Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống (Luận án tiến sĩ)

220 3 0
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:06

Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thốngQuản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH SƠN QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “Quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tôi, thực nghiêm túc hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền Các tài liệu, số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực nguồn gốc rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm luận án sai sót, vi phạm pháp luật qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thanh Sơn LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lãnh đạo Phòng Sau đại học Khoa Quản giáo dục tồn thể thầy tham gia giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực Luận án Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, hướng dẫn luận án, PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, chuyên gia ln theo sát, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực Luận án Tơi trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, q thầy cán bộ, giảng viên sinh viên trường Đại học Tài - Ngân hàng Hà Nội, Đại học Đơng Đô, Đại học Phương Đông, Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Hòa Bình, Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Thành Tây, Đại học Tư thục Cơng nghệ Quản Hữu Nghị giúp đỡ nhiều công tác điều tra, khảo sát thực Luận án Chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, đồng nghiệp Đảng ủy Khối trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội, bạn hữu gia đình khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ tơi hoàn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thanh Sơn iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình x MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án7 10 Cấu trúc luận án CHƯƠNG SỞ LUẬN CỦA QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu quản giáo dục đại học ngồi cơng lập 1.1.2 Nghiên cứu tiếp cận hệ thống quản giáo dục 15 1.2 Các khái niệm bản 19 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà trường 19 1.2.2 Khái niệm sở giáo dục đại học ngồi cơng lập20 1.2.3 Khái niệm tiếp cận hệ thống 21 iv 1.3 Quản lý sở giáo dục đại học ngồi cơng lập 23 1.3.1 Đặc điểm sở giáo dục đại học ngồi cơng lập 23 1.3.2 Đặc điểm quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập 24 1.3.3 Một số khác biệt quản sở giáo dục đại học cơng lập ngồi cơng lập 26 1.4 Tiếp cận hệ thống quản giáo dục đại học 29 1.4.1 Vai trò tiếp cận hệ thống quản 29 1.4.2 Quy trình tiếp cận hệ thống quản 30 1.5 Quảnsở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 32 1.5.1 Nguyên tắc quản sở giáo dục đại học theo tiếp cận hệ thống 32 1.5.2 Phân cấp quảnsở giáo dục đại học ngồi cơng lập 34 1.5.3 Nội dung quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 36 1.5.4 Phương pháp quảngiáo dục theo tiếp cận hệ thống 42 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 44 1.6.1 Các nhân tố bên 44 1.6.2 Các nhân tố bên 47 Kết luận chương 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 51 2.1 Khái quát tình hình phát triển của giáo dục đại học ngồi cơng lập 51 2.1.1 Các giai đoạn hình thành phát triển 51 2.1.2 Những thành tựu, hạn chế nguyên nhân phát triển giáo dục đại học ngồi cơng lập 53 v 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng quản số đại học ngồi cơng lập63 2.2.1 Mục tiêu, qui mô, địa bàn khảo sát 63 2.2.2 Nội dung khảo sát 64 2.2.3 Phương pháp kĩ thuật tiến hành 65 2.3 Kết quả khảo sát 65 2.3.1 Nhận thức tiếp cận hệ thống quản giáo dục đại học 65 2.3.2 Thực trạng nội dung quảntheo tiếp cận hệ thống 72 2.3.3 Thực trạng phương pháp quảntheo tiếp cận hệ thống80 2.3.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng 85 2.4 Đánh giá chung 97 2.4.1 Điểm mạnh nguyên nhân 97 2.4.2 Điểm yếu nguyên nhân 98 Kết luận chương2100 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 101 3.1 Định hướng phát triển đại học ngồi cơng lập Việt Nam 3.2 Các nguyên tắc đạo việc xây dựng giải pháp 101 102 3.2.1 Nguyên tắc hệ thống 102 3.2.2 Nguyên tắc phát triển 103 3.2.3 Nguyên tắc tuân thủ thể chế giáo dục 103 3.3 Các giải pháp quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 104 3.3.1 Thiết kế khuôn khổ hành chính, máy, tổ chức hệ thống nhà trường thơng qua phương pháp hành - tổ chức 104 3.3.2 Huy động tối đa nguồn lực kinh tế cơng nghệ ngồi nhà trường thông qua phương pháp kinh tế - công nghệ 111 vi 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực nhà trường thông qua phương pháp tâm lý - xã hội 117 3.3.4 Xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh thông qua phương pháp văn hóa - truyền thơng 122 3.4 Mối quan hệ tính hệ thống các giải pháp đề xuất 129 3.5 Khảo nghiệm các giải pháp quản qua ý kiến chuyên gia 130 3.5.1 Tổ chức khảo nghiệm 130 3.5.2 Kết khảo nghiệm 131 3.5.3 Nhận xét chung 135 3.6 Nghiên cứu trường hợp điển hình 135 3.6.1 Mục đích nghiên cứu trường hợp điển hình 136 3.6.2 Đối tượng điều kiện thử nghiệm 136 3.6.3 Nội dung thử nghiệm 137 3.6.4 Tiến trình thử nghiệm 137 Kết luận chương 146 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 151 LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt CBQL CĐ CLĐT CLGD CNH, HĐH CNXH CSVCKT ĐH GD&ĐT GDĐH GV HĐQT HĐT KTTT KTXH NCL NSNN NXB QLGD QLNT SV TCHT Tp TPKT VCKT XHCN Viết đầy đủ Cán quản Cao đẳng Chất lượng đào tạo Chất lượng giáo dục Cơng nghiệp hóa, đại hóa Chủ nghĩa xã hội sở vật chất – kĩ thuật Đại học Giáo dục đào tạo Giáo dục đại học Giảng viên Hội đồng quản trị Hội đồng trường Kinh tế thị trường Kinh tế-xã hội Ngồi cơng lập Ngân sách nhà nước Nhà xuất Quản giáo dục Quản nhà trường Sinh viên Tiếp cận hệ thống Thành phố Thành phần kinh tế Vật chất kĩ thuật Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Sự phát triển GDĐH NCL giai đoạn 2001-2017 53 Bảng 2.2 Qui mô, cấu sinh viên đại học Việt Nam giai đoạn 20102017 54 Bảng 2.3 So sánh tỉ lệ sinh viên/giảng viên khu vực công lập NCL 57 Bảng 2.4 Số liệu NCKH trường ĐH NCL địa bàn Hà Nội 58 Bảng 2.5 Thực trạng đất đai, sở hạ tầngcủacác trường .59 Bảng 2.6 So sánh học phí ĐH CLvà ĐH NCL địa bàn Hà Nội .60 Bảng 2.7 Thực trạng vốn đầu tư số trường ĐH NCL địa bàn Hà Nội 61 Bảng 2.8 Qui mô cấu mẫu khảo sát 64 Bảng 2.9 Nhận thức hệ thống liên hệ hệ thống, mối liên hệ thực thể, cấu trúc chức hệ thống .65 Bảng 2.10 Nhận thức chất tiếp cận hệ thống quản 67 Bảng 2.11 Thực trạng áp dụng thuyết, nguyên tắc, cách tiếp cận quản giáo dục đại học 70 Bảng 2.12 Những điểm mạnh, điểm yếu hệ thống quản hành cấp trường trường ĐH NCL 73 Bảng 2.13 Điểm mạnh, điểm yếu quản lý nhân trường ĐH NCL .73 Bảng 2.14 Điểm mạnh, điểm yếu quản lý chuyên môn trường ĐH NCL .74 Bảng 2.15 Những điểm mạnh, điểm yếu hợp tác quốc tế trường ĐH NCL 75 19PL + Xu hướng khơng  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 17 Để xây dựng kết cấu văn hóa bền vững giáo dục đại học ngồi cơng lập cần yếu tố sau đây? + Gắn kết vật chất tinh thần  + Môi trường dân chủ  + Tự học thuật  + Tôn trọng đánh giá lực  + Tất yếu tố  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 18 Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng giáo dục yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục? + Quan trọng hàng đầu  + Khơng quan trọng  + phần quan trọng  + Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 19 Sinh viên cơng lập hỗ trợ 60% chi phí đào tạo, ngồi cơng lập khơng nhà nước hỗ trợ Điều gây cảm tưởng nào? + Thiếu bình đẳng  + Hợp  + Bình thường  + Khơng nghĩa  + Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 20 Cần xử vấn đề tính chất phúc lợi tính chất dịch vụ giáo dục đại học nào? + Nhà nước bao cấp  + Người học phải trả phí  + Trả phí phần  + Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 21 nên qui định mức trần học phí đại học? +  + Khơng  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 22 Tốt nghiệp đại học thiết phải làm quan, doanh nghiệp nhà nước không? 20PL + Không thiết  + Nhất thiết  + Làm đâu mơi trường làm việc tốt  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 23 Học sở giáo dục đại học cơng lập khơng gây mặc cảm hay khơng? + Mặc cảm  + Không mặc cảm  + Bình thường  + Ý kiến khác …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 21PL PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAM GIAKHẢO SÁT STT Tên Tổ chức/Doanh nghiệp/Trường Số phiếu phát I QUAN, TỔ CHỨC UBND Thị trấn Trâu Quỳ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Đảng ủy Khối quan thành phố Hà Nội Đảng ủy Khối trường đại học, cao đẳng Hà Nội II DOANH NGHIỆP Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam Công ty TNHH Zico Việt Nam Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Hà Nội Công ty Xuất nhập Từ Liêm Cơng ty điện cơng trình Công ty 277 Công ty Thủy lợi Hà Nội Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ Công ty Thủy lợi Sơng Tích 10 Cơng ty Truyền thơng truyền hình 11 Cơng ty Thốt nước 12 Cơng ty Đầu tư Nông nghiệp Hà Nội 13 Công ty CP Mai Linh Miền Bắc 14 Công ty CP Thắng Lợi 15 Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô 16 Công ty CP Long Hải 17 Công ty CP Du lịch Hồng Hà 18 Công ty CP Du lịch Kim Liên 19 Cơng ty CP Cơng trình Giao thơng Hà Nội 20 Cơng ty Giầy Thượng Đình 21 Cơng ty Thủy lợi Sông Đáy III CÁN BỘ QUẢNĐẠI HỌC CƠNG LẬP Đại học Giao thơng vận tải Đại học Mỏ Địa chất Đại học Mỹ thuật công nghiệp Đại học Thủ đô IV CÁN BỘ QUẢNĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP Đại học Phương Đông Đại học Quốc tế Bắc Hà Số phiếu trả lời 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 30 15 20 35 30 15 20 15 15 22PL Đại học Đại Nam Đại học Kinh doanh Công nghệ Đại học Quản lý hữu nghị Đại học Thăng Long Đại học Tài Ngân hàng Đại học Đông Đô Đại học Nguyễn Trãi V GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CƠNG LẬP Đại học Giao thơng vận tải Đại học Mỏ Địa chất Đại học Mỹ thuật công nghiệp Đại học Thủ đô VI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP Đại học Phương Đông Đại học Quốc tế Bắc Hà Đại học Đại Nam Đại học Kinh doanh Công nghệ Đại học Quản lý hữu nghị Đại học Thăng Long Đại học Tài Ngân hàng Đại học Đông Đô Đại học Nguyễn Trãi VII SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Đại học Giao thông vận tải Đại học Mỏ Địa chất Đại học Mỹ thuật công nghiệp Đại học Thủ VIII SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP Đại học Phương Đơng Đại học Quốc tế Bắc Hà Đại học Đại Nam Đại học Kinh doanh Công nghệ Đại học Quản lý hữu nghị Đại học Thăng Long Đại học Tài Ngân hàng Đại học Đơng Đô Đại học Nguyễn Trãi 10 20 15 10 10 10 20 15 10 10 55 45 20 30 52 40 20 28 22 12 15 30 25 15 15 20 10 11 25 23 15 15 90 75 35 50 90 75 35 50 40 15 25 50 15 40 25 25 15 36 15 22 45 15 37 23 24 14 23PL PHỤ LỤC Phiếu trưng cầu ý kiến chuyên gia Trân trọng đề nghị Ông/Bà đọc kĩ văn trình bày giải pháp quản sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống nội dung phiếu hỏi ý kiến cho biết đánh giá từ suy nghĩ hiểu biết chủ quan cách đánh dấu X vào ô phù hợp Chúng cam đoan thông tin Ông/Bà cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học Chân thành cám ơn Ông /Bà hợp tác! Các biện pháp quản theo tiếp cận hệ thống Giải pháp tác động hành chính-tổ chức - Xây dựng, ban hành đạo thực hệ thống thủ tục, qui định hành nhà trường theo tiếp cận hệ thống - Phát triển kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trung hạn dài hạn tùy theo bối cảnh cụ thể trường - Thực thi sách tiết kiệm, hiệu hoạt động chi phí hành - Sử dụng biện pháp hành vừa sức mạnh quản cụ thể vừa mục tiêu hành để người tồn trường phải đạt tới - Phân định rõ ràng, công khai, minh bạch vai trò chức lãnh đạo, quản nhà trường để xác lập cấu tổ chức - Sắp xếp máy tác nghiệp tính hệ thống Giải pháp tác động kinh tế-công nghệ - Tạo lập tảng kinh tế đủ sức đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển trường - Phát triển hạ tầng kĩ thuật theo hướng chuẩn hóa quản hạ tầng kĩ thuật cách hiệu sở ứng dụng CNTT số hóa - Sử dụng biện pháp kinh tế cơng nghệ để khuyến khích nhu cầu làm việc, tính sáng tạo phong cách chuyên nghiệp người Giải pháp tác động đến người - xã hội Tính cần thiết Cao TB Thấp Tính khả thi Cao TB Thấp 24PL - Qui hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực trường thời hạn định thực qui hoạch nghiêm túc - Xây dựng áp dụng chế quản nhân sự, chế độ lao động xã hội thành viên đơn vị trường - Thường xuyên chăm lo nhiệm vụ phát triển văn hóa nhà trường làm tảng xã hội thuận lợi cho nhiệm vụ quản đào tạo Giải pháp tác động văn hóa - truyền thơng - Sử dụng ảnh hưởng văn hóa nhà trường tác động phát triển để giáo dục, bồi dưỡng người thay đổi, điều chỉnh tổ chức, công việc - Tổ chức truyền thông liên tục sử dụng sức mạnh truyền thông để tác động đến nhận thức, hành vi người 25PL 26PL 27PL 28PL 29PL 30PL 31PL 32PL 33PL ... lý sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống 32 1.5.1 Nguyên tắc quản lí sở giáo dục đại học theo tiếp cận hệ thống 32 1.5.2 Phân cấp quản lý sở giáo dục đại học ngồi cơng lập. .. lục, luận án có chương: Chương Cơ sở lí luận quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống Chương Thực trạng quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống Chương... Chương Các giải pháp quản lí sở giáo dục đại học ngồi cơng lập theo tiếp cận hệ thống CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGỒI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG 1.1 Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống (Luận án tiến sĩ), Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống (Luận án tiến sĩ), ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG, CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG, 4 Mối quan hệ có tính hệ thống của các giải pháp đề xuất, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay