báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất giày da

146 10 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:17

Hiện nay, để công nghiệp chế biến phát huy lợi thế, ngành công thương của tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện những giải pháp cụ thể, tập trung cho các lĩnh vực xuất khẩu thế mạnh của tỉnh, như cao su, điều, dệt may, giày da... Tích cực triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại vào các thị trường mà Việt Nam có tham gia các hiệp định thương mại tự do nhằm củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá sản phẩm đến các tỉnh biên giới thuộc Vương quốc Campuchia nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội tìm kiếm thị trường, nhà đầu tư nước ngoài. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN …………… o0o……………… BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Của DỰ ÁN “NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY ĐỊA ĐIỂM: LÔ A9.4, KCN CHƠN THÀNH 1, XÃ THÀNH TÂM, TỈNH BÌNH PHƯỚC DA VIETCAN, CÔNG SUẤT 1.000.000 ĐÔI/NĂM” (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung ý kiến đóng góp hội đồng ngày 26 tháng 12 năm 2018) Bình Phước, tháng 01 năm 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN …………… o0o……………… BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Của DỰ ÁN “NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY ĐỊA ĐIỂM: LÔ A9.4, KCN CHƠN THÀNH 1, XÃ THÀNH TÂM, TỈNH BÌNH PHƯỚC DA VIETCAN, CƠNG SUẤT 1.000.000 ĐƠI/NĂM” (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung ý kiến đóng góp hội đồng ngày 26 tháng 12 năm 2018) CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH GIÀY DA VIETCAN ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN Bình Phước, tháng 02 năm 2019 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 10 1.1 1Tên dự án 10 1.2 Chủ dự án 10 1.3 Vị trí địa lý dự án 10 1.3.1 Mối quan hệ dự án với đối tượng tự nhiên 12 1.3.2 Mối quan hệ dự án với đối tượng kinh tế - xã hội 12 1.3.3 Hiện trạng quản lý sử dụng đất dự án 13 1.4 Nội dung chủ yếu dự án 14 1.4.1 Mô tả mục tiêu phạm vi hoạt động dự án 14 1.4.2 Khối lượng quy mơ hạng mục cơng trình dự án 14 1.4.3 Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng hạng mục cơng trình dự án 19 1.4.4 Công nghệ sản xuất, vận hành 21 1.4.5 Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 25 1.4.6 Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) sản phẩm (đầu ra) dự án 31 1.4.7 Tiến độ thực dự án 34 1.4.8 Vốn đầu tư 35 1.4.9 Tổ chức quản lý thực dự án 35 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 2.1 Điều kiện môi trường tự nhiên .38 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất 38 2.1.2 Điều kiện khí hậu, khí tượng 39 2.1.3 Điều kiện thủy văn 42 2.1.4 Hiện trạng chất lượng thành phần môi trường 43 2.1.5 Hiện trạng tài nguyên sinh vật 49 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 49 2.2.1 Hiện trạng thu hút đầu tư KCN Chơn Thành I 49 2.2.2 Hiện trạng sở hạ tầng KCN Chơn Thành I 53 2.2.3 Đánh giá mối tương quan dự án với dự án khác kinh tế - xã hội địa phương 57 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 58 3.1 Đánh giá, dự báo tác động môi trường 58 3.1.1 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn xây dựng 58 3.1.2 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn vận hành 73 3.1.3 Đánh giá, dự báo tác động gây nên rủi ro, cố dự án 84 3.2 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy kết đánh giá, dự báo .89 CHƯƠNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN 93 4.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án 93 4.1.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án giai đoạn thi công xây dựng 93 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực dự án giai đoạn vận hành 97 4.1.3 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án 113 4.2 Phương án tổ chức thực cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường 120 4.2.1 Dự tốn kinh phí cơng trình biện pháp bảo vệ môi trường .120 4.2.2 Tổ chức, máy quản lý, vận hành cơng trình bảo vệ mơi trường 121 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .122 5.1 Chương trình quản lý mơi trường 122 5.2 Chương trình giám sát môi trường .126 5.2.1 Giai đoạn xây dựng .126 5.2.2 Giai đoạn hoạt động 127 5.3 Kinh phí thực giám sát mơi trường 128 CHƯƠNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 130 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BXD BYT BTNMT BKHCNMT BTCT BOD BVMT CCQH CTR CTRSH CTCN CTNH CTRCN COD CNV ĐTM ĐVKXSCL GPQH GXN GXN-TCMT HVS HTXLNTTT HTXLKT KCN LĐ-TB-XH MTV NĐ-CP PTN PAC PCCC QĐ-UBND QH QCVN TBA : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bộ xây dựng Bộ y tế Bộ tài nguyên môi trường Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường Bê tông cốt thép Nhu cầu oxy sinh học Bảo vệ môi trường Chứng quy hoạch Chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải công nghiệp Chất thải nguy hại Chất thải rắn công nghiệp Nhu cầu oxy hóa học Cơng nhân viên Đánh giá tác động môi trường động vật không xương sống cỡ lớn sống đáy Giấy phép quy hoạch Giấy xác nhận Giấy xác nhận – Tổng cục Môi trường Hợp vệ sinh Hệ thống xử lý nước thải tập trung Hệ thống xử lý khí thải Khu cơng nghiệp Lao động thương binh xã hội Một thành viên Nghị định phủ Phòng thí nghiệm Poly Aluminium Chloride Phòng cháy chữa cháy Quyết định - Ủy ban nhân dân Quốc hội Quy chuẩn Việt Nam Trạm biến áp TCS TCXD TCVN TTg TT TNMT TP VOCs UBND USEPA : : : : : : : : : : WHO : DANH MỤC BẢN Tủ chiếu sáng Tiêu chuẩn xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam Thủ tướng Thông tư Tài nguyên môi trường Thành phố Volatile organic compounds Ủy ban nhân dân United States Environmental Protection Agency (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ) Tổ chức Y tế giới Bảng 1-1 Mốc tọa độ quy hoạch dự án cắm thực địa 10 Bảng 1-2 Quy mô công suất dự án 14 Bảng 1-3 Quy hoạch sử dụng đất tổng thể dự án 14 Bảng 1-4 Quy hoạch sử dụng đất dự án 14 Bảng 1-5 Khối lượng hệ thống thoát nước mưa 17 Bảng 1-6 Khối lượng hệ thống thoát nước thải 18 Bảng 1-7 Tổng hợp số loại máy móc thiết bị sử dụng q trình thi cơng xây dựng dự án 25 Bảng 1-8 Danh mục máy móc thiết bị nhà máy 26 Bảng 1-9 Danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải 30 Bảng 1-10 Danh mục thiết bị hệ thống xử lý nước thải 30 Bảng 1-11 Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng xây dựng cơng trình .31 Bảng 1-12 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho nhà máy 32 Bảng 1-13 Đặc tính loại keo dán .32 Bảng 1-14 Bảng khối lượng thành phần đơi giày 32 Bảng 1-15 Danh mục sản phẩm nhà máy 33 Bảng 1-16 Bảng cân vật chất khối lượng sản phẩm 33 Bảng 1-17 Nhu cầu sử dụng nước cho nhà máy 34 Bảng 1-18 Tiến độ thực dự án 35 Bảng 1-19 Bảng tóm tắt thơng tin dự án 36 Bảng 2-1 Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm 2013-2017 40 Bảng 2-2 Thống kê lượng mưa tháng năm trạm Đồng Xoài 40 Bảng 2-3 Độ ẩm tương đối trung bình tháng, năm (%) 41 Bảng 2-4 Số nắng trung bình (Trạm Đồng Xồi) 41 Bảng 2-5 Mơ tả vị trí đo đạc lấy mẫu 43 Bảng 2-6 Phương pháp phân tích mẫu khơng khí tiếng ồn 43 Bảng 2-7 Kết chất lượng môi trường khơng khí xung quanh 44 Bảng 2-8 Mơ tả vị trí đo đạc lấy mẫu 44 Bảng 2-9 Phương pháp phân tích mẫu nước đất 44 Bảng 2-10 Kết phân tích chất lượng nước đất 45 Bảng 2-11 Mơ tả vị trí đo đạc lấy mẫu 46 Bảng 2-12 Phương pháp phân tích mẫu nước 46 Bảng 2-13 Kết phân tích chất lượng nước mặt 47 Bảng 2-14 Mơ tả vị trí đo đạc lấy mẫu 47 Bảng 2-15 Phương pháp phân tích mẫu đất .48 Bảng 2-16 Kết phân tích chất lượng đất 48 Bảng 2-17 Thơng tin tình hình thu hút đầu tư KCN Chơn Thành I 51 Bảng 3-1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải giai đoạn xây dựng dự án 58 Bảng 3-2 Khối lượng san gạt mặt 59 Bảng 3-3 Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng xây dựng công trình .60 Bảng 3-4 Hệ số ô nhiễm không khí xe vận chuyển .61 Bảng 3-5 Tải lượng ô nhiễm vận chuyển nguyên vật liệu thiết bị xây dựng 61 Bảng 3-6 Định mức lượng dầu sử dụng cho ca 62 Bảng 3-7: Tải lượng từ máy móc thiết bị xây dựng 63 Bảng 3-8 Nồng độ chất khí độc q trình hàn điện vật liệu kim loại .64 Bảng 3-9 Tải lượng khí thải phát sinh từ cơng đoạn hàn 65 Bảng 3-10 Hệ số phát thải bụi xây dựng cơng trình .65 Bảng 3-11 Tải lượng chất ô nhiễm khu vực dự án 66 Bảng 3-12 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa xử lý .66 Bảng 3-13 Nồng độ chất ô nhiễm nước mưa chảy tràn 67 Bảng 3-14 Lượng nước thải xây dựng giai đoạn xây dựng 68 Bảng 3-15 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải xây dựng .68 Bảng 3-16 Lượng chất thải nguy hại trình xây dựng dự án .70 Bảng 3-17 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải giai đoạn xây dựng dự án70 Bảng 3-18 Mức độ ồn phương tiện xây dựng .71 Bảng 3-19 Mức độ gây rung số máy móc xây dựng 72 Bảng 3-20 Các hoạt động nguồn gây nhiễm khơng khí giai đoạn hoạt động 73 Bảng 3-21 Số chuyến xe tổng cộng dự án 74 Bảng 3-22 Tải lượng ô nhiễm không khí từ xe vận chuyển .75 Bảng 3-23 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 77 Bảng 3-24 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt chưa xử lý .77 Bảng 3-25 Danh sách chất thải nguy hại 79 Bảng 3-26 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 80 Bảng 3-27 Tổng hợp mức độ tin cậy phương pháp ĐTM sử dụng 91 Bảng 4-1 Dự kiến thiết bị hệ thống xử lý khí thải 102 Bảng 4-2 Thể tích bể tự hoại 105 Bảng 4-3 Số lượng dung tích bể tự hoại 105 Bảng 4-4 Thông số bể XLNT 107 Bảng 4-5 Dự kiến trang thiết bị PCCC cho nhà xưởng 116 Bảng 4-6 Kinh phí đầu tư cơng trình biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng 120 Bảng 5-1 Bảng tóm tắt chương trình quản lý mơi trường 122 Bảng 5-2 Chi phí thực báo cáo giám sát chất lượng mơi trường 128 DANH MỤC HÌNH Hình 1-1 Vị trí dự án tổng thể KCN Chơn Thành I 11 Hình 1-2 Vị trí dự án so với đối tượng kinh tế xã hội 12 Hình 1-3 Hiện trạng khu đất xây dựng nhà xưởng giày da 13 Hình 1-6 Sơ đồ quy trình thực dự án .20 Hình 1-7 Quy trình cơng nghệ sản xuất giày thành phẩm bán thành phẩm 22 Hình 1-8 Hình ảnh mẫu giày thành phẩm 33 Hình 1-9 Sơ đồ quản lý nhà máy .36 Hình 2-1 Sơ đồ cơng nghệ HTXLNT KCN Chơn Thành .56 Hình 3-1 Đồ thị phát tán bụi hoạt động đào đắp 59 Hình 3-2 Mức độ phát tán bụi, khí thải xe vận chuyển nguyên vật liệu (đã cộng nồng độ nền) 62 Hình 3-3 Đồ thị phát tán khí thải máy móc thi công xây dựng 64 Hình 3-4 Mức độ phát tán bụi, khí thải xe vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm 75 Hình 4-1 Hình ảnh thiết bị lọc bụi di động 98 Hình 4-2 Sơ đồ ngun lý cơng nghệ xử lý bụi vải 99 Hình 4-3 Quy trình xử lý khí theo phương pháp hấp phụ than hoạt tính 100 Hình 4-4 Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý dung môi 101 Hình 4-5 Hình ảnh minh họa lắp chụp hút khu vực quét keo khu vực pha hóa chất 102 Hình 4-6 Sơ đồ đấu nối nước thải 103 Hình 4-7 Bể tự hoại ngăn 104 Hình 4-8 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải .106 Hình 4-9 Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 109 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm” + Lập kế hoạch hút bùn cặn chu kỳ tháng/lần 4.1.3.2.6 Biện pháp phòng ngừa ứng phó cố từ hệ thống xử lý nước thải Để phòng chống cố hệ thống xử lý nước thải chủ dự án áp dụng biện pháp sau: + Đảm bảo vận hành hệ thống theo quy trình hướng dẫn; + Vận hành bảo trì máy móc thiết bị hệ thống cách thường xuyên theo hướng dẫn kỹ thuật nhà cung cấp; + Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật cơng trình đơn vị để theo dõi ổn định hệ thống, đồng thời tạo sở để phát cố cách sớm nhất; + Thường xuyên kiểm tra vi sinh bể sinh học + Kiểm tra lượng bùn dư bể chứa bùn 4.1.3.2.7 Biện pháp giảm thiểu tác động cố hệ thống xử lý khí thải Để phòng chống cố hệ thống xử lý khí thải chủ dự án áp dụng biện pháp sau: + Đảm bảo vận hành hệ thống theo quy trình hướng dẫn; + Vận hành bảo trì máy móc thiết bị hệ thống cách thường xuyên theo hướng dẫn kỹ thuật nhà cung cấp; + Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật cơng trình đơn vị để theo dõi ổn định hệ thống, đồng thời tạo sở để phát cố cách sớm nhất; 4.2 Phương án tổ chức thực cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường 4.2.1 Dự tốn kinh phí cơng trình biện pháp bảo vệ mơi trường 4.2.1.1 Giai đoạn xây dựng Dự tốn kinh phí cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường giai đoạn chuẩn bị, xây dựng sau: Bảng 4-69 Kinh phí đầu tư cơng trình biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng T T Tên cơng trình bảo vệ mơi trường Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân (găng tay, mũ, quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, kính) Thùng rác dung tích 200 lít Chương trình giáo dục, đào tạo bảo vệ mơi trường Hệ thống mương nước tạm 1m x 1m xung quanh khu xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Kinh phí (đồng) 50.000.000 1.200.000 55.000.000 Ghi Chủ thầu thực 5.000.000 Trang 122 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đơi/năm” T T Tên cơng trình bảo vệ môi trường Nhà vệ sinh lưu động Tổng cộng Kinh phí Ghi (đồng) 5.000.000 116.200.00 4.2.1.2 Giai đoạn vận hành Dự tốn kinh phí cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường cho nhà máy vào vận hành sau: - Trang bị đồ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc nhà máy: 800 nhân viên x 300.000 VNĐ/bộ/người = 240.000.000 VNĐ - Trang bị 10 thùng rác sinh hoạt 120 lít khu vực nhà xưởng mới: 3.000.000 VNĐ - Chi phí xây dựng bể tự hoại xưởng mới: Lưu lượng nước thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động: 96 m3/ngày Chi phí xây dựng ước tính: 96 m3/ngày x triệu/m3 = 480 triệu 4.2.2 Tổ chức, máy quản lý, vận hành công trình bảo vệ mơi trường Việc thực quản lý cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường quản lý Bộ phận giám sát môi trường công ty + Chủ dự án chịu trách nhiệm việc thực chương trình giám sát mơi trường + Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức khả để thực + Chủ dự án báo cáo kết quan trắc môi trường định kỳ lên Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước + Kết giám sát môi trường cập nhật, lưu giữ sở để phục vụ trình bảo vệ môi trường doanh nghiệp; đồng thời cung cấp cho quan tra, kiểm tra bảo vệ mơi trường u cầu CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 123 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 5.1 Chương trình quản lý mơi trường Chương trình quản lý mơi trường thực nhằm quản lý vấn đề bảo vệ môi trường cho giai đoạn thực dự án giai đoạn thi công lắp đặt giai đoạn vận hành Chương trình quản lý mơi trường xây dựng sở tổng hợp kết Chương 1, 2, dạng bảng sau Bảng 5-70 Bảng tóm tắt chương trình quản lý mơi trường G T iai C đoạn ác hoạt hoạt động động dự án Dự án Giai đoạn xây dựn g Thi cơng hạng mục cơng trình Giai đoạn Sinh hoạt Các tác động môi trường - Bụi, khí thải, tiếng ồn từ q trình vận chuyển ngun vật liệu cho q trình thi cơng xây dựng, máy móc thi cơng xây dựng, đào đắp đất,… Tác động đến mơi trường Các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường - Không dùng phương tiện vận chuyển cũ không chuyên chở nguyên vật liệu, thiết bị đầy, tải - Đối với phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá cần có bạt che phủ để chống bụi bị gió vào khơng khí, kiểm tra thường xun phương tiện nhằm hạn chế rơi vãi trình vận chuyển - Tính tốn sử dụng hợp lý phương tiện vận tải giảm thiểu lượng khí thải phát sinh tiếng ồn - Xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc sử dụng ln kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo quy định - Phân bố mật độ xe vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp -… - Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động cho cơng nhân, CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN hời Kinh phí gian thực CT, thực biện pháp BVMT hoàn thành Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân (găng tay, mũ, quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, kính): 50.000.000 5.000.000 T rách Tr nhiệm ách tổ nhiệm chức giám sát thực Trong suốt thời gian xây dựng Chủ dự án (1) (2) (3) Trong suốt Chủ dự (1) (2) Trang 124 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” G iai C đoạn ác hoạt hoạt động động dự án Dự án xây dựn g Giai đoạn xây dựn g Giai đoạn xây dựn g Giai đoạn vận hành công nhân, nước sử dụng xây dựng Sinh hoạt cơng nhân, xây dựng cơng trình xây dựng cơng trình Hoạt động sản xuất Các tác động mơi trường nước chủ yếu do: nước thải sinh hoạt công nhân, nước mưa chảy tràn, nước thải xây dựng, dầu mỡ thải Các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy hợp đồng với đơn vị có chức thu gom xử lý - Nước từ khu trộn vật liệu hay nước vệ sinh phương tiện thu gom dẫn hố lắng cho hệ thống thoát nước khu vực + CTR sinh + Trang bị thùng chứa chất hoạt thải sinh hoạt, chất thải xây + CTR xây dựng, chất thải nguy hại dựng công trường + CTNH + Hợp đồng với đơn vị có chức thu gom xử lý hàng ngày + Tai nạn lao động, tai nạn giao thông + Thực quy định biện pháp an toàn PCCC, an toàn lao động + Ảnh hưởng + Bắt buộc công nhân từ đến tình hình địa phương khác đến an ninh trật làm việc khâu tự địa công trường phải đăng ký tạm trú theo qui định phương Bụi, khí từ + Bê tơng hóa tồn phương tiện đường nội đoạn vận chuyển đường dẫn vào công ty + Trang bị trang cho nguyên liệu công nhân trực tiếp vận hàng hóa hành sản xuất + Nhà xưởng xây dựng thơng thống, đặt hệ thống cửa chớp vách chắn có lỗ thơng nhằm thơng gió tự CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN T hời Kinh phí gian thực CT, thực biện pháp BVMT hoàn thành 5.000.000 1.200.000 Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân (găng tay, mũ, quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ, kính): T rách Tr nhiệm ách tổ nhiệm chức giám sát thực thời gian xây dựng án (3) Trong suốt thời gian xây dựng Chủ dự án (1) (2) (3) Trong suốt thời gian xây dựng Chủ dự án (1) (2) (3) Chủ dự án (1) (3) (4) 50.000.000 Trong suốt trình hoạt động Trang 125 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” G iai C đoạn ác hoạt hoạt động động dự án Dự án Giai đoạn vận hành Hoạt động sản xuất Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ mơi trường nhiên cưỡng + Thường xuyên tiến hành vệ sinh vị trí làm việc Khống chế nhiễm bụi kho chứa nguyên liệu, bao bì trình vận chuyển lưu kho T hời Kinh phí gian thực CT, thực biện pháp BVMT hoàn thành + Bụi từ trình sản xuất Hệ thống thu gom xử + Hơi dung lý bụi hấp phụ tan mơi từ q hoạt tính trình sản xuất + Thực quy định Thông tư 19/2012/TT – BKHCN ngày 08/12/2012 Bộ KHCN quy định kiểm sốt bảo đảm an tồn xạ chiếu xạ nghề nghiệp chiếu xạ công chúng + Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy chiếu xạ; + Máy chiếu xạ UV thiết kế có bảo hộ, ngăn khơng cho tia cực tím phát ra; + Trang bị bảo hộ cho công nhân + Nước thải + Nước thải sinh hoạt sinh hoạt qua hệ thống hầm tự hoại ngăn sau đấu nối công nhân với hệ thống XLNT tập trung KCN Chơn Thành I Hệ thống thu gom nước T rách Tr nhiệm ách tổ nhiệm chức giám sát thực Trong suốt trình hoạt động Chủ dự án (1) (3) (4) Trong suốt trình hoạt động Chủ dự án (1) (3) (4) Trong suốt trình hoạt động Chủ dự án (1) (3) (4) Trong Chủ (1) + Các xạ từ tia phóng xạ Giai đoạn vận hành Hoạt động sản xuất Giai đoạn vận hành Sinh hoạt công nhân Giai Nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN 480.000.000 Trang 126 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” G iai C đoạn ác hoạt hoạt động động dự án Dự án đoạn vận hành mưa chảy tràn Giai đoạn vận hành Hoạt động sản xuất, sinh hoạt công nhân Giai đoạn vận hành Giai đoạn vận hành Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ mơi trường T hời Kinh phí gian thực CT, thực biện pháp BVMT hoàn thành mưa BTCT, tách riêng với hệ thống thu gom nước thải CTR hoạt sinh T rách Tr nhiệm ách tổ nhiệm chức giám sát thực suốt trình hoạt động dự án (3) (4) (5) + Bố trí thùng chứa thu + CTR sản gom, phân loại + Xây dựng kho chứa xuất quy định + CTNH + Hợp đồng với đơn vị chức thu gom xử lý Trang bị 10 thùng rác sinh hoạt 120 lít khu vực nhà xưởng mới: 3.000.000 VNĐ Trong suốt trình hoạt động Chủ dự án (1) (3) (4) (5) + Tiếng ồn độ rung Trang bị đồ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc nhà máy: 800 nhân viên x 300.000 VNĐ/bộ/ngườ i= 240.000.000 VNĐ Trong suốt trình hoạt động Chủ dự án (1) (3) (4) (5) + Lựa chọn loại máy có thương hiệu tốt thường xuyên bảo dưỡng máy theo định kỳ + Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân Hoạt động sản xuất Các cố, rủi ro bao gồm: + Tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cố cháy nổ, + Hệ thống xử lý khí thải hoạt động khơng hiệu + Vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải theo hướng dẫn nhà cung cấp; + Tuân thủ nguyên tắc vệ sinh chế biến thức ăn; + Phân công cán môi trường phụ trách vấn đề mơi trường, an tồn cháy nổ phòng cháy chữa cháy an tồn hóa chất; CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trong suốt trình hoạt động Chủ dự án (1) (3) (4) (5) Trang 127 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” G iai C đoạn ác hoạt hoạt động động dự án Dự án Các tác động môi trường quả, ngộ độc thực phẩm, … T hời Kinh phí gian thực CT, thực biện pháp BVMT hồn thành Các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường T rách Tr nhiệm ách tổ nhiệm chức giám sát thực + Thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy xây dựng biện pháp ứng cứu tập huấn cho đội ngũ nhân viên dự án Ghi chú: (1): Công ty TNHH Thương Mại Giày Da VietCan (2): Nhà thầu thi công lắp đặt (3): Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước (4): Ban quản lý Khu tinh tế (5): Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Chơn Thành 5.2 Chương trình giám sát mơi trường 5.2.1 Giai đoạn xây dựng 5.2.1.1 Giám sát khơng khí xung quanh a) Vị trí giám sát Ký hiệu KK1 Tại khu dân cư gần dự án b) Thông số giám sát: Vị trí Bụi, độ ồn, độ rung c) Tần suất giám sát: - Thực 03 tháng/lần (đến dừng xây dựng dự án) d) Quy chuẩn so sánh: - (*)QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí mơi trường xung quanh - QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung 5.2.1.2 Giám sát chất thải rắn tháng lần, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị chuyên môn thống kê lượng chất thải xây dựng, chất thải sinh hoạt phát sinh cơng trường CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 128 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” 5.2.2 Giai đoạn hoạt động Chương trình giám sát mơi trường cho nhà máy sau: 5.2.2.1 Giám sát khí thải nguồn a) Vị trí giám sát Ký hiệu Vị trí KT1 Ống khói sau hệ thống xử lý khu vực pha keo, quét keo, kiểm tra keo b) Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, Metanol (CH3OH) c) Tần suất giám sát: - Thực 03 tháng/lần d) Quy chuẩn so sánh: - QCVN 19:2009/BTNMT , cột B cho tiêu bụi QCVN 20:2009/BTNMT cho tiêu Metanol 5.2.2.2 Giám sát không khí vị trí nhà xưởng a) Vị trí giám sát Ký hiệu Vị trí KK1 Tại khu vực khuấy keo KK2 Tại khu vực quét keo KK3 Tại khu vực kiểm tra keo làm khô keo KK4 Tại khu vực cắt, may b) Thông số giám sát: Nhiệt độ, ánh sáng, tốc độ gió, ồn, bụi, rung, NO2, SO2, CO, Metanol c) Tần suất giám sát: - Thực 03 tháng/lần d) Quy chuẩn so sánh: - Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT vệ sinh lao động 5.2.2.3 Giám sát nước thải a) Vị trí giám sát Ký hiệu Vị trí NT1 Tại điếm đấu nối với KCN Chơn Thành b) Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, SS, N – NH4+, Tổng Nitơ Tổng Phospho, Dầu mỡ khoáng, Dầu mỡ ĐTV, Coliform c) Tần suất giám sát: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 129 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” - Thực 03 tháng/lần d) Quy chuẩn so sánh: - QCVN 40:2011/BTNMT cột B 5.2.2.4 Giám sát chất thải rắn a) Giám sát chất thải rắn sinh hoạt Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên liên tục, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 03 tháng/lần (thực với thời gian làm báo cáo quan trắc mơi trường định kì) b) Giám sát chất thải sản xuất không nguy hại Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng thành phần Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên liên tục, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 03 tháng/lần (thực với thời gian làm báo cáo quan trắc mơi trường định kì) c) Giám sát chất thải nguy hại Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng thành phần Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên liên tục, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 03 tháng/lần (thực với thời gian làm báo cáo quan trắc mơi trường định kì) 5.3 Kinh phí thực giám sát môi trường Căn vào đơn giá phân tích mẫu Viện Mơi trường Tài ngun năm 2018 chi phí thực tế khác, dự tốn kinh phí giám sát mơi trường cho Nhà máy năm sau: Bảng 5-71 Chi phí thực báo cáo giám sát chất lượng môi trường T T 1.1 1.2 1.3 Hạng mục công việc Chi phí lấy mẫu phân tích mẫu Cơng tác phí [2 người x lần lấy mẫu] Phân tích chất lượng khí thải nguồn: mẫu Ống khói khu vực quét keo, dán keo Chỉ tiêu: lưu lượng, bụi, Metanol Phân tích chất lượng khơng khí xung quanh: mẫu đầu, cuối xưởng Đơn vị SL Đơn giá Tần suất (lần/năm) Thành tiền Ghi Chú 44.080.000 500.000 6.000.000 mẫu 5.400.000 21.600.000 mẫu 1.000.000 12.000.000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 130 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” T T 1.4 3.1 3.2 3.3 Hạng mục cơng việc Phân tích chất lượng nước thải gồm mẫu:, nước thải đầu ra; gồm tiêu: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, SS, N – NH4+, Tổng Nitơ, Tổng Phospho, Dầu mỡ khoáng, Dầu mỡ ĐTV, coliform Viết báo cáo giám sát chất lượng môi trường Chi phí khác Văn phòng phẩm, scan, đánh máy, in ấn, hình ảnh, photo, EMS,… Thuê xe lấy mẫu Bình Phước Phòng nghỉ khách sạn Tổng cộng Thuế GTGT Tổng cộng sau thuế Đơn vị SL Đơn giá Tần suất (lần/năm) Thành tiền mẫu 1.120.000 4.480.000 Báo cáo 3.000.000 12.000.000 Ghi Chú 14.400.000 3.000.000 12.000.000 chuyến 3.000.000 12.000.000 Phòng 300.000 2.400.000 60.480.000 6.480.000 70.960.000 10% CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Thực tế Trang 131 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” CHƯƠNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Căn theo điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN – Công suất sản xuất giày sản phẩm 900.000 đôi/năm, giày bán thành phẩm 100.000 cặp/năm Lô A9.4, KCN Chơn Thành 1, Xã Thành Tâm , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Cơng ty TNHH Thương mại Giày Da VIETCAN thuộc đối tượng tham vấn ý kiến cộng đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 132 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN” Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN thực đầy đủ nội dung theo hướng dẫn Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 29/05/2015 Trên sở phân tích đánh giá tác động mơi trường cho dự án, báo cáo rút số kết luận sau: - Nội dung trình bày chương 3,4 báo cáo ĐTM nhận dạng đánh giá hầu hết tác động trình triển khai thực dự án Báo cáo đưa nhận dạng đánh giá đầy đủ cho tác động xảy giai đoạn - Trong giai đoạn vận hành nhà máy báo cáo nhận dạng tác động gồm: bụi từ hoạt động sản xuất, dung mơi, khí thải phương tiện vận chuyển, máy phát điện, nước thải sinh hoạt cong nhân, chất thải rắn sinh hoạt , chất thải rắn công nghiệp thông thường CTNH phát sinh từ hoạt động sản xuất - Dự báo cố xảy gồm tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cố cháy nổ, … - Thông qua đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất biện pháp giảm thiểu biện pháp ứng phó cố phù hợp khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn hành Các biện pháp giảm thiểu trình bày chi tiếp chương - Tuy nhiên, báo cáo chưa nhận diện đánh giá tác động dự án gây biến đổi môi trường ảnh hưởng thời tiết biến đổi, … cố phát sinh bất thường nằm khả kiểm soát Chủ đầu tư Dựa nhận định trên, báo cáo gợi ý đơn vị hành đơn vị chức có khả hỗ trợ chủ đầu tư đưa biện pháp ứng phó cố vượt khả giải dự án triển khai thực Kiến nghị Đề nghị Ban Quản Lý khu Kinh tế tỉnh Bình Phước quan chức thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ Chủ đầu tư thực đầy đủ công tác bảo vệ môi trường phối hợp giải cố xảy (nếu có) giai đoạn thực Dự án Cam kết (a) Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN cam kết thực đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn triển khai dự án: - Bố trí nguồn kinh phí để xây dựng cơng trình xử lý mơi trường đảm bảo nguồn lực để vận hành bảo trì cơng trình xử lý mơi trường CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 133 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” - Thường xuyên tuyên truyền cho tất công nhân công tác bảo vệ môi trường, ứng phó cố mơi trường, … - Xây dựng hồn chỉnh cơng trình xử lý chất thải, sau hoàn chỉnh lập báo cáo hồn thành cơng trình bảo vệ mơi trường báo cáo Ban Quản Lý khu Kinh tế để tiến hành kiểm tra, xác nhận hồn thành cơng trình bảo vệ môi trường cho dự án Công ty phối hợp với quan chức có liên quan thực đầy đủ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cam kết nguồn thải kiểm soát chặt chẽ (b) Cam kết thực chương trình quản lý mơi trường, chương trình giám sát mơi trường nêu Chương báo cáo Ban Quản Lý khu Kinh tế tỉnh Bình Phước với tần suất lần/năm (bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng):  Chất lượng nước thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải cơng nghiệp,  Chất lượng khí thải QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu  Chất thải rắn QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại  Mơi trường khơng khí tiếng ồn Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT: Hóa chất – Giới hạn cho phép khơng khí vùng làm việc QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia độ rung QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh (e) Các cam kết khác: Chủ dự án cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường trường hợp cố, rủi ro môi trường xảy trình triển khai dự án Cam kết tn thủ pháp luật Bảo vệ Mơi Trường CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 134 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” Chủ dự án cam kết phục hồi môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường sau dự án kết thúc vận hành Chủ dự án cam kết thực đầy đủ yêu cầu pháp luật nhằm đạt tiêu chuẩn theo quy định Tuy nhiên trường hợp xảy cố, mong nhận hỗ trợ từ quan chức việc ứng cứu kịp thời khắc phục cố Chủ dự án cam kết cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất báo cáo đảm bảo xử lý chất thải phát sinh từ dự án đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định pháp luật Việt Nam Chủ dự án cam kết trường hợp cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường mà chủ dự án đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý chất thải phát sinh quy trình sản xuất chủ đầu tư thực thủ tục theo quy định pháp luật để cải tạo cơng trình thay đổi phương pháp quản lý cho phù hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 135 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN” TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Ngọc Đăng, 2000, Mơi trường khơng khí, NXB khoa học kỹ thuật [2] Shrestha, R.M., Kim Oanh, N.T., Shrestha, R P., Rupakheti, M., Rajbhandari, S., Permadi, D.A., Kanabkaew, T., and Iyngararasan, M., Atmospheric Brown Clouds (ABC) Emission Inventory Manual, United Nations Environment Programme, United Nations Environment Programme, ISBN: 978-92-807-3325-9, 2013 [3] European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, "Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration," Sevilla, Spain, 2005 [4] N Jenness, "Mine Reclamation Using Biosolids," 2001 [5] Phạm Ngọc Đăng, 2000, Mơi trường khơng khí, NXB khoa học kỹ thuật [6] Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – A guide to rapid source inventory techniques and thier Use in Formulating Environmental Control Strategies – WHO, Geneve, 1993 [7] Shrestha, R.M., Kim Oanh, N.T., Shrestha, R P., Rupakheti, M., Rajbhandari, S., Permadi, D.A., Kanabkaew, T., and Iyngararasan, M., Atmospheric Brown Clouds (ABC) Emission Inventory Manual, United Nations Environment Programme, United Nations Environment Programme, ISBN: 978-92-807-3325-9, 2013 [8] Niên giám thống kê 2017 – Tỉnh Bình Phước [9] Báo cáo “Tổng kết cơng tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 định hướng giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ TN&MT, Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng năm 2015 [10] GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, 2005 Quản lý chất thải rắn – Tập Chất thải rắn đô thị Nhà xuất thống kê CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang 136 ... THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN Trang Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm” Nội dung bước thực báo cáo đánh giá tác động môi trường. .. trình thực đánh giá tác động môi trường Phương pháp đánh giá tác động môi trường sử dụng dựa “Hướng dẫn thực báo cáo đánh giá tác động môi trường Cục Môi trường - Bộ Khoa học Công nghệ Mơi trường. .. hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động Môi Trường Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất giày da, báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất giày da, CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, 3 Vị trí địa lý của dự án, 4 Nội dung chủ yếu của dự án, CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN, 1 Điều kiện môi trường tự nhiên, (Nguồn: Công ty TNHH MTV SILVER COAST (VIETNAM) phối hợp cùng Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng lấy mẫu và phân tích, 2018), 2 Điều kiện kinh tế - xã hội, CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN, 1 Đánh giá, dự báo tác động môi trường, 2 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo, CHƯƠNG 4 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN, 1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án, Nguồn: Viện Môi Trường và Tài Nguyên tổng hợp tính toán, 2018, CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, 1 Chương trình quản lý môi trường, 3 Kinh phí thực hiện giám sát môi trường, CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay