Giáo án địa lí 11 cả năm theo mẫu mới

89 25 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:02

học sinh cần nắm: Biết được sự tương phản về trình độ phát triển ktxh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế. Phân tích được các bảng thống kê; nhận xét được sự phân bố các nhóm nước tg. Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tương phản trình độ kinh tế- xã hội nhóm nước: phát triển phát triển, nước vùng lãnh thổ cơng nghiệp - Trình bày đặc điểm bật cách mạng khoa học cơng nghệ đại - Trình bày tác động mạng khoa học công nghệ đại tới phát triển Kĩ năng: - Phân tích bảng số liệu - Đọc đồ lược đồ Thái độ: Xác định cho thái độ học tập để thích ứng với cách mạng khoa học công nghệ đại Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: tư tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng đồ, lược đồ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên: - Bản đồ nước giới - Phóng to bảng 1.1 1.2 SGK - Phiếu học tập - Máy chiếu phương tiện khác Đối với học sinh: Thực dự án phân công chuẩn bị báo cáo III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Các hoạt động học tập: A Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình xuất phát Mục tiêu: Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Phương tiện: Tiến trình hoạt động Bước 1: Giao nhiệm vụ GV đặt vấn đề: Nhóm nước phát triển nhóm nước phát triển khơng có tương phản kinh tế - xã hội” Anh/chị trình bày giải thích quan điểm nhận định Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ HS huy động kiến thức thân để trả lời HS thực ghi giấy nháp, chuẩn bị để trình bày Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV mời 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá GV sử dụng nội dung trả lời để tạo tình có vấn đề dẫn dắt vào nội dung học B Hình thành kiến thức/ kĩ Hoạt động Tìm hiểu phân chia nhóm nước tương phản trình độ phát triển kinh tế xã hội nhóm nước 1 Mục tiêu: - Biết tiêu chí dùng để phân loại nhóm nước - Biết tương phản trình độ kinh tế- xã hội nhóm nước: phát triển phát triển, nước vùng lãnh thổ công nghiệp - Biết định hướng phát triển kinh tế Việt Nam tương lai từ có thái độ đắn việc phát triển kinh tế nước nhà - Kĩ tính tốn, xử số liệu; thu thập xử tài liệu Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Phương pháp khăn trải bàn - Sử dụng số liệu thống kê Phương tiện: - Máy chiếu - Số liệu thống kê - Bản đồ giới Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ - Chuẩn bị GV: tờ giấy A0, HS tờ giấy A4 - Phân nhóm: Chia lớp thành nhóm - Nội dung thảo luận: + VĐ 1: Các nước giới chia thành nhóm?Các tiêu chí phân chia nhóm nước + VĐ 2: Chứng minh tương phản trình độ phát triển kinh tế nhóm dựa vào tiêu chí + VĐ 3: Trình bày phát triển Việt Nam dựa tiêu chí + VĐ 4: Định hướng phát triển kinh tế xã hội tương lai nước ta - Thời gian thảo luận: 10 phút Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ Mỗi HS tự làm lên giấy A4, sau nhóm thảo luận lấy ý kiến chung chuẩn bị báo cáo trước lớp Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV gọi nhóm lên trình bày kết Bước 4: Đánh giá GV dựa vào trình làm kết báo cáo cho điểm cộng Nội dung - Trên 200 quốc gia vùng lãnh thổ khác chia làm nhóm nước: phát triển phát triển - Một số nước vùng lãnh thổ đạt trình độ định cơng nghiệp gọi nước công nghiệp (NICs) - Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế xã hội nhóm nước - GDP bình qn đầu người chênh lệch lớn nước phát triển phát triển Trong cấu kinh tế: + nước phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ lớn, nông nghiệp nhỏ + nước phát triển tỉ lệ ngành nơng nghiệp cao - Tuổi thọ trung bình nước phát triển > nước phát triển - HDI nước phát triển > nước phát triển Hoạt động Tìm hiểu cách mạng khoa học công nghệ đại Mục tiêu: - Trình bày đặc điểm bật cách mạng khoa học công nghệ đại - Trình bày tác động mạng khoa học công nghệ đại tới phát triển Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Hình thức nhân/ nhóm Phương tiện: - Máy chiếu - Hình ảnh liên quan đến cách mạng cơng nghiệp Tiến trình hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh GV cho HS xem tư liệu cách mạng công nghiệp diễn lịch sử kết hợp với hiểu biết thân HS trả lời câu hỏi sau: - thời gian diễn cách mạng công nghiệp - Đặc điểm bật cách mạng cơng nghiệp - Sự khác biệt cách mạng khoa học công nghệ đại - tác động cách mạng cơng nghiệp 4.0 đến tồn giới Liên hệ tác động cách mạng khoa học công nghệ đại đến Việt Nam HS viết lại hiểu biết thân vào giấy GV mời HS trả lời, HS khác bổ sung GV chuẩn kiến thức Nội dung - Cuối kỷ XX, đầu kỉ XXI, cách mạng khoa học công nghệ đại xuất - Đặc trưng: bùng nổ công nghệ cao + Dựa vào thành tựu KH với hàm lượng tri thức cao + Bốn trụ cột: * Công nghệ sinh học * Công nghệ vật liệu * Công nghệ lượng * Công nghệ thông tin => Tác dụng: thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế mạnh mẽ, đồng thời hình thành kinh tế tri thức – kinh tế dựa tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao Hoạt động Luyện tập/ Củng cố Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức học/ rèn luyện kĩ học/ góp phần hình thành lực … Phương thức: hoạt động nhân Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ BT1: Vẽ sơ đồ tiêu chí phân loại nhóm nước BT2: vẽ tranh thể tác động cách mạng 4.0 đến nhân loại Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ lớp Bước 3: Đánh giá Giáo viên kiểm tra kết thực học sinh Điều chỉnh kịp thời vướng mức học sinh trình thực Hoạt động Vận dụng/ Bài tập nhà Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn … Nội dung: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đặt vấn đề để liên hệ vận dụng - Trường hợp học sinh khơng tìm vấn đề để liên hệ vận dụng, giáo viên yêu cầu … (nhiệm vụ yêu cầu: tìm hiểu GDP/ người số HDI địa phương) Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên học sinh làm nhận xét sản phẩm học sinh Phụ lục Phân chia nhóm nước dựa vào tiêu chí Tiêu chí Phát triển Đang phát triển GDP/ người (theo liên hiệp Có GDP/ người cao > 10000 Có GDP/ người thuộc quốc- UN) USD + nhóm trung bình 73610000 USD + nhóm thấp: < 736 HDI- số phát triển HDI >0,8 HDI thuộc nhóm người + trung bình: 0,5- 0,8 + thấp: < 0,5 Cơ cấu kinh tế Tỉ trọng khu vực III cao, tỉ Tỉ trọng khu vực III chưa cao, trọng khu vực I thấp tỉ trọng khu vực I cao Tuổi thọ trung bình ( so sánh > 71,4 tuổi < 71,4 tuổi với tuổi thọ trung bình giới) FDI Cao Thấp Nợ nước ngồi Thấp Cao Một số khái niệm/ thuật ngữ - HDI: Chỉ số phát triển người HDI (Human Development Index) tổng hợp ba tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình trình độ văn hóa - GDP: tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt Gross Domestic Product) giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ định (thường quốc gia) thời kỳ định (thường năm) Các số Việt Nam - GDP khoảng 4.159 USD/lao động - Chỉ số Phát triển người HDI tổng quát Việt Nam tăng 1% lên 0,683 ( thứ ĐNA) - Tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, Tuần: Tiết: Bài 2: XU HƯỚNG TỒN CẦU HĨA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Trình bày biểu tồn cầu hóa hệ tồn cầu hóa kinh tế - Trình bày biểu khu vực hóa kinh tế hệ khu vực hóa kinh tế Kĩ năng: - Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mơ, vai trò quốc tế liên kết kinh tế khu vực: số lượng nước thành viên, số dân, GDP - Sử dụng đồ Thế giới để nhận biết phạm vi liên kết kinh tế khu vực: Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp ước tự Bắc Mĩ (NAFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Liên minh châu Âu (EU), Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOUR) Thái độ: Nhận thức tác động tồn cầu hóa đến kinh tế giới, có Việt Nam Định hướng lực hình thành: - Năng lực giải vấn đề; lực hợp tác; lực ứng dụng CNTT - Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng số liệu thống kê; sử dụng lược đồ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên: - Hình ảnh số tổ chức liên kết kinh tế khu vực - Máy chiếu phương tiện khác - Bản đồ giới Đối với học sinh: Thực công việc giao III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Trình bày điểm tương phản trình độ phát triển kinh tế- xã hội nhóm nước phát triển phát triển Các hoạt động học tập: A Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình xuất phát Bước 1: Giao nhiệm vụ Gv yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi: - Em biết sách bế quan tỏa cảng? Tác động sách tới kinht ế Việt Nam thời giờ? - Hiện nay, sách kinh tế Việt Nam thay đổi nào? Tại lại có thay đổi vậy? Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ ghi giấy nháp để chuẩn bị báo cáo Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV gọi 01 HS báo cáo, HS khác bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá GV nhận xét đánh giá phần trả lời HS GV dẫn dắt vào vấn đề tồn cầu hóa B Hình thành kiến thức/ kĩ Hoạt động Tìm hiểu xu hướng tồn cầu hóa Mục tiêu: Biết biểu tồn cầu hóa Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Phương pháp thảo luận nhóm; Phương tiện: Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ GV nêu ngun nhân tồn cầu hóa GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm Nhiệm vụ: Hãy nêu ví dụ để thấy rõ biểu tồn cầu hóa, liên hệ với Việt Nam Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ HS nhóm trao đổi để trả lời câu hỏi Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết Đại diện nhóm trình bày trước lớp Bước 4: Đánh giá Gv nhận xét phần trình bày nhóm kết luận biểu tồn cầu hóa Nội dung I Xu hướng tồn cầu hóa Là q trình liên kết quốc gia kinh tế, văn hóa, khoa học, … Trong tồn cầu hố kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mặt kinh tế - xã hội giới Tồn cầu hóa kinh tế a Thương mại phát triển: b Đầu tư nước tăng nhanh: c Thị trường tài mở rộng: d Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngày lớn Hoạt động Tìm hiểu hệ tồn cầu hóa Mục tiêu: Hiểu trình bày hệ tồn cầu hóa kinh tế Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận theo cặp Phương tiện: Một số hình ảnh liên quan Tiến trình hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh GV đặt câu hỏi: Đọc mục II SGK, kết hợp với hiểu biết thân cho biết tồn cầu hóa mang lại thời nào? Tạo số nước giới biểu tình chống tồn cầu hóa? - Việt Nam cần có hành động để tiếp cận tồn cầu hóa hiệu nhất? Hai HS bàn trao đổi để trả lời câu hỏi Một HS đại diện trả lời trước lớp Các HS khác cho nhận xét, bổ sung GV nhận xét chuẩn kiến thức Nội dung - Tích cực: thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế Thách thức: gia tăng khoảng cách giàu nghèo; cạnh tranh nước Hoạt động Tìm hiểu xu hướng khu vực hóa kinh tế hệ Mục tiêu: Trình bày biểu khu vực hóa kinh tế hệ khu vực hóa kinh tế Phương thức: nhân Phương tiện: phiếu học tập Tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh - Hãy kể tên số tổ chức liên kết kinh tế khu vực mà em biết - giáo viên tổ chức cho HS tham gia trò chơi nhỏ Tên tổ chức Năm Các Số dân GDP thành nước lập vùng lãnh thổ thành viên NAFTA 1994 EU 1957 ASEAN 1967 APEC 1989 MERCOSUR 1991 HS dành thời gian nghiên cứu nội dung bảng Sau lên hồn thành bảng Hướng dẫn điền số lượng thành viên Sắp xếp số dân GDP từ vị trí cao đến thấp( thể từ đến 6) - Liên hệ mối quan hệ Việt Nam tổ chức ASEAN Giải thích VN phải gia nhập ASEAN Từ nêu nguyên nhân hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực Mở rộng: có nhiều tổ chức khơng có vị trí địa gần Nội dung Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực - Nguyên nhân: phát triển không sức ép cạnh tranh giới, quốc gia tương đồng văn hóa, xã hội, địa có chung mục tiêu, lợi ích - Các tổ chức liên kết khu vực: AFTA, EU, ASEAN, APEC… Hệ khu vực hóa kinh tế - Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo nên tăng trưởng kinh tế, tăng tự thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích KT nước thành liên kết với Vd: G7 gồm Anh, Hoa Kì, viên; tạo thị trường rộng Nhật Bản, Mỹ, Đức, Canada, Ý lớn, tăng cường tồn cầu hóa kinh tế GV đặt câu hỏi: Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN có - Thách thức: quan tâm giải thuận lợi thách thức nào? vấn đề chủ quyền kinh tế, Từ câu trả lời HS, GV nêu lên hệ khu vực quyền lực quốc gia hóa kinh tế Hoạt động Luyện tập/ Củng cố Mục tiêu: Rèn luyện kĩ sử dụng đồ cho HS Phương thức: hoạt động nhân Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ Xác định đồ giới số tổ chức liên kết kinh tế khu vực Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ Bước 3: Đánh giá GV chuẩn kiến thức Hoạt động Vận dụng/ Bài tập nhà Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn toàn cầu hóa, khu vực hóa Nội dung: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đặt vấn đề để liên hệ vận dụng - Trường hợp học sinh khơng tìm vấn đề để liên hệ vận dụng, giáo viên u cầu tìm hiểu thời thách thức Việt Nam tham gia vào tồn cầu hóa Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên học sinh làm nhận xét sản phẩm học sinh Phụ lục Tên tổ chức Năm thành lập NAFTA EU ASEAN APEC MERCOSUR 1994 1957 1967 1989 1991 Các nước vùng lãnh thổ thành viên 27 (nay 26) 10 20 Số dân GDP 5 Bài 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TỒN CẦU I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết giải thích tình trạng bùng nổ dân số nước phát triển già hóa dân số nước phát triển - Trình bày số biểu hiện, nguyên nhân hậu ô nhiễm môi trường; nhận thức cần thiết phải bảo vệ môi trường - Hiểu cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống nguy chiến tranh Kĩ năng: - Phân tích tranh ảnh, tư liệu - Kỹ khai thác xử bảng số liệu để rút kiến thức Liên hệ thực tế - Kỹ trình bày, báo cáo, giải số vấn đề - Thu thập xử thơng tin, viết báo cáo ngắn gọn mộtt số vấn đề mang tính tồn cầu:bùng nổ dân số, già hố dân số, nhiễm môi trường Thái độ: Nhận thức để giải vấn đề tồn cầu cần có đoàn kết hợp tác toàn nhân loại Định hướng lực hình thành: - Năng lực giải vấn đề; lực hợp tác; lực ứng dụng CNTT - Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng số liệu thống kê II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên: - số hình ảnh ô nhiễm môi trường - số tin, ảnh chiến tranh khu vực nạn khủng bố giới - phiếu học tập Đối với học sinh: Thực công việc giao III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Trình bày biểu chủ yếu tồn cầu hóa kinh tế Xu hướng tồn cầu hóa kinh tế dẫn đến hệ gì? Các hoạt động học tập: A Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình xuất phát Bước 1: Giao nhiệm vụ GV đưa từ cụm từ (hoặc trình chiếu số hình ảnh), yêu cầu học sinh quan sát, xếp theo ba chủ đề: bùng nổ dân số/ ô nhiễm nguồn nước biển, đại dương/ khủng bố quốc tế Trình bày suy nghĩ thân vấn đề Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ ghi giấy nháp để chuẩn bị báo cáo Bước 3: HS báo cáo kết Bước 4: Đánh giá GV nhận xét đánh giá phần trả lời HS GV dẫn dắt vào vấn đề B Hình thành kiến thức/ kĩ Hoạt động Tìm hiểu vấn đề dân số Mục tiêu: Biết giải thích tình trạng bùng nổ dân số nước phát triển già hóa dân số nước phát triển Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận nhóm Phương tiện: - Bảng 3.1 tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm - Bảng 3.2 cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000- 2005 Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ GV chia HS thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm - Nhóm 3: Đọc thơng tin mục I.1 phân tích bảng 3.1 để trả lời câu hỏi sau: + So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên nhóm nước với giới + Hậu việc gia tăng dân số: kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường - Nhóm 4: Đọc thơng tin mục II.2 phân tích bảng 3.2, trả lười câu hỏi sau: + So sánh cấu dân số hai nhóm nước: phát triển phát triển + Hậu vấn đề già hóa dân số Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ HS nhóm thảo luận để thống ý kiến Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết Đại diện nhóm trình bày, HS nhóm khác bổ sung ý kiến Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét ý kiến HS chốt lại kiến thức Kiên hệ với việc gia tăng dân số VN biện giáp giải Nội dung I Dân số Bùng nổ dân số - Dân số giới tăng nhanh, nửa sau kỷ XX - Dân số bùng nổ chủ yếu nước phát triển: (chiếm 80% dân số 95% số dân gia tăng hàng năm giới) - Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế chất lượng sống Già hóa dân số - Dân số giới có xu hướng già đi: + Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm + Tỉ lệ > 65 tuổi tăng - Hậu qủa cấu dân số già: + Thiếu lao động + Chi phí phúc lợi cho người già tăng Hoạt động Tìm hiểu vấn đề mơi trường Mục tiêu: Trình bày số biểu hiện, nguyên nhân hậu ô nhiễm môi trường; nhận thức cần thiết phải bảo vệ môi trường Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Thảo luận nhóm - nhân Phương tiện: - Phiếu học tập - Một số hình ảnh vấn đề mơi trường Tiến trình hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Bước 1: GV yêu cầu HS ghi giấy loại ô nhiễm môi Phụ lục trường mà em biết Một HS trả lời, HS khác bổ sung Bước 2: GV chia HS thành nhóm hồn thành phiếu học tập (phụ lục) Liên hệ VN Bước 3: HS nhóm trao đổi để ghi nhận xét vào phiếu học tập Đại diện nhóm trình bày , HS nhóm khác bổ sung Bước 4: GV nhận xét phần trả lời HS chốt kiến thức Hoạt động Tìm hiểu số vấn đề khác Mục tiêu: Hiểu cần thiết phải bảo vệ hòa bình chống nguy chiến tranh Phương thức: - Hoạt động nhân - Phương tiện: Một số hình ảnh, video liên quan Tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung GV cho HS xem số hình ảnh/ video vấn đề chiến tranh, xung đột diễn giới HS nêu phát biểu cảm nghĩ thân xem hình ảnh/ video GV đặt câu hỏi: Theo em, biện pháp để giải chiến tranh, bảo vệ hòa bình gì? - Liên hệ hành động chống phá hòa bình VN nêu trách nhiệm thân Hoạt động Luyện tập/ Củng cố Mục tiêu: Hình thành cho HS lực thuyết trình trước đám đơng Phương thức: Nhóm/ nhân Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ Sau học xong nội dung học Các em chọn nội dung khiến em thấy ấn tượng, quan tâm Sau viết thuyết trình vấn đề Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ thuyết trình trước lớp Bước 3: GV nhận xét đánh giá điểm để khích lệ Hoạt động Vận dụng/ Bài tập nhà Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức thuyết để vận dụng tìm hiểu vấn đề ô nhiễm địa phương Nội dung: Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường/ dân số địa phương năm vừa qua Yêu cầu có số liệu Đánh giá: … Giáo viên khuyến khích, động viên học sinh làm nhận xét sản phẩm học sinh Phụ lục Một số vấn đề mơi trường tồn cầu Vấn đề mơi trường Biến đổi khí hậu Suy giám tầng ơzơn Ơ nhiểm nguồn nước ngọt, biển đại dương Hiện trạng Nguyên nhân Hậu Giải pháp Suy giảm đa dạng sinh học Một số vấn đề mơi trường tồn cầu Vấn đề Hiện trạng Nguyên nhân Biến đổi Nhiệt độ khí Khí CO2 tăng khí hậu tăng ngày gây hiệu ứng lớn, mưa nhà kính axit Giải pháp Cắt giảm lượng CO2, NO2, SO2, CH4 Trong sản xuất sinh hoạt Suy giám Tầng Cắt ôzôn bị Hoạt Hậu Thời tiết thay đổi thất thường, băng tan cực Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, sản xuất động Gây nhiều tác hại đến 10 giảm lượng Tuần: Tiết: BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu thay đổi kinh tế Trung Quốc I MỤC TIÊU Kiến thức: - Chứng minh thay đổi kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng GDP, sản phẩm nông nghiệp ngoại thương - Biết kết chũng đại hóa kinh tế TQ Biết giải thích kết phát triển phân bố kinh tế nông nghiệp TQ Kĩ năng: - Kĩ phân tích đồ (lược đồ), xử nhận xét bảng số liệu, tư liệu - Nhận diện dạng biểu đồ thể cấu xuất, nhập khẩu: biểu đồ tròn Thái độ: - Có ý thức làm bài, rút thay đổi kinh tế Trung Quốc Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng đồ (lược đồ), lực sử dụng BSL II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên: - Máy chiếu - Bản đồ kinh tế chung Bản đồ Địa tự nhiên TQ - Tư liệu, hình ảnh thành tựu kinh tế Trung Quốc Đối với học sinh: Thực dự án phân công chuẩn bị báo cáo III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Vì nông nghiệp Trung Quốc lại chủ yếu tập trung miền Đông? - Đánh giá thành tựu NN mà TQ đạt Các hoạt động học tập: A Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình xuất phát (2p) Mục tiêu: - Huy động kiến thức, kỹ có kinh tế Trung Quốc để tìm hiểu - Tạo hứng thú học tập cho hs xem tranh ảnh thành tựu đạt Trung Quốc - Tạo tình có vấn đề giải phần vấn đề để vào Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Vấn đáp; Hoạt động nhân, lớp Phương tiện: - Máy chiếu - Một số hình ảnh Trung Quốc Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ - Trên lĩnh vực kinh tế, TQ đạt thành tựu lĩnh vực nào? - Em có đánh giá thành tựu đó? - TQ nâng cao vị trí vai trò kinh tế giới? 75 Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ HS huy động kiến thức thân để trả lời HS thực ghi giấy nháp, chuẩn bị để trình bày Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV mời 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá GV sử dụng nội dung trả lời để tạo tình có vấn đề dẫn dắt vào nội dung học TQ quốc gia có bứt phá ngoạn mục lĩnh vực kinh tế vfa ngày khẳng định vị trí, tầm ảnh hưởng trường giới B Hình thành kiến thức/ kĩ Hoạt động Tìm hiểu Thay đổi giá trị GDP (10p) Mục tiêu: - Chứng minh thay đổi tỉ trọng GDP làm thay đổi kinh tế TQ - Kĩ thu thập xử bảng số liệu Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Phương pháp phát vấn - Sử dụng số liệu thống kê Phương tiện: - Máy chiếu - Bảng số liệu 10.2 Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung I YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH: Tính tỉ trọng GDP Trung Quốc so với giới nhận xét Nhận xét thay đổi sản lượng nông sản Trung Quốc Vẽ biểu đồ thể cấu xuất, nhập Trung Quốc Bước 1: Giao nhiệm vụ: - Tính tỉ trọng (%) điền vào bảng nhận xét Tỉ trọng GDP = GDP TQ GDP TG - Nhận xét chung GDP Trung Quốc qua năm, tỉ trọng so với giới - Nhận xét vai trò Trung Quốc kinh tế giới - Vậy nguyên nhân giúp cho tỉ trọng GDP Trung Quốc tăng nhanh vậy? Bước 2: HS thực nhiệm vụ: HS thực nhân dựa vào sgk Trong trình thực GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV mời 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá kết thực HS chốt kiến thức II NỘI DUNG BÀI THỰC HÀNH: Tìm hiểu thay đổi giá trị GDP * Thay đổi giá trị GDP: a Tính tỉ trọng GDP Trung Quốc so với giới Năm 1985 1995 2004 Tỉ trọng 1,93 2,37 4,03 GDP(%) b Nhận xét: - Nhìn chung từ năm 1985 đến 2004, tỉ trọng GDP Trung Quốc đóng góp vào GDP giới tăng, từ 1,93 % năm 1985 -> 4,03 % năm 2004, tăng - Gía trị GDP Trung Quốc tăng qua năm, nhìn chung cao ổn định * Nguyên nhân: - Do đường lối đại hoá đất nước 76 Hoạt động Tìm hiểu Thay đổi sản lượng nông nghiệp (15p) Mục tiêu: - Xác định vị thứ số loại nông sản quan trọng TQ giới - Kỹ xử số liệu, tư liệu Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đặt vấn đề, hoạt động nhóm Phương tiện: - Máy chiếu - Bảng số liệu 10.3 - Lược đồ H.10.9 Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS Bước 1: Giao nhiệm vụ - GV chia lớp: nhó, u cầu tính thay đổi sản lượng nơng sản tăng hay giảm thời kì: (tăng +; giảm -) + Nhóm 1: Sản lượng năm 1995 so với năm 1985 + Nhóm 2: Sản lượng năm 2000 so với 1995 + Nhóm 3: Sản lượng năm 2004 so với năm 2000 + Nhóm 4: Sản lượng năm 2004 so với năm 1985 - Nhận xét chung sản luwongj số nông sản TQ, xác định vị thứ số nông sản quan trọng so với giới Bước 2:HS thực nhiệm vụ Các nhóm thảo luận điền thơng tin vào bảng GV hướng dẫn hs làm việc Bước 3: Trao đổi, thảo luận báo cáo kết Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm bổ sung Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, phân tích rõ chiến lược phát triển công nghiệp kết luận Nội dung 2.Tìm hiểu thay đổi sản lượng nơng nghiệp - Nhìn chung, sản lượng nơng sản tăng - Tuy nhiên, năm 2004 có số nơng sản (lương thực, bơng, mía) có sản lượng giảm so với năm 1995 (do biến cố thời tiết) (số liệu DC) - Các loại nơng sản có sản lượng đứng đầu giới (lương thực, bông, lạc, thịt cừu, thịt lợn) Hoạt động 3: Tìm hiểu Thay đổi cấu giá trị xuất - nhập (10p) Mục tiêu: - Chứng minh thay đổi cấu giá trị xuất - nhập TQ - Nhận dạng biểu đồ tròn: thể cấu - Kỹ nhận xét BSL Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Phát vấn, sử dụng bảng số liệu; hoạt động nhân Phương tiện: - Máy chiếu - Sử dụng bảng số liệu - Bảng số liệu 10.4 Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức 77 Bước 1:Giao nhiệm vụ cho hs: - Dựa vào bảng số liệu lựa chọn biểu đồ thích hợp thể cấu xuất - nhập Trung Quốc - Dựa vào BSL, em nhận xét thay đổi cấu xuất - nhập Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2004 - Giai đoạn TQ nước xuất siêu? Giai đoạn TQ nước nhập siêu? Bước 2: HS thực nhiệm vụ: HS làm việc với sgk BSL 10.4, gv hướng dẫn thêm Bước 3:Trao đổi, thảo luận báo cáo kết Một HS trình bày, HS khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá GV nhận xét kết luận Tìm hiểu thay đổi cấu giá trị xuất nhập a Nhận diện biểu đồ: - Thể cấu (dưới năm): chọn biểu đồ tròn b Nhận xét + Tỉ trọng xuất tăng lên từ năm 1985 đến năm 1995 (tăng 14,2%), sau giảm xuống vào năm 2004 (giảm 2,1%) Nhưng nhìn chung từ năm 1985 - 2004 tỉ trọng xuất tăng (12,1 %) + Tỉ trọng nhập giảm từ 1985 - 1995, sau tăng vào năm 2004 Nhưng nhìn chung thời kì giảm (số liệu cụ thể) + Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu + Các năm 1995 2004, Trung Quốc xuất siêu Hoạt động Luyện tập/ Củng cố (2p) Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức học/ rèn luyện kĩ học/ góp phần hình thành lực … Phương thức: hoạt động nhân Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ - Sơ đồ hóa kiến thức thay đổi kinh tế TQ Bước 2: HS thực nhiệm vụ lớp Bước 3: Kiểm tra, đánh giá GV kiểm tra kết thực HS Điều chỉnh kịp thời vướng mắc HS trình thực Hoạt động Vận dụng/ Bài tập nhà (1p) Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn … Nội dung: - GV hướng dẫn HS tự đặt vấn đề để liên hệ vận dụng - Trường hợp HS khơng tìm vấn đề để liên hệ vận dụng, GV yêu cầu Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên học sinh làm nhận xét sản phẩm học sinh Bài 11 : KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI I MỤC TIÊU DẠY HỌC: 78 Kiến thức - Xác định vị trí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đơng Nam Á phân tích ảnh hưởng vị trí địa - Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phân tích thuận lợi khó khăn chúng với phát triển kinh tế - Phân tích đặc điểm dân cư đánh giá ảnh hưởng chúng phát triển kinh tế - Nhận biết vài đặc điểm tự nhiên, dân cư Đông Nam Á thể Việt Nam( địa phương) Kĩ - Sử dụng đồ để nhận biết phân tích đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư Đông Nam Á Thái độ, hành vi - Có thái độ học tập nghiêm túc Định hướng phát triển lực - Nhóm lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Nhóm lực chuyên biệt: lực tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng đồ, lực trình bày thơng tin địa lý II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Máy chiếu, giấy Ao, bút dạ, phiếu học tập, - Các phương tiện trực quan như: Bản đồ hành Châu Á, lược đồ phân bố dân cư đông Nam Á, bảng số liệu diện tích, dân sơ Đơng Nam Á, tranh ảnh địa lý III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ:( không kiểm tra) Các hoạt động học tập: A Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình xuất phát Chơi trò chơi “đuổi hình bắt chữ” - Hình thức: Cả lớp - Thời gian: phút Bước 1: Giáo viên phổ biến luận chơi Bước 2: HS quan sát hình ảnh, câu hỏi gợi ý để trả lời Bước 3: GV dẫn dắt vào học Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lãnh thổ khu vực Đơng Nam Á Mục tiêu: Trình bày vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á Phương pháp: Đàm thoại - gợi mở, sử dụng phương tiện trực quan, Sử dụng đồ Phương tiện: Bản đồ hành Châu Á, số hình ảnh Đơng Nam Á Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Bước 1: I.Tự nhiên - GV cho HS quan sát đồ 1.Vị trí địa lãnh thổ nước Châu Á yêu cầu HS: - Vị trí địa lí: + Xác định khu vực Đông Nam Á + Nằm đông nam Châu Á + Khu vực ĐNA tiếp giáp với + Trên đất tiền tiếp giáp với nước Ấn Độ, Trung biển đại dương nào? Quốc +Khu vực ĐNA có quốc + Giáp Thái Bình Dương Ấn Độ Dương gia, xác định quốc gia đó? + Cầu nối lục địa Á- Âu với lục địa Australia Bước 2: HS thực nhiệm vụ - Lãnh thổ: Bước 3: HS lên bảng trả lời xác +Diện tích 4,5 triệu km2 định đồ , học sinh khác + Bao gồm hệ thống bán đảo, đảo quần đảo bổ sung đan xen với biển vịnh phức tạp 79 Bước 4: GV chuẩn kiến thức + Gồm 11 quốc gia chia làm khu vực: lục địa biển đảo - Ý nghĩa: + cầu nối thông thương hàng hải + Ý nghĩa lớn kinh tế, vị trí trị quan trọng + Là nơi giao thoa nhiều văn hóa lớn =>Đơng Nam Á có vị trí quan trọng đồ tự nhiên, kinh tế, trị khung cảnh giới Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên đánh giá tài nguyên - Mục tiêu: Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên khu vực Đông Nam Á - Phương pháp: Phương pháp đàm thoại - gợi mở Phương pháp thảo luận nhóm, Sử dụng đồ - Thời gian: 20 phút - giá Hình Hoạt TN độngcủa nhóm vềthức: điều kiện ĐNÁ Bước 5: HS trả lời GV chuẩn kiến thức Hoạt động 3: Tìm hiểu dân cư xã hội Đơng Nam Á - Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng tự nhiên , tài nguyên thiên nhiên tới phát triển kinh tế - Phương pháp: Phương pháp đàm thoại - gợi mở, khai thác hình ảnh, số liệu thống kê - Thời gian : phút 80 - Hình thức: nhân, lớp Hoạt động GV HS Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào Sgk hiểu biết thân để trả lời câu hỏi: - Dân cư xã hội ĐNÁ có đặc điểm nào? - Đặc điểm có thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế xã hội? Bước 2: Các HS trình bày, HS khác bổ sung Bước 3: GV nhận xét chuẩn kiến thức Nội dung kiến thức II Dân cư xã hội Dân cư: - Có dân số đông 556,2 triệu người (Năm 2005) - Mật độ dân số cao 124 người/ km2 (năm 2005) -> thị trường tiêu thụ rộng lớn ( 2017:dân số 648,7 triệu người mật độ DS 149ng/km2, tỉ lệ dân thành thị 48,7%) - Tốc độ gia tăng dân số giảm dần, cấu dân số trẻ, số dân độ tuổi lao động cao - Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung đông đồng ven biển - Có lao nguồn động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, trình độ chun mơn tay nghề hạn chế Xã hội: - Là khu vực đa dân tộc-> gặp khó khăn quản lí, ổn định trị xã hội nước - Là nơi giao thoa nhiều văn hóa lớn giới, có nhiều tơn giáo - Các nước có nhiều nét tương đồng văn hóa, phong tục, tập quán-> thuận lợi cho hợp tác phát triển V HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ : (Thời gian: phút) Chọn đáp án câu sau: Câu 1: Quốc gia khu vực Đông Nam Á không tiếp giáp biển là? A Campuchia B Thái Lan C Lào D Mianma Câu Điền Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á biển đảo vào chơ trống A…ĐNA lục địa có khí hậu nội chí tuyến nóng ẩm, thiên khí hậu nhiệt đới gió mùa, phần phía bắc có khí hậu có mùa đơng lạnh ĐNA biển đảo có khí hậu thiên xích đạo B… ĐNA biển đảo chịu nhiều thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán;… ĐNA biển đảo chịu ảnh hưởng động đất, núi lửa, sóng thần… C… ĐNA biển đảo …có nhiều loại khống sản trữ lượng khơng cao… ĐNA biển đảo có nhiều than, sắt, thiếc, đồng, chì, kẽm; … ĐNA biển đảo, ĐNA biển đảo …có trữ lượng dầu mỏ lớn khả khai thác hạn chế Các yếu tố TN PHỤ LỤC Các đặc điểm tự nhiên Đông Nam Á ĐNA lục địa ĐNA biển đảo 81 Địa hình Đất đai Khí hậu Sơng ngòi Khống sản -Chủ yếu đồi núi hướng TB- -Nhiều đảo, nhiều đồi núi, ĐN, B-N, nhiều đồng phù đồng bằng, nhiều núi lửa sa màu mỡ->địa hình bị chia cắt mạnh - Màu mỡ, chủ yếu đất feralit -Màu mỡ, có nhiều tro bụi núi lửa -Khí hậu nhiệt đới gió mùa Bắc -Khí hậu nhiệt đới gió mùa Mianma, bắc Việt Nam có mùa khí hậu xích đạo đông lạnh -Dày đặc, nhiều sông lớn:sông - Ngắn dốc Mê Công, sông Hồng -Phong phú: than đá, sắt, thiếc, -Nhiều than, thiếc, dầu mỏ, dầu mỏ đồng BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TIẾT 2: KINH TẾ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học, HS cần: Kiến thức: - Phân tích chuyển dịch cấu kinh tế khu vực thông qua phân tích biểu đồ - Nêu nơng nghiệp nhiệt đới khu vực Đông Nam Á gồm ngành chính: trồng lúa nước, trồng cơng nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thuỷ hải sản - Nêu trạng xu hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ Đông Nam Á Kĩ năng: - Tiếp tục tăng cường cho HS kĩ đọc, phân tích biểu đồ, biểu đồ hình cột - Thảo luận trình bày trước lớp Thái độ: - Có ý thức nổ lực học tập để xây dựng phát triển đất nước nói riêng khu vực nói chung - Tơn trọng có ý thức đồn kết nước Đơng Nam Á Năng lực định hướng hình thành: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng đồ, hình ảnh,… II CHUẪN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - BĐ Địa tự nhiên Đơng Nam Á - BĐ Kinh tế chung Đông Nam Á - Phóng to biểu đồ, lược đồ SGK Học sinh: - Đọc trước - Vẽ biểu đồ hình 11.5 chuyển dịch cấu GDP số nước Đông Nam Á III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Ổn định lớp: (Kiểm diện sĩ số ghi vào sổ đầu bài) Kiểm tra cũ: Nêu thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á Các hoạt động học tập: A KHỞI ĐỘNG 82 Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức tiết học trước, giới thiệu nội dung cần giải tiết học này: Sự chuyển dịch cấu kinh tế phát triển ngành kinh tế nước khu vực Đông Nam Á Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, nêu vấn đề, giải vấn đề, hoạt đơng nhân/nhóm Phương thức/phương tiện: BĐ Địa tự nhiên Đơng Nam Á, BĐ Kinh tế chung Đơng Nam Á Tiến trình hoạt động: Bức tranh ĐNA có thay đổi nhanh chóng Từ khu vực có kinh tế lạc hậu phụ thuộc vào nước ngoài, ĐNA coi khu vực phát triển động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao giới Bài hơm giúp tìm hiểu Đông Nam Á tận dụng thuận lợi để phát triển kinh tế B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cấu kinh tế Đông Nam Á Mục tiêu: Biết cấu chuyển dịch cấu kinh tế số nước Đông Nam Á Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, giải vấn đề, hoạt đông nhân/cả lớp Phương thức/phương tiện: HS thực nhân dựa SGK, sử dụng phương tiện trực quanbiểu đồ hình 11.5 Tiến trình hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào biểu I Cơ cấu kinh tế đồ hình 11.5 để nhận xét xu hướng thay đổi - Cơ cấu kinh tế khu vực ĐNA có chuyển cấu GDP nước ĐNA từ năm dịch từ kinh tế nông nghiệp sang kinh công 1991 - 2004? nghiệp dịch vụ Bước 2: Một HS phân tích biểu đồ, rút - Cơ cấu kinh tế tốc độ chuyển dịch cấu nhận xét chung, HS khác bổ sung khác nước Bước 3: GV nhận xét kết luận Chuyển ý: Chúng ta nghiên cứu tiếp xem ĐNÁ chuyển hướng sang phát triển CN DV ngành nghề cụ thể nào? HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu phát triển ngành công nghiệp dịch vụ Đơng Nam Á Mục tiêu: Trình bày sách phát triển ngành cơng nghiệp, dịch vụ khu vực Đông Nam Á Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, giải vấn đề, hoạt đông nhân/lớp Phương thức/phương tiện: Bản đồ kinh tế chung nước ĐNÁ Tiến trình hoạt động Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức II Công nghiệp: SGK trả lời câu hỏi: - Chính sách, biện pháp: - Cơng nghiệp nước ĐNÁ phát + Tăng cường liên doanh, liên kết với nước triển theo hướng nào? - Kể tên ngành CN bật ĐNÁ? + Hiện đại hoá thiết bị, chuyển giao cơng Bước 2: HS trình bày, GV bổ sung chuẩn nghệ, phát triển mặt hàng hướng xuất kiến thức GV giới thiệu mạnh CN nước ĐNÁ, nhấn mạnh gần giống - Mục tiêu: tích lũy vốn cho cơng nghiệp hóa, ngành CN chủ lực nhiều nước, đại hóa quốc gia mục tiêu phát triển ngành… - Cơ cấu ngành: Bước 3: GV yêu cầu HS dựa vào nội dung + Công nghiệp chế biến, lắp ráp ngày trở mục III SGK để nhận xét tình hình phát thành mạnh: sản xuất lắp ráp xe ôtô, xe 83 triển ngành dịch vụ ĐNÁ máy, thiết bị điện tử… - Phát triển ngành dịch vụ nhằm mục đích gì? + Các ngành truyền thống tiếp tục phát triển: - GV giới thiệu hoạt động du lịch phát công nghiệp khai khống, lượng cơng triển ĐNÁ nghiệp nhẹ Bước 4: HS nêu nhận xét, GV bổ sung kết + Cơng nghiệp điện lực: có sản lượng lớn luận bình quân đầu người thấp (bằng 1/3 Chuyển ý: Nông nghiệp ngành kinh tế giới) quan trọng có truyền thống quốc III Dịch vụ gia ĐNA Chúng ta nghiên cứu tiếp - Chính sách: Cơ sở hạ tầng nước cấu ngành sản xuất nông nghiệp gồm ĐNA (giao thông, TTLL…) bước ngành nào? điều kiện phát triển, sản hồn thiện đại hóa phẩm chính, phân bố sao? - Mục tiệu: phục vụ sản xuất, đời sống, nhằm thu hút đầu tư HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu phát triển ngành nơng nghiệp Đơng Nam Á Mục tiêu: Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp nước Đông Nam Á: trồng lúa nước, trồng công nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, giải vấn đề, HS thực thảo luận nhóm dựa vào kiến thức SGK Phương thức/phương tiện dạy học: Sử dụng phương tiện trực quan-lược đồ nơng nghiệp Đơng Nam Á Tiến trình hoạt động Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức IV Nơng nghiệp: học để trình bày điều kiện thuận Trồng lúa nước lợi để ĐNÁ phát triển nông nghiệp - Là lương thực truyền thống quan trọng Bước 2: GV chia lớp thành nhóm giao - Sản lượng lương thực tăng nhanh, đáp ứng nhiệm vụ cho nhóm: nhu cầu lương thực cho khu vực - Nhóm 1: Dựa vào hình 11.6 Sgk trả lời cho xuất câu hỏi: - Phân bố: trồng nhiều Inđơnêxia, Việt Nam, + Tại lại nói lúa nước trồng Tháiland truyền thống ĐNÁ? Trồng công nghiệp + Nhận xét sản lượng phân bố - Sản phẩm công nghiệp chủ yếu để xuất lúa nước ĐNÁ? - Nhóm 2: Nghiên cứu SGK hình 11.6 - Cây cao su, phê, hồ tiêu cơng nghiệp tìm hiểu: tiêu biểu vùng Ngồi có loại lấy + Sự phát triển phân bố ngành trồng dầu, lấy sợi, ăn công nghiệp, ăn ĐNÁ? - Phân bố: công nghiệp trồng nhiều + Tại cao su, phê, hồ tiêu… Việt Nam, Thái Lan, Inđônêxia, Malayxia… trồng nhiều ĐNÁ? Cây ăn nhiệt đới trồng nhiều hầu - Nhóm 3: Tìm hiểu ngành chăn ni khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản? Chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thủy hải Bước 3: Đại diện nhóm lên trình bày sản nhóm khác bổ sung GV chuẩn hố kiến - Chăn ni: Có cấu đa dạng, số lượng nhiều thức chưa thành ngành nơng nghiệp - Ngành nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản ngành truyền thống phát triển, sản lượng liên tục tăng C LUYỆN TẬP/CỦNG CỐ: Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức học, rèn luyện kĩ học cho HS Phương thức: Hoạt động nhân/toàn lớp 84 Tổ chức hoạt động Bước 1: GV cho câu hỏi để học sinh củng cố kiến thức Câu 1: Hãy nêu xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế khu vực ĐNÁ, xu hướng nói lên điều gì? Câu 2: Trình bày nét sách phát triển ngành cơng nghiệp khu vực ĐNÁ Bước 2: GV gọi HS trả lời nhận xét, đánh giá D TÌM TỊI/ MỞ RỘNG: Mục tiêu: Giúp hs vận dụng liên hệ kiến thức học vào số vấn đề cụ thể Nội dung: Câu 1: Vì sách phát triển cơng nghiệp nhiều nước khu vực Đông Nam Á lại ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may, da giày? Liên hệ với Việt Nam Câu 2: Giải thích chăn ni chưa trở thành ngành sản xuất nơng nghiệp nước khu vực ĐNÁ Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên học sinh làm tiết sau nhận xét BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 3: Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hiểu mục tiêu; chế hoạt động, số hợp tác cụ thể kinh tế, văn hoá Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành tựu, thách thức nước thành viên - Đánh giá thuận lợi, khó khăn Việt Nam q trình hội nhập Kĩ năng: - Đọc, nhận xét sơ đồ chế hợp tác ASEAN Thái độ: - Tinh thần đoàn kết, hợp tác với nước khu vực - Có ý thức tự học, tự nâng cao kiến thức để góp phần xây dựng đất nước tránh để tụt hậu so với nước Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng sơ đồ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên: - Phiếu học tập - Các tư liệu, tài liệu, tranh ảnh ASEAN - Bản đồ nước Đông Nam Á - Máy chiếu Đối với học sinh: Thực dự án phân công chuẩn bị báo cáo III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Các hoạt động học tập: A Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình xuất phát (5p) Mục tiêu: - Huy động kiến thức tổ chức liên kết kinh tế khu vực HS học học kỳ - Tạo hứng thú học tập thơng qua trò chơi - Liên kết với Phương pháp/kĩ thuật dạy học: 85 Thảo luận nhóm - Tổ chức trò chơi Phương tiện: - Máy chiếu - Một số hình ảnh Trung Quốc Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” - GV chia lớp thành đội giao nhiệm vụ: Dựa vào kiến thức học, kể tên tổ chức liên kết kinh tế khu vực mà e biết + Trong thời gian phút, HS đội thay phiên lên bảng ghi kết (mỗi HS ghi tổ chức) + Kết quả: Đội kể nhiều tên tổ chức liên kết kinh tế khu vực thắng Bước 2: Học sinh thực nhiệm vụ Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết Bước 4: Đánh giá GV sử dụng nội dung trả lời để tạo tình có vấn đề dẫn dắt vào nội dung học B Hình thành kiến thức/ kĩ Hoạt động Tìm hiểu mục tiêu chế hợp tác ASEAN (12p) Mục tiêu: - Hiểu mục tiêu Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN); chế hoạt động, số hợp tác cụ thể kinh tế, văn hoá - Đọc, nhận xét sơ đồ mục tiêu, chế hợp tác ASEAN Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Sử dụng đồ (nếu có)/sơ đồ - Đàm thoại gợi mở - Kĩ thuật dạy học nhân/tồn lớp/cặp đơi Phương tiện: - Máy chiếu - Bản đồ nước Đơng Nam Á Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS * Tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển: Bước 1: Giao nhiệm vụ: Dựa vào đồ nước Đơng Nam Á (nếu có), nội dung SGK trang 106 hiểu biết thân trả lời câu hỏi sau: + Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) đời vào năm nào, có thành viên; q trình phát triển sao, có thành viên? + Việt Nam nhập ASEAN từ năm nào? + Khu vực Đơng Nam Á quốc gia chưa tham gia ASEAN ? Bước 2: HS thực nhiệm vụ: HS thực nhân dựa vào sgk Trong trình thực GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV mời 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá kết Nội dung I MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN Lịch sử hình thành phát triển a) Lịch sử hình thành - Ra đời năm 1967, gồm nước Thái Lan, In-đơ-nêxi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin Xin-ga-po thành viên sáng lập b) Sự phát triển - Số lượng thành viên ngày tăng (đến có 10 quốc gia thành viên) - Quốc gia chưa tham gia ASEAN Đông-ti-mo - Phát triển chiều sâu hợp tác 86 thực HS chốt kiến thức * Tìm hiểu mục tiêu ASEAN: Bước 1: Giao nhiệm vụ: + Các mục tiêu ASEAN gì? + “Đồn kết hợp tác ASEAN hồ bình, ổn định, phát triển” có phải mục tiêu khơng, mục tiêu ASEAN lại nhấn mạnh đến hồ bình, ổn định? Bước 2: HS thực nhiệm vụ: HS thực nhân dựa vào sgk Trong trình thực GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV mời 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá kết thực HS chốt kiến thức Các mục tiêu ASEAN * Tìm hiểu chế hợp tác ASEAN: Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS nghiên cứu sơ đồ chế hợp tác ASEAN nêu chế hợp tác ASEAN cho ví dụ cụ thể Bước 2: HS thực nhiệm vụ: HS thực nhân dựa vào sgk Trong trình thực GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS Bước 3: Trao đổi thảo luận báo cáo kết GV mời 01 HS báo cáo, HS khác trao đổi bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá kết thực HS chốt kiến thức Cơ chế hợp tác ASEAN - Thông qua hội nghị, diễn đàn, hoạt động trị, kinh tế, xã hội, văn hố, thể thao - Thơng qua kí kết hiệp ước - Thơng qua dự án, chương trình phát triển - Xây dựng khu vực thương mại tự do…  Thực chế hợp tác bảo đảm cho ASEAN đạt mục tiêu chung ASEAN + Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước thành viên + Xây dựng khu vực có hồ bình, ổn định + Giải mâu thuẫn, bất đồng nội bất đồng, khác biệt nội với bên ngồi  “Đồn kết hợp tác ASEAN hồ bình, ổn định, phát triển” Hoạt động Tìm hiểu thành tựu thách thức ASEAN (17p) Mục tiêu: Hiểu thành tựu thách thức nước thành viên ASEAN Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đặt vấn đề, hoạt động nhóm Phương tiện: - Máy chiếu - Phiếu học tập Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung Bước 1: Giao nhiệm vụ II THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC - GV chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ thảo ASEAN luận thời gian 5’: (Phiếu phản hồi – phụ lục) + Nhóm Tìm hiểu thành tựu ASEAN đạt 87 + Nhóm Tìm hiểu thách thức ASEAN chặng đường phát triển Bước 2:HS thực nhiệm vụ Các nhóm thảo luận điền thông tin vào bảng GV hướng dẫn hs làm việc Bước 3: Trao đổi, thảo luận báo cáo kết Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm bổ sung Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét, phân tích rõ chiến lược phát triển cơng nghiệp kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu Việt Nam trình hội nhập ASEAN (8p) Mục tiêu: - Hiểu hợp tác đa dạng Việt Nam với nước ASEAN - Liên hệ kiến thức thực tiễn Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Phát vấn/ thuyết trình tích cực - Kĩ thuật dạy học tồn lớp Phương tiện: Tranh ảnh Tiến trình hoạt động: Hoạt động GV HS Bước 1:Giao nhiệm vụ cho hs: Dựa vào nội dung SGK, tranh ảnh hiểu biết thân trả lời câu hỏi sau: + Hãy nêu ví dụ cho thấy Việt Nam tham gia tích cực vào hoạt dộng ASEAN lĩnh vực kinh tế - xã hội? + Các hội thách thức Việt Nam gia nhập vào ASEAN? Bước 2: HS thực nhiệm vụ: HS làm việc với sgk BSL 10.4, gv hướng dẫn thêm Bước 3:Trao đổi, thảo luận báo cáo kết Một HS trình bày, HS khác nhận xét bổ sung Bước 4: Đánh giá GV nhận xét kết luận Nội dung kiến thức III VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN Tham gia Việt Nam - Về kinh tế, giao dịch thương mại Việt nam khối đạt 30% - Tham gia hầu hết hoạt động trị, văn hố, giáo dục, xã hội, thể thao - Vị trí việt Nam ngày nâng cao Cơ hội thách thức - Cơ hội: + Thị trường rộng lớn + Tiếp thu tiến KH – KT, - Thách thức: + Chênh lệch trình độ phát triển kinh tế + Sự cạnh tranh ngày nhiều, Hoạt động Luyện tập/ Củng cố (2p) Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức học/ rèn luyện kĩ học/ góp phần hình thành lực … Phương thức: hoạt động nhân Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ Câu Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) đời vào năm A 1957 B 1967 C 1995 D 1997 Câu Quốc gia khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập vào ASEAN A Bru-nây B Philippin C Lào D Đông-ti-mo 88 Câu Phát biểu sau không đề cập thách thức ASEAN? A Trình độ phát triển chênh lệch B Việc tăng số lượng thành viên C Vẫn tình trạng đói nghèo D Bảo vệ mơi trường chưa hợp Bước 2: HS thực nhiệm vụ lớp Bước 3: Kiểm tra, đánh giá GV kiểm tra kết thực HS Điều chỉnh kịp thời vướng mắc HS trình thực Hoạt động Vận dụng/ Bài tập nhà (1p) Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn … Nội dung: - GV hướng dẫn HS tự đặt vấn đề để liên hệ vận dụng - Trường hợp HS khơng tìm vấn đề để liên hệ vận dụng, GV u cầu (Phân tích nhận định: “Trình độ phát triển chênh lệch quốc gia ASEAN trở ngại đáng kể việc hội nhập mục tiêu chung Đồn kết hợp tác ASEAN hồ bình, ổn định, phát triển” ) Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên học sinh làm nhận xét sản phẩm học sinh PHỤ LỤC Phiếu học tập Lĩnh vực Thành tựu Thách thức Giải pháp Kinh tế Xã hội An ninh – trị Lĩnh vực Kinh tế Xã hội An ninh – trị Phiếu phản hồi Thách thức - Tăng trưởng kinh tế khơng chưa vững - Trình độ phát triển chênh lệch  số nước có nguy tụt hậu Thành tựu - Có 10/11 trongkhu vực thành viên ASEAN - Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước khối cao - Cán cân xuất nhập toàn khối dương Đời sống nhân dân Còn phận dân cải thiện chúng có mức sống thấp, tình trạng đói nghèo, thất nhiệp, Tạo dựng mơi Khơng chiến tranh, trường hồ bình, ổn tình định khu vực trạng bạo loạn, khủng bố số quốc gia, gây ổn định cục 89 Giải pháp - Tăng cường dự án, chương trình phát triển cho nước có tốc độ phát triển kinh tế chậm - Chính sách riêng quốc gia thành viên để xố đói, giảm nghèo - Tăng cường hợp tác chống bạo loạn, khủng bố - Nguyên tắc hợp tác không can thiệp vào công việc nội - Giải tận gốc vấn đề bất bình đẳng xã hội nâng cao đời sống nhân dân ... tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng biểu đồ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Đối với giáo viên: Giáo án Một số hình ảnh việc áp dụng thành tựu khoa học cơng nghệ đại vào sản xuất, quản lí, kinh... CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Bản đồ địa lý tự nhiên Châu Á - Lược đồ khu vực Tây Nam Á Trung Á - Phóng to lược đồ, biểu đồ sách giáo khoa - Sách giáo khoa, sách giáo viên, máy... gợi - Cải cách ruộng đất chưa triệt mở cho hs: để làm cho ruộng đất tập trung + Dựa vào h 5.3, cho biết: Mĩ la tinh có đới khí chủ yếu vào tay địa chủ hậu, cảnh quan loại khoáng sản nào? Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 11 cả năm theo mẫu mới, Giáo án địa lí 11 cả năm theo mẫu mới, Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên các học sinh làm bài., Các hoạt động học tập:, Kiểm tra bài cũ:, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:, Phương thức- phương tiện: thước kẻ, bút, máy tính cá nhân., Phương thức/phương tiện dạy học: Sử dụng phương tiện trực quan-lược đồ nông nghiệp Đông Nam Á.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay