Khóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

139 3 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:44

Khóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nayKhóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nay VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ GÁI KHÓA TU TỊNH ĐỘ CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHÙA HOẰNG PHÁP TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY) LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC TP Hồ Chí Minh, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ GÁI KHÓA TU TỊNH ĐỘ CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHÙA HOẰNG PHÁP TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY) Ngành : Tôn giáo học Mã số : 8.22.90.09 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn thạc sĩ Tơn giáo học với đề tài: “Khóa tu Tịnh độ Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nay” ( Nghiên cứu trường hợp chùa Hoằng Pháp từ năm 2007 đến nay) cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn PGS.TS Ngô Thị Phương Lan Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực với kết nghiên cứu khảo sát Những nội dung trình bày luận văn khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Gái LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tơn giáo học với đề tài: “Khóa tu Tịnh độ Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nay”, thành trình học tập nỗ lực thân tơi Để hồn thành luận văn, tơi nhận nhiều giúp đỡ tận tình thầy cơ, TT trụ trì, chư Đại Đức Tăng Phật tử chùa Hoằng Pháp Tôi xin gửi lời tri ân đến thầy cô, nhà khoa học công tác Học viện Khoa học Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức, kinh nghiệm có giá trị giúp tơi hồn thành luận văn Tơi thành kính xin gửi lời tri ân đến Thượng Tọa trụ trì chư Đại Đức Tăng chùa Hoằng Pháp tạo điều kiện, giúp đỡ tiến hành nghiên cứu, tham gia khảo sát khóa tu chùa Hoằng Pháp Cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp, quý Phật tử tận tình giúp đỡ tơi q trình thực luận văn tốt nghiệp Mặc dù, cố gắng tránh khỏi thiếu xót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến q thầy- cơ, nhà khoa học để luận văn hoàn thiện Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Học viên Lê Thị Gái DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NQ/TW : Nghị Quyết/ Trung Ương PL : Pháp lệnh QĐ/HĐTS : Quyết định / Hội đồng trị TUGH : Trung Ương Giáo Hội PGVN : Phật Giáo Việt Nam GHPGVN : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam GHPG : Giáo Hội Phật giáo BTSPG : Ban Trị Sự Phật Giáo TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh PG : Phật giáo GH : Giáo Hội BTS : Ban Trị Sự HT : Hòa Thượng TT : Thượng Tọa ĐĐ : Đại Đức TP : Thành phố MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 12 1.1 Một số khái niệm sử dụng luận văn 12 1.2 Lí thuyết tiếp cận 15 Chương 2.THỰC TRẠNG KHÓA TU TỊNH ĐỘ CỦA PHẬT GIÁO TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP 31 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến khóa tu 31 2.2 Các hình thức tu tập Chùa Hoằng Pháp 33 Chương 3.GIÁ TRỊ CỦA KHÓA TU TỊNH ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 56 3.1 Giá trị khóa tu ảnh hưởng đến tinh thần hành vi tín đồ 56 3.2 Giá trị khóa tu ảnh hưởng đến người xã hội 63 3.3 Phương hướng nâng cao hiệu khóa tu Tịnh độ 66 3.4 Một số kiến nghị đề xuất giải pháp 73 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 87 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Phật giáo Việt Nam tôn giáo ảnh hưởng lớn đời sống văn hóa dân tộc Với phương châm hành đạo “tùy duyên” ứng dụng tinh thần nhập vào đời sống xã hội, Phật giáo sống đồng hành dân tộc chặng đường lịch sử Có giai đoạn, Phật giáo phát triển lên đỉnh cao qua nhiều thời kỳ như: triều đại nhà Lý (1009-1225) triều đại nhà Trần (1226-1400),… kết thành trang sử vàng rực rỡ cho lịch sử Phật giáo lịch sử dân tộc Hầu như, suốt tiến trình bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước Phật giáo đóng góp nhiều hoạt động: trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, cho nước nhà Nhiều cao Tăng trực tiếp tham gia hoạt động triều trở thành cố vấn cho nhà vua việc đối nội, đối ngoại để xây dựng phát triển đất nước Điển hình như: Thiền sư Pháp Thuận làm cố vấn cho vua Lê Đại Hành việc an dân trị quốc Thiền sư Khuôn Việt vị Tăng Thống đầu tiên, đóng nhiều vai trò việc giúp vua Đinh Tiên Hồng xây dựng đất nước Thiền sư Đỗ Pháp Thuận cánh tay đắc lực vua Lê Đại Hành, đưa nhiếu kế sách đối ngoại hiệu Thiền sư Vạn Hạnh góp phần lớn việc đưa Lý Cơng Uẩn lên ngôi, xây dựng triều đại nhà Lý rực rỡ thời[28, tr.39] Điều cho thấy, Phật giáo ln sát cánh hòa nhập vào hoạt động xã hội, đóng góp tích cực cơng chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước hùng mạnh Trải qua bao thăng trầm thời đại, Phật giáo đồng hành dân tộc biến động lịch sử Bất giai đoạn nào, đất nước thời chiến tranh hay hòa bình, tuPhật giáo với tinh thần “từ bi”, dấn thân vào đời hành đạo, nhằm truyền tải triết lý tinh hoa Phật giáo đến người Những chân lý vi diệu đạo Phật giúp họ thấy giá trị mà áp dụng đời sống nhằm hồn thiện nhân cách, trở thành công dân gương mẫu nước nhà Chính điều nầy, Phật giáo góp phần hình thành nên nét đẹp khiết, sáng người Việt Nam, tạo nên truyền thống văn hóa dân tộc Trong xu tồn cầu hóa nay, đất nước đà hội nhập phát triển mặt: kinh tế, văn hóa, trị Thế nhưng, “xã hội văn minh người ngày xem nhẹ truyền thống đạo đức dân tộc, chạy theo nếp sống không lành mạnh Đặc biệt, tình trạng sống lệch hướng thiếu niên nay” [28, tr 52] Vì thế, Phật giáo cần phải có phương pháp tích cực, nhằm góp phần chấn chỉnh hành vi cho người Hơn nữa, Phật giáo phải vào đời sống xã hội để giúp người nhận thức giá trị đạo đức, văn hóa để hồn thiện hướng đến đẹp Chân- ThiệnMỹ Do vậy, Phật giáo với phương châm nhập hành đạo, bảo tồn tảng đạo đức xã hội để giữ gìn nét đẹp truyền thống người Việt Nam Vì thế, Phật giáo ngày có nhiều phương thức hoạt động phong phúvà phổ biến khắp miền đất nước Nhiều chùa vùng sâu, vùng xa, trước có phật tử địa phương tự sinh hoạt tu tập Nay có nhiều Tăng- Ni đến ở, hướng dẫn Phật tử tu học nhiều phương pháp linh động, sáng tạo Vì thế, đạo tràng mở rộng chùa ngày nhiều Hầu như, hình thức sinh hoạt phổ biến khắp miền đất nước Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh - “hòn ngọc viễn đông” nước ta, hoạt động tu tập phật tử chùa phát triển mạnh mẽ.Nhiều chùa tổ chức đạo tràng niệm Phật, tu Bát Quan Trai, tụng kinh, lớp học giáo lý,… ngày đối tượng tham gia tu tập Trong đó, chùa Hoằng Pháp với phương châm “nhập thế” tích cực tham gia hoạt động văn hóa – giáo dục – xã hội Đặc biệt,các hoạt động ban tổ chức chùa Hoằng Pháp quan tâm hoạt động nhiều hình thức như: tổ chức nhiều khóa tucho đối tượng tham gia tu tập, nhằm hướng đến đời sống đạo đức tốt đẹp, xây dựng xã hội văn minh Nhìn từ thực tế, chùa Hoằng Pháp nơi tổ chức nhiều khóa tu cho Phật tử số lượng tín đồ đến tu tập đông so với sở tự viện khác thành phố Các khóa tu như: khóa tu ngày niệm Phật, khóa tu mùa hè, khóa tu Phật thất, khóa tu ngày cho sinh viên… Đặc biệt, “khóa tu Phật thất” “khóa tu ngày cho sinh viên” thu hút nhiều đối tượng sinh viên tham gia tu tập đơng Trong đó, “khóa tu Phật thất” tổ chức năm kỳ “Khóa tu ngày cho sinh viên” tổ chức tháng lần chùa Hoằng Pháp quy mô trang nghiêm Nội dung chương trình tu học hai khóa tu thích hợp cho người, nên hai khóa tu thành cơng rực rỡ, số lượng tín đồ khóa tu lên đến hàng nghìn người Vì hình thức phương pháp tu tập đem lại nhiều lợi ích thiết thực đời sống cho người Có thể nói, “Khóa tu Phật thất” “Khóa tu ngày cho sinh viên” chùa Hoằng Pháp, tổ chức theo mơ hình khoa học Chương trình tu tập Phật tử xếp chu đáo, phù hợp theo trình tự thời gian Sự kết hợp đan xen phương pháp tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, kinh hành, làm cho Phật tử thoải mái an lạc ngày tu tập Hơn nữa, nội dung tu tập pháp thầy truyền đạt chân lý đời sống như: nhân quả, nghiệp báo, vô thường, hiếu đạo … dễ hiểu thấm sâu vào lòng người Chính điều này, khóa tu thu hút nhiều tín đồ tầng lớp ngồi nước tham gia tu tập Với thành công hai khóa tu, chúng tơi chọn đề tài “Khóa tu Tịnh độ tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nay” (Nghiên cứu trường hợp chùa Hoằng Pháp từ năm 2007 đến nay), để làm đề tài nghiên cứu nhằm tìm giá trị thiết thực khóa tu đóng góp vào vai trò chức hoạt động nhập Phật giáo Tình hình nghiên cứu liên quan đếnđề tài Quá trình nghiên cứu hoạt động nhập Phật giáo khóa tu tổ chức chùa Hoằng Pháp, nghiên cứu vấn đề khơng ngồi mục đích tìm hiểu ba phạm trù: niềm tin tơn giáo, thực hành tôn giáo cộng đồng tôn giáo Ba phạm trù ln có mối quan hệ mật thiết với để hình thành chỉnh thể hồn hảo Với đề tài: “Khóa tu Tịnh độ tín đồ Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh nay”, khơng nằm ngồi việc nghiên cứu ba phạm trù Nhưng đây, nghiên cứu chuyên sâu phần thực hành tu tập cộng đồng “khóa tu Phật thất” “Khóa tu ngày cho sinh viên” Để khóa tu hoạt động thành tựu tốt đẹp, tín đồ phải có niềm tin vững Phật giáo Vì niềm tin thúc đẩy hành vi người thực hành nghi thức tu tập cách rốt Trong tác phẩm “Niềm tin tơn giáo tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh” (sách chuyên khảo) Thái Văn Anh, xuất năm 2018, tác giả nghiên cứuvà nhận thấy niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý hành vi tín đồ Tác giả nhận định rằng: “Niềm tin tơn giáo có tác động tích cực đến đời sống tâm lý tín đồ Trong đó, mặt nhận thức chịu tác động mạnh nhất, tiếp đến thái độ cuối hành vi”[2, tr.245] Bởi vì, nhờ có niềm tin vào tơn giáo, hành vi người hướng đến việc thực hành tu tập cách thành tâm Trong trình thực hành tu tập giúp cho người có nhận thức để điều chỉnh nhân cách đạo đức, cách ứng xử văn hóa tốt, trở thành cơng dân gương mẫu xã hội Khóa tu Tịnh độ tín đồ Phật giáo hoạt động nhiều hình thức: tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tu Bát Quan trai… nhằm đem lại lợi ích thiết thực đời sống cho người Pháp tu Đức Phật giảng Kinh nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập số tác phẩm Chúng dựa vào số tài liệu sau: Ngay từ thời Đức Phật thế, pháp tu Tịnh độ Ngài giảng cho tỳ kheo tín đồ nghe nhiều lần pháp hội Lợi ích pháp tu Tịnh độ thiết thực có hiệu đời sống thường ngày Nếu người tâm, thực hành pháp tu niệm Phật cách xuyện suốt, người an lạc, hạnh phúc Đức Phật dạy: “Có pháp, BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU SỐ 11 Người vấn: VTTT Người hỏi: Lê Thị Gái Thời gian: 22/ 07/ 2018 Địa điểm: Tại chùa Hoằng Pháp Gỡ băng chi tiết: Hỏi: Nguyên nhân đến chùa Hoằng pháp tham gia khóa tu sinh viên? Đáp: Con phật tử, tham dự khóa tu qua thơng tin mạng Con thích cơng việc học hành làm cho bận rộn, nên lần định đăng ký tham gia Vì tham gia khóa tu, hiểu nhiều điều Con cảm thấy thật hạnh phúc Hỏi: Con thích chương trình tu học khơng? Đáp: Con thích chương trình tu học Hỏi: Chương trình tu học có thích hợp với khơng? Đáp: Chương trình khóa tu thích hợp với Con cảm thấy tu học thoải mái nghiêm túc Hỏi: Con thích chương trình khóa tu Đáp: Con thích thời gian vấn đáp Vì câu hỏi vấn đáp giúp tụi hiểu thêm giá trị sống, rèn luyện kỹ ứng xử, kỹ nói trước cơng chúng Hỏi: Theo con, mơi trường tu tập có tốt khơng? Đáp: Mơi trường tốt cho việc tu tập Không gian chùa vừa rộng, khơng khí mát mẽ lại n tĩnh chùa khơng gần đường lộ lớn nên khơng ồn Hỏi: Con thích giảng sư trẻ hay giảng sư lâu năm nhiều kinh nghiệm ? Đáp: Con thích hai Vì giảng sư lâu năm có đạo hạnh lại có nhiều kinh nghiệm Còn vị giảng sư trẻ tuổi tâm lý hơn, dễ hiểu thơng cảm với suy nghĩ giới trẻ, tạo cho chúng gần gũi Hỏi: Việc học hành có ảnh hưởng đến tu tập không? 119 Đáp: Việc học hành không làm ảnh hưởng đến tu tập Bình thường nhà, ngồi học, hay đến chùa gần nhà để tụng kinh Con thích tụng kinh làm cho ln hướng đến điều thiện an lạc Hỏi: Các phương tiện thơng tin máy tính, facebook, điện thoại… có ảnh hưởng đến tu tập không? Đáp: Dạ không, điện thoại sử dụng hạn chế Khi cần thơng tin vào mạng, facebook để thu thập thông tin cần thiết Hỏi: Con thích nghe pháp cách ngồi xếp đất khơng? Đáp: Con thích Vì ngồi xếp nghe giảng pháp trang nghiêm Mỗi lần chùa chụp hình thấy đẹp Hơn nữa, ngồi xếp nghe pháp thoải mái Nếu thấy mỏi đổi chân Hỏi: Con có thay đổi sau tham gia tu học? Đáp: Con học ngành dược lại hoang man, lo lắng Con nghĩ khơng biết sau nầy trường có làm khơng Nhưng sau tham gia khóa tu tự tin có định hướng rõ ràng Con cố gắng học để giúp ích cho đời, cứu chữa bệnh nhân để họ hết bệnh Hỏi: Sau đến tu học, có cảm nhận ý nghĩa khơng? Đáp: Con đến chùa tham gia tu tập điều mà mong ước Trước hết, ngắm phong cảnh bình nơi Được khoác lên người áo lam hòa nhập vào khơng khí trang nghiêm thời khóa tu tập Tự nhiên lòng có cảm giác thiêng liêng, an lạc khó tả Qua khóa tu, nhận thức nhiều thứ Con biết sống hy sinh người khác Đặc biệt, qua giảng thầy, suy nghĩ rút nhiều học cho thân Đây hành trang quý giá cho sống sau Con mong ngày có nhiều bạn trẻ đến tham dự khóa tu Hỏi: Con nghĩ khóa tu sinh viên có cần cho hệ trẻ khơng? Đáp: Chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu cho sinh viên cần cho hệ trẻ Khóa tu thể quan tâm Phật giáo đến giới trẻ ngày Tham gia 120 khóa tu, cảm thấy thoải mái giảm áp lực học tập Con nghĩ, môi trường tốt cho tuổi trẻ chúng có nơi quay về, để học hỏi sống tốt Hỏi: Con có muốn tham gia khóa tu kỳ sau không ? Đáp: Con đến tham dự khóa tu kỳ sau thích hình thức tu học Nó bổ ích cho Cơ cám ơn buổi nói chuyện hơm 121 PHỤC LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHĨA TU TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP H1 Chùa Hoằng Pháp Ảnh tác giả năm 2017 122 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHĨA TU PHẬT THẤT TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP H2: Ghi danh tham dự khóa tu phật thất H3: Thượng tọa trụ trì buổi khai mạc khóa tu 123 H4: Quý thầy dạy oai nghi cho phật tử khóa tu phật thất H5: Học oai nghi 124 H6: Giờ công phu niệm Phật H7: Giờ công phu niệm Phật 125 H8: Phật tử nghe pháp H8: Phật tử nghe pháp 126 H 9: Phật tử kinh hành niệm Phật H 10: Phật tử kinh hành niệm Phật 127 H 11: Giờ thọ trai H 128 12:Giờ thọ trai H13: Giờ tọa thiền H 14: Giờ tọa thiền 129 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA TU SINH VIÊN TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP H 1: Phát thẻ vào tham dự khóa tu H2: Xếp hàng chuẩn bị vào khóa tu 130 H3: Khai mạc khóa tu H4: Giờ tụng kinh 131 H5: Giờ nghe pháp H6: Giờ thọ trai 132 H 7: Giờ tọa thiền H8: Giờ tọa thiền 133 ... NGƠ THỊ PHƯƠNG LAN TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn thạc sĩ Tơn giáo học với đề tài: Khóa tu Tịnh độ Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nay ( Nghiên cứu trường... trình thực Luận văn Thạc sĩ chun ngành Tơn giáo học với đề tài: Khóa tu Tịnh độ Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nay , thành q trình học tập nỗ lực thân Để hồn thành luận văn, tơi nhận nhiều... tôn giáo, thực hành tôn giáo cộng đồng tơn giáo Ba phạm trù ln có mối quan hệ mật thiết với để hình thành chỉnh thể hồn hảo Với đề tài: Khóa tu Tịnh độ tín đồ Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh nay ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Khóa tu Tịnh độ của Tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay