Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn) (Luận án tiến sĩ)

287 10 0
  • Loading ...
1/287 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:34

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn)Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN DUY TÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THU HOẠCH CHẾ BIẾN ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC CHẤTHOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG CÂY THUỐC DỊI (Pouzolzia zeylanica L Benn) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH: 9540101 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN DUY TÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THU HOẠCH CHẾ BIẾN ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG CÂY THUỐC DỊI (Pouzolzia zeylanica L Benn) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH: 9540101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS TS NGUYỄN MINH THỦY 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất người hỗ trợ giúp đỡ tơi hồn thành luận án nghiên cứu khoa học này, nhắc đến: - Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thủy, người kính mến tận tâm giảng dạy bảo cho suốt năm học nghiên cứu sinh vừa qua hỗ trợ nhiều việc tiếp cận phương pháp để bố trí thí nghiệm xử lý số liệu Một lần xin chân thành cám ơn nhiều - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cần Thơ, Ban chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng; Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Các phòng ban chức tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt q trình học tập nghiên cứu thời gian qua - Ban Giám Hiệu Trường Đại học An Giang, Ban chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên; Ban chủ nhiệm Bộ mơn Cơng nghệ Thực phẩm, Các phòng ban chức giúp đỡ việc xếp cơng việc để hồn thành tốt cơng tác giảng dạy học tập nghiên cứu sinh - Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ sinh học; Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ tơi q trình thực nghiên cứu - Các bạn Lê Quốc Việt Võ Tấn Thạnh học viên cao học Khóa 20 Trường Đại học Cần Thơ Các bạn sinh viên khóa ĐH12TP, ĐH13TP, ĐH14TP ĐH15TP Trường Đại học An Giang hỗ trợ việc thực nghiên cứu - Gia đình tơi, Ba mẹ anh em tôi, đặc biệt Bà xã yêu quý Võ Thị Xuân Tuyền hai Nguyễn Võ Thùy Chi, Nguyễn Duy Khoa ủng hộ tơi vật chất lẫn tinh thần để tơi n tâm học tập nghiên cứu hoàn thành tốt luận án Người viết NCS NGUYỄN DUY TÂN i TÓM TẮT Cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L Benn) loài thực vật thuốc, người dân nước châu Á sử dụng để chữa trị nhiều bệnh khác theo phương pháp truyền thống Ở Việt Nam, thuốc dòi trồng phổ biến khu vực Đồng sông Cửu Long, sử dụng dạng tươi hay khô, sắc thành nước uống để chữa trị bệnh ho lâu năm, ho lao viêm họng Ngày y học, thuốc dòi kết hợp với vị thuốc khác khả chống lại tế bào ung thư, bệnh lao tác dụng bổ phổi Nhiều nghiên cứu công bố cho thấy dịch trích từ thuốc dòi chứa nhiều hợp chất sinh học với đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm chống oxy hóa Tuy nhiên, loài thực vật chưa nghiên cứu đầy đủ khả trồng thu hoạch; sơ chế bảo quản nguyên liệu; chế biến thành sản phẩm thực phẩm tiện dụng khả hỗ trợ việc phòng điều trị bệnh, bồi bổ thể Vì thế, nội dung nghiên cứu luận án nhằm giải đáp vấn đề nêu Trong nghiên cứu, sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) phần mềm STATGRAPHIC để thiết kế thí nghiệm tối ưu hóa thơng số tiến trình Trong giai đoạn đầu nghiên cứu, ảnh hưởng trình thu hoạch xử lý sau thu hoạch đến khả trì hợp chất sinh học thuốc dòi nghiên cứu Trong đó, mùa vụ trồng (mùa nắng mùa mưa) thời gian thu hoạch (30, 45, 60, 75 90 ngày tuổi sau trồng); nhiệt độ sấy (60, 70, 80, 90 100oC) phơi nắng; điều kiện bảo quản nguyên liệu bao bì PE ghép mí (dạng bột nghiền cắt khúc với hàm ẩm khác nhau) quan tâm Kết nghiên cứu cho thấy thuốc dòi trồng phát triển tốt với thời gian thu hoạch tối ưu từ 4÷8 tuần tuổi sau trồng, thuốc dòi trồng từ tháng 1÷4/2015 (vào mùa nắng) chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học so với trồng từ tháng 7÷10/2015 (vào mùa mưa) Chế độ sơ chế thích hợp thuốc dòi rửa làm khô cách phơi nắng/sấy khô 60oC tới độ ẩm nhỏ 12%, sau cắt khúc 3÷5 cm cho vào bao bì PE (2 lớp) Chúng bảo quản tốt 12 tháng nhiệt độ phòng Trong giai đoạn nghiên cứu thứ hai, ảnh hưởng yếu tố đến trình chế biến sản phẩm cao lỏng bột hòa tan từ thuốc dòi thực hiện, bao gồm (i) thiết kế bố trí thí nghiệm cho quy trình sản xuất cao lỏng theo dạng phức hợp điểm tâm (CCD) sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) với nhân tố khảo sát nhiệt độ thời gian trích ly (70÷90oC 20÷40 phút, tương ứng); tỷ lệ nước/thuốc dòi khơ (20/1÷30/1 v/w); acid citric (0,2÷0,4%), ii đường sucrose (15÷25oBrix) carboxymethyl cellulose (0,2÷0,4%) đặc (độ chân khơng 550÷650 mmHg thời gian 30÷40 phút) Các thơng số tối ưu đạt cho q trình trích ly thuốc dòi khơ nhiệt độ 81oC 30 phút với tỷ lệ nước/nguyên liệu 27/1 (v/w) Dịch trích phối chế với 0,29% acid citric, 20oBrix 0,29% carboxymethyl cellulose; đặc độ chân không 600 mmHg 40 phút cho sản phẩm cao lỏng 60oBrix, độ nhớt 538 mPas, aw 0,91 pH 3,9; hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin đạt 2,85 mgCE/100g; 3,81 mgQE/g; 8,05 mgGAE/g 6,12 mgTAE/g; (ii) khảo sát thơng số ảnh hưởng đến tiến trình sấy phun dịch trích ly thuốc dòi, bao gồm nồng độ maltodextrin bổ sung (5÷15%, w/v) kết hợp với ba loại gum (arabic, carrageenan xanthan gum) với nồng độ khác (0,06÷0,10%, w/v); nhiệt độ khơng khí sấy (170÷190oC) tốc độ dòng nhập liệu (16÷20 rpm); tỷ lệ đường sucrose (10, 15 20%), acid ascorbic (0,05; 0,10 0,15%) với g bột thuốc dòi pha 100 ml nước Các thông số tối ưu đạt dịch trích phối chế với 9% maltodextrin 0,08% gum arabic, sấy phun với nhiệt độ khơng khí đầu vào 179oC, tốc độ dòng nhập liệu 18 rpm, sử dụng phối chế với tỷ lệ bột thuốc dòi/đường sucrose/acid ascorbic 3/15/0,1 (w/w/w) 100 ml nước Sản phẩm bột thuốc dòi sấy phun độ ẩm 6,5%; hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin 8,06 mgCE/100g; 30,86 mgQE/g; 28,12 mgGAE/g 24,85 mgTAE/g, tương ứng; (iii) Khảo sát trình bảo quản sản phẩm cao keo thủy tinh 250 ml nhiệt độ lạnh nhiệt độ phòng, bột sấy phun hộp nhựa 100g nhiệt độ phòng Kết cho thấy mẫu sản phẩm cao bảo quản nhiệt độ phòng tổn thất hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin 64,21; 63,52; 45,59 40,52%; cao mẫu bảo quản nhiệt độ lạnh với hàm lượng hợp chất sinh học 42,11; 40,94; 32,30 29,58% Còn mẫu sản phẩm bột tổn thất hợp chất sinh học 51,85; 50,97; 36,64 33,86% Ở nội dung nghiên cứu thứ ba, hoạt động thực bao gồm (i) khảo sát mức độ chấp nhận 150 người tiêu dùng với hai sản phẩm cao lỏng bột hòa tan; (ii) thử nghiệm khả chống oxy hóa in vitro thông qua phương pháp khử sắt FRAP, khử gốc gốc tự DPPH tổng lực khử AAI; khả kháng khuẩn đường hơ hấp, độc tính cấp đường uống, tác dụng long đàm ức chế ho Kết khảo sát ban đầu cho thấy hai sản phẩm 75÷85% người tiêu dùng đánh giá cao màu sắc, mùi vị (từ thích đến thích); khoảng 93÷94% người tiêu dùng đánh giá chất lượng sản phẩm từ loại đến tốt; 80÷84% người tiêu dùng sẵn lòng mua sản phẩm diện thị trường Sản phẩm bột hòa tan hoạt động chống oxy hóa cao sản phẩm cao lỏng với giá trị IC50 khả khử gốc tự DPPH 0,98 3,18 mg/ml; iii khả khử sắt theo phương pháp FRAP 116,198 6,687 MFeSO4/100 mg; tổng lực khử thông qua số AAI 41,792 14,333; tương ứng Ngồi ra, bột thuốc dòi hoạt tính kháng khuẩn chủng Streptoccocus pyogenes với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 50 mg/ml liều quy đổi người g/ngày tác dụng long đàm giảm triệu chứng ho kích thích mơ hình gây ho capsaicin Ngược lại, cao lỏng thuốc dòi khơng thể hoạt tính kháng khuẩn chủng vi khuẩn liên quan đến bệnh lý đường hô hấp liều quy đổi người g/ngày tác dụng long đàm chuột thí nghiệm bị gây ho capsaicin Tuy vậy, tác dụng cao thuốc dòi triệu chứng ho kích thích mơ hình gây ho capsaicin thể chưa điển hình so với dạng bột thuốc dòi sấy phun Từ khóa: thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L Benn), thu hoạch, chế biến, sản phẩm đặc, bột sấy phun, hợp chất hoạt tính sinh học iv ABSTRACT Pouzolzia zeylanica is one of the medicinal plants which people from many Asian countries have used to treat various kinds of diseases by traditional methods In Vietnam, this plant was popularly cultivated in the Mekong Delta region, it can be used as fresh or dried plant, decoction drink to treat cough with phlegm, pulmonary tuberculosis, sore throat, etc In the world of modern medicine, this herbal plant is also combined with other herbs to be able to fight against cancer cells, tuberculosis and to keep your lungs in a good condition A great number of research studies showed that Pouzolzia zeylanica extract contains many bioactive compounds with antioxidant, antimicrobial and antifungal properties However, this species has not been fully researched on the possibility of growing and harvesting; preliminarily processing and preserving materials recently; as well as processing into convenient food products that can assist in the prevention and treatment of diseases Therefore, the essential content of this research is to meet the requirements the above issues In the study, the statistical software package Statgraphics Centurion was used to analyze and optimize the process parameters whose values were adjusted by experiments confirmation The most important parameters were identified by analysis of variance (ANOVA) In the first phase of the study, effects of harvesting and postharvest treatments on the quality of Pouzolzia zeylanica were studied Of which, planting season (sunny and rainy) and harvesting time (30, 45, 60, 75 and 90 days after planting); drying temperature (60, 70, 80, 90 and 100oC) and sun drying; storage conditions of raw materials in sealed PE packages (mashed and cut shape with different moisture contents) were investigated The research results showed that the medicinal plants were planted and developed very well with optimum harvesting time of 4÷8 weeks after planting, medicinal plants were planted from January to April 2015 (in a dry season) contained more bioactive compounds than plants from July to October 2015 (in a rainy season) The appropriate pre-treatment was that whole plants were washed and dehydrated by sun drying/drying at 60oC until the moisture content of material was less 12%, then these plants were cut into 3÷5 cm and kept in PE package (2 layers) They could be stored well for 12 months at ambient temperature In the second phase of study, effects of factors on the processing of products (concentrated and powder) that were investigated included: (i) the v response surface methodology (RSM) with central composite design (CCD) was applied to optimize the design of experiments for temperature and extraction time (70÷90oC and 20÷40 minutes, respectively); the ratio of water and dried material (20/1÷30/1 v/w); sucrose content (15÷25oBrix), carboxymethyl cellulose concentrations (0.2÷0.4%) and concentration process (vacuum 550÷650 mmHg for 30÷40 minutes) The optimal temperature, time and ratio of material/water were achieved (81oC, 30 minutes and 27/1 v/w, respectively) The high quality of concentrated product was found by preparing with 0.29% citric acid, 20°Brix and 0.29% carboxymethyl cellulose; vacuum cooking at 600 mmHg for 40 minutes Brix in the finished product was 60, high viscosity (538 mPas), aw 0.91 and pH 3.9 The concentration of bioactive compounds (anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin) were 2.85 mgCE/100g; 3.81 mgQE/g; 8.05 mgGAE/g and 6.12 mgTAE/g, respectively and (ii) the investigation of the factors of the spray drying process on quality of soluble Pouzolzia zeylanica powder, including supplemental maltodextrin (5÷15% w/v) combined with three gum types (arabic, carrageenan and xanthan) with different concentrations (0.06÷0.10% w/v), drying air temperature (170÷190oC) and input flow rate (16÷20 rpm); sucrose (10, 15 and 20%), ascorbic acid (0.05, 0.10 and 0.15%) The high quality product could be achieved by using 9% maltodextrin and 0.08% gum arabic, and spray dried at inlet drying temperature of 179oC, feed flow rate of 18 rpm; then mixed with the ratio of spray dried powder/sucrose/ascorbic acid that was 3/15/0.1 (w/w/w) in 100 ml water The contents of bioactive compounds (anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin) and moisture of the product were 8.06 mgCE/100g; 30.86 mgQE/g; 28.12 mgGAE/g and 24.85 mgTAE/g; and 6,5%, respectively; iii) the investigation of the preservation of concentrated product that was contained in a 250 ml glass bottle at room and cold temperature conditions; spray dried powder was contained in a 100 g plastic box at room temperature The results showed that the concentrated samples stored at room temperature had loss of anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin of 64.21; 63.52; 45.59 and 40.52% respectively than the samples stored at cold temperatures; this sample had loss of 42.11; 40,94; 32.30 and 29.58% respectively The bioactive compounds had loss of spray dried powder sample that were 51.85; 50,97; 36.64 and 33.86%; respectively In the third phase of study, the activities undertaken consisted of (i) examining the acceptance level of 150 consumers with two types of Pouzolzia zeylanica products (concentrate and soluble powder); (ii) measuring the antioxidant ability in vitro by the ferric reducing/antioxidant power (FRAP) vi assay, diphenyl-p-picryl hydrazyl (DPPH) radical scavenging activity, and antioxidant ability index (AAI); the antibacterial activity of gastrointestinal tract, oral toxicity, effects of phlegm and cough suppression It was observed that 75÷85% consumers evaluated the color, flavor and taste of products from “like” to “extremely like”; approximately 93÷94% consumers evaluated the product quality from “good” to “very good”; and around 80÷84% of consumers were willing to buy in case of the product is commercialized The soluble powder had higher antioxidant activity than the concentrated product with an IC50 value of DPPH free radical scavenging activity that was 0.98 and 3.18 mg/ml; the ability of reducing ferrous following FRAP method was 116.198 and 6.687 μFeSO4/100mg; the AAI index determined by total reducing power method was 41.792 and 14.333 respectively for two products In addition, the spray dried powder had antibacterial activity on strains of Streptococcus pyogenes with a minimum inhibitory concentration (MIC) of 50 mg/ml; at human dose of 6g/day, it had effect on reducing sputa and cough symptom due to stimulation of cough model with capsaicin In contrast, the concentrated product did not show antimicrobial activity in bacterial strains related with respiratory disease; at a dose of g/day converted in humans, it had effect on reducing sputa in experimental mice affected with capsaicin, but the effect of it on cough symptoms caused by the capsaicin model was not typical in comparison with spray dried powder Keyword: Pouzolzia zeylanica plant, harvest, process, concentrated product, spray dried powder, bioactive compounds vii LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận án hoàn thành dựa kết nghiên cứu tơi Các số liệu cơng trình nghiên cứu xuất xứ rõ ràng Những kết luận khoa học cơng trình nghiên cứu chưa công bố luận án cấp khác Cần Thơ, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh viii Bảng 51: Phân tích biến cho Flavonoid Nguồn Tổng bình phương 0,00534361 0,0170756 0,0250114 0,358798 0,0958782 0,159839 1,58882 0,30584 0,457034 0,00373378 0,00351315 2,53424 A:Acid citric (%) B:Đường (oBrix) C:CMC (%) AA AB AC BB BC CC Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,714 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,4567 percent Độ tự 1 1 1 1 5 19 Trung bình bình phương 0,00534361 0,0170756 0,0250114 0,358798 0,0958782 0,159839 1,58882 0,30584 0,457034 0,000746757 0,000702631 Tỷ lệ F 7,61 24,30 35,60 510,65 136,46 227,49 2261,24 435,28 650,46 1,06 Giá trị P 0,0399 0,0044 0,0019 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4742 Độ tự 1 1 1 1 5 19 Trung bình bình phương 0,002025 0,00124878 0,00207025 0,00518985 0,000288 0,00405 0,0180482 0,0036125 0,00337711 0,000101911 0,0000427 Tỷ lệ F 47,42 29,25 48,48 121,54 6,74 94,85 422,67 84,60 79,09 2,39 Giá trị P 0,0010 0,0029 0,0009 0,0001 0,0484 0,0002 0,0000 0,0003 0,0003 0,1808 Độ tự 1 1 1 1 5 19 Trung bình bình phương 0,001369 0,00075611 0,003969 0,00504624 0,000338 0,0026645 0,0190899 0,002888 0,00452101 0,000126207 0,0000443 Tỷ lệ F 30,90 17,07 89,59 113,91 7,63 60,15 430,92 65,19 102,05 2,85 Giá trị P 0,0026 0,0091 0,0002 0,0001 0,0397 0,0006 0,0000 0,0005 0,0002 0,1376 Bảng 52: Phân tích biến cho Polyphenol Nguồn Tổng bình phương 0,002025 0,00124878 0,00207025 0,00518985 0,000288 0,00405 0,0180482 0,0036125 0,00337711 0,000509554 0,0002135 0,0354372 A:Acid citric (%) B:Đường (oBrix) C:CMC (%) AA AB AC BB BC CC Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 97,9596 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 96,1233 percent Bảng 53: Phân tích biến cho Tannin Nguồn Tổng bình phương 0,001369 0,00075611 0,003969 0,00504624 0,000338 0,0026645 0,0190899 0,002888 0,00452101 0,000631036 0,0002215 0,035725 A:Acid citric (%) B:Đường (oBrix) C:CMC (%) AA AB AC BB BC CC Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 97,6136 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,4659 percent 54 Bảng 54: Phân tích biến cho giá trị L Nguồn Tổng bình phương 0,2401 0,27284 0,034225 1,58864 0,2048 0,2592 3,891 0,7938 1,07918 0,0599406 0,0703333 7,0529 A:Acid citric (%) B:Đường (oBrix) C:CMC (%) AA AB AC BB BC CC Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,1529 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 96,4905 percent Độ tự 1 1 1 1 5 19 Trung bình bình phương 0,2401 0,27284 0,034225 1,58864 0,2048 0,2592 3,891 0,7938 1,07918 0,0119881 0,0140667 Tỷ lệ F 17,07 19,40 2,43 112,94 14,56 18,43 276,61 56,43 76,72 0,85 Giá trị P 0,0091 0,0070 0,1795 0,0001 0,0124 0,0078 0,0000 0,0007 0,0003 0,5675 Độ tự 1 1 1 1 5 19 Trung bình bình phương 0,0612563 0,19561 0,00600625 0,299653 0,154013 0,0780125 0,899841 0,556512 0,350133 0,00311062 0,000746667 Tỷ lệ F 82,04 261,98 8,04 401,32 206,27 104,48 1205,14 745,33 468,93 4,17 Giá trị P 0,0003 0,0000 0,0364 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0717 Độ tự 1 1 1 1 5 19 Trung bình bình phương 0,00265225 0,0045081 0,0001 0,00450203 0,0010125 0,0003645 0,0166392 0,000242 0,00185246 0,0000490469 0,0000150667 Tỷ lệ F 176,03 299,21 6,64 298,81 67,20 24,19 1104,37 16,06 122,95 3,26 Giá trị P 0,0000 0,0000 0,0497 0,0000 0,0004 0,0044 0,0000 0,0102 0,0001 0,1105 Bảng 55: Phân tích biến cho Delta E Nguồn Tổng bình phương 0,0612563 0,19561 0,00600625 0,299653 0,154013 0,0780125 0,899841 0,556512 0,350133 0,0155531 0,00373333 2,27208 A:Acid citric (%) B:Đường (oBrix) C:CMC (%) AA AB AC BB BC CC Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,1512 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,3872 percent Bảng 56: Phân tích biến cho NEB Nguồn Tổng bình phương 0,00265225 0,0045081 0,0001 0,00450203 0,0010125 0,0003645 0,0166392 0,000242 0,00185246 0,000245235 0,0000753333 0,0282198 A:Acid citric (%) B:Đường (oBrix) C:CMC (%) AA AB AC BB BC CC Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,864 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,8417 percent 55 4.6 Ảnh hưởng q trình đặc chân khơng đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học giá trị cảm quan sản phẩm Bảng 57: Kết phân tích số liệu thí nghiệm đặc theo bố trí Áp suất 600 600 600 650 650 600 650 550 600 550 600 600 550 Thời gian 35 35 35 40 35 35 30 40 40 35 35 30 30 Anthocyanin 3,15 3,12 3,09 2,94 3,17 3,14 3,07 1,85 2,85 2,31 2,99 3,14 2,41 Flavonoid Polyphenol Tannin 4,04 4,01 4,05 3,78 3,92 3,98 3,93 3,11 3,81 3,35 4,02 4,02 3,42 8,33 8,37 8,39 7,92 8,14 8,35 8,15 7,19 7,95 7,51 8,38 8,39 7,57 6,15 6,18 6,16 6,09 6,15 6,19 6,19 5,58 6,02 5,85 6,14 6,19 5,96 NEB L E 0,405 0,407 0,398 0,409 0,401 0,402 0,396 0,515 0,435 0,475 0,409 0,398 0,445 35,42 35,41 35,51 35,19 35,45 35,48 35,49 34,11 35,02 34,38 35,39 35,38 34,55 1,73 1,75 1,67 1,81 1,68 1,69 1,66 2,45 2,02 2,32 1,81 1,83 2,25 Bảng 58: Phân tích biến cho Anthocyanin Nguồn Tổng bình phương 1,13535 0,160067 0,423435 0,046225 0,0514995 0,00441454 0,01668 2,04991 A:Áp suất chân không B:Thời gian đặc AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,971 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,2359 percent Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 1,13535 0,160067 0,423435 0,046225 0,0514995 0,00147151 0,00417 Tỷ lệ F 272,27 38,39 101,54 11,09 12,35 0,35 Giá trị P 0,0001 0,0035 0,0005 0,0291 0,0246 0,7907 Trung bình bình phương 0,510417 0,0748167 0,379163 0,0064 0,0226293 0,000295785 0,00075 Tỷ lệ F 680,56 99,76 505,55 8,53 30,17 0,39 Giá trị P 0,0000 0,0006 0,0000 0,0432 0,0054 0,7647 Bảng 59: Phân tích biến cho Flavonoid Nguồn Tổng bình phương 0,510417 0,0748167 0,379163 0,0064 0,0226293 0,000887356 0,003 1,14808 A:Áp suất chân không B:Thời gian đặc AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,6614 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,4195 percent Độ tự 1 1 12 56 Bảng 60: Phân tích biến cho Polyphenol Nguồn Tổng bình phương 0,627267 0,18375 0,696202 0,005625 0,068138 0,0103194 0,00232 1,91749 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,627267 0,18375 0,696202 0,005625 0,068138 0,00343979 0,00058 Tỷ lệ F 1081,49 316,81 1200,35 9,70 117,48 5,93 Giá trị P 0,0000 0,0001 0,0000 0,0357 0,0004 0,0592 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,18375 0,0726 0,0672434 0,018225 0,00719343 0,00131259 0,00043 Tỷ lệ F 427,33 168,84 156,38 42,38 16,73 3,05 Giá trị P 0,0000 0,0002 0,0002 0,0029 0,0150 0,1546 Độ tự 1 1 4 12 Trung bình bình phương 1,59135 0,201667 0,55629 0,0740969 0,00605816 0,00257 Tỷ lệ F 619,20 78,47 216,46 28,83 2,36 Giá trị P 0,0000 0,0009 0,0001 0,0058 0,2133 Tổng bình Độ Trung bình phương tự bình phương A:Áp suất chân không 0,00874017 0,00874017 B:Thời gian đặc 0,0024 0,0024 AA 0,00239232 0,00239232 AB 0,00081225 0,00081225 BB 0,000173727 0,000173727 Lack-of-fit 0,0000673178 0,0000224393 Pure error 0,0000748 0,0000187 Total (corr.) 0,0156708 12 R-squared = 99,0931 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,4453 percent Tỷ lệ F 467,39 128,34 127,93 43,44 9,29 1,20 Giá trị P 0,0000 0,0003 0,0003 0,0027 0,0381 0,4166 A:Áp suất chân không B:Thời gian đặc AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,3408 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,87 percent Bảng 61: Phân tích biến cho Tannin Nguồn Tổng bình phương 0,18375 0,0726 0,0672434 0,018225 0,00719343 0,00393776 0,00172 0,386908 A:Áp suất chân không B:Thời gian đặc AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,5377 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,4932 percent Bảng 62: Phân tích biến cho L value Nguồn Tổng bình phương 1,59135 0,201667 0,55629 0,0740969 0,0242326 0,01028 2,74588 A:Áp suất chân không B:Thời gian đặc AA BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,7431 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,1147 percent Bảng 63: Phân tích biến cho NEB Nguồn 57 Bảng 64: Phân tích biến cho Delta E Nguồn Tổng bình phương 0,582817 0,0486 0,106512 0,040691 0,0169471 0,012 0,891231 A:Áp suất chân không B:Thời gian đặc AA BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 96,752 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,128 percent Độ tự 1 1 4 12 Trung bình bình phương 0,582817 0,0486 0,106512 0,040691 0,00423678 0,003 Tỷ lệ F 194,27 16,20 35,50 13,56 1,41 Giá trị P 0,0002 0,0158 0,0040 0,0212 0,3731 4.7 Ảnh hưởng trình phối chế chất mang đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học sản phẩm a) Maltodextrin gum xanthan Bảng 65: Kết phân tích số liệu thí` nghiệm theo bố trí Maltodextrin Xanthan 15 10 10 10 10 10 10 10 5 15 15 0,1 0,08 0,08 0,08 0,06 0,1 0,08 0,1 0,08 0,08 0,06 0,08 0,06 Anthocyanin Flavonoid Polyphenol Tannin 4,78 6,54 6,68 6,46 5,95 4,79 6,71 4,97 6,54 6,57 5,79 5,83 4,97 24,39 28,27 28,39 28,32 27,89 27,67 28,21 28,15 28,29 27,65 27,12 24,85 24,46 26,25 28,24 28,27 28,19 28,29 28,13 28,38 27,97 28,29 27,94 27,55 26,96 27,36 22,71 25,99 26,41 26,49 26,39 26,19 26,48 25,29 26,42 26,64 26,02 24,44 25,41 Ẩm Kt hạt 7,29 6,50 6,56 6,52 6,65 7,65 6,51 6,72 6,49 7,52 7,76 7,09 7,05 6,52 6,18 6,17 6,15 6,26 6,27 6,13 6,25 6,12 6,19 6,22 6,45 6,55 Bảng 66: Phân tích biến cho Anthocyanin Nguồn Tổng bình phương 0,410817 0,784817 0,40281 0,164025 3,47628 0,0846665 0,04432 7,08089 A:Maltodextrin (%) B:Xanthan gum (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,1784 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 96,8772 percent Độ tự 1 1 12 58 Trung bình bình phương 0,410817 0,784817 0,40281 0,164025 3,47628 0,0282222 0,01108 Tỷ lệ F 37,08 70,83 36,35 14,80 313,74 2,55 Giá trị P 0,0037 0,0011 0,0038 0,0183 0,0001 0,1941 Bảng 67: Phân tích biến cho Flavonoid Nguồn Tổng bình phương 12,7313 0,0912667 11,9135 0,0961 0,260131 0,0125915 0,01752 28,7579 Trung bình bình phương 12,7313 0,0912667 11,9135 0,0961 0,260131 0,00419716 0,00438 Tỷ lệ F 2906,68 20,84 2719,97 21,94 59,39 0,96 Giá trị P 0,0000 0,0103 0,0000 0,0094 0,0015 0,4936 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 1,55042 0,120417 1,83919 0,714025 0,0511101 0,000734808 0,00493 Tỷ lệ F 314,49 24,43 373,06 144,83 10,37 0,15 Giá trị P 0,0001 0,0078 0,0000 0,0003 0,0323 0,9251 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 6,59402 2,19615 1,71844 2,05923 0,659871 0,00653588 0,04357 Tỷ lệ F 151,34 50,41 39,44 47,26 15,15 0,15 Giá trị P 0,0003 0,0021 0,0033 0,0023 0,0177 0,9245 Tổng bình Độ Trung bình phương tự bình phương A:Maltodextrin (%) 0,1176 0,1176 B:Xanthan gum (%) 0,0000166667 0,0000166667 AA 0,0647409 0,0647409 AB 0,0016 0,0016 BB 0,0214385 0,0214385 Lack-of-fit 0,00127816 0,000426054 Pure error 0,0026 0,00065 Total (corr.) 0,257108 12 R-squared = 98,4916 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,4142 percent Tỷ lệ F 180,92 0,03 99,60 2,46 32,98 0,66 Giá trị P 0,0002 0,8805 0,0006 0,1917 0,0046 0,6205 A:Maltodextrin (%) B:Xanthan gum (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,8953 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,8205 percent Độ tự 1 1 12 Bảng 68: Phân tích biến cho Polyphenol Nguồn Tổng bình phương 1,55042 0,120417 1,83919 0,714025 0,0511101 0,00220443 0,01972 4,89123 A:Maltodextrin (%) B:Xanthan gum (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,5518 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,2316 percent Bảng 69: Phân tích biến cho Tannin Nguồn Tổng bình phương 6,59402 2,19615 1,71844 2,05923 0,659871 0,0196076 0,17428 14,7744 A:Maltodextrin (%) B:Xanthan gum (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,6877 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,7503 percent Bảng 70: Phân tích biến cho Kích thước hạt Nguồn 59 Bảng 71: Phân tích biến cho Hàm ẩm Nguồn Tổng bình phương 0,375 0,00666667 1,64341 0,030625 0,063291 0,00460213 0,00292 2,70368 A:Maltodextrin (%) B:Xanthan gum (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,7218 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,5231 percent Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,375 0,00666667 1,64341 0,030625 0,063291 0,00153404 0,00073 Tỷ lệ F 513,70 9,13 2251,24 41,95 86,70 2,10 Giá trị P 0,0000 0,0391 0,0000 0,0029 0,0007 0,2428 b) Maltodextrin gum carrageenan Bảng 72: Kết phân tích số liệu thí nghiệm theo bố trí Carrageenan Maltodextrin Anthocyanin Flavonoid Polyphenol Tannin 0,08 0,1 0,08 0,08 0,08 0,06 0,08 0,06 0,1 0,1 0,08 0,08 0,06 10 15 15 10 10 10 10 10 10 15 5,59 3,29 3,38 5,78 5,75 3,91 5,85 4,25 4,15 5,07 4,94 5,66 2,42 29,05 23,38 22,25 28,19 29,30 28,29 28,86 27,57 28,20 28,29 29,18 29,14 20,63 28,13 27,39 27,75 28,25 28,32 27,75 28,33 27,92 28,26 28,08 28,32 28,35 27,43 27,43 25,93 27,16 27,39 27,43 25,83 27,37 26,63 27,20 26,69 27,31 27,24 26,71 Ẩm KTH 6,45 7,31 6,89 6,49 6,52 7,75 6,47 7,21 7,61 6,95 7,25 6,52 7,68 6,04 6,51 6,44 6,15 6,18 6,14 6,13 6,23 6,19 6,24 6,09 6,09 6,54 Bảng 73: Phân tích biến cho Anthocyanin Nguồn Tổng bình phương 0,620817 2,54802 2,22601 0,099225 5,39601 0,156577 0,04172 15,4712 A:Carrageenan gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,7183 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,8028 percent Độ tự 1 1 12 60 Trung bình bình phương 0,620817 2,54802 2,22601 0,099225 5,39601 0,0521923 0,01043 Tỷ lệ F 59,52 244,30 213,42 9,51 517,36 5,00 Giá trị P 0,0015 0,0001 0,0001 0,0368 0,0000 0,0769 Bảng 74: Phân tích biến cho Flavonoid Nguồn Tổng bình phương 1,90407 62,7914 1,72672 2,0164 24,9515 0,386557 0,74548 104,901 A:Carrageenan gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,9209 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,15 percent Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 1,90407 62,7914 1,72672 2,0164 24,9515 0,128852 0,18637 Tỷ lệ F 10,22 336,92 9,26 10,82 133,88 0,69 Giá trị P 0,0330 0,0001 0,0383 0,0302 0,0003 0,6034 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,06615 0,516267 0,250002 0,075625 0,195219 0,00130416 0,00808 Tỷ lệ F 8,19 63,89 30,94 9,36 24,16 0,16 Giá trị P 0,0459 0,0013 0,0051 0,0377 0,0080 0,9170 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,0400167 0,00426667 1,64708 1,33402 0,0968305 0,00287228 0,00052 Tỷ lệ F 76,96 8,21 3167,46 2565,43 186,21 5,52 Giá trị P 0,0009 0,0457 0,0000 0,0000 0,0002 0,0661 Trung bình bình phương 0,0988167 0,0888167 0,850736 0,013225 0,820355 0,00461389 0,00095 Tỷ lệ F 104,02 93,49 895,51 13,92 863,53 4,86 Giá trị P 0,0005 0,0006 0,0000 0,0203 0,0000 0,0805 Bảng 75: Phân tích biến cho Polyphenol Nguồn Tổng bình phương 0,06615 0,516267 0,250002 0,075625 0,195219 0,00391247 0,03232 1,41197 A:Carrageenan gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 97,4339 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,601 percent Bảng 76: Phân tích biến cho Tannin Nguồn Tổng bình phương 0,0400167 0,00426667 1,64708 1,33402 0,0968305 0,00861684 0,00208 3,78489 A:Carrageenan gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,7174 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,5155 percent Bảng 77: Phân tích biến cho Hàm ẩm Nguồn Tổng bình phương 0,0988167 0,0888167 0,850736 0,013225 0,820355 0,0138417 0,0038 2,91783 A:Carrageenan gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,3954 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,9635 percent Độ tự 1 1 12 61 Bảng 78: Phân tích biến cho Kích thước hạt Nguồn Tổng bình phương 0,00015 0,190817 0,0271449 0,0016 0,0460592 0,000977471 0,01188 0,322569 A:Carrageenan gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 96,014 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 93,1669 percent Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,00015 0,190817 0,0271449 0,0016 0,0460592 0,000325824 0,00297 Tỷ lệ F 0,05 64,25 9,14 0,54 15,51 0,11 Giá trị P 0,8332 0,0013 0,0390 0,5037 0,0170 0,9500 c) Maltodextrin gum Arabic Bảng 79: Kết phân tích số liệu thí nghiệm theo bố trí Arabic Maltodextrin Anthocyanin Flavonoid Polyphenol 0,08 0,08 0,1 0,08 0,08 0,1 0,06 0,08 0,1 0,06 0,08 0,08 0,06 10 10 15 10 15 15 10 5 10 10 10 7,65 6,55 6,85 5,35 7,20 4,55 4,12 7,19 6,98 4,18 7,10 7,05 5.20 27,24 26,67 26,97 25,96 27,27 25,25 26,36 27,19 26,82 26,38 27,38 27,31 27,29 30,49 30,11 29,93 23,72 30,38 23,61 23,65 30,45 29,90 30,35 30,40 30,30 30.08 Tannin Ẩm Kt hạt 24,43 24,50 24,39 23,74 24,59 24,41 22,06 24,62 24,18 23,40 24,42 24,65 23,03 6,45 7,09 6,95 6,89 6,49 7,29 7,68 6,52 7,55 7,69 6,48 6,51 7,19 6,07 6,01 6,16 6,41 6,09 6,49 6,55 6,08 6,11 6,03 6,05 6,06 6,16 Bảng 80: Phân tích biến cho Anthocyanin Nguồn Tổng bình phương 3,96907 2,26935 3,38183 1,40423 3,8558 0,0346145 0,22788 19,5898 A:Arabic gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,66 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,7029 percent Độ tự 1 1 12 62 Trung bình bình phương 3,96907 2,26935 3,38183 1,40423 3,8558 0,0115382 0,05697 Tỷ lệ F 69,67 39,83 59,36 24,65 67,68 0,20 Giá trị P 0,0011 0,0032 0,0015 0,0077 0,0012 0,8898 Bảng 81: Phân tích biến cho Flavonoid Nguồn Tổng bình phương 0,0682667 62,5974 0,139179 0,042025 30,3417 0,096809 0,02092 100,312 A:Arabic gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,8826 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,7988 percent Độ tự 1 1 12 Trung bình Tỷ lệ bình phương F 0,0682667 13,05 62,5974 11968,91 0,139179 26,61 0,042025 8,04 30,3417 5801,48 0,0322697 6,17 0,00523 Giá trị P 0,0225 0,0000 0,0067 0,0471 0,0000 0,0556 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 0,16335 0,881667 0,0472973 0,600625 2,47095 0,00111749 0,00517 Tỷ lệ F 31,60 170,54 9,15 116,18 477,94 0,22 Giá trị P 0,0049 0,0002 0,0390 0,0004 0,0000 0,8806 Độ tự 1 1 12 Trung bình bình phương 3,36002 0,582817 1,44621 0,616225 0,271655 0,0209252 0,01187 Tỷ lệ F 283,07 49,10 121,84 51,91 22,89 1,76 Giá trị P 0,0001 0,0022 0,0004 0,0020 0,0088 0,2929 Trung bình bình phương 0,0988167 0,0368167 0,902235 0,015625 0,66734 0,000609291 0,00075 Tỷ lệ F 131,76 49,09 1202,98 20,83 889,79 0,81 Giá trị P 0,0003 0,0022 0,0000 0,0103 0,0000 0,5499 Bảng 82: Phân tích biến cho Polyphenol Nguồn Tổng bình phương 0,16335 0,881667 0,0472973 0,600625 2,47095 0,00335247 0,02068 4,92011 A:Arabic gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,5115 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,1626 percent Bảng 83: Phân tích biến cho Tannin Nguồn Tổng bình phương 3,36002 0,582817 1,44621 0,616225 0,271655 0,0627755 0,04748 7,23743 A:Arabic gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 98,4766 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,3884 percent Bảng 84: Phân tích biến cho Hàm ẩm Nguồn Tổng bình phương 0,0988167 0,0368167 0,902235 0,015625 0,66734 0,00182787 0,003 2,68368 A:Arabic gum (%) B:Maltodextrin (%) AA AB BB Lack-of-fit Pure error Total (corr.) R-squared = 99,8201 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,6916 percent Độ tự 1 1 12 63 Bảng 85: Phân tích biến cho Kích thước hạt Nguồn Tổng bình Độ Trung bình phương tự bình phương A:Arabic gum (%) 0,0000666667 0,0000666667 B:Maltodextrin (%) 0,281667 0,281667 AA 0,0211875 0,0211875 AB 0,0049 0,0049 BB 0,0522828 0,0522828 Lack-of-fit 0,000883908 0,000294636 Pure error 0,001 0,00025 Total (corr.) 0,404123 12 R-squared = 99,5338 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,2008 percent Tỷ lệ F 0,27 1126,67 84,75 19,60 209,13 1,18 Giá trị P 0,6328 0,0000 0,0008 0,0114 0,0001 0,4227 d) Phân tích so sánh loại gum Bảng 86: Phân tích ANOVA cho Anthocyanin theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 5,73929 1,93067 7,66996 Độ tự Trung bình bình phương 2,86964 0,321778 Tỷ lệ F 8,92 Giá trị P 0,0159 Tỷ lệ F 17,52 Giá trị P 0,0031 Tỷ lệ F 0,49 Giá trị P 0,6359 Trung bình bình phương 3,60863 0,455589 Tỷ lệ F 7,92 Giá trị P 0,0207 Trung bình bình phương 0,00459052 0,0000291389 Tỷ lệ F 157,54 Giá trị P 0,0000 Bảng 87: Phân tích ANOVA cho Flavonoid theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 22,6054 3,8718 26,4772 Độ tự Trung bình bình phương 11,3027 0,6453 Bảng 88: Phân tích ANOVA cho Polyphenol theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,3158 1,9386 2,2544 Độ tự Trung bình bình phương 0,1579 0,3231 Bảng 89: Phân tích ANOVA cho Tannin theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 7,21727 2,73353 9,9508 Độ tự Bảng 90: Phân tích ANOVA cho aw theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,00918105 0,000174833 0,00935588 Độ tự 64 Bảng 91: Phân tích ANOVA cho Hàm ẩm theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,0888667 0,186733 0,2756 Độ tự Trung bình bình phương 0,0444333 0,0311222 Tỷ lệ F 1,43 Giá trị P 0,3110 Trung bình bình phương 0,0674333 0,0102889 Tỷ lệ F 6,55 Giá trị P 0,0310 Trung bình bình phương 0,00352311 0,000147778 Tỷ lệ F 23,84 Giá trị P 0,0014 Tỷ lệ F 6,20 Giá trị P 0,0347 Tỷ lệ F 10,78 Giá trị P 0,0103 Tỷ lệ F 149,20 Giá trị P 0,0000 Tỷ lệ F 25,11 Giá trị P 0,0012 Bảng 92: Phân tích ANOVA cho Kích thước hạt theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,134867 0,0617333 0,1966 Độ tự Bảng 93: Phân tích ANOVA cho NEB theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,00704622 0,000886667 0,00793289 Độ tự Bảng 94: Phân tích ANOVA cho Delta E theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 1,7426 0,843 2,5856 Độ tự Trung bình bình phương 0,8713 0,1405 Bảng 95: Phân tích ANOVA cho Giá trị L theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 3,46276 0,963933 4,42669 Độ tự Trung bình bình phương 1,73138 0,160656 Bảng 96: Phân tích ANOVA cho Giá trị a theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,669756 0,0134667 0,683222 Độ tự Trung bình bình phương 0,334878 0,00224444 Bảng 97: Phân tích ANOVA cho Giá trị b theo Mẫu Nguồn Between groups Within groups Total (Corr.) Tổng bình phương 0,660156 0,0788667 0,739022 Độ tự Trung bình bình phương 0,330078 0,0131444 65 4.8 Ảnh hưởng điều kiện sấy phun đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học sản phẩm Bảng 98: Kết phân tích số liệu thí nghiệm theo bố trí Nhiệt độ Bơm Antho NEB Tannin Poly Flavo Ẩm KTH L a 170 170 170 180 180 180 180 180 180 180 190 190 190 16 18 20 16 18 18 18 18 18 20 16 18 20 4,66 6,94 7,75 5,64 7,83 7,58 8,03 8,12 7,45 7,62 4,64 6,03 4,67 0,305 0,296 0,292 0,284 0,283 0,282 0,283 0,282 0,281 0,289 0,288 0,293 0,303 24,21 24,98 24,49 25,19 25,35 25,48 25,31 25,42 25,51 24,65 24,48 24,68 23,85 26,06 26,79 27,07 27,25 27,95 27,73 27,75 27,78 27,86 27,71 27,75 27,67 27,09 29,76 31,27 30,99 29,37 31,65 31,67 31,63 31,82 31,52 31,31 28,02 30,8 30,86 7,25 7,28 7,32 6,45 6,52 6,55 6,45 6,51 6,42 6,78 6,55 6,64 6,97 6,18 6,13 6,2 6,24 6,15 6,05 6,1 6,16 6,12 6,25 7,56 7,41 7,23 78,32 77,57 78,16 79,34 78,49 78,51 78,53 78,57 78,54 79,02 79,68 78,77 79,21 7,21 7,56 7,58 7,98 8,26 8,3 8,46 8,31 8,24 8,38 7,81 7,95 7,68 Bảng 99: Phân tích biến cho Anthocyanin Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 2,68002 B:Bơm (rpm) 4,335 AA 4,3884 AB 2,3409 BB 3,43686 Lack-of-fit 0,204774 Pure error 0,32708 Total (corr.) 22,5027 12 R-squared = 97,6365 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,9483 percent Trung bình bình phương 2,68002 4,335 4,3884 2,3409 3,43686 0,068258 0,08177 Tỷ lệ F 32,78 53,01 53,67 28,63 42,03 0,83 Giá trị P 0,0046 0,0019 0,0018 0,0059 0,0029 0,5407 Trung bình bình phương 0,9126 6,02002 0,778851 0,648025 4,15159 0,0333704 0,01157 Tỷ lệ F 78,88 520,31 67,32 56,01 358,82 2,88 Giá trị P 0,0009 0,0000 0,0012 0,0017 0,0000 0,1663 Bảng 100: Phân tích biến cho Flavonoid Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 0,9126 B:Bơm (rpm) 6,02002 AA 0,778851 AB 0,648025 BB 4,15159 Lack-of-fit 0,100111 Pure error 0,04628 Total (corr.) 15,0971 12 R-squared = 99,0303 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,3377 percent 66 Bảng 101: Phân tích biến cho Polyphenol Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 1,11802 B:Bơm (rpm) 0,10935 AA 0,797676 AB 0,697225 BB 0,228152 Lack-of-fit 0,0337056 Pure error 0,03292 Total (corr.) 3,5714 12 R-squared = 98,1345 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 96,8019 percent Trung bình bình phương 1,11802 0,10935 0,797676 0,697225 0,228152 0,0112352 0,00823 Tỷ lệ F 135,85 13,29 96,92 84,72 27,72 1,37 Giá trị P 0,0003 0,0219 0,0006 0,0008 0,0062 0,3735 Trung bình bình phương 0,0748167 0,132017 1,06818 0,207025 0,781381 0,0176888 0,00713 Tỷ lệ F 10,49 18,52 149,82 29,04 109,59 2,48 Giá trị P 0,0317 0,0126 0,0003 0,0057 0,0005 0,2004 Trung bình bình phương 2,26935 0,015 1,00288 0,030625 0,0166256 0,00625741 0,00193 Tỷ lệ F 1175,83 7,77 519,62 15,87 8,61 3,24 Giá trị P 0,0000 0,0494 0,0000 0,0164 0,0426 0,1428 Trung bình bình phương 0,476017 0,112067 0,534286 0,030625 0,0248358 0,00317021 0,00285 Tỷ lệ F 167,02 39,32 187,47 10,75 8,71 1,11 Giá trị P 0,0002 0,0033 0,0002 0,0306 0,0419 0,4424 Bảng 102: Phân tích biến cho Tannin Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 0,0748167 B:Bơm (rpm) 0,132017 AA 1,06818 AB 0,207025 BB 0,781381 Lack-of-fit 0,0530665 Pure error 0,02852 Total (corr.) 3,47323 12 R-squared = 97,651 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 95,9731 percent Bảng 103: Phân tích biến cho Kích thước hạt Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 2,26935 B:Bơm (rpm) 0,015 AA 1,00288 AB 0,030625 BB 0,0166256 Lack-of-fit 0,0187722 Pure error 0,00772 Total (corr.) 3,64912 12 R-squared = 99,274 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98,7554 percent Bảng 104: Phân tích biến cho Hàm ẩm Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 0,476017 B:Bơm (rpm) 0,112067 AA 0,534286 AB 0,030625 BB 0,0248358 Lack-of-fit 0,00951063 Pure error 0,0114 Total (corr.) 1,39632 12 R-squared = 98,5025 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,4328 percent 67 Bảng 105: Phân tích biến cho NEB Nguồn Tổng bình Độ Trung bình phương tự bình phương A:Nhiệt độ sấy (oC) 0,0000135 0,0000135 B:Bơm (rpm) 0,00000816667 0,00000816667 AA 0,000360894 0,000360894 AB 0,000196 0,000196 BB 0,0000325131 0,0000325131 Lack-of-fit 0,00000756782 0,00000252261 Pure error 0,0000028 7,E-7 Total (corr.) 0,000784769 12 R-squared = 98,6789 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 97,7352 percent Tỷ lệ F 19,29 11,67 515,56 280,00 46,45 3,60 Giá trị P 0,0118 0,0269 0,0000 0,0001 0,0024 0,1237 Trung bình bình phương 0,198017 0,0682667 0,940741 0,0625 0,069491 0,00948682 0,00748 Tỷ lệ F 26,47 9,13 125,77 8,36 9,29 1,27 Giá trị P 0,0068 0,0391 0,0004 0,0445 0,0381 0,3980 Trung bình bình phương 2,17202 0,150417 0,334677 0,024025 1,21001 0,000102165 0,00092 Tỷ lệ F 2360,89 163,50 363,78 26,11 1315,23 0,11 Giá trị P 0,0000 0,0002 0,0000 0,0069 0,0000 0,9492 Bảng 106: Phân tích biến cho Giá trị a Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 0,198017 B:Bơm (rpm) 0,0682667 AA 0,940741 AB 0,0625 BB 0,069491 Lack-of-fit 0,0284605 Pure error 0,02992 Total (corr.) 1,79677 12 R-squared = 96,7508 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 94,43 percent Bảng 107: Phân tích biến cho Giá trị L Nguồn Tổng bình Độ phương tự A:Nhiệt độ sấy (oC) 2,17202 B:Bơm (rpm) 0,150417 AA 0,334677 AB 0,024025 BB 1,21001 Lack-of-fit 0,000306494 Pure error 0,00368 Total (corr.) 3,5902 12 R-squared = 99,889 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,8096 percent 68 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN DUY TÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT CĨ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG CÂY THU C DỊI (Pouzolzia zeylanica. .. nghiên cứu 46 3.2.2 Nội dung nghiên cứu 48 3.2.2.1 Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng trình thu hoạch xử lý sau thu hoạch đến hàm lượng hợp chất có hoạt tính sinh học thu c dòi. .. xử lý sau thu hoạch đến hàm lượng hợp chất có hoạt tính sinh học thu c dòi 69 4.1 Ảnh hưởng mùa vụ trồng thời điểm thu hoạch đến thành phần chống oxy hóa thu c dòi 69 4.2 Ảnh hưởng nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn) (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L. Benn) (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay