Bun thai va benh tom

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:45

Bùn thải trong quá trình nuôi tôm, tác hại và giải pháp.Việt Nam là một trong những nước có nghề nuôi tôm nước lợ thâm canh phát triển mạnh. Hiệu quả từ việc nuôi tôm đã và đang mang lại lợi nhuận kinh tế cao, cung cấp nguồn nguyên liệu tôm cho xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động trong cả nước. Tuy vậy, những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của nghề này đang gây nhiều vấn đề về môi trường, chẳng hạn làm giảm diện tích rừng ngập mặn, hay ô nhiễm cục bộ vùng nuôi tôm tập trung, hoặc lây nhiễm nguồn bệnh từ tôm nuôi sang các thủy sản tự nhiên trong vùng, và như vậy nó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhiều nhóm người đang dựa vào lợi ích của rừng mang lại. Cùng với sự phát triển tự phát, nhiều ao nuôi tôm quảng canh đã dần được chuyển đổi thành ao nuôi thâm canh, mà không kèm theo hệ thống cấp và thoát nước đạt yêu cầu, trại nuôi không được bố trí ao xử lý chất thải, kết quả là chất lượng nước vùng xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, là điều kiện để dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho chính người nuôi tôm. Ngoài ra tình trạng ô nhiễm môi trường còn gây thiệt hại cho nhiều nhóm người khác như người khai thác thủy sản hay người nuôi các đối tượng thủy sản khác, tình trạng môi trường nuôi ngày bị suy thoái do phát triển tự phát, không tuân theo quy định, xả thải bừa bãi, sử dụng hóa chất không đúng quy định, quản lý và xử lý dịch bệnh tùy tiện, ý thức cộng đồng của người nuôi tôm còn thấp, v.v. Hệ quả là đời sống và sản xuất của nhiều nhóm dân cư sống ven rừng, gồm cả nhóm người nuôi tôm, lâm vào cảnh khó khăn. Bùn thải ao nuôi tôm Những năm gần đây, dịch bệnh phát sinh diện rộng, diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại người nuôi trồng thủy sản, làm tôm chết, nhiều hộ dân nuôi tôm, số doanh nghiệp nuôi tôm phải lâm vào cảnh nợ nần, phá sản Lượng thức ăn dư thừa không tiêu thụ hết lắng xuống tạo nguồn thải dễ phân hủy hữu gây ô nhiễm môi trường nguy phát sinh lây lan dịch bệnh Tình trạng bồi lắng kênh mương, ao vng phổ biến hai nguyên nhân bồi lắng tự nhiên cao bơm bùn đáy kênh rạch người nuôi tôm Hệ khả cấp nước cho hệ thống ao đầm suy giảm tăng chi phí nạo vét Nhiều địa phương khơng đủ vốn để trì việc nạo vét thường xuyên Hệ thống kênh rạch bị bồi lắng, môi trường nước tự nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng không xử lý nguồn nước ao bơm bùn đáy ao nuôi tôm thâm canh bán thâm canh kênh rạch tự nhiên Mặt khác, hạ tầng phục vụ vùng ni tơm chưa hồn chỉnh, hệ thống thủy lợi vốn hệ thống phục vụ cho nhu cầu canh tác nơng nghiệp; nhiều khu ni tơm chưa có kênh cấp, kênh xả riêng biệt, chí nhiều đoạn kênh bị bồi lắng, đáy kênh cao đáy ao nuôi tôm Hậu mầm bệnh tồn lưu khu nuôi tôm ao tôm bị bệnh thải nước mơi trường bên ngồi, nên khả lây nhiễm cao Khái quát hoạt động nuôi tôm Nuôi tôm nước mặn mạnh kinh tế tỉnh ven biển, góp phần lớn vào phát triển kinh tế địa phương Bên cạnh kết đạt mơ hình ni tơm thâm canh đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, bùn đáy ao ni tơm chất thải ô nhiễm cần quan tâm xử lý Bùn thải có hàm lượng tổng đạm tổng lân mức giàu hàm lượng chất hữu mức trung bình (Nguyễn Văn Mạnh Bùi Thị Nga, 2014) Trong năm qua, nhờ hấp dẫn lợi nhuận thu nhập gắn với điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp hộ NTTS tập trung vốn đầu tư phát triển NTTS Việt Nam nước có nghề ni tôm nước lợ thâm canh phát triển mạnh Hiệu từ việc nuôi tôm mang lại lợi nhuận kinh tế cao, cung cấp nguồn nguyên liệu tôm cho xuất khẩu, giải việc làm cho hàng triệu người lao động nước Tuy vậy, năm gần đây, phát triển nhanh chóng nghề gây nhiều vấn đề môi trường, chẳng hạn làm giảm diện tích rừng ngập mặn, hay nhiễm cục vùng nuôi tôm tập trung, lây nhiễm nguồn bệnh từ tôm nuôi sang thủy sản tự nhiên vùng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhiều nhóm người dựa vào lợi ích rừng mang lại Cùng với phát triển tự phát, nhiều ao nuôi tôm quảng canh dần chuyển đổi thành ao nuôi thâm canh, mà khơng kèm theo hệ thống cấp nước đạt u cầu, trại ni khơng bố trí ao xử lý chất thải, kết chất lượng nước vùng xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng, điều kiện để dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho người ni tơm Ngồi tình trạng nhiễm mơi trường gây thiệt hại cho nhiều nhóm người khác người khai thác thủy sản hay người ni đối tượng thủy sản khác, tình trạng mơi trường ni ngày bị suy thối phát triển tự phát, không tuân theo quy định, xả thải bừa bãi, sử dụng hóa chất khơng quy định, quản lý xử lý dịch bệnh tùy tiện, ý thức cộng đồng người ni tơm thấp, v.v Hệ đời sống sản xuất nhiều nhóm dân cư sống ven rừng, gồm nhóm người ni tơm, lâm vào cảnh khó khăn - Quy hoạch: thiết kế ao ni khơng phù hợp cho nước thải, nước cấp không đầy đủ, lắng đọng nhiều chất dinh dưỡng đáy ao dẫn đến khả tích tụ chất độc, mầm bệnh - Chất thải ao nuôi tôm thâm canh bán thâm canh: nước thải bùn thải từ ao nuôi chứa chất tiết tôm, nguồn thức ăn dư thừa bị phân hủy, tồn dư hóa chất, chất độc hại có đất phèn - Sử dụng thuốc, hố chất: Thuốc hố chất tích tụ đáy ao lắng đọng vào trầm tích vùng ven bờ - Ý thức người ni tơm: tình trạng lạm dụng thuốc hố chất kiểm sốt bệnh tơm, xử lý nước, xử lý đáy ao dẫn đến chai hoá đáy ao suy giảm chất lượng nguồn nước ven bờ Bệnh tôm phương pháp xử lý Bệnh tôm phát sinh tôm không đủ sức đề kháng với bất lợi môi trường nước ao nuôi; khác với môi trường cạn tôm bị bệnh việc chuẩn đốn bệnh cho tơm xác chữa trị bệnh gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm kiến thức chuyên mơn Do q trình ni tơm việc phòng bệnh cho tơm vơ quan trọng trị bệnh giải pháp cuối tình 2.1 Phòng bệnh cho tơm: Phòng bệnh tức áp dụng biện pháp cần thiết để nâng cao sức đề kháng tôm nuôi, tránh đưa mầm bệnh từ bên ngồi vào ao ni, ngăn ngừa mầm bệnh có tơm phát triển lây lan Phòng bệnh cho tôm gồm biện pháp sau: + Cải tạo ao đầm ni kỹ thuật + Chọn tơm giống có chất lượng, nuôi tôm mật độ phù hợp với điều kiện mơi trường địa phương, trình độ kỹ thuật hộ nuôi, thả giống kỹ thuật, mùa vụ + Cho tôm ăn với loại thức ăn có chất lượng hạn chế tối đa thức ăn tươi sống, cho ăn lượng không thiếu, thừa + Quản lý môi trường ao nuôi tốt, nước vùng nuôi phải sạch, không ảnh hưởng nước thải công nghiệp, nước có mầm bệnh, hạn chế sử dụng nước từ vùng sản xuất nông nghiệp đổ biển thời gian phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa Đối với ao chưa nhiễm bệnh, mà bên ngồi vùng ao có dấu hiệu nhiễm bệnh tuyệt đối khơng cấp nước từ vào 2.2 Các dấu hiệu bên ngồi tơm bị bệnh * Dấu hiệu ban ngày: + Sáng sớm nằm rải rác ven bờ, chậm chạp dễ bắt + Kiểm tra ruột tôm thấy thức ăn + Tơm bơi lừ lừ khơng xoè rộng + Màu sắc tôm vẻ tươi sáng, mô trở lên trắng đục * Dấu hiệu ban đêm + Tối chiếu đèn quanh ao thấy tơm có triệu chứng bệnh bơi lơ lửng quanh bờ, rọi đèn vào mắt tơm mắt đỏ khơng bình thường mà có màu trắng nhợt, tơm bơi khỏi vùng chiếu sáng chậm chạp 2.3 Bệnh tôm cách trị bệnh: Đến người ta phân lập 28 tác nhân gây bệnh cho tôm nằm nhóm bệnh: - Nhóm bệnh vi rút (đầu vàng, đốm trắng, MBV, HPV ) - Nhóm bệnh vi khuẩn (bệnh phát sáng, đốm màu, hoại ) - Nhóm bệnh nhiều nhóm sinh vật (bệnh đóng rong, nguyên sinh động vật ) - Nhóm bệnh môi trường dinh dưỡng: mềm vỏ, đỏ thân, thiếu vitaminC, bệnh bọt khí pH thấp, phồng nắp mang, toè đầu, xơ cứng đuôi a Bệnh vi rút gây (thường gặp Việt Nam) có hai bệnh chủ yếu: * Bệnh thân đỏ đốm trắng (BV): Bệnh thường xảy giai đoạn tôm từ 40 - 50 ngày tuổi Đốm trắng ion Ca++ lắng đọng mặt vỏ Nguyên nhân vi rút BV gây ra, bệnh xuất môi trường xấu vi rút có từ nguồn nước giáp xác hoang dã - Dấu hiệu bệnh lý: Tôm bỏ ăn, lờ đờ, thân xuất nhiều đốm trắng nhỏ đường kính 1mm nằm lớp ki tin phần đầu ngực đốt bụng Màu sắc tôm mắc bệnh dần biến từ màu hồng sang màu đỏ nâu, đuôi chân bơi tôm bị cụt, mang đổi màu - Tác hại: Các vi rút xâm nhập vào quan phá huỷ mang, gan, tuỵ, thần kinh, dày làm tôm chết hàng loạt sau - ngày - Phương pháp xử lý tôm bị chết khơng có biện pháp xử lý bệnh tơm đạt kích cỡ bán nên tranh thủ thu hoạch nhanh Ao tôm sau thu hoạch phải xử lý tốt trước tháo nước ao ngồi Clorin (30mg/m2 nước) vòng - ngày trước tháo * Bệnh đầu vàng (YHD) Bệnh xuất môi trường nuôi xấu Vi rút gây bệnh có từ nguồn nước loại giống: còng, cua, cáy, ghẹ bệnh thường xuất sau thả giống đến trưởng thành - Dấu hiệu bệnh lý: Tôm mắc bệnh thấy sức ăn giảm đáng kể, tôm bơi chậm chạp bờ mặt sát bờ ao nuôi dừng lại trạng thái bất động Tôm bị bệnh lần đầu đặc trưng mang có màu nhợt nhạt, (đầu vàng gan tuỵ có màu vàng nhạt bị vi rút phá huỷ) - Tác hại: Bệnh gây chết nghiêm trọng 100% vòng - ngày kể từ xuất - Phòng bệnh: Áp dụng phương pháp nói phần đầu - Trị bệnh: Hiện chưa có biện pháp xử lý bệnh tốt, cần thu hoạch tôm chớm bệnh đạt cỡ thu, b Bệnh vi khuẩn gây ra: * Bệnh phát sáng: Do vi khuẩn Vibrio harveyi gây ra, tôm bị nhiễm làm tơm phát sáng bóng tối - Ngun nhân: Do môi trường xấu - Giai đoạn xuất bệnh chủ yếu thời kỳ ấu trùng hậu ấu trùng (thời kỳ ương từ P15) - Dấu hiệu bệnh lý: Tôm lờ đờ, ăn số lên mặt nước dạt vào mép ao, thể tơm bị vi khuẩn phát sáng bóng tối, bệnh lây lan nhanh quanh khu vực phòng trị vệ sinh không tốt - Tác hại: Tôm bị nhiễm với lượng vi khuẩn phát sáng nhiều thể bị tổn thương gây chết hàng loạt - Xử lý: Nước trước vào ao nuôi cần xử lý hoá chất Clorin 100 - 200 ppm + thuốc tím - Phòng bệnh: Quản lý mơi trường nước ao tốt * Bệnh vỏ, đốm nâu, hoại tử phụ Do nhóm vi khuẩn Vibrio có khả phá vỏ lớp ki tin môi trường xấu, sức đề kháng tôm giảm hội để mầm bệnh tôm phát triển - Giai đoạn bị bệnh: Tất giai đoạn tôm - Dấu hiệu bệnh lý: chỗ bị bệnh bị ăn mòn phụ bộ, râu, mang, biểu bì xung quanh phần cuối giáp đầu ngực giai đoạn bệnh nặng xuất chấm có màu nâu nhạt - Nguyên nhân: Do môi trường ô nhiễm - Tác hại gây tổn chuỳ vỏ, mắt, lột xác bị trở ngại di chuyển hoạt động khó khăn, ăn gây tử vong bệnh kéo dài - Phòng bệnh giải pháp phòng bệnh tổng hợp * Bệnh hoại cơ: - Nguyên nhân: Do sốc mạnh đột ngột với yếu tố hàm lượng oxy hoà tan, nhiệt độ nước, độ mặn, môi trường xấu - Giai đoạn bị bệnh: tất giai đoạn - Dấu hiệu bệnh lý bệnh thường riêng lẻ tôm bị mốc trắng (màu đục sữa) phần đốt hay nơi bị hoại tử hai mép đuôi hư hại nên giòn dễ gẫy (thường gọi bệnh thối đi) - Tác hại: ảnh hưởng đén phát triển tôm, chỗ bị hoại sở đẻ mầm bệnh khác phát triển - Phòng bệnh: áp dụng giải pháp phòng bệnh tổng hợp c Bệnh nhóm sinh vật gây * Bệnh đóng rong: - Nguyên nhân: Do nhóm sinh vật gây gồm: số nấm, nguyên sinh động vật, nhóm tảo Bệnh thường xảy ao có nguồn nước bị nhiễm đáy xấu, nuôi mật độ cao, thức ăn dư thừa xử lý môi trường không tốt, phiêu sinh vật phát triển mạnh - Giai đoạn bị bệnh: Tôm giống cỡ - cm (do nuôi mật độ cao tôm tháng cuối môi trường đặc biệt đáy xấu - Dấu hiệu bệnh lý: Do môi trường nước ao xấu tôm yếu nên sinh vật phủ thành lớp vỏ mang, đốt phụ bộ, tôm thường lên mặt nước hay bám vào thành bờ, tơm có màu xanh (do tảo lục bám) có màu vàng (do tảo khuê bám) tôm bị bệnh nên chậm lớn, khó lột xác - Xử lý: quản lý môi trường tốt đặc biệt quan tâm sử dụng chế phẩm vi sinh BRF2, EM d Bệnh nguyên sinh động vật - Nguyên nhân: số nguyên sinh động vật gây môi trường bị bẩn - Giai đoạn bị bệnh: tất giai đoạn tôm - Dấu hiệu bệnh lý: Các sinh vật bám thành lớp bề mặt, mang, phụ, giáp đầu ngực tôm (dấu hiệu tương tự bệnh đóng rong) tơm khơng đổi màu sắc - Phòng trị bệnh: xử lý mơi trường tốt Đồng thời dùng thuốc đặc trị: Baycox cho vào thức ăn - ml/1kg thức ăn liên tục - ngày e Bệnh mơi trường có hàm lượng độc tố * Mềm vỏ: - Nguyên nhân chất lượng thức ăn, cung cấp thức ăn không đủ, nguồn nước bị nhiễm chất hoá học bất lợi như; nhiễm loại thuốc dùng nông nghiệp thải ra, nước thải cơng nghiệp có số hố chất có độc tính cao, đất có pH thấp - Giai đoạn bị bệnh: tất giai đoạn tôm - Tác hại: tôm dễ bị tôm khác ăn thịt, mầm bệnh cơng - Phòng trừ bệnh: cung cấp thức ăn đủ, chất lượng đảm bảo cho giai đoạn, bổ xung số chất bổ cần thiết trộn với thức ăn cho tôm ăn: VitaminC: 50 - 100mg/100kg thức ăn lúc giai đoạn tôm phát triển mạnh tháng cuối vụ nuôi cho ăn bổ sung: don, dắt ) * Bệnh phồng nắp mang - đen mang - Nguyên nhân: nhiều nguyên nhân (hội chứng đen mang) nguồn nước bị nhiễm kim loại nặng Fe, Cu, Co, Zn, Mn, thiếu vitaminC, ao nuôi đáy nhiều bùn nhiều chất hữu tích tụ thức ăn dư thừa, chất thải tôm, pH thấp Thời gian mắc bệnh tháng thứ đặc biệt tập trung cuối vụ nuôi - Dấu hiệu bệnh lý: mang chuyển từ màu hồng sang màu nâu -> màu đen, tia mang phồng lên, trở lên đen Môi trường ô nhiễm bệnh nặng - Tác hại: tơm hơ hấp khó khăn, ăn, sức đề kháng giảm, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển - Phòng bệnh: khơng cho thức ăn dư thừa, thay nước thường xuyên, nạo hút đáy (nếu có điều kiện), xử lý mơi trường tốt tránh nguồn nước bị ô nhiễm Bổ sung vitaminC vào thức ăn tơm Ngồi số bệnh thường gặp nhóm tơm gặp bệnh khơng phổ biến như: đỏ thân (do thức ăn hôi thối chất lượng) bệnh bọt khí (do lượng oxy nước thấp thường nhỏ mg/lít) đầu dạt vào bờ; bệnh pH thấp đất xì phèn, sau mưa vv Song nguyên nhân gây tất bệnh tôm môi trường không đảm bảo, biến động bất lợi Do đó, vấn đề phải quan tâm hộ ni tơm mong có vụ nuôi tôm đạt kết phải quản lý tốt môi trường nước ao nuôi Bùn thải lây lan dịch bệnh Sau vụ nuôi tôm mà không rút nước, khơng nạo vét, bón vơi, phơi đáy, ao nuôi lâu ngày bỏ hoang không cải tạo với mức nước ao thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bun thai va benh tom, Bun thai va benh tom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay