Quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

112 9 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:59

Quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào CaiQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ THU NHÀN QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ THU NHÀN QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ LÀO CAI Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Lan Hương THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng cơng trình nào, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Thu Nhàn i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành kính trọng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Các thầy giáo, giáo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thầy, giáo trường tham gia giảng dạy chuyên đề cao học quản giáo dục cho học viên cao học khóa 24B - Lào Cai Các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Lào Cai, đồng chí cán quản lý, giáo viên học sinh trường THCS thuộc Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; gia đình bạn bè hỗ trợ động viên tơi chun mơn q trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin dành trọn tình cảm kính trọng lòng biết ơn sâu sắc với TS Vũ Lan Hương người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tiếp thu ý kiến đóng góp nhà khoa học để đề tài hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả Trần Thị Thu Nhàn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINHTRƯỜNG THCS 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu hoạt động trải nghiệm 1.1.2 Những nghiên cứu quản hoạt động trải nghiệm 10 1.2 Một số khái niệm đề tài 12 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục 12 1.2.2 Trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm 14 1.2.3 Hoạt động trải nghiệm học sinh THCS 16 1.2.4 Quản hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 16 1.3 Một số vấn đề lí luận hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 17 1.3.1 Đặc điểm học sinh Trung học sở 17 iii 1.3.2 Mục đích, ý nghĩa hoạt động trải nghiệm phát triển nhân cách học sinh THCS 20 1.3.3 Nội dung hoạt động trải nghiệm HS trường THCS 21 1.3.4 Các hình thức hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 24 1.4 Một số vấn đề quản hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 30 1.4.1 Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS 30 1.4.2 Tổ chức thực HĐTN cho học sinh trường THCS 32 1.4.3 Chỉ đạo triển khai HĐTN cho học sinh trường THCS 33 1.4.4 Kiểm tra đánh giá HĐTN học sinh trường THCS 36 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 37 Kết luận chương 40 Chương THỰC TRẠNG HĐTN VÀ QUẢN LÝ HĐTN CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI - TỈNH LÀO CAI 41 2.1 Vài nét giáo dục THCS thành phố Lào Cai 41 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 42 2.2.1 Mục đích khảo sát 42 2.2.2 Đối tượng khảo sát 42 2.2.3 Nội dung khảo sát 42 2.2.4 Phương pháp khảo sát 42 2.3 Thực trạng HĐTN HS trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai 43 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh lào Cai ý nghĩa, tầm quan trọng HĐTN phát triển nhân cách học sinh 43 2.3.2 Thực trạng nội dung HĐTN học sinh trường THCS thành phố Lào Cai 48 2.3.3 Thực trạng hình thức HĐTN HS trường THCS thành phố Lào Cai 49 iv 2.3.4 Thực trạng kết tổ chức hình thức HĐTN học sinh trường THCS thành phố Lào Cai 50 2.4 Thực trạng quản lý HĐTN học sinh trường THCS thành phố Lào Cai 52 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS 54 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực HĐTN cho học sinh trường THCS 56 2.4.3 Thực trạng đạo triển khai HĐTN cho học sinh trường THCS 58 2.4.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá HĐTN học sinh trường THCS 59 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 60 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý HĐTN cho HS trường THCS địa bàn thành phố Lào Cai 62 2.6.1 Những kết đạt 62 2.6.2 Những hạn chế 63 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 64 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐTN CỦA HỌC SINHCÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ LÀO CAI 66 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản hoạt động trải nghiệm 66 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích hoạt động 66 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học hoạt động trải nghiệm 66 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng hoạt động trải nghiệm 66 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hoạt động trải nghiệm 66 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu hoạt động trải nghiệm 67 3.2 Biện pháp quản hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 67 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS phụ huynh học sinh tầm quan trọng HĐTN trường THCS 67 3.2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm dựa khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn 70 v 3.2.3 Tổ chức bồi dưỡng cao lực tổ chức chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV (đặc biệt đội ngũ cán Đoàn, Đội, GV làm công tác chủ nhiệm lớp) 72 3.2.4 Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường trung học sở 76 3.2.5 Phát huy vai trò chủ thể học sinh hoạt động trải nghiệm 78 3.2.6 Huy động lực lượng nhà trường tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý HĐTN HS trường THCS 83 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 84 3.4.1 Mục tiêu khảo sát 84 3.4.2 Nội dung, phương pháp, đối tượng khảo sát 84 3.4.3 Kết 84 Kết luận chung 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Kiến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản CSVC sở vật chất GD& ĐT Giáo dục đào tạo GDNGLL Giáo dục lên lớp GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh PHHS Phụ huynh học sinh THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TN Trải nghiệm iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức CBQL, GV trường THCS thành phố Lào Cai ý nghĩa, tầm quan trọng HĐTN phát triển nhân cách HS 44 Bảng 2.2: Đánh giá CBQL, GV nội dung HĐTN học sinh trường THCS thành phố Lào Cai 48 Bảng 2.3: Thực trạng hình thức HĐTN HS trường THCS thành phố Lào Cai 49 Bảng 2.4: Đánh giá CBGV hiệu hình thức HĐTN triển khai 51 Bảng 2.5: Thực trạng quản lý HĐTN trường THCS thành phố Lào Cai 54 Bảng 2.6: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch HĐTN hiệu trưởng trường THCS thành phố Lào Cai 55 Bảng 2.7: Thực trạng việc tổ chức thực kế hoạch HĐTN cho học sinh 57 Bảng 2.8: Thực trạng đạo tổ chức HĐTN cho học sinh 58 Bảng 2.9: Yếu tố ảnh hưởng tới quản lý HĐTN HS trường THCS 61 Bảng 3.1: Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp quản lý HĐTN HS trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 84 Bảng 3.2: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp quản lý HĐTN HS trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 86 v Kết luận chương Sau nghiên cứu luận khảo sát thực tế quản hoạt động trải nghiệm đề tài đề xuất, xây dựng hệ thống biện pháp quản hoạt động trải nghiệm sở ngun tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu giáo dục THCS nói riêng; đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi tính hệ thống Đề tài đề xuất biện pháp quản lý là: Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GV HS phụ huynh học sinh tầm quan trọng HĐTN trường THCS Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch HĐTN dựa khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng cao lực tổ chức chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV (đặc biệt đội ngũ cán Đồn, Đội, GV làm cơng tác chủ nhiệm lớp) Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường THCS Biện pháp 5: Phát huy vai trò chủ thể HS HĐTN Biện pháp 6: Huy động lực lượng nhà trường tham gia tổ chức HĐTN cho HS Các biện pháp mối quan hệ chặt chẽ, thống biện chứng qua khảo sát tính cần thiết khả thi cao Đây thuận lợi quan trọng để nhà trường quan tâm phát huy, áp dụng vào thực tiễn quản lý, đạo tổ chức thực hoạt động trải nghiệm trường THCS thành phố Lào Cai 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động trải nghiệm phận trình giáo dục nhà trường, tiếp nối hoạt động dạy lớp, vai trò quan trọng việc tạo nên sản phẩm đáp ứng mục tiêu giáo dục thời kỳ hội nhập Trước xu hội nhập, giáo dục phải đào tạo nên người phẩm chất đáp ứng với kinh tế tri thức, hoạt động trải nghiệm đường gắn thuyết với thực hành, gắn nhà trường với xã hội gia đình, đường rèn luyện kỹ năng, hành vi cho học sinh tạo nên phát triển hài hoà, cân đối nhân cách người học Quản hoạt động trải nghiệm bao gồm: quản mục tiêu, nội dung, chương trình; hình thức; điều kiện phương tiện; lực lượng; kiểm tra đánh giá kết tổ chức hoạt động trải nghiệm Để thực tốt hoạt động Hiệu trưởng người quản phải thấy tác động, mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng như: trình độ lực CBGV, HS nhà trường, phối kết hợp tổ chức nhà trường, điều kiện kinh tế, văn hóa, quan tâm cấp để thực tốt HĐTN nhằm đạt tới mục tiêu HĐTN phù hợp với mục tiêu giáo dục chung đề Qua nghiên cứu khảo sát, luận văn làm rõ thực trạng tổ chức HĐTN, quản lý HĐTN trường THCS thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với kết đạt mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức thái độ tham gia HS đồng thời hạn chế nhận thức CBGV, hạn chế lực điều kiện đảm bảo chất lượng HĐTN Làm rõ thực trạng quản lý HĐTN với kết đạt quản công tác lập kế hoạch, quản nội dung, chương trình, quản hình thức tổ chức nguồn lực tham gia đồng thời bất cập công tác quản lý quản nội dung, chương trình chưa đồng bộ, quản hình thức tổ chức, quản nguồn lực tham gia, quản lý đánh giá kết hoạt động nhiều hạn chế Đề tài đề xuất biện pháp quản lý HĐTN phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS thành phố Lào Cai bao gồm: 89 - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GV HS phụ huynh học sinh tầm quan trọng HĐTN trường THCS - Xây dựng kế hoạch HĐTN dựa khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn - Tổ chức bồi dưỡng cao lực tổ chức chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV (đặc biệt đội ngũ cán Đoàn, Đội, GV làm công tác chủ nhiệm lớp) - Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường THCS - Phát huy vai trò chủ thể HS HĐTN - Huy động lực lượng nhà trường tham gia tổ chức HĐTN cho HS Các biện pháp đề xuất đề tài qua khảo nghiệm qua ý kiến chuyên gia đánh giá tính cần thiết khả thi cao Kiến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Lào Cai Cần văn đạo hướng dẫn thực chương trình HĐTN cho trường theo tinh thần đổi giáo dục - Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng lực quản lý, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh - kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hoạt động trải nghiệm trường đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trường 2.2 Đối với lãnh đạo các trường THCS thành phố Lào Cai Căn tình hình cụ thể trường phát huy thời cơ, nội lực; huy động nhiều nguồn lực ngồi trường tích cực, tận tâm hoạt động giáo dục thường xuyên, liên tục; thúc đẩy giáo dục phát triển Xây dựng kế hoạch HĐTN cho học sinh nhà trường theo hướng dẫn Sở GD&ĐT cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện trường thực tế địa phương Tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề kỹ mềm cho giáo viên, cán Đoàn tổ chức HĐTN Thực xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa nguồn lực, CSVC, phương tiện cho HĐTN chế độ thi đua khen thưởng kịp thời 90 2.3 Đối với giáo viên trường THCS thành phố Lào Cai Giáo viên cần nhận thức đúng, đầy đủ HĐTN; nắm vững mục tiêu, nội dung, quy trình hình thức tổ chức, cách thức đánh giá kết hoạt động Tham gia tích cực học tập bồi dưỡng tự bồi dưỡng kỹ mềm tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động trải Thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh, tổ chức trị - xã hội, doanh nhân thành đạt ủng hộ vật chất, tinh thần cho hoạt động giáo dục Phối hợp hoạt động giáo dục GVBM, GVCN cán Đoàn 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thơng - HĐGD ngồi lên lớp, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Kỷ yếu hội thảo Đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào điều kiện Việt Nam, Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thông (cấp trung học sở), NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Phụ lục tr.45 Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội thảo “Tổng kết nghiên cứu giáo dục phổ thông Việt Nam số nước giới - Đề xuất hướng nghiên cứu đổi giáo dục phát triển sau 2015 Việt Nam”, Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư 12/2011/TT - BGDĐT 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng GD&ĐT việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Kỷ yếu hội thảo hoạt động trải nghiêm sáng tạo học sinh phổ thông (Tài liệu lưu hành nội bộ) Bộ giáo dục Đào tạo - Ngân hàng phát triển Châu Á (2014), Tài liệu bồi dưỡng cán quản trường Trung học phổ thông; Quyển 2, NXB ĐHSP, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2002), Ý tưởng tiền nhân thông điệp thời đại phát triển quản giáo dục, tr.7-10 10 C.Mac Anghen, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.34 11 Nguyễn Quốc Chí (2004), Bài giảng sở luận quản giáo dục, tr.15 12 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Đại cương khoa học quản (tái lần thứ nhất), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.9 13 Bùi Ngọc Diệp (2014), Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thông, Kỷ yếu hội thảo, Bộ GD&ĐT 92 14 Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 29 - NQ/TW Đổi toàn diện Giáo dục đào tạo 15 Đặng Vũ Hoạt, Hà Nhật Thăng (1998), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, tr.61 17 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học Quản Giáo dục, NXB ĐHSP 18 Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục, NXB Giáo dục 19 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản giáo dục, Trường Cán quản giáo dục Trung ương I, Hà Nội, tr.31 20 Cù Huy Quảng (2015), Quản hoạt động giáo dục trải nghiệm trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ 21 Quốc hội (2010), Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia 22 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Tổ chức hoạt động giáo dục trường trung học theo định hướng phát triển lực học sinh Bộ Giáo dục - Tài liệu tập huấn 23 Đinh Thị Kim Thoa (2015), Kỹ xây dựng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học Bộ Giáo dục, Tài liệu tập huấn 24 Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, NXB Hà Nội, tr.206 25 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, theo định Thủ tướng Chính phủ số 711 ngày 13 tháng năm 2012 26 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/01/2009 theo Quyết định số 17 /2009/QĐ-TTg 27 Nghị 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thông 93 PHỤ LỤC Phụ lục - PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý, Cán Đồn Giáo viên) Để sở khoa học đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp quản hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS thành phố Lào Cai cách khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường giai đoạn nay, xin q thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề (đánh dấu X vào ô, cột phù hợp với ý kiến quý thầy cô) Câu 1: Theo Thầy/cô hoạt động trải nghiệm ý nghĩa vai trò thế nào phát triển nhân cách học sinh THCS Ý nghĩa, tầm TT quan trọng HĐTN giúp mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức môn học cho HS HĐTN nhằm phát khiếu học sinh HĐTN nhằm tạo hứng thú học tập cho em HĐTN nhằm tạo gắn kết với tập thể HĐTN nhằm phát triển thể chất học sinh HĐTN nhằm nâng cao hiểu biết, rèn kỹ thực hành HĐTN nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm cho HS HĐTN nhằm giúp HS để giải trí Mức độ(%) Rất quan Quan Không quan trọng trọng trọng Câu 2: Thầy/cô cho biết nội dung HĐTN học sinh trường thầy công tác và mức độ thực TT Nội dung HĐTN Hoạt động câu lạc (CLB thể dục, thể thao; văn hóa, nghệ thuật; hoạt động thực tiễn; Câu lạc học thuật (Qua mơn học); Câu lạc tổ chức trị - xã hội Hoạt động định hướng nghề nghiệp (Tìm hiểu nghề địa phương, đất nước cần; Thực tế sở công nghiệp, nông nghiệp phát triển địa phương, đất nước; Đánh giá yêu cầu nghề nghiệp đối chiếu thân; Trao đổi chuyên gia hướng nghiệp) Hoạt động tình nguyện (tình nguyện mơi trường; tình nguyện giúp dân, vùng khó khăn, giúp đỡ gia đình neo đơn, cơng cách mạng Hoạt động lao động cơng ích (Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tết trồng cây, an ninh giao thông) Hoạt động chủ điểm (Chủ điểm gắn môn học tập; gắn ngày lễ lớn địa phương, dân tộc, đất nước, giới); Chủ điểm gắn sống, tình bạn, tình u (Gia đình, bạn bè, thầy giáo…); Chủ điểm gắn định hướng nghề nghiệp Mức độ thực (%) Thường Thỉnh Không bao xuyên thoảng Câu 3: Trường Thầy/cơ thường tổ chức các hình thức HĐTN cho HS đây, mức độ thực TT Mức độ thực Hình thức HĐTN Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tổ chức diễn đàn Sân khấu tương tác Tham quan, dã ngoại Hội thi / thi Tổ chức kiện Hoạt động giao lưu Hoạt động chiến dịch 10 Hoạt động nhân đạo Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Bảng 4: Đánh giá Thầy/cơ về hiệu các hình thức HĐTN triển khai trường thầy/cơ cơng tác TT Hình thức HĐTN Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tổ chức diễn đàn Sân khấu tương tác Tham quan, dã ngoại Hội thi / thi Tổ chức kiện Hoạt động giao lưu Hoạt động chiến dịch 10 Hoạt động nhân đạo Mức độ thực Hiệu ít hiệu Không hiệu Câu 5: Đánh giá Thầy (cô) về nội dung quản lý động trải nghiệm trường nơi công tác Mức độ thực TT Nội dung (Mức thấp nhất, mức cao nhất) 1 4 Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình HĐTN Xây dựng kế hoạch triển khai HĐTN Tổ chức bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho GV Quản lý phối hợp thống lực lượng tham gia Tổ chức HĐ thi đua HĐTN Quản lý vật lực, tài lực cho HĐTN Quản lý chế độ báo cáo kết HĐTN thường xuyên Câu 6: Đánh giá Thầy/cô về thực trạng việc xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường nơi công tác Mức độ thực TT Nội dung xây dựng kế hoạch HĐTN Thường xuyên Xây dựng kế hoạch HĐTN chung cho toàn trường Xây dựng kế hoạch HĐTN cho khối lớp Xây dựng kế hoạch HĐTN gắn với nội dung học tập mơn văn hóa ngồi lên lớp Xây dựng kế hoạch gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị lớp Chưa thường xuyên Chưa Câu 7: Đánh giá Thầy/cô về việc tổ chức thực kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường thầy công tác Mức độ thực TT Nội dung tổ chức thực kế hoạch HĐTN Chưa Thường thường xuyên xuyên Chưa Phân công cụ thể công việc cho tổ, nhóm, cá nhân CBGV Tạo điều kiện thuận lợi để CBGV thực nhiệm vụ chế phối hợp cụ thể GV lực lượng khác Chuẩn bị nguồn lực để thực Bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên HĐTN Thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Khen thưởng, xử kịp thời, cơng bằng, xác Câu 8: Đánh giá Thầy/cô công tác đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường nơi Thầy/cô công tác Mức độ thực TT Nội dung đạo thực kế hoạch HĐTN Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề môn học Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề liên môn Thường xuyên Chưa thường xuyên Chưa Mức độ thực TT 10 11 Nội dung đạo thực kế hoạch HĐTN Thường xuyên Chưa thường xuyên Chưa Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề tích hợp nội dung giáo dục Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề rèn luyện KNS Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề xã hội Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức HĐTN Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức HĐTN Đa dạng hóa hình thức tổ chức HĐTN Chỉ đạo tăng cường điều kiện đáp ứng yêu cầu HĐTN Chỉ đạo giáo viên xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết HĐTN 12 Các nội dung khác Câu Theo Thầy/cô yếu tố nào sau ảnh hưởng tới quản hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS, mức độ ảnh hưởng STT Các yếu tố CBQL, GV, HS, cha mẹ học sinh… chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa hoạt động Nội dung, chương trình, Kế hoạch tổ Mức độ ảnh hưởng Nhiều Ít Khơng STT Các ́u tố chức hoạt động TN chưa phù hợp với điều kiện trường GV, Cán Đoàn thiếu phương pháp, kỹ tổ chức HĐTN CSVC, kinh phí phục vụ HĐTN hạn chế Nhà trường chưa phối hợp tốt với lực lượng bên tham gia hoạt động TN Chưa tiêu chí đánh giá kết hoạt động TN cho GV, HS Chưa sách GV, cán Đồn tham gia tổ chức hoạt động TN cho học sinh Mức độ ảnh hưởng Nhiều Ít Khơng PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM Nhằm nâng cao hiệu tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS thành phố Lào Cai, chung đề xuất biện pháp, Mong Qúy thầy (cô) cho biết ý kiến mức độ khả thi tính cấn thiết biện pháp quản hoạt động trải nghiệm sau cách đánh dấu X vào nội dung thầy/cô cho phù hợp Tính cần thiết Mức độ TT BIỆN PHÁP Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GV HS phụ huynh học sinh tầm quan trọng HĐTN trường THCS Xây dựng kế hoạch HĐTN dựa khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn Tổ chức bồi dưỡng cao lực tổ chức chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV (đặc biệt đội ngũ cán Đồn, Đội, GV làm cơng tác chủ nhiệm lớp) Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường THCS Phát huy vai trò chủ thể HS HĐTN Huy động lực lượng nhà trường tham gia tổ chức HĐTN cho HS Rất cần Cần Không cần thiết thiết thiết Mức độ khả thi Mức độ TT BIỆN PHÁP Rất khả thi Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBQL, GV HS phụ huynh học sinh tầm quan trọng HĐTN trường THCS Xây dựng kế hoạch HĐTN dựa khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn Tổ chức bồi dưỡng cao lực tổ chức chức hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV (đặc biệt đội ngũ cán Đoàn, Đội, GV làm công tác chủ nhiệm lớp) Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường THCS Phát huy vai trò chủ thể HS HĐTN Huy động lực lượng nhà trường tham gia tổ chức HĐTN cho HS Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô! Khả thi Không khả thi ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ THU NHÀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ LÀO CAI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số:... trải nghiệm học sinh trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quá trình quản lý hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS thành phố Lào Cai Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động trải nghiệm học sinh. .. cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý hoạt động TN học sinh trường THCS thành phố Lào Cai Đề tài đề xuất số biện pháp quản lý HĐTN học sinh trường THCS thuộc thành phố Lào Cai nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh các trường Trung học Cơ sở thành phố Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay