phan tich cac nhan to anh huong den quyet dinh chon nganh, truong dai hoc cua hoc sinh PTTH vung DBSCL

83 33 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 01:32

MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Lý thuyết hành vi 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 2.1.3 Quá trình định mua hàng 2.1.4 Công tác hướng nghiệp trường THPT 10 2.1.5 Quá trình định chọn ngành nghề học sinh PTTH 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 14 Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PTTH VÙNG ĐBSCL 16 3.1 GIỚI THIỆU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 16 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 16 3.1.2 Dân số 16 3.1.3 Tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa 17 3.2 VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở ĐBSCL 18 3.2.1 Ở bậc THPT 18 3.2.2 Ở bậc Cao Đẳng, Đại học 22 3.3 NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TRƯỜNG THPT Ở ĐBSCL HIỆN NAY 23 3.4 CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT KHU VỰC ĐBSCL 24 3.5 THỰC TRẠNG CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH THPT TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC 25 3.5.1 Thực trạng chọn trường 25 3.5.2 Thực trạng chọn ngành 26 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PTTH VÙNG ĐBSCL 30 4.1 NHẬN THỨC VỀ VIỆC THI VÀO ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH 30 4.1.1 Quan điểm học sinh việc thi đại học 30 4.1.2 Đại học phương án lựa chọn nhiều 31 4.1.3 Thời điểm định hướng chọn ngành chọn trường thi vào đại học 31 4.1.4 Số ngành mà học sinh lựa chọn thi đại học 32 4.2 TÌM KIẾM THƠNG TIN VỀ NGÀNH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 33 4.3 ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC 35 4.3.1 Xu hướng chọn ngành học sinh THPT vùng ĐBSCL 35 4.3.2 Các tiêu chí học sinh quan tâm chọn ngành 37 4.3.3 Xu hướng chọn trường học sinh THPT vùng ĐBSCL 39 4.3.4 Các tiêu chí học sinh quan tâm chọn trường 40 4.4 QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG 41 4.4.1 Đối tượng ảnh hưởng đến định 41 4.4.2 Thái độ đưa định chọn ngành nghề 42 4.5 CÂN NHẮC SAU KHI QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH NGHỀ 43 4.5.1 Trường hợp trúng tuyển ngành nghề chọn 43 4.5.2 Trường hợp trúng tuyển ngành nghề chọn 44 4.6 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PTTH VÙNG ĐBSCL 45 4.6.1 Yếu tố văn hóa 45 4.6.2 Yếu tố xã hội 47 4.6.3 Yếu tốnhân 52 4.6.4 Yếu tố tâm lý 55 Chương 5: GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH, TRƯỜNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VÙNG ĐBSCL 58 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 5.1.1 Tồn 58 5.1.2 Nguyên nhân 59 5.2 GIẢI PHÁP Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 6.1 KẾT LUẬN 6.2 KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 69 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang BẢNG 1: KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CỦA 13 TỈNH ĐBSCL(2006-2008) 19 BẢNG 2: MỨC ĐỘ TIN CẬY, HỮU ÍCH, DỄ TÌM CỦA NGUỒN THƠNG TIN 33 BẢNG 3: CÁC TIÊU CHÍ HỌC SINH QUAN TÂM KHI CHỌN NGÀNH 37 BẢNG 4: CÁC TIÊU CHÍ HỌC SINH QUAN TÂM KHI CHỌN TRƯỜNG 40 BẢNG 5: ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA CÁC NHĨM THAM VẤN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH VÀ TRƯỜNG ĐH 47 BẢNG 6: HÌNH THỨC ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC 48 BẢNG 7: TỶ LỆ CHỌN NGÀNH HỌC THEO NGHỀ NGHIỆP GIA ĐÌNH 50 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng .4 Hình 2: Thang bậc nhu cầu Maslow Hình 3: Mơ hình q trình định mua hàng người tiêu dùng Hình 4: Quá trình định chọn ngành, trường đại học học sinh THPT Hình 5:Tỷ lệ mẫu tỉnh .14 Hình 6: Quan điểm học sinh việc thi đại học 30 Hình 7: Thời điểm định hướng chọn ngành chọn trường thi vào đại học 31 Hình 8: Số ngành mà học sinh lựa chọn thi đại học 32 Hình 9: Xu hướng chọn ngành học sinh THPT vùng ĐBSCL 35 Hình 10: Xu hướng chọn trường học sinh THPT vùng ĐBSCL 39 Hình 11: Quyết định việc chọn ngành, trường ĐH .41 Hình 12: Thái độ chọn ngành trường ĐH học sinh THPT 42 Hình 13: Sự hài lòng với ngành học chọn 43 Hình 14: Giải pháp trường hợp khơng hài lòng ngành học 43 Hình 15: Phương án lựa chọn sau tốt nghiệp phổ thông 44 Hình 16: Mối quan hệ khu vực định chọn ngành .45 Hình 17: Mối quan hệ giới tính định chọn ngành 46 Hình 18: Cơ cấu nghề nghiệp gia đình học sinh 49 Hình 19: Mối quan hệ hoàn cảnh kinh tế gia đình định chọn ngành 52 Hình 20: Ảnh hưởng kết học tập đến việc chọn ngành 53 Hình 21: Mức độ quan trọng yếu tố sở thích, sở trườngnhân .54 Hình 22: Cá tính học sinh đối tượng nghiên cứu 55 Hình 23: Mức độ hiểu biết thông tin ngành 56 Hình 24: Mức độ hiểu biết thông tin trường ĐH .56 13 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT THPT : trung học phổ thông ĐBSCL : đồng sông Cửu Long Bộ GD & ĐT : Bộ giáo dục đào tạo TS : thí sinh CĐ : cao đẳng THCN : trung học chuyên nghiệp KT – XH : kinh tế - xã hội ĐH : đại học SV : sinh viên QTKD : quản trị kinh doanh Chương GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Học sinh THPT nói chung học sinh lớp 12 nói riêng lứa tuổi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đời Một sống tương lai đầy hấp dẫn, lý thú song đầy bí ẩn khó khăn chờ đợi em Khác với thiếu niên, niên học sinh có chuẩn bị tâm nên suy nghĩ em chín chắn định kế hoạch đường đời Tuy nhiên thực tế, việc chọn nghề, định đường đời học sinh THPT không đơn giản chút ngành nghề xã hội phong phú, ngành nghề có u cầu riêng… Vì vậy, câu hỏi “làm sau tốt nghiệp THPT” khiến nhiều em lúng túng, khơng tìm câu trả lời Hầu hết em có mơ ước vào trường đại học tiếng với ngành nghề mang tính thời thượng Nhưng có người thực ước mơ Nếu khơng vào đại học họ phải làm sao…Trong chọn ngành phù hợp trường đại học vừa sức hội đậu đại học cao Còn em may mắn trở thành cô cậu sinh viên, sau thời gian học vỡ lẽ ra: ngành nghề phù hợp với mình, nhu cầu xã hội Khát vọng ước mơ đặt cho họ suy nghĩ: lựa chọn lại từ đầu hẳn khơng chọn ngành mà là…Ước mơ em xa với thực tế lao động, chưa thấy giá trị đích thực nghề Các em có kỳ vọng cao vào số nghề tiếp xúc với nghề nghiệp thực tế thường làm em thất vọng Chọn nghề mà hiểu biết q ít, chí khơng hiểu nghề định chọn sớm muộn gặp trở ngại lớn hoạt động nghề nghiệp cá nhân, tạo hẫng hụt, gây tâm lý miễn cưỡng lao động, nhiều lỡ dở đời Tất điều em tránh khỏi có chương trình hướng nghiệp sâu rộng Vì hướng nghiệp giúp cho cá nhân nhận chân giá trị nghề tìm thấy hạnh phúc tận tâm cống hiến tinh thần sức lực cho nghề Hiểu tính chất nghiêm trọng việc chọn nhầm ngành, em nhận thấy việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành trường đại học học sinh PTTH vùng ĐBSCL vô cần thiết để biết xu hướng chọn ngành trường đại học em, từ đưa giải pháp kiến nghị với nhà làm công tác giáo dục giúp cho học sinh cuối cấp đưa định lựa chọn ngành nghề, chọ trườngn đại học phù hợp với lực sở thích thân Đó lý em chọn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành, trường đại học học sinh PTTH vùng ĐBSCL” làm đề tài luận văn cuối khóa 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành trường đại học học sinh PTTH vùng ĐBSCL, từ đề xuất giải pháp nâng cao công tác hướng nghiệp nhằm giúp cho học sinh PTTH chọn lựa ngành trường đại học cho 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Dựa vào mục tiêu chung, đề tài phân tích số vấn đề cụ thể sau: - Phân tích xu hướng chọn ngành, trường đại học học sinh PTTH vùng ĐBSCL - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành trường đại học học sinh PTTH vùng ĐBSCL - Đề xuất giải pháp nâng cao công tác hướng nghiệp nhằm giúp cho học sinh PTTH chọn lựa ngành nghề phù hợp với thân 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hiện học sinh PTTH vùng ĐBSCL lựa chọn trường Đại học theo xu hướng ? - Hiện học sinh PTTH vùng ĐBSCL lựa chọn ngành học cho tương lai theo xu hướng ? - Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành trường đại học học sinh PTTH ĐBSCL ? - Giải pháp giúp em học sinh PTTH lựa chọn ngành cho tương lai ? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian Không gian nghiên cứu đề tài khu vực ĐBCSL, hạn chế thời gian nên em tập trung nghiên cứu đối tượng học sinh PTTH tỉnh Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu 1.4.2 Thời gian - Thời gian thực đề tài từ ngày 02/02/2009 đến 26/4/2009 - Số liệu sơ cấp thu thập vào tháng 03 năm 2009 - Số liệu thứ cấp đề tài sử dụng thời gian từ năm 2006 – 2008 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Các học sinh PTTH vùng ĐBSCL, cụ thể học sinh PTTH tỉnh Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 1.5.1 Nguyễn Anh Việt, 2008, “Cẩm nang hướng nghiệp” Nghiên cứu nhằm giúp bạn học sinh PTTH định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho Có lựa chọn thơng minh sáng suốt "Khơng có trường sang, khơng có ngành hèn Quan trọng bạn có u, có thích ngành nghề bạn lựa chọn hay không" Nội dung chủ yếu tập trung vào vấn đề sau: Thế giới nghề nghiệp; Những lưu ý chọn nghề; Tư vấn hướng nghiệp; Hướng nghiệp - Hỏi & trả lời 1.5.2 La Hồng Huy, 2001, “Thực trạng giải pháp công tác hướng nghiệp”, nghiên cứu đề tài cho thấy tranh chung thực trạng hướng nghiệp, phân luồng học sinh PTTH nhân tố chi phối nó, tìm giải pháp hợp lý cho công tác hướng nghiệp, góp phần vào chiến lược phát triển tỉnh An Giang 1.5.3 Nguyễn Minh Ngọc, 2008, “Nhận thức nghề lựa chọn nghề học sinh THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang” Nội dung đề tài sâu vào tìm hiểu đặc trưng riêng ngành nghề đối chiếu yêu cầu với lực, thể chất, tâm lí em học sinh PTTH Bên cạnh nghiên cứu xu hướng lựa chọn ngành nghề em Đề tài cung cấp sở khoa học cho phân luồng giáo dục cho Uỷ ban dân tộc miền núi tỉnh, Sở giáo dục góp phần đổi nội dung, phương pháp sử dụng trường dân tộc nội trú lồng ghép kiến thức hướng nghề, hướng ngành, hướng nghiệp cho học sinh Chương PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Lý thuyết hành vi Các lý thuyết hành vi người tiêu dùng dùng làm phương pháp luận cho hành vi chọn ngành trường đại học học sinh THPT Bởi trường hợp học sinh khách hàng mà ngành hay trường đại học sản phẩm mà học sinh chọn lựa  Hành vi người tiêu dùng hiểu phản ứng mà cá nhân biểu lộ trình định mua hàng hóa, dịch vụ  Nhà tiếp thị doanh nghiệp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng với mục đích nhận biết nhu cầu, sở thích thói quen họ  Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng nghiên cứu phản ứng cá nhân nghe, nhìn, tiếp xúc, sử dụng sản phẩm, dịch vụ phản ứng họ phương thức tiếp thị sản phẩm, dịch vụ  Những phản ứng phải nghiên cứu bối cảnh có tác động tâm lý bên với ảnh hưởng đặc điểm thân môi trường xã hội bên 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng VĂN HÓA - Dân tộc - Khu vực - Tuổi tác - Giới tính - Tơn giáo - Kinh tế- xã hội XÃ HỘI -Gia đình - Bạn bè -Nhóm làm việc - Nhóm xã hội thức NGƯỜI TIÊU DÙNG TÂM LÝ - Động - Nhu cầu - Nhận thức CÁ NHÂN - Cá tính - Tuổi tác - Tình trạng kinh tế - Đường đời 5.2 GIẢI PHÁP  Tăng cường nguồn thơng tin hướng nghiệp Ngành giáo dục nói riêng tồn xã hội nói chung, cần quan tâm nhiều đến công tác hướng nghiệp học đường, nhằm giúp cho học sinh có đầy đủ thơng tin trước ngã rẽ đời Các em cần giới thiệu ngành nghề khác xã hội từ năm đầu học phổ thông, đặc biệt nghề có vị trí then chốt kinh tế quốc dân, nghề cần thiết phải phát triển địa phương Từ làm quen này, giúp cho bạn trẻ trả lời câu hỏi: Trong giai đoạn nay, nghề cần phát triển nhất, thái độ nghề đúng, v.v Đồng thời, học sinh phải biết yêu cầu tâm sinh lý mà nghề đặt ra, điều kiện vào học nghề v.v… Để em tiếp thu tốt buổi hướng nghiệp, chuyên gia tư vấn nên phát triển hứng thú nghề nghiệp cho em Trong trình tìm hiểu nghề, học sinh xuất phát triển hứng thú nghề nghiệp Có học sinh thích nơng nghiệp, em khác thích cơng nghiệp, có em lại ý đến nghệ thuật, v.v Người làm hướng nghiệp cần hướng dẫn phát triển hứng thú em sở phân tích đặc điểm, điều kiện, hồn cảnh riêng em để từ đó, học sinh tìm nghề phù hợp với khả cá nhân thỏa mãn nhu cầu nhân lực cho tất lĩnh vực nghề nghiệp (thị trường lao động) Cá nhân cần thông tin đầy đủ yêu cầu, thỏa mãn, khó khăn ngành mà người quan tâm cách khác nhau: tham quan địa điểm môi trường lao động nghề nghiệp, nghiên cứu tài liệu có liên quan tới ngành, tạo hội để làm quen, mơ ngành nghề dự báo thành đạt lĩnh vực nghề họ tham gia vào ngành nghề  Nâng cao kỹ kiến thức chuyên môn cho cán hướng nghiệp Muốn làm tốt vấn đề nêu điều quan trọng đào tạo giáo viên chuyên hướng nghiệp, cần xếp lại đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng kiến thức hướng nghiệp, đào tạo giáo viên vừa dạy văn hóa vừa làm cơng tác hướng nghiệp Mỗi trường nên thành lập ban tư vấn Ban chịu trách nhiệm cập nhật thông tin tuyển sinh để giới thiệu cho học sinh  Phối hợp với trường đại học tổ chức giao lưu hướng nghiệp Bên cạnh đó, nhà trường phải kết hợp với Đoàn, hội phụ huynh…tổ chức diễn đàn, hội nghị nhà trường vấn đề hướng nghiệp Những buổi vậy, phụ huynh biết nguyện vọng em, từ giúp em việc chọn ngành nghề Hoặc trường đại học thường tổ chức đợt giao lưu hướng nghiệp cho học sinh vùng xa Những chuyến giúp em thiếu thơng tin có nhìn đắn nhóm ngành học trường đại học nay; để em khơng lúng túng mơ hồ việc lựa chọn ngành học, cấp học phù hợp Ngoài thầy cô giáo mang lại cho em thông tin ngành nghề đào tạo, điều quan trọng em cần cung cấp nhìn tầm quan trọng việc học đại học - cao đẳng - trung học chuyên nghiệp; ý thức khác biệt ba bậc học xác định cấp học phù hợp với Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN  Các nhân tố ảnh hưởng - Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành trường đại học học sinh như: khu vực sống, nghề nghiệp gia đình, học lực, yếu tố tâm lý Trong đó, bạn khu vực thành phố chọn thi vào ngành kinh tế - QTKD, bạn thị xã thị trấn lại thích thi vào khối ngành khoa học xã hội & nhân văn Còn vùng nơng thôn, hai khối ngành lựa chọn nhiều nông - lâm - thủy sản y dược Học sinh có nghề nghiệp người thân gia đình khác có định lựa chọn ngành, trường đại học khác Nhìn chung, bạn có gia đình làm nghề bn bán nhân viên doanh nghiệp nhân viên hành thích thi vào ngành kinh tế-QTKD Bởi lòng đam mê kinh doanh gia đình thơi thúc hệ bạn mạnh chân tiến bước đường - Phần lớn học sinh không ỷ lại vào cha mẹ em cho tương lai mình định Rời truờng phổ thơng tức ta lớn, đến lúc tự xác định hướng cho đời Đó điều đáng mừng xã hội cần niên dám ước mơ, dám định, dám làm, dám chịu trách nhiệm thân - Trong nhân tố nhân tố tâm lý ảnh hưởng đáng kể đến định chọn ngành trường đại học học sinh Những yếu tố tâm lý bên người như: nhu cầu, nhận thức, thái độ,…đặc biệt “động cơ”có ảnh hưởng quan trọng đến định chọn ngành học sinh Vì thế, định người giống định người khác Khi chọn ngành, động thúc đẩy học sinh định phải kể đến là“Khả có việc làm cao”, “Phù hợp với lực học tập” Theo đối tượng nghiên cứu nhân tố đánh giá quan trọng em kỳ vọng nhiều vào ngành học mà chọn, em tin việc chọn ngành giúp họ chắn tìm việc làm sau tốt nghiệp trường để có nguồn thu thập ổn định đảm bảo cho nhu cầu người Một yếu tố thuộc động chọn ngành không phần quan trọng “sở thích ngành nghề” Nếu việc lựa chọn thí sinhhọc lực trung bình, dựa “năng lực học tập” thí sinhhọc lực - giỏi, yếu tố quan trọng việc theo đuổi đường học vấn, thành công nghề nghiệp tương lai Khi chọn trường đại học dự thi, động thúc đẩy học sinh định nhân tố “Trường bạn thích”, “trường có nhiều ngành nghề” Theo đối tượng nghiên cứu hai nhân tố đánh giá quan trọng Qua đó, ta kết luận tính cách bạn học sinh THPT thích đề cao danh tiếng họ trọng nhiều đến nhu cầu quý trọng Nhân tốảnh hưởng thấp đến định chọn trường “thi theo bạn bè”  Quyết định chọn ngành Ở thành phố Cần Thơ tỉnh Tiền Giang, ngành học bạn học sinh lựa chọn nhiều kinh tế - QTKD Đây hai tỉnh có vị trí địa lý gần thành phố Hồ Chí Minh nên hội phát triển kinh tế có nhiều triển vọng Ở tỉnh An Giang, hai ngành lên kỹ thuật - công nghệ Ở tỉnh Bạc Liêu, học sinh có xu hướng chọn ngành thiên lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn chủ yếu ngành luật ngữ văn  Quyết định chọn trường dại học Nhìn chung, bạn học sinh bốn tỉnh thích thi vào trường Đại học Cần Thơ Bởi đại học Cần Thơ ngơi trường lớn ĐBSCL với 60 ngành học Nơi đào tạo đội ngũ trí thức góp phần làm thay đổi diện mạo ĐBSCL Chính nhờ uy tính mà mong muốn trở thành sinh viên trường niềm mơ ước bạn trẻ nơi Kế sau trường đại học Cần Thơ, bạn chọn thi vào trường đại học địa phương như: đại học An Giang , đại học Tiền Giang, đại học Bạc Liêu  Nhìn chung, thiếu thơng tin cần thiết ngành trường đại học định chọn ngành học sinh THPT có đắn đo cẩn thận không chạy theo bạn bè, điều đáng mừng Những nhân tố em đánh giá quan trọng nhân tố hợp lý Các em chọn ngành có sở không liều lĩnh chọn lựa theo phong trào hay theo cảm tính Còn việc chọn trường phù hợp với khả điều kiện kinh tế gia đình Đa số bạn chọn thi vào trường khu vực ĐBSCL để tiết kiệm thời gian chi phí, có số chọn thi thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, có bạn có điều kiện kinh tế học lực giỏi e dè việc định chọn thi trường đại học thành phố Hồ Chí Minh biết rõ thơng tin trường Vì thế, đối tượng nói riêng học sinh THPT ĐBSCL nói chung cần quan tâm tư vấn tuyển sinh nhà trường, gia đình xã hội để em vững tin trước định quan trọng đời, để có nhiều nụ cười nở môi người thành cơng bước đường nghiệp, hài lòng với nghề chọn 6.2 KIẾN NGHỊ  Ban giám hiệu trường THPT  Thứ nhất, thăm dò nguyện vọng học sinh Bằng phương pháp đánh dấu vào biểu mẫu thăm dò soạn sẵn, em học sinh bày tỏ nguyện vọng, khả học vấn ước mơ tương lai Kết việc thăm dò trở thành để giáo viên chủ nhiệm thảo luận với phụ huynh để lựa chọn ngành nghề phù hợp khả nhu cầu Hằng tháng, lớp học, cần có tiết dạy hướng nghiệp định kỳ theo mơ hình hội thảo với chủ đề hấp dẫn, lôi em từ tên gọi "Kế hoạch nghề nghiệp em", "Cách chọn nghề em", "Kế hoạch đời em"  Thứ hai, phối hợp với trường cao đẳng, đại học Nhà trường cần tổ chức tư vấn tuyển sinh trường có tham dự trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tỉnh tỉnh khác Nếu trườnghọc sinh chủ yếu thi vào đại học trường nhận tư vấn trường đại học nhiều hơn, lại nhận tờ rơi để phát cho học sinh tham khảo thêm Thầy cô chủ nhiệm hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu “Những điều cần biết tuyển sinh” cung cấp cho em học sinh lớp 12 thông tin tỷ lệ chọi, điểm sàn trường ĐH, CĐ năm học trước Đưa học sinh tham quam trường đại học, để em hình dung phần kiến thức mà em học đậu vào trường, giúp em biết ngành học có phù hợp với khả sử thích hay khơng Nếu có hội, nhà trường - hội phụ huynh - địa phương kết hợp với quan, doanh nghiệp đưa nhóm học sinh đến tìm hiểu trực tiếp công việc  Tạo hứng thú cho học sinh buổi hướng nghiệp Giáo viên hướng dẫn nên tạo em thấy tầm quan trọng việc tham gia vào buổi học hướng nghiệp Bên việc cung cấp thông tin nghề nghiệp khác nhau, từ nghề phổ thông đến đặc biệt nhất, từ nghề cổ xưa đến nghề đại nhất, thầy nên đưa hình ảnh ngành nghề để làm cho buổi hướng nghiệp trở nên sinh động Khi trả lời câu hỏi, giáo viên nên giải thích cho em thấy cần thiết nghề đó, nơi đào tạo, hội tìm việc, khả phát triển nghề, phẩm chất cần có người theo nghề, niềm vui hy sinh cho nghề  Các trung tâm tư vấn hướng nghiệp - Các trung tâm hướng nghiệp - dạy nghề phận giáo dục đào tạo, chủ yếu tập trung thành phố Vì thế, trung tâm nên mở rộng vùng nông thôn, nơi học sinh cần người tư vấn chuyên nghiệp Các trung tâm hướng nghiệp nên phát huy vai trò Vì thực chất tồn trung tâm chưa có gắn kết nhiều với trường học mang tính dịch vụ, chưa tìm đến nhu cầu học sinh - Các trung tâm hướng nghiệp nên phối hợp với đài phát thanh, truyền hình tổ chức buổi tư vấn trực tiếp cho học sinh vào ngày cố định tuần (có thể ngày chủ nhật) để em tiện theo dõi  Học sinh THPT  Học sinh phải xem cần học ngành học sau chọn trường Việc chọn ngành học phải thỏa mãn yêu cầu khả thân, khiếu, yêu cầu nghề nghiệp nhu cầu xã hội phù hợp với mạnh q Ngồi ra, em nên đăng ký vào ngành nghề nước ta cần Tuy nhiên, dù đặt bút chọn ngành thí sinh phải tự lượng sức mình, nghiên cứu kỹ sách “Những điều cần biết tuyển sinh”, tham khảo ý kiến thầy cô, gia đình, anh chị khố trước tham gia buổi tư vấn tuyển sinh Học sinh lựa chọn ngành nghề mà u thích phải xem xét lực học đặc biệt tố chất em có phù hợp với ngành nghề hay khơng Nếu học sinh khơng có sở trường ngành chọn vào học dễ chán nản, khơng hiệu Bên cạnh đó, bạn tham khảo nghiên cứu(*) ngành nghề phù hợp với loại cá tính nào, đánh giá xem thuộc nhóm người để chọn ngành phù hợp  Còn bạn khơng đậu đại học khơng nên q buồn năm, có 15 đến 20% số 1,5 triệu thí sinh dự thi vào đại học, cao đẳng Chọn học nghề phù hợp với sở trường, tính cách, hồn cảnh gia đình điều cần thiết Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam thiếu nhiều thợ giỏi Nếu học tốt, trường em dễ kiếm việc làm Khi trở thành thợ lành nghề, bạn có hội có thu nhập cao không so với người tốt nghiệp đại học TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thanh Đức Hải (2007): Marketing ứng dụng, NXB Giáo dục Lưu Thanh Đức Hải (2002): Nghiên cứu Marketing, NXB Thống kê Nguyễn Quốc Nghi (2008): Bài giảng Hành vi khách hàng Cẩm nang tư vấn toàn cảnh mùa thi 2009, NXB Thanh niên./ La Hồng Huy (2001) Thực trạng giải pháp công tác hướng nghiệp số trường trung học phổ thông tỉnh An Giang Nguyễn Phi Yến (2006) Hành vi lựa chọn ngành thi đại học học sinh lớp 12 Minh Trường (2007) Nhiều thay đổi lựa chọn ngành nghề Dương Diệu Hoa (2006) Giáo dục lao động hướng nghiệp vấn đề lựa chọn nghề nghiệp học sinh trung học phổ thông Danh sách website tham khảo http://www.ueh.edu.vn/tcptkt/ptkt2005/thang09-05/daocongtien.htm http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/sub_search_results?dk_sort http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp? PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN PHIẾU KHẢO SÁT HÀNH VI LỰA CHỌN NGÀNH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành học, trường đại học đề xuất giải pháp định hướng ngành nghề phù hợp cho học sinh trung học phổ thông khu vực ĐBSCL Cuộc vấn trực tiếp quan trọng nghiên cứu Do đó, cách trả lời số câu hỏi đây, bạn góp phần vào thành cơng đề tài Vì vậy, tơi mong nhận cộng tác nhiệt tình bạn Chúng hoan nghênh cộng tác bạn yên tâm câu trả lời bạn giữ bí mật tuyệt đối PHẦN QUẢN LÝ Tên đáp viên: ………………………………… Số điện thoại: ………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi: …………… Tên vấn viên: ……………………… Ngày vấn: ………………………… Kiểm tra viên: …………………………… Kết luận: ………………………………… PHẦN NỘI DUNG Q1 Dự tính bạn sau tốt nghiệp phổ thơng trung học ? Q2 Trong bạn ưu tiên chọn phương án ? - Thi vào trường đại học - Thi vào trường cao đẳng - Thi vào trường trung học chuyên nghiệp - Thi vào trường đào tạo nghề - Không tiếp tục học để phụ giúp gia đình - Tự tìm cơng việc để tạo thu nhập cho thân Trả lời câu Q1 Trả lời câu Q2 (Bạn có nhiều lựa chọn) (Bạn có lựa chọn) 6 Tiếp tục PV Ngừng PV Ngừng PV Ngừng PV Ngừng PV Ngừng PV - Khác: …………………………… 7 Ngừng PV Q3 Bạn có nghĩ việc thi vào trường đại học đường để có việc làm tốt thăng tiến nhanh tương lai hay không ? Đúng Sai Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Q4 Bạn có định hướng chọn ngành học trường đại học từ ? (Bạn có lựa chọn) Khi Ngành học Trường ĐH Trước lớp 10 1 Lớp 10 2 Lớp 11 3 Lớp 12 4 Khác: ……… 5 Q5 Khi chọn ngành học trường đại học để dự thi, mức độ biết thông tin ngành trường bạn chọn ? (Bạn có lựa chọn) Mức độ Biết rõ Biết rõ Ngành học Trường ĐH 1 2 Biết khơng nhiều 3 Biết 4 Hồn tồn khơng biết 5 Q6 Định hướng tới bạn thi ngành thuộc trường nào? (Bạn có nhiều lựa chọn) NGÀNH Ví dụ: Quản trị kinh doanh TRƯỜNG TỈNH/THÀNH PHỐ Đại học Cần Thơ Cần Thơ Trong bạn ưu tiên chọn ngành nào? ……………………………… Q7 Bạn tìm hiểu thông tin ngành trường ĐH từ đâu? Bạn có nhận định thơng tin mà bạn chọn? (Bạn có nhiều lựa chọn) Nguồn thơng tin Truyền thanh, truyền hình Sách, Báo chí, tạp chí Thơng tin từ internet/website trường Chọn    Tin cậy 1 Nhận định Dễ Hữu tìm ích 3  Thông tin từ bạn bè xung quang  Thông tin từ người thân gia đình  Thơng tin tư vấn q thầy  Các chương trình giao lưu hướng nghiệp  Các chương trình tiếp thị Viện/Trường  Các tổ chức Đoàn thể địa phương  10 Anh chị trước/Người có kinh nghiệm  11 Kiến thức thân tự có  12 Nhà phân tích bút tích, nhà xem tướng  13 Trắc nghiệm định hướng  14 Khác: ………………………………… Q8 Trường bạn tư vấn ngành, trường ĐH cho học sinh thơng qua hình thức nào? (Bạn có nhiều lựa chọn) Hình thức định hướng ngành, trường ĐH Chọn  Chưa định hướng ngành, trường ĐH  Sinh hoạt vào buổi chào cờ đầu tuần  Tổ chức buổi giáo dục hướng ngành, trường ĐH  Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho lớp  Đưa học sinh tham quan trường Đại học  Xen vào chương trình phát sáng trường  Khác: …………………………………………………… Q9 Trong định chọn ngành trường ĐH, bạn có phải người định ? Có Khơng Q10 Bên cạnh đó, bạn chịu ảnh hưởng yếu tố ? Và mức độ quan trọng yếu tố bạn đưa định ? (Bạn có nhiều lựa chọn) Yếu tố ảnh hưởng 10 Tác động người thân gia đình Tác động nhóm bạn bè Tác động từ anh chị trước Tác động từ lời tư vấn thầy cô Tác động Đồn thể địa phương Các chương trình giao lưu hướng nghiệp Chương trình tiếp thị Viện/Trường Cơ hội tìm việc làm tương lai Có thu nhập cao trường Có vị trí xã hội cao Chọn           Rất Không không quan quan trọng trọng 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Khá quan trọng Quan trọng Rất quan trọng 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19          Có khả trúng tuyển cao Có Viện/Trường gần nhà Nguồn lực tài gia đình Phù hợp với lực học tập Phù hợp với sở thích, sở trườngnhân Tự hào học ngành Tính thời thượng ngành nghề Theo truyền thống gia đình Khác: …………………………… 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Q11 Khi chọn ngành học bạn thường quan tâm đến vấn đề ? (Bạn có nhiều lựa chọn) Vấn đề bạn quan tâm Có thu nhập cao trường Có vị trí xã hội cao Mức học phí phải đóng thấp Phù hợp với lực học tập Phù hợp với sở thích Có khả trúng tuyển cao Khả có việc làm cao Tự hào học ngành Khác: …………………………… Chọn Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Khá quan trọng Quan trọng Rất quan trọng          1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Q12 Khi chọn trường ĐH, bạn thường quan tâm đến vấn đề ? (Bạn có nhiều lựa chọn) Vấn đề bạn quan tâm Chọn Rất không quan trọng Trường có danh tiếng Trường có nhiều ngành nghề Tỷ lệ chọi thấp Điểm chuẩn thấp Trường gần nhà Trường bạn thích       1 1 1 Không quan trọng Khá quan trọng Quan trọng Rất quan trọng 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 10 Thi theo bạn bè Học phí thấp Thời gian đào tạo Khác: ……………………………     1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 234 Q13 Thái độ bạn đưa định chọn ngành trường ĐH ? (Bạn có lựa chọn) Thái độ Rất hoang mang/lúng túng Bình tĩnh/khơng có để lo lắng Rất tự tin/chắc chắn Chọn    Q14 Bạn vui lòng cho biết, định hướng khơng trúng tuyển ĐH chọn ? (Bạn có lựa chọn) Giải pháp Chọn  Chưa nghĩ đến  Tiếp tục luyện thi đại học  Thi vào trường cao đẳng  Thi vào trường trung học chuyên nghiệp  Thi vào trường đào tạo nghề  Không tiếp tục học để phụ giúp gia đình  Tự tìm cơng việc để tạo thu nhập cho thân  Khác: …………………………………………………… Cuối xin bạn vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Câu 15: Bạn thuộc tuýp người sau ? Hãy khoanh tròn vào chữ phía có chứa đặc điểm gần giống với tính cách bạn (Bạn có lựa chọn) A B * Tính tình điềm đạm, chín chắn * Biết lắng nghe ý kiến người khác * Dễ hòa nhập vào quần chúng * Dễ lòng với sống, cơng việc * Tính tình sơi * Nhạy cảm, thơng thái * Thích khám phá, sáng tạo * Thường khơng vừa lòng với thực tại, thích cải tiến, đổi * Dễ đam mê hứng khởi dễ chán * Thích làm việc độc lập * Ở đỉnh cao thường khó hòa nhập với người C D * Tính tình cần mẫn, hiền lành * Bằng lòng với sống, cam chịu * Trung thành với cấp * Thích cơng việc ổn định, ngại đổi * Thích lao động chân tay lao động trí óc * Đặc điểm tính cách người là: * Khơng chín chắn * Dễ manh động, liều lĩnh, khơng thích tuân theo kỷ luật * Không yên tâm với công việc sống * Hay xung khắc với người Q16 Bạn học trường: Huyện: ……………… Tỉnh: ……… Q17 Bạn thích học mơn nào? (Bạn có nhiều lựa chọn) Tốn Văn Sinh Lý Hóa Sử Địa Ngoại ngữ Kỹ thuật Thể dục 10 Q18 Kết xếp loại học tập bạn ? (Bạn có lựa chọn) Xuất sắc Giỏi Khá TB Khá Trung bình Yếu Kém Q19 Vui lòng cho biết bạn thuộc thành phần tôn giáo ? (Bạn có lựa chọn) Phật giáo Thiên chúa Hòa hảo Cao đài Tin lành Không tôn giáo Khác: Q20 Hiện tại, bạn sống khu vực ? (Bạn có lựa chọn) Thành phố Thị trấn, thị xã Nơng thơn Q21 Nghề nghiệp gia đình bạn: (Bạn có lựa chọn) Nơng dân Công nhân NV doanh nghiệp1 NV hành chính2 Giáo viên Bn bán nhỏ Ngành nghề bán thời gian Khác: Khác: ……… ……… Q22 Hồn cảnh kinh tế gia đình bạn thuộc loại nào? (Bạn có lựa chọn) Giàu có Khá giả Bình thường Khó khăn Rất khó khăn Xin chân thành cám ơn hợp tác bạn, chúc bạn thành công học tập có ngành nghề ý muốn! Nhân viên thuộc doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, loại hình doanh nghiệp khác Nhân viên quan hành chánh nghiệp, tổ chức đoàn thể, đảng, hiệp hội, … ... học học sinh PTTH vùng ĐBSCL - Đề xuất giải pháp nâng cao công tác hướng nghiệp nhằm giúp cho học sinh PTTH chọn lựa ngành nghề phù hợp với thân 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hiện học sinh PTTH vùng... Hiện học sinh PTTH vùng ĐBSCL lựa chọn ngành học cho tương lai theo xu hướng ? - Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn ngành trường đại học học sinh PTTH ĐBSCL ? - Giải pháp giúp em học sinh PTTH lựa... Đối tượng nghiên cứu Các học sinh PTTH vùng ĐBSCL, cụ thể học sinh PTTH tỉnh Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 1.5.1 Nguyễn Anh Việt, 2008, “Cẩm nang hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich cac nhan to anh huong den quyet dinh chon nganh, truong dai hoc cua hoc sinh PTTH vung DBSCL, phan tich cac nhan to anh huong den quyet dinh chon nganh, truong dai hoc cua hoc sinh PTTH vung DBSCL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay