Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượng (Luận án tiến sĩ)

161 10 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:47

Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượngNghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượng HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY BÌM BÌM (PHARBITIS NIL (L.) CHOISY) PHỤC VỤ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU CHẤT LƯỢNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY BÌM BÌM (PHARBITIS NIL (L.) CHOISY) PHỤC VỤ SẢN XUẤTDƯỢC LIỆU CHẤT LƯỢNG Chuyên ngành : Khoa học trồngsố : 62 01 10 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Ninh Thị Phíp PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án Dương Thị Duyên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Ninh Thị Phíp PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện, động viên tinh thần mặt cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy cơ, bạn sinh viên Bộ môn Cây công nghiệp thuốc, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Nguyễn Mai Thơm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn TS Hồng Hải Hà - Học Viện Nơng nghiệp Việt Nam; Ông Trần Văn Đăng - Chủ tịch UBND xã Sao Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; cảm ơn thầy cô bạn bè Trường Đại học Dược Hà Nội Viện Quy hoạch & Thiết kế Nơng nghiệp giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Traphaco, anh chị em Phòng Nghiên cứu Phát triển đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt luận án Cuối cùng, xin cảm ơn bố mẹ hai bên, cảm ơn anh chị em nhà, đặc biệt Chồng Các nguồn lượng khích lệ, chia sẻ, động viên tơi suốt trình thực thực luận án Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp, đồng học cấp động viên, khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Nghiên cứu sinh Dương Thị Duyên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vi Danh mục bảng vii Danh mục hình xi Trích yếu luận án xii Thesis abstract xiv Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.3 Địa điểm nghiên cứu .3 1.4 Những đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn .4 Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu chung chi ipomoea bìm bìm 2.1.1 Nguồn gốc, vị trí phân loại phân bố chi Ipomoea .5 2.1.2 Đặc điểm chung chi Ipomoea 2.2 Một số kết nghiên cứu bìm bìm Ipomoea nil giới Việt Nam 2.3 Một số kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật số trồng dược liệu 16 2.3.1 Một số kết nghiên cứu tuyển chọn giống 17 2.3.2 Một số kết nghiên cứu thời vụ trồng 17 2.3.3 Một số kết nghiên cứu mật độ trồng 19 iii 2.3.4 Một số kết nghiên cứu kỹ thuật ngắt 24 2.3.5 Một số kết nghiên cứu kiểu giàn leo 25 2.3.6 Một số kết nghiên cứu phân bón .27 2.4 Nhận xét chung 31 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Vật liệu nghiên cứu 33 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.2.1 Nội dung 1: Thu thập đánh giá đặc điểm nông sinh học mẫu giống bìm bìm 33 3.2.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng cúa biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng dược liệu Bìm bìm 34 3.2.3 Nội dung .34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 34 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm 35 3.3.2 Phương pháp tiến hánh theo dõi tiêu 39 3.3.3 Phương pháp lấy mẫu xử lí số liệu 42 Phần Kết nghiên cứu 43 4.1 Đánh giá đặc điểm nông sinh học số mẫu giống bìm bìm 43 4.1.1 Một số tiêu đặc điểm hình thái rễ, thân, mẫu bìm bìm .43 4.1.2 Hình thái phận sinh sản mẫu bìm bìm 47 4.1.3 Đặc điểm giải phẫu mẫu giống bìm bìm 51 4.1.4 Mật độ nhiễm sâu hại mẫu giống bìm bìm 64 4.1.5 Kết định tính mẫu bìm bìm so với chất chuẩn a.Cafeic mẫu chuẩn sắc lớp mỏng (SKLM) 65 4.1.6 Kết đánh giá đa dạng di truyền dựa đặc điểm hình thái, sinh trưởng mẫu giống bìm bìm 66 4.1.7 Kết giám định tên khoa học 67 4.1.8 Các yếu tố cấu thành suất suất .69 4.1.9 Phân tích tương quan số tiêu với suất mẫu giống bìm bìm 73 4.1.10 Chất lượng dược liệu mẫu giống bìm bìm 75 4.1.11 Nhận xét nội dung nghiên cứu 77 iv 4.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất chất lượng dược liệu bìm bìm 78 4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đến suất chất lượng dược liệu mẫu giống bìm bìm IP3 IP6 .78 4.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ thời vụ đến suất chất lượng dược liệu bìm bìm mẫu giống IP3 86 4.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng kiểu giàn mật độ đến suất chất lượng dược liệu bìm bìm 94 4.2.4 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ kỹ thuật ngắt đến suất chất lượng dược liệu bìm bìm IP3 102 4.2.5 Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ liều lượng N-P-K đến suất chất lượng dược liệu bìm bìm IP3 110 4.2.6 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng N, P, K đến suất chất lượng dược liệu bìm bìm IP3 118 4.2.7 Nội dung quy trình bổ sung cải tiến sau nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật .126 4.3 Triển khai thử nghiệm mô hình trồng bìm bìm 126 4.3.1 Kết thời gian sinh trưởng bìm bìm thử nghiệm mơ hình 126 4.3.2 Kết tiêu phát triển rễ thân bìm bìm thử nghiệm mơ hình 127 4.3.3 Chỉ số LAI, SPAD khả tích lũy chất khơ bìm bìm mơ hình thử nghiệm 128 4.3.4 Kết tiêu cấu thành suất thử nghiệm mơ hình 129 4.3.5 Kết tiêu suất thử nghiệm mơ hình .130 4.3.6 Kết tiêu chất lượng dược liệu bìm bìm thử nghiệm mơ hình 130 4.3.7 Hiệu kinh tế mơ hình trồng .131 Phần Kết luận kiến nghị 133 5.1 Kết luận 133 5.2 Kiến nghị đề xuất 133 Danh mục cơng trình công bố liên quan đến luận án 135 Tài liệu tham khảo 136 Phục lục 145 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BVTV CK cs CT CV(%) Đ/C DĐTQ DĐVN IV Nghĩa tiếng Việt Bảo vệ thực vật Chất khô Cộng Công thức Hệ số biến động (Coefficient of variation) hay gọi sai số thí nghiệm Đối chứng Dược điển Trung Quốc Dược điển Việt Nam IV ĐVT Edo FAO h LAI LSD0,05 MH Đơn vị tính Là giai đoạn lịch sử Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1868 Tổ chức nông lương giới (Food and Agriculture Organization) Giờ Chỉ số diện tích Sai khác nhỏ có ý nghĩa với mức ý nghĩa 0,05 (Least Significant Difference) Mơ hình NN&PTNT NSCT NSLT NSTT NTSYS NXB P1000 R mm Sgiờ SKLM SPAD Nông nghiệp phát triển nông thôn Năng suất cá thể Năng suất lý thyết Năng suất thực thu Phần mềm thống kê đặc điểm di truyền NXB Khối lượng 1000 hạt Tổng lượng mưa (mm) Tổng số nắng (giờ) Sắc kí lớp mỏng Chỉ số hàm lượng chất diệp lục TB UBND VSSG Σ (t0C) Trung bình Ủy ban Nhân dân Vi sinh sông Gianh Tổng nhiệt độ (0C) vi DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Đặc điểm đài hoa số lồi mang tên bìm bìm 2.2 Nhu cầu chất dinh dưỡng đa lượng 28 3.1 Thông tin mẫu giống sử dụng nghiên cứu 33 3.2 Nội dung cải tiến quy trình nghiên cứu so với quy trình đối chứng 38 4.1 Một số tiêu đặc điểm hình thái rễ, thân, mẫu bìm bìm 44 4.2 Đặc điểm hình thái quan sinh sản mẫu bìm bìm 47 4.3 Cấu tạo giải phẫu rễ mẫu giống bìm bìm 52 4.4 Kết giải phẫu thân mẫu giống bìm bìm 54 4.5 Kết giải phẫu gân mẫu giống bìm bìm 56 4.6 Cấu tạo giải phẫu phiến mẫu giống bìm bìm 58 4.7 Thời gian giai đoạn sinh trưởng, phát triển mẫu giống bìm bìm 59 4.8 Đặc điểm sinh trưởng rễ, thân, lá, hoa mẫu giống bìm bìm (theo dõi 90 ngày sau trồng) 61 4.9 Chỉ số LAI, SPAD khả tích lũy chất khơ qua giai đoạn sinh trưởng mẫu giống bìm bìm 63 4.10 Mật độ nhiễm sâu hại mẫu giống bìm bìm 65 4.11 Kết giám định tên hoa khọc mẫu bìm bìm 68 4.12 Các yếu tố cấu thành suất mẫu giống mẫu bìm bìm vụ xuân vụ thu năm 2012 - 2013 70 4.13 Năng suất cá thể, suất lý thuyết suất thực thu mẫu giống giống bìm bìm 72 4.14 Chất lượng dược liệu mẫu giống bìm bìm 76 4.15 Tỷ lệ mọc mầm thời gian sinh trưởng qua giai đoạn hai mẫu giống bìm bìm IP3 IP6 78 4.16 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến số LAI, SPAD, tích lũy chất khơ hai mẫu giống bìm bìm IP3 IP6 81 4.17 Thời vụ gieo trồng ảnh hưởng đến mật độ nhiễm số sâu hại mẫu giống IP3 IP6 82 vii 4.18 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến yếu tố cấu thành suất hai mẫu giống bìm bìm IP3 IP6 83 4.19 Ảnh hưởng thời vụ đến suất của hai mẫu giống bìm bìm IP3 IP6 84 4.20 Ảnh hưởng thời vụ đến số tiêu chất lượng mẫu giống bìm bìm 85 4.21 Ảnh hưởng thời vụ mật độ trồng đến thời gian, tỷ lệ mọc mầm thời gian qua giai đoạn sinh trưởng mẫu giống IP3 87 4.22 Ảnh hưởng thời vụ mật độ trồng đến số LAI, SPAD, tích lũy chất khơ qua giai đoạn mẫu giống IP3 89 4.23 Ảnh hưởng thời vụ mật độ đến mật độ nhiễm sâu, bệnh mẫu giống bìm bìm IP3 90 4.24 Ảnh hưởng thời vụ mật độ đến yếu tố cấu thành suất mẫu giống bìm bìm IP3 91 4.25 Ảnh hưởng thời vụ mật độ trồng đến suất mẫu giống bìm bìm IP3 92 4.26 Ảnh hưởng mật độ thời vụ đến chất lượng dược liệu bìm bìm mẫu giống IP3 93 4.27 Ảnh hưởng kiểu giàn leo mật độ trồng đến thời gian qua giai đoạn sinh trưởng phát triển 94 4.28 Ảnh hưởng kiểu giàn leo mật độ trồng đến số LAI , SPAD khả tích lũy chất khơ qua giai đoạn sinh trưởng 96 4.29 Ảnh hưởng kiểu giàn leo mật độ trồng đến mức độ nhiễm số loại sâu hại 97 4.30 Ảnh hưởng mật độ trồng kiểu giàn leo đến yếu tố cấu thành suất suất bìm bìm biếc 98 4.31 Ảnh hưởng kiểu giàn leo mật độ trồng đến suất bìm bìm 100 4.32 Ảnh hưởng kiểu giàn leo mật độ đến số tiêu chất lượng giống bìm bìm 101 4.33 Ảnh hưởng kỹ thuật ngắt mật độ trồng đến thời gian qua giai đoạn sinh trưởng mẫu giống bìm bìm 102 viii 4.3.5 Kết tiêu suất thử nghiệm mơ hình Năng suất kết nghiên cứu đáng í nhà Nơng học, tiêu quan trọng định cho nhà Nông học, cho nhà nông dân lựa chọn định hướng sản xuất Là tiêu tiên hiệu kinh tế mơ hình thử nghiệm nghiên cứu Kết Năng suất dược liệu bìm bìm việc thử nghiệm mơ hình trình bày bảng 4.58 Bảng 4.58 Kết suất áp thử nghiệm mơ hình CT NSCT (g/cây) NSLT (tạ/ha) NSTT (tạ/ha) 13,36 12,67 13,02 20,04 19,01 19,53 13,35 11,96 12,66 22,50 19,12 20,81 33,37 28,68 31,03 17,68 14,24 15,96 Mơ hình Hà Nội Bắc Giang TB Mơ hình Hà Nội Bắc Giang TB Năng suất cá thể, suất lý thuyết suất thực thu dược liệu bìm bìm thể sai khác rõ rệt mơ hình trồng vùng sinh thái (bảng 4.58) Năng suất cá thể, suất lý thuyết suất thực thu MH1 trung bình đạt 13,02 g/cây – 19,58 tạ/ha – 12,66 tạ/ha, MH2 đạt cao 20,81 g/cây – 31,03 tạ/ha – 15,96 tạ/ha Năng suất cá thể, suất lý thuyết suất thực thu mơ hình thấp so với mơ hình tương đương 37,43 % - 37,06 % - 20,68 % Việc áp dụng mơ hình (có giống IP3, cho leo giàn hình chữ H) đem lại suất dược liệu bìm bìm cao so với việc trồng bìm bìm áp dụng mơ hình (có giống IP5, cho leo giàn hình chữ A) 4.3.6 Kết tiêu chất lượng dược liệu bìm bìm thử nghiệm mơ hình Với nơng sản thơng thường, suất tiêu quan trọng bậc Nhưng với dược liệu chất lượng lại đứng hàng đầu Theo Dược điển Việt Nam Dược điển Trung Quốc 2010 dược liệu bìm bìm có ‘‘tỷ lệ tro toàn phần” nhỏ 5%, ‘‘hàm ẩm” nhỏ 10% ‘‘hàm lượng chất chiết” lớn 15 % Chỉ tiêu suất chất chiết tích suất dược liệu hàm lượng chất chiết dược liệu, thể sản lượng chất chiết thu trồng bìm bìm 130 Tỷ lệ tro tồn phần, hàm ẩm, hàm lượng chất chiết suất chất chiết dược liệu bìm bìm nghiên cứu thử nghiệm mơ hình trồng bìm bìm trình bày bảng 4.59 Bảng 4.59 Kết chất lượng áp thử nghiệm mơ hình CT Tỷ lệ tro tồn Hàm ẩm Hàm lượng chất Năng suất chất phần (%) (%) chiết (%) chiết (tạ/ha) Mơ hình Hà Nội 4,48 9,13 21,27 2,84 Bắc Giang 4,53 9,13 21,20 2,54 TB 4,51 9,13 21,24 2,81 Mơ hình Hà Nội 4,46 9,21 23,28 4,12 Bắc Giang 4,50 9,15 23,22 3,31 TB 4,48 9,18 23,25 3,71 Kết đánh giá chất lượng bìm bìm tỷ lệ tro tồn phần dao động không đáng kể từ 4,46 – 4,53 % nhỏ 5%; Hàm ẩm dao động không đáng kể từ 9,13 – 9,21% nhỏ 10%; Hàm lượng chất chiết có sai khác đáng kể dao động 21,20 – 23,28% lớn 15%, đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Dược điển Trung Quốc Như vậy, kết thử nghiệm cho thấy dược liệu bìm bìm trồng vùng sinh thái khác nhau, áp dụng MH1 hay áo dụng MH2 có dược liệu đạt so với tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Dược điển Trung Quốc Tuy nhiên, MH2 tiêu thể tiềm Trung bình tỷ lệ tro tồn phần thấp (4,48%), hàm ẩm thấp (9,18%), hàm lượng chất chiết (23,25%) lại cao suất chất chiết đạt (3,71 tạ/ha) cao so với MH1 (có kết tỷ lệ tro toàn phần, hàm ẩm, hàm lượng chất chiết suất chất chiết 5,51 %, 9,13 %, 21,24%, 2,81 tạ/ha) (bảng 4.59) 4.3.7 Hiệu kinh tế mơ hình trồng Hiệu kinh tế sau áp dụng quy trình trồng nghiên cứu quy trình trồng đối chứng với bìm bìm thể bảng 4.60 131 Bảng 4.60 Hiệu kinh tế sau áp dụng quy trình trồng nghiên cứu quy trình trồng đối chứng với bìm bìm Mơ hình NSTT (tạ/ha) Đơn giá Tổng thu (1.000đ) (1.000đ) Lãi Tổng chi (1.000đ) (1.000đ) MH1 MH2 MH1 MH2 MH1 MH2 Hà Nội 13,36 17,68 5.000 66.800 112.500 36.211 30.589 76.289 BắcGiang 11,96 14,24 5.000 63.350 95.600 36.211 27.139 59.389 TB 12,66 15,96 5.000 65.070 104.050 36.211 28.864 67.839 Năng suất cao cho hiệu kinh tế cao Cùng mơ hình áp dụng, hiệu kinh tế khu vực Hà Nội cho lãi cao so với khu vực Bắc Giang, nhiên độ chênh lệch khơng rõ (bảng 4.60) Trung bình, hiệu kinh tế MH2 (đạt 67,839 tr đồng) cao so với MH1 – mơ hình đối chứng (28,864 tr đồng) Trồng Hà Nội cho mức lãi thu từ MH1 MH2 đạt 30,589 - 76,289 tr/ha (với mức giá thu mua 5,00 triệu đồng/tạ) vùng Bắc Giang cho hiệu kinh tế từ MH1 MH2 thấp đạt 27,139 – 59,389 tr/ha (bảng 4.60) Tóm tắt nội dung hồn thiện quy trình trồng bìm bìm từ kết đạt đề tài so với quy trình trước: - Trồng mẫu giống IP3; - Thời vụ trồng 1/7 (trùng với qui trình cũ); - Mật độ trồng 150.000 cây/ha (trùng với qui trình cũ); - Giàn leo cho bìm bìm: Hình chữ H; - Khơng ngắt trồng bìm bìm; - Cơng thức phân bón: phân Vi sinh Sông Gianh + 45 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha 132 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Qua đặc nông sinh học, từ mẫu giống xác định đa dạng di truyền gồm 03 nhóm, thuộc loài khác giám định tên độc lập: Loài Ipomoea nil (L.) Choi sygồm: IP1; IP3; IP5; IP6; loài Ipomoea purpurea (L.) Roth gồm: IP4; IP7 loài Ipomoea indica (Burm.) Merr có: IP2 Trong IP3 IP6 mẫu cho nhiều đặc tính sinh trưởng phát triển, suất dược liệu suất chất chiết ưu việt nhất, xứng đáng lựa chọn vật liệu nhân giống nghiên cứu sản xuất đạt trà 2) Kết nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng Bìm bìm sau: Mẫu giống có sinh trưởng, phát triển tốt cho suất chất chiết cao đạt 3,24 tạ/ha IP3 trồng thời vụ 1/7 (vụ thu) Mật trồng thích hợp bìm bìm giống IP3 150.000 cây/ha, sử dụng kiểu giàn leo khung hình chữ H, khơng ngắt cho bìm bìm cho suất cao chất lượng dược liệu khơng thay đổi Tỷ lệ phân bón NPK thích hợp cho bìm bìm 1: 2: 2: với lượng bón cụ thể phân VSSG + 45 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O, suất dược liệu suất chất chiết đạt cao 13,39 tạ dược liệu/ha 3,10 tạ chất chiết/ha Hiệu kinh tế cao đạt 30.739 triệu/ha 3) Trồng bìm bìm Hà Nội Bắc giang MH2 cho suất đạt 17,68 tạ/ha (Hà Nội) 14,24 tạ/ha (Bắc Giang); hàm lượng chất chiết cao đạt 23,28 % (Hà Nội) 23,22% (Bắc Giang) cao so với trồng theo MH1 (mơ hình cũ) Tại Hà Nội, Bìm bìm sinh trường, phát triển cho suất cao Bắc Giang 5.2 KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 1) Nên áp dụng quy trình trồng bìm bìm với nội dung áp dụng: hạt giống loại IP3, thời vụ từ 1/7 đến 1/8, mật độ trồng 150.000 cây/ha, lượng phân bón: 133 phân VSSG + 45 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O Khuyến khích làm giàn khung hình chữ H (Khung hình chữ nhật) không ngắt cho 2) Đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật trồng bìm bìm hoa tập trung, chín đồng loạn nhằm giảm bớt cơng thu hoạch 134 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Dương Thị Duyên, Nguyễn Thị Hà Ly, Ninh Thị Phíp Nguyễn Tất Cảnh (2017) Nghiên cứu ảnh hưởng kiểu giàn leo mật độ đến suất Bìm bìm biếc (pharbitis nil (L.)) Tại Gia Lâm – Hà Nội Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (75) tr 92-97 Dương Thị Duyên, Ninh Thị Phíp and Bùi Thế Khuynh (2017) Variation in Morphological and Anatomical Characteristics of some Morning Glory Accessions (Ipomoea nil sp.) Collected in Vietnam and China International Journal of Agriculture Innovations and Research Volume 5, Issue ISSN (Onlie) 1011-1015 Dương Thị Duyên, Ninh Thị Phíp, Nguyến Tất Cảnh Bùi Thế Khuynh (2017) Morphology and agronomical characteristics of some morning glory (Ipomoea spp.) accessions Tạp chí Khoa Học Nơng nghiệp Việt Nam 15 (11) tr 1467-1476 135 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống trồng TW (2004) Quy phạm khảo nghiệm giống lúa NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập Trần Toàn (2004) Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, tập I NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội tr 557-560 Đỗ Lan Hương Trần Văn Ba (2011) Sự đa dạng cấu trúc giải phẫu thân số loài dây leo thảo Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sinh thái nguyên sinh vật Viện sinh thái Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam NXB Nông nghiệp tr 654 Đỗ Tất Lợi (2004) Những thuốc vị thuốc Việt Nam NXB Y học, Hà Nội tr 444-446 Đoàn Thị Thanh Nhàn (2001) Cây thuốc Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội tr 76-86 Đồn Thị Thanh Nhàn, Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự Bùi Xuân Sửu (1996) Cây công nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh, Phùng Đăng Chinh Nguyễn Ích Tân (2002) Trồng trọt đại cương NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội Hồng Minh Tấn (2009) Sinh lý thực vật Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch Quang Sáng (2006) Sinh lý thực vật Trường Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội tr 117 10 Hồng Thị Thái Hòa, Đỗ Đình Thục Đỗ Cao Anh (2012) Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất dưa hấu lấy hạt đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 71(2) tr 125-133 11 Lê Đình Bích Trần Văn Ơn (2005) Thực vật học Trường Đại học Dược Hà Nội 12 Lê Khúc Hạo, Ngô Quốc Luật Nguyễn Duy Thuần (2006) Nghiên cứu phát triển dược liệu Đông dược Việt Nam tr 63 136 13 Lê Quang Huỳnh (1992) Phân vùng khí hậu nơng nghiệp Việt Nam Tổng cục Khí tượng Thủy văn 14 Lưu Thị Xuyến (2011) Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống đậu tương nhập nội biện phápthuật cho giống có triển vọng Thái Nguyên Luận án Tiến sĩ, Đại học Thái Nguyên 15 Nguyễn Bá Hoạt Nguyễn Duy Thuần (2005) Kỹ Thuật trồng, sử dụng chế biến thuốc NXB Nông nghiệp tr 31-41 16 Nguyễn Bá Hoạt, Phạm Văn Ý, Trần Văn Diễn, Hồng Thị Bình Trần Danh Việt (2001) Nghiên cứu ảnh hưởng khoảng cách trồng phân bón tổng hợp NPK đến suất dược liệu đầu (Aconitum fortunei hem) Tạp chí Nơng Nghiệp Phát triển nông thôn (12) tr 867 17 Nguyễn Chí Thắng, Đình Chính Đồn Thị Thanh Nhàn (2011) Ảnh hưởng biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển suất sơn đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Tạp chí Khoa học Phát triển 9(5) tr 735-742 18 Nguyễn Đình Vinh Nguyễn Thị Thanh Hải (2012) Ảnh hưởng khoảng cách mật độ trồng đến sinh trưởng suất củ mạch môn (Ophiopogon Japonicus Wall) huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Tạp chí Khoa học Phát triển 10(2) tr 272-281 19 Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Tấn Lê (2015) Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển cỏ (Stevia rebaudiana Bertoni) trồng xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, TP Hồ Chí Minh 12(78) tr 170-177 20 Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Minh Đông Lý Ngọc Thanh Xuân (2012) Ảnh hưởng kỹ thuật tưới ln phiên lên sục khống hòa đạm đát phù sa trồng lúa Đồng song Cửu Long Tạp chí Khoa học (23a) tr 129 21 Nguyễn Tiến Bân (1997) Cẩm nang tra cứu nhận biết họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, angiospermae) Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Thuận, Ngô Quốc Luật, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Thị Làn Đinh Văn Mỵ (2002) Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón tới suất dược liệu kết xác định hàm lượng nitrat có Actiso trồng Sa Pa Đề tài KC 10 02, Viện Dược liệu 137 23 Ninh Thị Phíp Chu Quang Huy (2010) Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng, phát triển suất bạch (Angelica dahurica Benth Et Hook.f.) vụ xuân 2009 Gia Lâm – Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển 8(2) tr 232-231 24 Ninh Thị Phíp, Lê Quân Dương Thị Duyên (2013) Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng bìm bìm biếc (Ipomoea nil(L.) Choisy) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Công ty Cổ phần Traphaco 25 Phạm Anh Thắng (1994) Thời vụ trồng xuyên khung thích hợp để sản xuất dược liệu Tam Đảo số biện pháp chống thối mầm xuyên khung bảo quản Tạp chí Dược liệu (1) tr 19-28 26 Phạm Hoàng Hộ (2000) Cây cỏ Việt Nam, tập I NXB Trẻ tr 785 27 Phạm Song (1997) Nghiên cứu chiết suất Artemisinin từ hao hoa vàng Việt Nam chuyển hoá thành dẫn chất có hoạt tính mạnh để chữa sốt rét kháng thuốc Bộ Y tế 28 Phạm Thị Minh Phượng (2010) Nghiên cứu ảnh hưởng số biện phápthuật đến sinh trưởng phát triển hoa Tơ Liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu Tạp chí Khoa học Phát triển 8(4) tr 615-621 29 Phạm Văn Ý (2000) Nghiên cứu chọn lọc xây dựng qui trình sản xuất giống đương quy (Angelica acutiloba Kitagawa) di thực miền Bắc Việt Nam Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 30 Phạm Văn Ý (2007) Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Hoàn thiện quy trình nhân giống sản xuất thử nghiệm lão quan thảo đồng Bắc Bộ Viện Dược liệu, Bộ Y tế 31 Tạ Thị Thu Cúc (2007) Kỹ Thuật Trồng rau – Trồng rau ăn NXB Phụ nữ 32 Trần Thanh Bình (2011) Nghiên cứu xác định giống kỹ thuật trồng xen, luân canh đậu tương với mía, ngơ góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất mía ngơ hàng hóa Cao Bằng Báo cáo tổng kết đề tài Bộ Khoa học Công nghệ 33 Trần Thị Ba (2010) Kỹ Thuật thuật Trồng Đậu Cove Trường Đại học Cần Thơ 34 Viện Dược Liệu (2004) Kỹ thuật trồng, sử dụng chế biến thuốc NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 138 35 Viện Dược Liệu (2017) Danh lục thuốc Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật tr 36 Võ Văn Chi (2004) Từ điển Cây thuốc Việt Nam, Tập NXB Y học tr 166-167 37 Đình Chính (2008) Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao suất lạc tỉnh đồng Trung du Bắc Báo cáo tổng kết đề tài Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tiếng Anh: 38 Agnihotri R.K., S.Chandra, S.Sharma and L.M.S.Paln (2000) Genetic variability in photosynthesis and chlorophyll content of various landraces of upland rice IRRN pp 13-14 39 Ahmedullah M (2009) Training and Trellising Grapes for Production in Washington Washington State University Pull man 40 Amagasa T and H.Suge (1987) The mode of flower inhibiting action of ethylene in Pharbitis nil Plant Cell Physiol 28 pp 1159–1161 41 Austin D.F (1998) Parallel convergent evolution in the Convolvulaceae In Biodiversity and Taxonomy of Tropical Flowering Plants Mentor Books, Culicut India 201-234 42 Bell M.J., R Shorter and R Mayer (1991) Cultivar and environmental effects on growth and development of peanuts (Arachis hypogaea L ) I Emergence and flowering Field Crops Res 27 pp 17- 33 43 Bielinski M S and E G Vallad (2010) Influence of Shoot Prunning on Bacterial Spot Infestation on Tomato Cultivars HortTechnology 20(5) pp 847-851 44 Bodson M (1985) Sinapis alba In: Halevy AH (ed) Handbook of flowering, vol IV CRC Press, Boca Raton pp 336–354 45 Bourke R.M (1985) Influence of nitrogen and potassium fertilizer on growth of sweet potato (Ipomoea batatas) in Papua New Guinea Field Crops Res 12 pp 363-375 46 Bryson C T and M S DeFelice (2009) Weeds of the South Athens, GA: University of Georgia Press 175 47 Bryson C T and M S DeFelice (2010) Weeds of the Midwestern United States and Central Canada Athens, GA: University of Georgia Press 195 48 Bryson C.T, KN Reddy and IC Burke (2008) Morphological Comparison of Morning glory (Ipomoea and Jacquemontia spp.) Populations from the Southeastern United States Weed Science 56 pp 692–698 139 49 Cheryl L R and E.E John (1997) The effect of Day/Night Temperature on Ipomoea nil Chois Flowering HortScience 32(6) pp 1046-1048 50 Correll D S and M.C Johnston (1970) Manual of the Vascular Plants of Texas Renner, TX: Texas Research Foundation pp.1882 51 Deke X and W Yanyou (2015) Effects of low nutrition on photosynthetic capacity and accumulation of total N and P in three climber plant species Chin J Geochem 34 (1) pp 115–122 52 Devall M.S and P.F Ramp (1992) U.S Forest Service Research Natural Areas and protection of old growth in the South Natural Areas Jounal 12 pp 75-85 53 Friedman H., S Hanna, E.G Eliezer and H.H Abraham (1990) Flowering Response of Ipomoea nilto Agents Affecting Cytoplasmic pH Plant Physiology September 94(1) pp 114-119 54 Galoch E., E Burkacka-Łałkajtys and J Kopcewicz (1996) Effect of cytokinins on flower differentiation in cultured plantlets of Ipomoea nilChois Acta Physiol Plant 18 pp 223–227 55 Galoch E., J Czaplewska, E Burkacka-Łałkajtys and J Kopcewicz (2002) Induction and stimulation of in vitro flowering of Ipomoea nilby cytokinin and gibberellin Plant Growth Regul 37 pp 199–205 56 Gashti A.H., N.S.V Mohammad and H.H Mohammad (2012) Effect of Potassium and Calcium Application on Yield, Yield Components and Qualitative Characteristics of Peanut (Arachis hypogaea L.) In Guilan Province, Iran World Applied Sciences Journal 16 (4) pp 540-546 57 Georgeta P and G Elvira (2001) Some aspects regarding the cultivation of Hypericum Perforatum species under conditions of central Moldavia Romanian Agricultural Research 16 pp 57-63 58 Groenewald E.G and AJ van der Westhuizen (2001) The flowering stimulus and possible involvement of prostaglandins in the flowering of Pharbitis nil S Afr J Sci 97 pp 313–317 59 Halevy A.H., H Spiegelstein and EE Goldschmidt (1991) Auxin inhibition of flower induction of Ipomoea nilis not mediated by ethylene Plant Physiol 95 pp 652–654 60 Hashemi S., M Han and T Kim (2016) Optimization of fertilization characteristics of urine by addition of Nitrosomonas europaea bio-seed J Sci Food Agric 96 pp 4416–4422 140 61 Hesketh J.D., D.L Myhre and C.R Wiley (1973) Temperature control of time intervals between vegetative and reproductive events in soybean Crop Science 15 pp 250-254 62 Hsu T.W., KH Wang and T.Y Chiang (2006) Ipomoea purpurea (L.) Roth (Convolvulaceae) A Species of the I nil Complex, Newly Naturalized in Taiwan BioFormosa 41(1) pp 19-22 63 Ikeda K (1965) Uber den Einfluss der Temperatur auf die Blutenbildung nach Ipomoea nilChois, einer Kurztagpflanze Bul Fac Agr Mie Univ 31 pp 1-36 64 Imamura S and Y Marushige (1976) The morphology and development of floral primordia In: S Imamura(ed) Physiology of flowering in Pharbitis nil Jpn Soc Plant Physiol., Tokyo pp 7-13 65 Jason L., D Bruin and P Palle (2008) Effect of Row Spacing and Seeding Rate on Soybean Yield Agronomy Journal pp 704 - 710 66 Jill M and K Foord (2009) Growing melons (cantaloupe, watermelon, honeydew) in Minnesota Home Gardens University of Minnesota Extension 67 King R W and D Vince-Prue (1978) Light requirement, phytochrome and photoperiodic induction of flowering of Pharbitis nil, Chois No correlation between photomorphogenetic and photoperiodic effects of light pretreatment Planta 141 pp 1-7 68 King R.W., R.P Pharis and L.N Mander (1987) Gibberellins in relation to growth and flowering in Pharbitis nil Plant Physiol 84 pp 1126–1131 69 Kulikowska-Gulewska H., M Cymerski, J Czaplewska and J Kopcewicz (1995) IAA in the control of photoperiodic flower induction of Ipomoea nilChois Acta Soc Bot Pol 64 pp 45–50 70 Langstrom B., O Tenow, A Ericsson, C Hellqvist and S Larsson (1990) Effects of shoot prunning on stem growth, needle biomass, and dynamics of carbonhydrates and nitrogen in Scots pine as related to season and tree age Revue canadienne de recherche forestière 20(5) pp 514-523 71 Larry C P and C K Andy (1996) Drought and nitrogen source effects on nitrogen nutrition, seed growth, and yield in soybean Journal of Plant Nutrition 19(6) Lee L., A Abigail (2015) Analysis of Ipomoea (morning glory) leaf mutants Honors Program Theses 161 72 Lobell D.B and G.P Asner (2003) Climate and management contributions to recent trends in US agriculture yields Crop Science 299 pp 1032 141 73 Lorin I N and A Gosmez-Pompa (1968) A new hydrangea from Mexico Journal of the Arnold Arboretum 49(2) pp 225-232 74 Maciejewska B.D., J Kesy, E Wilmowicz and J Kopcewicz (2003) The level of jasmonates in phloem exudates and cotyledons of short-day plant Pharbitis nil Polish Journal of Natural Science Supplement pp 66 75 Megh S H., M.R Analiza, D S Sharma and J.J.S Amit (2012) Factors Affecting the Germination of Tall Morningglory (Ipomoea purpurea) Weed Science 60(1) pp 64-68 76 Ministry of health, China pharmacopoeia (1995) pp 218 77 Ministry of health, China pharmacopoeia (2010) pp 320 78 Mondal A, G Kabir, GP Ghosh, N Yasmin, A.M.S Alam and H.A Khatun (2009) Morphological Variation of Ten Impomea Species of Bangladesh Parkistan Journal of Biological Sciences 9(9) pp 1714-1719 79 Morshed R.M., M.M Rahman and M.A Rahman (2008) Effect of Nitrogen on Seed Yield, Protein content and Nutrient uptake of Soybean (Glycine max L.) J Agric Rural Dev 6(1&2) pp 13 – 17 80 Nageswara R.R.C, H.S Talwar and G.C Wright (2001) Rapid assessment of specific leaf area and leaf nitrogen in peanut (Arachis hypogaea L.) using a chlorophyll meter J Agron Crop Sci 186 pp 175–182 81 Nahoko I., S Tanimoto and H Harada (1991) Roles of Nitrogen and Carbohydrate in Floral-bud Formation in Pharbitis Apex Cultures J PlantPhysiol 138 pp 573-576 82 Ogawa Y (1981) Stimulation of the Flowering of Ipomoea nil Chois by Gibberellin A3: Time Dependent Action at the Apex Plant Cell Physiol 22 (4) pp 675-681 83 Ogawa Y and J.A.D Zeevaart (1967) The relation of growth regulators to flowering: auxin In: Imamura S (ed) Physiology of flowering in Pharbitis nil Japanese Society of Plant Physiologists, Kyoto pp 107–108 84 Okereke C.N, F.C Iroka and M.O Chukwuma (2015) Assessing the morphological and taxonomic characteristics of some members of convolvulaceae family International Journal of Herbal Medicine (5) pp 38-42 85 Roderick W.K and P.P Richard (1987) Gibberellin in Relation to Growth and Flowering in Ipomoea nil Chois Plant Physiol 84 pp 1126 - 1131 86 Sahu P.K and S Gupta (2014) Medicinal plants of morning glory: Convolvulaceae Juss of Central India Biolife 2(2) pp 463-469 142 87 Salem M.A., V.G Kakani, S Koti and K.R Reddy (2007) Pollen-based Screening of Soybean Genotypes for High Temperatures Crop Sci 47 pp 219-231 88 Shinozaki M (1972) Floral initiation of Pharbitis nil, a short-day plant, under continuous high-intensity light, Plant and Cell Physiology 13(2) pp 391–393 89 Songsri P., S Jogloy, N Vorasoot, C Akkasaeng, A Patanothai and C.C Holbrook (2008) Root distribution of drought resistant peanut genotypes in response to drought J Agron Crop Sci 194 pp 92–103 90 Takeno K., T Tsuruta and T Maeda (1996) Gibberellins are not essential for photoperiodic flower induction of Pharbitis nil Physiologia Plantarum 97 pp 397-401 91 Takimoto A and K Ikeda (1959) Studies on the light controlling flower initiation of Ipomoea nilI Intensity and quality of the light preceding the inductive dark period Bot Mag (Tokyo) 72 pp 137-145 92 Takimoto A and K.C Hamner (1964) Effect of Temperature and Preconditioning on Photoperiodic Response of Pharbitis nil Plant Physiology 39(6) pp 1024-1030 93 Tony M.C., J Jennifer, M.B Susan and B.J Wayne (2015) Master gardener program handbook University of Idaho, Moscow 20 pp 20-27 94 Ukom A.N., P.C Ojimelukwe and D.A Okpara (2009) Nutrient Composition of Selected Sweet Potato (Ipomea batatas (L.) Lam) Varieties as Influenced by Different Levels of Nitrogen Fertilizer Application Pakistan Journal of Nutrition 8(11) pp 1791-1795 95 USDA U.S Department of Agriculture (2011) Plants database 96 Vince-Prue D and J Gressel (1985) Pharbitis nil En Japanese Morning Glory In: A.H Harvey (ed) Handbook of flowering Vol IV CRC Press, Boca Raton, Fla pp 47 – 81 97 Wijayanti L., S Fujioka and J Kobayashi (1997) Involvement of Abscisic Acid and Indole-3-acetic Acid in the Flowering of Pharbitis nil J Plant Growth Regul 16 pp 115 98 Wilmowicz E., K Frankowski and J Kęsy (2013) The role of PnAC01 in light – and IAA – regulated flower inhibition in Pharbitis nil Acta Physiol Plant 35 pp 801 99 Wilmowicz E., K Jacek and K Jan (2008) Etylene and ABA interactions in the regulation of flower induction in Pharbitis nil Journal of Plant Physiology 165(18) pp 1917-1928 143 100 Wu Z., H.R Peter and H Deyuan (1995) Flora of China Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden (St Louis) 16 pp 271–325 101 Yatskievych G (2006) Steyermark’s Flora of Missouri, Vol II Revised ed Louis St, MO Missouri Botanical Garden Press pp 1181 102 Yoshida S (1981) Fundamental of Rice Crop Science International Rice Research Institute, Los Baños, Laguna, Philippines pp 269 103 Zhao Z.Z and P.G Xiao (2009) Encyclopedia of Medicinal Plants Vol.II World Publishing corporation pp 182 104 Zhu Y.G., F.J Gao, P.P Cao and L.Z Wang (2015) Effect of plant density on population yield and economic output value in maize-soybean intercropping Ying Yong Sheng Tai Xue Bao 26(6) pp 1751-1758 144 ... THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY BÌM BÌM (PHARBITIS NIL (L.) CHOISY) PHỤC VỤ SẢN XUẤTDƯỢC LIỆU CHẤT LƯỢNG Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 62 01... dung nghiên cứu 77 iv 4.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất chất lượng dược liệu bìm bìm 78 4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đến suất chất lượng dược liệu. .. cứu bìm bìm Ipomoea nil giới Việt Nam 2.3 Một số kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật số trồng dược liệu 16 2.3.1 Một số kết nghiên cứu tuyển chọn giống 17 2.3.2 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượng (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây bìm bìm (Pharbitits nil (L.) Choisy) phục vụ sản xuất dược liệu chất lượng (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay