Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục vụ công tác quy hoạch đô thị tt

27 2 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 05:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT MAI VĂN SỸ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HÌNH THÀNH PHỐ ẢO PHỤC VỤ CƠNG TÁC QUY HOẠCH ĐƠ THỊ TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội, 2019 Cơng trình hồn thành tại: Bộ môn Bản đồ, Khoa Trắc địa - Bản đồ Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Xn Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Trí Phản biện 2: TS Nguyễn Phi Sơn Phản biện 3: PGS.TS Phạm Việt Hòa Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi… ngày … tháng ….năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc Gia, Hà Nội Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Như biết quy hoạch đô thị tổ chức xây dựng không gian đô thị phục vụ kế hoạch chương trình phát triển thị cấp ngành Quy hoạch đô thị gọi Quy hoạch xây dựng đô thị Quy hoạch xây dựng đô thị ngành khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, nghệ thuật tổ chức không gian sống cho đô thị khu vực thị Các khơng gian thị, cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng trình hạ tầng xã hội đô thị cần quy hoạch phù hợp với phát triển tổng thể kinh tế - xã hội- môi trường, an ninh - quốc phòng Việc quy hoạch quản lý thị đòi hỏi phải giải tổng thể yêu cầu thiết kế, quy hoạch cấu trúc không gian, môi trường sinh thái, kinh tế xã hội Tất cần môi trường đa chiều, cụ thể môi trường không gian 3D thực hay không gian 4D (để xem xét thay đổi theo thời gian) Việc thực quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị môi trường 3D bước tiến nhảy vọt công nghệ thay cho phương pháp quy hoạch thị truyền thống GIS 2D, có ý nghĩa to lớn nhà quản lý thiết kế đô thị giai đoạn Việc nghiên cứu ứng dụng hình đồ 3D biểu diễn bề mặt đất dừng việc địa hình, địa vật, dựng hình gán thuộc tính đơn giản mà chưa xây dựng quản lý sở liệu (CSDL) đối tượng thị theo hình 3D, chưa có khung chuẩn thống sở liệu không gian thuộc tính đối tượng 3D vấn đề làm cho việc nghiên cứu ứng dụng hình 3D cơng tác quy hoạch thị nước ta chưa tương ứng với ý nghĩa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Chính vậy, việc xây dựng hình thành phố ảo 3D dựa CSDL 3D thống nội dung, cấu trúc đảm bảo cho công tác quy hoạch quản lý đô thị tiến thêm bước đường xây dựng thành phố thơng minh (SmartCity) hình thành phố ảo 3D thiết lập phần sở hạ tầng liệu không gian địa lý (SDI) Trên giới, việc ứng dụng hình thành phố ảo 3D công tác quy hoạch, thiết kếvà quản lý đô thị, quản lý lãnh thổ nghiên cứu trở thành phương pháp đại Ở Việt Nam, số nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu áp dụng kỹ thuật đồ số, GIS công nghệ tin học…để xây dựng hình 3D phục vụ cho vài lĩnh vực.Tuy nhiên khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề kỹ thuật vướng mắc chuẩn liệu 3D chưa thống nên đến việc triển khai xây dựng hình thành phố ảo 3D nhiều vấn đề cần nghiên cứu Đặc biệt việc nghiên cứu cách có hệ thống đưa sở khoa học quy trình xây dựng hình thành phố ảo 3D phục vụ công tác quy hoạch quản lý thị cần triển khai Vì vậy, việc nghiên cứu sở khoa học ứng dụng phát triển kỹ thuật, công cụ phương pháp phù hợp để xây dựng hình thành phố ảo 3D phục vụ công tác quy hoạch quản lý đô thị đề tài luận án cần thiết, mang tính khoa học có tính thực tiễn cao Mục tiêu nghiên cứu Xác lập sở khoa học vàquy trình xây dựng hình thành phố ảo 3D phục vụ cho công tác quy hoạch quản lý đô thị, minh chứng qua thực nghiệm Khu đô thị công nghiệp Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Đối tượng nghiên cứu Theo mục tiêu nghiên cứu đề tài, đối tượng nghiên cứu hình thành phố ảo 3D Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tổng hợp: Thu thập nghiên cứu đề tài nghiên cứu ngồi nước, Internet, sách, báo, tạp chí có liên quan đến hình 3D, quy hoạch thị Từ đánh giá, phân tích, phân loại tài liệu theo nguồn gốc, chủng loại, thời gian, tác giả, ngôn ngữ…thành loại tài liệu chính, tài liệu tham khảo, tài liệu pháp lý, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu Phương pháp hình hóa: hình đồ, hình ảnh, hình cấu trúc liệu số, biểu thị đồ số, biểu thị hình 3D tĩnh, động.… Phương pháp GIS: phục vụ xây dựng sở liệu phân tích khơng gian địa lý Phương pháp tin học: Phục vụ phát triển Modul ứng dụng Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm Khu đô thị cơng nghiệp Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để chứng minh kết nghiên cứu luận án Phương pháp chun gia: Thơng qua hội thảo, góp ý, xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực quy hoạch đô thị, lĩnh vực trắc địa đồ, lĩnh vực công nghệ thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: - Luận án nghiên cứu tổng hợp có hệ thống sở khoa học xây dựng hình thành phố ảo 3D phục vụ công tác quy hoạch quản lý đô thị Do đó, kết nghiên cứu luận án góp phần làm sáng tỏ sở khoa học cơng nghệ thành phố ảo 3D có ý nghĩa việc tạo tiền đề cho việc xây dựng phát triển hình liệu thành phố thơng minh SmartCity Ý nghĩa thực tiễn: - hình thành phố ảo 3D xây dựng thơng tin có giá trị cho cho nhà quy hoạch quản lý dự án khu công nghiệp Kiến Thụy thành phố Hải Phòng - Phương pháp quy trình nghiên cứu phát triển áp dụng cơng tác quy hoạch quản lý đô thị nước ta Những điểm đề tài - Đề xuất CSDL thành phố ảo 3D bao gồm nội dung, cấu trúc liệu, cấp độ chi tiết để áp dụng xây dựng quy hoạch quản lý đô thị nước ta - Đề xuất quy trình cơng nghệ phù hợp xây dựng khai thác hình thành phố ảo 3D phục vụ cơng tác quy hoạch quản lý đô thị Luận điểm bảo vệ Luận điểm 1: Cơ sở liệu thành phố ảo 3D hồn tồn đáp ứng cho trình diễn phối cảnh, cung cấp thông tin không gian sáng tạo, trực quan, đảm bảo cho phân tích hỗ trợ định quy hoạch quản lý thị Luận điểm 2: Quy trình cơng nghệ đề xuất phù hợp với yêu cầu xây dựng thành phố ảo 3D phục vụ quy hoạch quản lý đô thị Cơ sở tài liệu luận án Luận án xây dựng sở: Tổng hợp có hệ thống sở khoa học xây dựng hình thành phố áo 3D phục vụ cơng tác quy hoạch quản lý đô thị tạo tiền đề cho việc xây dựng phát triển hình liệu thành phố thông minh SmartCity; báo cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả nước nước ngồi đăng tạp chí chuyên ngành Khối lượng cấu trúc luận án Luận án gồm phần mở đầu, chương, kết luận, kiến nghị danh mục tài liệu tham khảo Tồn nội dung luận án trình bày 133 trang khổ giấy A4, có bảng biểu, 70 hình vẽ CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công tác quy hoạch quản lý đô thị nước ta 1.1.1 Tổng quan quy hoạch không gian, quy hoạch đô thị Nhu cầu phát triển kinh tế bối cảnh cạnh tranh xung đột không gian khai thác, sử dụng Việt Nam ngày gia tăng Vì vậy, việc áp dụng quy hoạch không gian trở thành nhu cầu thực tiễn cấp bách quản lý nhà nước tổng hợp thống Việt Nam thời gian tới [1] Có thể nói, quy hoạch không gian quản lý tổng hợp theo không gian vấn đề mẻ không nhà quản lý hoạch định sách, mà nhà khoa học quy hoạch Việt Nam Có số mức quy hoạch sau [2]: - Quy hoạch chung - Quy hoạch phân khu - Quy hoạch chi tiết 1.1.2 Yêu cầu quy hoạch đô thị 1.1.2.1 Nội dung quy hoạch đô thị Nội dung đồ án quy hoạch đô thị bao gồm việc xác định tiêu dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho tồn khu vực quy hoạch; bố trí cơng trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; tiêu sử dụng đất yêu cầu kiến trúc cơng trình lơ đất; bố trí mạng lưới cơng trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất [2] Trong nội dung thiết kế đô thị đồ án quy hoạch thị bao gồm việc xác định cơng trình điểm nhấn khu vực quy hoạch theo hướng tầm nhìn, tầng cao xây dựng cơng trình cho lơ đất cho tồn khu vực; khoảng lùi cơng trình đường phố ngã phố; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo cơng trình kiến trúc; hệ thống xanh, mặt nước, quảng trường Chất lượng, phương pháp biểu thị khơng gian thị hình đồ có ý nghĩa to lớn nội dung đồ án quy hoạch đô thị Đây vấn đề có tính kỹ thuật cao với kết hợp nhà quy hoạch nhà đồ, nhằm cung cấp cho cấp có thẩm quyền xét duyệt phương án đồng thời cho cho quan, tổ chức, cá nhân thực thi phương án quy hoạch cách hiệu 1.1.2.2 Chức số loại đồ đồ án quy hoạch Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị quan quản lý nhà nước đồ cấp quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo quy định sản phẩm đo đạc đồ Các thông tin, liệu đồ địa hình phải đáp ứng yêu cầu phục vụ việc lập quy hoạch đô thị phù hợp với loại đồ án quy hoạch đô thị Trường hợp đồ địa hình khơng phù hợp với trạng thời điểm lập quy hoạch thực khảo sát đo đạc chỉnh lý, bổ sung 1.1.3 Thực trạng công tác lập đồ án quy hoạch quản lý đô thị nước ta Từ vấn đề đặt yêu cầu thực tiễn quy hoạch đô thị, xu hướng ứng dụng công nghệ 3D hình hóa khơng gian đặt nhiều ngành mà lĩnh vực quy hoạch xây dựng thị lại có tầm quan trọng đặc biệt Trước đây, công tác thiết kế, quy hoạch quản lý đô thị thường thực sở đồ 2D GIS 2D Các loại đồ không gian chiều khu thị khó hiểu nhà chuyên môn Với phát triển công nghệ thông tin công nghệ đồ họa có liên quan, cơng nghệ 3D tiên tiến thơng qua việc sử dụng hình thành phố ảo 3D khắc phục nhược điểm công nghệ 2D hình thành phố ảo 3D cho phép nhà quy hoạch công chúng hiểu không gian đô thị phức tạp thấu hiểu tác động phát triển tương lai hình 3D khơng giúp nhà quy hoạch thị thực phân tích nâng cao, lập kế hoạch định, mà giúp củng cố tính minh bạch quy hoạch cách phổ biến hiệu thông tin quy hoạch với cộng đồng Hiện nay, cơng nghệ 3D nói chung, hình thành phố ảo 3D nói riêng nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công tác thiết kế, quy hoạch quản lý đô thị nước phát triển bước đầu nước ta Điều lần khẳng định tính cấp thiết đề tài luận án 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng hình 3D cơng tác quy hoạch quản lý đô thị giới Hiện nay, giới, hình 3D ứng dụng cơng tác quy hoạch quản lý đô thị quan tâm nghiên cứu nhiều nước Úc, Nhật, Đức, Anh, Trung Quốc, Đài Loan,… [84], [69], [58], [43], [59] Ngay từ thời kỳ đầu lịch sử phát triển đồ học, nhà đồ tìm nhiều phương pháp hình hóa bề mặt trái đất lên mặt phẳng đồ Với hình 3D nhà đồ học hình hóa bề mặt lãnh thổ cách trực quan, sinh động giúp cho trình nhận thức lãnh thổ nhanh hơn, trực quan Các hình 3D sử dụng nhiều lĩnh vực khác như: thủy văn, giao thông, quy hoạch, quân sự,… [43], [44], [68] Đặc biệt, ý tưởng ứng dụng công nghệ 3D công tác quy hoạch Saarinen đưa từ nửa đầu kỷ 20 [40] Tuy nhiên, đến cơng nghệ tin học phát triển việc thực hóa ý tưởng Saarinen thực [36], [83] 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu Việt Nam Ở Việt Nam, vài năm trở lại đây, 3D GIS đồ ba chiều quan tâm nghiên cứu Có thể liệt kê số nghiên cứu tiêu biểu như: cơng trình “biểu diễn đồ ba chiều ứng dụng” [16] Cơng trình tập trung nghiên cứu phương pháp biểu diễn đồ ba chiều, qua hình mạng tam giác không (TIN) phù hợp để biểu diễn đồ ba chiều Nghiên cứu tập trung vào khái niệm bản, sở toán học đồ địa hình ba chiều, sở đề xuất thử nghiệm phương pháp xây dựng, biểu diễn đồ địa hình ba chiều dựa cơng nghệ ArcGIS hãng ESRI (Mỹ) Năm 2008, Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo “Hội thảo ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phát triển thị”, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng khả ứng dụng 3D GIS việc hỗ trợ quy hoạch kiến trúc cho thành phố vấn đề giao thông Hiện nay, nước ta ứng dụng nhiều công nghệ thể thu thập liệu khơng gian ba chiều bay qt địa hình sử dụng công nghệ lazer (LiDAR), đo vẽ lập thể, radar trực giao, …Những liệu đầu vào tốt cho việc hình hóa đồ ba chiều, liệu lưu trữ dạng file văn (text) tập tọa độ xyz, hình lưới (grid)…Ngành tài ngun môi trường cần nghiên cứu cụ thể ứng dụng cho đối tượng liệu quan trắc để xây dựng quản lý loại đồ ba chiều 1.4 Hướng nghiên cứu đề tài luận án Qua nghiên cứu tìm hiểu trình phát triển cơng nghệ cơng trình nghiên cứu giới nước ta, nhận thấy rằng: Một số nước phát triển giới bước đầu nghiên cứu ứng dụng thành cơng hình thành phố ảo 3D quy hoạch quản lý đô thị Nội dung nghiên cứu họ tập trung vào ba vấn đề là: kỹ thuật xây dựng hình thành phố ảo 3D, phát triển công cụ (phần cứng phần mềm) xây dựng hệ thống thông tin dựa hình thành phố ảo liên kết với hình phủ điện tử Do đó, với mong muốn góp phần cho việc sớm ứng dụng hình thành phố ảo 3D công tác quy hoạch quản lý đô thị nước ta, nghiên cứu sinh định hướng nghiên cứu sau: Trên sở tham khảo kế thừa số thành nghiên cứu giới số kết nghiên cứu bước đầu nước ta, nghiên cứu có hệ thống sở khoa học cơng nghệ, đề xuất danh mục nội dung, cấu trúc, cấp độ chi tiết hình thành phố ảo 3D, đề xuất quy trình xây dựng hình thành phố ảo 3D, nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm xây dựng hình 3D quy hoạch khu vực Khu thị cơng nghiệp Kiến Thụy với diện tích khoảng 912,83ha thuộc Thành phố Hải Phòng để kiểm chứng Kết luận chương Cho đến nay, quan điểm quy hoạch quản lý đô thị thay đổi đáng kể Mặc dù q trình hoạch định quản lý thị thời gian qua vài tổ chức chuyên gia làm việc lĩnh vực riêng mình, việc lập kế hoạch quản lý ngày quan tâm tham gia hợp tác nhóm đơn vị liên quan khác hội nhập chặt chẽ lĩnh vực chuyên môn Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu đặc biệt, chưa triển khai xây dựng hình thành phố ảo 3D dựa CSDL 3D phục vụ cho công tác định hướng quy hoạch không gian, khái niệm hình thành phố ảo dạng khơng gian số tác giả tiếp cận số cơng trình nghiên cứu, việc xây dựng hình thành phố ảo 3D dựa CSDL 3D hướng tiếp cận từ 2D GIS lên 3D GIS gần nghiên cứu Việt Nam Trên sở tham khảo kế thừa số thành nghiên cứu giới số kết nghiên cứu bước đầu nước ta, nghiên cứu có hệ thống sở khoa học cơng nghệ, đề xuất danh mục nội dung, cấu trúc, cấp độ chi tiết hình thành phố ảo 3D, đề xuất quy trình xây dựng hình thành phố ảo 3D thể, kế hoạch phát triển kế hoạch xây dựng 2.2.3.4 Tích hợp quy hoạch tổng thể Các vấn đề quy trình lập kế hoạch khái niệm chiều cao mật độ xây dựng đề xuất quy hoạch quy hoạch tổng thể phiên quy hoạch tích hợp liên tục vào Hệ thống thông tin đất đai 3D để cung cấp trực quan trình lập quy hoạch Hình 2.2: Phương pháp tích hợp Hình 2.3: Phương pháp Extrusion-based modeling cho liệu dạng vector sử dụng để biểu diễn sơ đồ tổng thểthông qua hình khối cấu tạo bề mặt địa hình Hình 2.4: Phương pháp tiếp cận hình 3Dđể Hình 2.5: Minh họa phương pháp hình hóa tạo biểu diễn quy hoạch nhưlà hình 3D dựa CityGML 2.2.3.5 Tích hợp sơ đồ quy hoạch Loại quy hoạch thứ hai kiểm tra sơ đồ quy hoạch Các sơ đồ quy hoạch văn quy hoạch ràng buộc mặt pháp lý, xác định việc sử dụng đất tương lai mật độ xây dựng đối tượng xây dựng 2.2.3.6 Tích hợp đồ án xây dựng Cần thiết phải chỉnh sửa liệu topo tạo tập liệu tính khối tòa nhà Chúng chuẩn bị cách thêm thuộc tính giữ thơng tin chiều cao xuất sang SketchUp Các sơ đồ mặt vẽ mặt chính, phải chuẩn bị để xin phép xây dựng sử dụng làm phương án cho hình 3D 2.2.3.7 Tích hợp thêm thơng tin thơng qua thuộc tính, tác động giải Các phương pháp trình bày tập trung vào việc tích hợp biểu 11 diễn trực quan geodata quy hoạch vào hình thành phố 3D Trong nhiều trường hợp, biểu diễn trực quan coi giao diện cho thơng tin không gian 2.3 Nghiên cứu đề xuất sở liệu thành phố ảo 3D CSDL cho hình 3D phức tạp nhiều CSDL 2D, vấn đề Việt Nam, chưa có tiêu chuẩn hay quy định nhà nước ban hành, việc xây dựng hình thành phố ảo 3D phải dựa khung tiêu chuẩn CSDL 3D có cấu trúc bắt buộc 2.3.1 Khung tham chiếu không gian liệu Theo quy định hành sản phẩm đo đạc đồ lãnh thổ Việt Nam phải thống sử dụng hệ tọa độ VN2000 cho đồ: địa hình, địa chính, quy hoạch, trạng… 2.3.2 Cấu trúc đồ họa đối tượng 3D Một đối tượng xây dựng dựa trên: điểm, đường thẳng, mặt phẳng cuối dùng phép dựng hình 3D để tạo nên vật thể Sau có hình 3D cơng việc gán hình ảnh bề mặt, tơ màu, bóng, pattern, hình mảnh bề mặt liên quan đến cấp độ chi tiết hình ảnh (LoD) 2.3.3 Cấp độ chi tiết hình thành phố ảo 3D Quá trình xây dựng đồ 3D chia thành hai bước tương tự làm sa bàn, phải tạo khung, sau phủ lên lớp màu gắn thêm đối tượng khác 2.3.4 Đề xuất cấp độ chi tiết hình thành phố ảo 3D Như vậy, sở phân tích đây, thấy thực tế khái niệm LoD sử dụng để thể độ mịn bề mặt đối tượng 3D Tuy nhiên, LoD khía cạnh cần xem xét có hình thành phố ảo 3D, từ quan điểm hình học, có tồn nhiều biến thể hình LoD Như có cấp độ LoD1, LoD2, LoD3 sử dụng không gian đô thị phù hợp nhất, đảm bảo cho chức phục vụ hiệu cho tốn phân tích khơng gian ảo 12 Hình 2.12: Các cấp độ chi tiết (LoD) hình thành phố ảo 3D 2.3.5 Đề xuất nội dung cấu trúc liệu 2.3.5.1 Phân tích thành phần nội dung CSDL thành phố ảo 3D Trong liệu vector 2D có loại đối tượng chính: điểm, đường, vùng liệu vector 3D có loại: điểm, đường, vùng, mặt, khối tất đối tượng gắn liền với bề mặt DEM Cấu trúc hình khơng gian 3D bao gồm DEM, liệu đồ họa đối tượng địa lý, liệu thuộc tính gắn với liệu đồ họa đối tượng tất hiển thị môi trường 3D theo nguyên tắc đồ Bảng 2.1: Quy định độ xác độ cao đối tượng 3D LOD0 Cấp độ chi tiết LOD1 LOD2 Địa Thành phố, Thành phố, Quận, hình hình kiến phương, vùng quận, dự án kiến trúc (mặt trúc (bên trong), ngoài), điểm mốc điểm mốc Trung bình Cao Rất cao 2/2m 0.5/0.5m 0.2/0.2m Tồn cảnh Độ xác Thấp Độ xác Thấp Thấp 5/5m LOD3 LOD4 điểm (vị trí/ độ LOD1 cao) Mức độ tổng Tổng quát Các đối tượng Các đối tượng Các đối tượng > Các đối tượng có hóa tối đa qt hóa Nhà Khơng > 6*6m/3m > 4*4m/2m 2*2m/1m giữ kiến trúc mở tổng quát tổng quát nguyên rộng tái hóa thành hóa thành biểu diễn lại khối đối tượng đối tượng Khơng Có Những đối tượng Đối tượng thực có kiến trúc bên ngồi đặc trưng Cấu trúc mái Có Mặt phẳng nhà/Biểu diễn Độ nhơ cao Có Các kiểu cấu Đối tượng thực Đối tượng thực trúc mái nhà Khơng Có, biết mái 13 Có Có Kiến trúc thành Khơng Đối phố tượng Ngun mẫu, Đối tượng thực Đối tượng thực Đối tượng tổng quát hóa Thực vật dạng Khơng Đối khối cao 6m 2m Đối tượng thực >50*50m >5*5m
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục vụ công tác quy hoạch đô thị tt , Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố ảo phục vụ công tác quy hoạch đô thị tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay