Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

179 4 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:29

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nayXử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH PHAN QUỲNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 9.38.01.02 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CỬU VIỆT HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu tư liệu sử dụng luận án đảm bảo độ xác, trung thực tin cậy Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN ÁN ĐINH PHAN QUỲNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1.1 1.2 1.3 Chương 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Chương 3.1 3.2 Chương ………………………………………………………………… TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đánh giá tình hình nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu CƠ SỞ LUẬN VỀ XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Khái niệm, đặc điểm vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường Khái niệm, ngun tắc, vai trò xử vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Các biện pháp xử vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Thẩm quyền, thủ tục xử vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường Các yếu tố tác động đến xử vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường THỰC TRẠNG XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘVIỆT NAM HIỆN NAY Thực trạng pháp luật xử vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Thực trạng hoạt động xử vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Việt Nam 8 23 27 31 31 36 55 61 66 77 77 97 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 116 VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘVIỆT NAM Phương hướng nâng cao hiệu xử vi phạm hành 116 lĩnh vực giao thông đường Việt Nam Giải pháp nâng cao hiệu xử vi phạm hành lĩnh 4.2 124 vực giao thơng đường KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 4.1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATGT : An toàn giao thơng ATGTĐB : An tồn giao thơng đường BCA : Bộ Công an CAND : Công an nhân dân C08 : Cục Cảnh sát giao thông CSGT : Cảnh sát giao thông GTĐB : Giao thông đường GTVT : Giao thông vận tải GPLX : Giấy phép lái xe GTTT : Giao thông trật tự NCS : Nghiên cứu sinh PC08 : Phòng Cảnh sát giao thơng VPHC : Vi phạm hành VPPL : Vi phạm pháp luật TNGT : Tai nạn giao thông TNHC : Trách nhiệm hành TNPL : Trách nhiệm pháp TTATGT : Trật tự an tồn giao thơng TTKS : Tuần tra kiểm soát DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Hệ thống đường Việt Nam Bảng 3.2: Đăng ký phương tiện giao thông giới đường Việt Nam Bảng 3.3: Kết xử phạt vi phạm hành trật tự an tồn giao thơng đường Bảng 3.4: Phân tích hành vi vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Bảng 3.5: Phương tiện vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường Bảng 3.6: Kết áp dụng xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường lực lượng Cảnh sát giao thông MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giao thơng đường (GTĐB) Việt Nam vấn đề nhận quan tâm quan ngại sâu sắc toàn xã hội, theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỷ lệ tử vong tính 100.000 dân tai nạn giao thông (TNGT) gây Việt Nam cao mức trung bình giới (24,5/17) [145] Tuy nhiên số tử vong theo thống kê trường lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực Bên cạnh bình qn năm Việt Nam tỷ USD (tương đương 2,5% GDP) để khắc phục hậu TNGT đường gây [129], tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam mức khoảng 6% Phân tích nguyên nhân dẫn đến TNGT nước ta phần lớn xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) GTĐB người điều khiển phương tiện người tham gia giao thơng gây Có thể nhận thấy tình trạng VPPL lĩnh vực GTĐB nước ta nhiều nguyên nhân cản trở phát triển đất nước Xuất phát từ thực tiễn đó, ngày 24/10/2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng đường (ATGTĐB) đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, khẳng định việc thực chiến lược ATGTĐB nhằm thiết lập trì trật tự xã hội lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông; bảo đảm hệ thống GTVT hoạt động thơng suốt phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập kinh tế quốc tế Như bảo đảm trật tự an tồn giao thơng (TTATGT) hạn chế TNGT góp phần vào phát triển đất nước trách nhiệm hệ thống trị, tồn dân, tồn xã hội, trước hết quan nhà nước có chức người tham gia giao thơng Có thể nhận thấy thời gian gần đây, với nỗ lực Chính phủ, Bộ, ngành toàn xã hội, vấn đề trật tự, ATGTĐB nước ta có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực; tình hình VPPL lĩnh vực GTĐB kéo giảm, nhiên mức cao gây thiệt hại to lớn cho xã hội Chỉ tính năm 2016 (năm có số vụ VPHC GTĐB kể từ 2007), riêng lực lượng CSGT đường toàn quốc kiểm tra, lập biên 3.972.192 trường hợp vi phạm trật tự ATGTĐB; phạt 2.582,73 tỷ đồng; tạm giữ 34.659 xe ô tô 560.418 xe mơ tơ Cũng năm 2016 tình hình ùn tắc giao thông diễn mức độ nghiêm trọng (đặc biệt hai thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội), với 41 vụ ùn tắc kéo dài gây thiệt hại kinh tế sức khỏe cộng đồng Cũng năm 2016, tình hình TNGT đường mức cao, đáng báo động với 21.589 vụ, làm chết 8.685 người bị thương 19.280 người [13] Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng TNGT đường bộ, nhiên theo đánh giá quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình TNGT đường việc khơng tn thủ quy định pháp luật trật tự, ATGTĐB chủ thể tham gia giao thơng [14] Chính bên cạnh việc phải thực đồng biện pháp nhằm giảm thiểu hành vi VPPL trật tự, ATGTĐB, tăng cường lực vận tải cơng cộng, cải thiện hạ tầng GTĐB , vấn đề liên quan đến xử vi phạm hành (VPHC) lĩnh vực GTĐB như: Giáo dục, tuyên truyền ATGTĐB; hoàn thiện tổ chức máy quản nhà nước an tồn giao thơng (ATGT) từ trung ương đến địa phương; hoàn thiện chế, sách bảo đảm trật tự ATGTĐB; nâng cao lực cưỡng chế lực lượng CSGT, Thanh tra ngành GTVT, lực lượng thực thi công vụ khác; đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ cơng tác tuần tra, kiểm sốt, xử vi phạm; hoàn thiện chế phối hợp lực lượng chức xác định nhiệm vụ trọng tâm tiến hành nghiên cứu cách toàn diện xử VPHC lĩnh vực GTĐB, từ tồn tại, vướng mắc, bất cập hoạt động vấn đề có ý nghĩa luận thực tiễn, với mục tiêu kéo giảm tình hình VPHC trật tự, ATGTĐB yêu cầu cấp thiết Với trên, lựa chọn đề tài “Xử vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường theo pháp luật Việt Nam nay” làm luận án tiếnluật học, chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số 9.38.01.02 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích, luận giải vấn đề có liên quan đến xử VPHC lĩnh vực GTĐB, luận án làm sâu sắc sở luận pháp xử VPHC lĩnh vực GTĐB Bên cạnh luận án tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động xử VPHC lĩnh vực GTĐB yếu tố tác động tới hoạt động này, để từ tìm nguyên nhân đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xử VPHC lĩnh vực GTĐB Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để hồn thành mục đích nghiên cứu vừa trình bày, luận án thực nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất: Luận án tiến hành phân tích, đánh tình hình nghiên cứu có liên quan đến xử VPHC lĩnh vực GTĐB qua cơng trình nghiên cứu, báo khoa học tác giả ngồi nước, từ vấn đề làm rõ; vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ Thứ hai: Trên sở phân tích khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò xử VPHC lĩnh vực GTĐB, luận án tiến hành bổ sung hoàn thiện sở luận xử VPHC lĩnh vực GTĐB Thứ ba: Luận án tổng hợp, phân tích làm rõ thực trạng xử VPHC lĩnh vực GTĐB thời gian 10 năm (2007 – 2016), chỉ rõ những ưu điểm, kế t quả đa ̣t được cũng những tồ n ta ̣i, ̣n chế và nguyên nhân của tồ n ta ̣i, ̣n chế hoạt động Thứ tư: Trên sở phân tích thực trạng xử VPHC lĩnh vực GTĐB Việt Nam thời gian qua; dự báo tình hình VPHC lĩnh vực GTĐB Việt Nam thời gian tới, luận án đưa kiến nghị đề xuấ t giải pháp, nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác xử VPHC lĩnh vực GTĐB lực lượng chức Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án xác định vấn đề có liên quan đến xử VPHC lĩnh vực GTĐB Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian, luận án tiến hành nghiên cứu hoạt động xử VPHC lĩnh vực GTĐB phạm vi nước Về thời gian, luận án nghiên cứu vấn đề luận liên quan đến xử VPHC lĩnh vực GTĐB thực trạng xử VPHC lĩnh vực GTĐB 10 năm (từ năm 2007 đến hết năm 2016) Xử VPHC lĩnh vực GTĐB thực VPHC lĩnh vực GTĐB như: Vi phạm quy tắc GTĐB; vi phạm quy định kết cấu hạ tầng GTĐB; vi phạm quy định phương tiện tham gia GTĐB; vi phạm quy định người điều khiển phương tiện tham gia GTĐB Tuy nhiên khó khăn cơng tác thu thập số liệu liên quan đến hoạt động xử vi phạm kết cấu GTĐB (thực tế vi phạm bắt đầu quan tâm xử từ đầu 2017), luận án tập trung nghiên cứu, đánh giá vấn đề có liên quan đến xử VPHC vi phạm quy tắc GTĐB; vi phạm quy định phương tiện tham gia GTĐB; vi phạm quy định người điều khiển phương tiện tham gia GTĐB , mà không nghiên cứu VPHC kết cấu GTĐB Mặc dù thẩm quyền xử VPHC lĩnh vực GTĐB thuộc nhiều chủ thể khác như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp, lực lượng Công an nhân dân; lực lượng Thanh tra ngành GTVT; thực tế hoạt động chủ yếu tiến hành lực lượng CSGT đường Thanh tra ngành GTVT luận án tập trung nghiên cứu đánh giá họat động xử lực lượng CSGT đường Thanh tra ngành GTVT Phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận Luận án dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Mác - Lê Nin nghiên cứu vấn đề có liên quan đến xử VPHC lĩnh vực GTĐB 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Chương 1: Trong chương tổng quan tình hình nghiên cứu, luận án dùng phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp để khái quát vấn đề liên quan đến luận án nhà khoa học ngồi nước nghiên cứu cơng bố cơng trình khoa học Từ nội dung mà luận án kế thừa, phát triển vấn đề mà luận án tiếp tục nghiên cứu, làm rõ Chương 2: Là chương nghiên cứu vấn đề luận VPHC xử VPHC lĩnh vực GTĐB, luận án sử dụng chủ yếu phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp để từ làm rõ khái niệm có liên quan đến VPHC, xử VPHC nói chung lĩnh vực GTĐB nói riêng Chương 3: Là nội dung trình bày thực trạng xử VPHC lĩnh vực GTĐB, luận án tách làm hai phần thực trạng pháp luật xử VPHC lĩnh vực GTĐB thực trạng hoạt động xử VPHC lĩnh vực GTĐB lực lượng chức năng; làm rõ ưu, nhược điểm nguyên nhân Trong chương này, luận án sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp logic, phương pháp tiếp cận đa ngành - liên ngành để làm rõ quy định pháp luật xử VPHC GTĐB thực tiễn hoạt động xử VPHC lĩnh vực GTĐB 42 Chính phủ (2013), Nghị số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 Ban Bí thư trung ương Đảng "Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khắc phục ùn tắc giao thơng", Hà Nội 43 Chính phủ (2015), Báo cáo số 476/BC-CP ngày 08/10/2015, Kết thực nhiệm vụ bảo đảm TTATGT tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ 2016, Hà Nội; 44 Chính phủ (2016), Nghị định 46/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 Quy định xử phạt VPHC lĩnh vực đường bộ, đường sắt, Hà Nội; 45 Chính phủ (2017), Nghị định 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật xử vi phạm hành chính, Hà Nội; 46 Công ước quốc tế giao thông đường 47 Công ước quốc tế biển báo Tín hiệu đường 48 Cơng ước quốc tế quyền dân trị 1966 49 GS.TS Nguyễn Đăng Dung (2012) Về pháp luật xử hành Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số tháng 2/2012 50 Phạm Dũng, Hoàng Sao (1986), Một số vấn đề phạt hành chính, Nhà xuất pháp lý, Hà Nội 1986; 51 Trần Sơn Hà (2016), Quản nhà nước trật tự, ATGTĐB Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ công, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội; 52 Đỗ Đình Hòa Hồng Đình Ban (2010), Tuần tra kiểm sốt GTĐB, vấn đề luận thực tiễn, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 53 TS Phạm Trung Hòa, Nâng cao văn hóa ứng xử giao tiếp CSGT đáp ứng yêu cầu đảm bảo TTATGT Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số tháng 2/2014; 54 Nguyễn Xuân Hy (Dịch - 1976), Tội phạm học, Nxb Pháp Mátxcơva; 160 55 Đại học Cảnh sát nhân dân (2011), Giáo trình tuần tra kiểm sốt xử vi phạm trật tự ATGTĐB, Thành phố Hồ Hồ Chí Minh; 56 Đại học Cảnh sát nhân dân (2013), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Thành phố Hồ Hồ Chí Minh; 57 Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; 58 Đại học Luật Hà Nội (2002), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 59 Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 60 Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 61 PGS.TS Nguyễn Minh Đoan (2012), Hiệu pháp luật vấn đề luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia (tái lần thứ nhất), Hà Nội; 62 Bùi Xuân Đức (1998), Các hình thức xử phạt hành chính: Hiện trạng hướng hồn thiện, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1/1998; 63 Nguyễn Minh Đức, Trịnh Thùy Dung, Một số bất cập hướng hoàn thiện pháp luật xử vi phạm hành chính, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 146, Tháng 6/2009; 64 Đinh Minh Hoàng, (2008), Pháp chế XHCN lĩnh vực giao thông đường thủy tỉnh An Giang, luận văn thạc sĩ luật học, Học viện CTQG Hồ Chí Minh; 65 Hội đồng Nhà nước (1989), số 28-LCT/HĐNN8 ngày 07/12/1989, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, Hà Nội; 66 Mai hữu Khuê (2002) - Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính, Nhà xuất Lao Động, Hà Nội; 67 Nguyễn Xuân Lâm (2017), Hoàn thiện thể chế xử hành vi phạm biển lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Luận án tiến sĩ Quản cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội; 161 68 Ngô Thị Hồng Loan (2014), Pháp luật xử vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ, luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh; 69 Trương Diệu Loan (2015), Giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường theo chức lực lượng Cảnh sát giao thông, Luận án TiếnAn ninh trật tự xã hội, Học viện CSND, Hà Nội; 70 Trần Văn Luyện, Trần Sơn, Nguyễn Văn Chính (2003), Trật tự an tồn giao thơng đường Thực trạng giải pháp, nxb trị quốc gia, Hà Nội 2003; 71 C Mác (1971), Sự khốn Triết học, nxb Sự thật, Hà Nội; 72 TS Đinh Văn Mậu – TS Phạm Hồng Thái (2005), Giáo trình Luận chung Nhà nước Pháp luật, Nxb tổng hợp Đồng Nai; 73 Nguyễn Văn Minh (2012), Xử vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường địa bàn tỉnh Thanh Hóa, luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; 74 Vũ Thị Thanh Nhàn (2010), Pháp luật xử vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường – Một số vấn đề luận phương hướng hoàn thiện, luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội; 75 Hoàng Phê (1997), Từ điển tiếng Việt, nxb Đà Nẵng; 76 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 77 Quốc hội (2007), Luật phòng, chống bạo lực gia đình, nxb Chính trị quốc gia; 78 Quốc hội (2008), Luật Giao thông đường bộ, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 79 Quốc hội (2012), Báo cáo Ủy ban Pháp luật khóa 13 Kết giám sát việc thực pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông vận tải, Hà Nội; 80 Quốc hội (2013), Luật xử vi phạm hành chính, Nxb Chính trị QG, Hà Nội; 81 PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế (2005), Giáo trình luận chung Nhà nước pháp luật, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội; 162 82 Sở Giao thơng vận tải thành phố Hồ Chí Minh (2017); Báo cáo công tác tháng đầu năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh; 83 Đặng Thanh Sơn (2008), Vụ Pháp luật Hình - Hành chính, Bộ Tư pháp, Vi phạm hành xử vi phạm hành chính, Hà Nội; 84 Nguyễn Văn Thạch (1997), Trách nhiệm hành chính, luận văn thạc sĩ luật học, Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật, Hà Nội 1997; 85 GS.TS Phạm Hồng Thái – TS Nguyễn Thị Minh Hà (2017), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; 86 Phan Thuận (2016), Hành vi sai lệch xã hội người tham gia giao thơng, Kỷ yếu Hội nghị an tồn giao thơng năm 2016 (tập IV), Trang 24- 33; 87 PGS.TS Vũ Thư (2011), Mấy vấn đề trách nhiệm hành pháp luật Việt Nam nay, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số tháng 12/2011; 88 PGS.TS Trần Minh Thư (2014), Nâng cao vai trò lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an tồn giao thơng tình hình mới, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số tháng 2/2014; 89 Xuan – Thao Nguyen (2017) Kiểm sốt cân quyền lực trị (checks and balances of political power), Tọa đàm khoa học, TP Hồ Chí Minh; 90 Sai Tơ- Kenchini (2008), Hoạt động cưỡng chế giao thông đường bộ, Hà Nội; 91 Thủ tướng phủ (2004), Quyết định số 206/2004 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, Hà Nội; 92 Thủ tướng phủ (2006), Quyết định số 238/2006/QĐ-TTG ngày 24/10/2006 Thủ tướng phủ ban hành Quy định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát nhân dân hoạt động tuần tra, kiểm soát trật tự, an tồn giao thơng, Hà Nội; 93 Thủ tướng phủ (2012), Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an tồn giao thơng đường đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Hà Nội; 94 Thủ tướng phủ (2013), Quyết định 2043/QĐ-TTg Phê duyệt đề án tuyên truyền ATGT giai đoạn 2013 – 2015, Hà Nội; 163 95 Tổng cục thống kê (2014), Thông cáo báo chí tháng đầu năm, Hà Nội; 96 Từ điển tiếng Việt (2014), Nxb Bách khoa, Hà Nội; 97 Từ điển Luật học (1999), Nxb Bách khoa, Hà Nội; 98 Từ điển bách khoa Công an nhân dân Việt Nam (2005), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 99 Ủy ban an tồn giao thơng quốc gia (2015), Báo cáo tổng kết 05 năm công tác bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng sơ kết 04 năm thực Nghị số 88/NQ-CP Chính phủ tăng cường thực giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng, Hà Nội; 100 Ủy ban An tồn giao thơng quốc gia (2008), Đề án nghiên cứu quy hoạch tổng thể an toàn giao thông Việt Nam,Hà Nội; 101 Ủy ban An tồn giao thơng quốc gia (2014), Tình hình tai nạn giao thông đường tuyến quốc lộ 1A Thực trạng giải pháp giảm thiểu tai nạn, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội; 102 Ủy ban an tồn giao thơng quốc gia, Báo cáo tổng kết cơng tác bảo đảm trật tự an tồn giao thơng (từ 2007 đến 2016); 103 TS Bùi Quang Vũ, Trao đổi nguyên nhân dẫn đến sai phạm hoạt động tuần tra, kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học Xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thơng lĩnh, nhân văn nhân dân phục vụ, Quảng Nam 2017; 104 PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (2005), Cải cách hành chính: Về khái niệm thẩm quyền, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số (57), T8/2005; 105 PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (2005), Tính hệ thống thẩm quyền, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số (59), T9/2005; 106 PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (2009), Một số vấn đề đổi pháp luật vi phạm hành nước ta nay, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 138, tháng 1/2009; 107 PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 164 108 PGS.TS Võ Khánh Vinh (2003), Lợi ích xã hội pháp luật, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội; 109 Đỗ Hoàng Yến (2007), Pháp luật xử vi phạm hành số nước giới, tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 107, tháng 10/2007 II Tài liệu nước 110 DavidB Shoar (2000), Adminnistrative responsibility, University of north Florida; 111 Elizabeth Nowlan (2012), Global Administrative law and the Legitimacy of santions Regimes in international law, Yale law school; 112 Sokombaa Alolade (2012), Traffic law in Nigeria: Fact or myth, Magazine for the African lawyer; 113 Isabel Salovaara, Adam Augusiak, Catherine Pattanayal (2011), Aguide to careers in administrative law, Harvard law school; 114 Word bank and World Health Organization (2007), The recent dramatic decline in road mortality in France: how drivers’ attitudes towards road traffic safety changed between 2001 and 2004 in the GAZEL cohort, Oxford journals, October 23, 2007; 115 В.Т.Батычко (2008), Административное право; ТТИ ЮФУ, 2008 г; 116 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ ; 117 В.Я.Кикоть (2012) - Административное правонарушение, Институт экономики и права Ивана Кушнира, 2012 г III Webside 118 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View _Detail.aspx?ItemID=266&TabIndex=5&YKienID=231 119 http://vov.vn/thegioi/dien-bien-moi-ve-vu-tran-dau-o-vinh-mexico145408.vov 165 120 http://thanhnien.vn/gioi-tre/gap-csgt-9x-yeu-cau-sinh-vien-vi-pham-chepphat-gay-bao-mang-688317.html 121 http://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-ha-noi-180-quan-bia-via-he-hon-150quan-co-cong-an-dung-sau-20170304105922505.htm 122 http://m.thdt.vn/14700/so-vu-chong-doi-csgt-tang-cao-trong-nam2015.html 123 http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-bien-che-de-giam-ganh-nang11-trieu-nguoi-an-luong 124 plo.vn/thoi-su/chuyen-tay-dinh-o-bo-xay-dung-chua-duoc-tra-loi665726.html 125 http://www.csgt.vn/tintuc/5059/Giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-lyTTATGT-duong-bo-cua-luc-luong-CSGT.html 126 http://vietnammoi.vn/tai-xe-bi-giu-bang-lai-o-bot-cai-lay-van-chua-duoccong-an-giai-quyet-65126.html 127 http://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/201707/cong-tac-xu-ly-vi-phamtrong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-can-co-giai-phap-huu-hieu-2147725/ 128 https://tuoitre.vn/clip-tai-xe-taxi-du-cam-dao-roc-giay-ruot-thanh-tra-giaothong-20170905095936343.htm 129 https://tuoitre.vn/moi-nam-vn-co-15000-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong20170920154009747.htm 130 http://plo.vn/ban-doc/mot-so-csgt-tranh-thu-dan-thieu-hieu-biet 71795.html 131 http://cand.com.vn/Giao-thong/Phat-hien-hang-nghin-giay-phep-lai-xe-gia353249/ 132 https://baomoi.com/ngoai-4-loi-nay-thanh-tra-giao-thong-khong-duocdung-xe-nghi-vi-pham/c/23207446.epi 133 http://xe.baogiaothong.vn/vi-sao-nhieu-xe-may-nhung-dai-loan-khong-tacduong-d233293.html 166 134 http://dantri.com.vn/ban-doc/top-10-ky-nang-mem-de-song-hoc-tap-valam-viec-hieu-qua-1251913221.htm 135 http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/gia-hoa-do-tuoi-vi-pham/719738.antd 136 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18667 137 http://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-chi-phi-logistics-cao-keo-tinh-canhtranh-xuong-thap-d252203.html 138 http://soha.vn/quoc-te/nguoi-my-o-vn-nhieu-nguoi-viet-khong-co-ky-nanglai-xe-so-dang-20150225034212107.htm 139 http://www.nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/34536602-gia-tang-sovu-vi-pham-giao-thong-chong-doi-luc-luong-chuc-nang.html 140 www.unf.edu/~g.candler/PAD6436/09.pdf 141 www.aup.ru/books/m228/ 142 http://be5.biz/administrativnoe_pravo/administrativnaia_otvetstvennost.html 143 http://thelawyerschronicle.com/traffic-laws-in-nigeria-fact-or-myth/ 144 http://her.oxfordjournals.org/content/23/5/848.full?maxtoshow=&hits=10& RESULTFORMAT=&fulltext=%2522Road+traffic%2522&searchid=1&FIRSTI NDEX=0&resourcetype=HWCIT 145 http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/road_safety/road_traffic_ deaths2/atlas.html 167 PHỤ LỤC 168 Bảng 3.1: HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Năm Tổng chiều dài đường Quốc lộ Đường tỉnh Đường đô thị Đường huyện ĐườngĐường chuyên dùng 2007 221.115 15.613,21 18.997,11 5.921,03 37.013 117.017 6.997,13 2008 216.790 15.824 19.916 5.944 37.947 134.463 7.021 2009 223.290 16.118 21.417 8.264 46.508 118.589 5.894 2010 230.591,47 17.295 21.762 6.654 45.013 124.942 7.621 2011 251.786,5 17295 23.990,2 7.807,2 47.198,6 126.868,5 7.431,97 2012 253.059,1 17.295 23.137,5 8.535,6 54.961,9 141.442,1 6.414,4 2013 256.600 17.228 23.520 8.492 49.823 151.103 6.434 2014 279.927 16.758 25.449 17.025 51.721 161.136 7.837 2015 297.623 19.265 26.417 19.557 51.990 172.218 7.816 2016 333.167 22.660 27.729 21.198 53.964 200.705 6.911 (Nguồn: Tổng Cục đường Việt Nam) Bảng 3.2: ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Ơ tơ Năm Tổng số 2007 Xe máy điện Mô tô Tổng số Tăng(+), giảm (-) so với năm trước (%) Tổng số Tăng(+), giảm(-) so với năm trước (%) 22.517.853 1.089.222 +12,8 21.428.631 +16,4 2008 26.624.168 1.351.080 + 24 25.273.088 +17,9 2009 29.706.745 1.510.891 +14,1 28.195.854 + 9,5 2010 32.849.729 1.694.575 +12 31.155.154 +10,5 2011 35.643.805 1.869.243 +10,3 33.774.562 + 8,4 2012 38.895.849 2.001.308 +7,1 36.894.541 +9,2 2013 41.799.044 2.144.277 +7,1 39.654.767 +7,5 2014 47.363.088 2.561.331 +8,4 44.801.757 +9,3 2015 50.692,394 2.932.080 + 8,7 47.760.854 + 9,4 2016 54.268.887 3.033.527 + 9,6 50.763.960 +9,4 501.400 (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) Bảng 3.3: KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TỒN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Năm Vi phạm (trường hợp) Tiền phạt (tỷ đồng) Tước giấy phép lái xe Tạm giũ ô tô Tạm giữ mô tô Tạm giữ phương tiện khác 2007 3.762.202 580 14.105 26.283 814.707 13.710 2008 5.431.191 1.225 157.321 25.635 761.691 12.911 2009 5.589.635 1.342 180.781 19.950 745.436 99.346 2010 6.362.907 1.601 226.695 26.312 700.491 12.912 2011 6.433.922 1.792,9 275.666 24.281 559.236 4.036 2012 7.102.156 2.331 378.439 25.368 679.527 7.098 2013 5.536.203 2.902 449.223 31.407 609.945 12.753 2014 4.883.692 2.838,6 403.055 31.799 601.332 82.764 2015 4.195.258 2.750,7 354.189 30.272 515.713 50.125 2016 3.972.192 2.582,73 382.112 34.659 560.418 45.099 Tổng 53.269.358 16.981,9432 2.821.586 275.966 6.548.496 340.754 (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) Bảng 3.4: PHÂN TÍCH CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Năm Chạy tốc độ quy định Đi không phần đường đường Tránh vượt Không đội sai quy mũ bảo định hiểm Chở số người quy định Dừng đỗ khôn quy định Các vi Biển số giả Khôngchấp phạm khác (trường hành hiệu hợp) lệnh CSGT 2007 1.269.313 938.420 721.374 964.724 76.934 101.927 1.216 25.234 1.074 2008 1.163.952 1.724.670 897.424 1.326.734 101.932 153.607 1.819 45.374 15.679 2009 1.097.312 1.745.670 797.424 1.516.870 103.608 167.724 2.009 45.396 113.622 2010 1.156.375 1.671.324 932.753 1.634.126 109.164 159.342 4.967 43.291 254.565 2011 1.663.246 1.713.007 897.574 1.508.247 117.008 163.749 2.010 50.783 318.298 2012 1.878.369 1.986.307 1.468.799 136.137 157.842 2.017 55.894 380.368 2013 1.568.434 1.546.009 788.476 1.350.332 118.001 157.468 2.216 50.368 13.426 2014 1.325.087 1.494.347 656.424 1.083.742 107.896 134.791 1.814 47.369 32.222 2015 1.100.288 1.220.416 598.649 1.000.118 88.847 120.586 1.518 36.345 25.491 2016 1.050.413 1.160.915 572.144 930.515 83.973 118.277 1.472 30.236 24.247 1.043.500 1.435.313 21.058 430.290 1.178.992 0,8% 2,21% Cộng Tỷ lệ % 13.272.789 15.201.085 24,91% 28,53% 1.036.423 7.898.665 12.784.207 15,11% 24% 1,95% 2,7% (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) 0,04% Bảng 3.5: PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Năm Ơ tơ Mơ tô, xe máy Các phương tiện khác 2007 140,218 3,255,916 366,068 2008 162,446 4,869,874 398,871 2009 165,885 5,017,533 406,217 2010 199,218 5,574,938 588,751 2011 208,671 5,609,475 615,776 2012 231,993 6,358,918 511,245 2013 211,233 5,078,705 246,265 2014 190,458 4,557,935 135,299 2015 167,810 3,901,597 125,851 2016 215,268 3,636,277 120,647 Cộng 1,893,200 47,861,168 3,514,990 Tỷ lệ (%) 3,55% 89,85% 6,59% (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) Bảng 3.6: KẾT QUẢ ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG Trường hợp Năm Tuần tra kiểm sốt Điều khiển giao thơng Điều tra tai nạn giao thông Đăng ký xe 2007 3.762.202 31 295 2008 5.431.191 39 301 2009 5.589.635 42 376 2010 6.362.907 54 510 2011 6.433.922 54 679 2012 7.102.156 41 817 2013 5.536.203 46 886 2014 4.883.692 52 792 2015 4.195.258 60 750 2016 3.972.192 58 660 Cộng 53.269.358 477 6.066 (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) ... đường Các yếu tố tác động đến xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VI T NAM HIỆN NAY Thực trạng pháp luật xử lý. .. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 116 VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VI T NAM Phương hướng nâng cao hiệu xử lý vi phạm hành 116 lĩnh vực giao thơng đường Vi t Nam Giải pháp nâng cao hiệu xử lý vi. .. thơng đường Khái niệm, nguyên tắc, vai trò xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường Các biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành lĩnh vực giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay