Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ)

191 2 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:28

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà NẵngĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà Nẵng 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO VÕ VĂN VŨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62.14.01.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Đức Thu PGS.TS Đồng Văn Triệu Hà Nội – Năm 2014 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài TDTT trường học, bao gồm GDTC HĐTT, phận quan trọng việc thực mục tiêu phát triển người tồn diện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc Sự cường tráng thể chất nhu cầu, vốn quý gia đình; mục tiêu quốc gia đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng phát triển đất nước Vì vậy, chăm lo thể chất cho HS trách nhiệm toàn xã hội, cấp, ngành, đặc biệt ngành GD&ĐT Trong Chỉ thị 133/TTg, Thủ tướng yêu cầu: "Bộ GD&ĐT cần đặc biệt coi trọng việc GDTC nhà trường, cải tiến nội dung giảng dạy TDTT nội khố, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho HS cấp học" [108, tr.130] Trong Chỉ thị số 17-CT/TW phát triển TDTT đến năm 2010, Ban chấp hành Trung ương Đảng đạo: "Đẩy mạnh hoạt động TDTT trường học Tiến tới bảo đảm trường có GV chuyên trách lớp học TD tiêu chuẩn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng GDTC " [2, tr.3] Từ chủ trương, sách thực cho thấy Đảng Nhà nước quan tâm đến TDTT trường học, coi nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo người mới, đóng góp tích cực công xây dựng phát triển đất nước Tuy nhiên thực tế, công tác TDTT trường học chưa coi trọng, chưa đáp ứng yêu cầu trì, nâng cao sức khỏe người học; trường học thiếu nhiều sân bãi, phòng tập, dụng cụ phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu vui chơi HSSV; đội ngũ giáo viên TD thiếu yếu; nội dung chương trình TD khóa HĐTT ngoại khóa nghèo nàn, xơ cứng, khơng thu hút HS tham gia học tập rèn luyện [92] Nằm trung điểm đất nước, thành phố Đà Nẵng trung tâm văn hoá, KHCN giáo dục, địa bàn chiến lược miền Trung – Tây nguyên Đà Nẵng địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ, TDTT trường học cấp uỷ đảng, quyền, ngành, đồn thể xã hội quan tâm Với 170 trường phổ thông, có 20 trường THPT, cơng tác TDTT trường học Đà Nẵng trì tốt; có nhiều thành tích giải thể thao học đường HKPĐ toàn quốc Hoạt động học tập, rèn luyện thi đấu thể thao trở thành nhu cầu phận HSSV Tuy vậy, TDTT trường học Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu xã hội Nhận thức công tác GDTC HĐTT nhà trường phận cán quản lý, nhà GD chưa đầy đủ; nhiều HS gia đình chưa đánh giá mức vai trò, vị trí mơn TD trường học nên có quan điểm xem mơn TD mơn học phụ Việc đầu tư sở vật chất, thiết bị TDTT nhà trường, bồi dưỡng phát triển đội ngũ GV TD nhiều bất cập Hoạt động TDTT nhà trường chưa gắn liền với phong trào TDTT quần chúng nên chưa huy động nguồn lực xã hội làm giảm hiệu công tác TDTT trường học Thực tiễn đòi hỏi cần thiết có nghiên cứu đầy đủ trạng công tác TDTT trường học Đà Nẵng cách khoa học, làm rõ yếu tố tác động đến hiệu GDTC HĐTT nhà trường để tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng TDTT trường học phù hợp với tình hình, đặc điểm riêng Đà Nẵng, giúp nhà quản lý GD GV TD có luận khoa học, giải pháp ứng dụng phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động TDTT trường học Trong năm qua, nước ta có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến TDTT trường học Các cơng trình thường đề cập vấn đề lý luận chung lĩnh vực khác như: hình thái thể chất HSSV, tiêu chuẩn – tiêu chí rèn luyện thân thể, phương pháp giảng dạy, huấn luyện, hoạt động CLB TDTT trường học Những nghiên cứu liên quan bậc học phổ thơng, kể đến luận án Hồng Cơng Dân (2005) “Nghiên cứu phát triển thể chất cho HS trường phổ thơng dân tộc nội trú khu vực phía Bắc từ 15-17 tuổi” (2008) , (2011) Phần lớn đề tài thường nghiên cứu đối tượng HS tiểu học THCS, chưa có cơng trình sâu, đánh giá toàn diện thực trạng nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT phạm vi tỉnh, thành phố Đặc biệt tỉnh duyên hải miền Trung Tây ngun chưa có cơng trình khoa học đề cập đến vấn đề Từ sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu luận án với tên đề tài “Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung học phổ thông Đà Nẵng” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án sở đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng, phân tích sở lý luận, thực tiễn, yếu tố tác động để lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận án xác định mục tiêu sau: 3.1 Các yếu tố đảm bảo hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.2 Đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.3 Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng Giả thiết khoa học Nếu đổi nội dung chương trình môn học TD theo chủ đề tự chọn đáp ứng nhu cầu người học tổ chức mơ hình CLB TDTT trường học phù hợp với thực tiễn địa phương, có tác dụng nâng cao hiệu GDTC HĐTT nhà trường Kết nghiên cứu luận án mang ý nghĩa lý luận thực tiễn, ứng dụng địa bàn Đà Nẵng, đồng thời góp phần bổ sung vào Đề án đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 môn học TD theo tinh thần đổi tồn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, XHH mà Nghị Đại hội Đảng (khóa XI) xác định cho ngành GD&ĐT nước nhà Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm, đƣờng lối Đảng, Nhà nƣớc TDTT trƣờng học thời kỳ 1.1.1 Quan điểm, đường lối Đảng TDTT trường học Đảng lãnh đạo cơng tác TDTT nói chung cơng tác TDTT trường học nói riêng việc hoạch định chủ trương, đường lối, quan điểm đạo thể cụ thể qua thời kỳ cách mạng Quan điểm chủ đạo xuyên suốt Đảng là: xã hội chủ nghĩa " [108, tr.14] Bước vào kỷ 21, thực Nghị Đại hội IX, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17/CT-TW (23/10/2002) phát triển TDTT đến năm 2010, giao cho ngành TDTT ngành GD&ĐT đẩy mạnh hoạt động TDTT trường học [3] Chỉ thị 17/CT-TW ghi dấu cho phát triển TDTT Việt Nam, nhiều nội dung Chỉ thị vào sống, có tác động lớn nghiệp phát triển TDTT nước nhà nói chung cơng tác TDTT trường học nói riêng năm đầu kỷ XXI, góp phần tích cực vào thành tựu chung công đổi phát triển kinh tế - xã hội Một mục tiêu phương hướng tổng quát giai đoạn 20062010 Đại hội Đảng (khóa X) xác định là: “GD&ĐT với KHCN quốc sách hàng đầu, tảng động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Đề cập đến vấn đề sức khỏe nhân dân, Đại hội khẳng định cần phải: “Xây dựng chiến lược quốc gia nâng cao sức khỏe, tầm vóc người Việt Nam, tăng tuổi thọ cải thiện chất lượng giống nòi Tăng cường thể lực niên” [4, tr.43] Báo cáo trị Đại hội XI khẳng định phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực yếu tố định phát triển nhanh, bền vững đất nước Vì vậy, Đại hội yêu cầu phải “Đổi bản, toàn diện GD theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, XHH; đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học” [5, tr 41] Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh “GD&ĐT có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước ” [5, tr.77] Theo đó, cần phải “Đổi toàn diện GD&ĐT theo nhu cầu phát triển xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế”[5, tr.77] Nghị 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020; phần đánh giá tồn tại, hạn chế rõ: “GDTC HĐTT HSSV chưa thường xuyên hiệu quả”[6, tr.1] Nghị đề giải pháp nâng cao chất lượng GDTC HĐTT trường học, giải pháp quan trọng đổi chương trình phương pháp GDTC, gắn GDTC với GD ý chí, đạo đức, quốc phòng, sức khỏe kỹ sống HSSV Đãi ngộ hợp lý phát huy lực đội ngũ GV TD, mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV TD cho trường học…[6] Nghị 29/NQ-TƯ (khóa XI) “về đổi bản, toàn diện GD&ĐT; đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” đề quan điểm đạo: “Chuyển mạnh trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học” “Đổi hệ thống GD theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức đào tạo” [8, tr.78] Có thể nói Nghị 29/NQ-TƯ tổng kết tồn diện Nghị Trung ương (khóa VIII) phát triển GD&ĐT thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, qua đề mục tiêu đổi toàn diện GD&ĐT từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện đảm bảo thực hiện… Mục tiêu Nghị tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu GD&ĐT, đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Đồng thời mở hội để ngành GD&ĐT tâm đổi tồn diện cơng tác GD, có đổi mới, cải tiến công tác TDTT trường học ngày hiệu quả, chất lượng 1.1.2 Chủ trương, sách Nhà nước TDTT trường học: Năm 2000, Pháp lệnh TDTT ban hành, hoạt động TDTT lần luật hóa Sau thời gian chuẩn bị, Luật TDTT Quốc hội thông qua năm 2006 ghi dấu ấn cho phát triển TDTT nước nhà Luật TDTT dành riêng mục gồm điều để quy định công tác GDTC HĐTT nhà trường, sở pháp lý để toàn xã hội tăng cường trách nhiệm công tác TDTT trường học [110] Không lãnh đạo đường lối, sách, mà Nhà nước đề giải pháp đạo thực sâu sát Một giải pháp đẩy mạnh công tác XHH Với quan điểm GD TDTT nghiệp tồn dân, Chính phủ ban hành Nghị số 05/NQ-CP đẩy mạnh XHH lĩnh vực GD TDTT (2005) Nghị định số 69/NĐ-CP (2008) sách XHH hoạt động lĩnh vực GD, dạy nghề, văn hóa, thể thao nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội cho nghiệp GD TDTT Các văn tạo sở pháp lý để ngành tăng cường công tác XHH, làm cho thành phần xã hội đổi quan điểm, nhận thức giải pháp thực XHH, tạo điều kiện để người dân tham gia hoạt động đầu tư nguồn lực để phát triển GDTC trường học, phong trào thể thao cho người, nâng cao thành tích thể thao đỉnh cao hội nhập quốc tế [90],[91] Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 dành phần quan trọng cho GDTC HĐTT trường học Chiến lược đề cập đến tồn công tác TDTT trường học: “Công tác GDTC nhà trường HĐTT ngoại khóa HSSV chưa coi trọng, chưa đáp ứng yêu cầu trì nâng cao sức khỏe cho HS, số nguyên nhân khiến cho thể lực tầm vóc người Việt Nam thua rõ rệt so với số nước khu vực… Chương trình khóa nội dung hoạt động ngoại khóa nghèo nàn, chưa hợp lý, khơng hấp dẫn HS tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa” [92, tr.5] Chiến lược đề tiêu đến năm 2015 có 100% số trường phổ thơng thực đầy đủ chương trình GDTC nội khóa, 45% số trường phổ thơng có CLB TDTT, có CSVC đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ GV hướng dẫn viên TDTT, thực tốt HĐTT ngoại khóa, 75% số HS đánh giá phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể [23],[92] Nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, Thủ tướng phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; có chương trình phát triển thể lực, tầm vóc giải pháp tăng cường GDTC Một nội dung chủ yếu chương trình là: “Đảm bảo chất lượng dạy học TD khóa, hoạt động TDTT ngoại khóa cho HS, xây dựng chương trình GDTC hợp lý ” “Tận dụng cơng trình TDTT địa bàn để phục vụ cho hoạt động GDTC trường học” [23, tr.162] Chương trình hành động Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đề yêu cầu nâng cao chất lượng GD&ĐT, có chất lượng GDTC Mục Nghị 06/NQ-CP (2012) ghi rõ: “Nâng cao chất lượng GD toàn diện, đặc biệt GDTC Đổi chương trình, nội dung, PPDH, gắn với việc đổi quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HS” [93, tr.4] Trên sở phân tích đánh giá trạng tình hình GD Việt Nam, bối cảnh, thời thách thức GD thập kỷ tới, Thủ tướng Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược phát triển GD 2011-2020", khẳng định quan điểm đạo: "Đầu tư cho GD đầu tư cho phát triển Đổi bản, toàn diện GD theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, XHH, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển GD gắn với phát triển KHCN, tập trung vào nâng cao chất lượng GD đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành… Chú trọng thỏa mãn nhu cầu phát triển người học." [94, tr.8] Để đạt mục tiêu, Chiến lược đề giải pháp, giải pháp đổi nội dung PPDH, Chiến lược đưa biện pháp: "Đổi chương trình sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển lực HS, vừa đảm bảo tính thống toàn quốc, vừa phù hợp với đặc thù địa phương Chú trọng nội dung GD đạo đức, pháp luật, thể chất…" [94, tr.11] Tóm lại, TDTT trường học Đảng Nhà nước quan tâm xác định nội dung chủ yếu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quan trọng nghiệp xây dựng phát triển đất nước Theo đó, TDTT yêu cầu khách quan xã hội nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực chất lượng sống nhân dân Đầu tư cho TDTT trường học đầu tư cho người, cho phát triển đất nước Vì vậy, thường xuyên chăm lo công tác TDTT trường học trách nhiệm Đảng, Nhà nước, cấp quyền, đồn thể toàn xã hội 1.1.3 Quy định Bộ GD& ĐT TDTT trường học Xác định tầm quan trọng mục tiêu GDTC nhà trường phổ thông, Bộ GD&ĐT quan tâm tạo điều kiện để trường học tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến khoa học GDTC HĐTT Bộ GD&ĐT đạo việc giảng dạy TD khoá tổ chức HĐTT ngoại khoá với việc ban hành văn quy định công tác GDTC nhà trường Điều thể rõ Quy chế GDTC Y tế trường học; theo học nội khóa học mơn TD, sức khỏe theo chương trình quy định; hoạt động TDTT ngoại khóa thực theo kế hoạch nhà trường cấp quản lý GD [10] Đối với dạy học khóa, Bộ GD&ĐT ban hành CTGD phổ thông môn TD Do đặc điểm dạy học môn TD phụ thuộc nhiều vào sân bãi, dụng cụ TDTT khí hậu vùng miền, Bộ giao cho ngành GD&ĐT địa phương thực tiễn để xây dựng kế hoạch phân phối chương trình cụ thể địa phương Với HS THPT, năm học có tiết/tuần dạy học 35 tuần, tương ứng 70 tiết/năm [11] Để giảm tải áp lực nặng nề cho HS hệ thống trường trung học, Bộ GD&ĐT ban hành quy chế đánh giá xếp loại THCS THPT, mơn TD thay đổi từ đánh giá điểm sang đánh giá nhận xét kết học tập Việc đánh giá phần giúp cho HS yên tâm học tập môn TD, đồng thời giúp cho GV tự tin sáng tạo, đổi PPDH phù hợp với lực điều kiện học tập HS [19] Để thay đổi tiêu chuẩn rèn luyện sức khỏe phù hợp thực tiễn trình hội nhập quốc tế, Bộ GD&ĐT ban hành quy định việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV, qui định đối tượng thực yêu cầu, độ tuổi, nội dung đánh tiêu chuẩn cụ thể độ tuổi giới tính HS cấp [16] Trong thực tế, số quy định môn học TD không nhiều nên công tác TDTT trường học đạt hiệu tổ chức tốt hoạt động ngoại khoá cho HS Khoa học chứng minh muốn nâng cao thể chất phải tập luyện tích cực thường xun Một nguyên tắc phương pháp GDTC có liên quan đến tính thường xuyên tập luyện hệ thống luân phiên lượng vận động với nghỉ ngơi, tính tập luyện mối liên hệ lẫn 10 mặt khác nội dung tập luyện Tính liên tục q trình GDTC luân phiên hợp lý lượng vận động với nghỉ ngơi, tập thường xuyên mang lại hiệu tất nhiên lớn tập thất thường [96] Ý thức vấn đề đó, Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tổ chức HĐTT ngoại khoá cho HSSV Văn đời tạo hành lang pháp lý thuận lợi để sở GD&ĐT tổ chức hoạt động ngoại khoá thể thao HSSV [17] Đồng thời, để thể chế hóa vai trò GDTC thể thao nhà trường, Bộ GD&ĐT tổ chức nhiều lần lấy ý kiến dự thảo Nghị định GDTC thể thao nhà trường để trình Chính phủ ban hành [95] Nhìn chung, từ sở lý luận thực tiễn đạo Bộ GD&ĐT TDTT trường học khẳng định vai trò việc bảo vệ, tăng cường sức khoẻ, thể chất, giúp hình thành bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu GD toàn diện cho HSSV Đây mặt GD có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ phát triển tầm vóc, thể trạng hệ trẻ Việt Nam Chính vậy, năm qua, Bộ GD&ĐT quan tâm, tạo điều kiện để trường học triển khai nhiệm vụ GDTC HĐTT, đồng thời thông qua việc ban hành văn bản, quy định liên quan tạo hành lang phápchặt chẽ để tổ chức quản lý công tác 1.2 Những vấn đề TDTT trƣờng học 1.2.1 Khái niệm GDTC HĐTT trường học 1.2.1.1 Khái niệm GDTC Thể chất chất lượng thể người, đặc trưng tương đối ổn định hình thái chức thể hình thành phát triển bẩm sinh di truyền điều kiện sống (bao gồm giáo dục rèn luyện) Theo định nghĩa này, thể chất bao gồm hình thái, chức khả thích ứng (thể lực) [88] GDTC (physical education) theo nghĩa rộng phận văn hóa thể chất (physical cultural), phận hữu GD toàn diện nhằm tác động sư phạm có hệ thống lực thể chất toàn diện người GDTC trường học quy định Luật TDTT định nghĩa: “là mơn học khóa thuộc CTGD nhằm cung cấp kiến thức, kỹ vận động cho người học thơng qua tập trò chơi vận động, góp phần thực mục tiêu GD tồn diện” [110, tr 17] 141 nguyện vọng mang tính cá nhân, đáp ứng nhu cầu, sở thích TDTT HS Chủ đề áp dụng cho đối tượng HS [12] Trong GDTC, dạy học tự chọn TD đưa vào CTMH từ lớp Theo Nguyễn Kim Minh, HS tập môn học tự chọn liên tục từ lớp hết 12, chắn đạt trình độ thành tích thể thao định, đồng thời qua phát bồi dưỡng nhiều tài thể thao [65] Tuy nhiên thực tiễn, điều khó thực kế hoạch dạy học mơn TD lớp học, bậc học hệ thống GD phổ thơng nước ta chưa đảm bảo tính liên thơng góc độ nghiên cứu, luận án Nguyễn Văn Thời (2011) dạy học tự chọn GDTC theo chủ đề hoạt động ngoại khóa tự nguyện trường THCS, chủ yếu thực theo chủ đề bám sát, phù hợp với đối tượng HS THCS [85] Ngồi chưa thấy có nghiên cứu GDTC đề cập đến lĩnh vực dạy học tự chọn theo chủ đề, chủ đề đáp ứng bậc học THPT Từ sở lý luận thực tiễn, luận án xây dựng chương trình tổ chức dạy học môn TD theo chủ đề đáp ứng thiết kế chương trình mơn học theo hướng giảm tải phần bắt buộc, tăng phần tự chọn để đáp ứng nhu cầu sở thích học tập HS đồng thời đổi PPDH theo hướng tích cực hóa Quan điểm thống với quan niệm Hồ Đắc Sơn, cho rằng: Xây dựng chương trình phải theo hướng có nhiều lựa chọn, đảm bảo chương trình có sức sống thật thực tiễn GD phổ thơng Nội dung chương trình phải theo hướng có ly cần thiết khn mẫu tổ chức học khóa nay, tạo hội để đa dạng hóa hình thức tổ chức thực mơn học [74, tr 79] Hình thức tổ chức dạy học lên lớp cách thức xếp tiến hành buổi học Nó thay đổi theo mục tiêu, nội dung, phương pháp Mục đích tổ chức học tập tổ chức tự học, nâng cao lực cho HS, rèn luyện kỹ tự học Bản chất hoạt động tổ chức học tập tổ chức nhận thức tích cực, sáng tạo, chủ động cho HS, hình thành lực tự tổ chức, xếp trình học tập phù hợp với điều kiện thân người học hướng dẫn, đạo lực lượng giáo dục nhà trường Tổ chức dạy học môn TD dạy học tự 142 chọn theo chủ đề đáp ứng trường THPT Đà Nẵng xây dựng sở ưu tiên hàng đầu tới mục tiêu dạy học, quyền lựa chọn nội dung chương trình, mơ hình dạy học GV trở thành quyền hoạt động sư phạm Mục tiêu chương trình giúp cho HS yêu thích hoạt động TDTT tham gia học tập, tập luyện TDTT cách tự giác, tích cực để phát triển thể lực, sức khỏe, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi giới tính Đồng thời chương trình trang bị cho HS kiến thức, kỹ tập thể chất, môn thể thao phương pháp tập luyện mơn thể thao ưa thích, hình thành thói quen tập luyện TDTT thường xuyên nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tinh thần tập thể phẩm chất đạo đức, ý chí Chương trình thử nghiệm xây dựng dựa yêu cầu: - Lấy việc nâng cao sức khỏe, thể lực HS làm mục tiêu quan trọng nhất, xuyên suốt trình học tập THPT HS - Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, liên thơng, kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học GDTC đại; - Có tính khả thi, phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi giới tính, với sức khỏe, thể lực HS đồng thời định hướng cho việc nâng cao trình độ đội ngũ GV; tăng cường sân bãi, dụng cụ cho việc dạy học môn TD - Đảm bảo tính thống chương trình, đồng thời mở rộng quyền chủ động, sáng tạo ngành GD thành phố Đà Nẵng Chương trình mơn TD đáp ứng yêu cầu sở vật chất, văn hóa thành phố Đà Nẵng đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập mơn thể thao theo sở thích HS, thỏa mãn sở trường, nguyện vọng HS, giúp HS có điều kiện phát triển tiềm khiếu thể thao, qua lựa chọn HS có khả tham gia đội tuyển trường tham gia thi đấu giải thể thao HS, HKPĐ Một vấn đề khác luận án quan tâm trọng tâm CTMH TD nội dung để hình thành lực cho HS THPT Với mục tiêu HS sau rời ghế nhà trường có khả lựa chọn môn thể thao tiếp tục rèn luyện nâng cao, hướng đến rèn luyện thân thể suốt đời 143 Như vậy, kế hoạch dạy học theo chương trình đổi đảm bảo quan điểm xây dựng phát triển chương trình, đồng thời có bổ sung thêm quan điểm mới, việc giao quyền tự chọn nội dung học cho HS nói chiến lược dạy học dựa vào khác biệt cá nhân nhóm người học Đây hình thức dạy học phân hóa, phương thức dạy học dựa vào khác biệt nhóm hay cá nhân người học nhằm làm chương trình giảng q trình dạy học thích ứng tốt với khác biệt này, nhờ người học đạt hiệu cao [37] Hướng nghiên cứu luận án sử dụng hình thức phân hóa nội dung phạm vi học tập cách học tập tự chọn, đồng thời phải đảm bảo có phần: + Phần cứng: phần bắt buộc mà HS phải học + Phần phân hóa: người học chọn theo yêu cầu nhu cầu cá nhân Nghiên cứu đổi nội dung, chương trình tự chọn môn học TD theo chủ đề đáp ứng nội hàm quan trọng góp phần giải chất lượng GDTC trường THPT luận án Nội dung bám sát định hướng Bộ GD&ĐT đổi chương trình: “Thiết kế chương trình theo hướng tích hợp cao cấp tiểu học, phân hóa rõ dần từ tiểu học đến THCS sâu THPT Giảm số lượng môn học bắt buộc cấp học tăng môn học, chủ đề tự chọn đáp ứng nhu cầu, khiếu, định hướng nghề nghiệp HS” [35, tr 18] Đổi PPDH GV theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin xem biện pháp hỗ trợ để thực giải pháp đổi nội dung chương trình môn TD theo chủ đề tự chọn đáp ứng Đây phương pháp hữu hiệu PPDH tích cực PPDH tích cực thuật ngữ rút gọn để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học “Tích cực” dùng với nghĩa hoạt động chủ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực HS GV dạy học theo phương pháp tích cực phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp truyền thống Để giảng dạy có hiệu quả, GV cần tập trung vào chương 144 trình, mục tiêu giảng, sử dụng công nghệ hỗ trợ để cung cấp kiến thức cho HS, đồng thời thường xuyên kiểm tra kiến thức lực thực hành HS Với lứa tuổi HS THPT có khả tìm tòi, độc lập giải số vấn đề nêu ra, tìm cách tự giải vấn đề, để đổi PPDH tích cực theo hướng ứng dụng cơng nghệ, cần phải thay đổi quan niệm, mục tiêu, nội dung cách dạy * Đổi quan niệm xác định mục tiêu dạy học môn TD: Quan niệm cũ cho dạy học trình GV truyền đạt, học sinh tiếp thu Đó mục tiêu học tập mục tiêu dạy học Mục tiêu chủ yếu học TD tăng cường sức khỏe, thể lực cho HS Do đó, xác định mục tiêu dạy học phải vào chủ đề học, vào đặc điểm đối tượng điều kiện dạy học để mục tiêu trở thành thực sau kết thúc dạy Các nội dung mục tiêu cần đạt kiến thức, khả thái độ Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ xác định mối quan hệ chặt chẽ, logic, mối quan hệ lý thuyết thực hành, ý thức trách nhiệm tinh thần tự giác học tập * Đổi nội dung dạy học hướng vào HS Tài liệu dạy học TD khơng thiết có từ sách giáo khoa, mà người học tìm hiểu nguồn thơng tin khác nhau, từ thư viện truyền thống đến thư viện điện tử; từ nguồn tài liệu giấy in đến thông tin mạng, GV soạn giảng điện tử chuyển đến HS trước (qua thư điện tử - e.mail) lên lớp để SV tự nghiên cứu, tập luyện để hoàn thiện học Khi dạy học, GV HS cần có tương tác lẫn nhau, trao đổi mở rộng thêm kiến thức, tăng cường lực tư duy, sáng tạo HS việc nắm bắt yếu lĩnh kỹ thuật động tác * Đổi PPDH tích cực sử dụng cơng nghệ thơng tin: Có nhiều PPDH tích cực, phương pháp sử dụng công nghệ thông tin dạy học nhà nghiên cứu GD đánh giá cao Theo GS Đặng Hữu, công nghệ thông tin ngày trở thành nhân tố hàng đầu việc làm biến đổi xã hội Khác với nhiều công nghệ khác, công nghệ thông tin phát triển, vào sống lan tỏa đến lĩnh vực, người, nơi nhanh, lĩnh vực GD Công nghệ thông tin thành tố thiếu dạy học đại [47] 145 Hiện nay, phương tiện, thiết bị cơng nghệ thơng tin máy tính điện tử, máy tính bảng, điện thoại thơng minh… tác động ngày, đời sống xã hội nói chung HSSV nói riêng, HS vùng đô thị Đà Nẵng Người sử dụng phương tiện cơng nghệ thơng tin ngày trẻ hóa, có xu hướng đối tượng HS tiếp cận, thao tác khai thác tính phương tiện công nghệ thông tin ngày tốt người trưởng thành, bậc phụ huynh Vì vậy, sử dụng tốt chức phương tiện trình dạy học đem lại hiệu tích cực dạy học mơn TD cho HS Cơng nghệ thơng tin có chức quan trọng sáng tạo, truyền tải thông tin, xử lý thông tin lưu giữ thông tin PPDH sử dụng công nghệ thông tin luận án hướng tới việc giúp GV sáng tạo dạy học môn TD cách khai thác phần mềm có mã nguồn mở, tập kỹ thuật phim ảnh, hình ảnh động, video có tập TDTT từ nguồn có sẵn để thiết kế giảng điện tử, hỗ trợ dạy học trực quan để giúp HS tiếp thu động tác học cách hiệu Đồng thời, GV (và HS) ghi lại lưu trữ thông tin giảng, kỹ thuật động tác HS, củng cố khai thác kiến thức, kỹ HS để HS vận dụng phát hiện, phân tích sai lầm có biện pháp sửa chữa, giải nhiệm vụ vận động tình khác Nhờ phát triển công nghệ thông tin, hầu hết trường đại học trung học giới Việt Nam ứng dụng đổi đáng kể dạy học Những thông tin, tri thức mạng trở thành “khơng khí”, “bầu khí quyển” trường học, cho người dạy người học Theo nghiên cứu GS.Đặng Hữu: “Số GV sử dụng công nghệ thông tin ngày đơng đảo với chương trình giảng dạy, giảng, kiểm tra Số người học tập, đào tạo công nghệ thông tin ngày nhiều”[49, tr 151] Trong GDTC cho HS bậc THPT, muốn dạy học hiệu khơng thể đứng ngồi trào lưu Song song với sử dụng phương tiện đại, GV cần sử dụng cách hợp lý hình thức dạy học truyền thống phân tích kỹ thuật kết hợp làm mẫu động tác, cho HS làm mẫu… tạo điều kiện để học sinh tăng cường hoạt động, phát huy 146 tính tích cực, sáng tạo để lĩnh hội nội dung học, hình thành kỹ (kỹ thuật động tác khả vận dụng kiến thức) GV tìm kiếm cung cấp cho HS địa trang web hướng dẫn kỹ thuật thể thao liên quan đến học, môn học, hướng dẫn cho HS tìm kiếm, khai thác nguồn thơng tin liên quan đến nội dung chương trình học tập, tạo điều kiện cho HS tự tập, tự tìm hiểu giải nhiệm vụ giao, điều có tác dụng kích thích hứng thú học tập HS Mục tiêu cần đạt cho HS tiếp thu giảng tốt với thời gian ngắn nhất, đồng thời phải tăng mật độ động buổi học, lựa chọn sử dụng đa dạng, linh hoạt hình thức dạy học, phù hợp với đặc điểm HS điều kiện dạy học, nhằm tăng cường lượng vận động tập luyện cho HS học Vì vậy, đổi PPDH tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin thực thành cơng người GV đảm bảo hiệu việc thực tối đa dạy khóa theo chương trình, tăng cường hình thức học tập ngoại khóa, giao tập nhà, có biện pháp đối đãi cá biệt với HS yếu Tổ chức hoạt động học phải theo nguyên tắc trước hết chủ yếu tập trung vào HS để HS làm việc nhiều hơn, tích cực hơn; hoạt động GV chủ yếu tổ chức, điều hành lớp học, giải thích, trình bày thật ngắn gọn 3.3.6.3 Hiệu tổ chức dạy học tự chọn theo chủ đề đáp ứng: GDTC không môn học, mà hoạt động GD cần thiết nhằm góp phần đào tạo HSSV thành người phát triển tồn diện Người làm cơng tác TDTT nói chung GV TD nói riêng phải có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền để người nhận thức tầm quan trọng TDTT trường học Kết thực nghiệm luận án làm rõ tính tất yếu hiệu cao việc vận dụng hợp lý nội dung, phương pháp giảng dạy sở có đưa vào hệ thống tiết học, học thể dục tự chọn theo chủ đề đáp ứng cho HS THPT thành phố Đà Nẵng Đây sở tạo tiền đề để góp phần nâng cao chất lượng GDTC nhà trường THPT Những kết luận án cho phép lạc quan nhìn tương lai để khắc phục hàng loạt khó khăn phương pháp mâu thuẫn 147 trình GDTC, mà điều kiện khác khơng có khả giải Kết thực nghiệm đạt mục tiêu đề góp phần phát triển thể chất nâng cao học lực môn học TD cho HS THPT, tạo điều kiện để em hứng thú, có động học tập đắn sử dụng thành thạo kỹ thuật mơn thể thao u thích để hướng tới tập luyện TDTT thường xuyên suốt đời Tóm lại, điểm luận án đổi nội dung, chương trình môn TD theo chủ đề tự chọn nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo HS Đồng thời, đổi PPDH tích cực theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin khâu quan trọng q trình dạy học trường THPT 3.3.6.4 Mơ hình CLB mơn thể thao tự chọn theo sở thích cá nhân mang tính chất XHH trường THPT Đà Nẵng Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng mơ hình CLB TDTT trường học Qua nghiên cứu, luận án có cách nhìn tổng quát tình hình HĐTT trường THPT Đà Nẵng Về chủ trương thực hiện, hầu hết trường THPT Đà Nẵng có biện pháp khuyến khích tổ chức hình thức HĐTT ngoại khóa nhà trường, đặc biệt hình thức CLB thể thao, thực tiễn mục tiêu chủ yếu trước hết kiến thức văn hóa, mơn học hoạt động TDTT, hoạt động thể thao ngoại khóa, bị xem nhẹ Như nơi khác, việc tổ chức ngoại khóa thi đấu thể thao trường THPT Đà Nẵng phải đối mặt với thực tiễn khó khăn đất đai dành cho TDTT, nhận thức cán quản lý GD, phụ huynh HS Trước hết nhận thức, hầu hết trường học muốn tổ chức ngoại khóa TDTT thường khó trì hoạt động trước bối cảnh chương trình học tập q tải; chế độ, sách, kinh phí dành cho TDTT trường học hạn hẹp; quy định TDTT trường học nhiều bất cập thực tế Vì vậy, trường THPT Đà Nẵng có tổ chức thi đấu thể thao, thành lập đội thể thao tồn thời gian ngắn chủ yếu để tham gia HKPĐ Một số trường THPT cho người thuê, mượn sân sau học văn hóa để tổ chức dạy mơn Võ, tập Cầu lông, Dưỡng sinh Các HĐTT ngoại khóa khác khơng quan tâm, chưa có hình thức HS tập 148 luyện ngoại khóa theo lớp, tổ HS có hướng dẫn GV TD; việc thành lập CLB thể thao hoạt động theo quy chế không thực trường Quy chế GDTC trường học Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho HSSV đề nhiều hình thức ngoại khóa TDTT, việc xây dựng mơ hình CLB thể thao nhà trường có vị trí đặc biệt cơng tác TDTT trường học Tuy nhiên, nhiệm vụ chưa quan tâm mức trường THPT Đà Nẵng, kết đạt hạn chế Căn để xây dựng CLB TDTT sở trước Quyết định số 1589 Ủy ban TDTT “Quy chế tổ chức hoạt động CLB TDTT sở”, chủ yếu xây dựng CLB TDTT xã, phường, thị trấn Quy chế biết đến sở GD&ĐT [109] Thông tư số 18 Quy định mẫu tổ chức hoạt động CLB TDTT sở Bộ VH,TT&DL năm 2011 khắc phục hạn chế Tổ chức CLB TDTT trường học đề cập điều 2, mục Đồng thời, quy định có tính chất quy định mẫu nhằm tạo điều kiện để nhà trường vận dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động ngoại khóa TDTT [22] Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ HS THPT Đà Nẵng tham gia hoạt động ngoại khóa thể thao 9,0%, thấp HS THPT Ninh Bình (11-12%) theo kết nghiên cứu Đặng Hồng Phương [71] chưa ½ số người tập luyện TDTT thường xuyên nước (23%) [92] Tuy trường THPT Đà Nẵnghoạt động ngoại khóa thể thao lập đội tuyển, tổ chức thi đấu, tham gia HKPĐ… nhìn chung hoạt động tồn hạn chế đối mặt với thực tiễn khó khăn Một có chủ trương, quy định xây dựng CLB thể thao trường học khơng có trường THPT Đà Nẵng có CLB thể thao nghĩa Hai nội dung học tập HS nặng; chế độ, sách, kinh phí hạn hẹp để thực hoạt động ngoại khóa thể thao (ví dụ khơng có trường THPT Đà Nẵng thực kiểm tra, đánh giá thể lực HS theo Quyết định 53 Bộ GD&ĐT khơng có kinh phí thực hiện) [77] Ba công tác XHH thể thao trường THPT Đà Nẵng đưa vào Đề án UBND Đà Nẵng, chưa triển khai thực sâu rộng TDTT 149 trường học Ngoài số trường (Trần Phú, Nguyễn Trãi ) cho số cá nhân thuê mượn sân bãi mở lớp Võ thuật, Cầu lơng, mơ hình CLB thể thao cho HS chưa tổ môn TD GV TD trọng Công tác XHH chủ trương lớn Đảng nhà nước, triển khai vào đời sống xã hội Các sách XHH TDTT tạo mơi trường thích ứng để phát triển loại hình tập luyện TDTT cơng tác XHH GD&ĐT Chính phủ đạo đẩy mạnh với sách khuyến khích đất đai, sở hạ tầng, chế… điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình hoạt động ngoại khóa TDTT theo hướng XHH cho HS [90][91] Sự phân tích cho thấy yêu cầu cần thử nghiệm giải pháp mơ hình CLB mơn thể thao tự chọn theo sở thích cá nhân mang tính chất XHH trường THPT Đà Nẵng để phát huy mạnh lực GV, điều kiện sở vật chất trường, thu hút đóng góp cộng đồng (gia đình HS), qua làm sở nhân rộng kết cho trường THPT Đà Nẵng Phương thức tổ chức mơ hình CLB TDTT trường học Có thể nói hình thức hoạt động CLB thể thao nhà trường vấn đề Việc vận dụng văn ứng dụng thực tiễn có nhiều trường phổ thông nước thực nơi khác Nghiên cứu lĩnh vực này, luận án Cấn Văn Nghĩa xây dựng CLB TDTT trường phổ thông tỉnh Hà Tây trước vận dụng Quy chế tổ chức hoạt động CLB TDTT sở Ủy ban TDTT với mục đích thành lập chấn chỉnh CLB TDTT có theo yêu cầu tổ chức máy có quy chế, điều lệ khung đơn giản để điều hành hoạt động theo tinh thần XHH phù hợp với đặc điểm trường [69] Nghiên cứu chưa thiết lập mơ hình cụ thể hoạt động CLB TDTT nhà trường Ngồi ra, có số cơng trình khác, đề cập chung chung đến hoạt động CLB thể thao trường học, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể sâu vấn đề trường THPT 150 Trên sở tìm hiểu văn thực tiễn nghiên cứu, luận án tập trung xây dựng vấn đề bản: quy chế hoạt động CLB, công tác nhân sự, nội dung, hình thức hoạt động phương thức tổ chức Về quy chế tổ chức, luận án vận dụng quy chế mẫu Bộ VHTT &DL sở phù hợp với điều kiện thực tiễn hệ thống trường THPT Đà Nẵng Về công tác nhân sự, số vị trí chủ chốt Ban chủ nhiệm CLB định nhằm phát huy trách nhiệm Ban giám hiệm, vai trò chun mơn (tổ TD) trách nhiệm xã hội (Đoàn niên) Ngoài ra, vị trí ủy viên giới thiệu bầu chọn, có đại diện hội cha mẹ HS nhằm phát huy trách nhiệm mạnh Hội tổ chức hoạt động ngoại khóa nhà trường Về nội dung hoạt động CLB, có hình thức chủ yếu môn thể thao tự chọn lớp học theo sở thích nhằm phát huy lực kiến thức chuyên sâu GV TD, nhu cầu điều kiện tập luyện HS, điều kiện sở vật chất TDTT nhà trường Qua góp phần phát khiếu thể thao, bồi dưỡng tham gia đội tuyển thi đấu giải thể thao HS, HKPĐ… Về phương thức hoạt động, mơ hình CLB thể thao kết hợp gia đình nhà trường, nhà trường xã hội theo hình thức XHH nhằm huy động nguồn lực xã hội (như đóng góp kinh phí, tự trang bị dụng cụ thể thao tập luyện…) để đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT nhà trường Hiệu thử nghiệm mô hình CLB TDTT trường THPT Đà Nẵng Qua thực thử nghiệm xây dựng CLB TDTT số trường THPT Đà Nẵng, luận án rút vài kinh nghiệm quan trọng Một là, nhận thức tập thể GV HS công tác TDTT trường học nâng lên, nhìn nhận thể thao ngoại khóa nội dung quan trọng, hỗ trợ cho chương trình dạy học TD nội khóa, góp phần nâng cao thể chất HS HĐTT ngoại khóa làm cho khơng khí trường học thêm sơi nổi, lành mạnh có HS sẵn sàng tham gia giải thể thao cấp tổ chức thành tích thể thao đạt ngày cao, có tác dụng cổ vũ phong trào 151 Hai là, trường học nơi có điều kiện lợi lớn việc phát bồi dưỡng khiếu thể thao ban đầu Xây dựng thành công quy mô tổ chức CLB TDTT trường phổ thơng giá trị có ý nghĩa xu phát triển TDTT nhà trường nói riêng cơng tác TDTT nói chung Ba là, kết rèn luyện phát triển thể chất HS Các HS sinh hoạt đội nhóm lớp học thể thao kiểm tra y tế thể lực trước tham gia sau năm sinh hoạt (tập luyện) Qua theo dõi phiếu đánh giá thể lực sử dụng phương pháp so sánh tự đối chiếu, cho thấy HS tham gia tập luyện CLB lực tốt hẳn, khẳng định việc tập luyện thường xuyên CLB có tác động rõ rệt việc nâng cao thể lực người tập Tuy luận án không nghiên cứu so sánh kết thể lực HS tham gia CLB với thể lực HS khác (vì điều kiện thực khác nhau) kết thu cho thấy hầu hết HS tham gia thể thao ngoại khóa có tổ chức chặt chẽ CLB có chuyển biến thể lực lực thể thao tốt hẳn so với HS học tập theo chương trình quy định, số thể chất tốt so với HS lứa tuổi toàn quốc năm 2001 [113] Qua thử nghiệm cho thấy trường THPT có hình thức hoạt động CLB khơng hỗ trợ hiệu chương trình dạy học nội khóa TD mà sở tuyển chọn HS có khiếu thể thao ban đầu tham gia HKPĐ đạt thành tích tốt Kết nghiên cứu ý thức tập luyện sinh hoạt CLB HS phù hợp với nhận định cơng trình khoa học năm gần Viện khoa học TDTT trường đại học TDTT, là: HS luyện tập thể thao ngoại khóa khơng nâng cao lực thể chấttiến rõ rệt tổ chức kỷ luật, đạo đức tạo nên môi trường học đường lành mạnh [69],[71],[80] Mặt khác, kết nghiên cứu xác định việc xây dựng CLB Thể thao trường THPT Đà Nẵng thuận lợi Đà Nẵng hội tụ đầy đủ yếu tố sở vật chất sân bãi, dụng cụ phục vụ dạy học hoạt động thể thao, đội ngũ GV chuyên trách nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, quan tâm tích cực lãnh đạo, 152 cán GV nhà trường Các yếu tố tiềm sẵn có nhà trường có vai trò quan trọng phát triển CLB TDTT trường học Những phân tích thực tiễn làm sở để tuyên truyền, khuyến khích trường xây dựng mơ hình CLB TDTT CLB TDTT trường học tổ chức TDTT trường, đích thực tảng nâng cao hiệu GDTC tăng cường thể lực cho HS Trong xu tâm lý xã hội nay, không dễ thu hút HS tập thể thao trước nhu cầu nhiệm vụ học văn hóa, học ngoại ngữ tin học, trước sức hút trò chơi mang tính cơng nghệ games online Vì vậy, CLB TDTT với hình thức đội nhóm lớp học thể thao theo nhu cầu tổ chức hoạt động hiệu thực tiễn tuyên truyền hiệu quả, thu hút nhiều phụ huynh HS ủng hộ Kinh nghiệm Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh số địa phương khác thể thao thành tích cao xác định muốn tìm kiếm đào tạo VĐV khiếu thể thao, tài thể thao, cần phải hướng công tác tuyển chọn thể thao trường học Vì vậy, vai trò CLB TDTT trường phổ thơng phát triển rộng rãi tạo nhiều hội để tuyển chọn khiếu đào tạo VĐV, phát triển phong trào TDTT quần chúng thể thao thành tích cao Tuy mơ hình CLB thử nghiệm 03 trường thực hình thức hoạt động, song làm sáng tỏ số vấn đề thực tiễn hoạt động CLB thể thao trường phổ thơng, giúp luận án có kinh nghiệm hữu ích để hồn thiện đề xuất nhân rộng mơ hình trường THPT Đà Nẵng nói riêng địa phương có điều kiện tương tự nói chung Một số kinh nghiệm rút từ kết thử nghiệm là: Nhận thức GV phụ huynh lợi ích tập luyện ngoại khóa thể thao nhà trường thay đổi, quan tâm đến công tác GDTC trường học, hỗ trợ cho cơng tác GDTC khóa hữu hiệu Bên cạnh CLB đội nhóm tình nguyện Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường, mơ hình CLB TDTT giúp cho khơng khí phong trào ngoại khóa trường học thêm phong phú, sơi lành mạnh, tạo điều kiện lợi việc hỗ trợ ngành TDTT Đà Nẵng phát bồi dưỡng 153 khiếu thể thao Mặt khác, hỗ trợ phần kinh phí để cải thiện đời sống GV TD đầu tư lại sở vật chất thể thao nhà trường Tóm lại, kết thử nghiệm giải pháp cho thấy công tác TDTT trường học trường THPT Đà Nẵng có chuyển biến tích cực nhận thức, chất lượng GDTC HĐTT Kết kiểm tra thể lực HS khẳng định ý nghĩa thành cơng việc xây dựng mơ hình CLB thể thao trường THPT, có giá trị tinh thần thể chất đáng kể thân cá nhân người học, thúc đẩy phát triển phong trào TDTT nhà trường phổ thông 154 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Từ kết nghiên cứu luận án rút số kết luận sau: Các trường THPT Đà Nẵng có nhiều yếu tố thuận lợi GDTC HĐTT trường học, thể qua mặt: Đội ngũ GV TD có trình độ chuyên môn tốt (hơn 95% thạc sỹ đại học TDTT), đạt chuẩn nghề nghiệp, tuổi đời trẻ (thâm niên cơng tác bình qn 9,67 năm) Cơ sở vật chất TDTT quan tâm đầu tư xây dựng tốt, đủ điều kiện để tổ chức dạy học mơn TD tổ chức hoạt động ngoại khóa thể thao Động cơ, hứng thú với TDTT nhu cầu tập luyện thể thao HS cao, đa đạng với 20 môn thể thao khác Công tác GDTC HĐTT trường THPT hạn chế, thể ở: Thái độ hành vi học tập khóa mơn TD HS chưa tốt HĐTT ngoại khóa ít, hình thức đơn điệu chủ yếu tập trung cho hoạt động HKPĐ, không đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao đa dạng HS Kết rèn luyện thể chất HS THPT phát triển tương đương với số hình thái thể lực người Việt Nam lứa tuổi điểm 2001 Một số thành tích có số tốt khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, với p > 0,05 Qua nghiên cứu, luận án lựa chọn 05 giải pháp nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng là: (1) Đổi nội dung, chương trình mơn TD theo hướng tăng tự chọn (2) Đổi hoạt động dạy học nội khóa TD tự chọn theo chủ đề đáp ứng (3) Xây dựng mô hình CLB TDTT trường học theo hướng XHH (4) Tăng cường đầu tư sở vật chất TDTT nhà trường (5) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, giá trị TDTT trường học đời sống Trong giải pháp lựa chọn thực nghiệm dạy học GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng đạt hiệu quả, cụ thể: 155 Giải pháp thiết kế nội dung CTGD phổ thông môn TD mới, thay đổi phương thức tự chọn theo chủ đề, đổi PPDH môn TD GV theo hướng ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dạy học mơn TD khóa cho HS THPT Điều thể thái độ, kết học tập kết kiểm tra thể lực HS NĐC tốt NTN, độ tin cậy ngưỡng p < 0.05 Thái độ học tập HS có chuyển biến tích cực, em thực tự giác, tích cực tập luyện lớp hồn thành tập nhà, tự nguyện tham gia hoạt động ngoại khóa Kết tăng trưởng xếp loại thể lực sau thực nghiệm chứng minh giải pháp thực nghiệm có tác dụng tích cực, thúc đẩy trình phát triển thể chất NTN tốt toàn diện so với NĐC Giải pháp xây dựng mơ hình CLB TDTT theo hướng XHH nhà trường THPT phát huy hiệu tính tích cực HĐTT ngoại khóa cho HS, số mơn thể thao mở rộng hình thức đội nhóm thể thao (9 môn) lớp học thể thao tự chọn (5 môn), số người tập luyện TDTT tăng lên (1.069 người 804 người/tháng, tổng lượt tham gia thực 21.840 lượt/năm) Thái độ tập luyện thể lực HS tham gia CLB tăng lên rõ rệt KIẾN NGHỊ: Có thể sử dụng kết đánh giá thực trạng công tác GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng sở liệu tham chiếu có giá trị cơng tác nghiên cứu GD lĩnh vực TDTT trường học phạm vi nước Kết nghiên cứu luận án trường đại học TDTT, trường đại học sư phạm TDTT, ngành TDTT ngành GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu sâu để ứng dụng cho tất trường THPT phạm vi nước với tinh thần đổi bản, tồn diện cơng tác GDTC nhà trường./ ... sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu luận án với tên đề tài Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung học phổ thơng Đà Nẵng Mục... cứu luận án sở đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng, phân tích sở lý luận, thực tiễn, yếu tố tác động để lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu GDTC... lý GD giải pháp đột phát”, “phát triển nhà giáo CBQL GD giải pháp then chốt” [94, tr 9] 1.2.4.2 Hiệu giáo dục chất lượng giáo dục Hiệu chất lượng GD vấn đề tồn xã hội quan tâm phản ánh giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ), Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường THPT ở Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay