Quản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

110 7 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:52

Quản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng NinhQuản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ QUANG THI QUẢN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ QUANG THI QUẢN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận vănQuang Thi i LỜI CẢM ƠN Sau hai năm (2016-2018) học tập nghiên cứu, tơi hồn thành chương trình khố học Thạc sĩ chuyên ngành Quảngiáo dục trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên hoàn thành luận văn "Quản giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh" Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, thầy, giáo Khoa Tâm - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên định hướng, quan tâm, tạo điều kiện tận tình giảng dạy chúng tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Nhà trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS Ts Nguyễn Đức Sơn người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi tận tình q trình hồn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, quan gia đình tận tình giúp đỡ để tơi hồn thành việc học tập nghiên cứu Mặc dù nhiều cố gắng, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong tiếp tục nhận dẫn đóng góp ý kiến thầy giáo đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận vănQuang Thi ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc dự kiến luận văn Chương SỞ LUẬN VỀ QUẢN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Giáo dục môi trường giới 1.1.2 Giáo dục môi trường Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài nghiên cứu 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục 1.2.2 Môi trường 13 1.2.3 Hoạt động trải nghiệm 14 1.2.4 Giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm 15 1.2.5 Quản giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm 16 1.3 Những vấn đề GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 17 iii 1.3.1 Vai trò ý nghĩa GDMT thơng qua hoạt động trải nghiệm 17 1.3.2 Mục tiêu, nhiệm vụ GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm 18 1.3.3 Nội dung GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm 20 1.3.4 Nguyên tắc phương pháp GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm 21 1.3.5 Hình thức tổ chức GDMT thơng qua hoạt động trải nghiệm 25 1.4 Quản GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS 26 1.4.1 Lập kế hoạch quản GDMT thông qua hoạt động TN 27 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm 28 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm 30 1.4.4 Quản việc kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm 31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm trường Trung học sở 32 Tiểu kết chương 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH 35 2.1 Khái quát kinh tế hội, giáo dục THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 35 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - hội thị Quảng Yên 35 2.1.2 Tình hình giáo dục THCS thị Quảng Yên 36 2.2 Tổ chức khảo sát 40 2.2.1 Mục đích khảo sát 40 2.2.2 Đối tượng khảo sát 40 2.2.3 Nội dung khảo sát 40 2.2.4 Phương pháp khảo sát 41 2.3 Thực trạng GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 41 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV HS giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm 41 iv 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm triển khai trường THCS thị Quảng Yên 49 2.3.3 Thực trạng phương pháp hình thức tổ chức GDMT thơng qua HĐTN thực trường THCS thị Quảng Yên 51 2.3.4 Thực trạng tổ chức GDMT thông qua HĐTN cho học sinh trường THCS 53 2.3.5 Thực trạng phối kết hợp nhà trường, gia đình, hội cơng tác GDMT thông qua HĐTN cho học sinh 56 2.4 Thực trạng quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 58 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 58 2.4.2 Thực trạng công tác tổ chức thực kế hoạch GDMT thông qua HĐTN 59 2.4.3 Thực trạng công tác đạo GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 61 2.4.4 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 63 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 64 2.5.1 Ưu điểm 64 2.5.2 Hạn chế 65 2.5.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 65 2.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 66 Tiểu kết chương 68 Chương BIỆN PHÁP QUẢN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CÁC TRUNG HỌC SỞ THỊ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH 70 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 70 v 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn 70 3.1.3 Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi 70 3.1.4 Nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa 70 3.2 Biện pháp quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 71 3.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS tầm quan trọng GDMT thông qua HĐTN 71 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ tổ chức GDMT thông qua HĐTN cho đội ngũ giáo viên 73 3.2.3 Động viên, khuyến khích giáo viên tổ chức HĐTN mơn học tích hợp nội dung GDMT cho học sinh 76 3.2.4 Tăng cường phối hợp lực lượng ngồi trường để GDMT thơng qua HĐTN cho HS 78 3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quản GDMT thông qua HĐTN 80 3.2.6 Thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác GDMT thông qua HĐTN 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 83 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 84 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 84 3.4.2 Phạm vi nội dung khảo nghiệm 84 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 84 3.4.4 Kết khảo nghiệm 85 Tiểu kết chương 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường CBGV : Cán giáo viên CBQL : Cán quản CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSVC : sở vật chất GD : Giáo dục GD-ĐT : Giáo dục - Đào tạo GDMT : Giáo dục môi trường GV : Giáo viên HĐTN : Hoạt động trải nghiệm HS : Học sinh MT : Môi trường PHHS : Phụ huynh học sinh THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô mạng lưới trường, lớp, HS cấp THCS 36 Bảng 2.2: Kết mặt giáo dục năm qua 37 Bảng 2.4: Đội ngũ CBQL THCS năm qua 38 Bảng 2.5: Đội ngũ GV THCS năm qua 39 Bảng 2.6: Nhận thức CBGV tầm quan trọng công tác GDMT thông qua HĐTN cho học sinh THCS 41 Bảng 2.7: Nhận thức CBGV mục tiêu GDMT thông qua HĐTN cho học sinh 42 Bảng 2.8: Nhận thức học sinh vấn đề môi trường BVMT 45 Bảng 2.9: Thái độ học sinh hành động tác động đến môi trường 48 Bảng 2.10: Thực trạng xác định nội dung GDMT thông qua HĐTN cho học sinh giáo viên 50 Bảng 2.11: Nhận thức CBGV hình thức GDMT thơng qua HĐTN cho học sinh THCS 52 Bảng 2.12: Thực trạng mức độ hiệu tổ chức GDMT thông qua HĐTN cho học sinh trường THCS thị Quảng Yên 54 Bảng 2.13: Mức độ phối hợp nhà trường với lực lượng việc GDMT thông qua HĐTN 57 Bảng 2.14: Thực trạng việc kế hoạch hóa cơng tác GDMT thơng qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 58 Bảng 2.15: Thực trạng công tác tổ chức thực kế hoạch GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 60 Bảng 2.16: Thực trạng đạo GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên 62 Bảng 2.17: Thực trạng kiểm tra đánh giá GDMT thông qua HĐTN cho học sinh 63 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 85 v 3.4.4 Kết khảo nghiệm Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ cần thiết TT Các biện pháp QL Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS tầm quan trọng GDMT Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ tổ chức GDMT thông qua HĐTN cho đội ngũ giáo viên Động viên, khuyến khích giáo viên tổ chức HĐTN mơn học tích hợp nội dung GDMT cho học sinh Tăng cường phối hợp lực lượng ngồi trường để GDMT thơng qua HĐTN Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quản GDMT thông qua HĐTN Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo dục môi trường thông qua HĐTN TB RCT CT KCT Tính khả thi X Thứ bậc RK T KT KKT X Thứ bậc 85 15 2.85 84 16 2.84 82 18 2.82 76 20 2.72 78 22 2.78 80 20 2.8 76 20 2.72 78 22 2.78 74 18 2.66 76 17 2.69 74 20 2.68 76 19 2.71 2.75 85 2.76 2.5 Tính cần thiết 1.5 Tính khả thi 0.5 BP BP BP BP BP BP Biểu đồ 3.1: Mức độ tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Thông qua bảng 3.1 biểu đồ 3.1 cho thấy: - Về mức độ cần thiết biện pháp đề xuất: Tất biện pháp đề xuất đánh giá cần thiết thể giá trị trung bình X = 2.75 Biện pháp đánh giá cần thiết biện pháp “Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS tầm quan trọng giáo dục mơi trường” với điểm trung bình X = 2.85 Biện pháp đánh giá cần thiết biện pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quản GDMT thông qua HĐTN” mức điểm đánh giá với X = 2.66 - Về tính khả thi biện pháp đề xuất: Nhìn chung tất biện pháp đề xuất đánh giá khả thi thể giá trị trung bình X = 2.76 Biện pháp đánh giá khả thi biện pháp “Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS tầm quan trọng giáo dục mơi trường” với điểm trung bình X = 2.84 Biện pháp đánh giá khả thi "Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quản GDMT thông qua HĐT" mức điểm đánh giá với X = 2.69 Như qua khảo nghiệm thấy tất biện pháp đề xuất chuyên gia đánh giá với mức độ tương quan thuận chặt chẽ tính cần thiết tính khả thi 86 Tiểu kết chương Trên sở luận chương luận văn kết khảo sát thực trạng chương 2, tác giả đề xuất biện pháp quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên Các biện pháp tập trung giải vấn đề công tác quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên, nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu cơng tác GDMT góp phần hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh Kết thăm dò ý kiến CBQL, GV nhà trường chứng tỏ biện pháp quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh mà luận văn đề xuất hợp đồng thời khẳng định tính cấp thiết khả thi biện pháp quản GDMT thông qua HĐTN điều kiện trường THCS 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận GDMT thơng qua HĐTN hình thức tổ chức dạy học giáo dục sức hấp dẫn đặc biệt với học sinh thể nói hoạt động tác dụng lớn việc mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh, hình thành phát triển cho em kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết việc gìn giữ bảo vệ môi trường Quản GDMT thông qua HĐTN tiến hành theo chức hoạt động quản đồng thời cần đảm bảo tính hiệu thiết thực, thu hút học sinh tham gia, phát huy yếu tố ảnh hưởng tích cực, khắc phục yếu tố ảnh hưởng chưa tốt Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn, đề tài đánh giá thực trạng quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên Từ thực trạng này, kết hợp với kết khảo sát, trưng cầu ý kiến đội ngũ CBQL, GV, HS Tác giả đề xuất biện pháp sau: Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS tầm quan trọng giáo dục môi trường; Tăng cường bồi dưỡng kỹ tổ chức giáo dục môi trường thông qua HĐTN cho đội ngũ giáo viên; Chỉ đạo giáo viên tổ chức HĐTN mơn học tích hợp nội dung giáo dục môi trường cho học sinh; Tăng cường phối hợp lực lượng ngồi trường để GDMT thơng qua HĐTN; Ứng dụng cơng nghệ thông tin truyền thông quản GDMT thông qua HĐTN; Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo dục môi trường thông qua HĐTN Các biện pháp nêu tương ứng với chức QL, mối quan hệ mật thiết, tác động, hỗ trợ lẫn Vì quản GDMT thơng qua HĐTN phải phối hợp đồng biện pháp Kết trưng cầu ý kiến CBQL GV cho thấy biện pháp tính cấp thiết khả thi, áp dụng thực tiễn địa bàn nghiên cứu 88 Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, Phòng Giáo dục Đào tạo thị Quảng Yên Hoàn thiện máy đạo giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường từ tỉnh xuống huyện tới trường học Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ GV GDMT, thực chương trình GDMT thơng qua HĐTN, cung cấp đến nhà trường tài liệu tham khảo, thông tin tư liệu… Tăng cường mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ tổ chức GDMT thông qua HĐTN cho giáo viên trường THCS Tổ chức hội thảo định kỳ phương pháp giảng dạy giáo dục môi trường, nghe chuyên đề - lần/ năm 2.2 Đối với nhà trường THCS thị Quảng Yên Cần quan tâm mức đến công tác GDMT thông qua HĐTN cho học sinh, coi GDMT nhiệm vụ quan trọng nhà trường Xây dựng kế hoạch GDMT thông qua HĐTN cho gia đoạn cụ thể năm học Tạo điều kiện cho GV tham gia lớp tập huấn GDMT thông qua HĐTN Sở, Phòng GD - ĐT quan liên quan tổ chức Trong năm học, nhà trường cần tổ chức thi tìm hiểu mơi trường BVMT cho giáo viên học sinh tham gia; tăng cường tổ chức HĐTN với chủ đề GDMT cho học sinh Trong điều kiện tại, trường gặp nhiều khó khăn kinh phí đầu tư cho sở vật chất, trang thiết bị dạy học GDMT, Ban giám hiệu nhà trường cần vận động tranh thủ ủng hộ kinh phí phụ huynh học sinh quan, nhà máy, xí nghiệp đóng địa bàn thị để xây nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn; trang bị thùng rác; phương tiện dạy học phục vụ tốt cho cơng tác dạy học nói chung GDMT thơng qua HĐTN nói riêng Vận động liên kết lực lượng GD nhà trường tham gia vào q trình tổ chức GDMT thơng qua HĐTN, GD pháp luật môi trường cho học sinh 89 Đưa quy định việc GDMT thông qua HĐTN cho học sinh làm tiêu chuẩn để đánh giá cán giáo viên hàng năm; ý thức học tập nội dung GDMT thói quen hành vi tham gia BVMT học sinh tiêu chuẩn xếp loại đạo đức hạnh kiểm cuối năm 2.3 Đối với giáo viên trường THCS thị Quảng Yên Coi trọng quan tâm mức công tác GDMT HĐTN MT cho học sinh Tích cực, chủ động, triệt để khai thác mạnh môn học mà phụ trách để tiến hành GDMT cho học sinh Khơng ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ thân để cơng tác GD nói chung GDMT cho học sinh nói riêng ln cập nhật, đáp ứng yêu cầu thực tế hội 2.4 Đối với quyền địa phương thị Quảng Yên Quan tâm giúp đỡ trường mặt kinh phí để xây dựng hệ thống sở vật chất, trang thiết bị dạy học Phối hợp với nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật cho GV học sinh, pháp luật MT BVMT Tăng cường hoạt động truyền thông GDMT khu dân cư để nâng cao ý thức BVMT người dân sách động viên, khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể thành tích tốt việc thực giáo dục BVMT Quan điểm phát triển bền vững trở thành thực hay khơng điều phụ thuộc lớn vào nhóm đối tượng ngồi ghế nhà trường Các trường THCS thị Quảng Yên mong phối hợp, giúp đỡ ban ngành, đồn thể liên quan để cơng tác giáo dục mơi trường trường học ngày cụ thể, thiết thực, đồng hiệu quả, góp phần cho học sinh phát triển cách hồn thiện trí tuệ nhân cách, biết sống thân thiện với môi trường, để việc bảo vệ môi trường không hiệu chung chung mà trở thành nếp nghĩ, thành thói quen, thành hành động cụ thể học sinh cấp học, bậc học 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo nhiều tác giả (2010), Đổi quản nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (1998), Chính sách giáo dục mơi trường nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án VIE/95/041, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân (Thực thị 36/CT- TW Bộ Chính trị Quyết định 1363/QĐ - TTg Thủ tướng Chính phủ), Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (2004), Thiết kế số mẫu môdul giáo dục môi trường, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thôngsố 12/2011/TT- BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 2020 (Ban hành kèm theo định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng phủ) Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường - Cục môi trường (1995), Các quy định pháp luật môi trường, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị, Chỉ thị số 36 - CT/TW, ngày 25/6/1998 tăng cường công tác BVMT thời kỳ CNH - HĐH đất nước Chính phủ nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án "Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân"; Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 10 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), sở khoa học quản giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo 91 12 Đảng tỉnh Quảng Ninh, Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV 13 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Phùng Thị Hằng (2017), Tập giảng cho học viên cao học quản giáo dục mơn: Tâm học quản lý, Văn hóa nhà trường 16 Nguyễn Văn Hộ (2017), Tập giảng cho học viên cao học quản giáo dục môn: Triết giáo dục, Chính sách phát triển GD-ĐT 17 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2017), Tập giảng cho học viên cao học quản giáo dục môn: Quản hoạt động dạy học giáo dục, Lãnh đạo quản thay đổi trường học 18 Hoàng H, Phạm Đình Thái, Đặng Huy Huỳnh, Vũ Thành Mơ, Vũ Văn Cẩn (1998), Bảo vệ phát triển tài nguyên rừng Việt Nam, Nxb Giáo dục 19 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục - Một số vấn đề luận thực tiễn, Nxb Giáo dục 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Nxb Lao động 21 Luật Giáo dục (2005), Nxb Lao động 22 Nguyễn Ngọc Quang (1997), Những khái niệm Quản giáo dục, Trường cán quản GD&ĐT Hà Nội 23 Phạm Văn Sơn (2010), Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường vào mơn văn hóa, Tài liệu tập huấn giáo viên Bộ Giáo dục Đào tạo 24 Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học sinh thái học sinh lớp 11 phổ thông trung học, Luận án tiến sĩ tâm lí giáo dục Đại học sư phạm Hà Nội 25 Nguyễn Thị Tính (2017), Những vấn đề chung Quản giáo dục - đào tạo 92 PHỤ LỤC Phụ lục DÀNH CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN Giáo dục môi trường (GDMT) nội dung giáo dục thiếu nhà trường phổ thơng Để góp phần thực tốt cơng tác giáo dục mơi trường khơng thể thiếu hoạt động trải nghiệm cho học sinh môi trường sau học lớp thông qua hoạt động trải nghiệm Vì vậy, vai trò thầy, giáo, CBQL giáo dục nhà trường vấn đề quan trọng Để thực tốt công tác quản GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm nhà trường địa bàn nay, kính đề nghị thầy, giáo cho biết ý kiến vấn đề sau đây: (Xin thầy, đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến mình) -Câu 1: Xin thầy cho biết tầm quan trọng GDMT cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm a Rất quan trọng cần thiết b Ít quan trọng, được, khơng c Khơng quan trọng nội dung GD khác d Không quan trọng Câu 2: Xin thầy cho biết mục tiêu GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS a Thơng qua HĐTN GD học sinh kiến thức định mơi trường b Thơng qua HĐTN hình thành số kỹ BVMT cho HS c Thông qua HĐTN bồi dưỡng cho học sinh thái độ tích cực vấn đề BVMT d Thông qua HĐTN xây dựng hành vi đắn HS môi trường BVMT e Thông qua HĐTN làm cho HS thói quen quan tâm đến vấn đề môi trường BVMT Câu 3: Theo thầy cô, GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS phải bao gồm những nội dung TT Nội dung GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm Ý kiến cho học sinh THCS Các khái niệm môi trường, hệ sinh thái, thành phần môi trường… Nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác, sử dụng phát triển bền vững Các vấn đề ô nhiễm môi trường, nguyên nhân, tác hại biện pháp giảm thiểu ô nhiễm MT Mối quan hệ người môi trường, tác động MT tài nguyên đến sinh vật người … Các biện pháp để bảo vệ môi trường Luật bảo vệ mơi trường, sách mơi trường Đảng Nhà nước Ý thức - thái độ vấn đề môi trường Các kỹ năng, hành vi để bảo vệ môi trường Ý kiến khác Câu 4: Thầy cho biết ý kiến hình thức GDMT cho học sinh sau đây: Ý kiến giáo viên TT Các hình thức GDMT Dễ thực Dễ thực Hiệu Khó thực thông qua hoạt động trải mang lại nghiệm cho học sinh THCS hiệu cao hiệu Tích hợp vào mơn học để tổ chức hoạt động ngoại khóa Xây dựng thành thành chủ đề riêng GDMT tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khố Thơng qua hoạt động truyền thông MT tổ chức hội Thông qua phương tiện thơng tin đại chúng khó thực không hiệu Câu 5: Thầy cho biết mức độ tổ chức kết đạt hoạt động trải nghiệm GDMT cho học sinh trường TT Mức độ tổ chức GV Hiệu tổ chức Các hoạt động tổ Ít Khơng chức trải nghiệm để GDMT Thường Thỉnh Chưa hiệu hiệu hiệu cho học sinh xuyên thoảng quả Tổ chức nói chuyện chuyên đề GDMT Tổ chức trò chơi mang tính GDMT Tổ chức buổi lao động vệ sinh MT Tổ chức cho học sinh trồng xanh quanh khu vực trường Tổ chức cho học sinh thu gom rác thải Triển lãm tranh, ảnh, tài liệu, mơ hình MT BVMT Tổ chức cho HS tham quan Tổ chức thi, viết, vẽ, tìm hiểu MT địa phương Sinh hoạt câu lạc MT Câu 6: Thầy cho biết mức độ phối hợp nhà trường với lực nhà trường việc GDMT cho học sinh Mức độ phối hợp TT Các lực lượng giáo dục Phối hợp với BCH Hội CMHS trường, lớp Phối hợp với gia đình học sinh Phối hợp với Đồn TNCS, Đội TNTP cấp Phối hợp với quyền địa phương Phối hợp với Phòng Tài ngun mơi trường Phối hợp với tổ chức hội Tốt Tương Chưa đối tốt tốt Câu 7: Thầy cho biết thực trạng kế hoạch hóa cơng tác GDMT thơng qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Ý kiến đánh giá Làm Khơng Làm tốt chưa tốt làm TT Các loại kế hoạch Kế hoạch GDMT thông qua HĐTN theo chủ đề Kế hoạch GDMT thông qua HĐTN cho năm học Kế hoạch GDMT thông qua HĐTN cho kỳ học Kế hoạch GDMT thông qua HĐTN cho tháng Kế hoạch GDMT thông qua HĐTN cho tuần Câu 8: Thầy cho biết thực trạng tổ chức thực kế hoạch GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm trường Ý kiến đánh giá Làm Khơng Làm tốt chưa tốt làm TT Nội dung công việc Phân công cụ thể công việc cho phận, cá nhân Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực nhiệm vụ chế phối hợp cụ thể GV ban ngành đoàn thể khác Thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Khen thưởng, xử kịp thời, cơng bằng, xác Câu 9: Thầy cho biết thực trạng đạo GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm trường TT Nội dung đạo Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch giáo dục môi trường thông qua HĐTN môn học Chỉ đạo giáo viên tổ chức HĐTN môn học giáo dục môi trường Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên GDMT thông qua HĐTN Tăng cường sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục môi trường Chỉ đạo CBGV phối kết hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường việc tổ chức HĐTN cho học sinh GDMT Chỉ đạo CBGV tăng cường kiểm tra đánh giá kết HĐTN GDMT Ý kiến đánh giá Làm chưa Làm tốt Không làm tốt Câu 10: Thầy cho biết thực trạng kiểm tra đánh giá thực kế hoạch GDMT thơng qua hoạt động trải nghiệm trường Ý kiến đánh giá TT Nội dung Tốt Tương đối tốt Chưa tốt Kiểm tra, đánh giá kết HĐTN GDMT thông qua môn học Kiểm tra, đánh giá kết HĐTN GDMT thơng qua hoạt động Đồn, Đội Kiểm tra, đánh giá kết HĐTN GDMT theo chủ điểm tháng Kiểm tra phối hợp lực lượng tổ chức HĐTN GDMT cho học sinh Kiểm tra việc đầu tư kinh phí cho HĐTN GDMT Kiểm tra, đánh giá kết HĐTN GDMT thông qua môn học Câu 11: Thầy cho biết tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản GDMT thông qua HĐTN trường THCS thị Quảng Yên mà tác giả đề xuất TT Nội dung biện pháp Tính cần thiết RCT CT KCT Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV, HS tầm quan trọng GDMT Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ tổ chức GDMT thông qua HĐTN cho đội ngũ giáo viên Động viên, khuyến khích giáo viên tổ chức HĐTN mơn học tích hợp nội dung GDMT cho học sinh Tăng cường phối hợp lực lượng trường để GDMT thông qua HĐTN Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quản GDMT thông qua HĐTN Thường xuyên kiểm tra đánh giá giáo dục môi trường thông qua HĐTN Xin chân thành cảm ơn quý thầy cơ! Tính khả thi RKT KT KKT Phụ lục DÀNH CHO HỌC SINH THCS Các em học sinh thân mến! Môi trường sống ngày bị ô nhiễm BVMT trở thành vấn đề thiết tất nước giới Việt Nam Làm để góp phần bảo vệ mơi trường sống khơng bị nhiễm, trách nhiệm tất người em Để giúp chúng tơi thêm tư liệu phục vụ cho trình nghiên cứu đề tài “Quản giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS thị Quảng Yên”, em cho biết ý kiến thơng qua việc trả lời câu hỏi Bằng cách đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn phù hợp với quan điểm em Câu 1: Theo em hiểu mơi trường gì: Môi trường là:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 2: Em cho biết ý kiến vấn đề mơi trường bảo vệ môi trường sau đây: Ý kiến TT Các vấn đề môi trường BVMT MT ảnh hưởng tới đời sống phát triển người MT yếu tố quan trọng định chất lượng sống người Nguồn nước, khơng khí vơ tận, khơng cần phải tiết kiệm, giữ gìn MT tự nhiên khơng ảnh hưởng đến sống người BVMT vấn đề cấp bách quốc gia Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường Con người vừa vừa khai thác, vừa phải bảo vệ TNTN Đúng Sai Không biết Ý kiến TT Các vấn đề môi trường BVMT Chặt phá rừng, rừng bị tàn phá nguyên nhân gây nên lũ quét Khói bụi từ nhà máy, xí nghiệp khói thải từ phương tiện giao thông nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn khơng khí 10 Nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà máy chất thải độc hại nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước đất 11 12 13 Đúng Sai Không biết Sự thiếu hiểu biết người môi trường nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm MT Những hành vi thiếu ý thức người nguyên nhân gây ô nhiễm MT Mỗi học sinh trở thành tuyên truyền viên BVMT tham gia hoạt động BVMT địa phương cách tích cực hiệu 14 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người việc làm quan trọng cần thiết góp phần bảo vệ mơi trường Câu 3: Em phản ứng với với hành động tác động đến mơi trường sau đây: Thái độ học sinh TT Những hành động người ảnh hưởng tới môi trường Vứt rác bừa bãi, viết, vẽ bậy lên tường, bàn ghế Đi vệ sinh không nơi quy định Bẻ cành cây, hái hoa nơi công cộng Chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy Khơi thông cống rãnh Trồng, chăm sóc xanh Các hoạt động tuyên truyền BVMT Tố giác người hành động gây nguy hại cho Đồng Phản tình đối môi trường sống Xin cảm ơn em! Chúc em chăm ngoan học giỏi! Không quan tâm ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ QUANG THI QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý giáo. .. trạng quản lý GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản lý GDMT thông qua hoạt động trải nghiệm trường THCS thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng. .. TRƯỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH 35 2.1 Khái quát kinh tế xã hội, giáo dục THCS thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Quản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường Trung học Cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay