Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (Luận án tiến sĩ)

211 7 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:11

Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC - - TRƯƠNG TẤN ĐẠT QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền PGS.TS Nguyễn Văn Đệ HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Trong q trình nghiên cứu Luận án, tơi có tham khảo số tư liệu tác phẩm ghi danh mục tài liệu tham khảo thích trích dẫn theo quy định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trương Tấn Đạt ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với cộng tác, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều cá nhân tập thể Tôi xin chân thành tỏ lòng biết ơn tồn thể vị Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có cơng giảng dạy, truyền thụ kiến thức khoa học cho suốt thời gian làm nghiên cứu sinh Học viện Quản giáo dục từ năm 2015 đến Xin tri ân giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi mặt tập thể Lãnh đạo cán bộ, viên chức Trường Đại học Đồng Tháp để tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh Cảm ơn giúp đỡ tích cực trường Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, Đại học Kiên Giang, Đại học Bạc Liêu, Đại học Trà Vinh, Đại học Tiền Giang; Sở Giáo dục Đào tạo; trường Trung học phổ thông tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long việc tổ chức khảo sát, điều tra, thử nghiệm số giải pháp luận án đề xuất tư vấn khoa học cho tơi q trình nghiên cứu Tơi xin đặc biệt dành kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền PGS.TS Nguyễn Văn Đệ tận tình dạy hướng dẫn tơi hồn thành luận án Tơi dành lời cảm ơn đến người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp dành nhiều tình cảm, thời gian, lời động viên tạo động lực cho tơi hồn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực luận án khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến q Thầy, Cơ tất quan tâm đến cơng trình để tơi hồn thiện thêm luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trương Tấn Đạt iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận điểm cần bảo vệ 10 Đóng góp luận án 11 Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Các công trình nghiên cứu mơ hình đào tạo giáo viên 10 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu đào tạo giáo viên 11 1.1.3 Các cơng trình nghiên cứu quản đào tạo giáo viên 14 1.1.4 Đánh giá chung 16 1.2 Một số khái niệm 18 1.2.1 Quản 18 1.2.2 Quản nhà trường 19 1.2.3 Quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông 20 1.3 Bối cảnh đổi giáo dục Việt Nam vấn đề đặt đào tạo giáo viên trung học phổ thông 23 1.3.1 Những quan điểm đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 23 1.3.2 Những quan điểm đổi chương trình giáo dục phổ thơng sách giáo khoa 25 1.3.3 Định hướng nội dung giáo dục cấp Trung học phổ thơng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 27 1.3.4 Tác động Chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông 28 iv 1.3.5 Những vấn đề đặt đào tạo giáo viên trung học phổ thông 29 1.4 Nội dung quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 29 1.4.1 Quản mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo 29 1.4.2 Quản nội dung đào tạo 31 1.4.3 Quản hoạt động dạy học giảng viên 33 1.4.4 Quản hoạt động học tập sinh viên 34 1.4.5 Quản phương pháp, phương tiện hình thức đào tạo 35 1.4.6 Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 37 1.4.7 Quản môi trường dạy - học đảm bảo chất lượng đào tạo 39 1.5 Đặc điểm mơ hình quản đào tạo giáo viên trường đại học đa ngành 42 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông 42 1.6.1 Nhóm yếu tố bên sở đào tạo giáo viên 42 1.6.2 Nhóm yếu tố bên sở đào tạo giáo viên 43 Kết luận chương 46 Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 47 2.1 Tổng quan vùng Đồng sông Cửu Long 47 2.1.1 Đặc điểm địa tự nhiên, kinh tế - xã hội 47 2.1.2 Đặc điểm giáo dục - đào tạo vùng Đồng sông Cửu Long 48 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 54 2.2.1 Hồi cứu tư liệu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 54 2.2.2 Khảo sát thực tiễn 54 2.3 Thực trạng đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long 56 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo 56 2.3.2 Thực trạng xây dựng nội dung đào tạo 57 2.3.3 Đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy giảng viên 60 2.3.4 Đánh giá thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên 63 2.3.5 Đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức đào tạo 66 2.3.6 Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 69 2.3.7 Thực trạng môi trường dạy - học đảm bảo chất lượng 70 2.4 Thực trạng quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long 75 2.4.1 Thực trạng quản mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo 75 2.4.2 Thực trạng quản nội dung đào tạo 78 v 2.4.3 Thực trạng quản hoạt động giảng dạy giảng viên 80 2.4.4 Thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên 84 2.4.5 Quản phương pháp, phương tiện hình thức đào tạo 87 2.4.6 Thực trạng quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 88 2.4.7 Quản môi trường dạy - học đảm bảo chất lượng 90 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông trường đại học vùng Đồng sông Cửu Long 94 2.5.1 Tác động Chính sách giáo dục 94 2.5.2 Tác động chế thị trường, tồn cầu hố hội nhập quốc tế 95 2.5.3 Sự phát triển công nghệ thông tin truyền thông 96 2.6 Đánh giá chung 97 2.6.1 Những điểm mạnh 97 2.6.2 Những điểm yếu 98 2.6.3 Những hội 100 2.6.4 Những thách thức 100 2.7 Kinh nghiệm quốc tế nước quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông 101 2.7.1 Kinh nghiệm quốc tế 101 2.7.2 Kinh nghiệm đào tạo giáo viên trung học phổ thông số vùng Việt Nam 108 2.7.3 Một số khuyến nghị 110 Kết luận chương 111 Chương GIẢI PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 112 3.1 Định hướng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 112 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 112 3.1.2 Định hướng phát triển giáo dục trung học phổ thông 113 3.2 Một số nguyên tắc xây dựng giải pháp 114 3.2.1 Nguyên tắc đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 114 3.2.2 Nguyên tắc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội giáo dục đào tạo vùng Đồng sông Cửu Long 116 3.2.3 Nguyên tắc tính thực tiễn, khả thi 117 3.3 Các giải pháp quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông trường đại học vùng Đồng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 117 3.3.1 Giải pháp Quy hoạch mạng lưới sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long 117 vi 3.3.2 Giải pháp Xây dựng quy trình nội dung tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giảng viên sư phạm 123 3.3.3 Giải pháp Xây dựng triển khai dạy học “Nội dung giáo dục địa phương” chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông 129 3.3.4 Giải pháp Quản phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng 132 3.3.5 Giải pháp Đổi nội dung, hình thức tổ chức rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm thực tập nghề nghiệp đào tạo giáo viên trung học phổ thông 137 3.3.6 Giải pháp Phát triển nguồn lực sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông 145 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi hệ thống giải pháp 151 3.4.1 Mục đích 151 3.4.2 Nội dung xin ý kiến chuyên gia 152 3.4.3 Đối tượng xin ý kiến chuyên gia 152 3.4.4 Phương pháp tiến hành 152 3.4.5 Kết khảo sát 153 3.5 Thực nghiệm giải pháp 155 3.5.1 Mục đích thực nghiệm 156 3.5.2 Nội dung thực nghiệm 156 3.5.3 Giới hạn thực nghiệm 156 3.5.4 Quy trình tiến hành thực nghiệm 156 3.5.5 Thời gian thực nghiệm 156 3.5.6 Phương pháp đánh giá thực nghiệm 157 3.5.7 Tiêu chí thang đánh giá thực nghiệm 157 3.5.8 Kết thực nghiệm 158 Kết luận chương 160 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 161 Kết luận 161 Khuyến nghị 162 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT, CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 171 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BCHTW Ban chấp hành Trung ương BM Bộ môn CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CBQL Cán quản CTĐT Chương trình đào tạo CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐHSP Đại học Sư phạm ĐH&CĐ Đại học Cao đẳng ĐTGV Đào tạo giáo viên ĐBSCL Đồng sông Cửu Long GS, PGS Giáo sư, Phó giáo sư GV Giáo viên GDĐH Giáo dục đại học GDPT Giáo dục phổ thông GD&ĐT Giáo dục Đào tạo KH&CN Khoa học Công nghệ KT - XH Kinh tế - Xã hội HS Học sinh QLGD Quản giáo dục NCKH Nghiên cứu khoa học NVSP Nghiệp vụ sư phạm NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SV Sinh viên THPT Trung học phổ thơng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích dân số vùng Đồng sông Cửu Long 48 Bảng 2.2 Tổng hợp ý nhận xét nội dung đánh giá việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo sở ĐTGV 56 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Chương trình khung ngành ĐH sư phạm Tốn số trường 58 Tổng hợp ý kiến đánh giá mức độ tác động thành tố liên Bảng 2.5 quan đến chương trình đào tạo 59 Thống kê mức đội sử dụng ngoại ngữ tin học giảng viên công việc số sở đào tạo 61 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Tổng hợp ý kiến SV tốt nghiệp đánh giá lực sư phạm đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp 62 Tỉ lệ trung bình SV tham gia NCKH năm học 2016 - 2017 64 Tỉ lệ trung bình SV tốt nghiệp so với tỉ lệ tuyển vào (Năm học 2016 - 2017) 65 Thốngđội ngũ giảng viên hữu sở ĐTGV 71 Đánh giá việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo tính phù hợp 76 Thống kê số lượng đánh giá chuẩn đầu CTĐT 77 Thống kê tình trạng tốt nghiệp SV sư phạm nhà trường khảo sát 78 Đánh giá thực trạng quản hoạt động thực hành, thực tập nghề nghiệp sở ĐTGV THPT 80 Đánh giá mức độ thực hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giảng viên sư phạm khoa, trường 88 Mức độ cấp thiết giải pháp quản ĐTGV THPT trường ĐH vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi GDPT 153 Mức độ khả thi giải pháp quản ĐTGV THPT trường ĐH vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi GDPT 154 Kết trung bình thực nghiệm theo tiêu chí đánh giá 158 Kết mức độ ảnh hưởng mẫu thực nghiệm theo nhóm tiêu chí đánh giá 159 Kết kiểm định T mẫu trước sau thực nghiệm 159 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu số HS THPT trung bình lớp vùng Đồng Biểu đồ 2.2 sông Cửu Long 49 Thống kê số GV THPT trung bình lớp vùng Biểu đồ 2.3 ĐBSCL 50 Đánh giá hình thức tổ chức dạy học giảng viên sư phạm 60 Biểu đồ 2.4 Thống kê kết rèn luyện SV sư phạm trường năm học 2016 - 2017 64 Biểu đồ 2.5 Tỉ lệ SV tốt nghiệp sau 12 tháng có việc làm chuyên ngành đào tạo (năm học 2015 - 2016) 66 Biểu đồ 2.6 Mức độ sử dụng phương pháp giảng dạy giảng viên 67 Biểu đồ 2.7 Đánh giá tỉ lệ đầu tư phương tiện hỗ trợ dạy học 67 Biểu đồ 2.8 Mục đích kiểm tra, đánh giá kết môn học giảng viên 70 Biểu đồ 2.9 Thống kê tỉ lệ thực trạng nguồn lực sở ĐTGV THPT 73 Biểu đồ 2.10 Một số nội dung đánh giá môi trường đào tạo sở đào tạo GV THPT vùng ĐBSCL 74 Biểu đồ 2.11 Đánh giá kết thực nhiệm vụ giảng dạy giảng viên 81 Biểu đồ 2.12 Tỷ số đề tài NCKH chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) giảng viên hữu trường năm học 2015 2016 82 Biểu đồ 2.13 Tổng số sách xuất (chuyên khảo, giáo trình, tham khảo) 05 năm sở đào tạo 83 Biểu đồ 2.14 Thống kê tỉ số đăng báo tạp chí (quy đổi) giảng viên sư phạm trường, năm học 2015 - 2016 83 Biểu đồ 2.15 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn môn học sinh viên 86 Biểu đồ 2.16 Đánh giá khó khăn q trình lựa chọn môn học sinh viên 87 Biểu đồ 2.17 Thống kê thực hoạt động kiểm tra, đánh giá trình học tập SV 89 Hình 3.1 Quy trình tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm 127 P16 tạo bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cán quản giáo dục phổ thông 19 Trường thường xuyên phối kết hợp với trường đại học bên có liên quan để triển khai hoạt động đào tạo GV THPT 20 Trường có sách khuyến khích giảng viên SV sư phạm tham gia mạng lưới quốc tế, hội thảo, dự án, chương trình nghiên cứu đào tạo GV THPT 21 Trường có hệ thống hỗ trợ hiệu giảng viên tập giảng viên đào tạo GV THPT 22 Trường hỗ trợ giảng viên đào tạo GV THPT sử dụng hiệu phương pháp giảng dạy thích hợp cho chương trình bồi dưỡng thường xuyên 23 Có kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường 24 Trường cung cấp hội chuyên nghiệp hóa đội ngũ giảng viên đào tạo GV THPT để đáp ứng nhu cầu đặc biệt, tiếp cận vấn đề giáo dục vấn đề xã hội có tác động đến hoạt động sư phạm 25 Trường có sách đánh giá giảng viên cách xác, cơng khai minh bạch 26 Trường có chế cơng nhận, đãi ngộ thành tích giảng viên, khuyến khích hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học đào tạo GV THPT 27 Quy trình tuyển sinh cho chương trình đào tạo GV THPT thông báo công khai, thực công minh bạch 28 Trường cơng khai thơng tin lộ trình học tập, sách chuyển đổi cơng nhận tín đào tạo liên thông ngành học với trường đại học nước đào tạo GV THPT 29 Người học học môi trường đào tạo tốt, thân thiện, an tồn có quan tâm mức 30 Hoạt động đào tạo theo quy chế, có phần mềm quản đào tạo đại, tiện lợi Câu Thầy/Cô cho ý kiến đánh giá việc thực công việc giảng dạy Rất thường xuyên = 5; Thường xuyên = 4; Ít thường xuyên = 3; Hiếm = 2; Không = Mức đánh giá P17 Giới thiệu chi tiết, cụ thể Đề cương môn học Xác định cụ thể nội dung học tập SV bắt buộc phải biết Xác định cụ thể nội dung học tập SV nên biết Xác định cụ thể nội dung học tập SV tìm hiểu thêm 5 Xác định nội dung học tập SV phải lĩnh hội lớp Xác định nội dung học tập SV phải lĩnh hội qua tự học Chuẩn bị câu hỏi, nội dung cho làm việc nhóm, thảo luận Giới thiệu chi tiết, cụ thể tài liệu học tập, tham khảo Thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá Câu Thầy/Cô cho ý kiến đánh giá việc thực hình thức tổ chức dạy học Rất thường xuyên = 5; Thường xuyên = 4; Ít thường xuyên = 3; Hiếm = 2; Không = Mức đánh giá Dạy học thuyết Dạy học qua thực hành nghề nghiệp Dạy học thông qua thảo luận Dạy thơng qua làm việc nhóm 5 Dạy qua tự học, tự nghiên cứu Hình thức khác… Câu Thầy/Cô cho ý kiến đánh giá việc thực hoạt động tư vấn, cố vấn lên lớp Rất thường xuyên = 5; Thường xuyên = 4; Ít thường xuyên = 3; Hiếm = 2; Không = Mức đánh giá Xác định nội dung, phương pháp, hình thức trao đổi, tư vấn Trao đổi, tư vấn ngành học, môn học, nghề nghiệp, giáo dục đạo đức, lối sống Động viên, khuyến khích tinh thần, hỗ trợ SV thực kế hoạch học tập P18 PHỤ LỤC 5: PHIẾU KHẢO SÁT - ĐIỀU TRA THÔNG TIN (Thực trạng lực GV THPT; đánh giá CTĐT GV THPT nguồn lực sở ĐTGV THPT) Phiếu dành cho: Giáo viên trung học phổ thông Câu Tự đánh giá lực thân Thầy/Cô Mức đánh giá Tiêu chuẩn Năng lực giáo dục (chuyên môn) Vững kiến thức chuyên môn giảng dạy Năng lực tư khách quan cách giải vấn đề Khai thác nguồn tài nguyên tri thức để phát triển chuyên môn Sử dụng ngoại ngữ giảng dạy đọc tài liệu 5 Sử dụng tin học giảng dạy nghiên cứu Có cập nhật kiến thức liên ngành Chia sẻ tri thức chuyên môn với đồng nghiệp Tự học tự phát triển chuyên môn Nghiên cứu khoa học, ứng dụng cho hoạt động chuyên môn 10 Kiểm tra, đánh giá đo lường theo tiếp cận lực HS 11 Có lực dạy học tích hợp dạy học phân hóa 12 Có lực dạy học hoạt động trãi nghiệm sáng tạo Tiêu chuẩn Năng lực nghiệp vụ sư phạm (năng lực dạy học) Tìm hiểu đối tượng HS lên lớp Lập kế hoạch dạy học tuần, tháng, học kỳ năm học Thiết kế giảng logic, đủ yếu tố từ mục tiêu, hoạt động giảng dạy, phương pháp, điều kiện thực đến kết Dạy học lấy người học làm trung tâm 5 Chưa hướng dẫn HS khai thác tài nguyên học tập qua Internet Hướng dẫn HS tự học, phân phối thời gian tìm hiểu kiến thức lớp nhà Tổ chức lớp học tạo hứng thú học cho HS Tiếp nhận phản hồi từ HS cách tích cực, cầu thị P19 Dạy học kích thích tư phản biện HS 10 Hướng dẫn HS thảo luận nhóm tích cực 11 Chưa hướng dẫn HS thực hành hiệu 12 Biết tạo trì theo mơi trường học tập, thích ứng với thay đổi hoàn cảnh học tập 13 Kích thích HS tìm tri thức học/môn học 14 Xử tình sư phạm phù hợp, hiệu Tham gia hoạt động đoàn thể xã hội Thường xuyên giữ mối liên hệ để kịp thời tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho HS Hợp tác với đồng nghiệp, nhà trường gia đình HS Tham gia sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm dạy học phổ thông với giảng viên sở đào tạo giáo viên 5 Tư vấn, hướng nghiệp cho HS sau THPT Thăm dò dư luận, phản ánh đánh giá việc dạy học Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng mối quan hệ xã hội Câu Đánh giá chương trình đào tạo giáo viên THPT sở đào tạo mà anh/chị học Mức đánh giá Khối kiến thức đại cương thiết kế phù hợp, tỉ trọng đảm đảm tồn chương trình ngành đào tạo Khối kiến thức sở ngành thiết kế phù hợp, tỉ trọng đảm đảm tồn chương trình ngành đào tạo Khối kiến thức chuyên ngành thiết kế phù hợp, tỉ trọng đảm đảm tồn chương trình ngành đào tạo Thời lượng dành cho hoạt động nghiệp vụ sư phạm thực tập sư phạm phù hợp toàn chương trình đào tạo 5 Thời gian tổ chức hoạt động nghiệp vụ sư phạm thực tập sư phạm phù hợp với trình đào tạo thực tiễn phổ thơng Các kỹ bổ trợ cho nghề nghiệp chưa xem trọng dành thời lượng cho chương trình q Chuẩn đầu xây dựng chưa phù hợp với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT hành Chuẩn đầu xây dựng chưa đo thang lực SV tốt nghiệp so với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT P20 Câu Thầy/Cô đánh giá sở vật chất, nguồn lực trường học đại học sư phạm Mức đánh giá Khuôn viên, môi trường tự nhiên trường, quy hoạch xây dựng phù hợp với hoạt động đào tạo giáo viên Các tòa nhà, giảng đường, phòng học, thự viện, phòng thí nghiệm, thực hành, máy tính, trang thiết bị tài liệu học tập trang bị, bảo trì sử dụng phù hợp với mục đích giáo dục Trường Mơi trường trực tuyến trường đảm bảo khóa đào tạo trực tuyến thực hành giảng dạy ảo thực có chất lượng với phương pháp dạy học thích hợp Hệ thống phần cứng phần mềm công nghệ Trường trì thường xun ln sẵn sàng để giảng viên người học sử dụng hiệu 5 Có mạng Internet tốt, truy cập dễ dàng toàn trường Có đủ máy tính phục vụ SV thực hành môn liên quan Sử dụng phần mềm quản đào tạo tín Có thư viện điện tử đáp ứng đầy đủ tài liệu nước đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu Thư viện có kết nối chia sẻ nguồn tài nguyên với Thư viện khác nước 10 Giảng viên, SV dễ dàng khai thác nguồn tài nguyên để phục vụ dạy học, nghiên cứu 11 Trường có nguồn thu đa dạng hợp pháp từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ phù hợp với sứ mạng kế hoạch chiến lược 12 Nguồn thu từ hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế sử dụng nhằm tăng cường lực nhà trường 13 Chính sách tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực theo mục tiêu chiến lược đào tạo GV THPT 14 Trường có chiến lược kế hoạch tuyển dụng, sử dụng đội ngũ minh bạch, cạnh tranh hiệu để phát triển nguồn lực đội ngũ giảng viên 15 Trường cơng khai thơng tin có sở, đặc biệt liệu đội ngũ giảng viên, sinh viên nhập học, sinh viên tốt nghiệp tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm Website P21 PHỤ LỤC 6: PHIẾU KHẢO SÁT - ĐIỀU TRA THÔNG TIN (Thực trạng lực đội ngũ giảng viên sư phạm; đánh giá CTĐT GV THPT nguồn lực sở ĐTGV) Phiếu dành cho: Sinh viên đại học sư phạm năm năm Câu Đánh giá lực đội ngũ giảng viên khoa sư phạm học Mức đánh giá Tiêu chuẩn Năng lực chuyên môn Vững kiến thức chuyên ngành giảng dạy Khai thác nguồn tài nguyên tri thức để phát triển chuyên môn Sử dụng ngoại ngữ giảng dạy đọc tài liệu Thường xuyên sử dụng tin học giảng dạy nghiên cứu 5 Cập nhật kiến thức liên ngành dạy học Chia sẻ tri thức chuyên môn với đồng nghiệp Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn Tự học tự phát triển chuyên môn Tiêu chuẩn Năng lực nghiệp vụ sư phạm (năng lực giảng dạy) Tìm hiểu đối tượng SV giảng dạy Lập kế hoạch dạy học năm học theo biên chế năm học Thiết kế giảng logic, đủ yếu tố từ mục tiêu, hoạt động giảng dạy, phương pháp, điều kiện thực đến kết Dạy học lấy người học làm trung tâm 5 Chưa hướng dẫn SV khai thác tài nguyên học tập qua Internet Hướng dẫn SV tự học, phân phối thời gian tìm hiểu kiến thức lớp nhà Tổ chức lớp học tạo hứng thú học cho SV Tiếp nhận phản hồi từ SV cách tích cực, cầu thị Dạy học kích thích tư phản biện SV 10 Sử dụng nguồn học liệu phong phú để đổi hình thức tổ chức dạy học lớp 11 Hướng dẫn SV thảo luận nhóm tích cực 12 Chưa hướng dẫn SV thực hành hiệu P22 13 Kích thích SV tìm tri thức học/môn học 14 Xử tình sư phạm phù hợp, hiệu 15 Dạy cho SV phương pháp dạy học tích hợp phân hóa thơng qua mơn học đạt hiệu Có cơng trình NCKH cơng bố tạp chí nước Có cơng trình NCKH cơng bố tạp chí quốc tế Có viết hội thảo khoa học cấp trường, quốc gia, quốc tế Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường, cấp - tỉnh, cấp Nhà nước 5 Có hỗ trợ đồng nghiệp, SV thực NCKH Chủ biên xuất sách phục vụ đào tạo nghiên cứu Chủ biên xây dựng chương trình đào tạo cử nhân sư phạm trưởng nhóm xây dựng Có khả tập hợp nhóm nghiên cứu phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu khoa học giáo dục Tham gia hoạt động đoàn thể xã hội Thường xuyên giữ mối liên hệ để kịp thời tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho SV Tham gia phát triển môi trường giáo dục sở giáo dục phổ thông địa phương Thông tin, tư vấn hội việc làm cho SV sau tốt nghiệp 5 Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, với SV với môi trường xã hội cộng đồng Tiêu chuẩn Năng lực nghiên cứu khoa học Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng mối quan hệ xã hội Câu Đánh giá chương trình đào tạo giáo viên THPT trình bạn học Mức đánh giá Khối kiến thức đại cương thiết kế phù hợp, tỉ trọng đảm đảm tồn chương trình ngành đào tạo Khối kiến thức sở ngành thiết kế phù hợp, tỉ trọng đảm đảm tồn chương trình ngành đào tạo Khối kiến thức chuyên ngành thiết kế phù hợp, tỉ trọng đảm đảm tồn chương trình ngành đào tạo Thời lượng dành cho hoạt động nghiệp vụ sư phạm thực tập sư phạm phù hợp tồn chương trình đào tạo 5 Thời gian tổ chức hoạt động nghiệp vụ sư phạm thực tập P23 sư phạm phù hợp với trình đào tạo thực tiễn phổ thông Các kỹ bổ trợ cho nghề nghiệp chưa xem trọng dành thời lượng cho chương trình q Chuẩn đầu xây dựng phù hợp với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT hành Chuẩn đầu xây dựng chưa đo thang lực SV tốt nghiệp so với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT Nội dung hương trình đào tạo chưa trang bị cho SV lực dạy học phân hóa dạy học tích hợp 10 Nội dung hương trình đào tạo chưa trang bị cho SV lực dạy học gắn với hoạt động trãi nghiệm qua môn học Câu Đánh giá sở vật chất, nguồn lực trường bạn học Mức đánh giá Khuôn viên, môi trường tự nhiên trường, quy hoạch xây dựng phù hợp với hoạt động đào tạo giáo viên Các tòa nhà, giảng đường, phòng học, thự viện, phòng thí nghiệm, thực hành, máy tính, trang thiết bị tài liệu học tập trang bị, bảo trì sử dụng phù hợp với mục đích giáo dục Trường Môi trường trực tuyến trường đảm bảo khóa đào tạo trực tuyến thực hành giảng dạy ảo thực có chất lượng với phương pháp dạy học thích hợp Hệ thống phần cứng phần mềm cơng nghệ Trường trì thường xuyên sẵn sàng để giảng viên người học sử dụng hiệu 5 Có mạng Internet tốt, truy cập dễ dàng toàn trường Có đủ máy tính phục vụ SV thực hành môn liên quan Sử dụng phần mềm quản đào tạo tín Có thư viện điện tử đáp ứng đầy đủ tài liệu nước đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu Thư viện có kết nối chia sẻ nguồn tài nguyên với Thư viện khác nước 10 Giảng viên, SV dễ dàng khai thác nguồn tài nguyên để phục vụ dạy học, nghiên cứu 11 Trường có nguồn thu đa dạng hợp pháp từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ phù hợp với sứ mạng kế hoạch chiến lược P24 12 Nguồn thu từ hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế sử dụng nhằm tăng cường lực nhà trường 13 Chính sách tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực theo mục tiêu chiến lược đào tạo GV THPT 14 Trường có chiến lược kế hoạch tuyển dụng, sử dụng đội ngũ minh bạch, cạnh tranh hiệu để phát triển nguồn lực đội ngũ giảng viên 15 Trường công khai thơng tin có sở, đặc biệt liệu đội ngũ giảng viên, sinh viên nhập học, sinh viên tốt nghiệp tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm Website Câu Trong trình học tập, nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn môn học bạn Mức đánh giá Người cố vấn, tư vấn Thành viên gia đình Anh chị khóa trước Hứng thú thân 5 Bạn bè thân quen Đề cương, mục tiêu môn học Sổ tay sinh viên Mục tiêu học tập thân Tính ứng dụng mơn học 10 Do mơn, khoa, phòng đào tạo Câu Bạn đánh giá khó khăn q trình lựa chọn môn học Mức đánh giá Do hệ thống đăng ký môn học bị hạn chế Số lượng học phần Mỗi học phần tổ chức lần năm Không tư vấn, hỗ trợ 5 Các thông tin môn học chưa rõ ràng Kế hoạch đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu SV P25 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN Stt Đơn vị Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Trường Đại học Bạc Liêu Sở GD&ĐT tỉnh An Giang Trường Đại học An Giang Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang Trường Đại học Kiên Giang Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh Đối tượng - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Châu Thành 2; - CBQL GV Trường THPT Châu Thành 1; - CBQL GV Trường THPT Tp Cao Lãnh; - CBQL GV Trường THPT Trần Quốc Toản; - CBQL GV Trường THPT Lai Vung 2; - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Huỳnh Phi Hùng; - CBQL GV Trường TH Tân Lợi - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Ba Chúc; - CBQL GV Trường THPT Nguyễn Quang Diêu; - CBQL GV Trường THPT Chu Văn An - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Vĩnh Thắng; - CBQL GV Trường THPT Gò Quao; - CBQL GV Trường THPT Đông Dương; - CBQL GV Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Nguyễn Đáng; - CBQL GV Trường THPT Tam Nghĩa Ghi P26 10 Trường Đại học Trà Vinh 11 Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang 12 Trường Đại học Tiền Giang 13 Sở GD&ĐT tỉnh Cần Thơ 14 Trường Đại học Cần Thơ - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Cái Bè; - CBQL GV Trường THPT Vĩnh Kim - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí - Lãnh đạo Sở, phòng chức thuộc Sở; - CBQL GV Trường THPT Thới Lai; - CBQL GV Trường THPT Thới Thuận; - CBQL GV Trường THPT Vĩnh Thạnh - Ban Giám hiệu; - CBQL cấp khoa, phòng; - Giảng viên sư phạm; - Sinh viên sư phạm; - Cán phòng Đào tạo, khảo thí P27 PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN ĐTGV THPT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐBSCL ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Nhằm đổi hoạt động đào tạo nâng chất lượng đào tạo giáo viên THPT vùng Đồng sông Cửu Long, tác giả đề xuất giải pháp quản đào tạo giáo viên THPT trường đại học vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi GDPT Kính đề nghị q Thầy (Cơ) vui lòng cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi giải pháp cách đánh dấu (x) vào tương ứng Tính cấp thiết Các giải pháp cụ thể GP1: Quy hoạch mạng lưới sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long GP2: Xây dựng quy trình nội dung tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giảng viên sư phạm GP3: Xây dựng triển khai dạy học “Nội dung giáo dục địa phương” chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông GP4: Quản phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thơng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng GP5: Đổi nội dung, hình thức tổ chức rèn luyện kỹ năng, Rất cấp thiết Cấp thiết Ít cấp thiết Khơng cấp thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Không khả thi P28 nghiệp vụ sư phạm thực tập nghề nghiệp đào tạo giáo viên trung học phổ thông GP6: Phát triển nguồn lực sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông GP7: Tiếp cận quản nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Những giải pháp bổ sung ý kiến khác quý Thầy (Cô): Trân trọng cảm ơn! P29 PHỤ LỤC THỐNG KÊ DỰ BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT CỦA VÙNG ĐBSCL, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Năm học Stt Tỉnh, Thành phố 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2016 2017 2018 2019 2020 Long An 40 40 40 40 40 Tiền Giang 40 40 40 40 40 Bến Tre 30 30 30 30 30 Trà Vinh 40 20 20 20 20 Vĩnh Long 30 20 20 20 30 Đồng Tháp 50 40 30 30 30 An Giang 40 40 40 40 40 Kiên Giang 40 40 40 40 40 Cần Thơ 30 30 30 30 30 10 Hậu Giang 20 20 20 20 20 11 Sóc Trăng 30 30 30 30 30 12 Bạc Liêu 20 20 20 20 20 13 Cà Mau 50 30 30 30 30 460 400 390 390 400 Toàn vùng ĐBSCL (5 năm): 2.040 P30 PHỤ LỤC 10 THỐNGĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU KHẢO SÁT VỀ ĐÀO TẠOQUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đối tượng Stt Số phiếu phát Số phiếu thu vào Số phiếu xử CBQL sở ĐTGV 100 94 94 Giảng viên 250 245 240 GV THPT 250 237 220 CBQL trường THPT 100 100 100 CBQL Sở GD&ĐT 65 60 60 SV ĐHSP 400 381 372 1.165 1.117 1.086 Tổng cộng ... giáo viên trung học phổ thông trường đại học vùng Đồng sông Cửu Long Chương 3: Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trường đại học vùng Đồng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu. .. luận án gồm có 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý đào tạo. .. PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 112 3.1 Định hướng phát triển giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (Luận án tiến sĩ), Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay