Ảnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

248 7 0
  • Loading ...
1/248 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:39

Ảnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu LongẢnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu Long BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ NGÀNH: 62 01 10 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ NGÀNH: 62 01 10 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ NGÀNH: 62 01 10 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN GS TS LÊ VĂN HÒA PGS TS PHẠM PHƯỚC NHẪN 2018 Luận án Tiến sĩ Khóa 2014-2018 Trường Đại học Cần Thơ LỜI CẢM TẠ Xin thể lòng tri ân sâu sắc đến GS TS Lê Văn Hòa tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, truyền đạt nhiều tri thức kinh nghiệm quý báu suốt trình làm việc, học tập nghiên cứu trường PGS TS Phạm Phước Nhẫn động viên, hướng dẫn nhiệt tình hỗ trợ hồn thiện luận án tốt nghiệp Xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, Ban Chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Khoa Sau đại học đơn vị phòng ban Quý thầy cô giảng dạy môn học nghiên cứu sinh; quý thầy cô tham dự hội đồng bảo vệ đề cương, tiểu luận chuyên đề Nghiên cứu sinh tư vấn định hướng nghiên cứu cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Quý thầy cô, anh chị em công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Bộ môn Sinh lý Sinh hóa động viên nhiệt tình giúp đỡ GS.TS Nguyễn Thị Lang, PGS.TS Lê Văn Vàng TS Huỳnh Kỳ giúp đỡ sưu tập giống khoai lang Các em Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Nguyễn, Lê Anh Duy, Phòng Ngọc Hải Triều, sinh viên lớp Hoa viên cảnh khóa 36, Cơng nghệ rau hoa cảnh quan khóa 37, 38, 39 40, số cán sinh viên trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ Viện lúa ĐBSCL đồng hành thực phân tích tiêu thí nghiệm Phòng Nơng nghiệp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Gia đình Trần Văn Chính huyện Bình Tân, Vĩnh Long; gia đình Sáu Thành huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng nhiệt tình giúp đỡ thực thí nghiệm ngồi đồng mơ hình canh tác Xin trân trọng ghi nhớ cơng ơn gia đình người thân tạo điều kiện giúp đỡ yên tâm học tập công tác Xin chân thành cảm ơn động viên, chia sẻ, hỗ trợ thầy cô, anh chị, em bạn bè ln bên tơi lúc khó khăn, dành tình cảm tốt đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Phạm Thị Phương Thảo ii Chuyên ngành Khoa học Cây trồng Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Luận án Tiến sĩ Khóa 2014-2018 Trường Đại học Cần Thơ TĨM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng giống biện pháp canh tác đến suất phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Đồng sơng Cửu Long” thực nhằm: (i) Đánh giá đặc tính sinh trưởng, đa dạng di truyền, suất phẩm chất 10 dòng/giống khoai lang tím (KLT) Đồng sơng Cửu Long đề xuất số dòng/giống khoai langsuất phẩm chất tốt; (ii) Nghiên cứu ảnh hưởng số kỹ thuật canh tác nhằm gia tăng suất phẩm chất dòng/giống chọn (iii) Xây dựng mơ hình canh tác đạt suất 30 tấn/ha cho dòng/giống Kết thí nghiệm cho thấy 10 dòng/giống khoai lang tím có quan hệ di truyền nằm khoảng từ 42-100%, giống KLT Nhật Lord, KLT Malaysia KTL HL491 chọn để tiếp tục đánh giá Giống KLT Malaysia có suất tổng thương phẩm cao nhất, KLT Nhật Lord có hàm lượng chất khơ tinh bột cao KLT HL491 có hàm lượng anthocyanins flavonoids cao Năng suất thương phẩm 03 giống khoai lang tím khảo sát đạt cao 140 ngày sau trồng Hàm lượng tinh bột chất khô gia tăng theo thời gian thu hoạch, hàm lượng anthocyanins đạt cao thời điểm 160 ngày sau trồng Bổ sung kali mức 200 250 kg K2O/ha kết hợp với bổ sung phân hữu (phân Đại Hùng, 1,1 tấn/ha) cho suất tổng suất thương phẩm cao nhất, đồng thời giúp gia tăng hàm lượng đường tổng số, anthocyanins flavonoids Sử dụng liều lượng NPK 100-80-200 kg/ha giúp gia tăng suất khoai lang, gia tăng hàm lượng NPK thịt củ, thân cải thiện số đặc tính phẩm chất Sử dụng màng phủ đen cho suất tổng suất thương phẩm, hàm lượng chất khô tinh bột cao so với khơng sử dụng màng phủ Bổ sung hexaconazole có hiệu việc gia tăng số lượng củ, suất số tiêu phẩm chất ba giống khoai lang tím Bổ sung hexaconazole với nồng độ 15 mg/L dạng Hexaconazole nguyên chất 100 mg/L dạng Anvil thời điểm 40, 55 70 ngày sau trồng cho số lượng củ cao, suất thương phẩm đạt 26 tấn/ha, tổng suất đạt 30 tấn/ha, gia tăng hàm lượng anthocyanins flavonoids Canh tác mùa khô giúp tăng suất khoai lang tím so với mùa mưa Ứng dụng kỹ thuật nghiên cứu cho mơ hình 1.000 m2 cho giống vào mùa khô cho thấy, KLT Malaysia đạt suất 60 tấn/ha hai giống lại đạt 30 tấn/ha Các kết cho thấy 03 giống khoai lang tím khảo sát, đặc biệt KLT Malaysia, phù hợp cho Đồng sông Cửu Long biện pháp canh tác thử nghiệm giúp gia tăng suất phẩm chất củ Từ khóa: Ipomoea batatas (L.) Lam., khoai lang tím, kỹ thuật canh tác, suất, phẩm chất iii Chuyên ngành Khoa học Cây trồng Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Luận án Tiến sĩ Khóa 2014-2018 Trường Đại học Cần Thơ ABSTRACT The PhD thesis “Effects of varieties and cultivation practices on yield and quality of purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) in the Mekong Delta” was conducted: (i) to compare morphological characteristics, genetic diversity, yield and quality of ten collected purple sweet potato (PSP) varieties in the Mekong Delta for further studies; (ii) to evaluate the effectiveness of some cultivation practices on yield and quality of the selected PSP varieties and (iii) to carry out the demonstration plot of 1.000 m2 for each of selected PSP varieties with the target yield more than 30 tons/ha The results showed that 10 PSP varieties showed highly genetic diversity with the genetic coefficient of 42% to 100% and three PSP varieties, namely PSP HL491, PSP Lord from Japan and PSP Malaysia, were used for further studies The highest number of roots, marketable yield and total yield were obtained from PSP Malaysia Meanwhile the highest root dry weight and starch were obtained from PSP Lord The anthocyanins and flavonoids contents extracted from the tubers of HL491 variety were higher than the others The highest marketable yield of all three PSP was achieved at 140 days after planting (DAP) In tubers of all three cultivars, the dry biomass and starch content increased with harvested time, while anthocyanins were highest at 160 DAP Applying potassium (200 to 250 kg K2O/ha) together with organic fertilizer (Dai Hung, 1.1 tons/ha) increased the total and marketable yield, total sugar, anthocyanins and flavonoids of three selected PSP varieties Using NPK at rates of 100-80-200 kg/ha enhanced yield, quality and NPK content in tubers and shoots Covering soil surface with the black mulching enhanced the total and marketable yield, dry weight and starch of three selected PSP varieties than control Spraying hexaconazole at 40, 55 and 70 days after planting increased the number of tubers and tuber yield of three different PSP varieties Applying 15 mg /L hexaconazole in the form of Hexaconazole (Sigma) or 100 mg /L in the form of of Anvil SC (Syngenta) showed the highest marketable yield (over 26 tons/ha), total yield (over 30 tons/ha), and increased the anthocyanins and flavonoids contents The yield of three PSP varieties were higher in the dry season than those of the wet season Applying all the tested cultivation practices in the demonstration plot of 1.000 m2/variety in the dry season could increase the yield with over 60 tons/ha for PSP Malaysia and over 30 tons/ha for the others All the obtained results confirmed that all the three PSP varieties, especially PSP Malaysia, are very promising and the tested cultivation practices could help increasing yield and quality of PSP in the Mekong Delta Keywords: cultivation techniques, Ipomoea batatas (L.) Lam., purple sweet potato, quality, root yield iv Chuyên ngành Khoa học Cây trồng Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Luận án Tiến sĩ Khóa 2014-2018 Trường Đại học Cần Thơ MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC i LỜI CẢM TẠ ii LỜI CAM ĐOAN v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xv Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Các nội dung đề tài 1.5.1 So sánh đặc tính sinh trưởng, suất phẩm chất số dòng/giống khoai lang tím điều kiện Đồng sơng Cửu Long 1.5.2 Các nghiên cứu kỹ thuật canh tác nhằm gia tăng suất phẩm chất ba giống khoai lang tím chọn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 1.5.3 Xây dựng mơ hình canh tác cho ba giống khoai lang tím huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 1.6 Ý nghĩa khoa học luận án 1.7 Ý nghĩa thực tiễn luận án 1.8 Những điểm luận án Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, phân loại đặc tính sinh trưởng khoai lang (Impomoea batatas (L.) Lam.) 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển khoai lang (Ipomoea batatas (L.) Lam.) vi Chuyên ngành Khoa học Cây trồng Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Luận án Tiến sĩ Khóa 2014-2018 Trường Đại học Cần Thơ 2.1.2 Phân loại đặc tính thực vật khoai lang (Ipomoea batatas (L.) Lam.) 2.1.3 Đặc tính sinh trưởng, phát triển thời điểm thu hoạch củ khoai lang 11 2.1.4 Các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng khoai lang 12 2.2 Giá trị dinh dưỡng kinh tế khoai lang 13 2.3 Các nghiên cứu di truyền chọn giống khoai lang công bố giới Việt Nam 16 2.3.1 Những nghiên cứu di truyền chọn giống khoai lang công bố giới 16 2.3.2 Các nghiên cứu di truyền chọn giống khoai lang công bố Việt Nam 17 2.3.3 Một số giống khoai lang có triển vọng Việt Nam 19 2.4 Các nghiên cứu kỹ thuật canh tác nhằm gia tăng suất phẩm chất thịt củ khoai lang 20 2.4.1 Các nghiên cứu kỹ thuật nhân giống mật độ trồng 20 2.4.2 Các nghiên cứu quản lý sâu bệnh, cỏ dại che màng phủ canh tác khoai lang 22 2.4.3 Ảnh hưởng việc bổ sung phân bón hóa chất đến suất, phẩm chất khoai lang 23 2.4.4 Các nghiên cứu vai trò hợp chất triazoles trồng 25 2.4.5 Nghiên cứu anthocyanins biện pháp gia tăng hàm lượng anthocyanins thịt củ khoai lang tím 28 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Phương tiện 32 3.1.1 Địa điểm nghiên cứu xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 32 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 33 3.1.3 Địa điểm phân tích mẫu 35 3.1.4 Thời gian địa điểm nghiên cứu 35 3.1.5 Vật liệu thí nghiệm 36 vii Chuyên ngành Khoa học Cây trồng Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Bảng 12.141: Hàm lượng flavonoids thời điểm thu hoạch Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 927,665 463,832 Giống 52949,107 26474,554 Phân 8605,978 2151,494 Giống x phân 5113,733 639,217 Sai số 28 8199,874 292,853 Tổng 45 1100301,734 CV (%) 11,3 Bảng 12.142: Hàm lượng đường tổng số thời điểm thu hoạch Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 217,510 108,755 Giống 384,908 192,454 Phân 510,435 127,609 Giống x phân 514,212 64,277 Sai số 28 992,893 35,460 Tổng 45 279577,486 CV (%) 7,59 Bảng 12.143: Hàm lượng tinh bột thời điểm thu hoạch Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 2762,496 1381,248 Giống 47527,968 23763,984 Phân 13089,791 3272,448 Giống x phân 5554,414 694,302 Sai số 28 28963,363 1034,406 Tổng 45 3668625,824 CV (%) 11,4 F 1,584 90,402 7,347 2,183 F 3,067 5,427 3,599 1,813 F 1,335 22,974 3,164 0,671 Mức ý nghĩa 0,223 0,000 0,000 0,061 Mức ý nghĩa 0,062 0,010 0,017 0,117 Mức ý nghĩa 0,279 0,000 0,029 0,712 Thí nghiệm 5: Nghiên cứu hiệu việc bổ sung màng phủ đến suất phẩm chất ba giống khoai lang tím Bảng 12.144: Chiều dài dây ba giống khoai lang tím thời điểm 30 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 3042,316 1521,158 4,661 0,021 Giống 3165,274 1582,637 4,849 0,018 Màng phủ 1267,880 422,627 1,295 0,301 Giống x màng phủ 1911,531 318,589 0,976 0,464 Sai số 22 7180,226 326,374 Tổng 36 519307,313 CV (%) 15,29 Bảng 12.145: Chiều dài dây ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 2721,097 1360,549 5,090 0,015 Giống 5919,503 2959,752 11,072 0,000 Màng phủ 297,729 99,243 0,371 0,775 Giống x màng phủ 2123,594 353,932 1,324 0,288 Sai số 22 5880,944 267,316 Tổng 36 340229,875 CV (%) 17,25 Bảng 12.146: Chiều dài dây ba giống khoai lang tím thời điểm 90 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 2,681 1,340 0,004 0,996 Giống 1737,628 868,814 2,912 0,076 Màng phủ 7521,285 2507,095 8,404 0,001 Giống x màng phủ 2515,705 419,284 1,405 0,257 Sai số 22 6563,403 298,336 Tổng 36 890852,375 CV (%) 11,09 Bảng 12.147: Chiều dài dây ba giống khoai lang tím thời điểm 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 1307,764 653,882 1,472 0,251 Giống 80,222 40,111 0,090 0,914 Màng phủ 486,188 162,063 0,365 0,779 Giống x màng phủ 3474,667 579,111 1,304 0,297 Sai số 22 9772,236 444,193 Tổng 36 882037,250 CV (%) 13,58 Bảng 12.148: Đường kính dây ba giống khoai lang tím thời điểm 30 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,001 0,001 0255 0,777 Giống 0,092 0,046 18,338 0,000 Màng phủ 0,007 0,002 0,975 0,423 Giống x màng phủ 0,009 0,002 0,609 0,720 Sai số 22 0,055 0,003 Tổng 36 3,713 CV (%) 17,4 Bảng 12.149: Đường kính dây ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,038 0,019 5,709 0,010 Giống 0,155 0,078 23,299 0,000 Màng phủ 0,029 0,010 2,890 0,058 Giống x màng phủ 0,011 0,002 0,555 0,761 Sai số 22 0,073 0,003 Tổng 36 5,739 CV (%) 14,1 Bảng 12.150: Đường kính dây ba giống khoai lang tím thời điểm 90 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,011 0,005 2,299 0,124 Giống 0,082 0,041 17,642 0,000 Màng phủ 0,010 0,003 1,388 0,273 Giống x màng phủ 0,024 0,004 1,717 0,164 Sai số 22 0,051 0,002 Tổng 36 4,144 CV (%) 13,5 Bảng 12.151: Đường kính dây ba giống khoai lang tím thời điểm 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,015 0,008 1,260 0,303 Giống 0,095 0,048 7,765 0,003 Màng phủ 0,018 0,006 0,984 0,418 Giống x màng phủ 0,034 0,006 0,938 0,488 Sai số 22 0,135 0,006 Tổng 36 5,360 CV (%) 20,7 Bảng 12.152: Chỉ số Spad ba giống khoai lang tím thời điểm 30 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 8,976 4,488 1,312 0,289 Giống 15,938 7,969 2,330 0,121 Màng phủ 6,814 2,271 0,664 0,583 Giống x màng phủ 17,202 2,867 0,838 0,554 Sai số 22 75,244 3,420 Tổng 36 69930,217 CV (%) 4,20 Bảng 12.153: Chỉ số Spad ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 10,400 5,200 2,018 0,157 Giống 27,354 13,677 5,306 0,013 Màng phủ 4,036 1,345 0,522 0,672 Giống x màng phủ 18,549 3,092 1,199 0,343 Sai số 22 56,703 2,577 Tổng 36 63545,465 CV (%) 3,82 Bảng 12.154: Chỉ số Spad ba giống khoai lang tím thời điểm 90 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,482 0,241 0,219 0,805 Giống 8,051 4,025 3,659 0,042 Màng phủ 15,515 5,172 4,701 0,011 Giống x màng phủ 6,313 1,052 0,956 0,477 Sai số 22 24,204 1,100 Tổng 36 64414,028 CV (%) 2,48 Bảng 12.155: Chỉ số Spad ba giống khoai lang tím thời điểm 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 1,383 0,691 0,185 0,832 Giống 25,538 12,769 3,425 0,051 Màng phủ 58,108 19,369 5,195 0,007 Giống x màng phủ 19,492 3,249 0,871 0,531 Sai số 22 82,019 3,728 Tổng 36 66389,830 CV (%) 4,50 Bảng 12.156: Diện tích ba giống khoai lang tím thời điểm 30 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 1135,333 567,666 7,790 0,003 Giống 1512,200 756,100 10,376 0,001 Màng phủ 84,709 28,236 0,387 0,763 Giống x màng phủ 104,168 17,361 0,238 0,959 Sai số 22 1603,171 72,871 Tổng 36 178458,339 CV (%) 12,3 Bảng 12.157: Diện tích ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 29,573 14,787 0,199 0,821 Giống 523,358 261,679 3,526 0,047 Màng phủ 285,846 95,282 1,284 0,305 Giống x màng phủ 170,840 28,473 0,384 0,882 Sai số 22 1632,864 74,221 Tổng 36 163907,193 CV (%) 12,9 Bảng 12.158: Diện tích ba giống khoai lang tím thời điểm 90 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 174,465 87,233 1,402 0,267 Giống 1232,254 616,127 9,903 0,001 Màng phủ 1073,432 357,811 5,751 0,005 Giống x màng phủ 276,172 46,029 0,740 0,623 Sai số 22 1368,758 62,216 Tổng 36 178730,668 CV (%) 11,3 Bảng 12.159: Diện tích ba giống khoai lang tím thời điểm 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 665,827 332,914 2,837 0,080 Giống 1946,470 973,235 8,292 0,002 Màng phủ 1811,836 603,945 5,146 0,008 Giống x màng phủ 522,827 87,138 0,742 0,621 Sai số 22 2582,058 117,366 Tổng 36 186065,784 CV (%) 15,4 Bảng 12.160: Hàm lượng Diệp lục tố a ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 2927,021 1463,510 4,541 0,022 Giống 661,971 330,985 1,027 0,375 Màng phủ 1774,233 591,411 1,835 0,170 Giống x màng phủ 1478,412 246,402 0,765 0,606 Sai số 22 7090,464 322,294 Tổng 36 275166,389 CV (%) 21,1 Bảng 12.161: Hàm lượng Diệp lục tố a ba giống khoai lang ngày SKT Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 4817,340 2408,670 Giống 908,236 454,118 Màng phủ 627,990 209,330 Giống x màng phủ 2851,305 475,217 Sai số 22 5408,563 245,844 Tổng 36 216691,266 CV (%) 20,9 tím thời điểm 120 F 9,798 1,847 0,851 1,933 Mức ý nghĩa 0,001 0,181 0,481 0,120 Bảng 12.162: Hàm lượng Diệp lục tố b ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 44,621 22,311 0,392 0,680 Giống 7,305 3,652 0,064 0,938 Màng phủ 155,131 51,710 0,909 0,453 Giống x màng phủ 613,065 102,177 1,796 0,146 Sai số 22 1251,450 56,884 Tổng 36 39884,318 CV (%) 23,3 Bảng 12.163: Hàm lượng Diệp lục tố b ba giống khoai lang tím thời điểm 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 289,867 144,934 3,069 0,067 Giống 115,844 57,922 1,227 0,313 Màng phủ 249,128 83,043 1,759 0,184 Giống x màng phủ 597,523 99,587 2,109 0,093 Sai số 22 1038,832 47,220 Tổng 36 25368,348 CV (%) 27,1 Bảng 12.164: Hàm lượng Carotenoid ba giống khoai lang tím thời điểm 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 134,074 67,037 2,713 0,088 Giống 110,985 55,492 2,246 0,130 Màng phủ 142,628 47,543 1,924 0155 Giống x màng phủ 57,298 9,550 0,387 0,880 Sai số 22 543,523 24,706 Tổng 36 20002,403 CV (%) 21,6 Bảng 12.165: Hàm lượng Carotenoid ba giống khoai lang tím thời điểm 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 34,751 17,376 4,688 0,020 Giống 4,734 2,367 0,639 0,537 Màng phủ 5,647 1,882 0,508 0,681 Giống x màng phủ 29,379 4,897 1,321 0,290 Sai số 22 81,540 3,706 Tổng 36 14536,754 CV (%) 9,63 Bảng 12.166: Hàm lượng chất khô thân ba giống khoai 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 5,876 2,938 Giống 10,147 5,074 Màng phủ 4,112 1,371 Giống x màng phủ 14,655 2,443 Sai số 22 106,648 4,848 Tổng 36 7728,147 CV (%) 15,2 lang tím thời điểm Bảng 12.167: Số củ thương phẩm/m2 ba giống khoai lang hoạch Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 54,056 27,028 Giống 3754,889 1877,444 Màng phủ 14,972 4,991 Giống x màng phủ 577,111 96,185 Sai số 22 1044,611 47,482 Tổng 36 103519,000 CV (%) 13,2 tím thời điểm thu F 0,606 1,047 0,283 0,504 F 0,569 39,540 0,105 2,026 Mức ý nghĩa 0,554 0,368 0,837 0,799 Mức ý nghĩa 0,574 0,000 0,956 0,105 Bảng 12.168: Tổng số củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 374,889 187,444 0,878 0,430 Giống 3513,722 1756,861 8,233 0,002 Màng phủ 913,639 304,546 1,427 0,262 Giống x màng phủ 354,944 59,157 0,277 0,942 Sai số 22 4694444 213,384 Tổng 36 570603,000 CV (%) 11,7 Bảng 12.169: Khối lượng trung bình củ thương phẩm ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 318,787 159,393 1,185 0,325 Giống 2551,878 1275,939 9,486 0,001 Màng phủ 1069,569 356,523 2,651 0,074 Giống x màng phủ 2767,097 461,183 3,429 0,015 Sai số 22 2959,163 134,507 Tổng 36 327299,102 CV (%) 12,3 Bảng 12.170: Khối thân ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 31,658 15,829 1,840 0,182 Giống 33,371 16,686 1,939 0,168 Màng phủ 47,332 15,777 1,834 0,171 Giống x màng phủ 56,307 9,384 1,091 0,399 Sai số 22 189,302 8,605 Tổng 36 6189,330 CV (%) 24,0 Bảng 12.171: Năng suất thương phẩm ba giống khoai lang hoạch Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 17,737 8,868 Giống 258,734 129,367 Màng phủ 33,273 11,091 Giống x màng phủ 52,260 8,710 Sai số 22 67,607 3,073 Tổng 36 7383,319 CV (%) 12,6 tím thời điểm thu F 2,886 42,098 3,609 2,834 Mức ý nghĩa 0,077 0,000 0,029 0,034 Bảng 12.172: Năng suất tổng ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 22,828 11,414 7,357 0,004 Giống 223,353 111,676 71,978 0,000 Màng phủ 67,763 22,588 14,558 0,000 Giống x màng phủ 50,192 8,365 5,392 0,001 Sai số 22 34,134 1,552 Tổng 36 12296,528 CV (%) 6,85 Bảng 12.173: Độ ẩm thịt củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (1 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 2,497 1,248 0,308 0,738 Giống 214,029 107,015 26,362 0,000 Màng phủ 38,949 12,983 3,198 0,043 Giống x màng phủ 38,478 6,413 1,580 0,200 Sai số 22 89,307 4,059 Tổng 36 163515,777 CV (%) 2,99 Bảng 12.174: Độ ẩm thịt củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu ngày STH) Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương Lặp lại 8,039 4,019 0,700 Giống 477,809 238,905 41,577 Màng phủ 1,390 0,463 0,081 Giống x màng phủ 37,513 6,252 1,088 Sai số 22 126,414 5,746 Tổng 36 162480,363 CV (%) 3,58 hoạch (21 Bảng 12.175: Độ ẩm thịt củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu ngày STH) Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương Lặp lại 71,605 35,802 2,984 Giống 287,755 143,878 11,993 Màng phủ 65,082 21,694 1,808 Giống x màng phủ 101,599 16,933 1,411 Sai số 22 263,940 11,997 Tổng 36 153741,369 CV (%) 5,31 hoạch (42 Mức ý nghĩa 0,508 0,000 0,970 0,400 Mức ý nghĩa 0,071 0,000 0,175 0,255 Bảng 12.176: Độ cứng củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (1 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,186 0,093 1,527 0,239 Giống 1,014 0,507 8,332 0,002 Màng phủ 0,276 0,092 1,514 0,239 Giống x màng phủ 0,177 0,030 0,485 0,812 Sai số 22 1,338 0,061 Tổng 36 219,950 CV (%) 10,1 Bảng 12.177: Độ cứng củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (21 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,068 0,034 0,564 0,577 Giống 0,888 0,444 7,338 0,004 Màng phủ 0,011 0,004 0,061 0,980 Giống x màng phủ 0,291 0,048 0,800 0,580 Sai số 22 1,331 0,060 Tổng 36 220,955 CV (%) 9,95 Bảng 12.78 Độ cứng củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (43 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,167 0,083 2,080 0,149 Giống 1,458 0,729 18,206 0,000 Màng phủ 0,145 0,048 1,209 0,330 Giống x màng phủ 0,178 0,030 0,741 0,623 Sai số 22 0,881 0,040 Tổng 36 226,497 CV (%) 8,02 Bảng 12.179: Độ Brix ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (1 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,023 0,012 0,396 0,678 Giống 0,363 0,181 6,123 0,008 Màng phủ 0,291 0,097 3,273 0,040 Giống x màng phủ 0,039 0,007 0,220 0,966 Sai số 22 0,652 0,030 Tổng 36 171,453 CV (%) 7,97 Bảng 12.180: Độ Brix ba giống khoai lang STH) Tổng bình Nguồn biến động Độ tự phương Lặp lại 0,074 Giống 0,027 Màng phủ 0,141 Giống x màng phủ 0,462 Sai số 22 0,519 Tổng 36 214,870 CV (%) 6,36 Bảng 12.181: Độ Brix ba giống khoai lang STH) Tổng bình Nguồn biến động Độ tự phương Lặp lại 0,482 Giống 0,221 Màng phủ 0,016 Giống x màng phủ 0,266 Sai số 22 1,384 Tổng 36 219,440 CV (%) 10,2 tím thời điểm thu hoạch (21 ngày Trung bình bình phương 0,037 0,014 0,047 0,077 0,024 F 1,565 0,576 1,988 3,259 Mức ý nghĩa 0,232 0,570 0,145 0,019 tím thời điểm thu hoạch (42 ngày Trung bình bình phương 0,241 0,110 0,005 0,044 0,063 F 3,831 1,752 0,082 0,705 Mức ý nghĩa 0,037 0,197 0,969 0,649 Bảng 12.182: Hàm lượng tinh bột ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (1 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 1751,331 875,665 2,232 0,131 Giống 63136,072 31568,036 80,474 0,000 Màng phủ 29794,181 9931,394 25,317 0,000 Giống x màng phủ 5212,831 868,805 2,215 0,080 Sai số 22 8630,105 392,278 Tổng 36 2647247,015 CV (%) 7,46 Bảng 12.183: Hàm lượng tinh bột ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (21 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 1051,524 525,762 0,364 0,699 Giống 21212,047 10606,023 7,337 0,004 Màng phủ 7339,006 2446,335 1,692 0,198 Giống x màng phủ 36370,191 6061,698 4,193 0,006 Sai số 22 31802,413 1445,564 Tổng 36 2596408,227 CV (%) 14,4 Bảng 12.184: Hàm lượng tinh bột ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (42 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 1626,841 813,420 1,089 0,354 Giống 9665,874 4832,937 6,467 0,006 Màng phủ 895,875 298,625 0,400 0,755 Giống x màng phủ 7019,426 1169,904 1,566 0,204 Sai số 22 16440.,037 747,274 Tổng 36 3078889,267 CV (%) 9,40 Bảng 12.185: Hàm lượng đường tổng số ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (1 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 92,144 46,072 1,346 0,281 Giống 172,326 86,163 2,518 0,104 Màng phủ 515,965 171,988 5,026 0,008 Giống x màng phủ 231,491 38,582 1,128 0,379 Sai số 22 752,787 34,218 Tổng 36 157700,288 CV (%) 8,89 Bảng 12.186: Hàm lượng đường tổng số ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (21 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 96,574 48,287 1,941 0,167 Giống 193998 96,999 3,900 0,036 Màng phủ 180,511 60,170 2,419 0,093 Giống x màng phủ 149,846 24,974 1,004 0,448 Sai số 22 547,227 24,874 Tổng 36 161871,219 CV (%) 7,46 Bảng 12.187: Hàm lượng đường tổng số ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (42 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 108,397 54,198 3,551 0,046 Giống 63,162 31,581 2,069 0,150 Màng phủ 229,684 76,561 5,016 0,008 Giống x màng phủ 77,347 12,891 0,844 0,549 Sai số 22 335,826 15,265 Tổng 36 172420,026 CV (%) 5,66 Bảng 12.188: Hàm lượng anthocyanins ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,000005663 0,00000283 0,059 0,943 Giống 0,002 0,0010000 20,795 0,000 Màng phủ 0,000 0,0000544 1,139 0,355 Giống x màng phủ 0,000 0,0000559 1,170 0,357 Sai số 22 0,001 0,0000478 Tổng 36 0,053 CV (%) 18,7 Bảng 12.189: Hàm lượng anthocyanins ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (21 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,0000704 0,0000352 0,490 0,619 Giống 0,004 0,0020000 25,724 0,000 Màng phủ 0,001 0,0000000 3,099 0,048 Giống x màng phủ 0,000 0,0000733 1,019 0,439 Sai số 22 0,002 0,0000719 Tổng 36 0,101 CV (%) 16,6 Bảng 12.190: Hàm lượng anthocyanins ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch (42 ngày STH) Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,000003867 0,0000093 0,026 0,974 Giống 0,006 0,003 38,950 0,000 Màng phủ 0,000 0,000 1,977 0,147 Giống x màng phủ 0,000 0,0000828 1,129 0,378 Sai số 22 0,002 0,0000733 Tổng 36 0,087 CV (%) 18,2 Bảng 12.191: Hàm lượng flavonoids ba giống khoai lang hoạch Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 1960,240 980,120 Giống 10539,432 5269,716 Màng phủ 182,998 60,999 Giống x màng phủ 532,089 88,682 Sai số 22 3744,493 170,204 Tổng 36 431011,062 CV (%) 12,2 tím thời điểm thu Bảng 12.192: Hàm lượng flavonoids ba giống khoai lang hoạch (21 ngày STH) Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 899,393 449,696 Giống 12300,597 6150,299 Màng phủ 787,304 262,435 Giống x màng phủ 3246,248 541,041 Sai số 22 9102,781 413,763 Tổng 36 514654,127 CV (%) 17,5 tím thời điểm thu Bảng 12.193: Hàm lượng flavonoids ba giống khoai lang hoạch (42 ngày STH) Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Độ tự phương bình phương Lặp lại 2651,655 1325,827 Giống 43741,664 21870,832 Màng phủ 7897,324 2632,441 Giống x màng phủ 2073,691 345,615 Sai số 22 14012,581 636,936 Tổng 36 840347,565 CV (%) 17,3 tím thời điểm thu F 5,758 30,961 0,358 0,521 F 1,087 14,864 0,634 1,308 F 2,082 34,338 4,133 0,543 Mức ý nghĩa 0,010 0,000 0,784 0,786 Mức ý nghĩa 0,355 0,000 0,601 0,295 Mức ý nghĩa 0,149 0,000 0,018 0,770 Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng Hexaconazole đến khả hình thành củ ba giống khoai lang tím Bảng 12.194: Ảnh hưởng hexaconazole lên độ số diệp lục tố (Spad) ba giống khoai lang tím 30 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lập lại 0,489 0,244 0,055 0,947 Giống 97,273 48,637 10,866 0,000 Hóa chất 14,676 2,446 0,546 0,770 Giống * Hóa chất 12 27,586 2,299 0,514 0,893 Sai số 40 179,038 4,476 Tổng 63 86.089,423 CV (%) 5,73 Bảng 12.195: Ảnh hưởng hexaconazole lên độ số diệp lục tố (Spad) ba giống khoai lang tím 60 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lập lại 1,803 0,901 1,189 0,315 Giống 21,715 10,858 14,323 0,000 Hóa chất 24,888 4,148 5,472 0,000 Giống * Hóa chất 12 9,890 0,824 1,087 0,396 Sai số 40 30,322 0,758 Tổng 63 99.839,363 CV (%) 2,19 Bảng 12.196: Ảnh hưởng hexaconazole lên độ số diệp lục tố (Spad) ba giống khoai lang tím 90 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lập lại 1,368 0,684 0,798 0,457 Giống 10,604 5,302 6,186 0,005 Hóa chất 14,412 2,402 2,803 0,023 Giống * Hóa chất 12 6,349 0,529 0,617 0,815 Sai số 40 34,282 0,857 Tổng 63 103.083,063 CV (%) 2,19 Bảng 12.197: Ảnh hưởng hexaconazole lên độ số diệp lục tố (Spad) ba giống khoai lang tím 120 ngày SKT Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lập lại 16,985 8,492 2,132 0,132 Giống 2,111 1,056 0,265 0,769 Hóa chất 31,199 5,200 1,305 0,277 Giống * Hóa chất 12 43,931 3,661 0,919 0,538 Sai số 40 159,357 3,984 Tổng 63 95.640,280 CV (%) 5,13 Bảng 12.198: Ảnh hưởng hexaconazole đến hàm lượng anthocyanins (%) thịt củ ba dòng/giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lập lại Giống Hóa chất Giống * Hóa chất Sai số Tổng CV (%) 2 12 40 63 Tổng bình phương 0,000 0,017 0,002 0,004 0,001 0,151 Trung bình bình phương 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 F 2,456 304,806 10,074 11,855 Mức ý nghĩa 0,099 0,000 0,000 0,000 11,7 Xây dựng mơ hình canh tác cho ba giống khoai lang tím huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Bảng 12.199: Độ cứng củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,014 0,007 0,753 0,528 Giống 0,322 0,161 17,907 0,010 Sai số 0,036 0,009 Tổng 44,594 CV (%) Bảng 12.200: Độ Brix thịt củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,062 0,031 0,208 0,820 Giống 0,702 0,351 2,349 0,211 Sai số 0,598 0,149 Tổng 69,700 CV (%) Bảng 12.201: Độ ẩm thịt củ ba giống khoai lang tím thời điểm thu hoạch Tổng bình Trung bình Mức ý Nguồn biến động Độ tự F phương bình phương nghĩa Lặp lại 0,064 0,032 0,039 0,962 Giống 7,362 3,681 4,454 0,096 Sai số 3,306 0,826 Tổng 38350,983 CV (%) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. .. dụng Luận án Tiến sĩ Khóa 2014-2018 Trường Đại học Cần Thơ TĨM TẮT Đề tài Ảnh hưởng giống biện pháp canh tác đến suất phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Đồng sông Cửu Long thực... khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Đồng sông Cửu Long thực nhằm đề xuất số dòng /giống khoai lang tím có suất cao, phẩm chất tốt đề xuất kỹ thuật canh tác phù hợp cho dòng /giống khoai lang
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ), Ảnh hưởng của giống và biện pháp canh tác đến năng suất và phẩm chất khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay