống lũ, báo đến Phòng ban đơn vị tồn Sở, nhằm tạo chuyển biến thực nhận thức hành động cơng tác PCCC, CNCH, phòng chống lũ, bão Phối hợp Phòng cảnh sát PCCC thành... bất lợi thời tiết gây II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM 2015 Công tác PCCC CNCH tháng cuối năm phải bám sát vào kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 UBND tỉnh việc thực biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo pccc 6 tháng và định hướng 6 tháng tiếp theo, Mẫu báo cáo pccc 6 tháng và định hướng 6 tháng tiếp theo

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay