Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh hà nội tt

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 05:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI ĐÀO PHƯƠNG ANH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐIỂM DÂN NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH NỘI CHUYÊN NGÀNH: KIẾN TRÚC MÃ SỐ : 62.58.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Nội - Năm 2019 Luận án hoàn thành trường Đại học Kiến trúc Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Hồng Đoàn PGS.TS Lương Tú Quyên Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, Trường đại học Kiến trúc Nội Vào hồi: … ngày … tháng … năm …… Luận án tìm hiểu tại: Thư viện quốc gia Việt Nam Thư viện trường Đại học Kiến trúc Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xây dựng nông thơn nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa kinh tế - trị - xã hội, mang đến lợi ích thiết thân cho người dân nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số nước) Chính vậy, đề tài nông thôn nhiều luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học đề cập Tuy nhiên, đề tài chủ yếu tập trung vào hai cấp độ: quy hoạch điểm dân nông thôn tổ chức kiến trúc nhà nông thôn Như vậy, tồn khoảng trung gian điểm dân nông thôn nhà nông thôn (không gian điểm dân nông thôn) chưa nghiên cứu, tổ chức Hơn nữa, việc tổ chức điểm dân nông thôn tập trung giải yếu tố kỹ thuật, hạ tầng mà chưa ý đầy đủ tới chất lượng, sắc không gian Điều tạo nên đối lập cấu trúc, hình ảnh, sắc không gian điểm dân nông thôn; gây nên thiếu liên kết thân cộng đồng nông thôn không gian nông thôn với khơng gian thị Thêm vào đó, đặc điểm riêng quy hoạch Nội hành lang xanh bao trùm khu vực nông thôn; với chức phân tách, giới hạn ngưỡng phát triển đô thị; tạo lập cảnh quan, mơi trường sống; qua hình thành giá trị sắc cho Nội Do đó, hành lang xanh yếu tố hình thành sắc cho mơ hình định nơng thơn Nội Chính vậy, việc tổ chức khơng gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội việc làm vô cần thiết Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu không gian ở, nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Hành lang xanh Nội theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội Thủ tướng phê duyệt Quyết định số 1259/QĐTTg ngày 26/7/2011 Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ Nội Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội nhằm phát huy vai trò hành lang xanh; nâng cao điều kiện sống, sinh kế; điểm dân nông thơn phát triển hài hòa, thân thiện; trì giá trị nông thôn truyền thống Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tiếp cận hệ thống; phương pháp sơ đồ; phương pháp chồng lớp đồ; phương pháp chuyên gia; phương pháp khảo sát trạng; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp dự báo Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học Đưa luận khoa học tổ chức không gian ở, kiến trúc nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Đồng thời, đề xuất giải pháp có tính phù hợp với tính chất hành lang xanh xu hướng phát triển bền vững Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu bổ sung tính lý luận nội dung thực sách hành lang xanh; tác động tới cơng tác quy hoạch, thiết kế không gian kiến trúc nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Những đóng góp luận án - Xác định chất hành lang xanh Nội - Thiết lập tiêu chí tổ chức khơng gian ở, kiến trúc nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội - Phân loại hệ thống điểm dân nông thôn hành lang xanh làm sở cho kiểm soát định hướng phát triển - Tăng cường mối liên kết đô thị khu vực hành lang xanh - Đề xuất số giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Các khái niệm sử dụng luận án Điểm dân nông thôn; Không gian điểm dân nông thôn; Hành lang xanh; Vành đai xanh Cấu trúc luận án Luận án gồm phần: Mở đầu; Nội dung; Kết luận kiến nghị Trong đó, phần nội dung luận án bao gồm chương: chương I (38 trang); chương II (41 trang); chương III (62 trang) NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐIỂM DÂN NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH NỘI 1.1 So sánh hành lang xanh Nội, hành lang xanh vành đai xanh giới Trong trình nghiên cứu, luận án nhận thấy khác biệt hành lang xanh Nội hành lang xanh giới Hơn nữa, số tác giả Việt Nam áp dụng kinh nghiệm vành đai xanh cho hành lang xanh Nội Vì vậy, cần so sánh hành lang xanh Nội, hành lang xanh vành đai xanh giới để tìm chất hành lang xanh Nội So sánh dựa định nghĩa; hình dạng; vị trí; kích thước; chức năng; kiểm sốt phát triển; ý nghĩa khơng gian xanh Kết luận: Dựa ý tưởng vành đai xanh, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến 2030 đề xuất không gian xanh đặc thù, phù hợp điều kiện Nội Tuy nhiên, “phát triển cân dựa bảo tồn” “phát triển hành lang xanh Nội linh hoạt vành đai xanh” ý tưởng định hướng đồ án Để trì hành lang xanh Nội, cần thiết lập giải pháp, tiêu phát triển cụ thể Việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tổ chức không gian điểm dân nông thôn vành đai xanh giới cần thiết 1.2 Tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh giới Luận án nghiên cứu: Tokyo, Bắc Kinh, Seoul, London vì, London vành đai xanh thành công giới Vành đai xanh Tokyo gặp thất bại nặng nề Bắc Kinh, Seoul có điều kiện tương đồng với Nội Các học bao gồm: Chính sách kiểm sốt phát triển: Các điểm dân nông thôn vành đai xanh cần thiết lập ranh giới quy định quản lý phát triển với tiêu cụ thể Tăng cường tiếp cận: Vì, vành đai xanh ngồi kiểm sốt phát triển cung cấp khơng gian xanh lành, cảnh quan đẹp, địa vui chơi giải trí Tổ chức khơng gian điểm dân nông thôn: Các vành đai xanh giới không cho phép xây dựng điểm dân nông thôn Tổ chức không gian thực chất việc cải tạo để điểm dân nông thơn phù hợp với tính chất vành đai xanh, đồng thời trì giá trị nơng thơn truyền thống Tổ chức kiến trúc nhà ở: Trong vành đai xanh giới, việc xây mới; cải tạo, nhà trạng phải tuân thủ quy định tiêu cụ thể, chặt chẽ 1.3 Thực trạng tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Thực trạng tổ chức không gian trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1: Thực trạng tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội HÀNH LANG XANH KHƠNG GIAN KIẾN TRÚC NHÀ Diện tích xây dựng lớn Các phát triển chưa phù hợp với mục tiêu hành lang xanh Tỷ lệ đất nông nghiệp thấp Tồn nhiều dự án Phân bố lan tỏa dày đặc Quy mơ diện tích đa dạng Ngày mở rộng, xu hướng kết nối vào Cấu trúc truyền thống bị phá vỡ Mật độ dân số lớn, mật độ xây dựng dày đặc Cảnh quan lộn xộn, môi trường ô nhiễm, hạ tầng chưa đảm bảo Nhà đa dạng thể loại, hình thức, thiếu sắc Nhà truyền thống ít, chất lượng xuống cấp Diện tích khn viên giảm, mật độ xây dựng tăng Bố cục chức khuôn viên chưa phù hợp Tính liên kết cộng đồng suy giảm 1.4 Các cơng trình nghiên cứu liên quan Các nghiên cứu ý tới tính chất hành lang xanh Tuy nhiên, giải pháp mức độ định hướng, chưa cụ thể Điểm dân nông thôn tiếp tục bị thị hóa, đất nơng nghiệp bị sử dụng để phát triển; gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới số lượng chất lượng không gian xanh hành lang xanh Nội 1.5 Những vấn đề tồn cần nghiên cứu Chính sách kiểm sốt phát triển: Thực trạng phức tạp đe dọa tính khả thi hành lang xanh Các nghiên cứu liên quan cho phép xây dựng mới; mở rộng; thị hóa điểm dân nơng thơn Do đó, để trì hành lang xanh, cần có sách kiểm sốt phát triển với hệ thống tiêu chí cụ thể Tăng cường tiếp cận: Muốn tăng cường tiếp cận, hành lang xanh phải có nhiều điểm đến lý thú, hấp dẫn; giao thông kết nối đa dạng, đặc biệt giao thông công cộng, đường Đây điểm cần cải thiện hành lang xanh Nội Tổ chức không gian điểm dân nông thôn: Các điểm dân nông thôn gây nên gián đoạn, đứt gẫy cho hành lang xanh Kiểm soát phát triển giúp không tiếp tục phát triển tiêu cực, nhiên, để phận chức bền vững hành lang xanh cần cải tạo khơng gian điểm dân nông thôn Tổ chức kiến trúc nhà ở: Với biến đổi tự phát, theo chiều hướng tiêu cực nay, nhà nông thôn cần nghiên cứu định hướng phát triển phù hợp với khu vực hành lang xanh xu phát triển CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐIỂM DÂN NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH NỘI 2.1 Cơ sở lý thuyết Luận án nghiên cứu lý thuyết quy hoạch đô thị nông thôn; tổ chức không gian tổ chức kiến trúc nhà Các sở lý thuyết cung cấp lý luận phù hợp với tính chất khơng gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Đó là: quy mơ nhỏ; tính độc lập cao; hài hòa với tự nhiên; đề cao quan hệ người mơi trường thiên nhiên; tích hợp mục tiêu phát triển kinh tế, môi trường xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; phát triển loại hình nhà nơng thơn Tuy nhiên, sở lý luận giới, cần thiết phải có nghiên cứu để áp dụng hành lang xanh Nội 2.2 Cơ sở pháp lý Thông qua việc nghiên cứu sở pháp lý, thấy, hành lang xanh định hình Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội từ năm 2011, đến nay, thiếu văn quy định pháp luật; quy chuẩn, tiêu chuẩn hành lang xanh; gây khó khăn quản lý, quy hoạch, thực (bảng 2.1) Cũng lý mà chưa có phân biệt khơng gian điểm dân nông thôn túy không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Do đó, cần thiết nghiên cứu làm rõ, nhấn mạnh tính đặc trưng điểm dân nơng thơn hành lang xanh Bảng 2.1: Tổ chức không gian điểm dân nông thôn theo văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn HÀNH LANG XANH KHÔNG GIAN ĐIỂM DÂN NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH ĐIỂM DCNT HIỆN TRẠNG ĐIỂM DCNT MỚI Kết cấu hạ tầng đại, giàu sắc Bảo vệ môi trường điểm dân nông thôn Mật độ xây dựng tối đa 60% Kết cấu hạ tầng đại, giàu sắc Nhà đảm bảo cứng, khơng có nhà tạm, dột nát 90% nhà đạt tiêu chuẩn xây dựng NHÀ NƠNG THƠN Diến tích tối thiểu 40-50m2/người Tầng cao tối đa tầng Đảm bảo tiêu chuẩn, tiện nghi Nhà phù hợp phong tục, tập quán, lối sống Bố cục lô đất đảm bảo sinh hoạt, vệ sinh Định hướng tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh theo Quy hoạch chung xây dựng Nội đến 2030 trình bày bảng 2.2 Bảng 2.2: Định hướng tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh theo quy hoạch Nội đến 2030 Phân vùng để quản lý bảo tồn phát triển HÀNH LANG XANH Khuyến khích phát triển loại hình du lịch Khuyến khích phát triển nơng nghiệp Cấm hoạt động phát triển đô thị, ô nhiễm môi trường KHÔNG GIAN ĐIỂM DÂN NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH Không mở rộng, hạn chế tăng mật độ, tầng cao ĐIỂM DCNT HIỆN TRẠNG Tăng cường sở hạ tầng Hạn chế cơng trình quy mơ lớn Nghiêm cấm thị hóa, nhiễm mơi trường Duy trì khơng gian xanh, văn hóa, di tích Phát huy cấu trúc truyền thống ĐIỂM DCNT MỚI Dành cho dân sản xuất thủ công nghiệp, dịch vụ lao động thị Khuyến khích bảo tồn kiến trúc truyền thống NHÀ NÔNG THÔN Mật độ xây dựng thấp Đáp ứng tiện nghi sinh hoạt đại Thống ngơn ngữ kiến trúc Khắc phục tình trạng xây dựng tự phát Mặc dù định hình đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Nội đến 2030, nhiên, định hướng tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh tồn nhiều vấn đề: - Chưa xác định tiêu phát triển dựa bảo tồn Kiểm sốt diện tích khu vực hành lang xanh chưa chặt chẽ Dân số dự báo cho khu vực hành lang xanh chưa hợp lý Các phát triển chưa phù hợp với mục tiêu hành lang xanh Quy mô cho phép điểm dân nông thôn lớn 2.3 Các yếu tố tác động đến tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Các yếu tố tác động đến tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội trình bày bảng 2.3 Bảng 2.3: Các yếu tố tác động đến tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội Yếu tố tự nhiên Yếu tố kinh tế xã hội Đặc trưng không gian Đặc trưng nhà YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Tác động thị hóa Tác động hành lang xanh Một số tiêu áp dụng Phân loại điểm dân nông thôn Phân loại nhà nông thôn Địa hình Khí hậu Thủy văn Hệ sinh thái rừng Mức thu nhập tăng cao Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ Ngành nghề trở nên đa dạng Dân số tăng cao, số nhân gia đình giảm Cấu trúc khơng gian quán, hướng nội Đơn vị cân sinh thái Giá trị biểu tượng không gian kiến trúc cảnh quan Đơn vị cân sinh thái độc lập Phù hợp khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Cấu trúc ngồi nhà nông thôn gian – chái Kiến trúc di động tháo lắp Xu hướng bê tông hóa trở nên phổ biến Khơng gian xanh, mở bị thu hẹp Dân tăng nhanh gây tải hệ thống hạ tầng Nhà đa dạng, xu hướng chia lơ bám đường Diện tích nhà giảm, tầng cao tăng Kiến trúc biến đổi theo hướng đại nhiên lộn xộn, thiếu đồng nhất, sắc Xu hướng thay vật liệu Tạo nên loại hình điểm dân nông thôn hành lang xanh, khác biệt với điểm dân nông thôn thông thường Mật độ xây dựng Tỷ lệ không gian xanh công cộng Chỉ tiêu diện tích đất Mật độ xây dựng khuôn viên Phân loại theo mức độ khoảng cách với đô thị Phân loại theo chức sản xuất Phân loại theo giá trị văn hóa Phân loại theo phù hợp với tính chất hành lang xanh Phân loại nhà theo thời gian Phân loại nhà theo nghề nghiệp Phân loại theo phù hợp với tính chất hành lang xanh 2.4 Kinh nghiệm thực tiễn Các kinh nghiệm thực tiễn kiểm soát phát triển, tăng khả tiếp cận, tổ chức không gian tổ chức kiến trúc nhà điểm dân nông thôn vành đai xanh London, Surrey, Birmingham Anh; Aberdeen, Scotland; Seoul, Hàn Quốc; Bắc Kinh, Trung Quốc CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐIỂM DÂN NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH NỘI 3.1 Quan điểm mục tiêu 3.1.1 Quan điểm Hành lang xanh Nội bị gián đoạn, đứt gẫy điểm dân nông thôn, khác biệt tính chất hai khu vực Do đó, cần thiết tổ chức khơng gian điểm dân nông thôn để nối liền khoảng đứt gẫy, nâng cao chất lượng hành lang xanh; củng cố hình ảnh sắc cho Nội Quan điểm tổ chức không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh gồm: - Tuân thủ quy định pháp luật, định hướng phát triển Nhà nước, quy chuẩn tiêu chuẩn - Góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển nông thôn theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Nội đến năm 2030 - Phù hợp với tính chất hành lang xanh Nội - Dựa thực tiễn địa phương để có giải pháp hiệu quả, khả thi - Điểm dân nông thôn phát triển theo hướng xanh bền vững 3.1.2 Mục tiêu Mục tiêu 1: Ngăn chặn mở rộng, phát triển tiêu cực cho điểm dân nông thôn hữu, không xây dựng điểm dân nông thôn Mục tiêu 2: Không gian điểm dân nông thôn đặc trưng; đồng thời nâng cao đời sống, sinh kế cho người dân khu vực Mục tiêu 2.1: Tạo lập không gian trú nông thôn mật độ thấp, xanh, thân thiện môi trường, phân biệt với không gian đô thị Mục tiêu 2.2: Phù hợp quan điểm tăng cường tiếp cận Mục tiêu 2.3: Nâng cao chất lượng hạ tầng đảm bảo phát huy cấu trúc không gian giá trị nông thôn truyền thống Mục tiêu 2.4: Cân giá trị kinh tế, xã hội, môi trường 3.2 Nguyên tắc quy trình 3.2.1 Nguyên tắc - Bám sát tính chất, chức hành lang xanh - Sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, hạn chế tác động môi trường - Bảo tồn, kế thừa phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, sắc - Kiểm soát hạn chế phát triển khơng phù hợp - Thực theo lộ trình, áp dụng đồng nhiều giải pháp 11 Bảng 3.1: Phân loại điểm dân nơng thơn theo tiêu chí tổ chức khơng gian Nội dung Vai trò ý nghĩa Quy mơ diện tích Mật độ xây dựng trung bình Tầng cao Khơng gian xanh cơng cộng Đặc điểm, tính chất Thang điểm Điểm DCNT có vai trò ý nghĩa lớn huyện Điểm DCNT có vai trò ý nghĩa lớn cụm xã Điểm DCNT có vai trò ý nghĩa lớn xã Điểm DCNT phụ thuộc điểm DCNT trung tâm Điểm DCNT có diện tích 50 Điểm DCNT có diện tích 25-50 Điểm DCNT có diện tích 10-25 Điểm DCNT có diện tích 10 Mật độ xây dựng trung bình 30 nhà/ha Mật độ xây dựng trung bình từ 20-30 nhà/ha Mật độ xây dựng trung bình từ 10-20 nhà/ha Mật độ xây dựng trung bình 10 nhà/ha Tỷ lệ cơng trình cao tầng đạt từ 30- 40% Tỷ lệ cơng trình cao tầng đạt từ 20-30% Tỷ lệ cơng trình cao tầng đạt từ 10-20% Tỷ lệ cơng trình cao tầng đạt 10% Tỷ lệ không gian xanh công cộng 5% Tỷ lệ không gian xanh công cộng từ 5-7% Tỷ lệ không gian xanh công cộng từ 7-10% Tỷ lệ không gian xanh công cộng 10% Phương hướng phát triển điểm dân nơng thơn khó cải tạo để phù hợp với tiêu chí tổ chức khơng gian Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Nội đến năm 2030; đơn vị hạt nhân hành lang xanh bao gồm: trung tâm huyện lỵ, trung tâm tiểu vùng huyện, điểm dân trung tâm xã Do đó, lựa chọn điểm dân nơng thơn khó cải tạo phù hợp với tiêu chí tổ chức khơng gian làm trung tâm tiểu vùng điểm dân trung tâm xã; phát triển theo mơ hình bán thị Các điểm dân bán đô thị không mở rộng, phép tăng mật độ xây dựng, tầng cao cơng trình, hệ số sử dụng đất Đây nơi xây dựng trung tâm công cộng, giáo dục, dịch vụ, thương mại phục vụ tiểu vùng xã Như vậy, hành lang xanh Nội gồm điểm dân bán đô thị điểm dân nơng thơn Trong đó, điểm dân nơng thôn đối tượng để nghiên cứu tổ chức không gian luận án 12 Phân cấp điểm dân Nội (Mô theo mô hình Walter Christaller) Phương hướng phát triển điểm dân nơng thơn khó cải tạo để phù hợp với tiêu chí tổ chức khơng gian Hình 3.3: Mối quan hệ điểm dân nông thôn hành lang xanh với điểm dân đô thị nông thôn Nội b Phân loại theo đặc điểm sản xuất Theo phân loại chương 2, điểm dân nông thôn theo đặc điểm sản xuất gồm ba loại: Điểm dân nông thôn sản xuất thủ công nghiệp; Điểm dân nông thôn sản xuất nông nghiệp; Điểm dân nông thôn phát triển du lịch Du lịch đem cho nông thôn nhiều lợi ích, vậy, ngày nhiều điểm dân nơng thôn tham gia phát triển du lịch Tuy nhiên, để điểm dân nông thôn phát triển du lịch cần hội tụ nhiều yếu tố (bảng 3.2) Điểm dân nông thôn đạt 60 điểm không đủ điều kiện phát triển du lịch, từ 60-80 điểm đủ điều kiện phát triển du lịch, 80 điểm có điều kiện tốt để phát triển du lịch Bảng 3.2: Đánh giá tiềm phát triển du lịch điểm dân nông thôn TT Nội dung Tài nguyên du lịch Khả cạnh trạnh Cơ sở hạ tầng Điểm 80 20 20 Chi tiết Điểm TP Làng cổ xếp hạng 30 Nghề thủ công truyền thống 20 Tài nguyên thiên nhiên 10 Di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng 10 Nằm bán kính 3km cụm hay tuyến du lịch 10 Khả cạnh tranh với điểm DCNT lân cận 20 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 10 Cơ sở hạ tầng điểm DCNT 10 13 TT Nội dung Nguồn lực Chính sách phát triển Vấn đề trở ngại phát triển du lịch Điểm 20 20 -60 Chi tiết Điểm TP Nguồn trình độ lao động 10 Khả kinh tế địa phương 10 Chính sách địa phương 10 Chính sách điểm DCNT 10 Vấn đề môi trường -20 Vấn đề quỹ đất phát triển du lịch -20 Vấn đề phai nhạt sắc -20 3.3.4 Đề xuất giải pháp tăng cường khả tiếp cận Hành lang xanh khơngchức kiểm sốt phát triển mà đem lại giá trị thẩm mỹ, giải trí, kinh tế cho thị Để phát huy tối đa giá trị đó, cần tăng cường tiếp cận người dân (đô thị nông thôn) tới hành lang xanh Các giải pháp bao gồm: - Tăng cường liên kết sinh thái cảnh quan cho hành lang xanh (hình 3.4) - Tăng cường sản xuất phục vụ trực tiếp đô thị - Tăng cường tiếp cận đô thị, điểm dân nông thôn không gian xanh hành lang xanh - Tăng khả tiếp cận tới điểm du lịch Hiện trạng HLX Nội Tăng cường liên kết sinh thái Hình 3.4: Tăng cường liên kết sinh thái cảnh quan cho hành lang xanh Nội 14 3.3.5 Tổ chức không gian a Cơ cấu tổ chức Cơ cấu không gian điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội bao gồm: không gian làng truyền thống không gian mở rộng tự phát Dưới tác động phát triển, làng truyền thống mở rộng, dẫn đến kết nối vào tạo nên điểm dân nơng thơn có quy mơ diện tích lớn Vì vậy, điểm dân nơng thơn hành lang xanh Nội bao gồm hay nhiều làng truyền thống b Tổ chức không gian Các giải pháp tổ chức không gian điểm dân nông thôn bao gồm: Cải tạo theo hướng bảo tồn cấu trúc, cảnh quan ngõ xóm: (1) Bố trí đường bao quanh điểm dân nơng thơn nhằm giảm mật độ cho đường mà khơng thay đổi cảnh quan ngõ xóm Đây tuyến vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa (2) Nối ngõ cấp với tuyến đường bao quanh, mở rộng ngõ cấp 1, có chỗ mở dừng để tránh (3) Tổ chức ngõ xanh bán công cộng ngõ cấp 2,3; chỉnh trang không mở rộng khơng cho vào (4) Tổ chức bãi đỗ xe (4) Khôi phục cổng làng, cổng xóm, lũy tre, bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử (5) Đường đổ bê tông, mặt đường lát gạch truyền thống Kiểm soát kiến trúc cảnh quan Dọc đường ngõ cấp 1: hai bên đường, bên 15m (đường chính) 10m (ngõ cấp 1) khu vực kiểm soát cảnh quan Nhà trạng tạm thời tồn cần chỉnh trang theo quy định Nhà phép xây diện tích khn viên lớn 360 m2 Nhà xây phải lùi vào so với giới đường đỏ tương ứng 7m 5m Dọc ngõ cấp 2, trạng: Tổ chức ngõ xanh bán công cộng, cải tạo ngõ chung thành không gian bán công cộng Việc cải tạo bao gồm: xây dựng cổng cho ngõ; cải tạo hàng rào; thiết lập ngõ không gian xanh, mở chung hộ thành viên Dọc theo đường bao: Không cho nhà mở lối vào trực tiếp đường bao Khuyến khích trồng gần tường rào để tạo bóng mát che hình ảnh cơng trình xây dựng điểm dân nơng thơn Điều chỉnh đất ở: Điều chỉnh đất đai (land readjustment) áp dụng nhiều nước giới Tuy nhiên, việc áp dụng hành lang xanh Nội gặp phải nhiều khó khăn mật độ xây dựng lớn; đất nông thôn thướng đất tổ tiên truyền lại nên việc chuyển đổi khó Do đó, điều chỉnh đất đai cần có nghiên cứu riêng biệt; tham gia ủng hộ từ bên liên quan; thực theo lộ trình cụ thể 15 Thiết lập hệ thống khơng gian xanh (hình 3.5) 9 Sản xuất nông nghiệp Chăn ni thủy sản Khơng gian xanh văn hóa tâm linh Khơng gian xanh phục vụ giải trí, cấp điểm dân Khơng gian xanh phục vụ giải trí cấp nhóm Khơng gian xanh bảo tồn (cây đa, bến nước, đình ) Khơng gian xanh tư nhân Khn viên hộ gia đình Tuyến xanh công cộng 10 Vành đai xanh bao quanh điểm dân nông thôn Đường giao thông xanh Nêm xanh Tuyến xanh bán công cộng Ngõ xanh bán công cộng Không gian xanh sản xuất Diện xanh Tuyến xanh Khơng gian xanh cơng cộng Hình 3.5: Hệ thống không gian xanh điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội c Mơ hình khơng gian Mơ hình khơng gian điểm dân nơng thơn sản xuất nơng nghiệp trình bày hình 3.6 Không gian điểm dân nông thôn sản xuất thủ cơng nghiệp phát triển du lịch có mơ hình tương tự mơ hình điểm dân sản xuất nông nghiệp Sự khác chủ yếu tiêu chí khơng gian ở, khơng gian xanh khác biệt số cơng trình cơng cộng thể bảng 3.3 16 Không gian chức Điểm DCNT HLX Không Mật độ tối đa gian Số hộ/ngõ xanh bán CC Không gian xanh Không gian CC, phục vụ sản xuất 15 nhà/ha -10 hộ 20% 10% Điểm DCNT sản xuất NN 12 nhà/ha 4-8 hộ 20% 10% Hình 3.6: Khơng gian điểm dân nông thôn sản xuất nông nghiệp Bảng 3.3: Tiêu chí tổ chức khơng gian điểm dân nông thôn sản xuất thủ công nghiệp phát triển du lịch Không gian chức Mật độ tối đa Không Số gian nhà/ngõ xanh bán CC Không gian xanh Tỷ lệ Khơng gian cơng Cơng cộng, trình phục chức vụ sản xuất Điểm DCNT HLX 15 nhà/ha -10 nhà 20% 10% Điểm DCNT sản xuất thủ công nghiệp Điểm DCNT phát triển du lịch Điểm DCNT sản Điểm DCNT sản xuất TCN xuất NN 15 nhà/ha 12 nhà/ha 15 nhà/ha 4-10 nhà 4-8 nhà 4-10 nhà 25% 12% Không gian trưng bày, triển lãm, bán sản phẩm nghề, Không gian mua bán nguyên vật liệu 25% 12% Không gian dịch vụ phục vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn, không gian tổ chức lễ hội, nhà bảo tàng, phố kết hợp giới thiệu sản phẩm) 30% 15% Không gian trưng bày, triển lãm, bán sản phẩm, không gian mua bán nguyên vật liệu, không gian dịch vụ phục vụ du lịch 17 3.4 Tổ chức kiến trúc nhà 3.4.1 Đề xuất tiêu chí tổ chức kiến trúc nhà nơng thơn - Chỉ tiêu diện tích đất ở: 360m2 /hộ gia đình - Chiều cao tối đa: 10m Nhà tầng phải xây mái ngói - Mật độ xây dựng khuôn viên: tối đa 45% - Độ che phủ (mặt nước, xanh): tối thiểu 55% - Khoảng cách tối thiểu từ nhà tới ruộng: 50m lớp thực vật dầy 20m - Khoảng cách tối thiểu từ nhà tới đường 7m, đường nhánh 5m - Mái nhà: Mái ngói, kết hợp với lượng mặt trời; - Sử dụng lượng hiệu quả: nhà giảm 30% tiêu thụ lượng hàng năm vào năm 2030 50% vào năm 2050 3.4.2 Phân loại nhà Nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội phân loại hình 3.7 Hình 3.7: Phân loại nhà điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội 3.4.3 Giải pháp tổ chức xây nhà có chức truyền thống Tuy điểm dân nông thôn hành lang xanh không phát triển mở rộng xây dựng nhà khu đất trống hộ gia đình chia nhỏ khu đất để xây nhà Các bước xây dựng nhà hình 3.8 18 a Các bước tổ chức kiến trúc nhà xây Hộ sản xuất nông nghiệp b Nguyên tắc tổ chức khuôn viên Hộ sản xuất TCN d Giải pháp xây dựng nhà linh hoạt Hộ kinh doanh DV c Giải pháp tổ chức khn viên Hình 3.8: Giải pháp tổ chức xây nhà có chức truyền thống 3.4.4 Giải pháp tổ chức xây nhà có chức a Nhà thứ Là nhà nông thôn, sở hữu người sống làm việc đô thị Do đặc trưng thời gian lưu trú, số lượng nhà thứ không vượt 30% tổng số nhà điểm dân nông thơn, cụm nhà có tối đa nhà thứ hai 19 b Nhà sử dụng chung sở vật chất Nhà sử dụng chung sở vật chất (cohousing) cụm nhà, gia đình có sống riêng chia sẻ số không gian chung Đây lựa chọn hợp lý cho người độc thân, gia đình nhỏ, người già hưu Qua sở khoa học, điều kiện trạng, luận án đề xuất, điểm dân nơng thơn có tối đa cohousing, nhà gồm 12-18 hộ gia đình; diện tích tối thiểu 2400m2 Mật độ XD tối đa 35% c Nhà kinh doanh dịch vụ lưu trú (homestay) Homestay hình thức lưu trú mà khách du lịch cùng, trải nghiệm sống với chủ nhà Nhà kinh doanh dịch vụ lưu trú gồm: loại cho phép khách du lịch chủ nhà; loại cung cấp phòng ngủ vị trí tách biệt với chủ nhà Tổ chức khuôn viên nhà thứ hai Homestay tách biệt Homestay chủ nhà Hình 3.9: Tổ chức khn viên nhà có chức 20 3.4.5 Giải pháp cải tạo nhà trạng chưa phù hợp tiêu chí - Nhà chưa đáp ứng tiêu chí diện tích khn viên: áp dụng giải pháp điều chỉnh đất đai theo lộ trình địa phương cụ thể - Nhà đáp ứng tiêu chí khuôn viên: tổ chức khuôn viên nhà - Nhà truyền thống: áp dụng biện pháp bảo tồn 3.4.6 Các giải pháp kỹ thuật, môi trường, lượng a Phương thức xây dựng vật liệu thân thiện với môi trường b Ứng xử với môi trường tự nhiên 3.5 Nghiên cứu áp dụng Tổ chức không gian điểm dân nông thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Nội a Giới thiệu chung Điểm dân nông thôn Phú Vinh nằm huyện Chương Mỹ, tiếng với nghề mây tre đan Năm 2009, dân số Phú Vinh 2585 người, diện tích tự nhiên 79,7 ha, đất nơng nghiệp 53,9 chiếm 68%; đất xây dựng 25,8 ha, chiếm 32% b Hiện trạng điểm dân nông thôn Phú Vinh - Khơng ngừng mở rộng tự phát (hình 3.10) - Mật độ xây dựng tăng cao (hình 3.10) - Diện tích xanh mặt nước suy giảm nghiêm trọng, thiếu kết nối - Nhà nông thôn tồn nhiều vấn đề - Cảnh quan lộn xộn, giao thông chắp vá, hạ tầng xuống cấp - Chưa hấp dẫn khách du lịch c Các giá trị khai thác điểm dân nông thôn Phú Vinh - Giá trị làng nghề truyền thống - Giá trị không gian nông thôn truyền thống - Giá trị kiến trúc truyền thống - Giá trị sinh thái d Các vấn đề cần giải - Ngăn chặn mở rộng tự phát - Duy trì mật độ xây dựng trạng, giảm mật độ tương lai - Cải tạo, mở thêm, kết nối không gian xanh, mặt nước; - Cải tạo, liên kết cơng trình văn hóa, lịch sử, điểm tham quan có giá trị - Cải thiện giao thơng, trì cấu trúc truyền thống - Kết nối với không gian xanh, công cộng, tuyến du lịch thành phố 21 2005 2012 2018 Dự báo 2030 Sử dụng đất Phú Vinh qua thời kỳ Sử dụng đất xã Phú Nghĩa qua thời kỳ Hình 3.10: So sánh sử dụng đất Phú Vinh, xã Phú Nghĩa qua thời kỳ e Giải pháp tổ chức không gian điểm dân nông thôn Phú Vinh Kiểm soát phát triển: Thiết lập ranh giới phát triển cho Phú Vinh (hình 3.11); Thiết lập quy định kiểm soát phát triển (áp dụng theo mục 3.3.1) Xác định tiêu chí tổ chức khơng gian (bảng 3.4) Bảng 0.4: Tiêu chí khơng gian điểm dân nông thôn Phú Vinh Không gian Mật độ Số tối đa nhà/cụm 15 nhà/ha 4-10 nhà Không gian công cộng Khơng gian xanh tối thiểu Tỷ lệ Cơng trình chức 30% 15% Trưng bày, triển lãm, bán sản phẩm, mua bán vật liệu, dịch vụ du lịch… Phân loại: Theo mức độ phù hợp với tiêu chí, Phú Vinh đạt 12 điểm Theo tiềm phát triển du lịch đạt 65 điểm Như vậy, Phú Vinh điểm dân nơng thơn cải tạo để phù hợp tiêu chí, có đủ tiềm phát triển du lịch Tăng cường khả tiếp cận: tăng liên kết sinh thái, tăng cường sản xuất phục vụ đô thị, tăng khả tiếp cận điểm du lịch Tổ chức không gian ở: Cải tạo theo hướng bảo tồn cấu trúc, kiểm soát kiến trúc cảnh quan, điều chỉnh đất ở, thiết lập không gian xanh, không gian công cộng 22 Ranh giới phát triển Phú Vinh Tuyến kết nối Tổ chức ngõ xanh bán công cộng Hệ thống xanh mặt nước Hệ thống giao thông Tổ chức không gian điểm dân nông thôn Phú Vinh Hình 3.11: Tổ chức khơng gian điểm dân nông thôn Phú Vinh 3.6 Bàn luận kết nghiên cứu Bàn luận xác định chất khu vực hành lang xanh Nội: Hệ thống không gian xanh Nội gồm: hành lang xanh, vành đai xanh, nêm xanh công viên đô thị Trong đó, hành lang xanh vành đai xanhchức tương tự kiểm soát phát triển Hơn nữa, số nghiên cứu 23 tác giả áp dụng kinh nghiệm vành đai xanh cho hành lang xanh Nội Thêm vào đó, phần phát triển hành lang xanh 43% gồm nhiều thành phần phức tạp Vì vậy, xác định chất hành lang xanh Nội cần thiết, định hướng phát triển cho điểm dân nơng thơn, trì hành lang xanh Nội Bàn luận quy trình tổ chức khơng gian ở: Hành lang xanh Nội có diện tích lớn (2056 km2, gấp lần thị trung tâm) nên bước giải pháp cần tổng quát cao Một số đô thị đưa hành lang xanh, vành đai xanh vào cấu trúc quy hoạch Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Do vị trí, điều kiện tương đồng nên bước tổ chức không gian áp dụng thị nói Bàn luận chất lượng quản lý không gian xanh: Luận án đề xuất tỷ lệ không gian xanh lớn, kết nối tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh Tuy nhiên, tỷ lệ chưa phản ánh chất lượng không gian xanh, đa dạng hệ sinh thái Bên cạnh đó, việc quản lý tồn hệ thống khó Các nghiên cứu đền bù, giải tỏa đất ở, đất nông nghiệp để thiết lập không gian xanh cần phản ánh giá trị thực đất đai, nhận ủng hộ từ cộng đồng Bàn luận việc áp dụng tiêu chí khơng gian ở: Dựa việc nghiên cứu tổng quan, sở pháp lý, sở lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn, luận án đề xuất hệ thống tiêu chí cho khơng gian nhà nơng thơn hành lang xanh Tuy nhiên, tính phức tạp điểm dân nông thôn hành lang xanh khiến việc áp dụng tiêu chí vơ khó khăn Vì vậy, cần có lộ trình thực theo kế hoạch ngắn dài hạn, theo khu vực cụ thể để đảm bảo tính khả thi hiệu mơ hình KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nông thôn Nội nằm hoàn toàn hành lang xanh Hệ thống điểm điểm dân nông thôn tám khu vực chức chiếm khoảng 10% tổng diện tích tự nhiên có vai trò quan trọng, định đến thành bại mơ hình Tuy nhiên, điểm dân nông thôn thành phần chức thiếu bền vững; gây nên khoảng đứt gẫy, gián đoạn cho hành lang xanh khác biệt tính chất hai khu vực Do đó, điểm điểm dân nơng thơn cần phát triển để đảm bảo đồng thời mục tiêu: (1) phát triển theo hướng nối liền khoảng đứt gẫy đảm bảo cho tồn phát triển HLX; (2) phát triển kinh tế; (3) trì giá trị nơng thôn truyền thống 24 Dựa kinh nghiệm giới; nghiên cứu kỹ trạng, luận án xác định chất hành lang xanh Nội Qua đó, đề xuất hướng tổ chức khơng gian điểm dân nông thôn bao gồm bước: kiểm sốt phát triển; xác định tiêu chí tổ chức không gian ở; phân loại; tăng cường tiếp cận; tổ chức không gian ở; tổ chức kiến trúc nhà Sau thực theo quy trình nêu khơng gian điểm dân nông thôn đạt tính đặc trưng hành lang xanh, khác biệt với điểm dân nơng thơn thơng thường Theo đó, điểm dân nơng thơn có quy mơ vừa phải, phù hợp cấu trúc truyền thống; mật độ xây dựng thấp; không phát triển mở rộng; không cho phép thị hóa; quản lý hệ thống khơng gian xanh tầng bậc kết nối chặt chẽ với với không gian xanh lớn hành lang xanh Xuất phát từ đặc trưng không gian ở, kiến trúc nhà điểm dân nông thôn cần tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt để góp phần thực mục tiêu chung Kiến nghị Hành lang xanh Nội khu vực phức tạp với nhiều thành phần chức Nghiên cứu tổ chức không gian điểm dân nông giải phận chức hành lang xanh Nếu khu vực chức khác không tổ chức tốt hành lang xanh Nội khó trì Trên sở đó, luận án đề xuất số hướng nghiên cứu sau: - Tổ chức hệ thống không gian xanh hành lang xanh Nội - Tổ chức hệ thống công viên, khơng gian vui chơi giải trí hành lang xanh Nội - Quy hoạch mạng lưới khu du lịch hành lang xanh Nội Trong hành lang xanh Nội tồn nhiều dự án phát triển, khu cụm công nghiệp, đô thị Đây khu vực chức không phù hợp với hành lang xanh, cần có kế hoạch khoanh vùng hạn chế phát triển, di dời, nhường chỗ phát triển không gian xanh Do đó, hướng nghiên cứu thứ là: - Chính sách quản lý phát triển khu vực chức khơng phù hợp với tính chất xanh hành lang xanh Nội Luận án tập trung vào tổ chức không gian ở, không gian khác nhắc đến mức độ khái quát Do đó, hướng là: - Tổ chức không gian công cộng điểm dân nông hành lang xanh Nội - Tổ chức không gian sản xuất điểm dân nông hành lang xanh Nội 25 CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Đào Phương Anh, Một số vấn đề phát triển hành lang xanh Nội bối cảnh thị hóa, Tạp chí khoa học Kiến trúc Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc Nội, sô 22, tháng 07 năm 2016 Đào Phương Anh, Quy hoạch hành lang xanh Nội: tốn khó kiểm sốt phát triển, Tạp chí Quy hoạch xây dựng, viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, số 81, 2016 Đào Phương Anh, Tổ chức không gian điểm dân nông thơn hành lang xanh Nội, Tạp chí Quy hoạch xây dựng, viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, số 87, 2017 Đào Phương Anh, Tổ chức hệ thống không gian xanh điểm dân nông thôn hành lang xanh Nội, Hội thảo khoa học “Hội nhập đào tạo quy hoạch, Khoa Quy hoạch đô thị nông thôn, trường Đại học Kiến trúc Nội, tháng 11 năm 2017 ISBN: 978-604-82-2298-7 - ... trang) 3 NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN Ở ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ NỘI 1.1 So sánh hành lang xanh Hà Nội, hành lang xanh vành đai xanh giới Trong trình... hành lang xanh Hà Nội - Thiết lập tiêu chí tổ chức khơng gian ở, kiến trúc nhà điểm dân cư nông thôn hành lang xanh Hà Nội - Phân loại hệ thống điểm dân cư nông thôn hành lang xanh làm sở cho kiểm... quan cho hành lang xanh Hà Nội 14 3.3.5 Tổ chức không gian a Cơ cấu tổ chức Cơ cấu không gian điểm dân cư nông thôn hành lang xanh Nội bao gồm: không gian làng truyền thống không gian mở rộng tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh hà nội tt , Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh hà nội tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay