Quản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

130 15 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:04

Quản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MINH THU QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MINH THU QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Lan Hương THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Minh Thu i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Thầy giáogiáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu nhà trường Đặc biệt, với lòng thành kính, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Vũ Thị Lan Hương, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Phòng Giáo dục Tiểu học tỉnh Lào Cai, phòng Giáo dục Đào tạo: Sa Pa, Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, thân em cố gắng chắn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong góp ý, dẫn Thầy, Cô bạn đồng nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Minh Thu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản 1.2.2 Giáo dục 1.2.3 Dạy học 10 1.2.4 Tiếng Việt, giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt 11 1.2.5 Học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 13 1.2.6 Giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 13 1.3 Một số vấn đề luận hoạt động giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 15 1.3.1 Đặc điểm tâm học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học 15 1.3.2 Mục tiêu Giáo dục ngôn ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 16 1.3.3 Nội dung giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 17 1.3.4 Phương pháp giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 21 iii 1.4 Khó khăn dạy học Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 24 1.4.1 Về phía học sinh 24 1.4.2 Về phía giáo viên 24 1.4.3 Điều kiện môi trường, sở vật chất, trang thiết bị 25 1.4.4 Việc phối kết hợp nhà trường gia đình, xã hội 25 1.5 Quản giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Sở GD&ĐT 26 1.5.1 Lập kế hoạch giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 26 1.5.2 Tổ chức giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số trường tiểu học 27 1.5.3 Chỉ đạo giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 28 1.5.4 Kiểm tra việc thực kế hoạch giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 28 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 29 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 29 1.6.2 Các yếu tố khách quan 30 Kết luận chương 32 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH LÀO CAI 33 2.1 Khái quát giáo dục tiểu học tỉnh Lào Cai 33 2.1.1 Về quy mô trường, lớp, học sinh 33 2.1.2 Về đội ngũ cán quản lý, giáo viên: 33 2.1.3 Về sở vật chất 33 2.1.4 Chất lượng giáo dục 34 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 35 2.2.1 Mục đích khảo sát 35 2.2.2 Nội dung khảo sát 35 2.2.3 Phương pháp khảo sát 35 2.2.4 Địa bàn quy mô khảo sát 36 2.2.5 Đối tượng khảo sát 36 iv 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 36 2.3.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh Mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng việc giáo dục ngôn ngữ cho học sinh tiểu học người DTTS 36 2.3.2 Thực trạng thực mục tiêu giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 37 2.3.3 Thực trạng phương pháp giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 38 2.3.4 Thực trạng hình thức giáo dục ngơn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 41 2.3.5 Thực trạng chất lượng môn học Tiếng Việt học sinh DTTS 44 2.4 Thực trạng quản giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 48 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu 48 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 51 2.4.3 Thực trạng đạo triển khai kế hoạch giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 53 2.4.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người DTTS tỉnh Lào Cai 55 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 56 2.6 Đánh giá thực trạng quản dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số: Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân 57 2.6.1 Ưu điểm nguyên nhân 57 2.6.2 Hạn chế nguyên nhân 59 Kết luận chương 60 Chương BIỆN PHÁP QUẢN DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH LÀO CAI 61 3.1 Nguyên tắc đề xuất 61 v 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 61 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 61 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 61 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 61 3.2 Biện pháp quản hoạt động giáo dục ngôn ngữ dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 62 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng lực quản lực chuyên môn cho cán quản lý, giáo viên dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 62 3.2.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng tự chủ thời gian, thời lượng, dạy học tiếng Việt tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh DTTS 65 3.2.3 Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học phân môn tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 68 3.2.4 Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 75 3.2.5 Xây dựng môi trường giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 78 3.2.6 Chỉ đạo kiểm soát chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 82 3.2.7 Tổ chức phối hợp nhà trường, gia đình xã hội hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 88 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 89 3.5 Kết khảo sát 90 Kết luận chương 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Khuyến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa DTTS : Dân tộc thiểu số GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GD : Giáo dục GV : Giáo viên HS : Học sinh NN : Ngôn ngữ QTDH : Quá trình dạy học QTGD : Quá trình giáo dục SL : Số lượng TX : Thường xuyên iv DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ Bảng: Bảng 2.1 Thực trạng thực mục tiêu giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 37 Bảng 2.2 Thực trạng phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 39 Bảng 2.3 Thực trạng cách thức dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 40 Bảng 2.4 Thực trạng hình thức giáo dục phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 42 Bảng 2.5 Các hoạt động giáo dục ngồi lên lớp giúp phát triển ngơn ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 43 Bảng 2.6 Đánh giá mức độ thực lập kế hoạch giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 49 Bảng 2.7 Đánh giá thực trạng tổ chức thực kế hoạch (Chương trình) giáo dục ngơn ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 51 Bảng 2.8 Đánh giá mức độ đạo triển khai giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 54 Bảng 2.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 56 Bảng 3.1 Mẫu khảo sát đánh giá tính cần thiết khả thi 90 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 91 Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 93 Bảng 3.4 Mối quan hệ tính cần thiết khả thi biện pháp quản dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số 94 đồ: đồ 2.1 Bản đồ ngôn ngữ kết học tậpcủa học sinh tiểu học tỉnh Lào Cai 34 đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp quản dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 91 v Câu 6: Đồng chí cho biết mức độ thực biện pháp lập kế hoạch giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số: Mức độ Biện pháp quản TT Tốt Chưa tốt Xác định mục tiêu giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt Khảo sát thực trạng trình độ tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số Lập kế hoạch giáo dục NN tiếng Việt cho học sinh DTTS theo năm, tháng, tuần Hướng dẫn giáo viên soạn giáo án, lập kế hoạch tổ chức hoạt động GD phát triển NN Chỉ đạo chuẩn bị lực lượng tham gia gia giảng dạy GD tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Chuẩn bị điều kiện cho giáo dục NN tiếng Việt Bình thường Lập kế hoạch phụ trợ sở vật chất, thời gian… giáo dục NN tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Câu 7: Đồng chí vui lòng cho biết cơng tác tổ chức thực kế hoạch (Chương trình) giáo dục ngơn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số: Các mức độ thực Stt Công tác tổ chức thực Thường xuyên Việc triển khai kế hoạch đến giáo viên nhân viên nhà trường Mỗi cán quản lý, giáo viên nhà trường phải nắm hoạt động nhà trường diễn năm học Điều chỉnh, nội dung, chương trình giáo dục môn học theo hướng phát triển ngôn ngữ tiếng Việt Không Chưa thường thực xuyên Các mức độ thực Stt Công tác tổ chức thực Thường xuyên Xác định hình thức tổ chức giáo dục Tổ chức dự giờ, dự hoạt động giáo dục nhằm giáo dục phát triển ngôn ngữ cho học sinh Việc đổi PPDH GV Việc đổi KTĐG KQ học tập HS Không Chưa thường thực xuyên Xây dựng chế đạo, phối hợp lực lượng tổ chức xã hội nhà trường việc giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người DTTS Huy động nguồn lực để thực kế hoạch giáo dục ngôn ngữ cho học sinh tiểu học người DTTS Các biện pháp khác Câu 8: Đồng chí đánh giá mức độ giải pháp đạo giáo dục ngôn ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số Mức độ TT Các giải pháp đạo Ban hành văn đạo giáo dục NN tiếng Việt quản giáo dục NN tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Chỉ đạo trường lập kế hoạch GD ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Tổ chức thực dạy học tiếng Việt hoạt động phát triển NN tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo kế hoạch Lựa chọn hình thức dạy học, phát triển NN tiếng Việt cụ thể phù hợp với học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Tốt Bình Chưa thường tốt Mức độ Các giải pháp đạo TT Tốt Bình Chưa thường tốt Điều chỉnh kế hoạch dạy học, phát triển NN tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường hợp cần thiết cho phù hợp Tổng kết việc thực dạy học, phát triển NN tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số trường tiểu học thông qua hoạt động Câu Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn Tập đọc gì: HSDTTS có vốn từ, vốn ngữ pháp tiếng Việt hạn chế, học đọc số lượng từ mới, cấu trúc ngữ pháp phức tạp rào cản lớn việc hiểu nội dung đọc em Bài đọc soạn cho người Việt chứa đựng nhiều nội dung thuộc kinh nghiệm sống, vốn văn hóa người Việt có nhiều nội dung khó hiểu với HSDTTS HSDTTS thường sống vùng sâu, vùng xa, có điều kiện tiếp cận với sách, mơi trường đọc gần bó hẹp việc học trường Điều làm giảm hội để HSDTTS thực hành, luyện tập nâng cao kỹ đọc HSDTTS đọc âm tiết, từ chưa với cách phát âm chuẩn ảnh hưởng cách pháp âm tiếng mẹ đẻ (tiếng dân tộc) Việc phát âm khơng âm chuẩn dẫn đến tình trạng HS nhầm lẫn từ hiểu khơng xác nội dung học Ý kiến khác: Câu 10 Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn Kể chuyện gì: Những kỹ ban đầu cần thiết cho việc học kể chuyện tập trung lắng nghe, nêu trả lời câu hỏi, tưởng tượng, chưa hình thành HSDTTS Kỹ nghe nói TV HSDTTS hạn chế vào học lớp Một số yêu cầu/ hình thức luyện tập kể chuyện kể chuyện khó HSDTTS Ý kiến khác: Câu 11 Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn Chính tả gì: Do ảnh hưởng TMĐ phát âm nên dẫn đến viết sai tả Do vốn từ HSDTTS hạn chế nên dẫn đến viết sai tả Do hệ thống quy tắc tả tiếng Việt khó nhớ, số âm tiết có cấu tạo phức tạp HSDTTS khó nhận biết nên dẫn đến viết sai tả Ý kiến khác: Câu 12 Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn tập làm văn gì: Do vốn từ HSDTTS hạn chế nên dẫn đến lỗi dùng từ sai nghĩa, đặt câu không phù hợp , viết sai trật từ câu Vốn tiếng Việt nghèo nên khó diễn đạt câu văn có biện pháp nghệ thuật Vốn tiếng Việt nghèo nên viết nội dung sài, không diễn đạt ý Khả hiểu ngơn ngữ hạn chế nên khó khăn lập dàn ý, bố cục văn khơng mạch lạc, nhầm lẫn Do vốn từ hạn chế nên viết sai tả dẫn đến sai nghĩa câu Ý kiến khác: Cuối cùng, xin thầy (cô) cho biết số thông tin cá nhân: Tuổi ………………………… Giới tính: …………………………………… Nơi cơng tác: ……………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên trường tiểu học tỉnh Lào Cai) Nhằm nâng cao hiệu giáo dục ngôn ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu sô, mong đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào nội dung đồng chí cho phù hợp với ý kiến câu hỏi đây: Câu 1: Đồng chí cho biết mức độ đạt mục tiêu dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường đồng chí là: Mức độ đạt TT Các mục tiêu cụ thể Học sinh sử dụng thành thạo Tiếng Việt thể kĩ nghe, nói, đọc, viết (theo chuẩn KT-KN lớp) Học sinh mạnh dạn, tự tin đến trường giao tiếp với thầy cô, bè bạn Xóa bỏ rào cản ngơn ngữ (những khó khăn học tiếng Việt) Học sinh yêu thích (hứng thú) sử dụng tiếng Việt nhiều Sau học hết lớp học sinh biết đọc biết viết tiếng Việt nhằm tạo tảng học tốt môn Tiếng Việt mơn học khác Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Nâng cao chất lượng học tiếng Việt môn học khác, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học Tốt Bình Chưa thường đạt Câu 2: Đồng chí cho biết mức độ sử dụng phương pháp dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số trường đồng chí Mức độ sử dụng STT Tên phương pháp dạy học TX Không Chưa sử TX dụng Phương pháp trực tiếp Phương pháp sử dụng tiếng mẹ đẻ (phương pháp gián tiếp) Phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp Phương pháp dạy học trực quan hành động Phương pháp dạy học theo nhóm Phương pháp dạy học dự án Phương pháp dạy học tổ chức hoạt động hỗ trợ Các phương pháp khác Phương pháp dạy học dự án Câu 3: Đồng chí cho biết mức độ thực cách thức dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số: Mức độ thực TT Cách thức dạy học Dạy môn tiếng Việt theo chương trình hành Bộ Giáo dục Đào tạo Dạy theo tài liệu tiếng Việt lớp công nghệ giáo dục Dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp Tổ chức thực chương trình giáo dục song ngữ sở tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc thiểu số Tăng thời lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số từ 300 tiết lên 500 tiết (dạy vào buổi chiều) Dạy tiếng Việt theo hướng tích hợp vào mơn Tốt Bình thường Chưa tốt Câu 4: Đồng chí cho biết mức độ thực hình thức giáo dục phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trường đồng chí cơng tác Mức độ sử dụng STT Tên hình thức TX Không Chưa sử TX dụng Tổ chức hình thức truyền đạt (tổ chức dạy học theo nhóm, trò chơi, xem phim, luyện nói, ứng dụng CNTT) Tăng cường thực hành giao tiếp tiếng Việt (thực nói tiếng Việt lúc, nơi, tổ chức câu lạc dịch tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để dịch nghĩa) Tiến hành hoạt động thường xuyên (tăng hoạt động luyện tập, quản lý, giám sát; tăng cường ngoại khóa, khích lệ giao lưu, thực hành, giáo dục song ngữ) Khen thưởng động viên (khen lời, vật, phần thưởng, giấy khen…) Câu 5: Đồng chí cho biết mức độ thực hoạt động trải nghiệm giúp phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số: STT Các hoạt động giáo dục Tổ chức hoạt động thư viện thân thiện để 100% học sinh đọc sách truyện, tăng cường tiếng Việt cho học sinh Giúp học sinh học nhà Tổ chức ngoại khóa, hội thi, giao lưu: giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số "Em yêu tiếng Việt" Quản việc tổ chức làm hộp thư điều em muốn nói, hộp thư vui Xây dựng góc học tiếng Việt Tổ chức làm từ vựng lớp học, lớp học Tổ chức câu lạc (hát nhạc, em yêu tiếng Việt, viết truyện tranh khổ to, nhỏ) Thường xuyên Không TX Chưa thực Câu 6: Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn Tập đọc gì? HSDTTS có vốn từ, vốn ngữ pháp tiếng Việt hạn chế, học đọc số lượng từ mới, cấu trúc ngữ pháp phức tạp rào cản lớn việc hiểu nội dung đọc em Bài đọc soạn cho người Việt chứa đựng nhiều nội dung thuộc kinh nghiệm sống, vốn văn hóa người Việt có nhiều nội dung khó hiểu với HSDTTS HSDTTS thường sống vùng sâu, vùng xa, có điều kiện tiếp cận với sách, mơi trường đọc gần bó hẹp việc học trường Điều làm giảm hội để HSDTTS thực hành, luyện tập nâng cao kỹ đọc HSDTTS đọc âm tiết, từ chưa với cách phát âm chuẩn ảnh hưởng cách pháp âm tiếng mẹ đẻ (tiếng dân tộc) Việc phát âm không âm chuẩn dẫn đến tình trạng HS nhầm lẫn từ hiểu khơng xác nội dung học Ý kiến khác: Câu 7: Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn Kể chuyện gì? Những kỹ ban đầu cần thiết cho việc học kể chuyện tập trung lắng nghe, nêu trả lời câu hỏi, tưởng tượng, chưa hình thành HSDTTS Kỹ nghe nói TV HSDTTS hạn chế vào học lớp Một số yêu cầu/ hình thức luyện tập kể chuyện kể chuyện khó HSDTTS Ý kiến khác: Câu 8: Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn Chính tả gì: Do ảnh hưởng TMĐ phát âm nên dẫn đến viết sai tả Do vốn từ HSDTTS hạn chế nên dẫn đến viết sai tả Do hệ thống quy tắc tả tiếng Việt khó nhớ, số âm tiết có cấu tạo phức tạp HSDTTS khó nhận biết nên dẫn đến viết sai tả Ý kiến khác: Câu 9: Theo đồng chí khó khăn HDDTTS học phân mơn tập làm văn gì: Do vốn từ HSDTTS hạn chế nên dẫn đến lỗi dùng từ sai nghĩa, đặt câu không phù hợp , viết sai trật từ câu Vốn tiếng Việt nghèo nên khó diễn đạt câu văn có biện pháp nghệ thuật Vốn tiếng Việt nghèo nên viết nội dung sài, không diễn đạt ý Khả hiểu ngôn ngữ hạn chế nên khó khăn lập dàn ý, bố cục văn khơng mạch lạc, đơi nhầm lẫn Do vốn từ hạn chế nên viết sai tả dẫn đến sai nghĩa câu Ý kiến khác: Cuối cùng, xin thầy (cô) cho biết số thông tin cá nhân: Tuổi ………………………… Giới tính: …………………………………… Nơi cơng tác: ……………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để đánh giá tính cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản hoạt động giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai, mong đồng chí đọc kỹ biện pháp đề xuất (văn gửi kèm) cho biết ý kiến biện pháp cách đánh dấu X vào câu trả lời đây: * Tính cần thiết TT Biện pháp quản Tổ chức bồi dưỡng lực quản lực chuyên môn cho cán quản lý, GV dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng tự chủ thời gian, thời lượng, dạy học tiếng Việt tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh DTTS Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học 10 số phân môn tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số Chỉ đạo đổi phương pháp dạy 11 học tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Chỉ đạo kiểm soát chất lượng dạy 12 học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Xây dựng môi trường giáo dục 13 ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số Tổ chức phối hợp nhà trường, gia đình xã hội hoạt động 14 giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Trung bình Rất cần thiết Mức độ Ít cần Cần thiết thiết Khơng cần thiết * Tính khả thi biện pháp Mức độ TT Biện pháp quản Rất khả thi Tổ chức bồi dưỡng lực quản lực chuyên môn cho cán quản lý, GV dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng tự chủ thời gian, thời lượng, dạy học tiếng Việt tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh DTTS Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học số phân môn tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Chỉ đạo kiểm soát chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Xây dựng môi trường giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số Tổ chức phối hợp nhà trường, gia đình xã hội hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Khả thi Ít khả thi Khơng khải thi Thứ bậc PHỤ LỤC Ví dụ minh họa kế hoạch trường Tiểu học Tả Van huyện Sa Pa TRƯỜNG TH TẢ VAN, SA PA KẾ HOẠCH GD NĂM HỌC 2018- 2019 ĐIỂM TRƯỜNG: TẢ VAN DÁY Tiết Thứ Thực từ 20/8/2018 Thứ Thứ Thứ Thứ Toán Toán Lớp SÁNG Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH OANH GD lối sốngOANH HĐGD Thủ côngHIÊN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TC.T.Việt OANH Toán TC Toán SHL HĐGD Thể HĐGD Mĩ chất (VÂN) thuật (Hựng) Chiều HĐGD Âm nhạc TC.T.Việt(Hiên) OANH TC.T.Việt TC Toán TRỌNG TC.T.Việt TC Toán ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN HĐ Trải nghiệm Rèn chữ HĐ Trải nghiệm Tiết Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Lớp SÁNG Chào cờ Tốn Tốn HĐGD Thủ cơngHIÊN Tốn Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GD lối sống - Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt OANH Toán TC Toán TRỌNG TC Toán Toán TC Toán Chiều HĐGD Thể chất HĐGD Thể Rèn chữ - TC.T chất (VÂN) OANH Việt - OANH HĐGD Âm nhạc TC.T.Việt(Hiên) OANH TNXH OANH TC.T Việt- OANH (VÂN) ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN HĐ Trải nghiệm HĐGD Mĩ thuật (Hựng) Hoạt động Trải nghiệm Tiết Thứ Thứ Thứ Thứ SHL Thứ Lớp SÁNG Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn TNXH () HĐGD Thủ Tốn cơng OANH (TRANG) Anh văn (TRANG) Anh văn (TRANG) Anh văn (TRANG) Toán Toán Tiếng Việt TNXH () ĐỌC Tiếng Việt SÁCH THƯ VIỆN Chiều Lớp 4A Tiết GD lối sống- HĐ Trải OANH nghiệm HĐGD Thể chất Rèn chữ - HĐGD Mĩ (VÂN) THỦY thuật (Hựng) Tiếng Việt HĐGD Âm nhạc HĐGD Thể HĐ Trải (Hiên) chất (VÂN) nghiệm Thứ Thứ Thứ Tiếng Việt SHL Tin học- Hoàn Tin học- Hoàn Thứ Thứ Tiếng Việt Tiếng Việt SÁNG Chào cờ Toán Anh văn (TRANG) Toán HĐGD Âm nhạc (Hiên) Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn (TRANG) Khoa học Tiếng Việt Địa lí Tốn Tiếng Việt Tiếng Việt Tốn Tốn HĐGD Kĩ thuật (HIÊN) Khoa học Chiều Tiết Tiếng Việt Lịch sử GD lối sống- HĐGD Thể OANH chất (VÂN) HĐGD Thể chất HĐ Trải (VÂN) nghiệm Thứ Thứ HĐGD Mĩ Anh văn thuật (Hựng) (TRANG) Tin học- Hoàn SHL Anh văn (TRANG) Tin học- Hoàn HĐ Trải nghiệm Thứ Thứ Thứ SÁNG Lớp 5A1 Chào cờ HĐGD Âm nhạc (Hiên) Tiếng Việt HĐGD Thể chất (VÂN) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGD Thể chất (VÂN) Toán HĐGD Mĩ thuật (Hựng) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GD lối Toán sống OANH Tiếng Việt HĐGD Kĩ thuật (HIÊN) Tiếng Việt Tiếng Việt Địa lí - KIÊN Tốn Lịch sử - KIÊN SHL Chiều Toán Tin học - Hoàn Tin học - Hoàn Rèn chữ - Anh văn THỦY (TRANG) HĐ Trải Anh văn ĐỌC SÁCH nghiệm (TRANG) THƯ VIỆN Khoa học - Khoa học - OANH OANH HĐ Trải nghiệm Tiết Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Toán Toán Lớp 5A2 SÁNG HĐGD Thể Khoa học - chất (VÂN) OANH Chào cờ Tốn Khoa học Tin học- Hồn OANH Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGD Thể chất (VÂN) Tiếng Việt Tin học- Hoàn Anh văn (TRANG) Tiếng Việt HĐGD Kĩ thuật (HIÊN) Tiếng Việt Anh văn (TRANG) Tiếng Việt HĐGD Mĩ thuật (Hựng) Chiều Tiếng Việt Tiếng Việt Tiết Tốn HĐ Trải nghiệm Tốn Địa lí - KIÊN GD lối sống - ĐỌC SÁCH Lịch sử - OANH THƯ VIỆN KIÊN Thứ Thứ Thứ Rèn chữ SHL HĐGD Âm nhạc (Hiên) HĐ Trải nghiệm Thứ Thứ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán SÁNG Lớp 5A3 Chào cờ Toán HĐGD Thể chất HĐGD Thể (VÂN) GD lối sốngOANH Tiếng Việt Toán HĐGD Mĩ chất (VÂN) thuật (Hựng) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Hoàn Khoa học HĐGD Kĩ thuật SHL Chiều Toán Rèn chữ - THỦY HĐ Trải nghiệm Lịch sử Tin học- Hồn HĐGD Âm nhạc (Hiên) Địa lí Khoa học ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN HĐ Trải nghiệm Anh văn (TRANG) Anh văn (TRANG) ... tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai Chương 3: Biện pháp quản lý quản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào. .. 1.2.6 Giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 13 1.3 Một số vấn đề lý luận hoạt động giáo dục ngôn ngữ Tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số. .. ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai Giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay