Hồ sơ quản lý công tác PCCC của cơ sở

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:48

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc HỒ QUẢN CÔNG TÁC PCCC (DÙNG CHO SỞ) Tên sở: Nghỉ trọ Hồng Thảo Đ/c: Thơn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Số điện thoại: 01669 756 856 Chủ hộ kinh doanh: Hoàng Đức Thảo Nghĩa Lộ, năm 2018 NGHỈ TRỌ HOÀNG THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Số: 01/QĐ Nghĩa Lộ, ngày 20 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành nội quy, quy định, quy trình phòng cháy chữa cháy CHỦ HỘ KINH DOANH NGHỈ TRỌ HOÀNG THẢO Căn Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013; Căn vào nghị định số 79/2014/NĐCP ngày 31/7/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy chữa cháy; Thơng tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Bộ Công an quy định chi tiết thi hành số điều nghị định số 79/2014/NĐ-CP 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi, bổ sung số điều luật phòng cháy chữa cháy; Căn tình hình thực tế sở: QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành kèm theo định này: nội quy phòng cháy chữa cháy; nội quy phòng cháy kho thiết bị, hàng hóa; nội quy sử dụng điện; quy trình phòng cháy chữa cháy Điều Nội quy, quy định, quy trình phòng cháy chữa cháy hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Điều Các ơng (bà) đội viên đội chữa cháy tồn thể người thuộc Nghỉ trọ Hoàng Thảo chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu CHỦ HỘ KINH DOANH NỘI QUY AN TỒN PHỊNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Ban hành kèm theo định Số: 01/ QĐ ngày 20 tháng năm 2018 Chủ hộ kinh doanh Nghỉ trọ Hoàng Thảo Để đảm bảo an tồn tính mạng, tài sản trật tự an ninh sở, Chủ hộ kinh doanh Nghỉ trọ Hoàng Thảo quy định nội qui phòng cháy chữa cháy sau: Điều Phòng cháy chữa cháy nghĩa vụ trách nhiệm tất người kể khách hàng đến sử dụng dịch vụ lưu trú Điều Không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc kho nơi cấm lửa Điều Không câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; hết làm việc phải kiểm tra tắt đèn, quạt thiết bị điện khác trước Không : - Dùng vật liệu khác thay cho cầu chì - Dùng dây dẫn điện cắm trực tiếp vào ổ cắm - Để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, dây dẫn điện - Để xăng dầu, chất dễ cháy phòng làm việc - Sử dụng bếp điện giây may so, thắp hương phòng làm việc Điều Sắp xếp vật tư, phương tiện, hàng hoá kho phải gọn gàng, sẽ, xếp riêng loại, khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra cứu chữa cần thiết Điều Khu vực để xe máy, ô tô phải gọn gàng, lối lại, đỗ xe phải hướng đầu xe ngồi Điều Khơng để chướng ngại vật lối lại, hành lang, cầu thang Điều Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định, không lấy sử dụng vào việc khác Điều Cán công nhân viên thực tốt qui định khen thưởng, người vi phạm tuỳ mức độ mà bị xử theo qui định pháp luật CHỦ HỘ KINH DOANH NỘI QUY PHÒNG CHÁY KHO Ban hành kèm theo định Số: 01/ QĐ ngày 20 tháng năm 2018 Chủ hộ kinh doanh Nghỉ trọ Hoàng Thảo Điều Cấm mang chất nổ, chất độc, hút thuốc, đun nấu, thắp hương thờ cúng xung quanh khu vực kho Những người khơng nhiệm vụ khơng vào kho Điều Vật tư hàng hố kho phải gọn gàng, thành lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bóng điện 0,5m Điều Người giao quản kho không tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người trách nhiệm sửa chữa, thay Điều Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên lau chùi, bảo quản Cấm mang phương tiện chữa cháy làm việc khác Điều Trước sau làm việc, người giao quản kho phải kiểm tra hàng hoá, vật tư, cắt điện, đóng cửa trước kiểm tra kho vấn đề nghi vấn phải báo cho người trách nhiệm Điều Mọi người phải nghiêm túc thực nội quy phòng cháy kho vật tư Ai vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ bị xử theo quy định hành CHỦ HỘ KINH DOANH NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo định Số: 01/ QĐ ngày 20 tháng năm 2018 Chủ hộ kinh doanh Nghỉ trọ Hoàng Thảo) Điều Tất người phải thực tiết kiệm điện nơi làm việc Đi hết làm việc, trước phải cắt điện với thiết bị tiêu thụ điện Điều Không đấu nối, làm thay đổi hệ thống điện, phận nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng, ổ cắm sử dụng điện cơng suất lớn phải báo cáo cho chủ nhà nghỉ bố trí thợ điện sửa chữa Điều Cấm dùng đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi, sấy Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh cố gây cháy nổ điện Điều Khi sử dụng hệ thống điện cố chập, điện, khơng tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo cho người phụ trách bố trí thợ điện đến sửa chữa Trên qui định việc sử dụng điện toàn Nghỉ trọ Hoàng Thảo, người phải nghiêm túc thực hiện, vi phạm để xảy cố điện tuỳ theo mức độ thiệt hại nặng nhẹ bị xử theo qui định hành CHỦ HỘ KINH DOANH QUY TRÌNH VỀ PHỊNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo định Số: 01/ QĐ ngày 20 tháng năm 2018 Chủ hộ kinh doanh Nghỉ trọ Hoàng Thảo) Để đảm bảo an tồn tính mạng, tài sản an ninh trật tự sở, Chủ hộ kinh doanh quy định quy trình tổ chức chữa cháy cháy xảy trình tự theo nội dung sau: Một là: báo động, báo cháy Người phát cháy phải nhanh chóng báo động cho tồn người nhà nghỉ biết cháy xảy hiệu lệnh chuông, kẻnh, thông tin loa phát thanh; đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114; cử người đón, hướng dẫn cho xe chữa cháy tiếp cận nguồn nước, đám cháy Hai là: Trực tiếp cắt điện báo cho chủ nhà nghỉ để cắt điện khu vực bị cháy toàn nhà nghỉ thấy cần thiết Ba là: Tổ chức cứu người, cứu tài sản Phải ưu tiên cơng tác hướng dẫn nạn tổ chức cứu người bị mắc kẹt đám cháy sau tổ chức cứu tài sản, bảo vệ tài sản cứu Bốn là: Tổ chức chữa cháy Xác định rõ loại chất cháy, quy mô đám cháy, diễn biến đám cháy để đưa phương án cứu chữa đạt hiệu nhất: - Đám cháy nhỏ phát sinh, chất chát loại chất cháy rắn dùng bình bột xách tay ABC nước để chữa cháy; cháy thiết bị điện tử dùng bình chữa cháy xách tay CO2 để dập lửa Nếu sở hệ thống họng nước chữa cháy nhà máy bơm chữa cháy di động cháy xảy phải lực lượng khởi động hệ thống máy bơm để dập cháy Năm là: Tham gia bảo vệ trường cung cấp thông tin xác thực vụ cháy cho quan Nhà nước thẩm quyền Sáu là: Khắc phục hậu vụ cháy - Tổ chức cấp cứu người bị nạn, cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại để ổn định sống - Thực biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an tồn xã hội - Nhanh chóng phục hồi hoạt động sở - Kiện toàn bổ sung trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đưa vào thường trực CHỦ HỘ KINH DOANH NGHỈ TRỌ HOÀNG THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Số: 02/QĐ Nghĩa Lộ, ngày 20 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban huy PCCC sở CHỦ HỘ KINH DOANH NGHỈ TRỌ HOÀNG THẢO Căn Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013; Căn vào nghị định số 79/2014/NĐCP ngày 31/7/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy chữa cháy; Thơng tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Bộ Công an quy định chi tiết thi hành số điều nghị định số 79/2014/NĐ-CP 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi, bổ sung số điều luật phòng cháy chữa cháy; Căn tình hình thực tế Nghỉ trọ Hoàng Thảo: QUYẾT ĐỊNH Điều Nay thành Ban huy PCCC Nghỉ trọ Hoàng Thảo gồm có: đồng chí (có danh sách kèm theo) Điều Ban huy PCCC nhiệm vụ: Chỉ đạo chung công tác PCCC sở Phối hợp với sở Cơng an PCCC thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực công tác PCCC theo pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định PCCC Chỉ đạo việc tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, lập thực tập phương án PCCC Đề xuất ban hành văn quy định PCCC; tổ chức lập lưu giữ hồ quản hoạt động PCCC sở theo quy định Chỉ đạo Đội PCCC chỗ xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực nhiệm vụ chữa cháy cháy xảy Tổ chức tham gia hoạt động PCCC yêu cầu sở thẩm quyền Điều Các ông (bà) tên chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu CHỦ HỘ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo định Số: 02/ QĐ ngày 20 tháng năm 2018 Nghỉ trọ Hoàng Thảo) STT Họ tên Chức vụ Chức danh Trưởng ban CHỦ HỘ KINH DOANH NGHỈ TRỌ HOÀNG THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Số: 03/QĐ Nghĩa Lộ, ngày 20 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lực lượng PCCC sở CHỦ HỘ KINH DOANH NGHỈ TRỌ HỒNG THẢO Căn Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013; Căn vào nghị định số 79/2014/NĐCP ngày 31/7/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Bộ Công an quy định chi tiết thi hành số điều nghị định số 79/2014/NĐ-CP 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi, bổ sung số điều luật phòng cháy chữa cháy; Căn tình hình thực tế Nghỉ trọ Hoàng Thảo: QUYẾT ĐỊNH Điều Nay thành lập lực lượng PCCC Nghỉ trọ Hồng Thảo gồm có: đồng chí (có danh sách kèm theo) Điều Lực lượng PCCC sở nhiệm vụ: Đề xuất việc ban hành nội quy, quy định an tồn phòng cháy chữa cháy Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định, nội quy an tồn phòng cháy chữa cháy Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực nhiệm vụ chữa cháy cháy xảy ra; tham gia chữa cháy địa phương, sở khác u cầu Điều Các ơng (bà) tên chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu CHỦ HỘ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH SÁCH LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SỞ (Ban hành kèm theo định Số: 03/ QĐ ngày 20 tháng năm 2018 Nghỉ trọ Hoàng Thảo) Số TT Họ tên Chức danh Đội trưởng Đội viên Đội viên Đội viên Ghi CHỦ HỘ KINH DOANH ... trọ Hồng Thảo: QUYẾT ĐỊNH Điều Nay thành Ban huy PCCC Nghỉ trọ Hồng Thảo gồm có: đồng chí (có danh sách kèm theo) Điều Ban huy PCCC có nhiệm vụ: Chỉ đạo chung công tác PCCC sở Phối hợp với sở Công. .. dưỡng nghiệp vụ, lập thực tập phương án PCCC Đề xuất ban hành văn quy định PCCC; tổ chức lập lưu giữ hồ sơ quản lý hoạt động PCCC sở theo quy định Chỉ đạo Đội PCCC chỗ xây dựng phương án, chuẩn bị... tác PCCC sở Phối hợp với sở Công an PCCC có thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực công tác PCCC theo pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định PCCC Chỉ đạo việc tuyên truyền, huấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ quản lý công tác PCCC của cơ sở, Hồ sơ quản lý công tác PCCC của cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay