Đề thi kinh tế vi mô 01

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 05:42

Đề thi thử kinh tế vi mô số 01, trường cao đẳng cộng đồngĐề thi thử kinh tế vi mô số 01, trường cao đẳng cộng đồngĐề thi thử kinh tế vi mô số 01, trường cao đẳng cộng đồngĐề thi thử kinh tế vi mô số 01, trường cao đẳng cộng đồng TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT CƠNG ĐỒN BÌNH THUẬN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN Nghề : Kế toán doanh nghiệp Lớp : KTDN 10AB Môn: Kinh tế vi Thời gian làm bài: 75 phút ĐỀ SỐ: Câu (2 điểm): - Phân biệt khái niệm cầu lượng cầu hàng hóa? (2 điểm) Câu 2: (4 điểm): Cho hàm cầu cung hàng hóa A sau: Qd = -0,3P + 150 Qs = 0,8P – 15 Yêu cầu: - Xác định điểm cân (1 điểm) - Xác định hệ số co giãn cung cầu theo giá thời điểm cân (1 điểm) - Giả sử thu nhập người tiêu dùng làm tăng lượng cầu 10 đơn vị sản phẩm mức giá Xác định điểm cân mới, lượng giá thay đổi so với ban đầu (1 điểm) - Tại điểm cân ban đầu câu 1, giả sử nhà cung cấp cho hàm cung Q = 0,5P – 10 rút khỏi thị trường Xác định điểm cân (1 điểm) Câu 3: (4 điểm): Một người tiêu dùng có thu nhập I = 1500 dùng để mua sản phẩm X Y với Px = 30đ/sp; Py =50đ/sp Mức thỏa mãn thể qua hàm số TU =(X-2)*Y Yêu cầu: - Viết phương trình đường ngân sách theo dạng khác nhau, tìm phối hợp tối ưu hai loại hàng hóa tính tổng hữu dụng tối đa đạt (1 điểm) - Nếu thu nhập tăng lên 1900, giá hàng hóa khơng đổi, phối hợp tối ưu tổng hữu dụng đạt (1 điểm) - Nếu thu nhập giảm xuống 1000, giá hàng hóa khơng đổi, phối hợp tối ưu tổng hữu dụng đạt (1 điểm) - Tính hệ số co giãn cầu theo theo thu nhập khoảng thu nhập: (1) từ 1500 đến 1700 (2) từ 1000 đến 1500 (1 điểm) Ghi chú: −Thí sinh sử dụng tài liệu làm − Giám thị không giải thích thêm Phan Thiết, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN BỢ MƠN TRƯỞNG KHOA - Lê Quốc Thơng - ...Lê Quốc Thông -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kinh tế vi mô 01, Đề thi kinh tế vi mô 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay