Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương (Luận án tiến sĩ)

158 6 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:58

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thươngNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN NGỌC TRUNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN NGỌC TRUNG Chun ngành: Chẩn đốn hình ảnh Mã số: 62.72.01.66 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Khánh PGS TS Trần Văn Riệp HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Ngọc Trung, nghiên cứu sinh Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108, chun ngành Chẩn đốn Hình ảnh Tơi xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Lâm Khánh PGS.TS Trần Văn Riệp Cơng trình nghiên cứu không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, khách quan, xác nhận sở nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Trung LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận án này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo Sau đại học, Bộ mơn Chẩn đốn Hình ảnh - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108 tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y - Dược Thái Bình ln hỗ trợ tơi suốt q trình nghiên cứu Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Riệp - Chủ nhiệm Bộ mơn Chẩn đốn Hình ảnh - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108, Thầy hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án Tập thể Khoa Chẩn đốn Hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Qn đội 108 tận tình giúp đỡ tơi việc chụp cộng hưởng từ, thu thập số liệu phân tích kết Xin chân thành cảm ơn Thầy Cơ Hội đồng chấm luận án đóng góp cho ý kiến quý báu Xin chân thành cảm ơn Bố Mẹ, em người vợ yêu q ln bên tơi q trình học tập, làm việc nghiên cứu Nguyễn Ngọc Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay 1.1.1 Nguyên ủy đường 1.1.2 Cấu tạo 1.1.3 Kích thước 1.1.4 Giải phẫu cộng hưởng từ 1.2 Nguyên nhân, chế tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 10 1.2.1 Nguyên nhân 10 1.2.2 Cơ chế tổn thương 11 1.3 Triệu chứng lâm sàng tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 14 1.3.1 Tổn thương thân 14 1.3.2 Tổn thương bó 15 1.3.3 Tổn thương toàn 16 1.4 Các phương pháp điều trị ngoại khoa tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 16 1.4.1 Điều trị tổn thương liệt hoàn toàn 16 1.4.2 Chiến lược tái phân bố thần kinh chi liệt 18 1.4.3 Phẫu thuật điều trị đau chi liệt sau tổn thương 19 1.4.4 Chuyển rễ C7 bên lành để phục hồi bên liệt 19 1.5 Các kỹ thuật chẩn đốn hình ảnh dùng để khảo sát tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 20 1.5.1 Chụp X-quang cột sống cổ thường quy 20 1.5.2 Chụp X-quang tủy cổ cản quang 21 1.5.3 Siêu âm 23 1.5.4 Chụp cắt lớp vi tính 25 1.5.5 Chụp cộng hưởng từ 29 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 39 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 39 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 39 2.1.3 Cỡ mẫu 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 42 2.2.3 Phương tiện, dụng cụ 46 2.2.4 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ đám rối thần kinh cánh tay 47 2.2.5 Xử lý hình ảnh số liệu 52 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 54 3.1.1 Tuổi 54 3.1.2 Giới 55 3.1.3 Nguyên nhân tổn thương 55 3.1.4 Tổn thương phối hợp 56 3.1.5 Bên bị tổn thương 56 3.1.6 Thời gian từ bị tổn thương đến chụp CHT 57 3.1.7 Thời gian từ bị tổn thương đến phẫu thuật 57 3.2 Đặc diểm hình ảnh cộng hưởng từ tổn thương đám rối thần kinh cánh tay chấn thương 58 3.2.1 Tổn thương ảnh T1W cắt đứng dọc 58 3.2.2 Tổn thương ảnh T2W cắt đứng dọc 59 3.2.3 Tổn thương ảnh T2W cắt ngang 59 3.2.4 Tổn thương ảnh T2W cắt đứng ngang 62 3.2.5 Tổn thương ảnh T2W Vista Sense cắt ngang 64 3.2.6 Tổn thương tủy rễ ảnh cộng hưởng từ tủy (myelography) 66 3.2.7 Tổn thương ảnh dựng MIP 67 3.2.8 Tổn thương ảnh dựng MPR 69 3.2.9 Tổn thương ảnh dựng 3D 71 3.2.10 Tổn thương ĐRTKCT đoạn tuỷ rễ, thân, bó ảnh cộng hưởng từ 73 3.2.11 Hình ảnh tổn thương ĐRTKCT CHT 75 3.3 Giá trị CHT chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT có đối chiếu với phẫu thuật 77 3.3.1 Chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT theo phẫu thuật viên 77 3.3.2 Giá trị CHT chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT có đối chiếu với phẫu thuật 79 Chương BÀN LUẬN 87 4.1 Đặc điểm chung tổn thương đám rối thần kinh cánh tay 87 4.1.1 Tuổi 87 4.1.2 Giới 88 4.1.3 Nguyên nhân tổn thương 89 4.1.4 Tổn thương phối hợp 91 4.1.5 Bên bị tổn thương 93 4.1.6 Thời gian từ bị bệnh đến chụp cộng hưởng từ 94 4.1.7 Thời gian từ bị bệnh đến phẫu thuật 95 4.2 Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ tổn thương đám rối thần kinh cánh tay chấn thương 98 4.2.1 Tổn thương ảnh T1W cắt đứng dọc 98 4.2.2 Tổn thương ảnh T2W cắt đứng dọc 100 4.2.3 Tổn thương ảnh T2W cắt ngang 101 4.2.4 Tổn thương ảnh T2W cắt đứng ngang 103 4.2.5 Tổn thương ảnh T2W Vista Sense cắt ngang 104 4.2.6 Tổn thương ảnh CHT tủy (myelography) 105 4.2.7 Tổn thương tái tạo ảnh hình chiếu cường độ tối đa 106 4.2.8 Tổn thương ảnh dựng tái tạo đa bình diện 107 4.2.9 Tổn thương ảnh dựng 3D 108 4.2.10 Vị trí tổn thương ĐRTKCT ảnh cộng hưởng từ 110 4.2.11 Các dấu hiệu tổn thương ĐRTKCT ảnh CHT 110 4.3 Giá trị CHT chẩn đoán tổn thương ĐRTKCT chấn thương đối chiếu với phẫu thuật 114 4.3.1 Chẩn đoán phẫu thuật ĐRTKCT 114 4.3.2 Giá trị CHT chẩn đốn tổn thương ĐRTKCT có đối chiếu với phẫu thuật 116 KẾT LUẬN 122 KIẾN NGHỊ 126 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục: HÌNH ẢNH MINH HỌA DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CS : Cộng CHT : Cộng hưởng từ CLVT : Cắt lớp vi tính ĐRTKCT : Đám rối thần kinh cánh tay GTVMT : Giả thoát vị màng tủy MIP : Tái tạo tương phản tối đa (Maximum intensity projection) MPR : Tái tạo ảnh đa bình diện (Multiplanar reformation) TƯQĐ : Trung ương Quân đội DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các góc rễ so với trục đứng tủy sống 50 Bảng 2.2 Một số thông số xung mặt cắt 51 Bảng 3.1 Tổn thương phối hợp 56 Bảng 3.2 Thay đổi đường cong cột sống 58 Bảng 3.3 Tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh T2W cắt đứng dọc 59 Bảng 3.4 Tổn thương tủy rễ ĐRTKCT ảnh T2W ngang 60 Bảng 3.5 Tổn thương thân ĐRTKCT ảnh T2W cắt ngang 60 Bảng 3.6 Tổn thương bó ĐRTKCT ảnh T2W cắt ngang 61 Bảng 3.7 Tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh T2W cắt đứng ngang 62 Bảng 3.8 Tổn thương thân ĐRTKCT ảnh T2W cắt đứng ngang 62 Bảng 3.9 Tổn thương bó ĐRTKCT ảnh T2W cắt đứng ngang 63 Bảng 3.10 Tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh T2W Vista Sense cắt ngang 64 Bảng 3.11 Tổn thương thân ĐRTKCT ảnh T2W Vista Sense cắt ngang 65 Bảng 3.12 Tổn thương bó ĐRTKCT ảnh T2W Vista Sense cắt ngang 66 Bảng 3.13 Tổn thương tủy rễ ĐRTKCT ảnh CHT tủy 66 Bảng 3.14 Tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh dựng MIP 67 Bảng 3.15 Tổn thương thân ĐRTKCT ảnh dựng MIP 68 Bảng 3.16 Tổn thương bó ĐRTKCT ảnh dựng MIP 68 Bảng 3.17 Tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh dựng MPR 69 Bảng 3.18 Tổn thương thân ĐRTKCT ảnh dựng MPR 70 Bảng 3.19 Tổn thương bó ĐRTKCT ảnh dựng MPR 70 Bảng 3.20 Tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh dựng 3D 71 Bảng 3.21 Tổn thương thân ĐRTKCT ảnh dựng 3D 72 Bảng 3.22 Tổn thương bó ĐRTKCT ảnh dựng 3D 72 Bảng 3.23 Vị trí tổn thương tuỷ rễ ĐRTKCT ảnh CHT 73 Bảng 3.24 Vị trí tổn thương thân ĐRTKCT ảnh CHT 74 ... thuật 95 4.2 Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ tổn thương đám rối thần kinh cánh tay chấn thương 98 4.2.1 Tổn thương ảnh T1W cắt đứng dọc 98 4.2.2 Tổn thương ảnh T2W cắt đứng... phẫu thuật 57 3.2 Đặc diểm hình ảnh cộng hưởng từ tổn thương đám rối thần kinh cánh tay chấn thương 58 3.2.1 Tổn thương ảnh T1W cắt đứng dọc 58 3.2.2 Tổn thương ảnh T2W cắt đứng... đám rối thần kinh cánh tay 14 1.3.1 Tổn thương thân 14 1.3.2 Tổn thương bó 15 1.3.3 Tổn thương toàn 16 1.4 Các phương pháp điều trị ngoại khoa tổn thương đám rối thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay